IP Projekt a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem IP Projekt a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1848. Jeho identifikační číslo je 25391747

 
 

Výpis z obchodního rejstříku IP Projekt a.s.

Datum zápisu: 19. 2. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1848

Identifikační číslo:25391747

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8k7ekv2

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Příprava a vypracování technických návrhů
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Konstrukce, projektování a montáž strojního zařízení (mimo...
Posuzování vlivů na životní prostředí
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poradenství a konzultace v oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a...

Adresa společnosti

Sídlo: Vrázova 1344/8, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 21. 11. 2015
Výškovická 3085/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 21. 09. 2015 do 21. 11. 2015
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 3085/2, PSČ 70030
od 16. 04. 2009 do 21. 09. 2015
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 244/27, PSČ 70200
od 21. 09. 2005 do 16. 04. 2009
Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 835/17, PSČ 70200
od 04. 06. 2003 do 21. 09. 2005
Ostrava - Vítkovice, Syllabova 488/19, PSČ 70300
od 25. 02. 2003 do 04. 06. 2003
Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 73804
od 10. 11. 1999 do 25. 02. 2003
Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999
Vrázova 1344/8, 70300 Ostrava

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 12. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 6.8.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.200.000,- Kč (slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých) o částku ve výši 4.400.000,- Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých) na částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 220 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč; všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; akcie budou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých);d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před konáním této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to panu Ing. Pavlu Volfovi, r.č. 63-08-04/2224, bytem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 557/89 bude nabídnuto 76 kusů nově upisovaných akcií, panu Ing. Liboru Novákovi, r.č. 67-05-26/1178, bytem Ostrava, Poruba, V Zahradách 2298/213 bude nabídnuto 76 kusů nově upisovaných akcií, panu Ing. Radimu Ondříškovi, r.č. 70-04-02/5556, bytem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2516/65 budou nabídnuty 34 kusy nově upisovaných akcií a panu Ing. Michaelu Ševčíkovi, r.č. 68-07-02/2057, bytem Ostrava, Bělský Les, V. Vlasákové 944/14 budou nabídnuty 34 kusy nově upisovaných akcií (dále též jen "předem určení zájemci");f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti IP Projekt a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 244/27, PSČ 702 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 20.000,- Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; upisovatel je povinen splatit: 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií,g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto: akcionář pan Ing. Pavel Volf, r.č. 63-08-04/2224, bytem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 557/89 je oprávněn započíst svou peněžitou pohledávku ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007; akcionář pan Ing. Libor Novák, r.č. 67-05-26/1178, bytem Ostrava, Poruba, V Zahradách 2298/213 je oprávněn započíst své peněžité pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007 pro částku ve výši 1.020.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvacettisíc korun českých) a ze Smlouvy o půjčce ze dne 11.7.2005 pro částku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých); akcionář pan Ing. Radim Ondříšek, r.č. 70-04-02/5556, bytem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2516/65 je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007; akcionář pan Ing. Michael Ševčík, r.č. 68-07-02/2057, bytem Ostrava, Bělský Les, V. Vlasákové 944/14 je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky ve výši 680.000,- Kč slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to ze Smlouvy o úplatném převodu pohledávek ze dne 18.7.2007;ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :* smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,* ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti;* peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Pavla Volfa bude započtena ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;* peněžité pohledávky akcionáře Ing. Libora Nováka budou započteny ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 1.520.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých) zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;* peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Radima Ondříška bude započtena ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;* peněžitá pohledávka akcionáře Ing. Michaela Ševčíka bude započtena ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu;
od 13. 09. 2007 do 14. 11. 2007

  Omezení převoditelnosti akcií:Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady.
od 16. 10. 2003 do 16. 04. 2009

Akcie

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 640000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2014

Počet: 2 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 04. 2009 do 16. 04. 2009

Počet: 4 ks v hodnotě: 640000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 04. 2009 do 16. 04. 2009

Počet: 4 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 04. 2009 do 16. 04. 2009

Počet: 330 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 11. 2007 do 14. 11. 2007

Počet: 110 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 08. 2007 do 11. 08. 2007

Počet: 110 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 16. 10. 2003 do 16. 10. 2003

Počet: 110 ks v hodnotě: 20000 - kmenové akcie na majitele
od 10. 11. 1999 do 10. 11. 1999

Počet: 110 ks v hodnotě: 20000 - kmenové akcie na jméno
od 19. 02. 1998 do 19. 02. 1998

Vlastníci

Název/Jméno: DH TRADE PARTNER s.r.o.

IČO:25871617

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 835/17
od 16. 10. 2003 do 24. 02. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 10. 2003 do 24. 02. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠEVČÍK MICHAEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 11. 2015
Správní rada - člen správní rady
od 30. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2003 do 30. 12. 2014

Adresa: Vlasty Vlasákové 944/14, Bělský Les, 700 30 Ostrava
od 30. 12. 2014
Ostrava - Bělský les, V.Vlasákové 14, PSČ 70030
od 16. 10. 2003 do 30. 12. 2014


Název/Jméno: ONDŘÍŠEK RADIM

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 30. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2009 do 30. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 10. 2003 do 10. 12. 2009

Adresa: Volgogradská 2516/65, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 30. 12. 2014
Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 65, PSČ 70030
od 16. 10. 2003 do 30. 12. 2014


Název/Jméno: VLADAŘ JIŘÍ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 30. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2009 do 30. 12. 2014

Adresa: Patrice Lumumby 2595/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 21. 12. 2013
Ostrava - Zábřeh, P.Lumumby 2595/3, PSČ 70030
od 10. 12. 2009 do 21. 12. 2013


Název/Jméno: LYČKOVÁ NAĎA

IČO: 87900530

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2008 do 30. 12. 2014

Adresa: Ostrava - Poruba, Komenského 620/4, PSČ 70800
od 20. 05. 2008 do 30. 12. 2014


Název/Jméno: ŠEVČÍKOVÁ LENKA

IČO: 66551439

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2008 do 30. 12. 2014

Adresa: Ostrava - Bělský les, Vlasty Vlasákové 14, PSČ 70030
od 20. 05. 2008 do 30. 12. 2014


Název/Jméno: TÁBOR VÁCLAV

IČO: 69214760

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2008 do 30. 12. 2014

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Horní 730/33, PSČ 70030
od 20. 05. 2008 do 30. 12. 2014


Název/Jméno: NOVÁK LIBOR

IČO: 63241439

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 05. 2008 do 10. 12. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 11. 2007 do 20. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 06. 2003 do 14. 11. 2007

Adresa: Ostrava - Poruba, V Zahradách 2298/213, PSČ 70800
od 21. 09. 2005 do 10. 12. 2009
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 1156/43
od 04. 06. 2003 do 21. 09. 2005


Název/Jméno: ADÁMEK JIŘÍ

IČO: 72483199

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2007 do 20. 05. 2008

Adresa: Ostrava - Plesná, Pěkná 232/5, PSČ 72527
od 14. 11. 2007 do 20. 05. 2008


Název/Jméno: VOLF PAVEL

IČO: 1529684

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2007 do 20. 05. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 04. 06. 2003 do 14. 11. 2007

Adresa: Ostrava - Poruba, Hlavní třída 557/89, PSČ 70800
od 14. 11. 2007 do 20. 05. 2008
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 557/89
od 04. 06. 2003 do 14. 11. 2007


Název/Jméno: HEŘMAN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2007 do 20. 05. 2008

Adresa: Dolní Lhota, Na Strážnici 400, PSČ 74766
od 14. 11. 2007 do 20. 05. 2008


Název/Jméno: KONIECZNÁ ELIŠKA

IČO: 87089173

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 06. 2003 do 14. 11. 2007

Adresa: Ostrava, Jih - Zábřeh, Tarnavova 3015/6
od 04. 06. 2003 do 14. 11. 2007


Název/Jméno: JANČOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 06. 2003 do 14. 11. 2007

Adresa: Ostrava - Poruba, Mongolská 1467/34
od 04. 06. 2003 do 14. 11. 2007


Název/Jméno: DADÁKOVÁ MONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2003 do 04. 06. 2003

Adresa: Havířov - Šumbark, Moravská 41
od 25. 02. 2003 do 04. 06. 2003


Název/Jméno: ŠAJAROVÁ ALEXANDRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 02. 2003 do 04. 06. 2003

Adresa: Orlová - Lutyně, Nad vrbou 1176
od 25. 02. 2003 do 04. 06. 2003


Název/Jméno: MOLIN JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 2002 do 25. 02. 2003

Adresa: Ostrava-Svinov, Rošického 1078
od 27. 02. 2002 do 25. 02. 2003


Název/Jméno: CHAMRÁD IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2002 do 25. 02. 2003

Adresa: Ostrava-Poruba, Fr. Čechury 4463/4
od 27. 02. 2002 do 25. 02. 2003


Název/Jméno: KOTRLE JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2002 do 04. 06. 2003

Adresa: Mohelnice, Nová ulice č.2
od 27. 02. 2002 do 04. 06. 2003


Název/Jméno: Poloch Jan

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 1999 do 04. 06. 2003

Adresa: Ostrava-Jih-Zábřeh, Chalupníkova 1305/52
od 10. 11. 1999 do 04. 06. 2003


Název/Jméno: PECINA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 1999 do 27. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999

Adresa: Havířov - Podlesí, Kollárova 11
od 10. 11. 1999 do 27. 02. 2002
Havířov-Podlesí, Kollárova 11
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: ŠTÍHEL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 1999 do 27. 02. 2002

Adresa: Frýdek - Místek, Mozartova 1779
od 10. 11. 1999 do 27. 02. 2002


Název/Jméno: BOŽOŇ TOMÁŠ

IČO: 60762039

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 1999 do 27. 02. 2002

Adresa: Horní Lhota, Hlavní 75, Velká Polom
od 10. 11. 1999 do 27. 02. 2002


Název/Jméno: KAČMAŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 11. 1999 do 04. 06. 2003

Adresa: Bohumín, Mírová 948
od 10. 11. 1999 do 04. 06. 2003


Název/Jméno: CINCIBUCH JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999

Adresa: Frýdek-Místek, Slezská 2890
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: IVÁNEK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999

Adresa: Palkovice 152
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: ŠAJAR ROSTISLAV

IČO: 62338218

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 02. 1998 do 04. 06. 2003

Adresa: Orlová-Lutyně, Nad vrbou 1176
od 19. 02. 1998 do 04. 06. 2003


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999

Adresa: Havířov-Bludovice, Oblouková 30
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999


Název/Jméno: PUSTKA DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999

Adresa: Palkovice 626
od 19. 02. 1998 do 10. 11. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 2. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Albín Magera


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 6. 2007

Obory činnosti: - stavební dozor
od 05. 06. 2007 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 05. 06. 2007 do 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 05. 06. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Daniel Pustka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 6. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Michael Ševčík

Přerušení: Aktivní od 24. 08. 2015 do 31. 12. 2099
od 24. 04. 2008 do 23. 04. 2010


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Michael Ševčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2003

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 04. 09. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Michael Ševčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 2003

Obory činnosti: - péče o spisový materiál
od 21. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 21. 08. 2003 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 21. 08. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Novák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Konstrukce, projektování a montáž strojního zařízení (mimo zdvihovacích mechanismů a tlakových nádob)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 8. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 8. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 2. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Otto Bielesz


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 1998

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 03. 08. 2015
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 03. 02. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 03. 02. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 03. 02. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 03. 02. 2010
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 03. 02. 2010
Projektování elektrických zařízení
od 03. 02. 2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 04. 06. 2007 do 03. 02. 2010
Příprava a vypracování technických návrhů
od 04. 09. 2003 do 03. 02. 2010
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství
od 04. 09. 2003 do 03. 02. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 21. 08. 2003 do 03. 02. 2010
Konstrukce, projektování a montáž strojního zařízení (mimo zdvihovacích mechanismů a tlakových nádob)
od 18. 08. 1999 do 03. 02. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 11. 08. 1999
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 19. 02. 1998 do 03. 02. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 02. 1998 do 03. 02. 2010
Poradenství a konzultace v oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě
od 19. 02. 1998 do 03. 02. 2010
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a reklamy
od 19. 02. 1998 do 03. 02. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Novák


Poradenství a konzultace v oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Albín Magera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Novák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a reklamy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 2. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Novák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25391747

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 11. 1998

Související firmy

#NázevICOAdresa
1096728"AULA  MEDICA  s.r.o."25009583Bečov u Mostu 166
25613459.květen, bytové družstvo25530950Blansko, 9.května 7, PSČ 67801
1599606A.J.J. ENERGO, a.s.26901749Brno, Vránova 2b, PSČ 62100
299863A.J.J., spol. s r.o.60742071Brno, Vránova 2b
2883306ADAD REAL, s.r.o.25331949Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

Související osoby

#NázevICOAdresa
137091"Ring" International Holding AGVídeň, Alserbachstrasse 14-16, PSČ 1090, Rakouská republika
674597A.J.J. spol. s r.o.60742071Brno, Vránova 2b, PSČ 62100
405427ABM s.r.o., Ústí nad Orlicí49810715Ústí nad Orlicí, Nygrínova 339
979116ACCOUNT SERVICE, spol. s r.o., v likvidaci26271087Přísnotice 300, PSČ 66463
697530ADAD REAL, s.r.o.25331949Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí