Jednota, spotřební družstvo v Mikulově

Hlavní strana

Firma s názvem Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: DrXXXVIII 301. Její identifikační číslo je 32247

Výpis z obchodního rejstříku Jednota, spotřební družstvo v Mikulově

Datum zápisu: 28. 12. 1956

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: DrXXXVIII 301

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hd9cfam

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Mlékárenství
Pekařství, cukrářství
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Řeznictví a uzenářství
Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově...
Směnárenská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Ubytovací služby
Hostinská činnost
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel,...
Elektroinstalatérství
Projektová činnost ve výstavbě
Vodoinstalatérství
Zednictví
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví
Provozování praktické výuky učňů
Aranžerská a propagační činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Automatizované zpracování dat

Adresa společnosti

Sídlo: Kostelní nám. 157/9, 69201 Mikulov

Adresy: Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov
od 08. 06. 2015
Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov
od 13. 05. 2014 od 08. 06. 2015
Mikulov, Kostelní náměstí 157/9, PSČ 69243
od 08. 08. 2001 od 13. 05. 2014
Mikulov, Kostelní náměstí 9, PSČ 69243
od 02. 08. 1994 od 08. 08. 2001
Mikulov, okr. Břeclav
od 28. 12. 1956 od 02. 08. 1994

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 05. 2014

  Shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, schválilo dne 24.5.2010 dodatek č. 8 ke stanovám ze dne 12.10.1992.
od 30. 06. 2010

  Shromáždění delegátů schválilo dodatek č. 7 ke stanovám družstva dne 15.5.2006.
od 12. 06. 2006

  Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté nakonferenci delegátů konané dne 12. října 1992 přizpůsobe-né úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 ob-chodního zákoníku.Shromáždění delegátů schválilo dodatek č. l stanov dne18.4.1994, dodatek č. 2 schválený dne 9.10.1995 a doda-tek č. 3 schválený dne 6.5.1996, dodatek č. 4 k uvedenýmstanovám byl schválen 26.4.1999 a dodatek č. 5, který bylschválen dne 14.5.2001, dodatek č. 6, který byl schválen dne 26.4.2004..
od 19. 06. 2004

  Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté nakonferenci delegátů konané dne 12. října 1992 přizpůsobe-né úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 ob-chodního zákoníku.Shromáždění delegátů schválilo dodatek č. l stanov dne18.4.1994, dodatek č. 2 schválený dne 9.10.1995 a doda-tek č. 3 schválený dne 6.5.1996, dodatek č. 4 k uvedenýmstanovám byl schválen 26.4.1999 a dodatek č. 5, který bylschválen dne 14.5.2001.
od 08. 08. 2001 od 19. 06. 2004

  Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté nakonferenci delegátů konané dne 12. října 1992 přizpůsobe-né úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 ob-chodního zákoníku.Shromáždění delegátů schválilo dodatek č. l stanov dne18.4.1994, dodatek č. 2 schválený dne 9.10.1995 a doda-tek č. 3 schválený dne 6.5.1996, dodatek č. 4 k uvedenýmstanovám byl schválen 26.4.1999.
od 28. 06. 1999 od 08. 08. 2001

  Výše částky převedené do nedělitelného fondu při transformaci:187.400.000,- Kč, příděl ze zisku družstva za rok 1997 ve výšiKč 15.600.000,-, na celkovou částku 203.000.000,- Kč.
od 20. 07. 1998 od 13. 02. 2014

  Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté nakonferenci delegátů konané dne 12. října 1992 přizpůsobe-né úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 ob-chodního zákoníku.Shromáždění delegátů schválilo dodatek č. l stanov dne18.4.1994, dodatek č. 2 schválený dne 9.10.1995 a doda-tek č. 3 schválený dne 6.5.1996.
od 12. 06. 1996 od 28. 06. 1999

  Výše částky převedené do nedělitelného fondu při transformaci:187.400.000,- Kč
od 31. 05. 1996 od 20. 07. 1998

  Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na konferencidelegátů konané dne 12. října 1992 přizpůsobené úpravě družstvapřeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku.Shromáždění delegátů schválilo dodatek č. 1 stanov dne 18.4.1994,dodatek č. 2 schválený dne 9.10.1995 a dodatek č. 3 schválený dne6.5.1996.
od 31. 05. 1996 od 31. 05. 1996

  Dále dodatek č. 1 Stanov družstva, schválený 18.4.1994,Dodatek č. 2 ke stanovám byl schválen 9.10.1995.
od 23. 11. 1995 od 12. 06. 1996

  Způsob zastupování:Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsánapísemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva,ato předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představen-stva.
od 22. 09. 1994 od 23. 09. 1994

  Dále dodatek č. 1 Stanov družstva, schválený 18.4.199.4
od 02. 08. 1994 od 23. 11. 1995

  Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na konferencidelegátů konané dne 12. října 1992 přizpůsobené úpravě družstvapřeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku.
od 09. 11. 1992 od 31. 05. 1996

  Výše částky převedené do nedělitelného fondu při transformaci: 152,593.000,-- Kčs
od 09. 11. 1992 od 31. 05. 1996

  Právní forma právnické osoby: družstvo
od 09. 11. 1992 od 23. 11. 1995

  Způsob zastupování: Jménem družstva jedná navenek předsedapředstavenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma je třebapodpisu dvou členů představenstva a to předsedy nebomístopředsedy a dalšího člena představensva.
od 09. 11. 1992 od 22. 09. 1994

  Data o zřízení družstva: Družstvo bylo ustaveno rozhodnutímustavující valné hromady, konané dne 30. října 1956, na kterébylo současně schváleno sloučení JEDNOT, lidovýchspotřebních družstev v Hruškách, Kosticích, Lanžhotě, Lednici, Moravské Nové Vsi, Podivíně, Rakvi-cích, Velkých Bílovicích a Okrasného svazu spotřebních družstev v Břeclavi a tímto družstvem ke dni1. prosince 1956 bez likvidace tak, že dnem sloučení přecházejí všechna práva a povinnosti přejíma-ných družstev na družstvo přejímací.
od 28. 12. 1956

  Představenstvo tvoří 9 - 15 členů
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992

  Výkonný a statutárním orgánů družstva je představenstvo, jeoprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech.
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992

  Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté naa konferencidelegátů konané dne 9. dubna 1991.
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992

  Podepisování: Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo,předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členůpředstavenstva, a to předsedy nebo místopředsedy a dalšího členapředstaven-stva.
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992

  Ručení: Každý člen je povinen nestačí-li ke krytí případné ztrátyfondy družstva nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů,přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O tétopovinnosti členů rozhodne konference delegátů.
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992

  Konference delegátů jako nejvyšší orgán družstva volí předsedudružstva.Představenstvo volí ze svých členů nejméně dva místopředsedy.
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LIČMANOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 10. 2016
Statutární orgán - předseda představenstva
od 14. 03. 2008 od 14. 03. 2008
Statutární orgán - místopředseda
od 29. 06. 2007 od 14. 03. 2008
Statutární orgán - 2. místopředseda
od 26. 07. 2005 od 29. 06. 2007


Název/Jméno: KORMANOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 10. 2016
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 08. 06. 2015 od 18. 10. 2016


Název/Jméno: CRHONEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 18. 10. 2016
Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 06. 2015 od 18. 10. 2016


Název/Jméno: HERZÁNOVÁ ZUZANA

IČO: 88153622

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 18. 10. 2016
Statutární orgán - člen představenstva
od 14. 06. 2011 od 18. 10. 2016


Název/Jméno: CHARVÁTOVÁ PETRA

IČO: 67791247

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 06. 2015


Název/Jméno: KOSÍKOVÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 06. 2015


Název/Jméno: POHANKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 06. 2015
Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 08. 06. 2015


Název/Jméno: JURASOVÁ KARLA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 06. 2015
Statutární orgán - člen
od 13. 05. 2014 od 08. 06. 2015


Název/Jméno: ŠURÝN RADEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 08. 06. 2015


Název/Jméno: KRISTOŇOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 29. 09. 2014 od 08. 06. 2015


Název/Jméno: PODHAJSKÝ JIŘÍ

IČO: 46477047

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 06. 2010 od 08. 06. 2015


Název/Jméno: DUFEK VLADIMÍR

IČO: 60906529

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 06. 2010 od 29. 09. 2014


Název/Jméno: BARTOŠÍKOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 07. 2000 od 08. 06. 2015


Název/Jméno: KEJÍKOVÁ KVĚTUŠE

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 16. 05. 2011 od 08. 06. 2015
Statutární orgán - 2. místopředseda představenstva
od 30. 06. 2010 od 16. 05. 2011
Statutární orgán - člen
od 29. 07. 2009 od 30. 06. 2010


Název/Jméno: STROUHAL JAN

IČO: 12434698

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 02. 10. 2013 od 08. 06. 2015
Statutární orgán - člen
od 09. 04. 2003 od 30. 06. 2010


Název/Jméno: JANAS JIŘÍ

IČO: 60304332

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 02. 2013 od 29. 04. 2014


Název/Jméno: BABÁKOVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 30. 06. 2010 od 02. 10. 2013


Název/Jméno: BUDÍNOVÁ KVĚTOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - 1. místopředseda představenstva
od 30. 06. 2010 od 16. 05. 2011
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 14. 03. 2008 od 30. 06. 2010
Statutární orgán - člen
od 29. 06. 2007 od 14. 03. 2008
Statutární orgán - l. místopředseda
od 25. 09. 1995 od 29. 06. 2007
Statutární orgán - 1. místopředseda
od 28. 12. 1956 od 25. 09. 1995


Název/Jméno: SVAČINA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 07. 2005 od 27. 02. 2013


Název/Jméno: STEHLÍKOVÁ ALENA

IČO: 61510327

Funkce: Statutární orgán - člen
od 19. 05. 2008 od 30. 06. 2010


Název/Jméno: GÁLOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 07. 2005 od 30. 06. 2010
Statutární orgán - člen
od 23. 11. 1995 od 26. 07. 2005


Název/Jméno: POKORNÝ JOSEF

IČO: 42088305

Funkce: Statutární orgán - člen
od 26. 07. 2005 od 09. 06. 2009


Název/Jméno: BARTIZAL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 25. 09. 1995 od 29. 02. 2008
Statutární orgán - předseda
od 09. 11. 1992 od 25. 09. 1995
Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: ŠULÁK FRANTIŠEK

IČO: 69925313

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda
od 09. 04. 2003 od 26. 07. 2005
Statutární orgán - člen
od 02. 08. 1994 od 09. 04. 2003


Název/Jméno: MELICHAROVÁ ZDEŇKA

IČO: 43789099

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 07. 2000 od 26. 07. 2005


Název/Jméno: DARMOVZALOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 20. 07. 1998 od 20. 07. 2000


Název/Jméno: PŘICHYSTALOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 31. 05. 1996 od 20. 07. 2000
Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 31. 05. 1996


Název/Jméno: NAVRÁTIL JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda
od 31. 05. 1996 od 09. 04. 2003
Statutární orgán - 2. místopředseda
od 23. 11. 1995 od 31. 05. 1996
Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 31. 05. 1996


Název/Jméno: ZÁBRANSKÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 23. 11. 1995 od 20. 07. 2000


Název/Jméno: HUBÁČKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 02. 08. 1994 od 20. 07. 2000


Název/Jméno: OSIČKOVÁ LUDMILA

IČO: 47058307

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 26. 07. 2005


Název/Jméno: OSIČKOVÁ FRANTIŠKA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 20. 07. 1998


Název/Jméno: STROUHALOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 02. 08. 1994


Název/Jméno: RIEBAUER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 02. 08. 1994


Název/Jméno: KOVÁČIK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 02. 08. 1994


Název/Jméno: JUŘICA LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 02. 08. 1994


Název/Jméno: HOFMAN ALEŠ

IČO: 11570440

Funkce: Statutární orgán - člen
od 09. 11. 1992 od 02. 08. 1994


Název/Jméno: STŘÍŽ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: ZNOROVSKÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: TRUBAČ ZDENĚ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: TOMEK JAN

IČO: 13565320

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: RUSKOVÁ ALENA

IČO: 43575650

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: POLANSKÝ BOŘIVOJ

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: KADLECOVÁ HANA

IČO: 70649928

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: GRBAVČIČ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 02. 08. 1994


Název/Jméno: KARPÍŠKOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 23. 11. 1995


Název/Jméno: BÁRTA JIŘÍ

IČO: 63585111

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 23. 11. 1995


Název/Jméno: BACHAN JAN

Funkce: Statutární orgán - člen
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: ŠOLC MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - 2. místopředseda
od 28. 12. 1956 od 09. 11. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 01. 2014

Odpovědní zástupci: 537599


Mlékárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 07. 2011

Odpovědní zástupci:


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 06. 2010

Odpovědní zástupci: 537597


Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 01. 2001

Zánik oprávnění:04. 10. 2013


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, výbušné, oxidující, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé, nebezpečné pro životní prostředí.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 06. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 12. 1993


Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 08. 1993

Odpovědní zástupci: 537596

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 12. 1992

Přerušení: od 16. 02. 2007 od 30. 04. 2008

Zánik oprávnění:30. 04. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 11. 1992

Odpovědní zástupci:


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 15. 01. 2001 od 31. 12. 2001

Zánik oprávnění:13. 11. 2002


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 537594

Zánik oprávnění:30. 06. 2010


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 537597

Zánik oprávnění:02. 05. 1996


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 153691

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 04. 2008


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 04. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 04. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 04. 1995


Provozování praktické výuky učňů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 537592

Zánik oprávnění:30. 10. 1996


Aranžerská a propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 10. 1992

Zánik oprávnění:13. 11. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 10. 1992

Obory činnosti: Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
od 14. 08. 2008 od 30. 04. 2013
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, výbušné, oxidující, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé, nebezpečné pro životní prostředí.
od 29. 06. 1995 od 14. 08. 2008
Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů.
od 16. 08. 1993 od 14. 08. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 10. 1992 od 14. 08. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00032247

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
194547"JUREK, společnost s ručením omezeným"47783826Liberec 6, Na Žižkově 853
252733A. T. CAR - CZ s.r.o.63495368Hlaváčkovo nám. 217/1, 79601 Prostějov
2052Accolade Building Solutions s.r.o.4677510Sokolovská 394/17, 18600 Praha
762005ACORD družstvo výkonných služeb17048648Frýdlantská 1351/26, 18200 Praha
936886Aggeus CZ, s.r.o.27575985Humpolecká 1886/26, 14000 Praha
260221Agria, s.r.o.47538635Ke Křížku 22, 25088 Čelákovice
312703AHACAR-CZ s.r.o. - v likvidaci63495350Prostějov, 79601, Prostějov, Za Olomouckou, 2525
455396ALE s.r.o.25502999Náměstí 1593/19a, 69201 Mikulov
207238ALEXO-MORAVA a.s. v likvidaci25551931Břeclav, 69002, Břeclav, tř.1.máje, 7
424693ALFABOARD s.r.o. v likvidaci26202549Varhulíkové 1582/24, 17000 Praha
763192ALSTR s.r.o.5143870Dolní 403/8, 69151 Lanžhot
278560Archa Loket z. s.4452500Sportovní 318/10, 35733 Loket
903593ARPOS, spol. s r.o.46961321Brno, Hviezdoslavova 29
551817ARROSTO Group s.r.o.28370597U starého stadiónu 1379/13, 15300 Praha
201621AUTOBAZAR HOLKOV spol. s r.o. v likvidaci47237929Holkov, PSČ 382 32
497435Autodoprava Sladký spol. s r.o.- v likvidaci46971262Vacenovice, 69606, , , 5
132380BATRO, spol. s r.o.18383581Veleslavínova 3108/14, 40011 Ústí nad Labem
573037BIOSTER, a.s.49970623Tejny 621, 66471 Veverská Bítýška
682154bpv Braun Partners s.r.o.27948994Ovocný trh 1096/8, 11000 Praha
269316BRDY stavební s.r.o.27936686Fibichova 13/2, 13000 Praha
818218Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha25046934Zdeňka Fibicha 2619/22, 43401 Most
296145Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě31488Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
61562CAINE s.r.o.26230861Havlíčkova 966/11, 66902 Znojmo
146094CAKO spol. s r.o.45316643Loucká 912, 14900 Praha
892543CAMAXIS, s.r.o.32602835. května 163, 44001 Louny

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1259713"SLOVÁCKÁ", spol. s r.o. v likvidaci47905387Pavlovská 97/7, 69201 Mikulov
2767493AVEDON s.r.o.25569937Náměstí 18/32, 69201 Mikulov
2500861Bonne année s.r.o.27741613Náměstí 24/27, 69201 Mikulov
327287Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP70284482Náměstí 18/32, 69201 Mikulov
1139067CK MERLIN,spol. s r.o.25347501Mikulov na Moravě, Kostelní náměstí 2, PSČ 692 01
1341040DSI Asset Management spol.s r.o.28261445Náměstí 20/30, 69201 Mikulov
1345201HOTEL RÉVA s.r.o.25587161Česká 156/2, 69201 Mikulov
878496Jednota, spotřební družstvo v Mikulově32247Kostelní nám. 157/9, 69201 Mikulov
2091042JOKER CASINO, s.r.o. v likvidaci25512218Česká 160/4, 69201 Mikulov
2814414LOGOGRAF spol. s r.o. v likvidaci46994386Náměstí 23/28, 69201 Mikulov
593742MĚSTO MIKULOV283347Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
2673534Mikulovská rozvojová s.r.o.27689310Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
214795MIKULOVSKÉ CENTRUM PRO EVROPSKOU KULTURU26590000Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
2988052Mikulovsko bez dálnice27006387Brněnská 92/2, 69201 Mikulov
1891889Mikulovsko-destinační společnost72535041Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1042011R.I.T.M. Mikulov spol. s r.o. v likvidaci63491087Pavlovská 93/1, 69201 Mikulov
402701Regionální turistické informační centrum, s.r.o.63483777Náměstí 18/32, 69201 Mikulov
3210730Římskokatolická farnost Bavory67025927Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
2215843Římskokatolická farnost Březí u Mikulova63402840Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
3226591Římskokatolická farnost Dobré Pole63402858Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
2689748Římskokatolická farnost Dolní Věstonice66598842Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
188758Římskokatolická farnost Horní Věstonice66598869Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
3224461Římskokatolická farnost Klentnice63402874Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
14882Římskokatolická farnost Sedlec u Mikulova67010431Náměstí 164/4, 69201 Mikulov
1589751Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana, Mikulov na Moravě67025901Náměstí 164/4, 69201 Mikulov

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2145483Biganovská Ilona13063243Brněnská 9/1, 69201 Mikulov
2975618Čonka Dalibor86838385Brněnská 92/2, 69201 Mikulov
1884460Dvořáková Marie40368211Mikulov, 69201, Mikulov, Brněnská, 4
1054260Gruna Libor72388871Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
422039Horák Aleš75614243Brněnská 90/6, 69201 Mikulov
1699599Horváth Július67503250Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1228960Hrazdíra Michal75987058Kostelní nám. 16/2, 69201 Mikulov
3069335Hrdinová Margareta74361767Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
2079942Jakšová Gabriela88169227Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
3209623Jankovič Marian69679568Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
2016080Javorková Ladislava Hovorková49962566Náměstí 24/27, 69201 Mikulov
2599803Kadlec Ladislav72486414Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1728517Kaisrová Jana68104715Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
2366322Kališ Marek87985438Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
2526376Kapusta Pavel76211703Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1885548Klimeš Roman45134570Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1091662Košlerová Leona5419174Kostelní nám. 10/7, 69201 Mikulov
2723051Kouřílková Milada75707829Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1083803Kučerová Miloslava61416304Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
2053800Kulhavá Martina88588521Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
3305932Mičková Michaela87363739Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1678806Mikeska Radim64453006Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
409254Porubský Vít76318907Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1227329Rakovský Pavel71797432Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
1657693Růsková Miroslava46925261Náměstí 158/1, 69201 Mikulov