INEKON GROUP, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem INEKON GROUP, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3369. Její identifikační číslo je 63998076 a sídlo firmy je Praha 7 - Holešovice, U Průhonu 12, č.p. 773, PSČ 17000.

Výpis z obchodního rejstříku INEKON GROUP, a.s.

Datum zápisu: 31. 8. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3369

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zibeiqn

Předmět podnikání: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Projektování elektrických zařízení
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Realitní kancelář
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
činnost ekonomických a organizačních poradců
Kopírovací práce
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Propagační činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 03. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 21. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 2.3.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti INEKON GROUP, a.s. se zvyšuje o částku 155.000.000,- Kč formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti INEKON GROUP, a.s. bude upsáno: 250ks listinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 620.000,- Kč.3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci a to: Společnosti KONCYP TRADING LIMITED, reg. č. HE 58985, se sídlem Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd Floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus.4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti INEKON GROUP, a.s., Praha 7, Holešovice, U Průhonu 12, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností INEKON GROUP, a.s. Návrh smlouvy je představenstvo společnosti povinno doručit určitému zájemci do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí 14 dní od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.5. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je 14 dnů od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určitým zájemcem a společností. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Určitý zájemce doručí podepsanou smlouvu o započtení společnosti INEKON GROUP, a.s. ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu upsaných akcií.6. Valná hromada schvaluje, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií byly započteny v rozsahu, který odpovídá zvýšení základního kapitálu tyto peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti:- pohledávka ve výši 31.770.727, 40 Kč, včetně příslušenství vyčísleného ke dni 30.11.2009 z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi původním věřitelem společností ONYX TRADE & FINANCE GmbH, Zug, Švýcarská konfederace a společností INEKON GROUP, a.s., jako dlužníkem dne 1.12.1998, kterou předem určený zájemce nabyl Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 27.11.2009,- pohledávku ve výši 60.000.000,- Kč bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce č. 17022010 uzavřené se společností INEKON GROUP, a.s. dne 17.2.2010 a- pohledávka z titulu úhrady smluvně převzatého dluhu ve výši 63.373.770, 12 Kč, (příslušenství vyčísleno ke dni 30.11.2009) na základě trojstranné Smlouvy o převzetí dluhu uzavřené se společností a s obchodní společností ONYX TRADE & FINANCE GmbH, Zug, Švýcarská konfederace dne 14.12.1998, kterou předem určený zájemce nabyl Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 27.11.2009.
od 10. 03. 2010 do 16. 04. 2010

  Valná hromada konaná dne 22.7.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti INEKON GROUP, a.s. se zvyšuje o částku 93.000.000,- Kč, slovy: devadesát tři milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti INEKON GROUP, a.s. bude upsáno: 150 ks, slovy: jedno sto padesát kusů, listinných kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 620.000,- Kč, slovy: šest set dvacet tisíc korun českých.Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci a to: panu Ing. Josefu Huškovi, nar. 13.12.1947, bytem Praha 1, Dlouhá 39.Upisování akcií proběhne v sídle společnosti INEKON GROUP, a.s., Praha 7, Holešovice, U Průhonu 12, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností INEKON GROUP, a.s. Návrh smlouvy je představenstvo společnosti povinno doručit určitému zájemci do 5 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií činí 14, slovy: čtrnáct dní, od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je 14, slovy: čtrnáct, dnů, od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určitým zájemcem a společností. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Určitý zájemce doručí podepsanou smlouvu o započtení společnosti INEKON GROUP, a.s. ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kurzu upsaných akcií.Valná hromada schvaluje, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií byly započteny tyto peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti:- pohledávka ve výši 10.500.000,- Kč, slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých, bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 12.12.2005,- pohledávka ve výši 1.100.000,- USD, slovy: jeden milion jedno sto tisíc amerických dolarů, bez příslušenství z titulu půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené se společností dne 20.12.2005,- pohledávka z titulu úhrady smluvně převzatého dluhu v aktuální výši 64.030.380,-- Kč, slovy: šedesát čtyři milionů třicet tisíc tři sta osmdesát korun českých, na základě trojstranné Smlouvy o převzetí dluhu uzavřené se společností a s obchodní společnosti Galopag AG, Švýcarská konfederace, dne 31.8.2005.
od 28. 07. 2009 do 11. 09. 2009

  Podle § 69b, § 220p odst.1 a § 153c zákona č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON TRAMS a.s. se sídlem Martinovská 42, č.p. 3244, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ 258 86 657 a celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti KOLEJOVÁ DOPRAVA, s.r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČ 629 10 060.
od 08. 10. 2008

  V exekuční věci pod č. Ex 262/04 na základě exekučního titulu - rozsudek č.j. 25 Cm 176/2002, který vydal Městský soud Praha dne 27.05.2003 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. 43 Nc 6001/2004-3, který vydal Obvodní soud pro Prahu 7, dne 12.01.2004, o vymožení pohledávky, proti povinnému: INEKON GROUP, a.s., IČO 63998076 zrušil soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal exekuční příkaz prodejem podniku ze dne 16.01.2004 z důvodu zvolení jiného způsobu exekuce.
od 02. 12. 2004 do 02. 12. 2004

  Soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal, podle ust. zákona § 47 č. 120/2001 Sb. (Exekuční řád) a na základě vykonatelného exekučního titulu - rozsudek č.j. 25 Cm 176/2002 který vydal Městský soud Praha dne 27.05.2003, kterým se ukládá povinnému: INEKON GROUP, a.s., IČO 63998076 zaplatit pohledávku v částce 288 781 USD s příslušenstvím oprávněnému: Apollo NET s.r.o.,, IČO 26343720 vydal exekuční příkaz č.j. Ex 262/04 prodejem podniku.
od 23. 11. 2004 do 02. 12. 2004

  Podle § 69b a § 153c zák. č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, PSČ 170 00, Praha 7 - Holešovice, identifikační číslo 00 55 24 37, původně vedené v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 172.
od 16. 07. 2003

  Podle § 69b a § 143c zák. č. 513/1991 Sb. na společnost přešlo celé jmění bez likvidace zaniklé společnosti INEKON spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 12, č.p. 773, PSČ 170 00, Praha 7 - Holešovice, identifikační číslo 00 55 24 37, původně vedené v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 172.
od 16. 07. 2003 do 16. 07. 2003

  Akciová společnost je právním nástupcem obchodní společnostiMULTIKON, spol. s.r.o. se sídlem Drnovská 294, Praha 4,IČ : 62 41 19 26
od 31. 08. 1995

Akcie

Počet: 725 ks v hodnotě: 620000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 03. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HUŠEK JOSEF

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 21. 03. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 21. 03. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 21. 03. 2014 do 21. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 10. 1997 do 21. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997

Adresa: U průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 21. 03. 2014
Praha, U Průhonu 773/12, PSČ 17000
od 27. 07. 2012 do 21. 03. 2014
Praha 7, U Průhonu 773/12, PSČ 17000
od 12. 08. 2010 do 27. 07. 2012
Praha 1, Dlouhá 39, PSČ 11001
od 31. 03. 2000 do 12. 08. 2010
Praha 6, Drnovská 294, PSČ 16000
od 18. 09. 1998 do 31. 03. 2000
Praha 1, Dlouhá 39, PSČ 11000
od 03. 10. 1997 do 18. 09. 1998
Praha 1, Dlouhá 39
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997


Název/Jméno: ŠČUREK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 12. 2012 do 21. 03. 2014

Adresa: Na kopečku 660, 742 85 Vřesina
od 04. 12. 2012 do 21. 03. 2014


Název/Jméno: HUŠEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 2008 do 04. 12. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2005 do 08. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 2002 do 23. 03. 2005

Adresa: Praha, U Průhonu 773/12, PSČ 17000
od 08. 10. 2008 do 04. 12. 2012
Praha 7 - Holešovice, U Průhonu 773/12, PSČ 17000
od 16. 07. 2007 do 08. 10. 2008
Praha 7, U Průhonu 773/12, PSČ 17000
od 23. 03. 2005 do 16. 07. 2007
Praha 6, Drnovská 294/6, PSČ 16100
od 18. 09. 2002 do 23. 03. 2005


Název/Jméno: ŠVARC PETR

IČO: 5524954

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 2012 do 21. 03. 2014

Adresa: Praha, Ostravská 632, PSČ 19900
od 27. 07. 2012 do 21. 03. 2014


Název/Jméno: KUZMA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 07. 2012 do 21. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2008 do 27. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 2006 do 08. 10. 2008

Adresa: Kladno, Čs.armády 3193, PSČ 27201
od 20. 06. 2006 do 21. 03. 2014


Název/Jméno: OBRUČNÍK JIŘÍ

IČO: 16159616

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 10. 1997 do 21. 03. 2014

Adresa: Zdiby - Přemyšlení, U Mlejnku 130, PSČ 25066
od 27. 07. 2012 do 21. 03. 2014
Zdiby - Přemyšlení, U Mlejnku 130, okres Praha-východ, PSČ 25066
od 23. 03. 2005 do 27. 07. 2012
Praha 4, Baráškova 1568, PSČ 14000
od 03. 10. 1997 do 23. 03. 2005


Název/Jméno: HALOUN MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2012 do 21. 03. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 03. 2005 do 27. 07. 2012
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 09. 2002 do 23. 03. 2005

Adresa: Plzeň - Černice, Gen. Lišky 893/6, PSČ 32600
od 27. 07. 2012 do 21. 03. 2014
Plzeň - Černice, Generála Lišky 6, PSČ 32600
od 23. 03. 2005 do 27. 07. 2012
Plzeň, Riegrova 1, č.p. 206, okres Plzeň-město, PSČ 30111
od 18. 09. 2002 do 23. 03. 2005


Název/Jméno: DVOŘÁK JOSEF

IČO: 69281947

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 03. 2000 do 27. 07. 2012

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Pohnertova 4/1724, PSČ 18200
od 02. 08. 2000 do 27. 07. 2012
Praha 4, Ledvinova 16/1716, PSČ 14000
od 31. 03. 2000 do 02. 08. 2000


Název/Jméno: STANĚK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 10. 1997 do 20. 06. 2006

Adresa: Praha 10, Doubravčická 6/2203, PSČ 10000
od 03. 10. 1997 do 20. 06. 2006


Název/Jméno: MUSIL VLASTIMIL

IČO: 18443915

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 09. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Praha 8, Kurkova 1212
od 18. 09. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 1998 do 31. 03. 2000

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 848/96
od 18. 09. 1998 do 31. 03. 2000


Název/Jméno: KARMELITA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 1998 do 18. 09. 2002

Adresa: Praha 4, Čiklova 811/2
od 18. 09. 1998 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: KOČVARA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 10. 1997 do 18. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997

Adresa: Praha 9, Travná 1296, PSČ 19000
od 03. 10. 1997 do 18. 09. 1998
Praha 9, Travná 1296
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997


Název/Jméno: ČADEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 1997 do 18. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997

Adresa: Praha 10, Pod strání 2159/17, PSČ 10000
od 03. 10. 1997 do 18. 09. 1998
Praha 10, Pod strání 2159/17
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997


Název/Jméno: HUSÁREK VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1995 do 18. 09. 1998

Adresa: Praha 6, U Beránky 4
od 31. 08. 1995 do 18. 09. 1998


Název/Jméno: STANĚK MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997

Adresa: Praha 10, Doubravičcká 6
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK JIŘÍ

IČO: 61648434

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997

Adresa: Praha 9, Náchodská 646
od 31. 08. 1995 do 03. 10. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2005

Zánik oprávnění:26. 3. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 4. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Kuzma

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Jan HNILIČKA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Hušek, Ph.D.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 9. 1999


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 11. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hušek


Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 8. 1998

Odpovědní zástupci: Jiří Obručník

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 8. 1998

Odpovědní zástupci: Jiří Obručník

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hušek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hušek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1995

Obory činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 01. 11. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 01. 11. 2008
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 01. 11. 2008
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 01. 11. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 01. 11. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 01. 11. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 28. 04. 2005 do 04. 11. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 08. 01. 2003 do 04. 11. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 19. 12. 2001
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 12. 2001 do 04. 11. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 09. 05. 2001
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 01. 2000
Zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 01. 2000
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 10. 01. 2000
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 10. 01. 2000
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 10. 01. 2000
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 25. 10. 1999
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 17. 08. 1998
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
od 17. 08. 1998 do 04. 11. 2008
Realitní kancelář
od 31. 08. 1995 do 04. 11. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 31. 08. 1995 do 04. 11. 2008
Propagační činnost
od 31. 08. 1995 do 04. 11. 2008
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 31. 08. 1995 do 04. 11. 2008
Kopírovací práce
od 31. 08. 1995 do 04. 11. 2008
činnost ekonomických a organizačních poradců
od 31. 08. 1995 do 04. 11. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Hušek


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63998076

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 11. 1995

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
672939"MEDICOM, spol. s r.o. v likvidaci"48529257Jihlava, Telčská 7
641224A - mercata s.r.o.43371426Střítež 152, PSČ 67401
1327644A.T.C. Copper, spol. s r.o. "v likvidaci"47900075Nám. Osvobození 255/28, 789 01 Zvole
1789991ACOUSTIC BROTHERS s.r.o.27832414Chomoutov 388, 783 35 Olomouc
2392190ACS TRADE CZ s.r.o., v likvidaci25267418Polská 91, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov
1841663ACTHERM servis, a.s.25142691Dukelská 5779, 430 01 Chomutov
997270ADP Employer Services Česká republika, a.s.61858684Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8
961767Agentura mladých-podnik služeb407861nám.Maxima Gorkého 24, 110 00 Praha
1535684AGRO Chýnov, zemědělské obchodní družstvo60071001Kloužovice 66, 391 55 Chýnov
1733863Agro Rybníky s.r.o.46349464Rybníky u Dobříše č.p.80, PSČ 36201
1383948AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost25250213Moravská 398, 569 92 Bystré
581707Agrodružstvo Brázdim46353917Starý Brázdim 36, 250 63 Brázdim
2919536Agrodružstvo Práče - v likvidaci142999671 63 Lechovice
55424AGROOBCHODNÍ SPOLEČNOST Ctiboř, spol. s r.o.869520Halže, Ctiboř, PSČ 34816
167432AGROPARKL - KSK s.r.o.26818159č.p. 30, 790 65 Skorošice
3313092Agropodnik Mydlovary a.s.49017713Mydlovary 90, 373 49 Mydlovary
3147929AGROTEC servis s.r.o.46966757Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče
2509585AKRO holding a.s.27920488Praha 6 - Střešovice, Slunná 547/25, PSČ 16200
989852AKRO investiční společnost, a.s.49241699Praha 6, Slunná 547/25, PSČ 16200
2035195AKSANA s.r.o.25743031Náměstí 31, 538 25 Nasavrky
3403732Al - com group s.r.o.25078470Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
2001257Alas, a.s.25179829č.p. 92, 373 64 Dynín
890626ALFA 3, s.r.o.42228123Husova 263, 538 54 Luže
842856ALL System,s.r.o.26149338Praha 4, Doubravická 1302/4, PSČ 14900
1594329ALNEM a.s. v likvidaci27430502Vrahovická 4530, 796 01 Prostějov

Související osoby

Nejhledanější obsah