innogy Energie, s.r.o.

Hlavní strana

Firma s názvem innogy Energie, s.r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 220583. Její identifikační číslo je 49903209

Výpis z obchodního rejstříku innogy Energie, s.r.o.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 220583

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cgtf5yr

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Testování, měření, analýzy a kontroly
Zprostředkování obchodu a služeb
Správa a údržba nemovitostí
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Kopírovací práce
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
Reklamní činnost a marketing
Poskytování technických služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Provádění průmyslových staveb
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
Projektování elektrických zařízení
poskytování ubytovacích služeb
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)
Projektování elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pronájem a půjčování věcí movitých
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k...
Pronájem průmyslového zboží
Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 08. 07. 2014 od 21. 10. 2014

  Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, se jako rozdělovaná společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením. V důsledku této přeměny došlo k odštěpení části jejího jmění a jeho přechodu na nástupnickou společnost RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051. Rozsah odštěpované části jmění rozdělované společnosti je uveden v Projektu rozdělení ze dne 13.3.2014.
od 01. 06. 2014

  Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246, se zanikající společností Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47675748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, se zanikající společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19343, a se zanikající společností RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139953. Na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o. přešlo jmění zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. Nástupnická společnosti RWE Energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. V rámci této fúze změnila nástupnická společnost svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
od 01. 01. 2014

  V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Severočeská plynárenská, a.s. jmění zanikající společnosti Středočeská plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČ 601 93 158 a dále jmění zanikající společnosti Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 497 90 315.
od 01. 06. 2009

  Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 21.11.2007 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.
od 01. 01. 2008

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o.
od 09. 01. 2007

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2005 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o.
od 02. 01. 2007 od 09. 01. 2007

  Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 14.8.2006 toto usnesení:1. Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen "Hlavní akcionář"), (i) výpisem ze svého majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným k pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu dni konání valné hromady a (ii) svým čestným prohlášením osvědčila, že vlastní akcie vydané společností Severočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,84% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 96,84% podíl na hlasovacíh právech společnosti, konkrétně pak 675 860 akcií majících ISIN CZ0005092452 a 322 695 akciích majících ISIN 770950001881.Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplývají i z výpisu z registru eminenta cenných papírů, vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě.2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ISIN CZ 0005092452 a 770950001881, vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 127/2006 ze dne 29.6.2006 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou (dále jen "Znalecký posudek"). Znalec dospěl ve Znaleckém posudku k následujícímu závěru:- "S ohledem na účel a předmět ocenění, získané informace, provedené analýzy, vymezené předpoklady a použitou metodologii byla stanovena hodnota účastnických cenných papírů ISIN: CZ 0005092452 a 770950001881 společnosti Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 49903209, k datu ocenění 30.4.2006 ve výši 4 369 Kč (slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát devět korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Severočeská plynárenská, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy".Ze Znaleckého posudku tak vyplývá, že výše protiplnění navržená Hlavním akcionářem je ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přiměřená.4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění do 3 týdnů ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní Hlavní akcionář nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu v Hospodářských novinách a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění způsobu poskytnutí protiplnění na internetových stránkách společnosti.5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke Dni přechodu, a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, do 2 pracovních dnů ode Dne přechodu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 24. 08. 2006

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno :Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valnéhromady.
od 15. 03. 2000 od 11. 02. 2002

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:  Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsou převoditelnépouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezenémtéto společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ana místně příslušné regionální energeického sdružení obcí -Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí severních Čech.
od 15. 12. 1999 od 15. 03. 2000

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsoupřevoditelné pouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi naúzemí vymezeném této společnosti v autorizaci Ministerstvaprůmyslu a obchodu a na místně příslušné regionální energetickésdružení obcí - Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcíseverních Čech.
od 21. 08. 1997 od 15. 03. 2000

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií je možnýpouze se souhlasem představenstva po schválení dozorčí radou.Akcie jsou převoditelné pouze mezi majiteli těchto akcií.
od 04. 03. 1997 od 21. 08. 1997

  Rozsah splacení základního jmění: 1 031 131 000,- Kč
od 04. 03. 1997 od 04. 03. 1997

  Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,- Kč
od 07. 04. 1995 od 04. 03. 1997

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, veznění zákona č. 210/1993 Sb..
od 01. 01. 1994

  Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,-- Kča je rozděleno na:l 016 371 akcií na majitele ve jm. hodnotě po 1 000,-- Kč14 760 akcií na jméno (z toho je 14 760 zaměstnaneckých ak-cií) po 1 000,-- Kč
od 01. 01. 1994 od 07. 04. 1995

Akcie

Počet: 1 031 131 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 29. 10. 2008 od 01. 01. 2014

Počet: 350 586 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 06. 10. 2003 od 29. 10. 2008

Počet: 350 586 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 29. 11. 2002 od 06. 10. 2003

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie se zvláštními právy
od 11. 02. 2002 od 29. 11. 2002

Počet: 680 545 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 21. 08. 1997 od 29. 10. 2008

Počet: 350 585 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 07. 04. 1995 od 29. 11. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: innogy Česká republika a.s.

IČO: 24275051

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 21. 10. 2014

Částka: 1 031 131 000 ,- Kč od 21. 10. 2014

Splaceno: 100 % od 21. 10. 2014

Podíl: 100% od 21. 10. 2014


Název/Jméno: RWE Gas International N.V.

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 01. 01. 2014 od 21. 10. 2014

Částka: 1 031 131 000 ,- Kč od 01. 01. 2014 od 21. 10. 2014

Splaceno: 100 % od 01. 01. 2014 od 21. 10. 2014

Podíl: 100% od 01. 01. 2014 od 21. 10. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VARCOP TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 01. 2014
Statutární orgán - předseda
od 23. 12. 2013 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: SOLECKÝ ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 01. 01. 2014
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 01. 07. 2013 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: BENDA JOSEF

IČO: 69073180

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 01. 2013 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: ROUBÍČEK LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2008 od 01. 07. 2013
Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 08. 2007 od 01. 04. 2008


Název/Jméno: MARTIN FRIEDRICH HERRMANN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2008 od 01. 01. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2008 od 25. 11. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 05. 2007 od 04. 07. 2008


Název/Jméno: VURM VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 11. 2008 od 09. 01. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2008 od 25. 11. 2008
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 10. 2007 od 04. 07. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2004 od 09. 10. 2007


Název/Jméno: ZAJÍC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2010 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: KONVALINA DAVID

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 08. 2009 od 01. 01. 2014


Název/Jméno: BUDINSKÝ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 01. 08. 2005 od 23. 12. 2013
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 31. 03. 2003 od 01. 08. 2005
Statutární orgán - předseda představenstva
od 07. 04. 1995 od 31. 03. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 07. 04. 1995


Název/Jméno: SUCHÝ JIŘÍ

IČO: 67836348

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2008 od 12. 07. 2010


Název/Jméno: URVÁLEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 04. 2008 od 01. 08. 2009


Název/Jméno: Kastl Josef

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2007 od 04. 07. 2008


Název/Jméno: MALÝ DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2007 od 04. 07. 2008


Název/Jméno: SIMONS DIRK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2007 od 04. 07. 2008


Název/Jméno: LUDVÍK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 05. 2007 od 04. 07. 2008


Název/Jméno: LEPKA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 04. 05. 2007 od 01. 04. 2008


Název/Jméno: WETEKAMP WERNER

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 13. 04. 2007 od 04. 05. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 08. 2005 od 13. 04. 2007


Název/Jméno: MERKER THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2005 od 16. 05. 2007


Název/Jméno: JOBS ULRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2005 od 16. 05. 2007


Název/Jméno: ZAUR MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 01. 08. 2005 od 13. 04. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 03. 2003 od 01. 08. 2005
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 07. 04. 1995 od 31. 03. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 07. 04. 1995


Název/Jméno: SIEBEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 04. 07. 2008


Název/Jméno: VARINSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 04. 07. 2008


Název/Jméno: LÁBLER RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2004 od 04. 07. 2008


Název/Jméno: THON FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 11. 2004 od 23. 06. 2005


Název/Jméno: HOMANN KLAUS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 03. 2003 od 16. 05. 2007


Název/Jméno: JANDÁSEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 13. 12. 2004


Název/Jméno: Dr. Karsten Klaus Rüdiger Heuchert

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 od 16. 05. 2007


Název/Jméno: KEHR MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 od 08. 11. 2004


Název/Jméno: Carsten Carl Theodor Weber

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 od 08. 11. 2004


Název/Jméno: Presse Ralf

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 2003 od 15. 08. 2005


Název/Jméno: KRAUS KARL

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 31. 03. 2003 od 11. 04. 2005


Název/Jméno: Michael Richard Ludwig

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 03. 2003 od 16. 05. 2007


Název/Jméno: KODYMOVÁ RADOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2001 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: KOPTA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2001 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: SCHROM VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2001 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: FRÜHAUF ZDENĚK

IČO: 16911636

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 2001 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 61205486

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2000 od 25. 09. 2001


Název/Jméno: THON ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 2000 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

IČO: 69627363

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 31. 03. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 07. 1998 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŠUSTÁČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 15. 03. 2000


Název/Jméno: KRUK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 1997 od 03. 08. 2000


Název/Jméno: ANTOŠ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: BUBENÍČEK JOSEF

IČO: 61125580

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 31. 01. 2001


Název/Jméno: MATOUŠŮ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: OUTRATA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 23. 05. 2001


Název/Jméno: SEIDL JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 25. 09. 2001


Název/Jméno: VANĚK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1999 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: ENGEL LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 od 15. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 od 12. 03. 1996


Název/Jméno: KOPENEC ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 06. 10. 2003


Název/Jméno: ANDRÝSEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 06. 05. 1997 od 06. 10. 2003


Název/Jméno: KRUPIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 od 22. 07. 1998


Název/Jméno: KOPECKÝ IVAN

IČO: 74705300

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 1996 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: DOLEŽAL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK JOSEF

IČO: 15784720

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: GABRIEL LADISLAV

IČO: 10564969

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: VOKOUN VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 04. 1995 od 31. 03. 2003


Název/Jméno: GELTNER RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 od 15. 12. 1999
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 07. 04. 1995


Název/Jméno: MAŠÍN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1995 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: KRÁLÍKOVÁ KRISTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 07. 04. 1995


Název/Jméno: TICHÝ TOMÁŠ

IČO: 76468526

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 07. 04. 1995


Název/Jméno: HLAVÁČ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 07. 04. 1995


Název/Jméno: ZOUZALÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 06. 05. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 11. 2016

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 11. 2016

Odpovědní zástupci: 133308


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 11. 2016


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 11. 2016


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 05. 2016

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 01. 2007

Odpovědní zástupci: 133302

Zánik oprávnění:08. 10. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:08. 10. 2008


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:08. 10. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 12. 2006


Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - zkoušky odorizace, měření koncentrace plynu
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - obchodu se stroji a technickými zařízeními
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- služeb v oblasti reklamy a marketingu
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133304

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133305

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- potisk materiálů tamponovým tiskem
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - skladování zboží
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - životního prostředí-nejedná se o posuzování vlivů na životní prostředí
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133308

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Obory činnosti: - jednoduché přípravné a montážní práce
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- práce s pracovními stroji a mechanismy
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133309

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 2003

Obory činnosti: - poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 30. 06. 2003 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 30. 06. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133309

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 07. 1997

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133309

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 08. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 133308

Zánik oprávnění:13. 03. 2009


Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 133314

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 133308

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:29. 07. 2002


Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 133308

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Zánik oprávnění:01. 07. 2000


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 133313

Zánik oprávnění:08. 10. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Obory činnosti: - stavebních strojů
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133303

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- pořádání kurzů v oblasti plynárenství a výpočetní techniky
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektování)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 133312

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 11. 2006


Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 11. 2006


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133309

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 133314

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Obory činnosti: - zpracování dat
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- správa sítí
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 27. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 133308

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 1994

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 30. 11. 2016
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 30. 11. 2016
Poskytování technických služeb
od 30. 11. 2016
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 09. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 30. 09. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 30. 09. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Poskytování technických služeb
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Správa a údržba nemovitostí
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Kopírovací práce
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 11. 2006 od 01. 10. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 30. 06. 2003 od 01. 10. 2008
Realitní činnost
od 24. 07. 1997 od 01. 10. 2008
Projektování elektrických zařízení
od 14. 12. 1994 od 01. 10. 2008
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
od 22. 08. 1994 od 01. 10. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 08. 1994 od 01. 10. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 08. 1994 od 01. 10. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 22. 08. 1994 od 01. 10. 2008
Investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektování)
od 22. 08. 1994 od 01. 10. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 22. 08. 1994 od 01. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 08. 1994 od 01. 10. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1994

Zánik oprávnění:08. 10. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49903209

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
128617"2 E, a.s." v likvidaci43002374Komárovská 451/2, 19300 Praha
522813"Stavoinvest, spol. s r.o. v likvidaci"46710159Stráž nad Nisou, 46303, Stráž nad Nisou, Kateřinská, 495
4128571. Stavební Broumov, spol. s r.o.49704061Strašínská 1134/22, 10000 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
239507AF-Consult Czech Republic s.r.o.45306605Magistrů 1275/13, 14000 Praha
337172ARTEX TRADE a.s.46356517Cyrila Boudy 8, 27201 Kladno
34828ASPIS, spol. s r.o.49825330168, 28922 Ostrá
177019Athis Europeen a.s. v likvidaci25610783Vídeňská 136, 25250 Vestec
231608BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s.25005758Jateční 1026/18, 40001 Ústí nad Labem
384007Besta Zápy s.r.o.25611879Zápská 1872, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
4962BLASTEX s.r.o. v likvidaci61535851Děčín 12, Vilsnice 71, PSČ 407 04
426832Bohemia Arch spol. s r.o.25002279Spořická 599, 43101 Spořice
202941Bugatis Praha s.r.o.24308421Bořivojova 878/35, 13000 Praha
442990BUSPOL, s.r.o.25930851Červený Kostelec, Lhota 345, okres Náchod, PSČ 549 41
338204Byty Police s.r.o.2389347K Sídlišti 397, 54954 Police nad Metují
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
209461CIAS Design s.r.o.49195409V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
299458COAL, s.r.o.64256472Sázavská 97, 58401 Ledeč nad Sázavou
349467CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.25917773Praha - Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 196 00
22454CZB, a.s.25386930Vrchlického 844/22, 79401 Krnov
108163Českomoravský průmysl kamene a.s. "v likvidaci"47468122Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
479770DISCO CLUB ALFA s.r.o. v likvidaci25191705Český Krumlov, 38101, Latrán, Latrán, 40
31528DISCO CLUB OMEGA s.r.o. v likvidaci25192043Český Krumlov, 38101, Latrán, Latrán, 40
178825DOB - Invest a.s.25101901Za Mlýnem 2, 25229 Dobřichovice
185245DOLEŽAL - NB s.r.o25049119Lipová 756, 47301 Nový Bor

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
270597ABRAMOVIČOVÁ MARKÉTA70093237Špitálská 669/8, 19000 Praha
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
28803AMBROŽ JAROMÍR60978180Sokolská 577/22, 78983 Loštice
327706ANDREASOVÁ IVANA16480406Nad vodovodem 252/62, 10800 Praha
149564ANDRŠ LUMÍR11590912177, 54908 Provodov-Šonov
217087ANTOŠ MICHAL7014599722, 56501 Plchovice
43188BABINEC IVAN1359673087, 74283 Klimkovice
79961BAČOVSKÝ JOSEF40320375U Rybníků 678/17, 78983 Loštice
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
183175BALCAR MARTIN45269726Dušní 927/3, 11000 Praha
284701BALVÍN JIŘÍ66476411Branická 56/263, 14000 Praha
178057BÁR MIROSLAV46000381Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
102837BARŠA RADIM73304913Prosecká 677/127, 19000 Praha
5761BARTÁK ANTONÍN646742072, 40714 Arnoltice
20445BARTONÍČEK JOSEF455120785. května 796, 53401 Holice
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
91099BARTOŠ MILOŠ48125920V Dolích 490, 25246 Vrané nad Vltavou
91097BARTOŠOVÁ DENISA70740968Na Skále 350, 28163 Kostelec nad Černými lesy
264580BARTOŠOVÁ MONIKA70485321M. Majerové 1259/26, 69201 Mikulov
38714BASSETTO VÁCLAV41101430Hlavenecká 134, 27714 Lhota
178062BAŠUS JAROSLAV49085387Karla Čapka 1331/25, 41501 Teplice
53169BAUER JIŘÍ67134971Plzeň, 32600, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), náměstí Generála Píky, 2293/31
90979BEČVÁŘ PETR41121031Klánova 487/26, 14700 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3083242ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ PODNIK, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD TRANSGAS211320Praha, 10000, , LIMUZSKÁ, 12/3135
1201296EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci28428234Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3159691HVVM spol. s r.o.25699253Kounická 1952/67, 10000 Praha
3191474innogy Česká republika a.s.24275051Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
166366innogy Energie, s.r.o.49903209Limuzská 3135/12, 10800 Praha
3214475KLEMPOMONT s.r.o.29025010Tejnická 1949/20, 10000 Praha
3001686Quick Tec CZ s.r.o.27094863Tejnická 977/19, 10000 Praha
3327296RWE East, s.r.o., v likvidaci24774375Limuzská 3135/12, 10800 Praha
562101RWE Energy Czech Republic, s.r.o. v likvidaci26760274Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Limuzská, 12
1025758RWE Gas Storage, s.r.o.27892077Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1120008RWE Gas Transit, s.r.o., v likvidaci24197823Limuzská 3135/12, 10800 Praha
529272RWE Grid Holding, a.s.24310573Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
700141RWE Group Business Services CZ, s.r.o.24310964Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
27607RWE Key Account CZ, s.r.o.28416163Limuzská 3135/12, 10800 Praha
2921538RWE Supply & Trading CZ, a.s.26460815Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1832535RWE Supply & Trading GmbH, organizační složka Praha27163008Limuzská 3135/12, 10800 Praha
2017098Společenství vlastníků Tejnická 1946 - 194926764199Tejnická 1949/20, 10000 Praha
3090278Spolek historického šermu Bohemica Sanguis22858911Kounická 1952/67, 10000 Praha
2460465Svaz odborových sdružení (spolků) Energie67360297Limuzská 3135/12, 10800 Praha
1530735TAKR spol. s r.o.25096788Kounická 1952/67, 10000 Praha
1813892Východočeská plynárenská, a.s.60108789Limuzská 3135/12, 10800 Praha

Fyzické osoby v okolí