INEKON GROUP, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem INEKON GROUP, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3369. Její identifikační číslo je 63998076

Výpis z obchodního rejstříku INEKON GROUP, a.s.

Datum zápisu: 31. 8. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3369

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zibeiqn

Předmět podnikání: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Projektování elektrických zařízení
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Realitní kancelář
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
činnost ekonomických a organizačních poradců
Kopírovací práce
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Propagační činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 03. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 21. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 2.3.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti INEKON GROUP, a.s. se zvyšuje o částku 155.000.000,- Kč formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti INEKON GROUP, a.s. bude upsáno: 250ks listinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 620.000,- Kč.3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci a to: Společnosti KONCYP TRADING LIMITED, reg. č. HE 58985, se sídlem Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd Floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus.4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti INEKON GROUP, a.s., Praha 7, Holešovice, U Průhonu 12, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností INEKON GROUP, a.s. Návrh smlouvy je představenstvo společnosti povinno doručit určitému zájemci do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí 14 dní od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.5. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je 14 dnů od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určitým zájemcem a společností. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Určitý zájemce doručí podepsanou smlouvu o započtení společnosti INEKON GROUP, a.s. ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu upsaných akcií.6. Valná hromada schvaluje, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií byly započteny v rozsahu, který odpovídá zvýšení základního kapitálu tyto peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti:- pohledávka ve výši 31.770.727, 40 Kč, včetně příslušenství vyčísleného ke dni 30.11.2009 z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi původním věřitelem společností ONYX TRADE & FINANCE GmbH, Zug, Švýcarská konfederace a společností INEKON GROUP, a.s., jako dlužníkem dne 1.12.1998, kterou předem určený zájemce nabyl Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 27.11.2009,- pohledávku ve výši 60.000.000,- Kč bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce č. 17022010 uzavřené se společností INEKON GROUP, a.s. dne 17.2.2010 a- pohledávka z titulu úhrady smluvně převzatého dluhu ve výši 63.373.770, 12 Kč, (příslušenství vyčísleno ke dni 30.11.2009) na základě trojstranné Smlouvy o převzetí dluhu uzavřené se společností a s obchodní společností ONYX TRADE & FINANCE GmbH, Zug, Švýcarská konfederace dne 14.12.1998, kterou předem určený zájemce nabyl Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 27.11.2009.
od 10. 03. 2010 od 16. 04. 2010

  Valná hromada konaná dne 22.7.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti INEKON GROUP, a.s. se zvyšuje o částku 93.000.000,- Kč, slovy: devadesát tři milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti INEKON GROUP, a.s. bude upsáno: 150 ks, slovy: jedno sto padesát kusů, listinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 620.000,- Kč, slovy: šest set dvacet tisíc korun českých.Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci a to: panu Ing. Josefu Huškovi, nar. 13.12.1947, bytem Praha 1, Dlouhá 39.Upisování akcií proběhne v sídle společnosti INEKON GROUP, a.s., Praha 7, Holešovice, U Průhonu 12, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností INEKON GROUP, a.s. Návrh smlouvy je představenstvo společnosti povinno doručit určitému zájemci do 5 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí 14, slovy: čtrnáct dní, od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je 14, slovy: čtrnáct, dnů, od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určitým zájemcem a společností. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Určitý zájemce doručí podepsanou smlouvu o započtení společnosti INEKON GROUP, a.s. ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu upsaných akcií.Valná hromada schvaluje, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií byly započteny tyto peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti:- pohledávka ve výši 10.500.000,- Kč, slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých, bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 12.12.2005,- pohledávka ve výši 1.100.000,- USD, slovy: jeden milion jedno sto tisíc amerických dolarů, bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 20.12.2005,- pohledávka z titulu úhrady smluvně převzatého dluhu v aktuální výši 64.030.380,-- Kč, slovy: šedesát čtyři milionů třicet tisíc tři sta osmdesát korun českých, na základě trojstranné Smlouvy o převzetí dluhu uzavřené se společností a s obchodní společnosti Galopag AG, Švýcarská konfederace, dne 31.8.2005.
od 28. 07. 2009 od 11. 09. 2009

  Podle § 69b, § 220p odst.1 a § 153c zákona č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON TRAMS a.s. se sídlem Martinovská 42, č.p. 3244, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ 258 86 657 a celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti KOLEJOVÁ DOPRAVA, s.r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČ 629 10 060.
od 08. 10. 2008

  V exekuční věci pod č. Ex 262/04 na základě exekučního titulu - rozsudek č.j. 25 Cm 176/2002, který vydal Městský soud Praha dne 27.05.2003 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. 43 Nc 6001/2004-3, který vydal Obvodní soud pro Prahu 7, dne 12.01.2004, o vymožení pohledávky, proti povinnému: INEKON GROUP, a.s., IČO 63998076 zrušil soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal exekuční příkaz prodejem podniku ze dne 16.01.2004 z důvodu zvolení jiného způsobu exekuce.
od 02. 12. 2004 od 02. 12. 2004

  Soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal, podle ust. zákona § 47 č. 120/2001 Sb. (Exekuční řád) a na základě vykonatelného exekučního titulu - rozsudek č.j. 25 Cm 176/2002 který vydal Městský soud Praha dne 27.05.2003, kterým se ukládá povinnému: INEKON GROUP, a.s., IČO 63998076 zaplatit pohledávku v částce 288 781 USD s příslušenstvím oprávněnému: Apollo NET s.r.o.,, IČO 26343720 vydal exekuční příkaz č.j. Ex 262/04 prodejem podniku.
od 23. 11. 2004 od 02. 12. 2004

  Podle § 69b a § 153c zák. č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, PSČ 170 00, Praha 7 - Holešovice, identifikační číslo 00 55 24 37, původně vedené v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 172.
od 16. 07. 2003

  Podle § 69b a § 143c zák. č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, PSČ 170 00, Praha 7 - Holešovice, identifikační číslo 00 55 24 37, původně vedené v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 172.
od 16. 07. 2003 od 16. 07. 2003

  Akciová společnost je právním nástupcem obchodní společnostiMULTIKON, spol. s.r.o. se sídlem Drnovská 294, Praha 4,IČ : 62 41 19 26
od 31. 08. 1995

Akcie

Počet: 725 ks v hodnotě: 620000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 03. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HUŠEK JOSEF

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 21. 03. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 21. 03. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 21. 03. 2014 od 21. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 10. 1997 od 21. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1995 od 03. 10. 1997


Název/Jméno: ŠČUREK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 12. 2012 od 21. 03. 2014


Název/Jméno: HUŠEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 2008 od 04. 12. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2005 od 08. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 2002 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: ŠVARC PETR

IČO: 5524954

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 2012 od 21. 03. 2014


Název/Jméno: KUZMA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 07. 2012 od 21. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2008 od 27. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 2006 od 08. 10. 2008


Název/Jméno: OBRUČNÍK JIŘÍ

IČO: 16159616

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 10. 1997 od 21. 03. 2014


Název/Jméno: HALOUN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2012 od 21. 03. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 03. 2005 od 27. 07. 2012
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 09. 2002 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: DVOŘÁK JOSEF

IČO: 69281947

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 2000 od 27. 07. 2012


Název/Jméno: STANĚK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 10. 1997 od 20. 06. 2006


Název/Jméno: MUSIL VLASTIMIL

IČO: 18443915

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 1998 od 18. 09. 2002


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1998 od 31. 03. 2000


Název/Jméno: KARMELITA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 1998 od 18. 09. 2002


Název/Jméno: KOČVARA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 10. 1997 od 18. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 1995 od 03. 10. 1997


Název/Jméno: ČADEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 1997 od 18. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 1995 od 03. 10. 1997


Název/Jméno: HUSÁREK VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1995 od 18. 09. 1998


Název/Jméno: STANĚK MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 1995 od 03. 10. 1997


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK JIŘÍ

IČO: 61648434

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1995 od 03. 10. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 03. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 04. 2005

Odpovědní zástupci: 248447

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 224104

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 248448

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 09. 1999

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 219245


Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 248449

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 08. 1998

Odpovědní zástupci: 248449

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 219245

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 219245

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1995

Obory činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 01. 11. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 01. 11. 2008
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 01. 11. 2008
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 01. 11. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 01. 11. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 01. 11. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 28. 04. 2005 od 04. 11. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 08. 01. 2003 od 04. 11. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 19. 12. 2001
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 12. 2001 od 04. 11. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 09. 05. 2001
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 01. 2000
Zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 01. 2000
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 10. 01. 2000
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 10. 01. 2000
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 10. 01. 2000
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 25. 10. 1999
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 17. 08. 1998
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
od 17. 08. 1998 od 04. 11. 2008
Realitní kancelář
od 31. 08. 1995 od 04. 11. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 31. 08. 1995 od 04. 11. 2008
Propagační činnost
od 31. 08. 1995 od 04. 11. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 31. 08. 1995 od 04. 11. 2008
Kopírovací práce
od 31. 08. 1995 od 04. 11. 2008
činnost ekonomických a organizačních poradců
od 31. 08. 1995 od 04. 11. 2008

Odpovědní zástupci: 219245


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63998076

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 11. 1995

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
672939"MEDICOM, spol. s r.o. v likvidaci"48529257Jihlava, Telčská 7
641224A - mercata s.r.o.43371426Střítež 152, PSČ 674 01
961767Agentura mladých-podnik služeb407861Praha, 11647, , NÁM. MAXIMA GORKÉHO, 24
581707Agrodružstvo Brázdim4635391736, 25063 Brázdim
55424AGROOBCHODNÍ SPOLEČNOST Ctiboř, spol. s r.o.869520Halže, Ctiboř, PSČ 348 16
167432AGROPARKL - KSK s.r.o.2681815930, 79065 Skorošice
890626ALFA 3, s.r.o.42228123Husova 263, 53854 Luže
842856ALL System,s.r.o.26149338Doubravická 1302/4, 14900 Praha
842683ALPER a.s.27126226Vrahovická 4530, 79601 Prostějov
484751AMB Finance s.r.o.46966765Brno, Dornych 724/65a, PSČ 617 00
420329ANTIK-CONTOR, spol. s r.o. v likvidaci40767914Praha, 19000, , Vansdorfská, 330
385909ARGO HANÁ, a.s.64610373ČSA 780, 78353 Velká Bystřice
233773ATLANTA LOGISTIC, a.s.2624414475, 66902 Dyje
770692AZ market CZ s.r.o.26940523Pod Svatým Janem 420/4, 66904 Znojmo
15058BABY CLUB JUKLÍK, spol. s r.o.61250783U jezera 2031/34, 15500 Praha
142141Bard Cheb s.r.o.25207695Cheb, 35002, Cheb, Pražská, 35
83672BCJ a.s.25773402U jezera 2031/34, 15500 Praha
178967BOHEMIA BALÓN s.r.o.27209393Podnikatelská 552, 19011 Praha
502868BUILDING Znojmo s.r.o.63493501Dobšická 3580/17, 67182 Znojmo
826409Bytové družstvo Hadovka540901Evropská 1691/35, 16000 Praha
867367Bytové družstvo KLÍČ , družstvo, v likvidaci25076612Klíčanská 1127/5, 18200 Praha
361064Bytové družstvo Ovčárská čp. 416-42125663593Ovčárská 419/5, 10800 Praha
731209C.D.R.T. a.s.26013932Na Florenci 1686/9, 11000 Praha
131979CB MERCURY spol. s r.o.63278600Dobrovodská 1109/133, 37006 České Budějovice
385093CETOS, a.s. v likvidaci61057711Průmyslová 1472/11, 10200 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: BIEBLOVA s.r.o.63992027Praha, 15000, Smíchov, Na Doubkové, 1281/2
Firma: Na Konci Duhy s.r.o. v likvidaci25696530Šmeralova 292/12, 17000 Praha
Adresa: České Budějovice, 37005, České Budějovice 2, J. Opletala, 817/61
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Město Horšovský Týn253383náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn
Firma: PROTERI s.r.o.4084802Piletická 486, 50341 Hradec Králové
Firma: STARER,s.r.o. v likvidaci64941370Pařížská 936/6, 11000 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Castingsport Teplice z.s.5713064Havířská 583/7, Trnovany, 415 01 Teplice
Fyzická osoba: Jiří Svoboda72647795Teplice, 41501, Teplice, Fučíkova stezka, 2826
Fyzická osoba: Ing. Naděžda Palivcová46647562nám. Čsl. armády 28, 37341 Hluboká nad Vltavou
Fyzická osoba: Pavel Mazour70498342Višňová 449, 66482 Říčany
Firma: MIKA PROFI s.r.o. "v likvidaci"25876830Strmá 900/7, 73932 Vratimov
Fyzická osoba: Miroslav Štvrtecký63348870Nádražní 996/195, 70200 Ostrava
Fyzická osoba: Švirgová E.44173351Lanžhot, 69151, , ,
Firma: Společenství vlastníků bytů domů Skřivánčí č.p. 3207, 3208 Jablonec n.N.25460552Skřivánčí 3207/63, 46601 Jablonec nad Nisou
Adresa: Praha 5, Pod Kotlářkou 34

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2088142"NEUROS, o. s."26568047Osadní 715/37, 17000 Praha
128140ASTRID COSMETICS, a.s.25058045U průhonu 700/10, 17000 Praha
84310Bytové družstvo Osada26730073Osadní 716/37A, 17000 Praha
1249199Bytové družstvo Osadní 3726743558Osadní 715/37, 17000 Praha
1576793Dag-mar travel, s.r.o.29008671Osadní 716/37A, 17000 Praha
2172808ExplosionApp s.r.o.1778153U průhonu 773/12, 17000 Praha
513009HENKEL ČR, spol. s r.o.15889858U průhonu 700/10, 17000 Praha
1044783IMPASTO Print s.r.o.26717808U průhonu 787/14, 17000 Praha
294341INEKON GENERAL s.r.o.24263192U průhonu 773/12, 17000 Praha
340650INEKON GROUP, a.s.63998076U průhonu 773/12, 17000 Praha
2246974INEKON POWER, a.s.25671944U průhonu 773/12, 17000 Praha
490130KEEPLINE design s.r.o.2982374U průhonu 773/12, 17000 Praha
2499367Leasing Plus, spol. s r.o.63074931U průhonu 773/12, 17000 Praha
2768391Marom-CZ26614359Osadní 716/37A, 17000 Praha
2281831Paleta spol. s r.o.62906909U průhonu 787/14, 17000 Praha
1472850Reality Dělnická s.r.o. v likvidaci41695101U průhonu 700/10, 17000 Praha
157468Reality U Průhonu s.r.o.3791769U průhonu 700/10, 17000 Praha
861790Scorpius spol. s r.o.62912585U průhonu 773/12, 17000 Praha
1040695Společenství vlastníků domu Osadní 464547250Osadní 46/39, 17000 Praha
3010409Společenství vlastníků Osadní 37, Praha 7, Holešovice4922794Osadní 715/37, 17000 Praha
1470319Spolek Voluntair Travel4471407U průhonu 773/12, 17000 Praha
671482T plus, spol. s r.o.49245791U průhonu 773/12, 17000 Praha
383969TL spol.s r.o.61461211Praha 7, Osadní 37
421223Voluntair s.r.o.3595391U průhonu 773/12, 17000 Praha
48365XENT Investment s.r.o.2611741Osadní 774/35, 17000 Praha

Fyzické osoby v okolí