Firma s názvem ICZ a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4840. Její identifikační číslo je 25145444

Výpis z obchodního rejstříku ICZ a.s.

Datum zápisu: 21. 7. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4840

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3teehfh

Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Kopírovací práce
Překladatelská a tlumočnická činnost
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Grafické práce a kresličské práce
Reklamní činnost a marketing
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektování elektrických zařízení
Projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová...
Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů
Pronájem informačních systémů
Konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů
Organizování kurzů a seminářů
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlovy s...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha

Adresy: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
od 05. 05. 2014
Praha 4 - Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 14700
od 01. 11. 2009 od 05. 05. 2014
Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 14000
od 03. 01. 2005 od 01. 11. 2009
Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 10097
od 01. 11. 2000 od 03. 01. 2005
Praha 6, Slunná 25, PSČ 16200
od 21. 07. 1997 od 01. 11. 2000

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 05. 05. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 05. 05. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 05. 2014

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1689/2a, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti EXPRIT spol. s r.o., IČ 40766268, se sídlem Praha 5, Drtinova 200/2 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 3386.
od 30. 11. 2006

  Valná hromada společnosti konaná dne 15.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:A. Základní kapitál společnosti ICZ a.s. se z původní výše 2,717.000,- Kč zvyšuje o částku ve výši 152,152.000,- Kč na nový základní kapitál ve výši 154,869.000,- Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč.B. Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí dva týdny a počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku u této společnosti, ne však dříve než představenstvo tuto informaci o přednostním právu oznámí akcionářům, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.C. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2717/152152, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.D. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využítm přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitému zájemci - paní RNDr. Jitce Rosendorfové, narozené 6.3.1954, bytem Praha 9, Běchorská 1112/24, která je oprávněna je upsat peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta pro jejich úpis činí tři týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Ti upisovatelé, kterým vznikne povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií či jen jeho část v penězích jsou povinni toto splatiti na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 35-2150010297/0100, a to nejpozději do čtrnáci dnů ode dne jejich úpisu.E. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele - paní RNDr. Jitky Rosendorfové ( jako určitého zájemce a dosavadního akcionáře) a upisovatelů - pana Zdenka Jirkovce, pana Ing. Jiřího Orsága, paní Ing. Zdenky Kubíčkové, pana Ing. Petra Nováka a společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. ( jako dosavadních akcionářů) proti případným pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisovaných akcií může být tím kterým upisovatelem splacen započtením, a to vždy až do výše dále uvedených pohledávek za společností, případný zbytek pak v penězích.Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. U dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce z 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.. U dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. se jedná o pohledávku vůči společnosti v celké výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003.F. Valná hromada souhlasí se započtením dále uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti proti případným pohledávkám na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to:1. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002.2. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002,3. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002.4. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002,5. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.6. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře - společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. vůči společnosti v celkové výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003.
od 09. 11. 2005 od 24. 01. 2006

  Na základě sloučení přešlo na obchodní společnost společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, jako nástupnickou společnost jmění zanikající obchodní společnosti CD-FOTO BLER, spol.s r.o., IČ 62415263 , se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 640/45, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 32015.
od 29. 10. 2003

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ,a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, jakonástupnická společnost, jmění zanikajících obchodníchspolečností:- PRAGOSOFT, a.s., IČ 00460087, se sídlem Praha 10, V Olšinách2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodním rejstříku u Městskéhosoudu v Praze oddíl B, vložka 65- D-data, společnost s ručením omezeným, IČ 48029751, se sídlemPraha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodnímrejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14656.
od 02. 09. 2002

  Akcionář, který má v úmyslu převést jednu nebo více svých akciína třetí osobu, je povinen takové akcie nejprve nabídnout kodkoupení ostatním akcionářům.Nabídka k odkoupení akcií musí být učiněna formou doporučenéhodopisu adresovaného představenstvu společnosti a ostatnímakcionářům společnosti a musí obsahovat základní údaje oakcionáři, který nabídku činí, včetně počtu nabízených akcií,základní údaje o třetí osobě ( jméno a příjmení/fyzická osoba/nebo obchodní firma /právnická osoba/, rodné číslo resp. IČ,bydlistě resp. sídlo), které mají být akcie nabídnuty, určeníceny, za kterou mají být akcie převedeny, musí být datována apodepsána. Akcionáři mají předkupní právo v poměru výše jejichakciových podílů na základním kapitálu společnosti. Akcionářmůže uplatnit své předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů poobdržení oznámení o úmyslu převádějícího akcionáře, a todoporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti aakcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil.Pokud některý akcionář představenstvu oznámí, že své právoneuplatní, přechází jeho předkupní právo na ostatní akcionáře vpoměru výše jejich akciových podílů a představenstvo o tomzbývající akcionáře písemně doporučeným dopisem vyrozumí do 10dnů ode dne obdržení oznámení o neuplatnění předkupního práva.Zbývající akcionáři mohou uplatnit své dodatečné předkupní právove lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o dodatečnémpředkupním právu od představenstva, a to doporučeným dopisem,zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku kodkoupení akcií učinil.Převádějící akcionář a akcionáři, kteří uplatnili své předkupníprávo v rámci jedné nebo obou výše uvedených lhůt, spolu uzavřousmlouvu o převodu akcií a převádějící akcionář převede svéakcie v odpovídajícím počtu na tyto akcionáře za cenuodpovídající ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií do 15 dnůod uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatníchspolečníků. Převádějící akcionář je oprávněn převést akcie, knímž žádný z ostatních akcionářů neuplatnil předkupní právo vrámci výše uvedných lhůt, po uplynutí obou těchto lhůt, naosobu uvedenou v nabídce na odkoupení akcií, za předpokladu, žea) cena za převod akcií odpovídá ceně uvedené v nabídce kodkoupení akcií, ab) takovýto převod se uskuteční do 30 dnů od uplynutí obou lhůtpro uplatnění předkupního práva ostatních společníků, ac) budou dodrženy další povinnosti, týkající se převodů akciíspolečnosti, vyplývající z těchto stanov.Akcionář, který má v úmyslu převést alespoň 30% svých akcií natřetí osobu a žádný z ostatních akcionářů nevyužije svéhopřednostního práva dle odst. 1) výše, je převádějící akcionářpovinen nejprve zajistit, aby ostatní akcionáři měli možnostpřevést stejnou poměrnou část svých akcií, jako je poměrná částakcií převáděná převádějícím akcionářem, na tuto třetí osobu zastejných podmínek jako převádějící akcionář. Pokud tato třetíosoba nepřistoupí na odkoupení veškerých takto nabízenýchakcií ostatních akcionářů, počet akcií, které bude oprávněnpřevést převádějící akcionář, bude snížen tak, aby odpovídalpoměrné části nabízených akcií všech ostatních akcionářů.Omezení uvedená výše se nevztahují na převody akcií meziakcionářem a osobou přimo či nepřímo ovládanou tímto akcionářem,nebo přímo nebo nepřímo ovládající tohoto akcionáře nebo podspolečnou kontrolou s tímto akcionářem, jakož i na převodyakcií mezi akcionáři-fyzickými osobami a jejich osobamiblízkými.
od 18. 07. 2002 od 27. 09. 2007

  Valná hromada společnosti konaná dne 7.12.2001 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše1.000.000,- Kč o částku ve výši 1.717.000,- Kč na částku2.717.000,- Kč, peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nadtuto částku.Valná hromada společnosti rozhoduje, že upsání nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitáluspolečnosti bude provedeno takto:a) Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,-Kč bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti s využitímjejich přednostního práva.b) Zvýšení základního kapitálu společnosti očástku 717.000,- Kčbude upsáno na základě rozhodnutí valné hronmad o omezenípřednostního práva stávajících akcionářů společnosti RaiffeisenVP (Luxembourg) S.A., se sídlem 33, Boulevard du Prince Henri,L-1724 Luxembourg, registrované v Lucembursku pod číslem 78.682.Akcie budou společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. upsánysmlouvou o upsání akcií.Všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitáluspolečnosti budou akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, o celkovém počtu 1.717 kusůnových akcií.Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou upsányv sídle společnosti, tj. v Praze 10, V Olšinách 2300/75, velhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o uplatněnípřednostního práva k úpisu akcií představenstvem dle § 204aodst. (2) Obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisníkurz nových akcií při využití přednostního práva bude rovenjmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč za jednu akcii. Početnových akcií upisovaných každým akcionářem s využitímpřednostního práva bude tedy roven počtu akcií držených danýmakcionářem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva a nebudou nabídnuty zájemcům, vybraným představenstvemspolečnosti, ve lhůtě 15 dnů ode dne, následujícím po poslednímdnu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, s tím,že určitý zájemce nebo určití zájemci vybraní představenstvembudou moci upsat akcie za stejných podmínek jak uvedeno výše velhůtě 15 dnů ode dne obdržení nabídky od představenstva. Vevztahu k akciím, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva a budou nabídnuty společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg)S.A., představenstvo společnosti zašle společnosti Raiffeisen VP(Luxembourg) S.A. návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 14dnů ode dne pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti.Lhůta pro úpis těchto akcií, tj. přijetí návrhu smlouvy o úpisuakcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akciíspolečností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A.. Představenstvo sepověřuje určením emisního kurzu nových akcií upisovanýchspolečností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. s tím, že minimálnívýše emisního kurzu takto upisovaných akcií bude desetinásobekjmenovité hodnoty takto upisovaných akcií.Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsanýchakcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu na následující, za tímúčelem zřízený zvláštní bankovní účet číslo 19-277 2460217/0100.
od 06. 02. 2002 od 27. 03. 2002

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s.,se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75 jako nástupnickáspolečnost jmění zanikajících obchodních společností:- ICZ finance a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ:25147234- Internet servis, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 63078694- DECROS holding a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 25685988- Bler Media a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300, IČ:25667165- ComeOne, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ:25847872- Koncept CZ, a.s., se sídlem Tursko 142, IČ: 00564338- Pro Info, spol. s r.o., se sídlem Opava, Olbrichova 689/13,IČ: 47977124- C 3 společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha 10, VOlšinách 2300/75, IČ: 64943615- DECROS spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, J.Š.Baara 40,IČ: 14499894- INTERVIEW CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300,IČ: 25847791- SOFTWAROVÉ APLIKACE A SYSTÉMY s.r.o., se sídlem Praha 10, VOlšinách 75/2300, IČ: 60470658- AMIS Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hněvkovského 65, IČ:47900041- ICOS Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách2300/75, IČ: 49356917- ADVANCED MEDICAL INFORMATION SYSTEMS, a.s., se sídlem Brno,Hněvkovského 65, IČ: 63490552
od 03. 12. 2001

  základní jmění 1000000,-Kč splaceno
od 21. 07. 1997

  akcie v listinné podobě
od 21. 07. 1997 od 06. 02. 2002

Akcie

Počet: 154 869 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 09. 2016

Počet: 154 869 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2007 od 09. 09. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: N ICZ

IČO: 34284333

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 02. 2015
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 07. 2008 od 20. 02. 2015
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 11. 2007 od 26. 11. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SMRČKOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 2014


Název/Jméno: MÜLLER JAN

IČO: 74697072

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2014 od 05. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 05. 2003 od 11. 07. 2008


Název/Jméno: CEMPÍREK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2008
Prokura - prokurista
od 31. 07. 2006 od 11. 07. 2008


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ MICHAELA

IČO: 66988896

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 2014


Název/Jméno: VOTRUBA JIŘÍ

IČO: 11252774

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2008 od 07. 01. 2014


Název/Jméno: JIRKOVEC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 05. 2003 od 11. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 2002 od 19. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 07. 2002 od 29. 07. 2002
Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 2000 od 18. 07. 2002


Název/Jméno: MAJER PETR

IČO: 74369407

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 05. 2006 od 07. 01. 2014
Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2002 od 03. 05. 2006


Název/Jméno: LACKOVÁ EDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2008 od 05. 05. 2014


Název/Jméno: Němec jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2012
Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 2003 od 14. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2000 od 18. 07. 2002


Název/Jméno: CEMPÍREK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 07. 2008 od 14. 07. 2008


Název/Jméno: MACHOVÁ ILONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2008 od 01. 07. 2011


Název/Jméno: ČERNÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 05. 2007 od 11. 07. 2008
Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2007 od 17. 05. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 02. 2003 od 05. 03. 2007


Název/Jméno: POULADDEJ PARHAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2007 od 11. 07. 2008


Název/Jméno: MACOVEI DORIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 03. 2007 od 11. 07. 2008


Název/Jméno: BRABEC RASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2007 od 11. 07. 2008


Název/Jméno: FORINT ANTON

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 2007 od 11. 07. 2008


Název/Jméno: ŠUBRT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 07. 2002 od 20. 10. 2008


Název/Jméno: SCHATZMANN HANO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2006 od 05. 03. 2007


Název/Jméno: SVOBODA LADISLAV

IČO: 16923227

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 04. 2005 od 11. 07. 2008


Název/Jméno: LAKOS ISTVÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 11. 2005 od 05. 03. 2007


Název/Jméno: ZOMBORY VIKTÓRIA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 11. 2005 od 11. 09. 2006


Název/Jméno: THALER ERIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 11. 2005 od 05. 03. 2007


Název/Jméno: JOSEPH MANFRED

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 09. 2004 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: LIECHTENSTEIN CONSTANTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 09. 2004 od 22. 11. 2005


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 07. 2002 od 05. 02. 2003


Název/Jméno: POKORNY DIETMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2002 od 22. 11. 2005


Název/Jméno: ROŠKOVÁ MARTINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 07. 2002 od 06. 09. 2004


Název/Jméno: THEUER ROLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 07. 2002 od 05. 03. 2007


Název/Jméno: SZYMANSKI WITOLD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 07. 2002 od 22. 11. 2005


Název/Jméno: MANSFELDOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2002 od 29. 10. 2003


Název/Jméno: JOŠKOVÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 07. 2001 od 18. 04. 2005


Název/Jméno: ORSÁG JIŘÍ

IČO: 41865961

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 2000 od 18. 07. 2001


Název/Jméno: MUŽÍK VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2000 od 18. 07. 2002


Název/Jméno: KOHOUT PAVEL

IČO: 41144295

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 1997 od 19. 06. 2000


Název/Jméno: KUBÍČKOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 1997 od 18. 07. 2002


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK JIŘÍ

IČO: 61648434

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 1997 od 19. 06. 2000


Název/Jméno: SOKOL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 07. 1997 od 19. 06. 2000


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 75885638

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 07. 1997 od 19. 05. 2003


Název/Jméno: HÝŽĎALOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 1997 od 19. 06. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 03. 2007

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti výpočetní techniky
od 14. 03. 2007 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 49247

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 06. 2002

Odpovědní zástupci:


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 04. 2002

Odpovědní zástupci: 49270


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- potisk materiálů tamponovým tiskem
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Obory činnosti: - překlady z jazyka
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 698132

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Obory činnosti: - korektury a technická redakce
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- vydávání publikací na Internetu
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- vydávání knih
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Obory činnosti: - zhotovení webových stránek
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- písmomalířství
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- zhotovení technických výkresů
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 03. 2002

Obory činnosti: Projektování elektrických zařízení
od 27. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 49270

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem informačních systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 49270

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Organizování kurzů a seminářů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 49270

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Obory činnosti: - správa sítí
od 28. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 28. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 28. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci:


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 49270

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlovy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 11. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 07. 1997

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 13. 03. 2003 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 13. 03. 2003 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 13. 03. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 49270

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 07. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 49270

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 07. 1997

Obory činnosti: Výroba zdravotnických prostředků
od 01. 11. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 12. 03. 2007 od 18. 07. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 01. 09. 2006
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 27. 03. 2002
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 27. 03. 2002
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 27. 03. 2002
Kopírovací práce
od 27. 03. 2002 od 18. 07. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 27. 03. 2002 od 18. 07. 2008
Grafické práce a kresličské práce
od 27. 03. 2002 od 18. 07. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 27. 03. 2002
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 27. 03. 2002 od 18. 07. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 27. 03. 2002
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 03. 12. 2001
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 03. 12. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 12. 2001
Velkoobchod a maloobchod
od 03. 12. 2001
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 03. 12. 2001
Zprostředkování obchodu a služeb
od 03. 12. 2001
Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů
od 22. 11. 1999 od 18. 07. 2008
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlovy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 22. 11. 1999 od 18. 07. 2008
Organizování kurzů a seminářů
od 22. 11. 1999 od 18. 07. 2008
Pronájem informačních systémů
od 22. 11. 1999 od 18. 07. 2008
Projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace
od 22. 11. 1999 od 18. 07. 2008
Konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů
od 22. 11. 1999 od 18. 07. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 22. 11. 1999 od 18. 07. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)
od 21. 07. 1997 od 18. 07. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 21. 07. 1997 od 18. 07. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 07. 1997 od 18. 07. 2008

Odpovědní zástupci: 49270


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25145444

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha - vlastník
3360502Amaio Technologies, a.s.26165406Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha - vlastník
1965700AMIS Brno, spol. s r.o.47900041Brno, 61700, , Hněvkovského, 65 - vlastník
2967683Bler Media a.s.25667165Praha, 10097, , V Olšinách, 2300 - vlastník
2527132C 3 společnost s ručením omezeným64943615Praha, 10097, , V Olšinách, 2300/75 - vlastník
3142810CD-FOTO BLER,spol.s r.o.62415263Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Štěpánská, 640/45 - vlastník
742362D-data, společnost s ručením omezeným48029751Praha, 10097, , V Olšinách, 2300/75 - vlastník
2971765DECROS spol. s r. o.14499894České Budějovice, 37001, , J.Š.Baara, 40 - vlastník
2639266DELINFO, spol. s r.o.49448218Londýnské náměstí 856/2, 63900 Brno - vlastník
951880Expert & Partner engineering CZ, a.s.61859117Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha - vlastník
1848300EXPRIT spol. s r.o.40766268Praha, 15000, Smíchov, Drtinova, 200/2 - vlastník
1335392ICOS Praha, spol. s r.o.49356917Praha, 10097, , V Olšinách, 2300/75 - vlastník
94426Internet servis, a.s.63078694Praha, 10097, , V Olšinách, 75/2300 - vlastník
3123504INTERVIEW CZ, s.r.o.25847791Praha, 10097, , V Olšinách, 75/2300 - vlastník
1804342Koncept CZ, a.s.564338Tursko, 25265, , , 142 - vlastník
987230Nadační fond ICZ5637902Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha - statutární orgán
1238608PRAGOSOFT, a.s.460087Praha, 10097, Strašnice (Praha 10), V Olšinách, 2300/75 - vlastník
1056292Pro Info, spol. s r.o.47977124Opava, 74601, , Olbrichova, 689/13 - vlastník
394098S.ICZ a.s.26482444Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha - vlastník
2467541SOFTWAROVÉ APLIKACE A SYSTÉMY s.r.o.60470658Praha, 10097, , V Olšinách, 75/2300 - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
248309"HONY ZA KUKÝRNOU", s.r.o.25561111Lomnická 1714, 66601 Tišnov
99532M Muller a Meyer, spol. s r.o.44265743Novodvorská 803/82, 14200 Praha
281474Advantage Solutions, s.r.o.26771365Jihovýchodní III 887/26, 14100 Praha
452288Agrika k.s.2550765610, 58856 Lhotka
179897AGRO PUBLICITY, s.r.o. v likvidaci61505919Praha, 16000, Vokovice, Na dlouhém lánu, 41
101113AGRORADOST s.r.o.64825990Smetanovo náměstí 3290, 58001 Havlíčkův Brod
302156AKARA, spol. s r.o. v likvidaci41539834Brněnská 2, 66601 Tišnov
216020ALENSA, s.r.o.27179681Stružky 1326, 19800 Praha
268542AMBIENT Praha, s.r.o.60489359Michalská 430/3, 11000 Praha
323740ARCION a.s.25272438Pod vrstevnicí 494/8, 14000 Praha
407179ARKR s.r.o.25092251Příbram I, V Lukách č.p.296, PSČ 261 01
15058BABY CLUB JUKLÍK, spol. s r.o.61250783U jezera 2031/34, 15500 Praha
85696BAU-STAV a.s.14705877Loketská 344/12, 36006 Karlovy Vary
143843BBH, advokátní kancelář, s.r.o.26143119Klimentská 1207/10, 11000 Praha
83672BCJ a.s.25773402U jezera 2031/34, 15500 Praha
471880Bezpečná ulice a.s.24122734Libušská 391/215, 14200 Praha
272624BudgetBakers s.r.o.2882957U sladovny 196, 15400 Praha
59138Bytové družstvo GALERIE27625681Bellušova 1820/39, 15500 Praha
261694Bytové družstvo Chaloupeckého nám.4, 5, družstvo - v likvidaci27687309Chaloupeckého náměstí 474/5, 60200 Brno
341382Bytové družstvo Plzeňská 71-7325187457Plzeňská 609/73, 37004 České Budějovice
62034Bytové družstvo V rohu25643738V rohu 722/6, 14200 Praha
448984Bytové družstvo Zlín, družstvo63485974třída Tomáše Bati 3768, 76001 Zlín
398077Byty develop s.r.o.29201292Vídeňská 149/125A, 61900 Brno
316434CARUZO, s.r.o. v likvidaci26240891149, 34004 Železná Ruda
131979CB MERCURY spol. s r.o.63278600Dobrovodská 1109/133, 37006 České Budějovice

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1733266"KIT Digital Prague Employees Union"1768921Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
30464621000 DNÍ DO ŽIVOTA, nadační fond2430789Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
2209524Adexpres.com, s.r.o.28490797Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2156457AFK Slavoj Podolí Praha s.r.o.25728113Na hřebenech II 1062, 14700 Praha
627174AFK Slavoj Podolí Praha, z.s.26628783Na hřebenech II 1062, 14700 Praha
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
1397316Algorithmiq Ventures, s.r.o.5320151Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
102532Aligátor top, s.r.o.27890309Na hřebenech II 1163/3a, 14700 Praha
3360502Amaio Technologies, a.s.26165406Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
939051AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o.25599208Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2220014Base Agency, s.r.o.4355521Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1905681Bileto Clearing s.r.o.4715136Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1496553Bileto Holding s.r.o.3301320Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
87471Bileto s.r.o.1797824Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1485847Bileto Technologies s.r.o.3886450Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1755361Bistro Social s.r.o.3704556Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2504529Bohdalecká Project Development, s.r.o.27935990Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
613647Bonnet.cz spol. s r.o.29048770Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1439349Brand Embassy Ltd., odštěpný závod2808251Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
2512830Brands Diffusion, a.s.29037531Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
991624Brasinex Bohemia a.s.4196805Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1475499BSC PRAHA, spol. s r.o.549533Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
3335571Club Shop s.r.o.28093887Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1739314CROCUS GROUP s.r.o.27246515Na hřebenech II 1062, 14700 Praha
2225000ČESKÁ TELEVIZE27383Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
21887MUDr. Iva BROŽOVÁ - praktický lékař49279696Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha
2173131MUDR. PETR KALDARAR, PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ60434791Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha
980963Abdi Bekim74961403Na hřebenech II 1115/13, 14700 Praha
1116723Adelakun Adetunji Adetayo71394613Na hřebenech II 1163/3a, 14700 Praha
2711585Batohau Aliaksandr69351236Na hřebenech II 1152/1, 14700 Praha
501982Bouša Ladislav47136987Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha
2989320Brdička Vojtěch75990920Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha
3455930Bresslau Barbara67399291Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha
626422Černá Lenka40871118Na hřebenech II 1152/1, 14700 Praha
24832Černá Milena61022993Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha
127084Černý Filip68841558Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
2572372Doc.PhDr. Dušan Prokop48101915Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha
1111674Dostál Oldřich75729750Na hřebenech II 1163/3b, 14700 Praha
383594Dostálová Kristina71145494Na hřebenech II 1163/3b, 14700 Praha
1204053DROZDOVÁ Jarmila41104501Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha
3357891Dufková Jindřiška15435032Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
173778Funda Tomáš71515640Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
2049631GEPRT Svatopluk71765549Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
903098Geržová Šárka25805339Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha
1433566Gorlova Tatiana27577961Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha
1864755Grunt Petr61491543Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
1051099Gruntová Jana66131642Na hřebenech II 676/23, 14700 Praha
1738706Hák Daniel75381770Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha
795405Hák Stanislav12502073Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha
2974409Hanzlík Michal66249511Na hřebenech II 1718/8, 14000 Praha