JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech, zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVIII 161. Jeho identifikační číslo je 32085

 
 

Výpis z obchodního rejstříku JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech

Datum zápisu: 27. 12. 1956

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVIII 161

Identifikační číslo:32085

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: sjydqsv

Předmět podnikání: Pekařství, cukrářství
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Výroba potravinářských výrobků
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
Hostinská činnost
Velkoobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Specializovaný maloobchod
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava.
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Ubytovací služby.
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Automatizované zpracování dat.
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Prodej drogistického zboží
Opravy silničních vozidel
Řeznictví a uzenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Drogistická živnost.
Prodej drogistického zboží
Obchodní činnost na úseku velkoobchodu a maloobchodu v celém...
Provozování cukrářské a pekařské výroby.
Provádění aranžerských služeb a prací.

Adresa společnosti

Sídlo: Podbořany, Masarykovo nám. 14, PSČ 44115
od 27. 11. 1991
Podbořany, nám. Rudé armády 14
od 03. 05. 1989 do 27. 11. 1991
Podbořany okres Louny
od 22. 10. 1960 do 03. 05. 1989
Louny, Husova 643
od 27. 12. 1956 do 22. 10. 1960
Masarykovo náměstí 14, 44101 Podbořany

Skutečnosti

  Členská schůze dne 26.05.2014 schválila nové stanovy družstva, upravené podle zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích
od 12. 08. 2014

  Družstvo v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Věci těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
od 12. 08. 2014

  Členská schůze dne 30.11.1992 schválila nové stanovy druž-stva, upravené podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
od 01. 06. 1993 do 12. 08. 2014

  Výše částky, převedené do nedělitelného fondu podle § 18odst. 2 zák.č. 42/1992 Sb. : 79 450 000,-- Kč.
od 01. 06. 1993 do 12. 08. 2014

  Družstvo je spotřebním družstvem podle zákona č. l76/l99O Sb., obytovém spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebníchdružstev.
od 27. 11. 1991 do 01. 06. 1993

  Zastupování a podepisování :Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda(místopředseda). V případě, kdy je rozhodování vyhrazenopředstavenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnouformu, podepisují za družstvo předseda a místopředseda družstva.Pracovníci jsou oprávnění činit jménem družstva právní úkonynutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je tostanoveno v organizačních předpisech, nebo je to v hospodářskémstyku obvyklé.
od 27. 11. 1991 do 01. 06. 1993

  Ručení členů :Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva neboneuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhraděnejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodnekonference delegátů.
od 03. 05. 1989 do 01. 06. 1993

  Předsedu zastupuje v celé době jeho nepřítomnosti jím pověřenýmístopředseda, v případě jejich nepřítomnosti zastupuje předsedujiný člen představenstva, pověřený k tomu představenstvem.Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda(pověřený místopředseda), v případech kdy je rozhodovánívyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právníúkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda(místopředseda družstva a další člen představenstva. Pracovnícidružstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkonynutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je tostanovenov organizačních předpisech, anebo je to v hodpodářskémstyku obvyklé.
od 03. 05. 1989 do 27. 11. 1991

  Jménem družstva jedná a za družstvo podpisuje předseda (pověřenýmístopředseda) v případech, kdy je rozhodování vyhrazenopředstavenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkonpísemnou formu, podpisují za družstvo předseda (místopředseda)družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v dobějeho nepřítomnosti nebo zanepráždnění pověřený místopředseda.
od 13. 10. 1978 do 03. 05. 1989

  Nejvyšším orgánem družstva je konference delegátů, kontrolnímorgánem je kontrolní komise.
od 10. 02. 1965 do 01. 06. 1993

  Výkonným orgánem družstva je představenstvo družstva, skládajícíse z 9-l3 členů, volených na dobu dvou let.Členský podíl činí lOO,- Kčs.
od 22. 10. 1960 do 01. 06. 1993

  Údaje o družstvu :Družstvo vzniklo usnesením ustavující valné hromady ze dne28.lO.l956 sloučením Okresního svazu spotřebních družstev alidových spotřebních družstev" Jednota v Citolibech, Černčicích,Lennešicích,Opočně u Loun, Panenském Týnci, Peruci a vSolopyskách, jejichž majetková práva a závazky ke dni l.lO.l956přejímá.
od 27. 12. 1956

  Družstvo zastupují, za ně jednají a podepisují: předseda, nebojeho zástupce a l další člen představenstva.
od 27. 12. 1956 do 13. 10. 1978

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KONDRÁT LADISLAV

IČO: 66122881

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 12. 1995 do 03. 04. 1997

Adresa: č.p. 170, 439 72 Krásný Dvůr
od 11. 03. 2015
Krásný Dvůr 170, PSČ 43972
od 18. 08. 2012 do 11. 03. 2015
Krásný Dvůr 170
od 03. 04. 1997 do 18. 08. 2012
Krásný Dvůr 170
od 07. 12. 1995 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: KADLECOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 31. 08. 2007
Statutární orgán - místopředseda
od 03. 04. 1997 do 31. 08. 2007
Statutární orgán - místopředseda
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997
Statutární orgán - ii.místopředseda
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993

Adresa: Jiřího Wolkera 3036, 438 01 Žatec
od 11. 03. 2015
Žatec, Jiřího Wolkera 3036, PSČ 43801
od 31. 08. 2007 do 11. 03. 2015
Žatec, Sv. Čecha 2809
od 27. 08. 2003 do 31. 08. 2007
Žatec, Sv.Čecha 2809
od 03. 04. 1997 do 27. 08. 2003
Žatec, Sv.Čecha 2809
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997
Žatec, Rudé armády 914
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993


Název/Jméno: ŠEDIVÝ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012

Adresa: Draguš 464, 439 42 Postoloprty
od 11. 03. 2015
Postoloprty, Draguš 464, PSČ 43942
od 18. 08. 2012 do 11. 03. 2015


Název/Jméno: ŠTŮLOVÁ JITKA

IČO: 48854573

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012

Adresa: č.p. 197, 439 72 Krásný Dvůr
od 11. 03. 2015
Krásný Dvůr 197, PSČ 43972
od 18. 08. 2012 do 11. 03. 2015


Název/Jméno: HOLUBIČKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 10. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 08. 2007 do 18. 08. 2012
Statutární orgán - předseda
od 03. 04. 1997 do 31. 08. 2007
Statutární orgán - předseda
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997
Statutární orgán - i.místopředseda
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993
Statutární orgán - místopředseda
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990

Adresa: Žatecká 704, 441 01 Podbořany
od 25. 10. 2012
Podbořany, Žatecká 704, PSČ 44101
od 31. 08. 2007 do 18. 08. 2012
Podbořany, Žatecká 704, okres Louny
od 03. 04. 1997 do 31. 08. 2007
Podbořany, Žatecká 704
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997
Podbořany, Leninova 7O4
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993
Podbořany, Leninova 704, okres Louny
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: DOUBRAVOVÁ HANA

IČO: 61304026

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012

Adresa: Růžová 2702, 438 01 Žatec
od 11. 03. 2015
Žatec, Růžová 2702, PSČ 43801
od 18. 08. 2012 do 11. 03. 2015


Název/Jméno: ADAM ZDENĚK

IČO: 64896129

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 31. 08. 2007 do 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 31. 08. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 12. 1995 do 03. 04. 1997

Adresa: Velká Černoc 112, 438 01 Měcholupy
od 11. 03. 2015
Měcholupy - Velká Černoc 112, PSČ 43801
od 31. 08. 2007 do 11. 03. 2015
Velká Černoc 112
od 03. 04. 1997 do 31. 08. 2007
Velká Černoc 112
od 07. 12. 1995 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: KRŮTA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 08. 2003 do 18. 08. 2012

Adresa: Švermova 713, 441 01 Podbořany
od 11. 03. 2015
Podbořany, Švermova 713, PSČ 44101
od 31. 08. 2007 do 11. 03. 2015
Podbořany, Švermova 713
od 27. 08. 2003 do 31. 08. 2007


Název/Jméno: VYVADILOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012

Adresa: Švermova 456, 441 01 Podbořany
od 12. 08. 2014
Podbořany, Sídliště Míru 774, PSČ 44101
od 18. 08. 2012 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: GRÖSSL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 08. 2003 do 25. 10. 2012

Adresa: Podbořany, Sídliště Míru 781, PSČ 44101
od 18. 08. 2012 do 25. 10. 2012
Podbořany, Sídliště míru 781, PSČ 44101
od 31. 08. 2007 do 18. 08. 2012
Podbořany, Sídliště míru 781
od 27. 08. 2003 do 31. 08. 2007


Název/Jméno: MOROZ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997
Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990
Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 do 17. 08. 1978

Adresa: Žatec, Jiřího Wolkera 2606, PSČ 43801
od 31. 08. 2007 do 18. 08. 2012
Žatec, Wolkerova 2606
od 27. 08. 2003 do 31. 08. 2007
Žatec, Volkerova 2606
od 03. 04. 1997 do 27. 08. 2003
Žatec, Volkerova 2606
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997
Podbořany, A. Zápotockého 697, okres Louny
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990
Podbořany
od 09. 12. 1976 do 17. 08. 1978


Název/Jméno: BARTŮŇKOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997
Statutární orgán - předseda
od 10. 04. 1989 do 03. 05. 1990

Adresa: Postoloprty, Jiráskovo náměstí 489, okres Louny, PSČ 43942
od 31. 08. 2007 do 18. 08. 2012
Postoloprty, Jiráskova 489/A 3, okres Louny
od 03. 04. 1997 do 31. 08. 2007
Postoloprty, Jiráskova 489/A 3
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997
Postoloprty, Jiráskovo nám. 489/13, okres Louny
od 10. 04. 1989 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

IČO: 44878982

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 08. 2003 do 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen
od 30. 01. 2003 do 27. 08. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 30. 01. 1998

Adresa: Podbořany, Vroutecká 451, PSČ 44101
od 31. 08. 2007 do 18. 08. 2012
Podbořany, Vroutecká 451
od 30. 01. 2003 do 31. 08. 2007
Nepomyšl 94
od 03. 04. 1997 do 30. 01. 1998


Název/Jméno: KONVALINKA VÁCLAV

IČO: 15264271

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 01. 1998 do 27. 08. 2003

Adresa: Žatec, Studentská 982
od 30. 01. 1998 do 27. 08. 2003


Název/Jméno: FROLÍKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 30. 01. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997
Statutární orgán - předseda
od 10. 04. 1989 do 03. 05. 1990

Adresa: Černčice u Loun 326
od 03. 04. 1997 do 30. 01. 2003
Černčice u Loun 326
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997
Černčice u Loun, Fügnerova 326
od 10. 04. 1989 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: PAZOUREK JOSEF

IČO: 74286854

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 21. 11. 2000
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997
Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990

Adresa: Podbořany, B.Němcové 442, okres Louny
od 03. 04. 1997 do 21. 11. 2000
Podbořany, B.Němcové 442
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997
Podbořany, Boženy Němcové, okres Louny
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: ŠÁCHA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 27. 08. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997

Adresa: Vroutek, Husova 373, okres Louny
od 03. 04. 1997 do 27. 08. 2003
Vroutek, Husova 373
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: Křížová Miluše

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 27. 08. 2003

Adresa: Žatec, Jana ze Žatce 1822
od 03. 04. 1997 do 27. 08. 2003


Název/Jméno: TUPÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 03. 04. 1997 do 21. 11. 2000
Statutární orgán - místopředseda
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993

Adresa: Žatec, Javorová 2692
od 03. 04. 1997 do 21. 11. 2000
Žatec, Javorová 2692
od 03. 05. 1990 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: KOČANDRLE JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 27. 08. 2003

Adresa: Veltěže, kpt.Jaroše 171, okres Louny
od 03. 04. 1997 do 27. 08. 2003


Název/Jméno: PEŘINOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997

Adresa: Žatec, Arbesova 1872
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: KOČANDRLE JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997

Adresa: Veltěže, kpt.Jaroše 171
od 01. 06. 1993 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: ŠÁNA MIROSLAV

IČO: 75782316

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 11. 1991 do 01. 06. 1993

Adresa: Podbořany, kpt. Nálepky 433
od 27. 11. 1991 do 01. 06. 1993


Název/Jméno: DOSTÁL JAROSLAV

IČO: 16780655

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 11. 1991 do 07. 12. 1995

Adresa: Podbořany, Alšova 709
od 27. 11. 1991 do 07. 12. 1995


Název/Jméno: ŠTULA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 29. 04. 1982 do 01. 06. 1993
Statutární orgán - místopředseda
od 28. 08. 1974 do 29. 04. 1982
Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 do 28. 08. 1974

Adresa: Krásný Dvůr l66
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993
Krásný Dvůr 166
od 28. 07. 1972 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ VLADIMÍR

IČO: 13382381

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993

Adresa: Žatec, tř. Pionýrů 426
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993


Název/Jméno: FROLÍKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 03. 05. 1990

Adresa: Černčice u Loun 326
od 03. 05. 1990 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: KARBAN VÁCLAV

IČO: 43900780

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 05. 1990 do 27. 11. 1991

Adresa: Cítoliby 240
od 03. 05. 1990 do 27. 11. 1991


Název/Jméno: HAVELEC JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993

Adresa: Louny, SNP 2081
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993


Název/Jméno: POSPÍŠIL JOSEF

IČO: 71771191

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 07. 12. 1995

Adresa: Podbořany, 29.srpna 377
od 03. 05. 1990 do 07. 12. 1995


Název/Jméno: LEŠÁKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993

Adresa: Žatec, Otakara Březiny 2151
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993


Název/Jméno: VTÍPIL FRANTIŠEK

IČO: 45870420

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993
Statutární orgán - předseda
od 17. 08. 1978 do 03. 05. 1990

Adresa: Podbořany, Rudé armády 32
od 03. 05. 1990 do 01. 06. 1993
Podbořany 520
od 17. 08. 1978 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: VOJÁČKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 05. 1990 do 27. 11. 1991

Adresa: Žatec, Vrchlického 2242
od 03. 05. 1990 do 27. 11. 1991


Název/Jméno: KOLÁŘ EMIL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 12. 1987 do 03. 05. 1990

Adresa: Strojetice čp. 107
od 03. 12. 1987 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: HANZLÍKOVÁ ZDEŇKA

IČO: 12370304

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 do 03. 12. 1987

Adresa: Velká Černoc 98
od 05. 07. 1982 do 03. 12. 1987


Název/Jméno: LEŠÁKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990

Adresa: Žatec, Otakara Březiny 2151
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: FUSOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990

Adresa: Hořany 24
od 05. 07. 1982 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: KRÁLÍČEK PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 17. 08. 1978 do 05. 07. 1982

Adresa: Lubenec-Motorest
od 17. 08. 1978 do 05. 07. 1982


Název/Jméno: FLEMROVÁ BOHUMÍRA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 17. 08. 1978 do 05. 07. 1982

Adresa: Kaštice 55
od 17. 08. 1978 do 05. 07. 1982


Název/Jméno: ČECH DRAHOSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 do 03. 05. 1990

Adresa: Libčeves okres Louny
od 09. 12. 1976 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: ZÁZVORKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 do 03. 05. 1990

Adresa: Tuchořice
od 09. 12. 1976 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: ZRNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 do 05. 07. 1982

Adresa: Strojetice, okres Louny
od 09. 12. 1976 do 05. 07. 1982


Název/Jméno: VÍTKOVÁ MARIE

IČO: 68702540

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 do 05. 07. 1982

Adresa: Blatno u Podbořan
od 09. 12. 1976 do 05. 07. 1982


Název/Jméno: KALÍK JOSEF

IČO: 75806681

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 08. 1974 do 29. 04. 1982

Adresa: Skupice čp. 44
od 28. 08. 1974 do 29. 04. 1982


Název/Jméno: KRÁTKÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 08. 1974 do 03. 05. 1990

Adresa: Peruc
od 28. 08. 1974 do 03. 05. 1990


Název/Jméno: HAIFLER ALOIS

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 08. 1974 do 17. 08. 1978
Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 do 28. 08. 1974
Statutární orgán - místopředseda
od 07. 04. 1970 do 28. 07. 1972
Statutární orgán - i. zástupce předsedy
od 06. 02. 1970 do 07. 04. 1970
Statutární orgán - i. místopředseda
od 22. 10. 1960 do 11. 06. 1962

Adresa: Podbořany, Velká osada 696, okres Louny
od 28. 07. 1972 do 17. 08. 1978
Postoloprty 127
od 22. 10. 1960 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: FIŠEROVÁ KVĚTA

IČO: 88823857

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 12. 02. 1973 do 28. 08. 1974

Adresa: Krásný Dvůr 170
od 12. 02. 1973 do 28. 08. 1974


Název/Jméno: ZUKLÍNOVÁ EMILIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 12. 02. 1973 do 09. 12. 1976

Adresa: Žatec, Na Ostrově 2212
od 12. 02. 1973 do 09. 12. 1976


Název/Jméno: ŠILHÁNEK PAVEL

IČO: 10439528

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 do 12. 02. 1973

Adresa: Kryry 519
od 28. 07. 1972 do 12. 02. 1973


Název/Jméno: ZELENKA MIROSLAV

IČO: 47111861

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 07. 04. 1970 do 03. 05. 1990
Statutární orgán - ii. zástupce předsedy
od 06. 02. 1970 do 07. 04. 1970
Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 do 06. 02. 1970

Adresa: Podbořany, SNP 685, okres Louny
od 28. 07. 1972 do 03. 05. 1990
Podbořany
od 10. 02. 1965 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: BLECHOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 do 03. 05. 1990
Statutární orgán - předseda
od 11. 06. 1962 do 10. 07. 1964

Adresa: Podbořany, Velká osada 671, okres Louny
od 28. 07. 1972 do 03. 05. 1990
Podbořany
od 10. 02. 1965 do 28. 07. 1972
Podbořany, Velká osada 671, okres Louny
od 11. 06. 1962 do 10. 07. 1964


Název/Jméno: HANTÁKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 do 17. 08. 1978

Adresa: Rvenice čp. 18, okres Louny
od 28. 07. 1972 do 17. 08. 1978
Rvenice u Žatce
od 22. 10. 1960 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: HAVELCOVÁ JULIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 do 05. 07. 1982

Adresa: Louny, Fučíkova 1946
od 28. 07. 1972 do 05. 07. 1982


Název/Jméno: FRONDL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 do 12. 02. 1973

Adresa: Lubenec 191
od 28. 07. 1972 do 12. 02. 1973


Název/Jméno: MACAS RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 16. 09. 1959 do 09. 12. 1976

Adresa: Blšany u Loun 93
od 28. 07. 1972 do 09. 12. 1976
Blšany 93
od 16. 09. 1959 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: BĚLOHOUBEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 16. 09. 1959 do 28. 08. 1974

Adresa: Podbořany, Velká osada 695, okres Louny
od 28. 07. 1972 do 28. 08. 1974
Louny, Husova třída 643
od 16. 09. 1959 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: BODISOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 do 09. 12. 1976

Adresa: Podbořany, Dukelská 356, okres Louny
od 28. 07. 1972 do 09. 12. 1976


Název/Jméno: FÁRA JAN

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 02. 1970 do 28. 07. 1972

Adresa: Podbořany, Příčná 395, okres Louny
od 06. 02. 1970 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: HOLEC JAN

IČO: 45151865

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 02. 1970 do 28. 07. 1972

Adresa: Nepomyšl 81
od 06. 02. 1970 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: PEŠEK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 02. 1970 do 28. 07. 1972

Adresa: Vroutek 33
od 06. 02. 1970 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: URBAN JAROSLAV

IČO: 72669748

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 02. 1970 do 28. 07. 1972
Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 06. 01. 1959

Adresa: Podbořany, Švermova 458, okres Louny
od 06. 02. 1970 do 28. 07. 1972
Louny, Husova 645
od 27. 12. 1956 do 06. 01. 1959


Název/Jméno: ROSA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 20. 12. 1966 do 06. 02. 1970
Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 do 10. 02. 1965

Adresa: Nepomyšl
od 20. 12. 1966 do 06. 02. 1970
Nepomyšl u Podbořan
od 22. 10. 1960 do 10. 02. 1965


Název/Jméno: ŠIŠKA PAVEL

IČO: 86646516

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 20. 12. 1966 do 28. 07. 1972
Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1964 do 10. 02. 1965

Adresa: Dobroměřice 277
od 20. 12. 1966 do 28. 07. 1972
Dobroměřice 277
od 10. 07. 1964 do 10. 02. 1965
Dobroměřice 277
od 22. 10. 1960 do 11. 06. 1962


Název/Jméno: VÁNIŠ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 20. 12. 1966 do 06. 02. 1970

Adresa: Podbořany, Velká osada 695, okres Louny
od 20. 12. 1966 do 06. 02. 1970


Název/Jméno: ŘEZÁČ EMIL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 do 28. 07. 1972

Adresa: Malměřice
od 10. 02. 1965 do 28. 07. 1972


Název/Jméno: KETTNER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 do 28. 07. 1972
Statutární orgán - předseda
od 06. 01. 1959 do 22. 10. 1960

Adresa: Obora
od 10. 02. 1965 do 28. 07. 1972
Obora čp. 11
od 06. 01. 1959 do 22. 10. 1960


Název/Jméno: HUJOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 do 06. 02. 1970

Adresa: Kaštice
od 10. 02. 1965 do 06. 02. 1970


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1964 do 10. 02. 1965

Adresa: Počerady 31
od 10. 07. 1964 do 10. 02. 1965


Název/Jméno: TYDLBACH KAREL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 11. 06. 1962 do 20. 12. 1966

Adresa: Soběhleby 54
od 11. 06. 1962 do 20. 12. 1966


Název/Jméno: KOLAŘÍK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 11. 06. 1962 do 06. 02. 1970

Adresa: Žatec 119
od 11. 06. 1962 do 06. 02. 1970


Název/Jméno: MAŠEK JAN

IČO: 48100820

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 11. 06. 1962 do 10. 02. 1965

Adresa: Podbořanský Rohozec 49
od 11. 06. 1962 do 10. 02. 1965


Název/Jméno: MLČÁK JAN

IČO: 13700464

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 06. 1962 do 20. 12. 1966
Statutární orgán - iii. místopředseda
od 22. 10. 1960 do 11. 06. 1962

Adresa: Žatec, Nerudovo náměstí
od 22. 10. 1960 do 20. 12. 1966


Název/Jméno: ČEREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda
od 22. 10. 1960 do 11. 06. 1962

Adresa: Karlovy Vary-Rybáře
od 22. 10. 1960 do 11. 06. 1962


Název/Jméno: TROCH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 do 11. 06. 1962

Adresa: Buškovice u Podbořan
od 22. 10. 1960 do 11. 06. 1962


Název/Jméno: ŠÍDOVÁ BLAŽENA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 do 10. 07. 1964

Adresa: Blšany u Podbořan
od 22. 10. 1960 do 10. 07. 1964


Název/Jméno: SLAVÍKOVÁ MILUŠE

IČO: 60877642

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 do 10. 02. 1965

Adresa: Měcholupy u Žatce
od 22. 10. 1960 do 10. 02. 1965


Název/Jméno: PATERA KAREL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 16. 09. 1959 do 22. 10. 1960

Adresa: Straškov-Vodochody 103
od 16. 09. 1959 do 22. 10. 1960


Název/Jméno: DOMECKÝ OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 16. 09. 1959 do 22. 10. 1960
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 06. 01. 1959 do 16. 09. 1959
Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1958 do 06. 01. 1959

Adresa: Louny, Stalinova 896
od 10. 07. 1958 do 22. 10. 1960


Název/Jméno: ŠRUMPF EVŽEN

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 01. 1959 do 16. 09. 1959
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 10. 07. 1958 do 06. 01. 1959
Statutární orgán - místopředseda
od 27. 12. 1956 do 10. 07. 1958

Adresa: Louny, Karlova 619
od 27. 12. 1956 do 16. 09. 1959


Název/Jméno: HOCH ZDENĚK

IČO: 87587483

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 01. 1959 do 16. 09. 1959

Adresa: Dobkovičky čp. 38
od 06. 01. 1959 do 16. 09. 1959


Název/Jméno: FUSOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1958 do 22. 10. 1960

Adresa: Cítoliby čp. 265
od 10. 07. 1958 do 22. 10. 1960


Název/Jméno: HEŘT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1958 do 16. 09. 1959

Adresa: Raná u Loun 70
od 10. 07. 1958 do 16. 09. 1959


Název/Jméno: ZEMANOVÁ MARIE

IČO: 11196955

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 10. 07. 1958

Adresa: Pátek čp. 110
od 10. 06. 1957 do 10. 07. 1958
Raná 102
od 27. 12. 1956 do 10. 06. 1957


Název/Jméno: MACÁKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 06. 1957 do 10. 07. 1958

Adresa: Louny, Jablonského 546
od 10. 06. 1957 do 10. 07. 1958


Název/Jméno: PETRŽÍLKOVÁ BARBORA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 06. 1957 do 22. 10. 1960

Adresa: Volenice 34
od 10. 06. 1957 do 22. 10. 1960


Název/Jméno: KOPECKÝ VÁCLAV

IČO: 13210653

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 20. 12. 1966

Adresa: Chlumčany 55
od 27. 12. 1956 do 20. 12. 1966


Název/Jméno: HLAVÁČEK MIROSLAV

IČO: 62441761

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 10. 06. 1957

Adresa: Senkov 19
od 27. 12. 1956 do 10. 06. 1957


Název/Jméno: PROCHÁZKA JOSEF

IČO: 76135829

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 10. 06. 1957

Adresa: Louny, Žižkova 254
od 27. 12. 1956 do 10. 06. 1957


Název/Jméno: FORMAN VĚNCESLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 06. 01. 1959

Adresa: Louny, Maroldova 1623
od 27. 12. 1956 do 06. 01. 1959


Název/Jméno: KINCLOVÁ ANNA

IČO: 67128319

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 11. 06. 1962

Adresa: Louny, Máchova 944
od 27. 12. 1956 do 11. 06. 1962


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 10. 07. 1958

Adresa: Donín 4
od 27. 12. 1956 do 10. 07. 1958


Název/Jméno: HOFMAN JOSEF

IČO: 74267485

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 22. 10. 1960

Adresa: Veltěže 15
od 27. 12. 1956 do 22. 10. 1960


Název/Jméno: TŘÍSKOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 do 22. 10. 1960

Adresa: Hřivice 33
od 27. 12. 1956 do 22. 10. 1960


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:6. 2. 2015

Odpovědní zástupci: Ladislav Kondrát


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 10. 2013


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 2005

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 2. 2002

Obory činnosti: - zpracování ryb a vodních živočichů
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba těstovin
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba kvasného octa a droždí
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- úprava kávy, čaje, koření
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- úprava rýže a luštěnin
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba konzervovaných a instantních hotových jídel
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- medu a medoviny
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády,
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba jedlých tuků a olejů
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba cukru a přírodních sladidel
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zpracování vajec
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- výroba műsli a směsí obilovin
od 28. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Libosvar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 2. 2002

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tupý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 2. 2002

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 15. 02. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Rychlý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 4. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Marie Kadlecová


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 7. 1996

Obory činnosti: - textilem, oděvy, obuví
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tupý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 7. 1996

Obory činnosti: - s převahou potravin a nápojů
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- činnost obchodních domů
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Rychlý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 7. 1996

Obory činnosti: - nealkoholickými nápoji
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povole

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Benda

Přerušení: Aktivní od 28. 01. 2015 do 28. 01. 2025


Silniční motorová doprava.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Antonín Holubička

Zánik oprávnění:14. 10. 1996


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Marie Kadlecová

Zánik oprávnění:30. 9. 1994


Ubytovací služby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1992

Zánik oprávnění:21. 11. 1994


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Obory činnosti: - prodej nenahraných nosičů
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 04. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Odpovědní zástupci: František Šácha

Zánik oprávnění:28. 2. 2002


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku).

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Antonín Holubička

Zánik oprávnění:28. 2. 2002


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Zánik oprávnění:28. 2. 2002


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Benda


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 16. 08. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 16. 08. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 16. 08. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 07. 2005
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 01. 07. 2005
Výroba potravinářských výrobků
od 28. 02. 2002 do 16. 08. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 02. 2002 do 16. 08. 2010
Realitní činnost
od 15. 02. 2002 do 16. 08. 2010
Velkoobchod
od 22. 07. 1996 do 16. 08. 2010
Specializovaný maloobchod
od 22. 07. 1996 do 16. 08. 2010
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 22. 07. 1996 do 16. 08. 2010
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 28. 09. 1992 do 16. 08. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Marie Kadlecová


Drogistická živnost.

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Zánik oprávnění:14. 10. 1996


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Benda

Zánik oprávnění:18. 10. 2000


Obchodní činnost na úseku velkoobchodu a maloobchodu v celém sortimentu.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Zánik oprávnění:4. 1. 2002


Provozování cukrářské a pekařské výroby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Antonín Holubička

Zánik oprávnění:13. 11. 1995


Provádění aranžerských služeb a prací.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1992

Odpovědní zástupci: František Šácha

Zánik oprávnění:28. 2. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00032085

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3630289" S A P " s.r.o.60277882Varhulíkové 1582/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
1779337"Pernštejnsko s.r.o."60748401Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 626, PSČ 59301
646443"Společenství HEYROVSKÉHO čp. 1541, 1542 SOKOLOV"26343487Heyrovského 1542, 356 01 Sokolov
3033437"Společenství vlastníků jednotek Zbůch - Starý Důl čp. 411"71186964Zbůch, Starý Důl 411, PSČ 33023
22996672+1 Typo, s.r.o.27117006Praha 5 - Stodůlky, Klukovická 1526/16, PSČ 15500

Související osoby