Podnikatelský subjekt s názvem ICZ a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4840. Jeho identifikační číslo je 25145444

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ICZ a.s.

Datum zápisu: 21. 7. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4840

Identifikační číslo:25145444

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3teehfh

Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Projektování elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Reklamní činnost a marketing
Grafické práce a kresličské práce
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Překladatelská a tlumočnická činnost
Kopírovací práce
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Organizování kurzů a seminářů
Konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů
Pronájem informačních systémů
Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů
Projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová...
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlovy s...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...

Adresa společnosti

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
od 05. 05. 2014
Praha 4 - Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 14700
od 01. 11. 2009 do 05. 05. 2014
Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 14000
od 03. 01. 2005 do 01. 11. 2009
Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 10097
od 01. 11. 2000 do 03. 01. 2005
Praha 6, Slunná 25, PSČ 16200
od 21. 07. 1997 do 01. 11. 2000
Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 05. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 05. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 05. 2014

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1689/2a, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti EXPRIT spol. s r.o., IČ 40766268, se sídlem Praha 5, Drtinova 200/2 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 3386.
od 30. 11. 2006

  Valná hromada společnosti konaná dne 15.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:A. Základní kapitál společnosti ICZ a.s. se z původní výše 2,717.000,- Kč zvyšuje o částku ve výši 152,152.000,- Kč na nový základní kapitál ve výši 154,869.000,- Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč.B. Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí dva týdny a počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku u této společnosti, ne však dříve než představenstvo tuto informaci o přednostním právu oznámí akcionářům, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.C. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2717/152152, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.D. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využítm přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitému zájemci - paní RNDr. Jitce Rosendorfové, narozené 6.3.1954, bytem Praha 9, Běchorská 1112/24, která je oprávněna je upsat peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta pro jejich úpis činí tři týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Ti upisovatelé, kterým vznikne povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií či jen jeho část v penězích jsou povinni toto splatiti na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 35-2150010297/0100, a to nejpozději do čtrnáci dnů ode dne jejich úpisu.E. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele - paní RNDr. Jitky Rosendorfové ( jako určitého zájemce a dosavadního akcionáře) a upisovatelů - pana Zdenka Jirkovce, pana Ing. Jiřího Orsága, paní Ing. Zdenky Kubíčkové, pana Ing. Petra Nováka a společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. ( jako dosavadních akcionářů) proti případným pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisovaných akcií může být tím kterým upisovatelem splacen započtením, a to vždy až do výše dále uvedených pohledávek za společností, případný zbytek pak v penězích.Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. U dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce z 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.. U dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. se jedná o pohledávku vůči společnosti v celké výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003.F. Valná hromada souhlasí se započtením dále uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti proti případným pohledávkám na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to:1. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002.2. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002,3. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002.4. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002,5. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.6. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře - společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. vůči společnosti v celkové výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003.
od 09. 11. 2005 do 24. 01. 2006

  Na základě sloučení přešlo na obchodní společnost společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, jako nástupnickou společnost jmění zanikající obchodní společnosti CD-FOTO BLER, spol.s r.o., IČ 62415263 , se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 640/45, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 32015.
od 29. 10. 2003

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ,a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, jakonástupnická společnost, jmění zanikajících obchodníchspolečností:- PRAGOSOFT, a.s., IČ 00460087, se sídlem Praha 10, V Olšinách2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodním rejstříku u Městskéhosoudu v Praze oddíl B, vložka 65- D-data, společnost s ručením omezeným, IČ 48029751, se sídlemPraha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodnímrejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14656.
od 02. 09. 2002

  Akcionář, který má v úmyslu převést jednu nebo více svých akciína třetí osobu, je povinen takové akcie nejprve nabídnout kodkoupení ostatním akcionářům.Nabídka k odkoupení akcií musí být učiněna formou doporučenéhodopisu adresovaného představenstvu společnosti a ostatnímakcionářům společnosti a musí obsahovat základní údaje oakcionáři, který nabídku činí, včetně počtu nabízených akcií,základní údaje o třetí osobě ( jméno a příjmení/fyzická osoba/nebo obchodní firma /právnická osoba/, rodné číslo resp. IČ,bydlistě resp. sídlo), které mají být akcie nabídnuty, určeníceny, za kterou mají být akcie převedeny, musí být datována apodepsána. Akcionáři mají předkupní právo v poměru výše jejichakciových podílů na základním kapitálu společnosti. Akcionářmůže uplatnit své předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů poobdržení oznámení o úmyslu převádějícího akcionáře, a todoporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti aakcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil.Pokud některý akcionář představenstvu oznámí, že své právoneuplatní, přechází jeho předkupní právo na ostatní akcionáře vpoměru výše jejich akciových podílů a představenstvo o tomzbývající akcionáře písemně doporučeným dopisem vyrozumí do 10dnů ode dne obdržení oznámení o neuplatnění předkupního práva.Zbývající akcionáři mohou uplatnit své dodatečné předkupní právove lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o dodatečnémpředkupním právu od představenstva, a to doporučeným dopisem,zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku kodkoupení akcií učinil.Převádějící akcionář a akcionáři, kteří uplatnili své předkupníprávo v rámci jedné nebo obou výše uvedených lhůt, spolu uzavřousmlouvu o převodu akcií a převádějící akcionář převede svéakcie v odpovídajícím počtu na tyto akcionáře za cenuodpovídající ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií do 15 dnůod uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatníchspolečníků. Převádějící akcionář je oprávněn převést akcie, knímž žádný z ostatních akcionářů neuplatnil předkupní právo vrámci výše uvedných lhůt, po uplynutí obou těchto lhůt, naosobu uvedenou v nabídce na odkoupení akcií, za předpokladu, žea) cena za převod akcií odpovídá ceně uvedené v nabídce kodkoupení akcií, ab) takovýto převod se uskuteční do 30 dnů od uplynutí obou lhůtpro uplatnění předkupního práva ostatních společníků, ac) budou dodrženy další povinnosti, týkající se převodů akciíspolečnosti, vyplývající z těchto stanov.Akcionář, který má v úmyslu převést alespoň 30% svých akcií natřetí osobu a žádný z ostatních akcionářů nevyužije svéhopřednostního práva dle odst. 1) výše, je převádějící akcionářpovinen nejprve zajistit, aby ostatní akcionáři měli možnostpřevést stejnou poměrnou část svých akcií, jako je poměrná částakcií převáděná převádějícím akcionářem, na tuto třetí osobu zastejných podmínek jako převádějící akcionář. Pokud tato třetíosoba nepřistoupí na odkoupení veškerých takto nabízenýchakcií ostatních akcionářů, počet akcií, které bude oprávněnpřevést převádějící akcionář, bude snížen tak, aby odpovídalpoměrné části nabízených akcií všech ostatních akcionářů.Omezení uvedená výše se nevztahují na převody akcií meziakcionářem a osobou přimo či nepřímo ovládanou tímto akcionářem,nebo přímo nebo nepřímo ovládající tohoto akcionáře nebo podspolečnou kontrolou s tímto akcionářem, jakož i na převodyakcií mezi akcionáři-fyzickými osobami a jejich osobamiblízkými.
od 18. 07. 2002 do 27. 09. 2007

  Valná hromada společnosti konaná dne 7.12.2001 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše1.000.000,- Kč o částku ve výši 1.717.000,- Kč na částku2.717.000,- Kč, peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nadtuto částku.Valná hromada společnosti rozhoduje, že upsání nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitáluspolečnosti bude provedeno takto:a) Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,-Kč bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti s využitímjejich přednostního práva.b) Zvýšení základního kapitálu společnosti očástku 717.000,- Kčbude upsáno na základě rozhodnutí valné hronmad o omezenípřednostního práva stávajících akcionářů společnosti RaiffeisenVP (Luxembourg) S.A., se sídlem 33, Boulevard du Prince Henri,L-1724 Luxembourg, registrované v Lucembursku pod číslem 78.682.Akcie budou společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. upsánysmlouvou o upsání akcií.Všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitáluspolečnosti budou akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, o celkovém počtu 1.717 kusůnových akcií.Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou upsányv sídle společnosti, tj. v Praze 10, V Olšinách 2300/75, velhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o uplatněnípřednostního práva k úpisu akcií představenstvem dle § 204aodst. (2) Obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisníkurz nových akcií při využití přednostního práva bude rovenjmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč za jednu akcii. Početnových akcií upisovaných každým akcionářem s využitímpřednostního práva bude tedy roven počtu akcií držených danýmakcionářem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva a nebudou nabídnuty zájemcům, vybraným představenstvemspolečnosti, ve lhůtě 15 dnů ode dne, následujícím po poslednímdnu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, s tím,že určitý zájemce nebo určití zájemci vybraní představenstvembudou moci upsat akcie za stejných podmínek jak uvedeno výše velhůtě 15 dnů ode dne obdržení nabídky od představenstva. Vevztahu k akciím, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva a budou nabídnuty společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg)S.A., představenstvo společnosti zašle společnosti Raiffeisen VP(Luxembourg) S.A. návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 14dnů ode dne pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti.Lhůta pro úpis těchto akcií, tj. přijetí návrhu smlouvy o úpisuakcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akciíspolečností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A.. Představenstvo sepověřuje určením emisního kurzu nových akcií upisovanýchspolečností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. s tím, že minimálnívýše emisního kurzu takto upisovaných akcií bude desetinásobekjmenovité hodnoty takto upisovaných akcií.Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsanýchakcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu na následující, za tímúčelem zřízený zvláštní bankovní účet číslo 19-277 2460217/0100.
od 06. 02. 2002 do 27. 03. 2002

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s.,se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75 jako nástupnickáspolečnost jmění zanikajících obchodních společností:- ICZ finance a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ:25147234- Internet servis, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 63078694- DECROS holding a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 25685988- Bler Media a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300, IČ:25667165- ComeOne, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ:25847872- Koncept CZ, a.s., se sídlem Tursko 142, IČ: 00564338- Pro Info, spol. s r.o., se sídlem Opava, Olbrichova 689/13,IČ: 47977124- C 3 společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha 10, VOlšinách 2300/75, IČ: 64943615- DECROS spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, J.Š.Baara 40,IČ: 14499894- INTERVIEW CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 25847791- SOFTWAROVÉ APLIKACE A SYSTÉMY s.r.o., se sídlem Praha 10, VOlšinách 75/2300, IČ: 60470658- AMIS Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hněvkovského 65, IČ:47900041- ICOS Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách2300/75, IČ: 49356917- ADVANCED MEDICAL INFORMATION SYSTEMS, a.s., se sídlem Brno,Hněvkovského 65, IČ: 63490552
od 03. 12. 2001

  základní jmění 1000000,-Kč splaceno
od 21. 07. 1997

  akcie v listinné podobě
od 21. 07. 1997 do 06. 02. 2002

Akcie

Počet: 154 869 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2016

Počet: 154 869 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2007 do 27. 09. 2007

Počet: 154 869 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 24. 01. 2006 do 24. 01. 2006

Počet: 2 717 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 27. 03. 2002 do 27. 03. 2002

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 06. 02. 2002 do 06. 02. 2002

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 11. 03. 1998 do 11. 03. 1998

Počet: 20 ks v hodnotě: 50000 - akcie na majitele
od 21. 07. 1997 do 21. 07. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: N ICZ

IČO:34284333

Adresa: 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, Nizozemské království
od 20. 02. 2015
1043EJ Amsterdam, Teleportboulevard 110 Unit a 1.18, Nizozemské království
od 11. 07. 2008 do 20. 02. 2015
1043BS Asterdam, Naritaweg 127-137, Nizozemské království
od 26. 11. 2007 do 26. 11. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 02. 2015
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 07. 2008 do 20. 02. 2015
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 11. 2007 do 26. 11. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SMRČKOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 2014

Adresa: K nádraží 331/22, Satalice, 190 15 Praha 9
od 05. 05. 2014


Název/Jméno: MÜLLER JAN

IČO: 12155365

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2014 do 05. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 05. 2003 do 11. 07. 2008

Adresa: U Albrechtova vrchu 1148/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 13. 02. 2014
Praha 5, U Albrechtova vrchu 1148, PSČ 15000
od 19. 05. 2003 do 11. 07. 2008


Název/Jméno: CEMPÍREK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2008
Prokura - prokurista
od 31. 07. 2006 do 11. 07. 2008

Adresa: K Potoku 591, 250 64 Hovorčovice
od 07. 01. 2014
Hovorčovice, K Potoku 591, PSČ 25064
od 14. 07. 2008 do 07. 01. 2014
Hovorčovice, K Potoku 591, PSČ 25064
od 31. 07. 2006 do 11. 07. 2008


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ MICHAELA

IČO: 66988896

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 2014

Adresa: Jagellonská 1473/27, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 07. 01. 2014


Název/Jméno: VOTRUBA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2008 do 07. 01. 2014

Adresa: V Chobotě 1884/28, 251 01 Říčany
od 21. 11. 2013 do 07. 01. 2014
Říčany, V Chobotě 1884/28, PSČ 25101
od 20. 10. 2008 do 21. 11. 2013


Název/Jméno: JIRKOVEC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 05. 2003 do 11. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 2002 do 19. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 07. 2002 do 29. 07. 2002
Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 2000 do 18. 07. 2002

Adresa: Dolnomlýnská 1545/9, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 06. 11. 2013
Praha 4 - Újezd, Proutěná 415/31, PSČ 14900
od 01. 07. 2011 do 06. 11. 2013
Praha 4, Proutěná 415/31, PSČ 14000
od 29. 07. 2002 do 11. 07. 2008
Praha 4, Proutěná 415/31, PSČ 14000
od 18. 07. 2002 do 29. 07. 2002
Praha 1, Žatecká 55/14, PSČ 11000
od 19. 06. 2000 do 18. 07. 2002


Název/Jméno: MAJER PETR

IČO: 74369407

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 05. 2006 do 07. 01. 2014
Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2002 do 03. 05. 2006

Adresa: Praha 10 - Michle, V Dolině 1156/4, PSČ 10100
od 14. 03. 2012 do 07. 01. 2014
Praha 10, V Dolině 1156/4, PSČ 10100
od 18. 07. 2002 do 14. 03. 2012


Název/Jméno: LACKOVÁ EDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2008 do 05. 05. 2014

Adresa: Praha 9 - Černý Most, Kuttelwascherova 922/3, PSČ 19800
od 11. 07. 2008 do 05. 05. 2014


Název/Jméno: NĚMEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2012
Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 2003 do 14. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2000 do 18. 07. 2002

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Talichova 2055/1, PSČ 16900
od 14. 03. 2012
Praha 6, Talichova 2055/1, PSČ 16000
od 29. 10. 2003 do 14. 03. 2012
Praha 6, Talichova 2055/1, PSČ 16200
od 18. 07. 2001 do 18. 07. 2002
Praha 6, Čílova 275/15, PSČ 16200
od 19. 06. 2000 do 18. 07. 2001


Název/Jméno: CEMPÍREK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 07. 2008 do 14. 07. 2008

Adresa: Hovorčovice, K Potoku 591, PSČ 25064
od 11. 07. 2008 do 14. 07. 2008


Název/Jméno: MACHOVÁ ILONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2008 do 01. 07. 2011

Adresa: Praha 4 - Nusle, U Děkanky 1646/8, PSČ 14000
od 11. 07. 2008 do 01. 07. 2011


Název/Jméno: ČERNÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 05. 2007 do 11. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2007 do 17. 05. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 02. 2003 do 05. 03. 2007

Adresa: Praha 9, Špitálská 8, PSČ 19000
od 05. 02. 2003 do 11. 07. 2008


Název/Jméno: POULADDEJ PARHAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2007 do 11. 07. 2008

Adresa: MA 02493, 355 Wellesley, Weston 5, Spojené státy americké
od 05. 03. 2007 do 11. 07. 2008


Název/Jméno: MACOVEI DORIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2007 do 11. 07. 2008

Adresa: Bukurest, Cernauti 5, Rumunsko
od 05. 03. 2007 do 11. 07. 2008


Název/Jméno: BRABEC RASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2007 do 11. 07. 2008

Adresa: 06201 Vysoké Tatry 118, Slovenská republika
od 05. 03. 2007 do 11. 07. 2008


Název/Jméno: FORINT ANTON

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2007 do 11. 07. 2008

Adresa: 82109 Bratislava, Martinečekova 6, Slovenská republika
od 05. 03. 2007 do 11. 07. 2008


Název/Jméno: ŠUBRT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 07. 2002 do 20. 10. 2008

Adresa: Praha 5 - Lipence, Pod Lečí 602, PSČ 15531
od 12. 05. 2004 do 20. 10. 2008
Praha 4, Zálesí 3, PSČ 14000
od 18. 07. 2002 do 12. 05. 2004


Název/Jméno: SCHATZMANN HANO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2006 do 05. 03. 2007

Adresa: A-1010 Vienna, Wallnerstrasse 4, Rakouská republika
od 11. 09. 2006 do 05. 03. 2007


Název/Jméno: SVOBODA LADISLAV

IČO: 46889931

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 04. 2005 do 11. 07. 2008

Adresa: Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Šmeralova 798, PSČ 27801
od 03. 05. 2006 do 11. 07. 2008
Kralupy nad Vltavou, Lobeček 27801
od 18. 04. 2005 do 03. 05. 2006


Název/Jméno: LAKOS ISTVÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 11. 2005 do 05. 03. 2007

Adresa: 5900 Orosháza, Tompa Mihály 23, Maďarská republika
od 22. 11. 2005 do 05. 03. 2007


Název/Jméno: ZOMBORY VIKTÓRIA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 11. 2005 do 11. 09. 2006

Adresa: 1014 Budapešť, Disz ter 16, Maďarská republika
od 22. 11. 2005 do 11. 09. 2006


Název/Jméno: THALER ERIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 11. 2005 do 05. 03. 2007

Adresa: 1180 Vídeň, Staudgasse 18/13, Rakouská republika
od 22. 11. 2005 do 05. 03. 2007


Název/Jméno: JOSEPH MANFRED

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 09. 2004 do 14. 02. 2006

Adresa: Mnichovice, Šibenička 727, PSČ 25164
od 06. 09. 2004 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: LIECHTENSTEIN CONSTANTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 09. 2004 do 22. 11. 2005

Adresa: Liechtensteinstrasse 8/5, A-1019 Vídeň, Rakouská republika
od 06. 09. 2004 do 22. 11. 2005


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 07. 2002 do 05. 02. 2003

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 96, PSČ 17000
od 18. 07. 2002 do 05. 02. 2003


Název/Jméno: POKORNY DIETMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2002 do 22. 11. 2005

Adresa: 1220 Vienna, Promenadestrasse 8, Rakouská republika
od 18. 07. 2002 do 22. 11. 2005


Název/Jméno: ROŠKOVÁ MARTINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 07. 2002 do 06. 09. 2004

Adresa: Praha 10, Dvouletky 2836/369, PSČ 10000
od 18. 07. 2002 do 06. 09. 2004


Název/Jméno: THEUER ROLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 07. 2002 do 05. 03. 2007

Adresa: České Budějovice, Papírenská 43, PSČ 37001
od 18. 07. 2002 do 05. 03. 2007


Název/Jméno: SZYMANSKI WITOLD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 07. 2002 do 22. 11. 2005

Adresa: 2371 Hinterbrühl, Kientalgasse 10, Rakouská republika
od 18. 07. 2002 do 22. 11. 2005


Název/Jméno: MANSFELDOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2002 do 29. 10. 2003

Adresa: Praha 5, Tomkova 3167/4, PSČ 15000
od 18. 07. 2002 do 29. 10. 2003


Název/Jméno: JOŠKOVÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2001 do 18. 04. 2005

Adresa: Praha 6, Bazovského 1229, PSČ 16000
od 18. 07. 2001 do 18. 04. 2005


Název/Jméno: ORSÁG JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 2000 do 18. 07. 2001

Adresa: Praha 6, Šmolíkova 906, PSČ 16100
od 19. 06. 2000 do 18. 07. 2001


Název/Jméno: MUŽÍK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2000 do 18. 07. 2002

Adresa: Praha 4, U družstva Práce 88, PSČ 14000
od 19. 06. 2000 do 18. 07. 2002


Název/Jméno: KOHOUT PAVEL

IČO: 88389537

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 1997 do 19. 06. 2000

Adresa: Praha 9, Domkovská 1896, PSČ 19300
od 21. 07. 1997 do 19. 06. 2000


Název/Jméno: KUBÍČKOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 1997 do 18. 07. 2002

Adresa: Praha 9, Kpt. Stránského 977, PSČ 19800
od 21. 07. 1997 do 18. 07. 2002


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 1997 do 19. 06. 2000

Adresa: Praha 9, Náchodská 646, PSČ 19300
od 21. 07. 1997 do 19. 06. 2000


Název/Jméno: SOKOL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 1997 do 19. 06. 2000

Adresa: Černošice, Poštovní 214, okres Praha-západ, PSČ 25228
od 21. 07. 1997 do 19. 06. 2000


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 75885638

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 07. 1997 do 19. 05. 2003

Adresa: Praha 4, Podjavorinské 1601, PSČ 14900
od 21. 07. 1997 do 19. 05. 2003


Název/Jméno: HÝŽĎALOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 1997 do 19. 06. 2000

Adresa: Praha 9, Na bačalkách 1434, PSČ 19300
od 21. 07. 1997 do 19. 06. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 3. 2007

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti výpočetní techniky
od 14. 03. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch Mužík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 6. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch Mužík


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 4. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Mašek


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Obory činnosti: Projektování elektrických zařízení
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch Mužík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Jan Mašek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch Mužík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Mašek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Obory činnosti: - zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- zhotovení technických výkresů
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- písmomalířství
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- zhotovení webových stránek
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch Mužík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Obory činnosti: - vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- vydávání knih
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- vydávání publikací na Internetu
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- korektury a technická redakce
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Mašek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Obory činnosti: - překlady z jazyka
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch Mužík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 3. 2002

Obory činnosti: - potisk materiálů tamponovým tiskem
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 27. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Mašek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch Mužík


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Obory činnosti: - zpracování dat
od 28. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 28. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 28. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Slavík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizování kurzů a seminářů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Orság, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem informačních systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Orság, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlovy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Orság, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Jan Mašek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 1997

Obory činnosti: Výroba zdravotnických prostředků
od 01. 11. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 12. 03. 2007 do 18. 07. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 01. 09. 2006
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 27. 03. 2002 do 18. 07. 2008
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 27. 03. 2002 do 18. 07. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 27. 03. 2002
Projektování elektrických zařízení
od 27. 03. 2002 do 18. 07. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 27. 03. 2002
Kopírovací práce
od 27. 03. 2002 do 18. 07. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 27. 03. 2002 do 18. 07. 2008
Grafické práce a kresličské práce
od 27. 03. 2002 do 18. 07. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 27. 03. 2002
Zprostředkování obchodu a služeb
od 03. 12. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 12. 2001
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 03. 12. 2001
Velkoobchod a maloobchod
od 03. 12. 2001
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 03. 12. 2001
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 03. 12. 2001
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlovy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 22. 11. 1999 do 18. 07. 2008
Projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace
od 22. 11. 1999 do 18. 07. 2008
Konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů
od 22. 11. 1999 do 18. 07. 2008
Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů
od 22. 11. 1999 do 18. 07. 2008
Pronájem informačních systémů
od 22. 11. 1999 do 18. 07. 2008
Organizování kurzů a seminářů
od 22. 11. 1999 do 18. 07. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 22. 11. 1999 do 18. 07. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)
od 21. 07. 1997 do 18. 07. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 07. 1997 do 18. 07. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 21. 07. 1997 do 18. 07. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Mašek


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Jan Mašek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 7. 1997

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 13. 03. 2003 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 13. 03. 2003 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 13. 03. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří Němec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25145444

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
3237859"Alfa, spol. s r.o."15036995Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
751389"HONY ZA KUKÝRNOU", s.r.o.25561111Tišnov, Lomnická 1714, PSČ 66601
28892071.SERVIS-ENERGO, s.r.o.49786393Plzeň, Tylova 57a, PSČ 30100
30345052M Muller a Meyer, spol. s r.o.44265743Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 4
19218823N Nábytek s.r.o.27474267Bezděčí u Trnávky 61, 569 43 Jevíčko

Související osoby