IMOBA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem IMOBA, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6203. Její identifikační číslo je 26124459

Výpis z obchodního rejstříku IMOBA, a.s.

Datum zápisu: 27. 10. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6203

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bs7eh63

Předmět podnikání: Holičství, kadeřnictví
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné...
Pedikúra, manikúra
Kosmetické služby
Hostinská činnost
Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb
Organizační a ekonomické poradenství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Pyšelská 2327/2, 14900 Praha

Adresy: Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 27. 12. 2016
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 06. 03. 2007 od 27. 12. 2016
Praha 3, Roháčova č.p.1099 č.or.83, PSČ 13000
od 25. 04. 2002 od 06. 03. 2007
Praha 3, Roháčova 83
od 27. 10. 1999 od 25. 04. 2002

Skutečnosti

  Základní kapitál společnosti IMOBA, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ: 14900, IČO: 26124459, se snižuje o částku 2.034.474.000,- Kč (slovy: dvě miliardy třicet čtyři milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) ze stávající hodnoty základního kapitálu ve výši 10.433.200.000,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 8.398.726.000,- Kč (slovy: osm miliard tři sta devadesát osm milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých). Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů, neboť podnikatelské aktivity společnosti nevyžadují tak vysoké úrovně základního kapitálu, které společnost má. Účelem snížení je uvolnění aktiv společnosti. Snížení základního kapitálu o částku 2.034.474.000,- Kč bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot všech kmenových akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota a) všech deseti kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 805.000.000,- Kč (slovy: osm set pět milionů korun českých) na jednu akcii, b) kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 433.200.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 348.726.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých) na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede výměnou dosavadních akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka rovnající se částce snížení základního kapitálu Společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti. Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení výzvy k předložení akcií zaslané představenstvem Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 10. 2014 od 01. 04. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 04. 07. 2014 od 27. 12. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 04. 07. 2014 od 27. 12. 2016

  Došlo ke sloučení, při němž na společnost IMOBA, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., IČO 62508873, se sídlem Olbramovice, Dvůr Semtín 1, PSČ 259 01.
od 01. 06. 2014

  Došlo ke sloučení, při němž na společnost IMOBA, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnost Anděl Media Centrum, s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO 26750082.
od 01. 01. 2014

  Na obchodní společnost IMOBA, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 261 24 459, jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem sloučení 1.1.2013, jmění společnosti RLRE Taurus Property, s.r.o., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 27449939, jakožto společnosti zanikající. Nástupnická společnost je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti.
od 01. 09. 2013

  Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 5.433.200.000,- Kč (slovy: pět miliard čtyři sta třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) o částku 5.000.000.000,- Kč (slovy: pět miliard korun českých) na výslednou částku 10.433.200.000,- Kč (slovy: deset miliard čtyři sta třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním pěti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Akcie jsou volně převoditelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všechny pět kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení alespoň 30 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu a lhůta pro doplacení peněžitého vkladu činí 2 roky ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet u vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, číslo účtu 107-162550267/0100
od 24. 07. 2013 od 13. 08. 2013

  Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2.433.200.000,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) o částku 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých) na výslednou částku 5.433.200.000,- Kč (slovy: pět miliard čtyři sta třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním tří kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Akcie jsou volně převoditelné.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všechny tři kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých).Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení alespoň 30 % (třiceti procent) peněžitého vkladu činí šest (6) měsíců ode dne úpisu a lhůta pro doplacení peněžitého vkladu činí dva (2) roky ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, číslo účtu 107-141370267/0100.
od 20. 03. 2013 od 12. 04. 2013

  Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 1.430.200.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet milionů dvě stě tisc korun českých) o částku 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) na výslednou částku 2.430.200.000,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta třicet milionů dvě stě tisc korun českých) a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitým vkladem, vydáním deseti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Akcie jsou volně převoditelné.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 14900, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všech deset kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900.Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.Lhůta pro splacení alespoň 30 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu a lhůta pro doplacení peněžitého vkladu činí 2 roky ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet u vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, číslo účtu 107-2837120257/0100.
od 24. 07. 2012 od 30. 08. 2012

  Na obchodní společnost IMOBA, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 261 24 459, jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem sloučení 1.1.2011, jmění společnosti Nové Průhonice s.r.o. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 247 24 998, jakožto společnosti zanikající. Nástupnická společnost je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti.
od 01. 10. 2011

  Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 833.200.000,- Kč (slovy: osm set třicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých) na výslednou částku 1.433.200.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním šesti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.- Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.- Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.- Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všech šest kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč.- Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900.- Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.- Lhůta pro splacení alespoň 30 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu a lhůta pro doplacení peněžitého vkladu činí 2 roky ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet u vedený u HSBC Bank plc. - pobočka Praha, Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 1139403108/8150.
od 03. 08. 2010 od 31. 08. 2010

  Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 538.200.000,- Kč (slovy: pět set třicet osm milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 295.000.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát pět milionů korun českých) na výslednou částku 833.200.000,- Kč (slovy: osm set třicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním dvou kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč, devíti kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a pěti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.- Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.- Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všechny dva kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč, devět kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a pět kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč.- Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900.- Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.- Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií.Byla schválena možnost započtení celku peněžitých pohledávek akcionáře a konkrétního zájemce společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. (dále též jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 295.000.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 295.000.000,- Kč, a to:- smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.8.2008, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 160.000.000,- Kč se splatností do 31. 3. 2009,- smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.10. 2009, na jejímž základě byla poskytnuta společnosti půjčka ve výši 135.000.000,- Kč se splatností do 31. 1. 2010.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 295.000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900.
od 11. 05. 2010 od 25. 06. 2010

  Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 343.200.000,- kč o částku 195.000.000,- Kč na výslednou částku 538.200.000,- Kč a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním devatenácti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a pěti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchod. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchod. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému bude nabídnuto k úpisu všech devatenáct kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a pět kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00.Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Možnost započtení celku penežitých pohledávek akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s.(dále též je "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 195.000.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 195.000.000,- Kč, a to: smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.2.2008, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 75.000.000,- Kč se splatností do 31.10.2008; smlouvy o úvěru uzavřené dne 1.4.2008, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 70.000.000,- Kč se splatností do 31.10.2008; smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.6.2008, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 50.000.000,- kč se splatností do 30.9.2008.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 195.000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00.
od 22. 12. 2008 od 11. 02. 2009

  Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 300.200.000,- Kč o částku 43.000.000,- Kč na výslednou částku 343,200,000,- Kč, a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 4 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a 3 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickýmiá cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spoejdná zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 240 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Fertagra SA, se sídlem 6300 Zug, Poststrasse 30, Švýácarská konfederace, zapsané v obchodním rejstříku Kantonu Zug, vložka číslo CH - 217.0.138.147 - 5, kterému budou nabídnuty k úpisu včechny 4 kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a 3 kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konrétnímu zájemci do čtrnácit (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/, PSČ 149 00. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Připouští se možnost započtení celku peněžitých pohledávek akcionáře a konkrétního zájemce společnosti Fertagra SA vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 43.000.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 43.000.000,- Kč, a to: - smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.9.2006, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 21.500.000,- Kč se splatností do 31.12.2006, - smlouvy o půjčce uzavřené dne 4.10.2006, na jejímž zákkladě byla poskytnuta půjčka ve výši 1.500.000,- Kč se splatností do 31.12.2006, - smlouvy o půjčce uzavřené dne 7.11.2006, na jejímž základě byla poskytnuta společnosti půjčka ve výši 20.000.000,- Kč se splatností do 31.12.2006. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 43.000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00.
od 31. 07. 2007 od 13. 09. 2007

  Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 181.700.000,- Kč o částku118.500.000,- Kč na výslednou částku 300.200.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 118 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč a 5 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Fertagra SA, se sídlem 6300 Zug, Poststrasse 30, Švýcarská konfederace, zapsané v obchodním rejstříku Kantonu Zug, vložka číslo CH-217.0.138.147-5, kterému bude nabídnuto k úpisu všech 118 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč a 5 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne do-ručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti.Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet společnosti vedený Komerční bankou, č.ú. 35-6407840287/0100.
od 16. 03. 2006 od 03. 05. 2006

  Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 95.000.000,- Kč o částku 86.700.000,- Kč na výslednou částku 181.700.000,- Kč, a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 86 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč a 7 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Fertagra SA, se sídlem 6300 Zug, Poststrasse 30, Švýcarská konfederace, zapsané v obchodním rejstříku Kantonu Zug, vložka číslo CH-217.0.138.147-5, kterému bude nabídnuto k úpisu všech 86 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč a 7 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti.Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet společnosti vedený Komerční bankou, č.ú. 35-6407840287/0100.Připouští se možnost započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě konkrétního zájemce společnosti Fertagra SA vůči společnosti v celkové výši 86.700.000,- Kč, a to:1. v max. výši 8.700.000,- Kč z titulu nesplacené půjčky poskytnuté konkrétním zájemcem společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.1.2004 o půjčení 300.000,- EUR, v aktuálním kurzu dle ČNB ke dni započtení2. ve výši 13.000.000,- Kč z titulu nesplacené půjčky poskytnuté konkrétním zájemcem společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 11.5.20053. ve výši 65.000.000,- Kč z titulu nesplacené půjčky poskytnuté konkrétním zájemcem společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 2. 1.2005proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 86.700.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci.Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti.
od 18. 01. 2006 od 13. 02. 2006

  Z důvodů posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 95.000.000,- Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a nepřipouští se upisovnání akcií nepeněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to dvou set kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele, a to jediného akcionáře společnosti Fertagra SA se sídlem Švýcarská federace, 6300 Zug, Poststrasse 30. Místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k úpisování je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýše ní základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla uvedenou v sezmanu akcionářů. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu, a to ve výši 20.000.000,- Kč. Všechny nově emintované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil započtení části peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti ve výši 20.000.000,- Kč existující na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.5.2003 uzavřené mezi akcionářem a společností, dle které byla akcionářem společnosti půjčena částka 649.500,- EUR proti pohledávce na splacení 100% emisního kursu akcií ve výši 20.000.000,- Kč.Dohoda o započtení musí být uzavřena ve stejné lhůtě, jaká je stanovena pro upisování akcií, která činí šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím pro právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionáři oznámen bez zbytečného odkladu doporučným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v sezmanu akcionářů s tím, že současně bude představenstvem společnosti akcionáři předložen návrh na uzavření dohody o započtení a bude mu poskytnuta lhůta k vyjádření alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu.
od 20. 10. 2003 od 11. 12. 2003

  Z důvodu kapitálové stability a finanční situace společnostirozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitáluspolečnosti o části 10.000.000,- Kč na celkovou výši základníhokapitálu 75.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu anepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Základníkapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to jednoho sta kusůkmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechnynově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele,a to jediného stávajícího akcionáře společnosti Fertagra SA,dříve se sídlem Švýcarská konfederace, Fribourg, AvenueBeauregard 12,c/o Fiduciaire REVITAG SA, současným sídlemŠvýcarská federace, 6300 Zug,Poststrasse 30. Místo úpisu jesídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počínáběžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsánímnových akcií do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůtybude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučenýmdopisem, zaslaným představenstvem společnosti akcionáři naadresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů. Emisní kurs serovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnostzapočtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávcena splácení emisního kursu, a to ve výši 9.900.000,-Kč. 1%emisního kursu ve výši 100.000,- Kč musí být připsáno nazvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelemspolečnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu51-0651060277/0100 do třiceti dnů od upsání akcií. Všechny nověemitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust.§ 204 odst.5 obchodního zákoníku.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválilzapočtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti protipohledávce na splacení 99 % emisního kursu ve výši9.900.000,-Kč, a to pohledávky existující na základě smlouvy opůjčce ze dne 11.12.2000 uzavřené mezi akcionářem a společností,dle které byla akcionářem společnosti zapůjčena částka9.900.000,-Kč, a to ve výši jistiny bez příslušenství.Dohoda o započtení musí být uzavřena ve stejné lhůtě, jaká jestanovena pro upisování akcií,která činí šedesát dnů a počínáběžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluupsáním nových akcií do obchodního rejstříku,nejpozději všakpřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářioznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslanýmpředstavenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla,uvedeného v seznamu akcionářů s tím, že současně budepředstavenstvem společnosti akcionáři předložen návrh na nauzavření dohody o započtení a bude mu poskytnuta lhůta kvyjádření alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu.
od 11. 12. 2002 od 10. 03. 2003

  Z důvodu vytvoření finančních zdrojů pro investice jedinýakcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti o60.000.00,- Kč (slovy: šedesátmilionů korun českých) bezmožnosti upisování nad tuto částku.Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno peněžitýmvkladem ve výši 60.000.000,- Kč (slovy: šedesátmilionů korunčeských)Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním novýchakcií, a to v počtu 600 kusů kmenových akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs nověvydaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Práva spojená s novými akciemi jsou stejná, jako práva spojená sakciemi, které společnost doposud vydala. Dosavadní akcie,jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota zůstávajíbeze změny.Zvýšení základního jmění bude provedeno s využitím přednostníhopráva dosavadního akcionáře, bez výzvy k upisování akcií.Lhůta k upisování akcií činí 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutíjediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodníhorejstříku. Lhůta ke splacení nejméně 65 % emisní kurs akcií činí7 pracovních dnů ode dne jejich upsání. Zbytek emisního kursu jeupisovatel povinen splatit do 31.1.2001. Místem pro úpis akciíje sídlo společnosti. Číslo účtu pro splacení peněžního vkladuje 193193460217/0100.Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního právabudou nabídnuty k úpisu na základě veřejné výzvy. Úpis proběhne vsídle společnosti ve lhůtě 20 dnů počínaje prvním dnemnásledujícím po marném uplynutí lhůty pro využití přednostníhopráva k úpisu akcií. Číslo účtu pro splacení peněžního vkladu je193193460217/0100.
od 20. 03. 2000 od 19. 04. 2000

  IMOBA a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti IMOBAspol.s r.o., IČO 61 46 72 86, která byla z obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Praze vymazána v důsledkupřeměny na akciovou společnosti ke dni 27.10.1999.
od 27. 10. 1999

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 805000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 12. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 348726000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 12. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 348726000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 04. 2015 od 27. 12. 2016

Počet: 10 ks v hodnotě: 805000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 04. 2015 od 27. 12. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 433200000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 09. 2013 od 01. 04. 2015

Počet: 10 ks v hodnotě: 1000000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 09. 2013 od 01. 04. 2015

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 08. 2013 od 04. 09. 2013

Počet: 3 ks v hodnotě: 1000000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 04. 2013 od 13. 08. 2013

Počet: 18 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 30. 08. 2012 od 04. 09. 2013

Počet: 8 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 31. 08. 2010 od 30. 08. 2012

Počet: 2 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 06. 2010 od 31. 08. 2010

Počet: 217 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 06. 2010 od 04. 09. 2013

Počet: 32 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 06. 2010 od 04. 09. 2013

Počet: 23 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 02. 2009 od 25. 06. 2010

Počet: 212 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 02. 2009 od 25. 06. 2010

Počet: 207 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 09. 2007 od 11. 02. 2009

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 09. 2007 od 11. 02. 2009

Počet: 204 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 05. 2006 od 13. 09. 2007

Počet: 962 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 05. 2006 od 04. 09. 2013

Počet: 957 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 02. 2006 od 03. 05. 2006

Počet: 86 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 02. 2006 od 03. 05. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: SynBiol, a.s.

IČO: 26014343

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 01. 2014


Název/Jméno: AGROFERT HOLDING, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 08. 2008 od 30. 01. 2014
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 10. 1999 od 20. 03. 2000


Název/Jméno: SA FERTAGRA

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 02. 2003 od 14. 08. 2008
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 03. 2000 od 05. 02. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HASPEKLO JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 10. 1999 od 25. 04. 2007


Název/Jméno: ŠIROKÝ LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 27. 10. 1999 od 25. 04. 2007


Název/Jméno: BABIŠOVÁ MONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2008


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 2007 od 14. 08. 2008


Název/Jméno: RYBOVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 2014


Název/Jméno: KNOTEK VÁCLAV

IČO: 74769782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 01. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2007 od 30. 01. 2014


Název/Jméno: BABIŠ ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 2007 od 30. 01. 2014


Název/Jméno: BOBEKOVÁ ADRIANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 09. 2007 od 09. 04. 2008


Název/Jméno: BABIŠOVÁ ADRIANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 04. 2007 od 06. 09. 2007


Název/Jméno: RYBOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 02. 2003 od 25. 04. 2007


Název/Jméno: RUŽIČOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 20. 03. 2000 od 05. 02. 2003


Název/Jméno: KNOBOVÁ VĚRA

IČO: 49268350

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 10. 1999 od 25. 04. 2007


Název/Jméno: PLATIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 10. 1999 od 25. 04. 2007


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ JITKA

IČO: 45862192

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 10. 1999 od 20. 03. 2000


Název/Jméno: ZVOLÁNEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 1999 od 25. 04. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Holičství, kadeřnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 06. 2016


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 04. 2014


Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 09. 2010

Odpovědní zástupci: 73764

Zánik oprávnění:04. 06. 2014


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:06. 09. 2010


Pedikúra, manikúra

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 09. 2010

Odpovědní zástupci: 1324515


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 09. 2010

Odpovědní zástupci: 79362


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 09. 2010


Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 12. 1999


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26124459

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:27. 10. 1999

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
558361A. R. A., spol. s r.o.45356190Božkovská 609/14, 32600 Plzeň
1340500AFEED, a.s.28167813Nádražní 563/60, 69301 Hustopeče
2092146AGF - K, a.s.26776332Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, 1101/89
1654953AGF Wood, a.s.24833461Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
1543954AGFoundation, s.r.o.28962761Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
629051AGRO Blatná a.s.48202479147, 38742 Lnáře
1281092AGRO Dašice, a.s.46505946Dašice, 53303, Dašice, , 475
1209917AGROALFA a.s.48200506Pelhřimov, 39387, Pelhřimov, Rynárecká, 1742
755402AGROBOHEMIE a.s.63078121Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
153475AGROFERT, spol. s r.o.48117072Praha, 11000, , VÁCLAVSKÉ NÁM., 48
1819527Agrochemická společnost spol. s r.o.25507206Prostějov, 79640, Prostějov, Kralický Háj, č.p. 322
2046583Agrochemický podnik, a.s.46982469Kroměříž, 76701, Kroměříž, Kotojedská, 2381
1005290Agrochlum Záluží, spol. s r.o.25058762Vlkova 631/24, 13000 Praha
705249AGRONOVA CS s.r.o.64258998265, 55203 Říkov
914598AGROPODNIK Jindřichův Hradec, a.s.48202461Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec I, Jiráskovo předměstí, č. 630
1786346AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí46982761Třebíčská 1540/70, 59401 Velké Meziříčí
553719Agropol Group, a.s.25100025Praha, 11376, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1535/4
1397373Agropol Port, a.s.64049299Ústí nad Labem, 40007, , Přístavní, 432/8
961788AGROSERVIS Chomutov a.s.63146088Chomutov, 43001, Chomutov, Karlovarská, 5329
1668291Agroservis Tachov, a. s.47716614Bor, 34802, Bor, , 644
632404AGROSLUŽBY ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o.25158104České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Plynárenská, č.p.8
1718596AGROTEC Auto s.r.o.46980431Břeclav, 69002, Břeclav, Lidická, 123

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí