JITEX Písek a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem JITEX Písek a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 642. Její identifikační číslo je 60826991

Výpis z obchodního rejstříku JITEX Písek a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 642

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: iahem8b

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Realitní činnost
Ubytovací služby
Silniční motorová doprava osobní
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Poskytování software
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Barvení a chemická úprava textilií
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba přízí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, s...
Pletařská výroba
Konfekční výroba
Vytváření modelů a zpracování technologie výroby
Zprostředkovatelská činnost ve výstavbě
Reklamní služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 08. 2014

  Usnesením valné hromady ze dne 18.09.2013, které bylo osvědčeno notářským zápisem notářky JUDr. Lenky Lojdové, rozhodla mimořádná valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti, firmy JITEX Písek a.s., se z důvodu nepotřebnosti výše stávajícího základního kapitálu společnosti s ohledem na změnu a rozsah činnosti společnosti snižuje o částku 87.660.720,-Kč, tedy ze současné výše základního kapitálu 109.575.900,-Kč, na novou výši základního kapitálu 21.915.180,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 87.660.720,-Kč, odpovídající 120,-Kč na každou akcii, bude použita k vyplacení akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 120,-Kč a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 150,-Kč, za nové listinné akcie znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 30,-Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 25. 09. 2013

  Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 7. 6. 2006 o snížení základního kapitálu společnosti:Z důvodu, kterým je úhrada ztrát společnosti z minulých let a dále přebytek kapitálu, který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje, se: základní kapitál společnosti snižuje o částku 401,778.300,- Kč (slovyčtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých), tedy ze současné výše základního kapitálu 511,354.200,- Kč (slovy pětsetjedenáctmilionůtřistapadesátčtyřitisícedvěstě korun českých) na novou výši základního kapitálu 109,575.900,- Kč (slovy jednostodevětmilionůpětsetsedmdesátpěttisícdevětset korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 401,778.300,- Kč (slovy čtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých) bude použita takto: 1. Částka 275,625.519,92 Kč (slovy dvěstěsedmdesátpětmilionůšestsetdvacetpěttisícpětsetdevatenáct korun českých, devadesátdva haléře) bude použita na plnou úhradu ztrát společnosti firmy JITEX Písek a.s. z minulých let. 2. Částka 64,284.528,- Kč (slovy šedesátčtyřimilionydvěstěosmdesátčtyřitisícepětsetdvacetosm korun českých), to je částka odpovídající 88,- Kč (slovy osmdestátosm korun českých) na každou jednu akcii společnosti, bude použita k vyplacení jedinému akcionáři společnosti. 3. Částka 61,868.252,08 Kč (slovy šedesátjedenmilionosmsetšedesátosmtisícdvěstěpadesátdvě koruny české, osm haléřů) bude použita pro naplnění účelového kapitálového Fondu krytí podnikatelských rizik společnosti JITEX Písek a.s. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 550,- Kč (slovy pětsetpadesát korun českých), a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě naní 700,- Kč (slovy sedmset korun českých) na nové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč (slovy jednostopadesát korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny činí dva měsíce. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny začíná běžet dvacát den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 26. 07. 2006 od 19. 09. 2006

  Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28. 7. 2005:Mimořádná valná hromada společnosti JITEX Písek a.s. se sídlem Písek, U Vodárny 1506, PSČ 397 15, IČ 608 26 991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 642 (dále jen "společnost"), schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 53.781 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč na osobu hlavního akcionáře společnost KNIT s.r.o. se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11599, a to za protiplnění ve výši 92,91 Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 476/54/05, který vypracoval znalec z oboru ekonomika Ing. Otto Šmída. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář KNIT s.r.o., se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11599 je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
od 04. 08. 2005

  Prodej části podniku v rozsahu smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společností JITEX Písek a.s., IČ 60 82 69 91, sidlo U vodárny 1506, Písek jako prodávajícím a společností JITEX a.s., IČ 26 07 39 51, sídlo U vodárny 1506, Písek jako kupujícím dne 30. 6. 2004.Citovaná smlouva o prodeji části podniku včetně příloh a notářského zápisu sepsaného JUDr. Lenkou Lojdovou, č.j. NZ 97/2004 N 95/2004 byla přiložena k návrhu na zahájení řízení o změnu zápisu v obchodním rejstříku ze dne 24. 8. 2004.
od 06. 11. 2004

  Valná hromada konaná dne 16.5.2000 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti podle § 211 a § 212 obchodního zákoníku.Důvodem pro snížení základního jmění je nutnost řešení ztráty zr.1998. Částka, o kterou je navrhováno snížení, je 219,151.800,-Kč. Způsob snížení základního jmění bude proveden v souladus § 213a obchodního zákoníku tak, že se jmenovitá hodnota každéakcie, která činí v souladu s čl. 6 stanov 1.000,- Kč, snižuje očástku 300,- Kč, takže jmenovitá hodnota akcie po snížení činí700,- Kč. Společnost vydala akcie na majitele v zaknihovanépodobě. Jiný druh akcie nebyl vydán.
od 20. 07. 2000 od 18. 12. 2000

  Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 693.984 akciína majitele po 1.000,- kč jmenovité hodnoty, s charakteremveřejněobchodovatelsných cenných papírů a na 36.522zaměstnaneckých akcií na jméno po 1.000,- kč jmenovitéhodnoty. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnostiv zaknihované podobě.
od 24. 03. 1994 od 05. 01. 1995

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jeředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku JITEX, s.p. Písek.
od 01. 01. 1994

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov,jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
od 01. 01. 1994

  Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 30 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 11. 2013

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 150 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2006 od 07. 11. 2013

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 700 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 11. 2005 od 19. 09. 2006

Počet: 730 506 ks v hodnotě: 700 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 18. 12. 2000 od 22. 11. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: KNIT s.r.o

IČO: 26476576

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 10. 2005 od 09. 09. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČAPEK PETR

IČO: 73965171

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2012


Název/Jméno: HYNEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2003


Název/Jméno: PROKOP JAN

IČO: 66984556

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst. a gen. řed.
od 04. 11. 1996 od 28. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a gen.řed.
od 16. 08. 1995 od 04. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředs.předst.a gen.řed.
od 21. 02. 1994 od 16. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 21. 02. 1994


Název/Jméno: ROUŠAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2003


Název/Jméno: KOŠATKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2012


Název/Jméno: TUREK JOSEF

IČO: 40783448

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 02. 2003 od 01. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředs.předst.a prokurista
od 21. 02. 1994 od 16. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 21. 02. 1994


Název/Jméno: LAUR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 1997 od 01. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1995 od 04. 11. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 16. 08. 1995


Název/Jméno: KUNCLOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2009 od 20. 04. 2012


Název/Jméno: ČEJKA JAROSLAV

IČO: 48056944

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2004 od 20. 04. 2012


Název/Jméno: HYNEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 1998 od 18. 02. 2003


Název/Jméno: KOŠNAR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2002 od 18. 02. 2003


Název/Jméno: ŠÍCH ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2002 od 18. 02. 2003


Název/Jméno: VELHARTICKÝ JIŘÍ

IČO: 40739686

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 1997 od 18. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1996 od 28. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1995 od 04. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 02. 1994 od 16. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 21. 02. 1994


Název/Jméno: CHRZANOWSKI MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 1997 od 01. 10. 2009


Název/Jméno: KOLÁŘ ZDENĚK

IČO: 10656421

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1996 od 25. 09. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1995 od 04. 11. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 16. 08. 1995


Název/Jméno: VELHRATICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 1997 od 14. 07. 1997


Název/Jméno: CHRZANOWSKI MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1997 od 14. 07. 1997


Název/Jméno: PURKYNĚ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 1997 od 27. 02. 1998


Název/Jméno: JIŘÍČEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1996 od 28. 01. 1997


Název/Jméno: ČECH JAN

IČO: 75777096

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1996 od 28. 01. 1997


Název/Jméno: Spůra Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 11. 1996 od 28. 01. 1997


Název/Jméno: HORSKÁ AURORA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1996 od 28. 01. 1997


Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1996 od 28. 01. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1995 od 04. 11. 1996


Název/Jméno: KACHLÍK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 08. 1995 od 04. 11. 1996


Název/Jméno: LISÝ MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1995 od 04. 11. 1996


Název/Jméno: PRŮŠA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1995 od 04. 11. 1996


Název/Jméno: MALATA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 16. 08. 1995


Název/Jméno: KUNCL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 16. 08. 1995


Název/Jméno: VLÁŠEK JAN

IČO: 4169981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 16. 08. 1995


Název/Jméno: BEZECNÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 16. 08. 1995


Název/Jméno: BEČKA PETR

IČO: 18746578

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 16. 08. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 56375

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 07. 2004

Odpovědní zástupci: 56375

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 08. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 01. 1997

Zánik oprávnění:06. 08. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1995

Zánik oprávnění:28. 03. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 792351


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:06. 08. 2004


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 258985

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:01. 04. 1997


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:20. 07. 2001


Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:23. 05. 1996


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:23. 05. 1996


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994


Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 258985


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 282470


Výroba přízí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 792351

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, s výjimkou zboží uvedeného v příloze 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 282470

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pletařská výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 792351

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Konfekční výroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 792351

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vytváření modelů a zpracování technologie výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:06. 08. 2004


Zprostředkovatelská činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 792351

Zánik oprávnění:06. 08. 2004


Reklamní služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 56375

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60826991

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
468530ABKOM s.r.o.1784374Milínská 182, 26101 Příbram
373483ACT Praha a.s.60196483Těšnov 1059/1, 11000 Praha
376771AGPI Manětín spol. s r.o.2518306164, 39701 Vrcovice
444041Agropork - družstvo - v likvidaci25288067Brno, Čechyňská 23, okres Brno-město, PSČ 602 00
914057ALFA-SERVIS, s.r.o.48907057Dobrovského 620/2, 69701 Kyjov
589716Antiradon, v.o.s.46348344Vokačovská 547, 26101 Příbram
63980AREXSTAV s.r.o.25898434Bukovecká 615, 73991 Jablunkov
117758ASEKOL a.s.27373231Československého exilu 2062/8, 14300 Praha
428455ASTAKO s.r.o.26885379nám. T. G. Masaryka 1335, 76001 Zlín
661877Autoškola Hančín s.r.o.27350088Klášterní 2264, 47001 Česká Lípa
89853BAMBINI CAFFE s.r.o.28563011. máje 1526, 43201 Kadaň
679705BAPKOS, spol. s r.o.47536110Mariánská 117, 26101 Příbram
45232BINGO ROZMARÝN, a.s.49452886Žerotínovo náměstí 514/1, 60200 Brno
448188Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo64947017Bulharská 585/12, 10100 Praha
840869Bytové družstvo Filipova 2020, družstvo v likvidaci62408607Filipova 2020/14, 14800 Praha
59138Bytové družstvo GALERIE27625681Bellušova 1820/39, 15500 Praha
321472Bytové družstvo Píškova 1956-195827626962Píškova 1958/36, 15500 Praha
496996Bytové družstvo sv. Václav26027879Velké náměstí 116/7, 39701 Písek
314263C-PORT, s.r.o.25160745Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00
808105CAS Moravia, a.s.25379674Přerov, Náměstí T.G.Masaryka č. 16, PSČ 750 00
216644CEMEX Cement, k.s.15052320Tovární 296, 53804 Prachovice
60532CENMAN, s.r.o.62416871Pod višňovkou 1662/21, 14000 Praha
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
674454COMPOSITE Steel s.r.o.26073943Zemědělská 500, 37381 Kamenný Újezd
754465CPS-SYSTEME s.r.o.48114715Vnější 919/28, 14100 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
275AUBRECHTOVÁ SOŇA62760840Bělehradská 3347/7, Most, 434 01
53401BABKA ZDENĚK16473426Ve višňovce 300/20, 16100 Praha
54897BALCÁREK JAN15452573Dlouhá 784/17, 74101 Nový Jičín
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
113892BAREŠOVÁ EVA61828378Bečvářská 1384, 19016 Praha
216589BÁRTA LIBOR15717526T. G. Masaryka 825/45, 36001 Karlovy Vary
114576BARTH JAN61803685Sušice, 34201, Sušice II, Hrádecká, 1227
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
57477BAUER KAREL48250830Brigádníků 2238, 39002 Tábor
62099BEČKA PETR1874657853, 76315 Dešná
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
40993BEDNAŘÍK ZDENĚK62809610Jaroslava Staňka 865, 68605 Uherské Hradiště
131151BĚHAL FRANTIŠEK64916359Kamýcká 647/85, 16500 Praha
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
60027BENDA JIŘÍ12060046130, 41002 Křesín
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
16804BERÁNEK VLADIMÍR18197434473, 58823 Kamenice
18843BERGMAN ZDENĚK88613445Platnéřská 191/4, 11000 Praha
36017BERNÁTOVÁ VĚRA68416911Slévačská 906/34, 19800 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2146843Autoslužby Písek s.r.o.28118227U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
931639CREFORM CZ s.r.o. v likvidaci26079658Písek, 39701, Budějovické Předměstí, U vodárny, 1506
2194857DORRO s.r.o.28158415U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
1084188ERT Automotive Bohemia s.r.o.26088703U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
3018580ES+ spol. s r.o.5018218U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
1404250game: factory jitex22737511U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
2215304game4factory s.r.o.28130871U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
277738Hračky pro předškoláčky s.r.o.3949591U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
2073116INCONTROL s.r.o.28148240U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
730785INTEGRALE s.r.o. v likvidaci26032210Písek, 39701, Budějovické Předměstí, U Vodárny, 1506
1087378JITEX a.s.26073951U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
2389560JITEX COMFORT s.r.o.25166255U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
1472112JITEX Písek a.s.60826991U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
1166180LezeTop s.r.o.28093003U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
58564PIKATRON CZ s.r.o.26096625U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
654215RIVETEC s.r.o.60647761U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
2814760Sbor dobrovolných hasičů Jitex Písek a.s.65941900U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
46151SIBA Písek, s.r.o.26019264U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
2097863TTEK s.r.o.27491048U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
319892Xvision Bohemia, s.r.o.4936191U Vodárny 1506/1, 39701 Písek
1050194ZO Odborového svazu UNIOS, závodní výbor Jitex Písek a. s.63299810U Vodárny 1506/1, 39701 Písek

Fyzické osoby v okolí