INTER ELECTRONICS TRADE, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem INTER ELECTRONICS TRADE, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2303. Její identifikační číslo je 60193085

Výpis z obchodního rejstříku INTER ELECTRONICS TRADE, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2303

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: sw8fqtq

Předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Testování, měření a analýzy
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Nakládání s odpady vyjma odpadů nebezpečných
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výzkum a vývoj v oblasti polovodičových součástek
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Montáž a opravy měřící a regulační techniky
Výroba a zpracování křemíku
Výroba polovodičových součástek
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Adresa společnosti

Sídlo: Ovocný trh 572/11, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000
od 12. 05. 2010 od 12. 05. 2010
Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221
od 06. 12. 2000 od 12. 05. 2010
Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14000
od 20. 09. 2000 od 06. 12. 2000
Praha 4, Novodvorská 994
od 04. 10. 1996 od 20. 09. 2000
Praha 4, Budějovická 5
od 01. 01. 1994 od 04. 10. 1996

Skutečnosti

  Společnost Polovodiče, a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti ČKD Polovodiče Praha, a.s., IČ:45272727 a v důsledku rozdělení v rámci delimitace na ni přešly veškeré výrobní, výzkumné a obchodní aktivity a všechna výrobní zařízení zaniklé společnosti ČKD Polovodiče Praha, a.s., IČ: 45272727.
od 18. 04. 2005

  Valná hromada společnosti konaná dne 24.11.2000 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti z 264.597.960,- Kč o47.402.040,- Kč na 312.000.000,- Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je další upevněnípozice společnosti na trhu. Zvýšení základního jmění jepřípustné, neboť stávající základní jmění je zcela splaceno.Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií,a to v souladu s ust. § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku,a sice bez využití přednostního práva stávajících akcionářů dle§ 204a obch.zák., bez veřejné výzvy k upisování akcií. Zvýšenízákladního jmění bude uskutečněno na základě nabídkyurčitému výlučnému zájemci, a to zájemci obchodní společnosti 11FITE, a.s., IČO: 64949575, se sídlem v Praze 4, Hlavní 117/1551,PSČ 141 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodníhosoudu v Praze, v oddílu B, vložce 3775, upsáním tímto zájemcem zřad stávajících akcionářů v plném rozsahu.Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emiselistinných akcií znějících na majitele, a to:47 ks akcií o jmenovité hodnotě a emisním kurzu každé z akcií vevýši 1.000.000,- Kč, dále4 ks akcií o jmenovité hodnotě a emisním kurzu každé z akcií vevýši 100.000,- Kč, dále1 ks akcie o jmenovité hodnotě a emisním kurzu ve výši 2.000,-Kč, dále1 ks akcie o jmenovité hodnotě a emisním kurzu ve výši 40,- Kč.Emisní kurz nově upsaných akcií bude roven jejich jmenovitéhodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví 30 dnů ode dnezápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Úpis akcií je možný v sídle společnosti v pracovnídny od 9.00 hod do 17.00 hodin.Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým vkladem,splatným při upsání akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor dvou finančníchpohledávek, ve vlastnictví obchodní společnosti 11 FITE, a.s.,IČO: 64949575, se sídlem v Praze 4, Hlavní 117/1551, PSČ 141 00,zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu vPraze, v oddílu B, vložce 3775, vůči společnosti Polovodiče,a.s., IČO: 60 19 30 85, a to v rozsahu přesně specifikovaném ktomuto účelu vyhotovenými znaleckými posudky vycházejícícmi znominální hodnoty předmětných pohledávek.Z předmětných pohledávek činí navrhované ocenění ke vkladucelkem částku 47.402.040,- Kč.Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu znaleckými posudky:V posudku vypracovaném YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. -znalci Ing. Bedřichem Malým a Ing. Yvettou Fialovou, CSc., sesídlem Praha 1, Václavské nám. 15, č. posudku 1061/2000 ze dne18.11.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovoučástku ve výši 47.402.431,- Kč.V posudku znalce Jaroslava Šantrůčka, č. 383/2000 ze dne20.11.2000, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu na celkovoučástku 47.402.431,25 Kč.Na navýšení základního jmění bude vloženo a započítáno:47.402.040,- Kč.Upisování akcií nad stanovenou částku navrženého zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.
od 06. 12. 2000 od 16. 01. 2001

  Valná hromada společnosti konaná dne 23.7.1999 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti z 231 597 960,-Kč o33 000 000,-Kč na 264 597 960,-Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základnho jmění je další upevněnípozice společnosti na trhu, a vytvoření podmínek odpovídajícíchsjednaným dohodám s bankovním partnerem. Zvýšení základníhojmění je přípustné, neboť stávající základní jmění je zcelasplaceno.Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií,a to v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku, a sice bez využití přednostního práva stávajícíchakcionářů dle § 204a obch. zák. bez veřejné výzvy k upisováníakcií. Zvýšení základního jmění bude uskutečněno na základěnabídky určitému výlučnému zájemci, a to zájemci obchodníspolečnosti Sior, akciová společnost, IČ: 61859231, se sídlem vPraze 4, Novodvorská 994, zapsané v obchodním rejstříkuKrajského obchodního soudu v Praze, v odd. B, vložce 2799,upsáním tímto zájemcem z řad stávajících akcionářů v plnémrozsahu.Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emiselistinných akcií znějících na jméno v počtu 33 ks akcií, sjmenovitou hodnotou každé jednotlivé akcie ve výši1 000 000,-Kč.Emisní kurz nově upsaných akcií bude roven jejichjmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví do30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Úpis akcií je možný v sídle společnosti vpracovní dny od 9,00 hod. do 17,00 hod.Zvýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým vkladem,splatným při upsání akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu je movitý majetek - stroje apřístroje a zařízení pro potřeby výzkumu a vývoje, vevlastnictví obchodní společnosti Sior, akciová společnost,IČ: 61859231, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994, zapsané vobchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, v odd.B, vložce 2799, a to v rozsahu přesně specifikovaném k tomutoúčelu vyhotovenými znaleckými posudky.Navrhované ocenění činí celkem 33 000 000,-Kč.Ocenění nepeněžitého vkladu znaleckými posudky:V posudku vypracovaném Znaleckým ústavem A+ANALÝZA, s.r.o.znalcem Doc. Ing. Františkem Čihákem, CSc., provozovna UPropusti 290/1, 142 00 Praha 4, IČ:64574555, č. posudku 60/90ze dne 1.6.1999, je stanovena hodnota nepeněžitého vkladu nacelkovou částku 33 559 979,-Kč.Na navýšení základního jmění bude započítáno 33 000 000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jměníse nepřipouští.
od 07. 09. 1999 od 10. 03. 2000

  Podle notářského zápisu ze dne 1.12.1993 závazky společnostiČKD Polovodiče Praha a.s. zaniklé rozdělením přecházejí kedni 1.1.1994 na nově vzniklou společnost ČKD PolovodičePraha a.s. (IČO: 60193093, Rg B 2304), s výjimkou všechúvěrů u Komerční banky a.s., které přecházejí na nověvzniklou společnost Pankrác, a.s. (IČO: 60193077,Rg B 2302).
od 25. 11. 1994

  Společnost vznikla rozdělením, je splaceno 100% základníhojmění společnosti
od 01. 01. 1994

  Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena podle § 69 obchodního zákoníku.Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 10.12.1993byla společnost založena, stanovy schváleny a zvoleničlenové představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SVOBODA MILOSLAV

IČO: 61121509

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2010 od 09. 08. 2010


Název/Jméno: ČÍŽKOVÁ MARKÉTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2011


Název/Jméno: KOPECKÁ PAVLA

IČO: 48698253

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2011


Název/Jméno: KOPECKÝ VLADIMÍR

IČO: 41944151

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 09. 2011


Název/Jméno: JELÍNEK SLAVOMÍR

IČO: 72810254

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2010


Název/Jméno: CÁPOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2010 od 23. 09. 2014


Název/Jméno: FAIFROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 08. 2010 od 19. 09. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2010 od 09. 08. 2010


Název/Jméno: MUSIL JAN

IČO: 5141583

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2010 od 19. 09. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 04. 2010 od 09. 08. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2010 od 07. 04. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 09. 2007 od 12. 03. 2010


Název/Jméno: TATAREVIĆOVÁ ŠÁRKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2010 od 19. 09. 2011


Název/Jméno: VLNAS STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2009 od 09. 08. 2010


Název/Jméno: DORT LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2007 od 09. 08. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 10. 2004 od 26. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 24. 02. 1999 od 05. 10. 2004


Název/Jméno: MÜLLER ILJA

IČO: 71645225

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2008 od 09. 08. 2010


Název/Jméno: MARIÁNEK ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2007 od 03. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2005 od 26. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 09. 2000 od 05. 01. 2005


Název/Jméno: LONCNAR STEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2005 od 03. 09. 2009
Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 od 05. 01. 2005


Název/Jméno: ANDRŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2005 od 09. 08. 2010
Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 od 05. 01. 2005


Název/Jméno: MOJŽÍŠ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 od 09. 08. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2005 od 26. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 13. 11. 2002 od 05. 01. 2005


Název/Jméno: POJMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2004 od 09. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 02. 1999 od 19. 07. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 05. 1998 od 24. 02. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1995 od 29. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 04. 1994 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: DANÍČEK ZDENĚK

IČO: 16118286

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2005 od 09. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 05. 1998 od 05. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 od 29. 05. 1998


Název/Jméno: URBANČÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2005 od 09. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 02. 1999 od 05. 01. 2005


Název/Jméno: VLADAŘOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 od 12. 03. 2010


Název/Jméno: KOJECKÝ BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 od 03. 09. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2005 od 26. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 26. 02. 1999 od 05. 01. 2005


Název/Jméno: ČERNÝ JAROMÍR

IČO: 45499471

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2005 od 26. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 02. 1999 od 05. 01. 2005


Název/Jméno: KOŘÍNKOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2004 od 03. 09. 2009


Název/Jméno: JERIE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2004 od 26. 09. 2007


Název/Jméno: HURT VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 06. 1999 od 05. 10. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 02. 06. 1999


Název/Jméno: SPEYCHAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 02. 1999 od 19. 07. 2004


Název/Jméno: HNILICA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 02. 1999 od 02. 06. 1999


Název/Jméno: KOPECKÝ BEDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 02. 1999 od 26. 02. 1999


Název/Jméno: BERDNARSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 05. 1998 od 29. 05. 1998


Název/Jméno: GÖTZ TOMÁŠ

IČO: 66515459

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 05. 1998 od 24. 02. 1999


Název/Jméno: JANOŠKO ZDENKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 05. 1998 od 24. 02. 1999


Název/Jméno: MATOCHA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1998 od 02. 06. 1999


Název/Jméno: KOŠUT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 05. 1998 od 24. 02. 1999


Název/Jméno: BEDNARSKÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 29. 05. 1998 od 24. 02. 1999


Název/Jméno: MACHOTA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 1998 od 29. 05. 1998


Název/Jméno: HERMAN LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 1996 od 29. 05. 1998


Název/Jméno: HOMOLA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 1996 od 29. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: NACHTMAN ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 1996 od 29. 05. 1998


Název/Jméno: KÁBRT JAROSLAV

IČO: 44441321

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 12. 1995 od 29. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 1995 od 21. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 od 20. 06. 1995


Název/Jméno: DADÁKOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1995 od 04. 10. 1996


Název/Jméno: KÁBRTOVÁ HANA

IČO: 62895681

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1995 od 04. 10. 1996


Název/Jméno: DADÁK ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 od 29. 05. 1998


Název/Jméno: MIKEL JAROSLAV

IČO: 44845235

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 od 29. 05. 1998


Název/Jméno: ŠTVERÁK MILAN

IČO: 16600924

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1995 od 29. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: ZÍTKO MICHAL

IČO: 43478280

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1994 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: ZIEGENFUSS IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 04. 1994 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: ALLIGER MARTIN

IČO: 16474783

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 1994 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: ŠREJBER ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: KOCÁB MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 04. 1994


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 04. 1994


Název/Jméno: ŠREJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 04. 1994


Název/Jméno: LICHTENBERG OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 04. 1994


Název/Jméno: DZIAK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 11. 04. 1994


Název/Jméno: MACHALÍČEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 11. 04. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 08. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 09. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady vyjma odpadů nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 09. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 532402

Přerušení: Aktivní od 12. 12. 2011 od 31. 12. 2020


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 563002

Přerušení: Aktivní od 12. 12. 2011 od 31. 12. 2020


Výzkum a vývoj v oblasti polovodičových součástek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 03. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 02. 1995

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 12. 12. 2011 od 31. 12. 2020


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 818602

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 1046322

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 451933

Zánik oprávnění:07. 05. 2002


Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 1046322

Zánik oprávnění:01. 10. 1996


Výroba a zpracování křemíku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba polovodičových součástek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 1046322

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 1046323

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 1046322


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 532402


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 1046324


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193085

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:24. 11. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
140708"JACOBS SUCHARD DADÁK a.s."49240943Valašské Meziříčí, 75701, , Sokolská, 582
139795"Společenství VÍTĚZNÁ čp. 2007 SOKOLOV"71224254Vítězná 2007, 35601 Sokolov
227801A.P.B., a.s.63999072Praha, 16000, , KARLOVARSKÁ, 614/111
24924AGRO - KARPATY, s.r.o. - likvidaci25555391Padělky 744, 68765 Strání
114339ALLFIN Group, spol.s r.o.61458058Saturnova 1332/50, 10400 Praha
438364Aplikační středisko MINAR s.r.o.45280983V zákopech 535/3A, 14200 Praha
5343AREÁL Řepy a.s.63079445Praha, 16108, Řepy, Karlovarská, 814/111
293448ARNOLTO s.r.o.24703761Rubešova 41/1, 12000 Praha
471066ARTEX, spol. s r. o.18054811Hošťálková, 75622, Hošťálková, č., 471
370989ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.27244946Novoveská 2064/5E, 70900 Ostrava
507325ASTAR, výrobní družstvo25634836Praha, 14000, , Michelská, 3/9
495665ATLAS spol. s r.o.42194539Hradec Králové, 50192, Hradec Králové, Škroupova, 957
613244Auto Corson a.s.27192237Služeb 256/5, 10800 Praha
202992AZ KOMPLET s.r.o. v likvidaci49193741Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň
347980AZ Media a.s.25648837Palackého třída 908/119, 61200 Brno
554773BARON GROUP, akciová společnost63078996Na poříčí 1051/40, 11000 Praha
475634BAVINPIRE s.r.o.25729675Rubešova 41/1, 12000 Praha
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
290325BB C - Building E, s.r.o.62581147Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Přemyslovská, 2845/43
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
438307BOHEMIA DECORA,s.r.o. v likvidaci47122544Chudenická 1056/38, 10200 Praha
303863Bonarte s.r.o. v likvidaci27186873Sokolovská 14/324, 19000 Praha
349510BONTON, a.s.472549Praha, 17021, Holešovice (Praha 7), Ostrov Štvanice, 858
219285BOTAS a.s.13595Smetanova 842, 53973 Skuteč
205295bp služby, a. s.45193428Havlíčkova 234/1, 75701 Valašské Meziříčí

Související osoby

#NázevICOAdresa
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
5460ALLIGER MARTIN16474783Litovická 357/11, 16100 Praha
116250AMBROŽ PAVEL69446211Ledecká 1194/10, 32300 Plzeň
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
291638ARLT ERICH1386895112, 33141 Vysoká Libyně
73547BABOR JOSEF73454052Kosmonautů 184, 34401 Domažlice
226342BALÁŽOVÁ LUDMILA61436780247, 66484 Zakřany
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
46340BARON MILAN10469699Jungmannova 1445/40, 50002 Hradec Králové
240596BÁRT JAROSLAV47296691Kašlíkov 252, 44001 Líšťany
187997BARTOŇ MAREK65658353V Klidu 3112/2, 40011 Ústí nad Labem
886BARTOŠ JAN88389146Na Mlýnku 688, 46001 Liberec
152132BARTŮŇKOVÁ HANA49700863Horácká 184, 25084 Křenice
271875BARTŮŇKOVÁ JITKA15099849Vršovické náměstí 1013/3, 10100 Praha
2550BARTUŠEK JAN60908238Hnězdenská 767/2b, 18100 Praha
317054BASTLOVÁ MARIE46436901Řevnice, 25230, Řevnice, Mánesova, 1017
187830BAUCHNER MIROSLAV42545951V jezírkách 1539/4, 14900 Praha
1075BAYER JIŘÍ48874647Bochořákova 2535/7, 61600 Brno
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
277162BEDNARSKÁ BLANKA62309374Sluneční 2386, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
28360BENEŠ LADISLAV14690560Sukova 1269/1, 30100 Plzeň
821BENEŠ STANISLAV67652387Široká 97/11, 11000 Praha
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
18174BERKA JOSEF64874117Nad Dalmatinkou 894/18, 31200 Plzeň

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
30244484Brokers, s.r.o.5332192Celetná 592/23, 11000 Praha
1355690A. J. Gold Company, SE3085422Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
3199098A.Kayser Automotive Systems CZ, s.r.o., v likvidaci25642570Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
795396AA 573, spol.s r.o v likvidaci61507997Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
2939940Accian invest s.r.o.5747961Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
3011396AFRIMONTE s.r.o. v likvidaci24723339Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
735811AIRLANTON s.r.o.27735702Ovocný trh 580/2, 11000 Praha
2462969AKCENTA CZ a.s.25163680Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
1976781AKJančina Praha s.r.o.28242572Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
1974204AKTIVEND s.r.o.3678598Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
1993989ALDYNERONE a.s.24778711Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
1185904ALFINCO s.r.o.27957241Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
524133Allersion invest a.s.5516773Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
2270264ALLFOC s.r.o.28989686Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
916410Alpiq (CZ) s.r.o. v likvidaci64581373Praha, 11719, Staré Město, Na Příkopě, 1096/21
1263188Alpiq Central Europe AG, organizační složka69345988Praha, 11719, Staré Město, Na Příkopě, 1096/21
371261AMADEUS CV a.s.26482355Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
1090256American Express, spol. s r.o.571849Na příkopě 1096/19, 11000 Praha
2233302AMICI MIEI, s.r.o.26422581Celetná 592/23, 11000 Praha
1093485ANDAINE INVEST a.s.27758958Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
3002009ANTOLIN CZECH REPUBLIC s.r.o.5193184Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
1188642Antropa Investment, s.r.o.28253531Ovocný trh 579/6, 11000 Praha
3237506AP Wholesale Distribution s.r.o.5283132Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
2973853APe CZ s.r.o.26085828Ovocný trh 572/11, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1253002Arthur Braun M.A.66239036Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
2103085Dennis Erik Gram Nielsen2410982Celetná 592/23, 11000 Praha
2904101Fritjof Bernd Wilhelm Winkelmann71334246Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
1628674JUDr. STANISLAV MEČL, advokátní kancelář1976711Na příkopě 1096/19, 11000 Praha
3336156Krejčí Květoslav, JUDr., Ph.D., advokát43019404Na příkopě 1096/19, 11000 Praha
3056279Bardonová Kateřina73971308Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
1996096BBA Jan Starý72014776Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
672399Bernadet Eva68518757Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
648459Blažek Kamil64744051Na příkopě 1096/19, 11000 Praha
2519143Brezániová Janka71462830Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
3256061Březinová Martina73628476Na příkopě 1096/19, 11000 Praha
1331915Čapek Tomáš71333371Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
436023Čihula Tomáš67852777Na příkopě 1096/19, 11000 Praha
1294491DYČKOVÁ PETRA2629607Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
2252563Forýtek Michal73733814Na příkopě 1096/19, 11000 Praha
2419648Hailichová Helena71471421Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
3056916Hanousková Marta71465405Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
1001466Holler Martin66246580Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
1239335Holub Petr71446818Na příkopě 1096/19, 11000 Praha
1518203Hronová Gabriela41827112Celetná 592/23, 11000 Praha
1869220CHARVÁTOVÁ LENKA2476738Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
1970602Chovan Branislav71666265Celetná 592/23, 11000 Praha
803062Chrbját David72015489Ovocný trh 573/12, 11000 Praha
721899Iur. Ernst Giese66239249Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
2927197Javorek Leo71333142Na příkopě 1096/19, 11000 Praha