INTER ELECTRONICS TRADE, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem INTER ELECTRONICS TRADE, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2303. Jeho identifikační číslo je 60193085

 
 

Výpis z obchodního rejstříku INTER ELECTRONICS TRADE, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2303

Identifikační číslo:60193085

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: sw8fqtq

Předmět podnikání: Testování, měření a analýzy
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Nakládání s odpady vyjma odpadů nebezpečných
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Výzkum a vývoj v oblasti polovodičových součástek
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v...
Výroba polovodičových součástek
Výroba a zpracování křemíku
Montáž a opravy měřící a regulační techniky
Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000
od 12. 05. 2010 do 12. 05. 2010
Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221
od 06. 12. 2000 do 12. 05. 2010
Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14000
od 20. 09. 2000 do 06. 12. 2000
Praha 4, Novodvorská 994
od 04. 10. 1996 do 20. 09. 2000
Praha 4, Budějovická 5
od 01. 01. 1994 do 04. 10. 1996
Ovocný trh 572/11, 11000 Praha

Skutečnosti

  Společnost Polovodiče, a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti ČKD Polovodiče Praha, a.s., IČ:45272727 a v důsledku rozdělení v rámci delimitace na ni přešly veškeré výrobní, výzkumné a obchodní aktivity a všechna výrobní zařízení zaniklé společnosti ČKD Polovodiče Praha, a.s., IČ: 45272727.
od 18. 04. 2005

  Valná hromada společnosti konaná dne 24.11.2000 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti z 264.597.960,- Kč o47.402.040,- Kč na 312.000.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je další upevněnípozice společnosti na trhu. Zvýšení základního jmění jepřípustné, neboť stávající základní jmění je zcela splaceno.Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií,a to v souladu s ust. § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku,a sice bez využití přednostního práva stávajících akcionářů dle§ 204a obch.zák., bez veřejné výzvy k upisování akcií. Zvýšenízákladního jmění bude uskutečněno na základě nabídkyurčitému výlučnému zájemci, a to zájemci obchodní společnosti 11FITE, a.s., IČO: 64949575, se sídlem v Praze 4, Hlavní 117/1551,PSČ 141 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodníhosoudu v Praze, v oddílu B, vložce 3775, upsáním tímto zájemcem zřad stávajících akcionářů v plném rozsahu.Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emiselistinných akcií znějících na majitele, a to:47 ks akcií o jmenovité hodnotě a emisním kurzu každé z akcií vevýši 1.000.000,- Kč, dále4 ks akcií o jmenovité hodnotě a emisním kurzu každé z akcií vevýši 100.000,- Kč, dále1 ks akcie o jmenovité hodnotě a emisním kurzu ve výši 2.000,-Kč, dále1 ks akcie o jmenovité hodnotě a emisním kurzu ve výši 40,- Kč.Emisní kurz nově upsaných akcií bude roven jejich jmenovitéhodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví 30 dnů ode dnezápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Úpis akcií je možný v sídle společnosti v pracovnídny od 9.00 hod do 17.00 hodin.Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým vkladem,splatným při upsání akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor dvou finančníchpohledávek, ve vlastnictví obchodní společnosti 11 FITE, a.s.,IČO: 64949575, se sídlem v Praze 4, Hlavní 117/1551, PSČ 141 00,zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu vPraze, v oddílu B, vložce 3775, vůči společnosti Polovodiče,a.s., IČO: 60 19 30 85, a to v rozsahu přesně specifikovaném ktomuto účelu vyhotovenými znaleckými posudky vycházejícícmi znominální hodnoty předmětných pohledávek.Z předmětných pohledávek činí navrhované ocenění ke vkladucelkem částku 47.402.040,- Kč.Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu znaleckými posudky:V posudku vypracovaném YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. -znalci Ing. Bedřichem Malým a Ing. Yvettou Fialovou, CSc., sesídlem Praha 1, Václavské nám. 15, č. posudku 1061/2000 ze dne18.11.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovoučástku ve výši 47.402.431,- Kč.V posudku znalce Jaroslava Šantrůčka, č. 383/2000 ze dne20.11.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovoučástku 47.402.431,25 Kč.Na navýšení základního jmění bude vloženo a započítáno:47.402.040,- Kč.Upisování akcií nad stanovenou částku navrženého zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.
od 06. 12. 2000 do 16. 01. 2001

  Valná hromada společnosti konaná dne 23.7.1999 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti z 231 597 960,-Kč o33 000 000,-Kč na 264 597 960,-Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základnho jmění je další upevněnípozice společnosti na trhu, a vytvoření podmínek odpovídajícíchsjednaným dohodám s bankovním partnerem. Zvýšení základníhojmění je přípustné, neboť stávající základní jmění je zcelasplaceno.Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií,a to v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku, a sice bez využití přednostního práva stávajícíchakcionářů dle § 204a obch. zák. bez veřejné výzvy k upisováníakcií. Zvýšení základního jmění bude uskutečněno na základěnabídky určitému výlučnému zájemci, a to zájemci obchodníspolečnosti Sior, akciová společnost, IČ: 61859231, se sídlem vPraze 4, Novodvorská 994, zapsané v obchodním rejstříkuKrajského obchodního soudu v Praze, v odd. B, vložce 2799,upsáním tímto zájemcem z řad stávajících akcionářů v plnémrozsahu.Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emiselistinných akcií znějících na jméno v počtu 33 ks akcií, sjmenovitou hodnotou každé jednotlivé akcie ve výši1 000 000,-Kč.Emisní kurz nově upsaných akcií bude roven jejichjmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví do30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Úpis akcií je možný v sídle společnosti vpracovní dny od 9,00 hod. do 17,00 hod.Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým vkladem,splatným při upsání akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu je movitý majetek - stroje apřístroje a zařízení pro potřeby výzkumu a vývoje, vevlastnictví obchodní společnosti Sior, akciová společnost,IČ: 61859231, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994, zapsané vobchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, v odd.B, vložce 2799, a to v rozsahu přesně specifikovaném k tomutoúčelu vyhotovenými znaleckými posudky.Navrhované ocenění činí celkem 33 000 000,-Kč.Ocenění nepeněžitého vkladu znaleckými posudky:V posudku vypracovaném Znaleckým ústavem A+ANALÝZA, s.r.o.znalcem Doc. Ing. Františkem Čihákem, CSc., provozovna UPropusti 290/1, 142 00 Praha 4, IČ:64574555, č. posudku 60/90ze dne 1.6.1999, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu nacelkovou částku 33 559 979,-Kč.Na navýšení základního jmění bude započítáno 33 000 000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 07. 09. 1999 do 10. 03. 2000

  Podle notářského zápisu ze dne 1.12.1993 závazky společnostiČKD Polovodiče Praha a.s. zaniklé rozdělením přecházejí kedni 1.1.1994 na nově vzniklou společnost ČKD PolovodičePraha a.s. (IČO: 60193093, Rg B 2304), s výjimkou všechúvěrů u Komerční banky a.s., které přecházejí na nověvzniklou společnost Pankrác, a.s. (IČO: 60193077,Rg B 2302).
od 25. 11. 1994

  Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena podle § 69 obchodního zákoníku.Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 10.12.1993byla společnost založena, stanovy schváleny a zvoleničlenové představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1994

  Společnost vznikla rozdělením, je splaceno 100% základníhojmění společnosti
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 4 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 16. 01. 2001

Počet: 47 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 16. 01. 2001

Počet: 1 ks v hodnotě: 2000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 16. 01. 2001

Počet: 1 ks v hodnotě: 40 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 16. 01. 2001

Počet: 33 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 20. 09. 2000

Počet: 1 320 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 20. 09. 2000

Počet: 33 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 10. 03. 2000 do 10. 03. 2000

Počet: 1 320 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 20. 06. 1995 do 20. 06. 1995

Počet: 237 138 ks v hodnotě: 420 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 01. 01. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOPECKÝ VLADIMÍR

IČO: 41944151

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 09. 2011

Adresa: Říčany, Lužnická 1279/1, PSČ 25101
od 19. 09. 2011


Název/Jméno: ČÍŽKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2011

Adresa: Říčany, Lužnická 1279/1, PSČ 25101
od 19. 09. 2011


Název/Jméno: KOPECKÁ PAVLA

IČO: 48698253

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2011

Adresa: Říčany, Lužnická 1279/1, PSČ 25101
od 19. 09. 2011


Název/Jméno: FAIFROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 08. 2010 do 19. 09. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2010 do 09. 08. 2010

Adresa: Praha 9, Bryksova 947, PSČ 19800
od 12. 03. 2010 do 19. 09. 2011


Název/Jméno: CÁPOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2010 do 23. 09. 2014

Adresa: Havlíčkův Brod, Nad Skalkou 1152, PSČ 58000
od 09. 08. 2010 do 23. 09. 2014


Název/Jméno: SVOBODA MILOSLAV

IČO: 61121509

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2010 do 09. 08. 2010

Adresa: Havlíčkův Brod, Šmolovy 48, PSČ 58001
od 12. 03. 2010


Název/Jméno: JELÍNEK SLAVOMÍR

IČO: 72810254

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2010

Adresa: Havlíčkův Brod, Nad Skalkou 1152, PSČ 58000
od 12. 03. 2010


Název/Jméno: TATAREVIĆOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2010 do 19. 09. 2011

Adresa: Mníšek pod Brdy, Nová 483, PSČ 25210
od 09. 08. 2010 do 19. 09. 2011


Název/Jméno: MUSIL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2010 do 19. 09. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 04. 2010 do 09. 08. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2010 do 07. 04. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 09. 2007 do 12. 03. 2010

Adresa: Plzeň, Jeřabinová 5, PSČ 32600
od 26. 09. 2007 do 19. 09. 2011


Název/Jméno: VLNAS STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2009 do 09. 08. 2010

Adresa: Praha 10 - Horní Měcholupy, Livornská 439, PSČ 10900
od 03. 09. 2009 do 09. 08. 2010


Název/Jméno: DORT LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2007 do 09. 08. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 10. 2004 do 26. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 24. 02. 1999 do 05. 10. 2004

Adresa: Praha 4, V Kamýku 871/4
od 24. 02. 1999 do 09. 08. 2010


Název/Jméno: MÜLLER ILJA

IČO: 71645225

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2008 do 09. 08. 2010

Adresa: Praha 6 - Řepy, Laudova 1013, PSČ 16300
od 03. 09. 2008 do 09. 08. 2010


Název/Jméno: MARIÁNEK ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2007 do 03. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2005 do 26. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 09. 2000 do 05. 01. 2005

Adresa: Praha 5, Modrá 1977/2, PSČ 15500
od 05. 01. 2005 do 03. 09. 2008
Praha 5, Modrá 1977/2
od 20. 09. 2000 do 05. 01. 2005


Název/Jméno: LONCNAR STEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2005 do 03. 09. 2009
Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 do 05. 01. 2005

Adresa: Praha 5, Klausova 15, PSČ 15500
od 13. 11. 2002 do 03. 09. 2009


Název/Jméno: ANDRŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2005 do 09. 08. 2010
Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 do 05. 01. 2005

Adresa: Praha 9, Kpt.Stránského 977, PSČ 19800
od 05. 01. 2005 do 09. 08. 2010
Praha 9, Kpt. Stránského 977, PSČ 19800
od 13. 11. 2002 do 05. 01. 2005


Název/Jméno: POJMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2004 do 09. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 02. 1999 do 19. 07. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 05. 1998 do 24. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1995 do 29. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 8, Pod Hvězdárnou 1587, PSČ 18200
od 19. 07. 2004 do 09. 08. 2010
Praha 8, Pod Hvězdárnou 1587
od 24. 02. 1999 do 19. 07. 2004
Praha 8, Pod hvězdárnou 1587
od 29. 05. 1998 do 24. 02. 1999
Praha 8, Pod hvězdárnou 1587
od 11. 04. 1994 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: MOJŽÍŠ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 do 09. 08. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2005 do 26. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 do 05. 01. 2005

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Krohova 2215/69, PSČ 16000
od 13. 11. 2002 do 09. 08. 2010


Název/Jméno: KOJECKÝ BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 do 03. 09. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2005 do 26. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 26. 02. 1999 do 05. 01. 2005

Adresa: Praha 6, Evropská 262/361, PSČ 16100
od 26. 09. 2007 do 03. 09. 2009
Praha 6, Evropská 263/361, PSČ 16100
od 05. 01. 2005 do 26. 09. 2007
Praha 6, Evropská 263/361
od 26. 02. 1999 do 05. 01. 2005


Název/Jméno: VLADAŘOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 do 12. 03. 2010

Adresa: Praha 10, Oravská 1894/17, PSČ 10000
od 26. 09. 2007 do 12. 03. 2010


Název/Jméno: URBANČÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2005 do 09. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 02. 1999 do 05. 01. 2005

Adresa: Praha 4, Levského 3205, PSČ 14300
od 05. 01. 2005 do 09. 08. 2010
Praha 4, Levského 3205
od 24. 02. 1999 do 05. 01. 2005


Název/Jméno: DANÍČEK ZDENĚK

IČO: 16118286

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2005 do 09. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 05. 1998 do 05. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 do 29. 05. 1998

Adresa: Praha 2, Kladská 23, PSČ 12000
od 05. 01. 2005 do 09. 08. 2010
Praha 2, Kladská 23
od 29. 05. 1998 do 05. 01. 2005
Praha 2, Kladská 23
od 11. 04. 1994 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: ČERNÝ JAROMÍR

IČO: 15792862

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2005 do 26. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 02. 1999 do 05. 01. 2005

Adresa: Praha 4, Bartoškova 1367/6, PSČ 14000
od 05. 01. 2005 do 26. 09. 2007
Praha 4, Bartoškova 1367/6
od 24. 02. 1999 do 05. 01. 2005


Název/Jméno: KOŘÍNKOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2004 do 03. 09. 2009

Adresa: Praha 4, U Družstva Práce 17, PSČ 14000
od 05. 10. 2004 do 03. 09. 2009


Název/Jméno: JERIE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2004 do 26. 09. 2007

Adresa: Praha 10, Královická 1612/23, PSČ 10000
od 19. 07. 2004 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: HURT VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 06. 1999 do 05. 10. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 02. 06. 1999

Adresa: Praha 4, Hvězdova 1281/29
od 01. 01. 1994 do 05. 10. 2004


Název/Jméno: SPEYCHAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 02. 1999 do 19. 07. 2004

Adresa: Praha 4, Hlavní 117
od 26. 02. 1999 do 19. 07. 2004
Praha 4, Hlavní 117, okres Praha 8
od 24. 02. 1999 do 26. 02. 1999


Název/Jméno: KOPECKÝ BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 02. 1999 do 26. 02. 1999

Adresa: Praha 6, Evropská 263/361
od 24. 02. 1999 do 26. 02. 1999


Název/Jméno: HNILICA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 02. 1999 do 02. 06. 1999

Adresa: Praha 3, Baranova 1802
od 24. 02. 1999 do 02. 06. 1999


Název/Jméno: BEDNARSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 05. 1998 do 24. 02. 1999

Adresa: Havířov Suchá, Úzká 13/1378
od 29. 05. 1998 do 24. 02. 1999


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 05. 1998 do 24. 02. 1999

Adresa: Praha 4 - Háje, Kosmická 747
od 29. 05. 1998 do 24. 02. 1999


Název/Jméno: JANOŠKO ZDENKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 05. 1998 do 29. 05. 1998

Adresa: Ostrava-Poruba, Hlavní 1587
od 29. 05. 1998 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: BERDNARSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 05. 1998 do 29. 05. 1998

Adresa: Havířov Suchá, Úzká 13/1378
od 29. 05. 1998 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: MATOCHA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1998 do 02. 06. 1999

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov 73, okres Vsetín
od 29. 05. 1998 do 02. 06. 1999


Název/Jméno: GÖTZ TOMÁŠ

IČO: 66515459

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 05. 1998 do 24. 02. 1999

Adresa: Brno, Schovaná 1, okres Brno-město
od 29. 05. 1998 do 24. 02. 1999


Název/Jméno: MACHOTA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1998 do 29. 05. 1998

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov 13, okres Vsetín
od 29. 05. 1998 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: HOMOLA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 1996 do 29. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995

Adresa: Kladno, V.Nejedlého 1371
od 04. 10. 1996 do 29. 05. 1998
Kladno, Víta Nejedlého 13371
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: HERMAN LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 1996 do 29. 05. 1998

Adresa: Praha 3, Koněvova 124/668
od 04. 10. 1996 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: NACHTMAN ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 1996 do 29. 05. 1998

Adresa: Praha 9, Matějkova 2123
od 04. 10. 1996 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: KÁBRT JAROSLAV

IČO: 41104692

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 12. 1995 do 29. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 1995 do 21. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 do 20. 06. 1995

Adresa: Praha 4, Dědinova 2004
od 11. 04. 1994 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: ŠTVERÁK MILAN

IČO: 16600924

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1995 do 29. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995

Adresa: Valašské Meziříčí, Poličná 421, okres Vsetín
od 21. 12. 1995 do 29. 05. 1998
Valašské Meziříčí, Poličná 421
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: MIKEL JAROSLAV

IČO: 44845235

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 do 29. 05. 1998

Adresa: Praha 9, kpt. Stránského 994
od 21. 12. 1995 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: DADÁK ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 do 29. 05. 1998

Adresa: Valašské Meziříčí, Poličná 402, okres Vsetín
od 21. 12. 1995 do 29. 05. 1998


Název/Jméno: KÁBRTOVÁ HANA

IČO: 62895681

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1995 do 04. 10. 1996

Adresa: Praha 4, Dědinova 2004
od 21. 12. 1995 do 04. 10. 1996


Název/Jméno: DADÁKOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1995 do 04. 10. 1996

Adresa: Valašské Meziříčí, Poličná 402, okres Vsetín
od 21. 12. 1995 do 04. 10. 1996


Název/Jméno: ZÍTKO MICHAL

IČO: 15076725

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 4, Jeremenkova 42
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: ZIEGENFUSS IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 4, Mařatkova 918
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: ALLIGER MARTIN

IČO: 16474783

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 6, Lítovická 11
od 11. 04. 1994 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994

Adresa: Praha 9, Kuželova 576
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994


Název/Jméno: MACHALÍČEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994

Adresa: Praha 9, Újezd n.L., Ranská 1032
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994


Název/Jméno: DZIAK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994

Adresa: Praha 4, Točitá 1726/5
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994


Název/Jméno: KOCÁB MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994

Adresa: Praha 1, Karlova 12
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994


Název/Jméno: ŠREJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994

Adresa: Praha 10, Přetlucká 2328/27
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994


Název/Jméno: ŠREJBER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 10, Kubánské náměstí 1
od 01. 01. 1994 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: LICHTENBERG OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 476/1
od 01. 01. 1994 do 11. 04. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 2003

Obory činnosti: - provozování středisek kalibrační služby
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- měření radonu
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- chemické a mikrobiologické analýzy
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Horák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 2003

Obory činnosti: - zpracování dat
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 27. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Popelík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 9. 2000

Přerušení: Aktivní od 12. 12. 2011 do 31. 12. 2020


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Mojžíš

Přerušení: Aktivní od 12. 12. 2011 do 31. 12. 2020


Nakládání s odpady vyjma odpadů nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Bureš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Urbančík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti polovodičových součástek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1996

Odpovědní zástupci: RNDr. Jaroslav Homola, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Jaroslav Hloušek

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 2. 1995

Přerušení: Aktivní od 12. 12. 2011 do 31. 12. 2020


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 07. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 07. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 18. 08. 2003 do 21. 07. 2009
Testování, měření a analýzy
od 18. 08. 2003 do 21. 07. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 18. 08. 2003
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 18. 08. 2003
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 13. 09. 2000 do 21. 07. 2009
Nakládání s odpady vyjma odpadů nebezpečných
od 13. 09. 2000 do 21. 07. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti polovodičových součástek
od 13. 02. 1995 do 21. 07. 2009
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 13. 02. 1995
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 13. 02. 1995
Velkoobchod a maloobchod
od 13. 02. 1995
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 13. 02. 1995
Výroba polovodičových součástek
od 30. 01. 1995 do 21. 07. 2009
Výroba a zpracování křemíku
od 30. 01. 1995 do 21. 07. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)
od 30. 01. 1995 do 21. 07. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Bureš


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Klasna, CSc., MBA


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Popelík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba polovodičových součástek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Blahomil Lukáš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování křemíku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Zánik oprávnění:1. 10. 1996


Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Zánik oprávnění:7. 5. 2002


Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Urbančík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193085

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 11. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
3329583"Bytové družstvo Boučkova 1816-1821,Praha 6"25777980Praha 6 - Břevnov, Boučkova 1816/9, PSČ 16200
1769230"J + J STAVREKO, spol. s r.o." v likvidaci61248070Praha 4, Na dolinách 52, PSČ 14000
3573323"Společenství VÍTĚZNÁ čp. 2007 SOKOLOV"71224254Sokolov, Vítězná 2007, PSČ 35601
35073611. Marketingová s.r.o.28489896Púchovská 2219/8, 14100 Praha
2521931A R C O F I N a.s.25081764Rubešova 41/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Související osoby

#NázevICOAdresa
154934S "EMMECINQUEMilano (MI), 20 145, Via Telesio Bernardino 12, Italská republika
154933"FINANZIARIA IMMOBILIARE MONFERINI S.R.L.", zkráceně "F.I.M. s.r.l."Varese (VA), 21 100, Via Carrobbio 15, Italská republika
650272"R E L I A , společnost s ručením omezeným"46711333Liberec 1, Soukenné nám. 1
113768611 FIFE, a.s.64949575Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ 14100
13871111 FITE, a.s.64949575Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ 14100