Internet Mall, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Internet Mall, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8501. Jeho identifikační číslo je 26204967

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Internet Mall, a.s.

Datum zápisu: 13. 10. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8501

Identifikační číslo:26204967

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 72hejzm

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Reklamní činnost a marketing
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...

Adresa společnosti

Sídlo: U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 15. 07. 2015
Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 17000
od 22. 01. 2007 do 15. 07. 2015
Praha 2, Sokolská 1492/21, PSČ 12000
od 14. 12. 2002 do 22. 01. 2007
Praha 4 - Na úlehli 10
od 13. 10. 2000 do 14. 12. 2002
U garáží 1611/1, 17000 Praha

Skutečnosti

  Společnost Netretail Holding B.V., jako jediný akcionář společnosti Internet Mall, a.s., učinila dne 1. 8. 2014 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Internet Mall, a.s. toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Internet Mall, a.s.:1) Základní kapitál společnosti Internet Mall, a.s. ve výši 288.975.000,-- Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 338.975.000,-- Kč (slovy: tři sta třicet osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 50.000 ks (slovy: padesát tisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o celkové jmenovité hodnotě 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jedné akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), s tím, že tyto akcie mohou být v souladu se stanovami nahrazeny hromadnou listinou.3) Všechny nové listinné kmenové akcie na jméno v počtu 50.000 ks (slovy: padesát tisíc kusů) o celkové jmenovité hodnotě 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), budou v souladu s ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích) upsány jediným akcionářem, společností Netretail Holding B.V., založené podle zákonů Nizozemského království, se sídlem 2132 LS Hoofddorp, Taurusavenue 105, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu pod reg. č. 34289200 (dále také jen upisovatel), která má přednostní právo k upsání nových akcií ke zvýšení základního kapitálu.4) Na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 0,173026 (slovy: nula celá sto sedmdesát tři tisíc dvacet šest miliontin) jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie.5) Jiné způsoby upsání, tj. upsání bez využití přednostního práva nebo upsání na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích, se nepřipouští.6) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel se společností Internet Mall, a.s. podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jaké jen smlouva o upsání akcií) v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.7) Jelikož mají být všechny akcie upsány jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti Internet Mall, a.s. č. účtu 6464640054/6000.
od 12. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 10. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 10. 07. 2014 do 18. 12. 2014

  Společnost Netretail Holding B.V. podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK) přijala dne 18. března 2014 v působnosti valné hromady společnosti Internet Mall, a.s., toto rozhodnutí: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 145 045 000,-- Kč (sto čtyřicet pět milionů čtyřicet pět tisíc korun českých), vydáním 145 045 (jednoho sta čtyřiceti pěti tisíc čtyřiceti pěti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) přičemž tyto akcie mohou být v souladu se stanovami společnosti nahrazeny hromadnou listinou; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2.na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 0,99 (devadesát devět setin) jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; 3.všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, akcionář může vykonat přednostní právo v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (protože mají být všechny akcie upsány jediným akcionářem, nevyžaduje se zaslání informace o přednostním právu akcionářům ani zveřejnění této informace (§ 485 odst. 2 ZOK);4.jiné způsoby upsání (tj. upsání bez využití přednostního práva, upsání na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK) se nepřipouští;5.emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 1 000,-- Kč (tisíc korun českých), přičemž jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí se započtením pohledávek jediného akcionáře v celkové částce 42 045 000,-- Kč (čtyřicet dva miliony čtyřicet pět tisíc korun českých) na úhradu části emisního kursu odpovídající 42 045 upsaných nových akcií, tj. 5.1.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 12. dubna 2013, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 25 734 761,-- Kč, jejíž jistina byla částečně uhrazena dohodou o započtení ze dne 28. listopadu 2013; když souhlas se započtením se týká pohledávky na vrácení zbývající jistiny ve výši 10 550 215,57 Kč a příslušenství ode dne poskytnutí půjčky do 28. února 2014 ve výši 551 863,97 Kč; 5.2.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 18. října 2013, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 25 698 900,-- Kč, přičemž souhlas se započtením se vztahuje pohledávky na vrácení celé jistiny a příslušenství ode dne poskytnutí půjčky do 28. února 2014 ve výši 256 397,58 Kč;5.3.pohledávky jediného akcionáře za společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 11. března 2013 mezi jediným akcionářem jako postupníkem na straně jedné, a mezi Ing. Ondřejem Frycem, nar. 1. října 1973, bytem Sázava, Na Tribulkách 283, Ing. Petrem Burcalem, nar. 29. června 1974, bytem Praha 5, Seydlerova 2147/11, a Ing. Eduardem Míkou, nar. 7. listopadu 1954, bytem Ohrobec, Oblouková 206, všemi jako postupiteli na straně druhé, na základě nížnabyl jediný akcionář za společností pohledávku ve výši 125 000 000,-- Kč příslušenstvím, přičemž souhlas se započtením se týká pohledávky na zaplacení příslušenství z této pohledávky za období od 14. října 2012 do 15. března 2013 ve výši 1 979 863,01 Kč;5.4.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 23. července 2012, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 4 239 000,-- EUR, přičemž souhlas se započtením se týká pohledávky na vrácení příslušenství ve výši 725 522,44 Kč; 5.5.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 14. srpna 2012, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 6 339 117,-- EUR, přičemž souhlas se započtením se týká pohledávky na vrácení příslušenství ve výši 1 914 774,83 Kč; 5.6.pohledávky jediného akcionáře za společností ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. května 2012, na základě které jediný akcionář poskytl společnosti půjčku v částce 1 000 000,-- EUR, když souhlas se započtením vztahuje na pohledávku na vrácení části příslušenství ve výši 367 462,60 (z celkové zbývající části příslušenství ve výši 368 039,25 Kč); na úhradu části emisního kurzu akcií se započítává částka celkem 42 045 000,-- Kč (čtyřicet dva miliony čtyřicet pět tisíc), složená z výše uvedených částí jistiny a/nebo příslušenství pohledávek jediného akcionáře za společností6.emisní kurs 103 000 nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 6464640038/6000 ve lhůtě do 21. března 2014;7.valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení, který je přílohou tohoto rozhodnutí; 8.dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do 5 (pěti) dnů od ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení odpovídající návrhu schváleného pod bodem 7 výše upisovateli k rukám jeho zmocněnce Mgr. Jiřího Sixty, advokáta na adresu advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o. na adresu uvedenou pod bodem 3 výše; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.
od 27. 03. 2014 do 27. 03. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 12. 3. 2013 následující rozhodnutí:1) Základní kapitál společnosti Internet Mall, a.s. ve výši 18.930.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set třicet tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých) na částku 143.930.000,-- Kč (slovy: sto čtyřicet tři milionů devět set třicet tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 125.000 ks (slovy: sto dvacet pět tisíc kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o celkové jmenovité hodnotě 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jedné akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), přičemž tyto akcie mohou být v souladu se stanovami nahrazeny hromadnou listinou.3) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.4) Všechny nové listinné kmenové akcie na jméno v počtu 125.000 ks (slovy: sto dvacet pět tisíc kusů) o celkové jmenovité hodnotě 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých), když jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude ve výši 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem, tj. společností Netretail Holding B.V., založené podle zákonů Nizozemského království, se sídlem 2132 LS Hoofddorp, Taurusavenue 105, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu pod reg. č. 34289200 (dále také jen upisovatel), a k upsání akcií tedy nedojde na základě veřejné nabídky. K upsání akcií dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře upisovatel se společností Internet Mall, a.s. podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jaké jen smlouva o upsání akcií). Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy stran musí být úředně ověřeny. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, tedy místem k upsání akcií, je sídlo advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Lhůta pro upisování akcií je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností Internet Mall, a.s. upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií bude doručen upisovateli na adresu sídla advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, k rukám advokáta Mgr. Jiřího Sixty, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Internet Mall, a.s. do obchodního rejstříku, když upisování akcií (účinnost smlouvy o upsání akcií) pak bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.5) Připouští se, aby emisní kurs všech upsaných akcií ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých) byl splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, a to započtením pohledávky společnosti Internet Mall, a.s. vůči upisovateli, tj. vůči společnosti Netretail Holding B.V., z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Netretail Holding B.V. vůči společnosti Internet Mall, a.s. ve výši 125.000.000,-- Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých) bez příslušenství.Pro účely započtení se stanoví tato pravidla:K započtení pohledávek dojde na základě smlouvy o započtení, jež musí být stranami, společností Netretail Holding B.V. a společností Internet Mall, a.s. uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení, a podpisy stran musí být úředně ověřeny (dále jen smlouva o započtení). K uzavření smlouvy o započtení dojde nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií v advokátní kanceláři Glatzová&Co., s.r.o., na adrese Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, přičemž návrh na uzavření smlouvy o započtení bude vypracován upisovatelem, tj. společností Netretail Holding B.V., a bude doručen společnosti Internet Mall, a.s. na adresu sídla uvedené advokátní kanceláře k rukám Mgr. Jiřího Sixty.
od 20. 03. 2013 do 27. 03. 2013

  Jediný akcionář rozhodl dne 24.6.2008 o snížení základního kapitálu podle § 213 obchodního zákoníku z částky 19.419.000,- Kč o částku rovnající se jmenovité hodnotě vlastních akcií společnosti Internet Mall, a.s., tj. o částku 489.000,- Kč. Základní kapitál tedy po zápisu snížení do obchodního rejstříku bude čni 18.930.000,- Kč. Základní kapitál bude snížen pouze použitím vlastních akcií společnosti Internet Mall, a.s.
od 01. 07. 2008 do 21. 01. 2009

  Valná hromada rozhodla ve smyslu § 203 odst. 2 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti Internet Mall, a.s. upsáním nových akcií takto:a) základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 673.000,- Kč (slovy:šestsetsedmdesáttři tisíce korun českých). Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští. Důvodem navýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.b) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 673 (slovy: šestsetsedmdesáttři) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs 673 lusů akcií je 2,021.019,- Kč (slovy: dva miliony dvacetjedna tisíc devatenác korun českých), tj. emisní kurs jedné akcie je 3.003,- Kč (slovy: tři tisíce tři koruny české). Emisní ážio 673 kusů akcií činí 1,348.019,- Kč (slovy: jeden milion třistačtyřicetosm tisíc devatenáct korun českých), tj. emisní ážio na jednu akcii je 2.003,- Kč (slovy: dva tisíce tři koruny české).c) upisování akcií v prvním kole. Část akcií ze 673 (slovy: šestisetsedmdesátitří) ks akcií, a to 592 (slovy: pětsetdevadesátdva) kusy akcií bude upsáno akcionáři na základě dohody podle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obch. zák. Zbývajících 81 (slovy: osmdesátjedna) akcií bude nabídnuto k úpisu těmto vybraným zájemcům:1) Jiří Vent, r.č. 720731/5951, bytem trvale Praha 5, Štefánikova 249/30, PSČ 150 00 - 5 akcií2) Vojtěch Marek, r.č. 741231/0279, bytem trvale Praha 6, Na Bateriích 820/13, PSČ 162 00 - 5 akcií3) Jan Kraml, r.č. 721024/0422, bytem trvale Praha 10, Ostravská 1890/9, PSČ 100 00 - 5 akcií4) Jan Kolář, r.č. 750719/0559, bytem trvale Praha 5, Na Skalce 941/13, PSČ 150 00 - 5 akcií5) Jan Novák, r.č. 791006/2699, bytem trvale Lovosice, Ústecká 114, PSČ 410 02 - 5 akcií6) Bc. Ladislav Csukás, r.č. 701129/6622, bytem trvale Slovenská republika, Svätý Peter, Hlavná 331/67 - 41 akciíd) Akcie jsou vybraní zájemci oprávněni upsat v sídle společnosti ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty osobně proti písemnému potvrzení.e) Dohoda akcionářů musí být uzavřena ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý z upisovatelů je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií a emisní ážio do 30 (slovy: třiceti) dnů po jejich upsání na účet 1151106800/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.f) Upisování akcií ve druhém kole. V případě, že některý z vybraných zájemců neupíše stanovený počet akcií případně jejich část v určené lhůtě, jsou oprávněni upsat akcie dosavadní akcionáři dohodou ve smyslu § 205 obch. zák.g) nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.
od 22. 01. 2007 do 17. 04. 2007

  Valná hromada dále rozhodla ve smyslu § 203 odst. 2 obchod. zák. o zvýšení základnío kapitálu společnosti Internet Mall, a.s. upsáním nových akcií takto:a) Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 232.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetdva tisíc korun českých). Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští. Důvodem navýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.b) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 232 kusů (slovy: dvěstětřicetdva) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs 232 kusů akcií je 1.575.280,- Kč (slovy: jeden milion pětsetsedmdesátpět tisíc dvěstěosmdesát korun českých) tj. emisní kurs jedné akcie je 6.790,- Kč (slovy: šest tisíc sedmsetdevadesát korun českých). Emisní ážio 232 kusů akcií činí 1.343.280,- Kč (slovy: jeden milion třistačtyřicettři tisíc dvěstě osmdesát korun českých), tj. emisní ážio na jednu akcii je 5.790,- Kč (slovy: pět tisíc sedmsetdevadesát korun českých).c) Upisování akcií v prvním kole. Část ze 232 (slovy: dvěstětřicetidvou) ks akcií, a to 202 (slovy: dvěstědva) kusů akcií bude upsáno akcionáři na základě dohody podle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchod. zák. Zbývajících 30 (slovy: třicet) akcií bude nabídnuto k úpisu těmto vybraným zájemcům:1) Michal Táborský, r.č. 780411/2778, bytem trvale Veselého 578, Lom, PSČ 435 11 - 10 akcií2) Marek Liška, r.č. 740904/2190, bytem trvale Dejvická 3, Praha 3, PSČ 160 00 - 3 akcie3) Tomáš Kubeš, r.č. 540221/1485, bytem trvale Roháčova 82, Praha 3, PSČ 130 00 - 2 akcie4) Michal Pobežal, r.č. 770926/1824, bytem trvale Lomená 1395/5, Cheb, PSČ 350 02 - 1 akcie5) David Bárta, r.č. 780307/2816, bytem trvale K loučkám 1382, Litvínov 6, PSČ 436 01 - 12 akcií6) Ivo Janík, r.č. 670218/1310, bytem trvale Dr.E. Beneše 608, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 - 1 akcie7) Ivan Varhaník, r.č. 660309/0208, bytem trvale Gagarinova 714, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 - 1 akcied) Akcie jsou vybraní zájemci oprávněni upsat v sídle společnosti ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty osobně oproti písemného potvrzení.e) Dohoda akcionářů musí být uzavřena ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuf) Každý z upisovatelů je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií a emisní ážio do 30 dnů po jejich upsání na účet 1071102404/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.g) Upisování akcií ve druhém kole. V případě, že některý z vybraných zájemců neupíše stanovený počet akcií případně jejich část v určené lhůtě, jsou oprávněni upsat akcie dosavadní akcionáři dohodou ve smyslu § 205 obchod. zák.h) Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.
od 01. 09. 2005 do 22. 11. 2005

  Valná hromada společnosti konaná dne 5.4.2005 schválila snížení základního kapitálu z dosavadní výše 6,508.000,- Kč (slovy: šest milionů pětset osm tisíc korun českých) o částku 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých) na částku 5,858.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetpadesát osm tisíc korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je, že společnost má v majetku vlastní akcie, a to 650 (slovy: šestsetpadesát) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých), které nabyla převodem od akcionáře.Částka ve výši 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých) bude použita na částečnou úhradu kupní ceny za nákup uvedených vlastních akcií.Snížení základního kapitálu o částku 650.000,- Kč (slovy: šestsetpadesát tisíc korun českých) bude provedeno:a) použitím všech 650 ks vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku. Tyto vlastní akcie v listinné podobě budou zničeny v souladu s § 213 odst. 2 obch. zák.b) představenstvu se ukládá podat to 30-ti (slovy: třiceti) dnů od konání valné hromady návrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 19. 05. 2005 do 22. 11. 2005

  a) Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 108.000,- Kč (slovy : jednosto osm tisíc korun českých). Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští.Důvodem navýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 108 (slovy : jednosto osm) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs 108 kusů akcií je 823.068,- Kč (slovy: osmsetdvacettři tisíc šedesátosm korun českých), tj. emisní kurs jedné akcie je 7.621,-- Kč(slovy: sedm tisíc šestsetdvacet jedna koruna česká). Emisní ážio 108 kusů akcií činí 715.068,-- Kč (slovy :sedmsetpatnáct tisícšedesátosm korun českých), tj. emisní ážio na jednu akcii je 6.621,- Kč (slovy: šest tisíc šestsetdvacetjedna koruna česká).b) Upisování akcií v prvním kole. Část ze 108 (slovy: sto osmi) ks akcií, a to 50 (slovy: padesát) kusů akcií bude upsáno akcionáři na základě dohody podle §205 zákona č. 513/1991 Sb. obch.zák. Zbývajících 58 (slovy: padesátosm) akcií bude nabídnuto k úpisu těmto zájemcům :- Ing. Eduard Míka, r.č. 561107/0773, bytem Ohrobec, Oblouková 206, PSČ 25245 - 17 akcií.- Erik Adelbert Slingerland, nar. 9.9.1956, bytem Praha 1, Hellichova 1, PSČ 110 00 - 2 akcie- Michal Roštok, r.č. 691214/0378, bytem Praha 1, Náprstkova 275/4, PSČ 110 00 - 2 akcie- Jiří Chomát, r.č. 740203/0042, bytem Černošice, Poštovní 223, PSČ 252 28 - 1 akcie- Jan Kožušník, r.č. 781126/5396, bytem Olomouc, Na Letné 451/45, PSČ 772 00 - 13 akcií- Tomáš Kovařík, r.č. 781003/0723, bytem Kladno-Kročehlavy, Benešovská 3156, PSČ 272 01 - 13 akcií- Ing. Iva Almássyová, r.č. 725501/2402, bytem Varnsdorf, Kmochova 2800, PSČ 404 47 - 4 akcie- Jiří Sloup, r.č. 700118/0340, bytem Praha 6, Žalanského 17/45, PSČ : 163 00 - 4 akcie- Radka Volková, r.č. 795917/0780, bytem Pardubice, Kosmonautů 244, PSČ 530 02 - 2 akciec) Akcie jsou vybraní zájemci oprávněni upsat v sídle společnosti ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty osobně oproti písemnému potvrzení.d) Dohoda akcionářů musí být uzavřena ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.e) Každý z upisovatelů je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií a emisní ážio do 30 (slovy : třiceti)dnů po jejich upsání na účet 1051101439/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.f) Upisování akcií v druhém kole. V případě, že některý z vybraných zájemců neupíše stanovený počet akcií případně jejich část určené lhůtě, jsou oprávněni upsat akcie dosavadní akcionáři dohodou ve smyslu § 205obch. zák.g) Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.
od 18. 08. 2004 do 06. 11. 2004

  Ke dni 1.8.2003 změnila společnost Internet Mall, s.r.o., IČ 26204967 svou právní formu a její obchodní firma od 1.8.2003 zní Internet Mall, a.s.
od 01. 08. 2003 do 27. 03. 2014

Akcie

Počet: 338 975 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 08. 2014

Počet: 288 975 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 10. 07. 2014 do 10. 07. 2014

Počet: 288 975 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 27. 03. 2014 do 27. 03. 2014

Počet: 143 930 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 27. 03. 2013 do 27. 03. 2013

Počet: 18 930 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 01. 2009 do 21. 01. 2009

Počet: 19 419 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 26. 11. 2007 do 26. 11. 2007

Počet: 14 623 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 17. 04. 2007 do 17. 04. 2007

Počet: 13 950 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 02. 12. 2005 do 02. 12. 2005

Počet: 13 718 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 16. 11. 2005 do 16. 11. 2005

Počet: 5 858 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 11. 2005 do 04. 11. 2005

Počet: 6 508 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 11. 2004 do 06. 11. 2004

Počet: 6 400 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 18. 08. 2004 do 18. 08. 2004

Počet: 2 600 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 08. 2003 do 01. 08. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Netretail Holding B.V.

Adresa: Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp
od 15. 02. 2013
Amsterdam, Locatellikade 1, 1076AZ, Nizozemské království
od 18. 06. 2008 do 15. 02. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 06. 2008


Název/Jméno: FRYC ONDŘEJ

Datum narození:1. 10. 1973

Adresa: Praha 10 - Jerevanská 4, PSČ 10000
od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003

Částka: 1 300 000 ,- Kč od 07. 04. 2003 do 01. 08. 2003
50 000 ,- Kč od 26. 02. 2002 do 07. 04. 2003

Splaceno: 100 % od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003

Podíl: 50% od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003


Název/Jméno: BURCAL PETR

Datum narození:29. 6. 1974

Adresa: Praha 5, Seydlerova 2147/11, PSČ 15800
od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003

Částka: 650 000 ,- Kč od 07. 04. 2003 do 01. 08. 2003
25 000 ,- Kč od 26. 02. 2002 do 07. 04. 2003

Splaceno: 100 % od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003

Podíl: 25% od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003


Název/Jméno: MENŠÍK JAN

IČO:49881485

Datum narození:2. 8. 1972

Adresa: Chomutov, Ctiborova 1839/8, PSČ 43001
od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003
Chomutov - Ctiborova 1839/8
od 26. 10. 2001 do 26. 02. 2002

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 26. 10. 2001 do 01. 08. 2003

Částka: 650 000 ,- Kč od 07. 04. 2003 do 01. 08. 2003
25 000 ,- Kč od 26. 10. 2001 do 07. 04. 2003

Splaceno: 100 % od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003
25 000 ,- Kč od 26. 10. 2001 do 26. 02. 2002

Podíl: 25% od 26. 02. 2002 do 01. 08. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FRYC ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 2009 do 13. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 08. 2003 do 06. 08. 2008
Statutární orgán - jednatel
od 13. 10. 2000 do 01. 08. 2003

Adresa: Střímelická 158, 281 63 Černé Voděrady
od 27. 04. 2016
Na Tribulkách 283, Černé Budy, 285 06 Sázava
od 21. 08. 2015 do 27. 04. 2016
Praha 10, Jerevanská 4, PSČ 10000
od 13. 08. 2009 do 13. 08. 2009
Praha 10, Jerevanská 727/4, PSČ 10000
od 01. 08. 2003 do 06. 08. 2008
Praha 10 - Jerevanská 4, PSČ 10000
od 13. 10. 2000 do 01. 08. 2003


Název/Jméno: LIŠKA MAREK

IČO: 70332576

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2006 do 06. 08. 2008

Adresa: Dejvická 209/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 31. 03. 2016
Praha 6, Dejvická 3, PSČ 16000
od 03. 11. 2006 do 31. 03. 2016


Název/Jméno: BURCAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 18. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 08. 2003 do 18. 12. 2014
Statutární orgán - jednatel
od 13. 10. 2000 do 01. 08. 2003

Adresa: Nekázanka 881/9, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 18. 12. 2014
Praha 5, Seydlerova 2147/11, PSČ 15800
od 26. 02. 2002 do 18. 12. 2014
Praha 5 - Na Popelce 12, PSČ 15000
od 13. 10. 2000 do 26. 02. 2002


Název/Jméno: MÍKA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 01. 08. 2003 do 13. 08. 2009

Adresa: Oblouková 206, 252 45 Ohrobec
od 27. 11. 2013
Ohrobec, Oblouková 206, PSČ 25245
od 01. 08. 2003 do 27. 11. 2013


Název/Jméno: ŠTĚPÁN MILAN

IČO: 11475838

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2013 do 10. 07. 2014

Adresa: Lipová 119, Lešany, 277 51 Nelahozeves
od 16. 09. 2013 do 10. 07. 2014


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 04. 2012 do 16. 09. 2013

Adresa: Praha 6, Evropská 1691/35, PSČ 16000
od 12. 04. 2012 do 16. 09. 2013


Název/Jméno: TÁBORSKÝ MICHAL

IČO: 48120707

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2009 do 23. 02. 2012

Adresa: Lom, Veselého 578, PSČ 43511
od 13. 08. 2009 do 23. 02. 2012


Název/Jméno: ALBERT MICHAEL POPLAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2007 do 13. 08. 2009

Adresa: Praha 1, Náprstkova 275/4, PSČ 11000
od 05. 09. 2007 do 13. 08. 2009


Název/Jméno: MENŠÍK JAN

IČO: 49881485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 08. 2003 do 03. 11. 2006

Adresa: Chomutov, Ctiborova 1839/8, PSČ 43001
od 01. 08. 2003 do 03. 11. 2006


Název/Jméno: Erik Adelbert Slingerland

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 08. 2003 do 13. 08. 2009

Adresa: Praha 1, Hellichova 1, PSČ 11000
od 01. 08. 2003 do 13. 08. 2009


Název/Jméno: ROŠTOK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 08. 2003 do 05. 09. 2007

Adresa: Praha 1, Náprstkova 275/4, PSČ 11000
od 01. 08. 2003 do 05. 09. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Zdenka Šimánková


Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 1. 2011

Odpovědní zástupci: Marek Liška


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 9. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Burcal


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 2000

Obory činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 01. 10. 2012
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 24. 07. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Velkoobchod
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 11. 07. 2007
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 11. 07. 2007
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 11. 07. 2007
Zprostředkování obchodu a služeb
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 11. 07. 2007 do 24. 07. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 10. 2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)
od 13. 10. 2000 do 24. 07. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ondřej Fryc


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Ondřej Fryc

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26204967

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:13. 11. 2000

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
439672ALBER MICHAEL POPLARNáprstkova 275/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
90686ALBERT MICHAEL POPLARNáprstkova 275/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
960621HÖNIGOVÁ ALENAS. K. Neumanna 2012/7a, Libeň, 182 00 Praha 8
385123PAUEROVÁ ALENA18365698Rumburk, Šluknovská 228/39, PSČ 40801
543810PAVLÍČKOVÁ ALENAUničov, tř. Hrdinů 866