innogy Energie, s.r.o.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem innogy Energie, s.r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 220583. Jeho identifikační číslo je 49903209

 
 

Výpis z obchodního rejstříku innogy Energie, s.r.o.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 220583

Identifikační číslo:49903209

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cgtf5yr

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování technických služeb
Reklamní činnost a marketing
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Kopírovací práce
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Správa a údržba nemovitostí
Zprostředkování obchodu a služeb
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Provádění průmyslových staveb
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Projektování elektrických zařízení
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)
poskytování ubytovacích služeb
Projektování elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti...
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů
Pronájem průmyslového zboží
Investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem a půjčování věcí movitých
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10
od 01. 01. 2014
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117
od 22. 07. 1998 do 01. 01. 2014
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40717
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1998
Limuzská 3135/12, 10800 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 08. 07. 2014 do 21. 10. 2014

  Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, se jako rozdělovaná společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením. V důsledku této přeměny došlo k odštěpení části jejího jmění a jeho přechodu na nástupnickou společnost RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051. Rozsah odštěpované části jmění rozdělované společnosti je uveden v Projektu rozdělení ze dne 13.3.2014.
od 01. 06. 2014

  Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246, se zanikající společností Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47675748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, se zanikající společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19343, a se zanikající společností RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139953. Na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o. přešlo jmění zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. Nástupnická společnosti RWE Energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. V rámci této fúze změnila nástupnická společnost svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
od 01. 01. 2014

  V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Severočeská plynárenská, a.s. jmění zanikající společnosti Středočeská plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČ 601 93 158 a dále jmění zanikající společnosti Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 497 90 315.
od 01. 06. 2009

  Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 21.11.2007 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.
od 01. 01. 2008

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o.
od 09. 01. 2007

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2005 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o.
od 02. 01. 2007 do 09. 01. 2007

  Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 14.8.2006 toto usnesení:1. Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen "Hlavní akcionář"), (i) výpisem ze svého majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným k pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu dni konání valné hromady a (ii) svým čestným prohlášením osvědčila, že vlastní akcie vydané společností Severočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,84% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 96,84% podíl na hlasovacíh právech společnosti, konkrétně pak 675 860 akcií majících ISIN CZ0005092452 a 322 695 akciích majících ISIN 770950001881.Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplývají i z výpisu z registru eminenta cenných papírů, vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě.2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ISIN CZ 0005092452 a 770950001881, vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 127/2006 ze dne 29.6.2006 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou (dále jen "Znalecký posudek"). Znalec dospěl ve Znaleckém posudku k následujícímu závěru:- "S ohledem na účel a předmět ocenění, získané informace, provedené analýzy, vymezené předpoklady a použitou metodologii byla stanovena hodnota účastnických cenných papírů ISIN: CZ 0005092452 a 770950001881 společnosti Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 49903209, k datu ocenění 30.4.2006 ve výši 4 369 Kč (slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát devět korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Severočeská plynárenská, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy".Ze Znaleckého posudku tak vyplývá, že výše protiplnění navržená Hlavním akcionářem je ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přiměřená.4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění do 3 týdnů ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní Hlavní akcionář nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu v Hospodářských novinách a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění způsobu poskytnutí protiplnění na internetových stránkách společnosti.5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke Dni přechodu, a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, do 2 pracovních dnů ode Dne přechodu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 24. 08. 2006

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno :Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valnéhromady.
od 15. 03. 2000 do 11. 02. 2002

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:  Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsou převoditelnépouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezenémtéto společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ana místně příslušné regionální energeického sdružení obcí -Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí severních Čech.
od 15. 12. 1999 do 15. 03. 2000

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsoupřevoditelné pouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi naúzemí vymezeném této společnosti v autorizaci Ministerstvaprůmyslu a obchodu a na místně příslušné regionální energetickésdružení obcí - Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcíseverních Čech.
od 21. 08. 1997 do 15. 03. 2000

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií je možnýpouze se souhlasem představenstva po schválení dozorčí radou.Akcie jsou převoditelné pouze mezi majiteli těchto akcií.
od 04. 03. 1997 do 21. 08. 1997

  Rozsah splacení základního jmění: 1 031 131 000,- Kč
od 04. 03. 1997 do 04. 03. 1997

  Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,- Kč
od 07. 04. 1995 do 04. 03. 1997

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, veznění zákona č. 210/1993 Sb..
od 01. 01. 1994

  Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,-- Kča je rozděleno na:l 016 371 akcií na majitele ve jm. hodnotě po 1 000,-- Kč14 760 akcií na jméno (z toho je 14 760 zaměstnaneckých ak-cií) po 1 000,-- Kč
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995

Akcie

Počet: 1 031 131 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 10. 2008 do 29. 10. 2008

Počet: 350 586 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 10. 2003 do 06. 10. 2003

Počet: 350 586 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 29. 11. 2002 do 29. 11. 2002

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie se zvláštními právy
od 11. 02. 2002 do 11. 02. 2002

Počet: 680 545 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 21. 08. 1997 do 21. 08. 1997

Počet: 665 785 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 07. 04. 1995 do 07. 04. 1995

Počet: 14 760 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 07. 04. 1995 do 07. 04. 1995

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie se zvláštními právy
od 07. 04. 1995 do 07. 04. 1995

Počet: 350 585 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 07. 04. 1995 do 07. 04. 1995

Počet: 14 760 ks v hodnotě: 0 - akcie na jméno
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Počet: 10 163 710 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: innogy Česká republika a.s.

IČO:24275051

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 10098
od 21. 10. 2014

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 21. 10. 2014

Částka: 1 031 131 000 ,- Kč od 21. 10. 2014

Splaceno: 100 % od 21. 10. 2014

Podíl: 100% od 21. 10. 2014


Název/Jméno: RWE Gas International N.V.

Adresa: 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království
od 01. 01. 2014 do 21. 10. 2014

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 01. 01. 2014 do 21. 10. 2014

Částka: 1 031 131 000 ,- Kč od 01. 01. 2014 do 21. 10. 2014

Splaceno: 100 % od 01. 01. 2014 do 21. 10. 2014

Podíl: 100% od 01. 01. 2014 do 21. 10. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VARCOP TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 01. 2014
Statutární orgán - předseda
od 23. 12. 2013 do 01. 01. 2014

Adresa: Frýdek-Místek - Místek, Riegrova 812, PSČ 73801
od 18. 10. 2014
Riegrova 812, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
od 23. 12. 2013 do 18. 10. 2014


Název/Jméno: SOLECKÝ ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 01. 2014
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 01. 07. 2013 do 01. 01. 2014

Adresa: Augustinova 2064/14, Chodov, 148 00 Praha 4
od 01. 07. 2013


Název/Jméno: BENDA JOSEF

IČO: 11268034

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 01. 2013 do 01. 01. 2014

Adresa: Na Hrádku 101, 278 01 Kralupy nad Vltavou
od 09. 01. 2013 do 01. 01. 2014


Název/Jméno: ROUBÍČEK LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2008 do 01. 07. 2013
Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 08. 2007 do 01. 04. 2008

Adresa: Vřesina, Vřesová 637, PSČ 74285
od 31. 08. 2007 do 01. 07. 2013


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2008 do 01. 01. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2008 do 25. 11. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 05. 2007 do 04. 07. 2008

Adresa: Praha 4 - Šeberov, Pod Rozvodnou 242, PSČ 14900
od 16. 05. 2007 do 01. 01. 2014


Název/Jméno: VURM VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 11. 2008 do 09. 01. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2008 do 25. 11. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 10. 2007 do 04. 07. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2004 do 09. 10. 2007

Adresa: Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18200
od 06. 08. 2012 do 09. 01. 2013
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18200
od 01. 04. 2008 do 06. 08. 2012
Praha 8, S. K. Neumanna 5/2010, PSČ 18200
od 08. 11. 2004 do 01. 04. 2008


Název/Jméno: ZAJÍC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2010 do 01. 01. 2014

Adresa: Ústí nad Labem - Střekov, Sebuzín 218, PSČ 40302
od 12. 07. 2010 do 01. 01. 2014


Název/Jméno: KONVALINA DAVID

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 08. 2009 do 01. 01. 2014

Adresa: Praha 5, Štorkánova 3235, PSČ 15000
od 01. 08. 2009 do 01. 01. 2014


Název/Jméno: BUDINSKÝ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 01. 08. 2005 do 23. 12. 2013
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 31. 03. 2003 do 01. 08. 2005
Statutární orgán - předseda představenstva
od 07. 04. 1995 do 31. 03. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995

Adresa: Ústí nad Labem, Leknínova 291, PSČ 40340
od 13. 04. 2007 do 23. 12. 2013
Ústí nad Labem, Sovova 431/2, PSČ 40001
od 24. 05. 2004 do 13. 04. 2007
Ústí nad Labem, Sovova 2, PSČ 40001
od 07. 04. 1995 do 24. 05. 2004
Ústí nad Labem, Sovova 2, PSČ 40001
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995


Název/Jméno: SUCHÝ JIŘÍ

IČO: 71138374

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2008 do 12. 07. 2010

Adresa: Chlumec, Zálužanská 290, PSČ 40339
od 25. 11. 2008 do 12. 07. 2010


Název/Jméno: URVÁLEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 04. 2008 do 01. 08. 2009

Adresa: Praha 6, Terronská 697/42, PSČ 16000
od 01. 04. 2008 do 01. 08. 2009


Název/Jméno: KASTL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2007 do 04. 07. 2008

Adresa: Štěnovice - Útušice 154, PSČ 33209
od 19. 06. 2007 do 04. 07. 2008
Štěnovice - Útušice čp. 154, PSČ 33209
od 16. 05. 2007 do 19. 06. 2007


Název/Jméno: MALÝ DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2007 do 04. 07. 2008

Adresa: Praha - Praha 3, Jana Želivského 1768/18, PSČ 13000
od 19. 06. 2007 do 04. 07. 2008
Praha 3, Jana Želivského 1768/18, PSČ 13000
od 16. 05. 2007 do 19. 06. 2007


Název/Jméno: SIMONS DIRK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2007 do 04. 07. 2008

Adresa: Ratingen, Am Graben 41, 40883, Spolková republika Německo
od 19. 06. 2007 do 04. 07. 2008


Název/Jméno: LUDVÍK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2007 do 04. 07. 2008

Adresa: Praha 4, Dunovského 457/21, PSČ 14900
od 16. 05. 2007 do 04. 07. 2008


Název/Jméno: LEPKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 05. 2007 do 01. 04. 2008

Adresa: Ostrava - Bělský les, Františka Lýska 1606/5, PSČ 70030
od 04. 05. 2007 do 01. 04. 2008


Název/Jméno: WETEKAMP WERNER

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 13. 04. 2007 do 04. 05. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 08. 2005 do 13. 04. 2007

Adresa: Nordkirchener Str. 28, 59 379 Selm, Spolková republika Německo, v ČR Jurečkova 20-16/1812, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
od 01. 08. 2005 do 04. 05. 2007


Název/Jméno: MERKER THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2005 do 16. 05. 2007

Adresa: Jablonec nad Nisou, Švédská 4215/25, PSČ 46602
od 15. 08. 2005 do 16. 05. 2007


Název/Jméno: JOBS ULRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2005 do 16. 05. 2007

Adresa: Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 12000
od 15. 08. 2005 do 16. 05. 2007


Název/Jméno: ZAUR MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 01. 08. 2005 do 13. 04. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 03. 2003 do 01. 08. 2005
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 07. 04. 1995 do 31. 03. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995

Adresa: Ústí nad Labem, Novoveská 360/12, PSČ 40003
od 15. 12. 1999 do 13. 04. 2007
Ústí nad Labem, Vinařská 8, PSČ 40001
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999
Ústí nad Labem, Vinařská 8, PSČ 40001
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995


Název/Jméno: SIEBEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 04. 07. 2008

Adresa: Krupka 1, B. Němcové 168/3, PSČ 41742
od 13. 12. 2004 do 04. 07. 2008
Krupka, B. Němcové 168/3, PSČ 41742
od 15. 12. 1999 do 13. 12. 2004


Název/Jméno: VARINSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 04. 07. 2008

Adresa: Jirkov, K. Marxe 1679, PSČ 43111
od 15. 12. 1999 do 04. 07. 2008


Název/Jméno: LÁBLER RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2004 do 04. 07. 2008

Adresa: Ústí nad Labem, Hornická 2456/37, PSČ 40011
od 13. 12. 2004 do 04. 07. 2008


Název/Jméno: THON FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2004 do 23. 06. 2005

Adresa: Rohatec, U Zásady 1019/29, okres Hodonín, PSČ 69601
od 08. 11. 2004 do 23. 06. 2005


Název/Jméno: HOMANN KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 03. 2003 do 16. 05. 2007

Adresa: Stangefolstr. 4, 441 41 Dortmund, Spolková republika Německo
od 31. 03. 2003 do 16. 05. 2007


Název/Jméno: JANDÁSEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 13. 12. 2004

Adresa: Tisá, Antonínov 4E, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 36
od 06. 10. 2003 do 13. 12. 2004
Ústí nad Labem, Sibiřská 338, PSČ 40331
od 15. 12. 1999 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: Dr. Karsten Klaus Rüdiger Heuchert

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 do 16. 05. 2007

Adresa: Weyrauchstrasse 8, 34119, Kassel, Spolková republika Německo
od 31. 03. 2003 do 16. 05. 2007


Název/Jméno: KEHR MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 do 08. 11. 2004

Adresa: Oberschlesierstr. 6, 44141 Dortmund, Spolková republika Německo
od 31. 03. 2003 do 08. 11. 2004


Název/Jméno: Carsten Carl Theodor Weber

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 do 08. 11. 2004

Adresa: Von-Schwind-Str. 4, 45768 Marl, Spolková republika Německo
od 31. 03. 2003 do 08. 11. 2004


Název/Jméno: Presse Ralf

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 do 15. 08. 2005

Adresa: Columbusstr. 33, 40549 Düsseldorf, Spolková republika Německo
od 31. 03. 2003 do 15. 08. 2005


Název/Jméno: KRAUS KARL

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 31. 03. 2003 do 11. 04. 2005

Adresa: bytem SRN, Heinsbergstr. 3, D-50674 Kolín nad Rýnem přechodně bytem Ústí nad Labem, Sovova 2/431
od 31. 03. 2003 do 11. 04. 2005


Název/Jméno: Michael Richard Ludwig

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 03. 2003 do 16. 05. 2007

Adresa: Fregestrasse 32, D-04105 Leipzig, Spolková republika Německo
od 31. 03. 2003 do 16. 05. 2007


Název/Jméno: KODYMOVÁ RADOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2001 do 31. 03. 2003

Adresa: Praha 4, Jasná II/1338, PSČ 14700
od 25. 09. 2001 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: KOPTA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2001 do 31. 03. 2003

Adresa: Liberec, U Tiskárny 80/3, PSČ 46001
od 25. 09. 2001 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: SCHROM VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2001 do 31. 03. 2003

Adresa: Ostrava 2, Lechowiczova 2840/19, PSČ 70200
od 23. 05. 2001 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: FRÜHAUF ZDENĚK

IČO: 48086401

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 2001 do 31. 03. 2003

Adresa: Sezimovo Ústí, Dukelská 630, PSČ 39102
od 31. 01. 2001 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 61205486

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2000 do 25. 09. 2001

Adresa: Praha 2, Rumunská 698/17, PSČ 12000
od 03. 08. 2000 do 25. 09. 2001


Název/Jméno: THON ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 2000 do 31. 03. 2003

Adresa: Praha 2, Záhřebská 6, PSČ 12000
od 15. 03. 2000 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 31. 03. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1998 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 3, Radhošťská 1, PSČ 13000
od 22. 07. 1998 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: ŠUSTÁČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 15. 03. 2000

Adresa: Teplice, Potěminova 11/1627, PSČ 41501
od 15. 12. 1999 do 15. 03. 2000


Název/Jméno: KRUK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 1997 do 03. 08. 2000

Adresa: Praha 7, Tusarova 26, PSČ 17000
od 21. 08. 1997 do 03. 08. 2000


Název/Jméno: ANTOŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 31. 03. 2003

Adresa: Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2, PSČ 15000
od 15. 12. 1999 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: BUBENÍČEK JOSEF

IČO: 61125580

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 31. 01. 2001

Adresa: Praha 7, U Letenského sadu 374/5, PSČ 17000
od 15. 12. 1999 do 31. 01. 2001


Název/Jméno: MATOUŠŮ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 31. 03. 2003

Adresa: Praha 9, Čankovská 214, PSČ 19016
od 15. 12. 1999 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: OUTRATA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 23. 05. 2001

Adresa: Praha 7, Havanská 7, PSČ 17000
od 15. 12. 1999 do 23. 05. 2001


Název/Jméno: SEIDL JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 25. 09. 2001

Adresa: Praha 5, Borského 664, PSČ 15200
od 15. 12. 1999 do 25. 09. 2001


Název/Jméno: VANĚK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 do 31. 03. 2003

Adresa: Děčín, Lužická 1378/36, PSČ 40501
od 15. 12. 1999 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: ENGEL LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 15. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 do 12. 03. 1996

Adresa: Česká Lípa, Jižní 1825, PSČ 47001
od 08. 01. 1999 do 15. 12. 1999
Česká Lípa, Jiráskova 708, PSČ 47001
od 22. 07. 1998 do 08. 01. 1999
Česká Lípa, Lukostřelecká 1768
od 12. 03. 1996 do 22. 07. 1998
Česká Lípa, Českých bratří 2706, PSČ 47001
od 07. 04. 1995 do 12. 03. 1996


Název/Jméno: KOPENEC ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 06. 10. 2003

Adresa: Ústí nad Labem, Karla IV. 404/9, PSČ 40003
od 22. 07. 1998 do 06. 10. 2003
Ústí nad Labem, Karla IV. 44/9, PSČ 40003
od 01. 01. 1994 do 22. 07. 1998


Název/Jméno: ANDRÝSEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1997 do 06. 10. 2003

Adresa: Ústí nad Labem, Balbínova 255/7
od 06. 05. 1997 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: KRUPIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 22. 07. 1998

Adresa: Most, Albrechtická bl.631/613
od 12. 03. 1996 do 22. 07. 1998


Název/Jméno: KOPECKÝ IVAN

IČO: 74705300

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 do 15. 12. 1999

Adresa: Litvínov, Valdštejnská 820, okres Most
od 12. 03. 1996 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: DOLEŽAL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999

Adresa: Litvínov, Jedličkova 1166
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK JOSEF

IČO: 18430325

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999

Adresa: Ústí nad Labem, Chelčického 486, PSČ 40004
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: GABRIEL LADISLAV

IČO: 76494624

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999

Adresa: Ludvíkovice 199, okres Děčín, PSČ 40713
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: VOKOUN VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 04. 1995 do 31. 03. 2003

Adresa: Liberec, Na Kačírku 22/495
od 07. 04. 1995 do 31. 03. 2003


Název/Jméno: GELTNER RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995

Adresa: Praha lO, Gercenova 14, PSČ 10200
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999
Praha 10, Gercenova 14, PSČ 10200
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995


Název/Jméno: MAŠÍN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 8, Chabařovická 1331, PSČ 18000
od 07. 04. 1995 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: KRÁLÍKOVÁ KRISTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995

Adresa: Teplice, Křížkovského 2509, PSČ 41501
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995


Název/Jméno: TICHÝ TOMÁŠ

IČO: 76468526

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995

Adresa: Praha 6, Na rozdílu 477/2, PSČ 16000
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995


Název/Jméno: HLAVÁČ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995

Adresa: Praha 4, Rodopská 3154, PSČ 14300
od 01. 01. 1994 do 07. 04. 1995


Název/Jméno: ZOUZALÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 06. 05. 1997

Adresa: Ústí nad Labem, 17. listopadu 288/25, PSČ 40010
od 01. 01. 1994 do 06. 05. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 5. 2016

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Zaur


Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 1. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Zikmund

Zánik oprávnění:8. 10. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Zouzalík


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Kopenec

Zánik oprávnění:8. 10. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Vokoun

Zánik oprávnění:8. 10. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - práce s pracovními stroji a mechanismy
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- jednoduché přípravné a montážní práce
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - šíření reklamy
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - životního prostředí-nejedná se o posuzování vlivů na životní prostředí
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Zikmund

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - skladování zboží
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Zaur

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - potisk materiálů tamponovým tiskem
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Zikmund

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Zaur

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - domovnická činnost
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Zaur

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - služeb v oblasti reklamy a marketingu
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- obchodu se stroji a technickými zařízeními
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Jandásek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - zkoušky odorizace, měření koncentrace plynu
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 2003

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 30. 06. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 30. 06. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Břetislav Ráža

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 7. 1997

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Zikmund

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Jandásek

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 1. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 1. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Jandásek

Zánik oprávnění:13. 3. 2009


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Mario Gerö

Zánik oprávnění:1. 7. 2000


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Radim Havlík

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Jandásek

Zánik oprávnění:29. 7. 2002


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Beránek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Zikmund

Zánik oprávnění:8. 10. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 09. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 30. 09. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 30. 09. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Správa a údržba nemovitostí
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Kopírovací práce
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Poskytování technických služeb
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 21. 11. 2006 do 01. 10. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 30. 06. 2003 do 01. 10. 2008
Realitní činnost
od 24. 07. 1997 do 01. 10. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 14. 12. 1994 do 01. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 08. 1994 do 01. 10. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 22. 08. 1994 do 01. 10. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 22. 08. 1994 do 01. 10. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 08. 1994 do 01. 10. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 08. 1994 do 01. 10. 2008
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 22. 08. 1994 do 01. 10. 2008
Investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektování)
od 22. 08. 1994 do 01. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Radim Havlík


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Obory činnosti: - služby databank
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Josef Hanousek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Jandásek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Radim Havlík

Zánik oprávnění:21. 11. 2006


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Zikmund

Zánik oprávnění:21. 11. 2006


Investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektování)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Zaur

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Obory činnosti: - pořádání kurzů v oblasti plynárenství a výpočetní techniky
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Jandásek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Jiří Lončák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 8. 1994

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 27. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Josef Hanousek

Zánik oprávnění:8. 10. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49903209

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí