JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech

Hlavní strana

Firma s názvem JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech, zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVIII 161. Její identifikační číslo je 32085

Výpis z obchodního rejstříku JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech

Datum zápisu: 27. 12. 1956

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVIII 161

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: sjydqsv

Předmět podnikání: Pekařství, cukrářství
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Výroba potravinářských výrobků
Realitní činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost
Specializovaný maloobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Silniční motorová doprava.
Ubytovací služby.
Prodej drogistického zboží
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Automatizované zpracování dat.
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Prodej drogistického zboží
Drogistická živnost.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Řeznictví a uzenářství
Opravy silničních vozidel
Provozování cukrářské a pekařské výroby.
Obchodní činnost na úseku velkoobchodu a maloobchodu v celém...
Provádění aranžerských služeb a prací.

Adresa společnosti

Sídlo: Masarykovo náměstí 14, 44101 Podbořany

Adresy: Podbořany, Masarykovo nám. 14, PSČ 44115
od 27. 11. 1991
Podbořany, nám. Rudé armády 14
od 03. 05. 1989 od 27. 11. 1991
Podbořany okres Louny
od 22. 10. 1960 od 03. 05. 1989
Louny, Husova 643
od 27. 12. 1956 od 22. 10. 1960

Skutečnosti

  Členská schůze dne 26.05.2014 schválila nové stanovy družstva, upravené podle zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích
od 12. 08. 2014

  Družstvo v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Věci těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
od 12. 08. 2014

  Členská schůze dne 30.11.1992 schválila nové stanovy druž-stva, upravené podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
od 01. 06. 1993 od 12. 08. 2014

  Výše částky, převedené do nedělitelného fondu podle § 18odst. 2 zák.č. 42/1992 Sb. : 79 450 000,-- Kč.
od 01. 06. 1993 od 12. 08. 2014

  Družstvo je spotřebním družstvem podle zákona č. l76/l99O Sb., obytovém spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebníchdružstev.
od 27. 11. 1991 od 01. 06. 1993

  Zastupování a podepisování :Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda(místopředseda). V případě, kdy je rozhodování vyhrazenopředstavenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnouformu, podepisují za družstvo předseda a místopředseda družstva.Pracovníci jsou oprávnění činit jménem družstva právní úkonynutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je tostanoveno v organizačních předpisech, nebo je to v hospodářskémstyku obvyklé.
od 27. 11. 1991 od 01. 06. 1993

  Ručení členů :Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva neboneuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhraděnejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodnekonference delegátů.
od 03. 05. 1989 od 01. 06. 1993

  Předsedu zastupuje v celé době jeho nepřítomnosti jím pověřenýmístopředseda, v případě jejich nepřítomnosti zastupuje předsedujiný člen představenstva, pověřený k tomu představenstvem.Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda(pověřený místopředseda), v případech kdy je rozhodovánívyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právníúkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda(místopředseda družstva a další člen představenstva. Pracovnícidružstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkonynutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je tostanovenov organizačních předpisech, anebo je to v hodpodářskémstyku obvyklé.
od 03. 05. 1989 od 27. 11. 1991

  Jménem družstva jedná a za družstvo podpisuje předseda (pověřenýmístopředseda) v případech, kdy je rozhodování vyhrazenopředstavenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkonpísemnou formu, podpisují za družstvo předseda (místopředseda)družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v dobějeho nepřítomnosti nebo zanepráždnění pověřený místopředseda.
od 13. 10. 1978 od 03. 05. 1989

  Nejvyšším orgánem družstva je konference delegátů, kontrolnímorgánem je kontrolní komise.
od 10. 02. 1965 od 01. 06. 1993

  Výkonným orgánem družstva je představenstvo družstva, skládajícíse z 9-l3 členů, volených na dobu dvou let.Členský podíl činí lOO,- Kčs.
od 22. 10. 1960 od 01. 06. 1993

  Údaje o družstvu :Družstvo vzniklo usnesením ustavující valné hromady ze dne28.lO.l956 sloučením Okresního svazu spotřebních družstev alidových spotřebních družstev" Jednota v Citolibech, Černčicích,Lennešicích,Opočně u Loun, Panenském Týnci, Peruci a vSolopyskách, jejichž majetková práva a závazky ke dni l.lO.l956přejímá.
od 27. 12. 1956

  Družstvo zastupují, za ně jednají a podepisují: předseda, nebojeho zástupce a l další člen představenstva.
od 27. 12. 1956 od 13. 10. 1978

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KONDRÁT LADISLAV

IČO: 66122881

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 12. 1995 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: KADLECOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda představenstva
od 31. 08. 2007
Statutární orgán - místopředseda
od 03. 04. 1997 od 31. 08. 2007
Statutární orgán - místopředseda
od 01. 06. 1993 od 03. 04. 1997
Statutární orgán - ii.místopředseda
od 03. 05. 1990 od 01. 06. 1993


Název/Jméno: ŠEDIVÝ LUBOMÍR

IČO: 65118103

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012


Název/Jméno: ŠTŮLOVÁ JITKA

IČO: 48854573

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012


Název/Jméno: HOLUBIČKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 25. 10. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 31. 08. 2007 od 18. 08. 2012
Statutární orgán - předseda
od 03. 04. 1997 od 31. 08. 2007
Statutární orgán - předseda
od 01. 06. 1993 od 03. 04. 1997
Statutární orgán - i.místopředseda
od 03. 05. 1990 od 01. 06. 1993
Statutární orgán - místopředseda
od 05. 07. 1982 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: DOUBRAVOVÁ HANA

IČO: 61304026

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012


Název/Jméno: ADAM ZDENĚK

IČO: 67993494

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 31. 08. 2007 od 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 31. 08. 2007
Statutární orgán - člen představenstva
od 07. 12. 1995 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: KRŮTA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 08. 2003 od 18. 08. 2012


Název/Jméno: VYVADILOVÁ JITKA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 18. 08. 2012


Název/Jméno: GRÖSSL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 08. 2003 od 25. 10. 2012


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

IČO: 41593120

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 08. 2003 od 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen
od 30. 01. 2003 od 27. 08. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 30. 01. 1998


Název/Jméno: MOROZ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 03. 04. 1997
Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 od 03. 05. 1990
Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 od 17. 08. 1978


Název/Jméno: BARTŮŇKOVÁ DANUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 18. 08. 2012
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 03. 04. 1997
Statutární orgán - předseda
od 10. 04. 1989 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: KONVALINKA VÁCLAV

IČO: 65109953

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 30. 01. 1998 od 27. 08. 2003


Název/Jméno: FROLÍKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 30. 01. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 03. 04. 1997
Statutární orgán - předseda
od 10. 04. 1989 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: PAZOUREK JOSEF

IČO: 74286854

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 21. 11. 2000
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 03. 04. 1997
Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: ŠÁCHA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 27. 08. 2003
Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 06. 1993 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 27. 08. 2003


Název/Jméno: TUPÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 03. 04. 1997 od 21. 11. 2000
Statutární orgán - místopředseda
od 01. 06. 1993 od 03. 04. 1997
Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 01. 06. 1993


Název/Jméno: KOČANDRLE JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 27. 08. 2003


Název/Jméno: PEŘINOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 06. 1993 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: KOČANDRLE JOSEF

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 01. 06. 1993 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: ŠÁNA MIROSLAV

IČO: 75782316

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 11. 1991 od 01. 06. 1993


Název/Jméno: DOSTÁL JAROSLAV

IČO: 16780655

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 27. 11. 1991 od 07. 12. 1995


Název/Jméno: ŠTŮLA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 29. 04. 1982 od 01. 06. 1993
Statutární orgán - místopředseda
od 28. 08. 1974 od 29. 04. 1982
Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 od 28. 08. 1974


Název/Jméno: ŠŤASTNÝ VLADIMÍR

IČO: 71279431

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 01. 06. 1993


Název/Jméno: FROLÍKOVÁ MARIE

IČO: 5369789

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: KARBAN VÁCLAV

IČO: 43900780

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 05. 1990 od 27. 11. 1991


Název/Jméno: HAVELEC JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 01. 06. 1993


Název/Jméno: POSPÍŠIL JOSEF

IČO: 13720333

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 07. 12. 1995


Název/Jméno: LEŠÁKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 01. 06. 1993


Název/Jméno: VTÍPIL FRANTIŠEK

IČO: 45870420

Funkce: Statutární orgán - člen představenstva
od 03. 05. 1990 od 01. 06. 1993
Statutární orgán - předseda
od 17. 08. 1978 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: VOJÁČKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 05. 1990 od 27. 11. 1991


Název/Jméno: KOLÁŘ EMIL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 03. 12. 1987 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: HANZLÍKOVÁ ZDEŇKA

IČO: 12370304

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 od 03. 12. 1987


Název/Jméno: LEŠÁKOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: FUSOVÁ LIBUŠE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 05. 07. 1982 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: KRÁLÍČEK PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 17. 08. 1978 od 05. 07. 1982


Název/Jméno: FLEMROVÁ BOHUMÍRA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 17. 08. 1978 od 05. 07. 1982


Název/Jméno: ČECH DRAHOSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: ZÁZVORKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: ZRNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 od 05. 07. 1982


Název/Jméno: VÍTKOVÁ MARIE

IČO: 75719941

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 09. 12. 1976 od 05. 07. 1982


Název/Jméno: HAIFLER ALOIS

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 28. 08. 1974 od 17. 08. 1978
Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 od 28. 08. 1974
Statutární orgán - místopředseda
od 07. 04. 1970 od 28. 07. 1972
Statutární orgán - i. zástupce předsedy
od 06. 02. 1970 od 07. 04. 1970
Statutární orgán - i. místopředseda
od 22. 10. 1960 od 11. 06. 1962


Název/Jméno: KRÁTKÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 08. 1974 od 03. 05. 1990


Název/Jméno: KALÍK JOSEF

IČO: 75806681

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 08. 1974 od 29. 04. 1982


Název/Jméno: FIŠEROVÁ KVĚTA

IČO: 88823857

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 12. 02. 1973 od 28. 08. 1974


Název/Jméno: ZUKLÍNOVÁ EMILIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 12. 02. 1973 od 09. 12. 1976


Název/Jméno: FRONDL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 od 12. 02. 1973


Název/Jméno: HAVELCOVÁ JULIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 od 05. 07. 1982


Název/Jméno: ŠILHÁNEK PAVEL

IČO: 63924072

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 od 12. 02. 1973


Název/Jméno: BODISOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 28. 07. 1972 od 09. 12. 1976


Název/Jméno: ZELENKA MIROSLAV

IČO: 49641051

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 07. 04. 1970 od 03. 05. 1990
Statutární orgán - ii. zástupce předsedy
od 06. 02. 1970 od 07. 04. 1970
Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 od 06. 02. 1970


Název/Jméno: MACAS RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 16. 09. 1959 od 09. 12. 1976


Název/Jméno: BĚLOHOUBEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 16. 09. 1959 od 28. 08. 1974


Název/Jméno: BLECHOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 od 03. 05. 1990
Statutární orgán - předseda
od 11. 06. 1962 od 10. 07. 1964


Název/Jméno: HANTÁKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 od 17. 08. 1978


Název/Jméno: FÁRA JAN

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 02. 1970 od 28. 07. 1972


Název/Jméno: URBAN JAROSLAV

IČO: 11372486

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 02. 1970 od 28. 07. 1972
Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 06. 01. 1959


Název/Jméno: PEŠEK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 02. 1970 od 28. 07. 1972


Název/Jméno: HOLEC JAN

IČO: 45151865

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 02. 1970 od 28. 07. 1972


Název/Jméno: ŠIŠKA PAVEL

IČO: 45572259

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 20. 12. 1966 od 28. 07. 1972
Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1964 od 10. 02. 1965


Název/Jméno: VÁNIŠ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 20. 12. 1966 od 06. 02. 1970


Název/Jméno: ROSA BEDŘICH

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 20. 12. 1966 od 06. 02. 1970
Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 od 10. 02. 1965


Název/Jméno: HUJOVÁ JARMILA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 od 06. 02. 1970


Název/Jméno: ŘEZÁČ EMIL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 od 28. 07. 1972


Název/Jméno: KETTNER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 02. 1965 od 28. 07. 1972
Statutární orgán - předseda
od 06. 01. 1959 od 22. 10. 1960


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ ANTONIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1964 od 10. 02. 1965


Název/Jméno: MLČÁK JAN

IČO: 13700464

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 11. 06. 1962 od 20. 12. 1966
Statutární orgán - iii. místopředseda
od 22. 10. 1960 od 11. 06. 1962


Název/Jméno: MAŠEK JAN

IČO: 72218169

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 11. 06. 1962 od 10. 02. 1965


Název/Jméno: KOLAŘÍK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 11. 06. 1962 od 06. 02. 1970


Název/Jméno: TYDLBACH KAREL

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 11. 06. 1962 od 20. 12. 1966


Název/Jméno: ŠÍDOVÁ BLAŽENA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 od 10. 07. 1964


Název/Jméno: SLAVÍKOVÁ MILUŠE

IČO: 60877642

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 od 10. 02. 1965


Název/Jméno: TROCH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 22. 10. 1960 od 11. 06. 1962


Název/Jméno: ČEREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - ii. místopředseda
od 22. 10. 1960 od 11. 06. 1962


Název/Jméno: PATERA KAREL

IČO: 1025961

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 16. 09. 1959 od 22. 10. 1960


Název/Jméno: DOMECKÝ OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - místopředseda
od 16. 09. 1959 od 22. 10. 1960
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 06. 01. 1959 od 16. 09. 1959
Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1958 od 06. 01. 1959


Název/Jméno: ŠRUMPF EVŽEN

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 01. 1959 od 16. 09. 1959
Statutární orgán - zástupce předsedy
od 10. 07. 1958 od 06. 01. 1959
Statutární orgán - místopředseda
od 27. 12. 1956 od 10. 07. 1958


Název/Jméno: HOCH ZDENĚK

IČO: 87587483

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 06. 01. 1959 od 16. 09. 1959


Název/Jméno: FŮSOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1958 od 22. 10. 1960


Název/Jméno: HEŘT JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 07. 1958 od 16. 09. 1959


Název/Jméno: ZEMANOVÁ MARIE

IČO: 46689346

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 10. 07. 1958


Název/Jméno: MACÁKOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 06. 1957 od 10. 07. 1958


Název/Jméno: PETRŽÍLKOVÁ BARBORA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 10. 06. 1957 od 22. 10. 1960


Název/Jméno: KOPECKÝ VÁCLAV

IČO: 46753788

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 20. 12. 1966


Název/Jméno: HLAVÁČEK MIROSLAV

IČO: 18061460

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 10. 06. 1957


Název/Jméno: PROCHÁZKA JOSEF

IČO: 72312564

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 10. 06. 1957


Název/Jméno: FORMAN VĚNCESLAV

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 06. 01. 1959


Název/Jméno: KINCLOVÁ ANNA

IČO: 67128319

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 11. 06. 1962


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 10. 07. 1958


Název/Jméno: HOFMAN JOSEF

IČO: 74267485

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 22. 10. 1960


Název/Jméno: TŘÍSKOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - předseda
od 27. 12. 1956 od 22. 10. 1960


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 02. 2015


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 10. 2013


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 02. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 02. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 02. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 782623


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 782622

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 782622

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 07. 1996

Odpovědní zástupci: 782622

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povole

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Přerušení: od 28. 01. 2015 od 09. 08. 2016

Zánik oprávnění:09. 08. 2016


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 782622

Zánik oprávnění:30. 09. 1994


Silniční motorová doprava.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 782623

Zánik oprávnění:14. 10. 1996


Ubytovací služby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1992

Zánik oprávnění:21. 11. 1994


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 782623

Zánik oprávnění:28. 02. 2002


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku).

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 80643

Zánik oprávnění:28. 02. 2002


Automatizované zpracování dat.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:28. 02. 2002


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej drogistického zboží

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Zánik oprávnění:18. 10. 2000


Drogistická živnost.

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 782622

Zánik oprávnění:14. 10. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Provozování cukrářské a pekařské výroby.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 11. 1995


Obchodní činnost na úseku velkoobchodu a maloobchodu v celém sortimentu.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 80643

Zánik oprávnění:04. 01. 2002


Provádění aranžerských služeb a prací.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:28. 02. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00032085

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
33227" I N I Z " - INTER INZERT10415467Bitozeves, 43945, , Bitozeves, 22
83572"Společenství vlastníků jednotek Zbůch - Starý Důl čp. 411"71186964Starý důl 411, 33022 Zbůch
818436P, spol. s r.o. v likvidaci43874339Senovážné náměstí 993/3, 11000 Praha
340690A-Z REALITY CB s.r.o.28305809Vrahovická 721/109, 79811 Prostějov
323901AD Procházka CZ s.r.o.27150054Našich Mučedníků 395, 26751 Zdice
155142Adriatic trip s.r.o.4589068Dykova 1158/17, 10100 Praha
79876Agency H & L, s.r.o. v likvidaci6027926511, 40729 Velká Bukovina
311433AGRA Velký Týnec, a. s.25855476Bystřická 704, 78372 Velký Týnec
129848AGRO Hoštka a.s.49096150Litoměřická 260, 41172 Hoštka
316380Aneletex plus s.r.o.28371593Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
217785ARANA, státní podnik "v likvidaci"174408Lomnice, 67923, Lomnice, Lomnice, 0
162896ARMSTEEL, s.r.o.6075468115, 76701 Bezměrov
31996ASCENT s.r.o. v likvidaci6168321320, 29401 Bítouchov
49880AUTO-LES s.r.o.25550420336, 79847 Horní Štěpánov
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
299934BD - Bzenec s.r.o.60710624Dúbrava 1431, 69681 Bzenec
85548BD Na bojišti, bytové družstvo25427342Na Bojišti 827/23, 46007 Liberec
53992Bohemia Instrument, v.o.s.4811926128. října 997, 27309 Kladno
5741BRAMBŮRKY HOLEŠOV, s.r.o. v likvidaci25505785Holešov, 76901, Holešov, Tovární, 1330
343866Bystřicko a.s.63478226Příční 747, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
109022Bytové družstvo JEŽEK62410172Na padesátém 1737/2, 10000 Praha
121756BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠTERNBERKOVA 8, družstvo v likvidaci63081318Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Šternberkova, 8/1358
62034Bytové družstvo V rohu25643738V rohu 722/6, 14200 Praha
20755Bytové družstvo Zborovská 5626438925Zborovská 79/56, 15000 Praha
316434CARUZO, s.r.o. v likvidaci26240891149, 34004 Železná Ruda

Související osoby

#NázevICOAdresa
61309ADAM ZDENĚK67993494Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), K lučinám, 8/2488
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
230767ALTMANN JOSEF12881601Johnova 258, 38501 Vimperk
193820BALATKA ONDŘEJ71046895Zikova 701/15, 16000 Praha
149574BALÍK JOSEF75414074255, 67556 Dukovany
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
31549BAREŠ MILOSLAV43700951Třebešovská 2256/109, 19300 Praha
255341BAREŠOVÁ VLASTA45323321Česká 1108/11, 15800 Praha
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
65797BÁRTA KAREL45037531Na Vyšehradě 615, 38411 Netolice
41510BÁRTA LADISLAV886872285. května 339, 38451 Volary
125520BARTOŇ FRANTIŠEK61766186Ležnice 860, 35731 Horní Slavkov
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
112257BARTOŠ STANISLAV1015590248, 27735 Kanina
122513BÁŠA PETR48932779Jižní 2233, 28802 Nymburk
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
43104BEDNÁŘ MAREK72664410Pletařská 1604, 40747 Varnsdorf
43102BEDNÁŘOVÁ JANA71569057Podle náhonu 2402/8, 14100 Praha
86210BEDNÁŘOVÁ JIŘÍNA72647922Pod hvězdárnou 230/12, 41501 Teplice
96302BEŇÁK KAREL18414362Praha, 14300, Modřany, RODOPSKÁ, 3155/8
13575BENDA JIŘÍ16173040Střešovická 750/52, 16200 Praha
66067BENDOVÁ PAVLÍNA71090029Karla Michala 69, 15600 Praha
7785BENEŠ MARTIN87504472Na Hraničkách 2136/17, 37007 České Budějovice
9079BENEŠOVÁ JANA67693407Nádražní 1694/4A, 78501 Šternberk

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1494587Bui Tien Anh3513017Přátelství 324, 44101 Podbořany
1209386Daněk Pavel72747137Přátelství 763, 44101 Podbořany
1703321Duchoňová Miroslava25800507Přátelství 410, 44101 Podbořany
871057Fišer Josef72623136Masarykovo náměstí 21, 44101 Podbořany
1155232Hoang Hiep3969207Přátelství 324, 44101 Podbořany
3411931Husárek Jaroslav11463864Přátelství 764, 44101 Podbořany
655437Keznikl František46790489Masarykovo náměstí 845, 44101 Podbořany
1110725Klein Pavel15690903Přátelství 278, 44101 Podbořany
2234450Kožlej Marian71968148Přátelství 322, 44101 Podbořany
1157250Kříž Miroslav41309715Přátelství 589, 44101 Podbořany
474284Křížová Pavlína44534400Přátelství 589, 44101 Podbořany
435553Libosvar Jan61354988Masarykovo náměstí 24, 44101 Podbořany
1150853Linha Vít4676283315, 44101 Podbořany
1262425Nguyen Huu Thang27984699Přátelství 324, 44101 Podbořany
2831824Nguyen Thai Hung27888312Přátelství 324, 44101 Podbořany
1697748Nguyen Thi Ha5022746Přátelství 324, 44101 Podbořany
3065244Postl Rudolf64018890Masarykovo náměstí 14, 44101 Podbořany
2686699Skalicki Petr44535287Masarykovo náměstí 14, 44101 Podbořany
1562004Spěvák Rudolf65646801Přátelství 278, 44101 Podbořany
479464Školná Miroslava64019306Přátelství 279, 44101 Podbořany
1003780Šterclová Ivana60275758Přátelství 279, 44101 Podbořany
1923863Tancíková Jitka1461711Přátelství 322, 44101 Podbořany
423057Teclová Jana60234644Přátelství 278, 44101 Podbořany
2319280Thanh Hoa Nguyen73429830Přátelství 324, 44101 Podbořany
3207009Tupá Irena60275766Přátelství 279, 44101 Podbořany