JITEX Písek a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem JITEX Písek a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 642. Jeho identifikační číslo je 60826991

 
 

Výpis z obchodního rejstříku JITEX Písek a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 642

Identifikační číslo:60826991

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: iahem8b

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Realitní činnost
Ubytovací služby
Silniční motorová doprava osobní
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Zámečnictví, nástrojářství
Barvení a chemická úprava textilií
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Poskytování software
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Reklamní služby
Zprostředkovatelská činnost ve výstavbě
Vytváření modelů a zpracování technologie výroby
Konfekční výroba
Pletařská výroba
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, s...
Výroba přízí

Adresa společnosti

Sídlo: Písek, U vodárny 1506, PSČ 39715
od 24. 04. 1996
Písek, U vodárny 1506, PSČ 69715
od 01. 01. 1994 do 24. 04. 1996
U Vodárny 1506/1, 39701 Písek

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 08. 2014

  Usnesením valné hromady ze dne 18.09.2013, které bylo osvědčeno notářským zápisem notářky JUDr. Lenky Lojdové, rozhodla mimořádná valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti, firmy JITEX Písek a.s., se z důvodu nepotřebnosti výše stávajícího základního kapitálu společnosti s ohledem na změnu a rozsah činnosti společnosti snižuje o částku 87.660.720,-Kč, tedy ze současné výše základního kapitálu 109.575.900,-Kč, na novou výši základního kapitálu 21.915.180,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 87.660.720,-Kč, odpovídající 120,-Kč na každou akcii, bude použita k vyplacení akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 120,-Kč a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 150,-Kč, za nové listinné akcie znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 30,-Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 25. 09. 2013

  Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 7. 6. 2006 o snížení základního kapitálu společnosti:Z důvodu, kterým je úhrada ztrát společnosti z minulých let a dále přebytek kapitálu, který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje, se: základní kapitál společnosti snižuje o částku 401,778.300,- Kč (slovyčtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých), tedy ze současné výše základního kapitálu 511,354.200,- Kč (slovy pětsetjedenáctmilionůtřistapadesátčtyřitisícedvěstě korun českých) na novou výši základního kapitálu 109,575.900,- Kč (slovy jednostodevětmilionůpětsetsedmdesátpěttisícdevětset korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 401,778.300,- Kč (slovy čtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých) bude použita takto: 1. Částka 275,625.519,92 Kč (slovy dvěstěsedmdesátpětmilionůšestsetdvacetpěttisícpětsetdevatenáct korun českých, devadesátdva haléře) bude použita na plnou úhradu ztrát společnosti firmy JITEX Písek a.s. z minulých let. 2. Částka 64,284.528,- Kč (slovy šedesátčtyřimilionydvěstěosmdesátčtyřitisícepětsetdvacetosm korun českých), to je částka odpovídající 88,- Kč (slovy osmdestátosm korun českých) na každou jednu akcii společnosti, bude použita k vyplacení jedinému akcionáři společnosti. 3. Částka 61,868.252,08 Kč (slovy šedesátjedenmilionosmsetšedesátosmtisícdvěstěpadesátdvě koruny české, osm haléřů) bude použita pro naplnění účelového kapitálového Fondu krytí podnikatelských rizik společnosti JITEX Písek a.s. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 550,- Kč (slovy pětsetpadesát korun českých), a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě naní 700,- Kč (slovy sedmset korun českých) na nové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč (slovy jednostopadesát korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny činí dva měsíce. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny začíná běžet dvacát den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 07. 2006 do 19. 09. 2006

  Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28. 7. 2005:Mimořádná valná hromada společnosti JITEX Písek a.s. se sídlem Písek, U Vodárny 1506, PSČ 397 15, IČ 608 26 991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 642 (dále jen "společnost"), schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 53.781 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč na osobu hlavního akcionáře společnost KNIT s.r.o. se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11599, a to za protiplnění ve výši 92,91 Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 476/54/05, který vypracoval znalec z oboru ekonomika Ing. Otto Šmída. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář KNIT s.r.o., se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11599 je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
od 04. 08. 2005

  Prodej části podniku v rozsahu smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společností JITEX Písek a.s., IČ 60 82 69 91, sidlo U vodárny 1506, Písek jako prodávajícím a společností JITEX a.s., IČ 26 07 39 51, sídlo U vodárny 1506, Písek jako kupujícím dne 30. 6. 2004.Citovaná smlouva o prodeji části podniku včetně příloh a notářského zápisu sepsaného JUDr. Lenkou Lojdovou, č.j. NZ 97/2004 N 95/2004 byla přiložena k návrhu na zahájení řízení o změnu zápisu v obchodním rejstříku ze dne 24. 8. 2004.
od 06. 11. 2004

  Valná hromada konaná dne 16.5.2000 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti podle § 211 a § 212 obchodního zákoníku.Důvodem pro snížení základního jmění je nutnost řešení ztráty zr.1998. Částka, o kterou je navrhováno snížení, je 219,151.800,-Kč. Způsob snížení základního jmění bude proveden v souladus § 213a obchodního zákoníku tak, že se jmenovitá hodnota každéakcie, která činí v souladu s čl. 6 stanov 1.000,- Kč, snižuje očástku 300,- Kč, takže jmenovitá hodnota akcie po snížení činí700,- Kč. Společnost vydala akcie na majitele v zaknihovanépodobě. Jiný druh akcie nebyl vydán.
od 20. 07. 2000 do 18. 12. 2000

  Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 693.984 akciína majitele po 1.000,- kč jmenovité hodnoty, s charakteremveřejněobchodovatelsných cenných papírů a na 36.522zaměstnaneckých akcií na jméno po 1.000,- kč jmenovitéhodnoty. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnostiv zaknihované podobě.
od 24. 03. 1994 do 05. 01. 1995

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
od 01. 01. 1994

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jeředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku JITEX, s.p. Písek.
od 01. 01. 1994

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov,jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 30 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 11. 2013

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 150 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2006 do 19. 09. 2006

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 700 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 11. 2005 do 22. 11. 2005

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 700 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 12. 2000 do 18. 12. 2000

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 01. 1995 do 05. 01. 1995

Počet: 36 522 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Počet: 693 984 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: KNIT s.r.o

IČO:26476576

Adresa: Písek, K lipám 132, PSČ 39701
od 19. 10. 2005 do 09. 09. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 10. 2005 do 09. 09. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LAUR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 1997 do 01. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995

Adresa: Šumavská 321, Hradiště, 397 01 Písek
od 01. 04. 2013
Písek, Šumavská 321, PSČ 39701
od 01. 10. 2009 do 01. 04. 2013
Písek, Šumavská 321
od 18. 02. 2003 do 01. 10. 2009
Písek, Putimská Vysoká 321
od 27. 11. 2002 do 18. 02. 2003
Písek, Putimská Vysoká 128
od 28. 01. 1997 do 27. 11. 2002
Písek, Putimská Vysoká 128
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996
Písek, Puttimská 128, PSČ 39701
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995


Název/Jméno: TUREK JOSEF

IČO: 40783448

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2003 do 01. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředs.předst.a prokurista
od 21. 02. 1994 do 16. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 21. 02. 1994

Adresa: U Potůčku 362, Hradiště, 397 01 Písek
od 01. 04. 2013
Písek - Hradiště, U Potůčku 362, PSČ 39701
od 19. 10. 2005 do 01. 04. 2013
Písek, Truhlářská 2178
od 18. 02. 2003 do 19. 10. 2005
Písek, Truhlářská 2178
od 21. 02. 1994 do 16. 08. 1995
Písek, Truhlářská 2178, PSČ 39701
od 01. 01. 1994 do 21. 02. 1994


Název/Jméno: KOŠATKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2012

Adresa: Písek, Švantlova 2390, PSČ 39701
od 20. 04. 2012


Název/Jméno: ČAPEK PETR

IČO: 15001679

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2012

Adresa: Písek, Topělecká 309, PSČ 39701
od 20. 04. 2012


Název/Jméno: ROUŠAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2003

Adresa: Písek, Na Pakšovce 2308, PSČ 39701
od 01. 10. 2009
Písek, Na Pakšovce 2308
od 18. 02. 2003 do 01. 10. 2009


Název/Jméno: PROKOP JAN

IČO: 46375741

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst. a gen. řed.
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a gen.řed.
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředs.předst.a gen.řed.
od 21. 02. 1994 do 16. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 21. 02. 1994

Adresa: Písek, Rašínova 855/12, PSČ 39701
od 01. 10. 2009
Písek, Rašínova 855/12
od 04. 11. 1996 do 01. 10. 2009
Písek, 17. listopadu 2130
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996
Písek, 17.listopadu 2130
od 21. 02. 1994 do 16. 08. 1995
Písek, 17. listopadu 2130, PSČ 39701
od 01. 01. 1994 do 21. 02. 1994


Název/Jméno: KUNCLOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2009 do 20. 04. 2012

Adresa: Písek, Jiráskovo nábřeží 1186, PSČ 39701
od 01. 10. 2009 do 20. 04. 2012


Název/Jméno: ČEJKA JAROSLAV

IČO: 12463990

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2004 do 20. 04. 2012

Adresa: Písek, Heritesova 1535
od 25. 09. 2004 do 20. 04. 2012


Název/Jméno: HYNEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2003

Adresa: Písek, Soukenická 176
od 18. 02. 2003


Název/Jméno: KOŠNAR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2002 do 18. 02. 2003

Adresa: Praha 1, El. Krásnohorské 123/10
od 27. 11. 2002 do 18. 02. 2003


Název/Jméno: HYNEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 1998 do 18. 02. 2003

Adresa: Praha 4, Majerského 2031
od 27. 11. 2002 do 18. 02. 2003
Praha 4, Mikulova 1579/7
od 27. 02. 1998 do 27. 11. 2002


Název/Jméno: ŠÍCH ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2002 do 18. 02. 2003

Adresa: Třeboň, Přemyslova 1119, okres Jindřichův Hradec
od 27. 11. 2002 do 18. 02. 2003


Název/Jméno: VELHARTICKÝ JIŘÍ

IČO: 40739686

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1997 do 18. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 02. 1994 do 16. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 21. 02. 1994

Adresa: Praha 3, Lucemburská 28
od 14. 07. 1997 do 18. 02. 2003
Praha 3, Lucemburská 28
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997
Praha 3, Lucemburská 28
od 21. 02. 1994 do 04. 11. 1996
Praha 3, Lucemburská 28, PSČ 13000
od 01. 01. 1994 do 21. 02. 1994


Název/Jméno: CHRZANOWSKI MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 1997 do 01. 10. 2009

Adresa: Praha 4, Jažlovická 1316
od 14. 07. 1997 do 01. 10. 2009


Název/Jméno: PURKYNĚ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1997 do 27. 02. 1998

Adresa: Praha 6, U Sluncové 602/7
od 28. 01. 1997 do 27. 02. 1998


Název/Jméno: KOLÁŘ ZDENĚK

IČO: 10656421

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1996 do 25. 09. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995

Adresa: Písek, tř. Přátelství 2381
od 04. 11. 1996 do 25. 09. 2004
Písek, tř. Přátelství 2381
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996
Písek, tř. Přátelství 2381, PSČ 39701
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995


Název/Jméno: VELHRATICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1997 do 14. 07. 1997

Adresa: Praha 3, Lucemburská 28
od 28. 01. 1997 do 14. 07. 1997


Název/Jméno: CHRZANOWSKI MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1997 do 14. 07. 1997

Adresa: Praha 4, Jažlovická 1316
od 28. 01. 1997 do 14. 07. 1997


Název/Jméno: SPŮRA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Janáčkovo nábř. 57
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997


Název/Jméno: HORSKÁ AURORA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Lamačova 841
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997


Název/Jméno: ČECH JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997

Adresa: Protivín, Družstevní 602, okres Písek
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997


Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996

Adresa: Třemošnice, Družstevní 411, okres Chrudim
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997
Třemošnice, Družstevní 411
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996


Název/Jméno: JIŘÍČEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997

Adresa: Prachovice, Průběžná 190, okres Chrudim
od 04. 11. 1996 do 28. 01. 1997


Název/Jméno: LISÝ MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996

Adresa: Praha 6, Haberfeldova 8
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996


Název/Jméno: KACHLÍK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996

Adresa: Praha 9, Kukelská 928
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996


Název/Jméno: PRŮŠA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996

Adresa: Písek, Vinařického 414
od 16. 08. 1995 do 04. 11. 1996


Název/Jméno: MALATA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995

Adresa: Praha 10, Hrusická 2527, PSČ 10000
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995


Název/Jméno: BEČKA PETR

IČO: 18746578

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995

Adresa: Písek, Šobrova 1846, PSČ 39701
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995


Název/Jméno: BEZECNÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995

Adresa: Písek, Harantova 1215, PSČ 39401
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995


Název/Jméno: KUNCL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995

Adresa: Písek, Truhlářská 2220, PSČ 39701
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995


Název/Jméno: VLÁŠEK JAN

IČO: 4169981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995

Adresa: Písek, Ševčikova 10, PSČ 39701
od 01. 01. 1994 do 16. 08. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 7. 2004

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 20. 07. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jan Vlášek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 7. 2004

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 20. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 20. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 20. 07. 2004 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 20. 07. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Stanislav Trnka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Jan Vlášek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 1. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Hejda

Zánik oprávnění:6. 8. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 1. 1995


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Miloslav Pintýř

Zánik oprávnění:28. 3. 1996


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Doc. ing. Josef Turek


Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Pavel Kohár


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Doc. ing. Josef Turek


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Hejda
Stanislav Trnka

Zánik oprávnění:20. 7. 2001


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Koloman Huťťan

Zánik oprávnění:23. 5. 1996


Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. František Laur

Zánik oprávnění:23. 5. 1996


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Jan Vlášek

Zánik oprávnění:20. 7. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Hejda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Hejda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Doc. ing. Josef Turek

Zánik oprávnění:6. 8. 2004


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Obory činnosti: Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 20. 02. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 20. 02. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 20. 02. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 20. 02. 2009
Poskytování technických služeb
od 14. 07. 2004 do 20. 02. 2009
Realitní činnost
od 09. 07. 2004 do 20. 02. 2009
Ubytovací služby
od 11. 08. 1999 do 20. 02. 2009
Výroba přízí
od 16. 12. 1994 do 20. 02. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, s výjimkou zboží uvedeného v příloze 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.
od 16. 12. 1994 do 20. 02. 2009
Reklamní služby
od 16. 12. 1994 do 20. 02. 2009
Pletařská výroba
od 16. 12. 1994 do 20. 02. 2009
Konfekční výroba
od 16. 12. 1994 do 20. 02. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 12. 1994
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 16. 12. 1994
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 16. 12. 1994


Reklamní služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Hejda

Zánik oprávnění:6. 8. 2004


Vytváření modelů a zpracování technologie výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Zánik oprávnění:6. 8. 2004


Konfekční výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Hejda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pletařská výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Hejda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, s výjimkou zboží uvedeného v příloze 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Hejda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba přízí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Miloslav Pintýř

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60826991

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
2713909" Písek - Beton", a.s.63217082Velký Osek, K pískovně 812, PSČ 28151
1761519"PROPET, spol. s r.o."60319640Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Hrušky 1198/4, PSČ 70900
910949"Společenství vlastníků jednotek J.Plachty 15, České Budějovice"26055988České Budějovice, J.Plachty 2091/15, PSČ 37004
767504ABKOM s.r.o.1784374Milínská 182, Příbram III, 261 01 Příbram
2897512AC AQUASAN CZ s.r.o.26804484Ostrava - Plesná, 26. dubna 57/67, PSČ 72527

Související osoby

#NázevICOAdresa
309732BLAŽEK TOMÁŠ49653911Praha 4 - Braník, Mezivrší 299/54, PSČ 14700
1111532ŠÍCH ZDENĚKTřeboň, Táboritská 669/II
309731MATĚJKA KARELTřebešovská 596/29, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
1211126LEDERER THOMASA-1010Wien,Rakousko, Franziskanerplatz 5
1111533VOŠAHLÍK RADEKČeské Velenice, Komenského 188

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
5481289ES+ spol. s r.o.5018218U Vodárny 1506, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
1366274JITEX a.s.26073951Písek, U Vodárny 1506, PSČ 39701
524018JITEX Písek a.s.60826991Písek, U vodárny 1506, PSČ 39715
3695124PIKATRON CZ s.r.o.26096625Písek, U Vodárny 1506, PSČ 39701
1872008TTEK s.r.o.27491048Písek - Budějovické Předměstí, areál JITEX, U Vodárny 1506, PSČ 39715