J.H.Prague a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem J.H.Prague a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11080. Její identifikační číslo je 27664023

Výpis z obchodního rejstříku J.H.Prague a.s.

Datum zápisu: 25. 10. 2005

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 11080

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: qv4enqb

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní činnost
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 07. 07. 2014 od 01. 02. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 07. 07. 2014 od 01. 02. 2016

  Jediný akcionář přijímá v působnosti valné hromady tato rozhodnutí: I. Zvyšuje se základní kapitál společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem se splacením emisního kursu dříve upsaných akcií, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky ve výši 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 214.225.200,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct milionů dvě stě dvacet pět tisíc dvě stě korun českých) na částku ve výši 216.225.200,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct milionů dvě stě dvacet pět tisíc dvě stě korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise akcií takto: - 1.071 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě,- 1 kus kmenové akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) v listinné podobě,- 1 kus kmenové akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.200,- Kč (slovy pět tisíc dvě stě korun českých) v listinné podobě.3. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. společnost IMMOEAST Projekt Kappa Holding GmbH, shora uvedená. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti, tedy: - 1.071 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě,- 1 kus kmenové akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) v listinné podobě,- 1 kus kmenové akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.200,- Kč (slovy pět tisíc dvě stě korun českých) v listinné podobě.4. Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti J.H.Prague a.s. musí být upsány nejpozději do 15 (slovy:patnácti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření slouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upásní akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcí doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři nejpozději do 15 (slovy:patnácti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem upisování pro akcií je sídlo společnosti J.H.Prague a.s., tedy adresa Praha 5, Smíchov, Štefánikova 248/32, PSČ 150 00.5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy: - emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) - emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)- emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě ve výši 5.200,- Kč (slovy pět tisíc dvě stě korun českých) činí 5.200,- Kč (slovy pět tisíc dvě stě korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 1.073 kusů činí 214.225.200,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct milionů dvě stě dvacet pět tisíc dvě stě korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek.6. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení vkladu.7. Schvaluje se započtení pohledávek jediného akcionáře společnosti IMMOEAST Projekt Kappa Holding GmbH, shora uvedené, vůči společnosti J.H.Prague a.s. proti pohledávce společnosti J.H. Prague a.s. vůči jedinému akcionáři společnosti IMMOEAST Projekt Kappa Holding GmbH, shora uvedené, na splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem započtení budou pohledávky v celkové výši 214.225.200,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct milionů dvě stě dvacet pět tisíc dvě stě korun českých), kteé má společnost IMMOEAST Projekt Kappa Holding GmbH, shora uvedená, vůči společnosti J.H.Prague a.s. proti pohledávce společnosti J.H.Prague a.s. z titulu poskytnuté půjčky na základě smlouvy o půjčce ze dne 04.07.2012, jejíž existence byla ověřena a potvrzena nezávislým auditorem společností Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 8-Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČ: 49620592, osvědčení č. 79 ve Zprávě nezávislého auditora o ověření výše závazků společnosti ze dne 05.09.2012. V důsledku započtení zaniknou pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti J.H.Prague a,s, a pohledávky společnosti J.H.Prague a.s. vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, a to v rozsahu, v jakém se budou vzájemně krýt.8. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Mezi jediným akcionářem a společností J.H.Prague a.s. bude uzavřena smlouva o započtení. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a musí být uzavřena nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti J.H.Prague a.s. návrhem smlouvy o započtení pohledávek od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem jako upisovatelem a společností uzavřené podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti sídlo společnosti J.H. Prague a.s., tedy adresa Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 248/32, PSČ 150 00. Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti jedinému akcionáři současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.9. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálů společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení nejméně 30% (včetně splacení formou započtení pohledávek) emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu.
od 18. 09. 2012 od 11. 10. 2012

  Převody akcií podléhají předchozímu souhlasu představenstva společnosti.
od 14. 04. 2006 od 07. 07. 2014

Akcie

Počet: 1 071 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 10. 2012

Počet: 101 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 10. 2012

Počet: 1 ks v hodnotě: 5200 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 10. 2012

Počet: 100 ks v hodnotě: 20000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 10. 2005 od 11. 10. 2012

Vlastníci

Název/Jméno: IMMOEAST Projekt Kappa Holding Gmbh

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 03. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TRAUNFELLNER CHRISTIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 08. 2016


Název/Jméno: NARATH JÜRGEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2016


Název/Jméno: JUNGWIRTH JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2016


Název/Jméno: CHALOUPKA JAN

IČO: 61260568

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2013 od 01. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 11. 2011 od 13. 01. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2010 od 15. 11. 2011


Název/Jméno: BOR KAREL

IČO: 75511754

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 07. 2014 od 30. 08. 2016


Název/Jméno: HELLMICH GEROLD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 07. 2014 od 25. 04. 2016


Název/Jméno: MAYER JOSEF

IČO: 12931420

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 06. 2013 od 07. 07. 2014


Název/Jméno: GANSCH PHILIPP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 03. 2013 od 07. 07. 2014


Název/Jméno: MACHAČOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 01. 2012 od 27. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2011 od 13. 01. 2012


Název/Jméno: JOSEF HERMANN ZAUNER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 2012 od 12. 08. 2013


Název/Jméno: Ralph Theo Bezjak

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2011 od 13. 06. 2013


Název/Jméno: Dipl. Ing. Philipp Mensi - Klarbach

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2011 od 07. 07. 2014


Název/Jméno: NOGGLER BIRGIT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2011 od 07. 07. 2014


Název/Jméno: Pichler Manfred

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 2010 od 15. 11. 2011


Název/Jméno: BUBÁN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010 od 15. 11. 2011


Název/Jméno: ARJOCA DIANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 2010 od 06. 09. 2010


Název/Jméno: CHINI CHRISTIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 03. 2010 od 15. 11. 2011


Název/Jméno: WÖLFLER WALTER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010 od 15. 11. 2011


Název/Jméno: Dr. Prisca Havranek - Kosicek

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010 od 27. 07. 2010


Název/Jméno: KODETOVÁ DENISA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2005 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: BREY CLAUDIA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 05. 2009 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: KIRCHLEITNER RAIMUND

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - třetí místopředseda představenstva
od 06. 09. 2006 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: PILKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - druhý místopředseda představenstva
od 14. 04. 2006 od 29. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 10. 2005 od 14. 04. 2006


Název/Jméno: TAUBER MARIE-THERES

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 04. 2006 od 15. 05. 2009


Název/Jméno: Oesterle Peter

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - první místopředseda představentva
od 14. 04. 2006 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: JONATHAN ADRIAN JACKSON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 04. 2006 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: ATTEMS BENEDIKT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - třetí místopředseda představenstva
od 14. 04. 2006 od 06. 09. 2006


Název/Jméno: DOLÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2005 od 14. 04. 2006


Název/Jméno: BADÁLKOVÁ TAMARA

IČO: 75200741

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 10. 2005 od 14. 04. 2006


Název/Jméno: DITZ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2005 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: PORUBA RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2005 od 14. 04. 2006


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 2006

Obory činnosti: - služeb v oblasti reklamy
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 1433289

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 2006

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 1433289

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 2006

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 17. 02. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 1433289

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 01. 2006

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 18. 01. 2006
Realitní činnost
od 18. 01. 2006
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 18. 01. 2006


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27664023

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 01. 2006

Související firmy

#NázevICOAdresa
546207AIRPORT PROPERTY DEVELOPMENT, a.s.63998297Štefánikova 248/32, 15000 Praha
903733AKVAMARÍN BETA s.r.o.26750104Ve svahu 482/5, 14700 Praha
1041278ALAG Beta Praha spol.s.r.o.60466553Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Jugoslávská, 620/29
33843Anděl 16 s.r.o.27259901Praha, 15000, Smíchov, Klicperova, 3208/12
435750APERITIVO s.r.o.24159786Pod Hájkem 406/1a, 18000 Praha
1577453AST - Česká stavební, s.r.o.48027481K Hájům 1233/2, 15500 Praha
177019Athis Europeen a.s. v likvidaci25610783Vídeňská 136, 25250 Vestec
282636Atom Centrum a.s.25735853Štefánikova 248/32, 15000 Praha
1006702Aura Properties a.s.28190734Perlová 371/5, 11000 Praha
653539AUTOBENEX, spol. s r.o.61456667Na staré 37, 15900 Praha
1012911Automobilezone s.r.o.1953028Družstevní 296, 25081 Nehvizdy
1076331BB C - Building GAMMA, a.s.27100383Štefánikova 248/32, 15000 Praha
1882200Benedal s.r.o.28236645Křižíkova 1590, 25601 Benešov
794020BEST RESOLUTION, SE24226602Plaská 622/3, 15000 Praha
1356339Beta Immobiliare s.r.o.48115754Dukelských hrdinů 564/34, 17000 Praha
1710448Beta Investments a.s. v likvidaci27631567Perlová 371/5, 11000 Praha
1020937Bohemia Appetit - OLYMPIA s.r.o.27072347Zborovská 619/49, 15000 Praha
1438758Brno Business Park a.s.26965569Perlová 371/5, 11000 Praha
50695Brno Jih s.r.o. v likvidaci25585118Brno, 60200, Brno-město, Masarykova, 28
330467BSF - Property Development spol. s r.o.49621416Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Jugoslávská, 29/620
1071840Bytové družstvo SLAVIE - družstvo26350831Rokycany - Plzeňské předměstí, Litohlavská 834, PSČ 337 01
597231Bytové družstvo Žalov25609351Žalovská 432/32, 18100 Praha
346348Camo Development a.s. v likvidaci28189809Perlová 371/5, 11000 Praha
691379CENTRAL GROUP Westpoint s.r.o.26424886Na strži 1702/65, 14000 Praha
1298174Centre Investments s.r.o.25585487Jakubská 121/1, 60200 Brno

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1948711"Symfonický orchestr Bohemia Klasik"67362818Štefánikova 270/45, 15000 Praha
3653584-GREEN s.r.o.28868218Štefánikova 339/39, 15000 Praha
2629568Absolutio s.r.o.49823451Štefánikova 339/39, 15000 Praha
1847811ADAMAT Trade s.r.o.3986896Viktora Huga 377/4, 15000 Praha
2752567Agentura ROKAMBO spol.s r.o.45793719Arbesovo náměstí 314/10, 15000 Praha
920958AILEEN spol. s r.o.25638564Arbesovo náměstí 257/7, 15000 Praha
546207AIRPORT PROPERTY DEVELOPMENT, a.s.63998297Štefánikova 248/32, 15000 Praha
3101300ARAGONIT s.r.o.48027120Štefánikova 248/32, 15000 Praha
865614ARBES, spol. s r.o.25782461Arbesovo náměstí 314/10, 15000 Praha
3108956Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, zapsaný spolek539384Viktora Huga 377/4, 15000 Praha
2473563ATLAS 2001 ČR s.r.o.26497646Štefánikova 248/32, 15000 Praha
282636Atom Centrum a.s.25735853Štefánikova 248/32, 15000 Praha
2461525AWC Bohemia, s.r.o. v likvidaci26487365Štefánikova 270/45, 15000 Praha
2980609BACONA s.r.o.28909763Štefánikova 266/24, 15000 Praha
2578778BB C - Building A, s.r.o.25147072Štefánikova 248/32, 15000 Praha
305339BB C - Building B, k.s.25133900Štefánikova 248/32, 15000 Praha
1076331BB C - Building GAMMA, a.s.27100383Štefánikova 248/32, 15000 Praha
129480BETACO s.r.o.1554395Viktora Huga 377/4, 15000 Praha
614357Blue Angel s.r.o.5350301Štefánikova 248/32, 15000 Praha
2956222Bohim, s.r.o.45809836Štefánikova 248/32, 15000 Praha
276605BOREM s.r.o.29148855Zubatého 295/5, 15000 Praha
2047657Brno Estates a.s.25532090Štefánikova 248/32, 15000 Praha
1372972brosincome s.r.o.4925505Viktora Huga 377/4, 15000 Praha
1163438BUPALIX v.o.s.26749319Štefánikova 296/37, 15000 Praha
196434Bytové družstvo Zubatého 11791931Zubatého 269/1, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
632687Ha Hoang Thi Thu3099814Zubatého 269/1, 15000 Praha
784011Jaroslav Košťál - ONYX13140540Praha, 15000, Smíchov, ARBESOVO NÁM., 275/8
2398181María Sandra Castiňeiras Rodriguez5705975Viktora Huga 15/1, 15000 Praha
3058460Phuong Cung Thi My28673573Praha, 15000, Smíchov, Štefánikova, 296/37
2934207Thuy Pham Thi Bich68874294Štefánikova 266/24, 15000 Praha
3024738Valentina Maria Moreno Huber27579883Štefánikova 270/45, 15000 Praha
1223805Viliam FAJER - VIFA69358559Viktora Huga 14/2, 15000 Praha
1814901Balcar Petr16918452Zubatého 269/1, 15000 Praha
2236211Bartoníček Radek75951355Arbesovo náměstí 314/10, 15000 Praha
1412415Bilyy Borys24766003Arbesovo náměstí 314/10, 15000 Praha
213926Blahoutová Jana14894688Štefánikova 338/41, 15000 Praha
3269433BOLESLAVSKÁ Zdeňka18418104Zubatého 269/1, 15000 Praha
1814423Brablec Tomáš86986317Arbesovo náměstí 314/10, 15000 Praha
2039409Bušta Josef46823727Štefánikova 296/37, 15000 Praha
708945Cao Dinh Phuong28333365Praha, 15000, Smíchov, Štefánikova, 296/37
2741014Čech Martin951226Štefánikova 296/37, 15000 Praha
162973Čechová Hana Zallmannová87708680Zubatého 295/5, 15000 Praha
931601Dang Quoc Tuan5005990Štefánikova 266/24, 15000 Praha
1748192Do Van Hung28040937Štefánikova 296/37, 15000 Praha
3028008Doan Tai Pham28901037Zubatého 269/1, 15000 Praha
351619Duc Manh Nguyen73798240Štefánikova 296/37, 15000 Praha
30058DUDAŘ Bohumil11206471Štefánikova 270/45, 15000 Praha
1610851DUDAŘ Bohumil62611577Štefánikova 270/45, 15000 Praha
1947343DUCHOŇOVÁ Olga86605119Zubatého 295/5, 15000 Praha
176192DVOULETÁ MARIE48090581Praha, 15000, , ARBESOVO NÁM., 275/8