J & T Investment Pool - I- CZK, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem J & T Investment Pool - I- CZK, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7815. Jeho identifikační číslo je 26714493

 
 

Výpis z obchodního rejstříku J & T Investment Pool - I- CZK, a.s.

Datum zápisu: 22. 7. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7815

Identifikační číslo:26714493

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ebjctki

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní činnost
Zprostředkování obchodu

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
od 10. 10. 2003
Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 18600
od 22. 07. 2002 do 10. 10. 2003
Pobřežní 297/14, 18600 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 11. 2014

  4. upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs všech upsaných akcií na účet č.2073887/5800 vedený u J & T BANKY, a.s.
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

  Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Weland, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 21.10.2003
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

  1. základní kapitál společnosti Weland, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 490,000.000,--Kč (slovy: Čtyřistadevadesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady, a to ze stávající výše 10,000.000,--Kč (slovy: Desetmilionů korun českých) na novou výši 500,000.000,--Kč (slovy: Pětsetmilionů korun českých, upisováním nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští:
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

  2. zvýšený základní kapitál společnosti Weland a.s. o částku ve výši 490,000.000,--Kč (slovy: Čtyristadevadesátmilionů korun českých) bude vytvořen upsáním nových akcií společnosti, kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti:počet kusů akcií: 490,druh akcií: kmenová/neregistrovanájmenovitá hodnota akcie: 1,000.000,--Kč (slovy: Jedenmilion korun českých)forma akcie: na majitelepodoba akcie: listinnáemisní kurs nových akcií: 1,000.000,--Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) na jednu akcii, emisní kurs je stejný pro úpis akcií s využitím přednostního práva i pro úpis akcií bez využití přednostního práva;Prava spojená s akciemi:s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena;
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

  3. Všechny nové akcie mohou být upsány s využitím stávajících přednostních práv ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.Každý stávající akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových kmenových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,--Kč (slovy: Jedenmilion korun českých), ve formě na majitele, v listinné podobě, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Na každou stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč lze upsat peněžitými vklady 49 (slovy: Čtyřicetdevět) kusů nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě celkem 49,000.000,--Kč.místo pro využití přednostního práva: sídlo společnosti na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, ve všední dny od 10:00 hodin do 17:00 hodin.lhůta pro využití přednostního práva: 60 (slovy: Šedesát) kalendářních dní, počátek běhu této lhůty nastane první pracovní den následující po dni, kdy bude uveřejněna představenstvem společnosti informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Akcionářům bude počátek této lhůty oznámen současně s informací o přednostním právu dle předchozí věty způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti,emisní kurs nových akcií: 1,000.000,-Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) na jednu akcii;Veškeré nové akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou po uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva ve smyslu § 203 odst. 2 písmeno d) zákona č.513/1991 Sb. v platném znění nabídnuty k úpisu veřejnou nabídkou.místo pro úpis akcií bez využití přednostního práva:sídlo společnosti na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, ve všední dny od 10:00 do 17:00 hodin.lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva: 60 (slovy: Šedesát) kalendářních dní, počátek běhu této lhůty nastane od okamžiku oznámení představenstva společnosti o počátku běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva,počátek běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům oznámen představenstvem společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady neprodleně po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, v případě, že nedojde k úpisu všech akcií,emisní kurs nových akcií bez využití přednostního práva: 1,000.000,--Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) na jednu akcii;
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

  6. pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs jím upsaných akcií, bude mu bez zbytečného odkladu po uskutečnění zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydán zatímní list na jméno, obsahující zákonem stanovené náležitosti;
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

  7. jediný akcionář ve funkci valné hromady ukládá představenstvu po ukončení lhůt pro upisování akcií zkontrolovat a potvrdit, zda všechny nové akcie byly upsány v souladu se zákonem, stanovami a tímto rozhodnutím;
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

  8. jediný akcionář ve funkci valné hromady dále ukládá představenstvu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání všech akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty.
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

  5. lhůta pro splacení emisního kursu: upisovatel je povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 90 (slovy: Devadesáti) dní od posledního dne lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, jinak je od posledního dne lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, jinak je jeho upsání akcií neúčinné; zbytek nesplacené jmenovité hodnoty jím upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (slovy: Jednoho) roku od data zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
od 14. 11. 2003 do 07. 07. 2004

Akcie

Počet: 500 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 11. 2014

Počet: 500 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na majitele
od 07. 07. 2004 do 07. 07. 2004

Počet: 10 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na majitele
od 15. 10. 2003 do 15. 10. 2003

Počet: 10 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 22. 07. 2002 do 22. 07. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: INC TELNET

Adresa: 25 Greystone Manor, Lewes, DE19958-9776, County of Sussex, Spojené státy americké
od 22. 07. 2002 do 07. 07. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 07. 2002 do 07. 07. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Ing. MARTINA ZIMA WIMMEROVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2016

Adresa: Komornická 1497/13, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 08. 03. 2016


Název/Jméno: FUKOVÁ MARTINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2016

Adresa: Květnového vítězství 1741/4, Chodov, 149 00 Praha 4
od 08. 03. 2016


Název/Jméno: PALCR PAVEL

IČO: 68169329

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2003 do 05. 09. 2007

Adresa: M. Švabinského 1003/3a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
od 08. 03. 2016
Krnov, Tyršova 19
od 14. 11. 2003 do 08. 03. 2016


Název/Jméno: BADIDA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 2016 do 08. 03. 2016

Adresa: Nad akáty 1600/17, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 13. 01. 2016


Název/Jméno: ZÁBOJNÍK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2009 do 08. 03. 2016

Adresa: Kovanecká 2390/3, Libeň, 190 00 Praha 9
od 04. 11. 2014 do 08. 03. 2016
Praha 9 - Libeň, Kovanecká 2390/3, PSČ 19000
od 22. 05. 2009 do 04. 11. 2014


Název/Jméno: KORBAČKA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 10. 2003 do 22. 05. 2009

Adresa: 81102 Bratislava, Tichá 5146/28, Slovenská republika
od 30. 09. 2008 do 22. 05. 2009
Brno - Soběšice, Drápelova 28
od 10. 10. 2003 do 30. 09. 2008


Název/Jméno: Ing JOZEF TKÁČ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 14. 11. 2003 do 04. 12. 2013

Adresa: 83101 Bratislava, Na Revíne 13, Slovenská republika
od 30. 09. 2008 do 04. 12. 2013
Bratislava, Na Revíne 13, Slovenská republika
od 14. 11. 2003 do 30. 09. 2008


Název/Jméno: MALANÍK MARTIN

IČO: 75754291

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 07. 2002 do 14. 11. 2003

Adresa: 83001 Bratislava, Račianská 83, Slovenská republika
od 22. 07. 2002 do 14. 11. 2003


Název/Jméno: BUDILOVÁ ILONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 07. 2002 do 14. 11. 2003

Adresa: Dobříš, Dlouhá Lhota 100, okres Příbram, PSČ 26301
od 22. 07. 2002 do 14. 11. 2003


Název/Jméno: SKUSILOVÁ LUBICA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 07. 2002 do 14. 11. 2003

Adresa: Dolní Lhota, Krátká 298
od 22. 07. 2002 do 14. 11. 2003


Název/Jméno: ŠEDÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 07. 2002 do 14. 11. 2003

Adresa: Pozořice, Hostěnická 524, okres Brno-venkov, PSČ 66407
od 22. 07. 2002 do 14. 11. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 2003

Obory činnosti: - péče o spisový materiál
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 01. 10. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ilona Budilová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 7. 2002

Obory činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 01. 10. 2003
Realitní činnost
od 22. 07. 2002
Zprostředkování obchodu
od 22. 07. 2002

Odpovědní zástupci: Ilona Budilová


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 7. 2002

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 22. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ilona Budilová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 7. 2002

Obory činnosti: - nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 22. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ilona Budilová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
380844ABC a.s.60192569Praha 1, Dlouhá č.p.616 or.č.12, PSČ 11000
391045Alphaduct, a.s.26212412Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 15000
1747112ATLANTIK finanční trhy, a.s.26218062Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8
17560Bytové družstvo KAMÝK 70063081687Praha 4-Kamýk, Olbramovická 700, PSČ 14200
2873354Energetické montáže Holding, a.s.26975491Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1

Související osoby

#NázevICOAdresa
55776TOMIS ADAM86895371Zvonková 3048/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
440930KUBIČKOVÁ ALENA67273378Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 652/5, PSČ 15200
26285PECHOVÁ ALENA61773662Brandlova 3399/141, 695 01 Hodonín
428772ALEXANDRA BADIDA GLASHÜTNEROVÁNad akáty 1600/17, Kunratice, 148 00 Praha 4
377877Alphaduct, a.s.26212412Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 15000