Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Jihočeský zemědělský lihovar, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1330. Její identifikační číslo je 26064120

Výpis z obchodního rejstříku Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.

Datum zápisu: 27. 6. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1330

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ebvenvn

Předmět podnikání: Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba a úprava kvasného lihu
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: 14, 37501 Temelín

Adresy: Temelín - Knín 14, PSČ 37501
od 29. 06. 2012
Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 37341
od 05. 06. 2007 od 29. 06. 2012
Blatná, Plzeňská 315, PSČ 38801
od 27. 06. 2003 od 05. 06. 2007

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 10. 2014

  Zapisuje se: Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. konaná dne 21.12.2009 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 100.143.000,- Kč (slovy stomilionůstočtyřicet třitisíc korun českých) upsáním nových akcií s jednotným emisním kurzem 100% s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští, a za těchto podmínek: a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 8 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých), 20 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 143.000,- Kč (slovy stočtyřicettřitisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, b) žádné nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávající akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva vzdali všichni akcionáři svým prohlášením ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, přičemž důvody pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci byly objasněny v písemné zprávě představenstva dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, c) akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to: i) obchodní společnosti České lesy a.s., IČ 251 97 401, se sídlem Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 373 41, která se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 2 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 143.000,- Kč (slovy stočtyřicet třitisíc korun českých), a dále ii) obchodní společnosti IAFS S.A., registrační č. B 99475, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, 1 Rue Goethe, PSČ L-1637, která se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 6 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) a 11 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), všechny akcie v listinné podobě a neregistrované, d) místem pro upisování všech nových akcií bude sekretariát ředitele v sídle společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. na adrese Hluboká nad Vltavou, Lesní 691; lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne oznámení představenstvem společnosti upisovateli, když počátek běhu této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem společnosti do 3 dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, e) místem pro splacení všech nepeněžitých vkladů bude sekretariát ředitele v sídle společnosti Jihočeský zemědělský lihovar a.s. na adrese Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, a lhůta pro splacení a předání všech nepeněžitých vkladů činí 30 dnů ode upsání všech nových akcií, f) poukázky na akcie se nevydávají, g) všechny nové akcie upisovatele České lesy a.s. jím budou upsány a jejich emisní kurz ve výši 100% jmenovité hodnoty bude následně splacen nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostí, a to: pozemkem p.č. 80/10 (ostatní plocha) o výměře 29.143 m2, v k.ú. Knín, obec Temelín, zapsaným v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 577 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, v hodnotě 29.143.000,- Kč (slovy dvacetdevětmilionůstočtyřicet třitisíc korun českých), z níž na splacení emisního kurzu se započítává celá tato částka, když za shora uvedený nepeněžitý vklad budou upisovateli vydány celkem 2 kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých), 9 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 143.000,- Kč (slovy stočtyřicettřitisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, h) shora uvedený nepeněžitý vklad byl, v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 1747-80/2009, vypracovaným znaleckým ústavem Bohemian Appraisal, a.s., jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j.: 21 Nc 1895/2009, a to na částku 29.143.000,- Kč (slovy dvacetdevětmilionůstočtyřicettřitisíc korun českých); hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla na základě citovaného znaleckého posudku stanovena usnesením valné hromady, jak výše uvedeno, i) valná hromada rozhodla, že shora uvedený nepeněžitý vklad splňuje podmínku ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku a společnost tento vklad hospodářsky využije ve vztahu k předmětu podnikání (pro výstavbu závodu na výrobu bioetanolu), a dále valná hromada rozhodla, že upsání nových akcií předmětným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když důvody upisování nových akcií tímto vkladem a zdůvodnění výše navrhovaného emisního kursu předložilo představenstvo valné hromadě v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. j) nové akcie upisovatele IAFS S.A. v počtu 2 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) a 2 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) jím budou upsány a jejich emisní kurz ve výši 100% jmenovité hodnoty jím bude splacen nepeněžitým vkladem tvořeným know-how "Optimalizace nákladů na výstavbu a provoz Bioetanolového závodu v Býšově" v hodnotě 22.000.000,- Kč (slovy dvacetdvamilionů korun českých), z níž na splacení emisního kurzu se započítá celá tato částka, když za shora uvedený nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno celkem 2 kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) a 2 kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, k) shora uvedený nepeněžitý vklad byl, v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 1748-81/2009, vypracovaným znaleckým ústavem Bohemian Appraisal, a.s., jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j.: 21 Nc 1930/2009, a to na částku 22.000.000,- Kč (slovy dvacetdvamilionů korun českých); hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla na základě citovaného znaleckého posudku stanovena usnesením valné hromady, jak výše uvedeno, l) valná hromada rozhodla, že shora uvedený nepeněžitý vklad splňuje podmínku ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku a společnost tento vklad hospodářsky využije ve vztahu k předmětu podnikání (pro výstavbu závodu na výrobu bioetanolu), a dále valná hromada rozhodla, že upsání nových akcií předmětným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když důvody upisování nových akcií tímto vkladem a zdůvodnění výše navrhovaného emisního kursu předložilo představenstvo valné hromadě v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. m) nové akcie upisovatele IAFS S.A. v počtu 4 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) a 9 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) tento upíše a jejich emisní kurz splatí peněžitým vkladem v celkové výši 49.000.000,- Kč (slovy čtyřicetdevětmilionů korun českých) do tří měsíců od podpisu smlouvy o upsání akcií na účet společnosti č. 225488617/0300, vedený u ČSOB, a.s., nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky IAFS S.A. vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči IAFS S.A. na splacení emisního kurzu, a to až do 100% hodnoty; smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena spolu se smlouvou o upsání akcií. Za uvedený vklad budou upisovateli vydány celkem 4 kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) a 9 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované.
od 28. 12. 2009 od 28. 01. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. konaná dne 25.9.2007 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 130.718.000,- Kč (slovy stotřicetmilionůsedmsetosmnáct tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští, za těchto podmínek: a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 12 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých), 10 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 570.000,- Kč (slovy pětset sedmdesáttisíc korun českých), a 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 148.000,- Kč (slovy stočtyřicetosm tisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované; b) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávající akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva vzdali všichni akcionáři svým prohlášením ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, přičemž důvody pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci byly objasněny v písemné zprávě představenstva dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku; c) akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti BioTechnologies, LLC, registrační číslo: B059472, se sídlem Spojené státy americké, Wisconsin, Bruce, 812 North 4 th Street, PSČ WI 54819, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 12 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých), 10 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 570.000,- Kč (slovy pětset sedmdesáttisíc korun českých), a 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 148.000,- Kč (slovy stočtyřicetosm tisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované; d) místem pro upisování nových akcií bude sekretariát ředitele v sídle společnosti na adrese Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 373 41, lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne oznámení představenstvem společnosti upisovateli, když počátek běhu této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem společnosti ihned po přijetí usensení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; e) místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sekretariát ředitele v sídle společnosti na adrese Hluboká nad Vltavou, Lesní 691; lhůta pro splacení všech nových akcií upsaných nepeněžitým vkladem a předání nepeněžitého vkladu činí 30 dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, lhůta pro splacení 30% jmenovité hodnoty nových akcií upsaných peněžitým vkladem činí 90 dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, a lhůta pro splacení zbývajících 70% jmenovité hodnoty nových akcií upsaných peněžitým vkladem činí 1 rok od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; f) poukázky na akcie se nevydávají; g) nové akcie společnosti budou upisovatelem upsány takto: 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě á 10.000.000,- Kč a 2 ks nových akcií o jmenovité hodnotě á 1.000.000,- Kč upíše a jejich emisní kurz ve výši 100% jmenovité hodnoty splatí do 30 dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem tvořeným know-how "Optimalizace nákladů na výstavbu a provoz Bioetanolového závodu v Býšově" v hodnotě 22.000.000,- Kč, z níž na splacení emisního kurzu se započítá celá tato částka, a dále 10 ks nových akcií o jmenovité hodnotě á 10.000.000,- Kč, 8 ks nových akcií o jmenovité hodnotě á 1.000.000,- Kč, 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě á 570.000,- Kč a 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě á 148.000,- Kč upíše a jejich emisní kurz splatí peněžitým vkladem v celkové výši 108.718.000,- Kč, když 30% jmenovité hodnoty splatí do 90 dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií na účet společnosti č. 194356354/0300, vedený u ČSOB, a.s., a zbývajících 70% jmenovité hodnoty splatí nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za uvedené vklady bude upisovateli vydáno celkem 12 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých), 10 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 570.000,- Kč (slovy pětset sedmdesáttisíc korun českých), a 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 148.000,- Kč (slovy stočtyřicetosm tisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované; h) shora uvedený nepeněžitý vklad byl, v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 1000-259/2007, ze dne 20.8.2007, vypracovaným znaleckým ústavem Bohemian Appraisal, a.s., jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j.: 21Nc 1649/2007, ze dne 7.8.2007, které nabylo právní moci dne 8.8.2007, a to na částku 22.000.000,- Kč (slovy dvacetdvamilionů korun českých); hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla na základě citovaného znaleckého posudku stanovena usnesením valné hromady, jak výše uvedeno; i) valná hromada rozhodla, že shora uvedený nepeněžitý vklad splňuje podmínku ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku a společnost tento vklad hospodářsky využije ve vztahu k předmětu podnikání (pro výstavbu a provoz závodu na výrobu bioetanolu), a dále valná hromada rozhodla, že upsání nových akcií předmětným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když důvody upisování nových akcií tímto vkladem a zdůvodnění výše navrhovaného emisního kursu předložilo představenstvo valné hromadě v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku; j) valná hromada společnosti uložila představenstvu společnosti organizačně zabezpečit emitování a vydání akcií, resp. zatímních listů, v souladu s tímto rozhodnutím, a to tak, že do 30 dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve doporučeným dopisem upisovatele k převzetí nových akcií, resp. zatímních listů, a ve lhůtě 30 dnů od splacení emisního kurzu vyzve doporučeným dopisem upisovatele k výměně zatímních listů za akcie, jejichž emisní kurz bude splacen. Upisování akcií je ve smlouvě o upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 02. 10. 2007 od 28. 12. 2009

  d) místem pro upisování nových akcií bude sekretariát ředitele v sídle společnosti České lesy a.s. na adrese Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 373 41, lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne oznámení představenstvem společnosti upisovateli, když počátek běhu této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem společnosti do 3 dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;e) místem pro splácení nepeněžitého vkladu bude sekretariát ředitele v sídle společnosti České lesy a.s. na adrese Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 373 41, a lhůta pro splacení a předání nepeněžitého vkladu činí 30 dnů ode upsání všech nových akcií;f) poukázky na akcie se nevydávají;g)všechny nové akcie budou upsány a jejich emisní kurz ve výši 100% jmenovité hodnoty bude následně splacen nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostmi, v obci Temelín, k.ú. Knín, zapsanými z části na LV č. 577 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP České Budějovice, a z části dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 120-1022/2007, vyhotoveného AREA G.K. spol. s r.o., (v katastru nemovitostí dosud neprovedeném), a to: budovou č.p. 14 a pozemky p.č. st. 6, p.č. st. 51 zapsanými na LV č. 577 a pozemky dle citovaného GP dle evidence KN - pozemky p.č. 74 o výměře 1944 m2 a p.č. 132/2 o výměře 123m2, a dále pozemky dle citovaného GP dle evidence PK - část n2 o výměře 101 m2 oddělené z p.č. 36/1, část q o výměře 619 m2 oddělená z p.č. 76, část p o výměře 44 m2 oddělená z p.č. 77, část m2 o výměře 3019 m2 oddělená z p.č. 78, část 12 o výměře 60 m2 oddělená z p.č. 79, část k2 o výměře 1628 m2 oddělená z p.č. 80, část i2 o výměře 1085 m2 oddělená z p.č. 83, část c3 o výměře 403 m2 oddělená z p.č. 119/3, část d3 o výměře 1613 m2 oddělená z p.č. 123, část b1 o výměře 10686 m2 oddělená z p.č. 124, celá p.č. 125 o výměře 360 m2, část j o výměře 327 m2 oddělená z p.č. 126, část c1 o výměře 650 m2 oddělená z p.č. 151/5 a konečně část a1 o výměře 179 m2 oddělená z p.č. 153/1, v hodnotě 59,570.000,-Kč (slovy padesátdevětmilionůpětsetsedmdesáttisíc korun českých), z níž na splacení emisního kurzu se započítává celá tato částka, když za shora uvedený nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno celkem 5 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitá hodnotě 10,000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých), 9 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy jedenmilion korun českých), 5 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých), a 7 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy desettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované;h) shora uvedený nepeněžitý vklad byl, v souladu v ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, popsán a oceněn ve znaleckém posudku číslo 887-146/2007, ze dne 18.4.2007, vypracovaným znaleckým ústavem Bohemian Appraisal, a.s., jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j.: Nc 1680/2006, ze dne 27.12.2006, které nabylo právní moci dne 2.1.2007, a to na částku 59.570.000,-Kč (slovy padesátdevětmilionůpětsetsedmdesáttisíc korun českých); hodnota předmětného nepeněžitého vkladu byla na základě citovaného znaleckého posudku stanovena usnesením valné hromady, jak výše uvedeno;i) valná hromada rozhodla, že shora uvedený nepeněžitý vklad splňuje podmínku ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku a společnost tento vklad hospodářsky využije ve vztahu k předmětu podnikání (pro výstavbu závodu na výrobu bioetanolu), a dále valná hromada rozhodla, že upsání nových akcií předmětným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když důvody upisování nových akcií tímto vkladem a zdůvodnění výše navrhovaného emisního kursu předložilo představenstvo valné hromadě v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku.
od 05. 06. 2007 od 19. 06. 2007

  Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. konaná dne 29.5.2007 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 59,570.000,-Kč (slovy padesátdevětmilionůpětsetsedmsedáttisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští, za těchto podmínek:a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 5 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč (slovy desetmilionů korun českých), 9 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) 5ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých), a 7 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy desettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované;b) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávající akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva vzdali všichni akcionáři svým prohlášením ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, přičemž důvody pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci byly objasněny v písemné zprávě představenstva dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku;c) akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti České lesy a.s., IČ 251 97 401,se sídlem Hluboká nad Vltavou, Lesní 691, PSČ 373 41, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 5 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč (slovy desetmilionů korun českých), 9ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy jedenmilion korun českých) 5ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno stotisíc korun českých), a 7ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy desettisíc korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované;
od 05. 06. 2007 od 19. 06. 2007

  Usnesení valné hromady společnosti ze dne 6.9.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 62,000.000,- Kč (slovy šedesátdvamiliony korun českých) na částku 71,148.000,- Kč (slovy sedmdesátjednamilionůsedmsetčtyřicetosmtisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, když upisováno bude 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 148 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno a mají listinnou podobu.Dosavadní akcionáři se vzdávají svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti.Veškeré nově upsané akcie - tj. 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč znějící na jméno v listinné a 148 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě - budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., se sídlem Blatná, Plzeňská 315, IČ 466 82 708, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1709, který je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určenému zájemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Blatná, Plzeňská 315, PSČ 388 01.Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - stávajícího akcionáře společnosti Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o.Předmětem peněžitého vkladu jsou stroje, zařízení a technologie, a to:a) technologie výroby surového obilného lihu s příslušenstvímb) plynofikovaná kotelna Henschelc) vysokozdvižný vozík DV 32Anacházející se v objektu akciové společnosti Jihočeský zemědělský lihovar ve Lnářích. - Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a jeho hodnota je určena ve znaleckém posudku č. 4217-118-2005 soudního znalce Ing. Milana Uttla, který byl jmenován za účelem ocenění tohoto nepeněžitého vkladu na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Nc 1640/2005 ze dne 5.9.2005. Hodnota nepeněžitého vkladu byla znalcem stanovena na částku 9,148.000,- Kč (slovy devětmilionůstočtyřicetosmtisíc korun českých), přičemž na vklad předem určeného zájemce společnosti Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o. se započítává částka 9,148.000,- Kč (slovy devětmilionůstočtyřicetosmtisíc korun českých. - Za shora uvedený nepeněžitý vklad vydá společnost předem určenému zájemci společnosti Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o. 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě, označené čísly 61-69 a 148 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč znějící na jmébno v listinné podobě označené čísly 1-148.Valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti, ve které představenstvo uvádí důvody upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, včetně odůvodnění navrhované výše emisního kurzu akcií.
od 06. 09. 2005 od 06. 09. 2005

  Valná hromada dne 27. 1. 2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. z dosavadní hodnoty 2,000.000,- Kč o částku 60,000.000,- Kč, tedy o hodnotu 62,000.000,- Kč předem určenému zájemci, a to společnosti AGROETHANOL S.a. se sídlem L-1724 Luxembourg,3, Boulevard Prince Henri, když bylo vyloučeno přednostní právo akcionáře k úpisu akcií podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se zvyšuje upsáním 60 ks nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé nové akcie 1,000.000,- Kč. Všechny nově upsané akcie budou znít na jméno AGROETHANOL S.a. se sídlem L-1724 Luxembourg, 3, Boulevard Prince Henri, a budou společností Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku 62,000.000,- Kč se nepřipouští. Všech 60 nových akcií společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. bude upsáno takto: a) Nový akcionář AGROETHANOL S.a. se sídlem L-1724 Luxembourg, 3, Boulevard Prince Henri obchodní firmy Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. upíše 60 (slovy šedesát) neregistrovaných kmenových akcií s jmenovitou hodnotou každé nové akcie 1,000.000,- Kč znající na jméno AGROETHANOL S.a., v listiné podobě b) Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Blatná, Plzeňská 315, počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude zájemci o úpis akcií oznámen písemným oznámením zaslaným do jeho sídla. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejich upsání na účet u ČSOB a.s., č.ú.: 194356397/0300.
od 02. 02. 2005 od 04. 02. 2005

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 148000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 11. 2007 od 28. 01. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 570000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 11. 2007 od 28. 01. 2010

Počet: 11 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 11. 2007 od 28. 01. 2010

Počet: 20 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 11. 2007 od 28. 01. 2010

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 09. 2005 od 19. 06. 2007

Počet: 69 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 09. 2005 od 19. 06. 2007

Počet: 148 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 09. 2005 od 19. 06. 2007

Počet: 60 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 02. 2005 od 06. 09. 2005

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 02. 2005 od 06. 09. 2005

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 06. 2003 od 04. 02. 2005

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NARTOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 02. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2012 od 09. 02. 2017


Název/Jméno: SCHEJBAL MILAN

IČO: 61163082

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2012 od 09. 02. 2017


Název/Jméno: ŠITNER VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 08. 2004 od 09. 02. 2017


Název/Jméno: TOMÁŠ VALIŠ VON SANGER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 06. 2007 od 09. 02. 2017


Název/Jméno: SAMARDZICH ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2012 od 09. 02. 2017
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2012 od 18. 09. 2012
Dozorčí rada - předseda doz.rady a president spol.
od 02. 10. 2007 od 29. 06. 2012


Název/Jméno: WITTMANN MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 10. 2007 od 09. 02. 2017
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 06. 2007 od 02. 10. 2007


Název/Jméno: MELÍŠEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 06. 2007 od 18. 09. 2012


Název/Jméno: BALÁK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2007 od 29. 06. 2012


Název/Jméno: ŠITNEROVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2007 od 02. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 08. 2004 od 05. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2003 od 26. 08. 2004


Název/Jméno: BENEŠOVÁ DENISA

IČO: 1511939

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2004 od 05. 06. 2007


Název/Jméno: LUKÁŠ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 10. 2004 od 05. 06. 2007
Dozorčí rada - předseda představenstva
od 27. 06. 2003 od 07. 10. 2004


Název/Jméno: ŠITNEROVÁ DENISA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2003 od 07. 10. 2004


Název/Jméno: HILDPRANDT JAN

IČO: 70134782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2003 od 05. 06. 2007


Název/Jméno: JEŠÁTKO ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 06. 2003 od 26. 08. 2004


Název/Jméno: BENEŠ IVAN

IČO: 16073614

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2003 od 05. 06. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 06. 2008

Obory činnosti: - divadel a koncertních sálů
od 25. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- kin
od 25. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- muzeí a galerií
od 25. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- botanických zahrad
od 25. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- knihoven
od 25. 06. 2008 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 09. 2005

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 19. 09. 2005 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 19. 09. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a úprava kvasného lihu

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 05. 2005

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 04. 12. 2013 od 07. 04. 2015


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 2003

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 27. 06. 2003 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 27. 06. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 2003

Obory činnosti: Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
od 23. 06. 2008 od 12. 10. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 09. 2005 od 12. 10. 2011
Velkoobchod
od 27. 06. 2003 od 12. 10. 2011
Zprostředkování obchodu
od 27. 06. 2003 od 12. 10. 2011

Odpovědní zástupci:


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 2003

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 27. 06. 2003 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 27. 06. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26064120

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 10. 2004

Související firmy

#NázevICOAdresa
2691376ADDO TOURS s.r.o.24830330Podleská 1065, 10400 Praha
494392Akro  Bohemia  Group,   a.s.27081605Praha
1625145ALQ Plus s.r.o. v likvidaci25647873Praha, 15000, Smíchov, Radlická, 28/663
1877692BASKET SERVIS, s.r.o.26018730Jeseniova 1151/55, 13000 Praha
2628427BAUER TECHNICS a.s.2912990712, 39162 Stádlec
765021Benest CZ, s.r.o.65228383U Lipek 616, 56164 Jablonné nad Orlicí
635411Böhler Praha, akciová společnost6505Praha, 18000, Kobylisy, POHNERTOVA, 1725
1052142Bytové družstvo Čimice JIH25727753Na hranicích 359/21, 18100 Praha
3174327České lesy a.s.25197401Pobřežní 249/46, 18600 Praha
3026667Čestlické trhy s.r.o.4939158Podleská 1065, 10400 Praha
1991055ČEZ Distribuce, a. s.27232425Děčín, 40502, Děčín IV-Podmokly, Teplická, 874/8
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
3152203DGV Consulting, s.r.o.25888196Gorkého 3037/2, 70200 Ostrava
3321599Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.61329266135, 25101 Modletice
2792142E.S.N. SCHMATZ s.r.o. v likvidaci26320631Tachovská 1402/77, 32300 Plzeň
651497Eko-les rekultivační, s.r.o.26043173Slezská 1919/87, 13000 Praha
701606Ekostavby Brno, a.s.46974687U Svitavy 1077/2, 61800 Brno
1067127EUC Plus s.r.o.61250635Donská 179/11, 10100 Praha
75341FINSTAV - HK spol. s r.o.25271849Dvorská 232/3, 50311 Hradec Králové
887422Forwest, a.s.64361004Jiráskovo náměstí 47/27, 32600 Plzeň
3343539HJ HUBER s.r.o.26398281Rytířská 534/13, 11000 Praha
227581HMS - elektro, s.r.o.15039811Vorlešská 256, 54401 Dvůr Králové nad Labem
2536688HONITBA RATIBOŘ s.r.o.45357722Rybná 716/24, 11000 Praha
3359273JIČÍNSKÁ PLYNO-STAVEBNÍ spol. s r.o. v likvidaci25271199Palackého 73, 50601 Jičín
2951358KONZULT-INVEST spol. s r. o. "v likvidaci"665916České Budějovice, 37005, , PRACHATICKÁ, 9

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí