"International Holding ENVI" akciová společnost

Hlavní strana

Firma s názvem "International Holding ENVI" akciová společnost, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1434. Její identifikační číslo je 25254138

Výpis z obchodního rejstříku "International Holding ENVI" akciová společnost

Datum zápisu: 26. 7. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1434

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: be3qjbz

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Pořádání představení, koncertů, vystoupení, výstav, festivalů a...
Provoz výstavní expozice Obřího akvária
Pronájem nemovitého a movitého majetku
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkování obchodní činnosti
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Vydavatelská a nakladatelská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma odpadů nebezpečných)
Ekologické služby s výjimkou činností vázaných a koncesovaných
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 03. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 03. 07. 2014

  3. Cena akcií předložených společnosti ke vzetí z oběhu se buderovnat jejich nominální hodnotě, když vyplacena bude v souladu sustanovením § 216 odst. 4 Obchodního zákoníku ve lhůtě azpůsobem podle dohody uzavřené akcionáři se společností.
od 30. 03. 2001 od 21. 01. 2014

  4. Ve smyslu výše uvedeného valná hromada pověřujepředstavenstvo společnosti, aby: 4.1 podle § 213c odst. 6 Obchodního zákoníku podalo návrh nazápis výše základního jmění do obchodního rejstříku v rozsahu, vjakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy na vzetí akciíz oběhu;
od 30. 03. 2001 od 21. 01. 2014

  4.2 podalo příslušný návrh rejstříkovému soudu k zápisuusnesení valné hromady o snížení základního jmění;
od 30. 03. 2001 od 21. 01. 2014

  4.4 při vlastní realizaci snížení základního jmění učiniloveškeré potřebné kroky tak, jak jsou vyžadovány platnýmiprávními předpisy, zejména ustanoveními obchodního zákoníku(uveřejnění oznámení o snížení základního jmění, výzvavěřitelům apod.)
od 30. 03. 2001 od 21. 01. 2014

  4.5 v případě, že akcionáři nepřijmou ve lhůtě stanovenéveřejným návrhem smlouvy tento návrh, bude vycházeno z toho, žepřijímají veřejný návrh na vzetí akcií z oběhu ve výši 90%nominální hodnoty akcií v jejich držení - tím neztrácí nárok navyplacení ceny tak, jak je výše uvedeno.
od 30. 03. 2001 od 21. 01. 2014

  4.3 ve smyslu výše uvedeného vypracovalo a v zákoně astanovách stanoveným způsobem zveřejnilo návrh smlouvy zapoužití ustanovení § 183a Obchodního zákoníku; veřejný návrhsmlouvy musí být podepsán všemi členy představenstva
od 30. 03. 2001 od 21. 01. 2014

  Valná hromada se usnesla dne 25.9.2000 takto:1. Valná hromada souhlasí se snížením základního jměníspolečnosti "International Holding ENVI" akciová společnost zestávající výše Kč 30,000.000,-- na Kč 3,000.000,-- způsobemdále uvedeným;odůvodnění: snížením společnost realizuje dlouhodobou koncepci,dle které se zjednoduší vlastnické vztahy snížením počtu akciía zejména minoritním akcionářům tak bude umožněno docílitnávratnosti vložených prostředků, když v současné době účetníztráta vyvolaná zejména vysokými odpisy základních prostředkůneumožňuje participaci ve formě dividend; dalším důvodem, kterýrovněž vyplývá z doporučení auditorů, je dosažení optimálníkapitálové struktury společnosti a řešení kumulované ztráty zminulých.
od 30. 03. 2001 od 21. 01. 2014

  2. Snížení základního jmění bude provedeno podle ustanovení §§211, 213 odst. 3, 213c a následující Obchodního zákoníku vzetímlistinných akcií z oběhu za úplatu; pokud součet jmenovitýchhodnot akcií vzatých z oběhu se nebude rovnat částce Kč27,000.000,--, bude platit, že valná hromada rozhodla o změněpostupu při snižování základního jmění tak, že základní jměníbude sníženo pouze v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, kterébudou vzaty z oběhu podle § 213c odst. 1 písm. a) Obchodníhozákoníku, když však základní jmění po snížení nesmí klesnoutpod zákonem stanovenou minimální výši stanovenou zákonemč. 370/2000 Sb.
od 30. 03. 2001 od 21. 01. 2014

  Údaje o zřízení:Zapisuje se prodej části podniku na základě smlouvy o prodejičásti podniku ze dne 31. července 1997, a to divize 04 - AVETřebíč obchodní společnosti DEP - POZ, s.r.o. se sídlem Třebíč,Revoluční 959, IČO 25 34 09 72.
od 03. 02. 1998 od 21. 01. 2014

Akcie

Počet: 300 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 03. 07. 2014

Počet: 300 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 21. 01. 2014 od 03. 07. 2014

Počet: 298 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 04. 2002 od 21. 01. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 04. 2002 od 21. 01. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: ŠMERAL DAVID

Datum narození:14. 5. 1957

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 01. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠMERAL DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 1996 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: JUPPOVÁ LUCIE

IČO: 86697226

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 01. 2014 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: HORÁKOVÁ DITA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 2004 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: ŠMERALOVÁ JAROSLAVA

IČO: 13565401

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2004 od 03. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 1996 od 03. 02. 2000


Název/Jméno: PETR PETR

IČO: 69909164

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2000 od 03. 07. 2014


Název/Jméno: TIMOFEJEVOVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 02. 2000


Název/Jméno: PRAŽÁK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 08. 2004 od 21. 01. 2014


Název/Jméno: Pavel Petr Adamec, dat

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 02. 2000 od 18. 08. 2004


Název/Jméno: SÁDLÍK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2000 od 18. 08. 2004


Název/Jméno: LŽIČAŘ STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 02. 2000 od 18. 08. 2004


Název/Jméno: NĚMEC JIŘÍ

IČO: 88391051

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 1996 od 03. 02. 2000


Název/Jméno: SEIFERT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 1996 od 03. 02. 2000


Název/Jméno: LÁTAL MILOSLAV

IČO: 63169321

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 1996 od 03. 02. 2000


Název/Jméno: ADAMCOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 07. 1996 od 03. 02. 2000


Název/Jméno: HRADIL ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 07. 1996 od 03. 02. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 03. 2014

Odpovědní zástupci:


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 02. 2000

Zánik oprávnění:07. 06. 2000


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 19303

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání představení, koncertů, vystoupení, výstav, festivalů a přehlídek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 19303

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz výstavní expozice Obřího akvária

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1998

Odpovědní zástupci: 19303

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitého a movitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 11. 1998

Zánik oprávnění:11. 06. 2003


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 11. 1996

Odpovědní zástupci:


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 1996

Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 21. 03. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 03. 2014
Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 03. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 21. 03. 2014
Ubytovací služby
od 21. 03. 2014
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 21. 03. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 21. 03. 2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 03. 2014
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 21. 03. 2014
Ubytovací služby
od 27. 09. 1999 od 21. 03. 2014
Pořádání představení, koncertů, vystoupení, výstav, festivalů a přehlídek
od 04. 11. 1998 od 21. 03. 2014
Provoz výstavní expozice Obřího akvária
od 04. 11. 1998 od 21. 03. 2014
Pronájem nemovitého a movitého majetku
od 04. 11. 1998 od 21. 03. 2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 07. 1996 od 21. 03. 2014
Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma odpadů nebezpečných)
od 26. 07. 1996 od 21. 03. 2014
Zprostředkování obchodní činnosti
od 26. 07. 1996 od 21. 03. 2014
Ekologické služby s výjimkou činností vázaných a koncesovaných
od 26. 07. 1996 od 21. 03. 2014
Vydavatelská a nakladatelská činnost
od 26. 07. 1996 od 21. 03. 2014

Odpovědní zástupci: 19303


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 19310

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodní činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 10. 2003


Vydavatelská a nakladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma odpadů nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 19310

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ekologické služby s výjimkou činností vázaných a koncesovaných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1994

Odpovědní zástupci:


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1994

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25254138

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:26. 07. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1539886DEP - POZ, s.r.o.25340972Revoluční 959/1, 67401 Třebíč - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
550041"Bytové družstvo Aviatiků 10"25396382Aviatiků 1496/10, 70030 Ostrava
1298417ACTHERM, spol. s r.o.48024091Tovární 5533, 43001 Chomutov
994859AndCorp holding, a.s.24163708Holečkova 103/31, 15000 Praha
1347646Asociace majitelů golfových hřišť s.r.o.29380081Opletalova 1284/37, 11000 Praha
475357ASW Praha,s.r.o.61061727Holandská 1052/52, 10100 Praha
973783ATTaS, s.r.o. v likvidaci48171085Hradec Králové, 50020, Kukleny, Pardubická, 154
1344530AVELI z. s.61985333Hodolanská 36/38, 77900 Olomouc
43092BARK s.r.o. (BARK GmbH, BARK Ltd.)528498Senohraby, Morušová 305, okres Praha-východ, PSČ 251 66
650309BHG a.s.45193487České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Vrbenská, 29/19
36266BIOCOMP s.r.o.27405931Zdibská 229/2, 18200 Praha
589781BIOfit spol. s r. o. (spol. s r. o. nebo s. r. o.) v likvidaci46507957Hradec Králové, 50002, Pražské Předměstí, Hořická, 50
820499BIOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION, akciová společnost v likvidaci63216914Machkova 587/42, 50011 Hradec Králové
1410754BOPO, a. s. - v likvidaci18127410Koželužská 292, 67401 Třebíč
882246Bytové družstvo domu Hackerova čp.571,572 a 57364946983Hackerova 571/2, 18100 Praha
1413859Bytové družstvo Konzumní 621/525777122Praha 9 - Hloubětín, Konzumní 621/5
243684Bytové družstvo nájemců61463361Strossmayerovo náměstí 1297/9, 17000 Praha
127467Bytové družstvo Pabláskova 3425174878Pabláskova 375/34, 37001 České Budějovice
416601Camden Associates, a.s.26429691Roháčova 188/37, 13000 Praha
983927CELEX, s.r.o. v likvidaci25102249Holečkova 103/31, 15000 Praha
100680CONCENTRA a.s.60711302U Centrumu 751, 73514 Orlová
550532CS TRADING s.r.o.149314Větrná 429, 26753 Žebrák
1065638CWAQ s.r.o.25975242Baarova 1663/10, 50002 Hradec Králové
418222Černá louka, a.s. v likvidaci575372Ostrava, 70002, , Výstaviště Černá louka,
466930Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.25318926Výstaviště 405/1, 60300 Brno
952268DAKAR TEAM CZ s.r.o.60489481Brodského 1672/15, 14900 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
597784ALBERTOVÁ IVANA2728311Šustova 900, 37901 Třeboň
107269BALIHAR STANISLAV42918481Barákova 344, 50781 Lázně Bělohrad
597788BANDUROVÁ MARKÉTA86965867Františka Formana 242/41, 70030 Ostrava
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
278777BARON KAREL13596519Zborovská 202/15, 70200 Ostrava
198537BÁRTA MILAN68852746Brunclíkova 1758/20, 16200 Praha
230517BARTÁK PAVEL62121260Puškinova 521/39, 68201 Vyškov
577344BÁRTOVÁ RŮŽENA41091639Praha, 14300, Modřany, Hřebíkova, 1871/10
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
14805BAUDYŠ PETR6090797578, 54452 Bílé Poličany
629486BAUM ZDENĚK14862701U koupaliště 641, 46334 Hrádek nad Nisou
31163BEČKA MIROSLAV76378896Husova 810, 25164 Mnichovice
359029BEJLEK ZDENĚK70061408Ohradní 1358/43, 14000 Praha
375520BEJLEK ZDENĚK70061408Ohradní 1358/43, 14000 Praha
26459BERANOVÁ MARIE88556883Srázná 4307/6, 58601 Jihlava
510201BÍBA LADISLAV11014351Palackého třída 64, 53701 Chrudim
61321BÍLEK FRANTIŠEK48644030Gočárova třída 761/20, 50002 Hradec Králové
19097BLÁHA JOSEF4590033711, 58253 Skorkov
30908BLÁHOVÁ ALENA45639370Batelovská 81, 58856 Telč
318086BOHÁČ VLADISLAV14748096Na Spořilově 666, 25601 Benešov
324575BOHUŇOVSKÁ JANA46337431Bořetická 4099/13, 62800 Brno
114273BOUKAL RUDOLF64921701K Cikánce 608/21, 15400 Praha
499113BRANDA KAREL46013652Picassova 551, 40331 Ústí nad Labem
178058BRANDA PETR73859621Ladova 241, 40339 Chlumec
507177BRODECKÁ JARMILA48816086Na Nábřeží 653/81, 73601 Havířov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
21133"International Holding ENVI" akciová společnost25254138Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
3058363„Klub přátel HDK“1297082Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
29637451st CzechTransport s.r.o.1820729Šimkova 1224/2B, 50003 Hradec Králové
20672433. ICHO, spol. s r. o.25920685Hradec Králové, 50001, , Šimkova, 870
2591003AG Tichá, s.r.o. " v likvidaci"64792544Československé armády 329/47, 50003 Hradec Králové
1307554Asociace studentů medicíny62691074Šimkova 870/13, 50003 Hradec Králové
748051Begoma Spedice s.r.o.28213726Šimkova 1224/2B, 50003 Hradec Králové
2175818BLUE CONTINENT s.r.o.25669052Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
3435109BRIXdent s.r.o.63221322Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
1368115DOMIS spol. s r.o.44444028Československé armády 329/47, 50003 Hradec Králové
1650603ERK Hradec Králové, s.r.o.28783395Pelclova 414/6, 50003 Hradec Králové
103743EURO GAS HK s.r.o.2358077Šimkova 1224/2B, 50003 Hradec Králové
370782FPC Group s.r.o.2102919Šimkova 1224/2B, 50003 Hradec Králové
1638544GENERAL CONSULTING & INVESTMENT, s.r.o.28829191Šimkova 1224/2B, 50003 Hradec Králové
3095159Hradecký demokratický klub3204723Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
248524ib1.cz s.r.o.28795229Československé armády 329/47, 50003 Hradec Králové
2990799International Student Union of Charles University in Prague - Faculty of Medicine in Hradec Králové22745947Šimkova 870/13, 50003 Hradec Králové
2585343J&K ProSports s.r.o.5084709Šimkova 1224/2B, 50003 Hradec Králové
262607Klub rodičů a přátel Královéhradeckého dětského sboru, spolek70866872Československé armády 335/45, 50003 Hradec Králové
927156Komitét mezinárodní chemické olympiády 200168213298Šimkova 870/13, 50003 Hradec Králové
2002272LANWES s.r.o.28791924Šimkova 1224/2B, 50003 Hradec Králové
314529M & K real, s.r.o. v likvidaci25919598Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
1198348mytrends, s.r.o.3243435Šimkova 904/2, 50003 Hradec Králové
506545Nauč se s.r.o.1176641Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
1741504Společenství pro dům Šimkova 122327488144Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1247434Baxant Jindřich88919684Pelclova 220/4, 50003 Hradec Králové
896977Baxant Zbyněk4695640Pelclova 220/4, 50003 Hradec Králové
3434987Baxant Zbyněk18844103Pelclova 220/4, 50003 Hradec Králové
180059Březka Miloslav74948989Hradec Králové, 50003, Hradec Králové, Šimkova, 904/2
1780287Forejt Josef41231767Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
621512Francová Miluše71819614Opletalova 328/3, 50003 Hradec Králové
20727Hene Vilém13567764Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
2254580Hene Vilém74729675Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
1754010Kalous Martin10471511Československé armády 329/47, 50003 Hradec Králové
747890Karasová Renáta76124827Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
1398149Kučera Otta43474501Pelclova 416/2, 50003 Hradec Králové
2149936Pospíšilová Martina3501469Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
3369188Prchlík Radovan65672852Pelclova 414/6, 50003 Hradec Králové
1835456Rybková Jana74429345Šimkova 904/2, 50003 Hradec Králové
3325156Řehák David74009753Pelclova 416/2, 50003 Hradec Králové
192172Seifert Denis1505131Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
410597Seifert Josef12998729Šimkova 1224/2B, 50003 Hradec Králové
2161305Seifert Tomáš3283143Šimkova 1223/2A, 50003 Hradec Králové
1116542Sova Petr87136872Hradec Králové, 50003, Hradec Králové, Pelclova, 361/8
1416810Sovová Kristýna88559335Pelclova 361/8, 50003 Hradec Králové
2736419Stříteská Andrea1450603Šimkova 904/2, 50003 Hradec Králové
370451Špalek Daniel16285280Pelclova 220/4, 50003 Hradec Králové
838193Špalek Daniel74153889Pelclova 220/4, 50003 Hradec Králové
1870136Špalková Renáta69879443Pelclova 220/4, 50003 Hradec Králové
1646837Tomeš Ladislav74018531Opletalova 328/3, 50003 Hradec Králové