JUB akciová společnost

Hlavní strana

Firma s názvem JUB akciová společnost, zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 50. Její identifikační číslo je 511447 a sídlo firmy je Masarykova 265, 399 01 Milevsko.

Výpis z obchodního rejstříku JUB akciová společnost

Datum zápisu: 21. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 50

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x8247yz

Předmět podnikání: Zednictví
Provádění průmyslových staveb
Provádění bytových a občanských staveb
Provozování cestovní kanceláře
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Zprostředkovatelská činnost
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Masarykova 265, 39901 Milevsko

Adresy: Masarykova 265, 399 01 Milevsko
od 08. 12. 2016
Milevsko, Masarykova 265
od 10. 06. 1994 do 08. 12. 2016
Milevsko, kpt. Sažinova 888
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Skutečnosti

  Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozhodl takto:- snižuje se základní kapitál společnosti JUB akciová společnost ze stávající částky 67.220.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na částku 46.650.680,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů šest set padesát tisíc šest set osmdesát korun českých), to je o částku 20.569.320,- Kč (slovy: dvacet milionů pět set šedesát devět tisíc tři sta dvacet korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě tak, že jmenovitá hodnota dosavadních akcií se snižuje z částky 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na částku 6.490,- Kč (slovy: šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), to je o částku 3.060,- Kč (slovy: šest tisíc devět set čtyřicet korun českých), to je o částku 3.060,- Kč (slovy: tři tisíce šedesát korun českých),- důvodem a účelem navrhovaného dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je jednak úhrada ztráty společnosti a dále převedení - vyplacení části finančních prostředků jedinému akcionáři,- s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: částka ve výši 6.547.808,06 Kč (slovy: šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc osm set osm korun českých a šest haléřů) bude použita k úhradě ztrát společnosti z minulých let a dále částka 14.021.511,94 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet jeden tisíc pět set jedenáct korun českých a devadesát čtyři haléře) bude vyplacena jedinému akcionáři, stanoví lhůtu 10 (slovy: deset) dnů k předložení listinných akcií společnosti za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty, která počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 24. 11. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 11. 2014

  Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluspolečnosti:Rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady společnosti JUB akciová společnost ze dne 3.4.2003 dojdeke zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:l. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku15,850.000,- Kč (slovy: patnáctmiliónůosmsetpadesáttisíc korunčeských), tedy ze současných 51,370.000,- Kč na 67,220.000,- Kčupsáním nových akcií, když upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií - upsáno bude 1.585 kusů kmenových akcií znějících najméno o jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč (desettisíc korunčeských) v listinné podobě, emisní kurz akcií je 10.000,- Kč(slovy: desettisíc korun českých) a je tedy roven jejichjmenovité hodnotě.3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře,kdy jediný akcionář upíše všechny nové akcie v rozsahu svéhopodílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo k úpisuakcií může akcionář vykonat v sídle společnosti, v Milevsku,Masarykova 265, v pracovních dnech od 8 hodin do 15 hodin, a tove lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu tétolhůty bude akcionáři oznámen písemným oznámením doručenýmakcionáři.4. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jedinéhoakcionáře, kterým je JUB kemična Industrija d.d., se sídlem 1262Dol pri Ljubljani 28, Slovenija, a to ve výši této pohledávky včástce 15,850.000,- (slovy: patnáctmiliónůosmsetpadesáttisíckorun českých) vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kurzu upsaných akcií, a to smlouvou o započtenípohledávek, která bude uzavřena mezi společností a jedinýmakcionářem ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsáníakcií.5. Tu část emisního kurzu nové emitovaných akcií, která nebudezaplacena započtením pohledávky, je upisovatel povinen splatitve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezijediným akcionářem a společností na účet vedený u Komerční bankya.s., pobočka Milevsko, č. ú. 7505-271/0100.
od 24. 06. 2003 do 15. 08. 2003

  2.člen dozorčí rady: Zlatka Sevšek, bytem Hladilniška Pot 3ALjubljana-Polje, Slovinsko
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997

  3.člen dozorčí rady: Miloslav Mácha, Okrouhlá 33, Písek -- Branice
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997

  1.člen dozorčí rady: František Šach, bytem Milevsko,Sadová 1016
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997

  Povolení k založení podniku se zahraniční účastí majetkovou bylouděleno FMF rozhodnutím ze dne 20.11.1990, č.j. XI/2-25 844/90,poř. č. 01226.Zakladatelská smlouva, stanovy společnosti a doklady o splacenícelého základního kapitálu v poměru 1:1 byly připojeny.Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárnímorgánem.
od 21. 01. 1991

  Akciová společnost byla založena jednorázově dohodouzakladatelských organizací státního podniku ZVVZ Milevsko, zast.ing. StanislavemKázeckým, CSc, pověřeným řízením státního podniku BEŽIGRADLjubljana, zast. ředitelem Francem Žitnikem a schválením stanovspolečnosti ze dne 9.11.1990.
od 21. 01. 1991

  Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému názvuspolečnosti, nebo k otisku razítka společnosti připojí svůjpodpis jedenz členů představenstva.
od 21. 01. 1991 do 31. 07. 1997

  Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kčs, slovyjedenmilionkorun čsl., z toho je vloženo 500.000,- Kčs včeskoslovenských korunách a zbytek v DEM podle platného kurzuStátní banky československé v době splacení / 27.428 DEM /.Bylo vydáno 100 kusů akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě10.000,- Kčs.
od 21. 01. 1991 do 26. 06. 1992

Akcie

Počet: 6 722 ks v hodnotě: 6940 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 11. 2014

Počet: 6 722 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 08. 2003 do 24. 11. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOKALJ SAŠO

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 24. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2011 do 24. 11. 2014

Adresa: 1230 Domžale, Podrečje 16C, Slovinská republika
od 24. 11. 2014
Domžale, Aškerčeva ulica 40, SI-1230, Slovinská republika
od 25. 07. 2011 do 24. 11. 2014


Název/Jméno: CESAR MITJA

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 24. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014

Adresa: 8213 Veliki Gaber, Stranje pri Velikem Gabru 3, Slovinská republika
od 24. 11. 2014
Mirna Peč,Goriška vas 016, Slovinská republika
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014


Název/Jméno: STAJIĆ DRAGAN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 24. 11. 2014
Dozorčí rada - člen
od 29. 05. 2012 do 24. 11. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2009 do 25. 07. 2011

Adresa: 1000 Lublaň, Prešernova cesta 13, Slovinská republika
od 24. 11. 2014
Kruševac, Nata Veljković 12, Republika Srbsko
od 29. 05. 2012 do 24. 11. 2014
Kruševac, Nata Veljkovič 12, Srbsko
od 29. 10. 2009 do 25. 07. 2011


Název/Jméno: HROCH PETR

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 24. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014

Adresa: E. Destinové 1200, 399 01 Milevsko
od 11. 09. 2014
Milevsko, E.Destinové 1200, PSČ 39901
od 29. 10. 2009 do 11. 09. 2014


Název/Jméno: HANKO DOMINIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014

Adresa: Praha 11, Radimovická 1415/6, PSČ 14900
od 29. 10. 2009 do 24. 11. 2014


Název/Jméno: Cipot-Pustatičnik Anja

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 2009 do 29. 05. 2012

Adresa: Ljubljana, Hacetova ulica 015, Slovinská republika
od 29. 10. 2009 do 29. 05. 2012


Název/Jméno: ZGONC ZLATKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2005 do 29. 10. 2009

Adresa: Hladilniška Pot 3A, Ljubljana-Polje, Slovinsko, Slovinská republika
od 29. 07. 2005 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: ŠACH FRANTIŠEK

IČO: 60864320

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 1999 do 24. 11. 2014

Adresa: Milevsko, Sadová 1016, okres Písek
od 19. 04. 1999 do 24. 11. 2014


Název/Jméno: SEVŠEK ZLATKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1997 do 29. 07. 2005

Adresa: Hladilniška Pot 3A, Ljubljana-Polje, Slovinsko, Slovinská republika
od 31. 07. 1997 do 29. 07. 2005


Název/Jméno: HADÁČKOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1997 do 29. 10. 2009

Adresa: Milevsko, Františka Kudláčka 1296, okres Písek
od 31. 07. 1997 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: TŘEŠTÍK MARTIN

IČO: 62653431

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 1997 do 29. 10. 2009

Adresa: Milevsko, Písecké předměstí 1301, okres Písek
od 31. 07. 1997 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: VELKAVRH DARIJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 1997 do 19. 04. 1999

Adresa: Lubljana, Ilirska 22, Slovinsko, Slovinská republika
od 31. 07. 1997 do 19. 04. 1999


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997

Adresa: Milevsko, Erbenova 746
od 10. 06. 1994 do 31. 07. 1997


Název/Jméno: HOYER ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1994 do 29. 10. 2009

Adresa: Komenda, Slovinsko, Sadarjeva 18
od 10. 06. 1994 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: FRECE VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1994 do 29. 10. 2009

Adresa: Dol pri Ljubljani, Slovinsko, Zajelše 5
od 10. 06. 1994 do 29. 10. 2009


Název/Jméno: DUŠEK VLADIMÍR

IČO: 15324125

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ředitel
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Milevsko, B. Němcové 860
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: NETÍK JIŘÍ

IČO: 49021052

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - n
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Týn n. Vltavou, Kolodějská 410
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: ing. Stanislav kázecký CSc

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - n
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Milevsko, Erbenova 746
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: SPURNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - n
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Praha 4 - Háje, Květnového vítězství 496
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Název/Jméno: ŽITNÍK FRANC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - n
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994

Adresa: Ljubljana d.d., Podmilščakova 24
od 21. 01. 1991 do 10. 06. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 1. 1997


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 2. 1993

Zánik oprávnění:8. 1. 1997


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 2. 1993

Zánik oprávnění:8. 1. 1997


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 2. 1993

Zánik oprávnění:10. 6. 1994


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Zánik oprávnění:13. 2. 2003


Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vavroch

Zánik oprávnění:13. 2. 2003


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Jaroslav Vavroch


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00511447

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
231550"Společenství vlastníků jednotek domu čp.935,934,933,932 Komenského-Milevsko"26043491J. A. Komenského 933, 399 01 Milevsko
2385605Agrární komora České republiky47674768Blanická 383/3, Hodolany, 779 00 Olomouc
3208114Agro Chvalešovice s.r.o.4499255č.p. 18, 373 51 Dříteň
2766463AGROM TŘEBNOUŠEVES, s.r.o.25934066č.p. 18, 508 01 Třebnouševes
1992426Alltech Bohemia CB a.s.28147278J. Lomského 777/13, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
2238184AMÁDEUS REAL, a.s.16193733Praha 1, Dlouhá tř. 13
2340273AREA, s.r.o.45476942Praha 5, Na Farkáně 241/1, PSČ 15000
981519AUTEL, a.s.25354566Oldřichovice 790, 739 61 Třinec
51971AUTEL, s. r. o.47666251Třinec IX - Oldřichovice, budova Zemědělského družstva
1698530BEJU s.r.o.46679863Milevsko, Masarykova 265
1194544BOHEMIA KLIMA s.r.o.25654969Praha 9 - Libeň, Stará Spojovací 2418/6, PSČ 19000
2178033BRONAS s.r.o.48151751č.p. 212, 549 84 Heřmánkovice
2551724BRUSICO PLAST v. o. s. - v likvidaci25201620Nerudova 721, 339 01 Klatovy 1
1195191Bytové družstvo Čs. Armády 830, Milevsko v likvidaci26094401Čs. Armády 830, 399 01 Kovářov
1477820Bytové družstvo Jiráskovo 531 v likvidaci25928112Jiráskovo náměstí 531, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
2623035Česká konzultační,a.s.25594451Čížovky 1679/12, 680 01 Boskovice
1694784ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
2661322D U C O, s.r.o.60826568Praha 4 - Újezd, Pastevců 471/10, PSČ 14900
1417153Dílny sv. Jiljí o.p.s.2515784Dvorce 258, Břilice, 379 01 Třeboň
388992DIMLEX, společnost s ručením omezeným DIMLEX Limited Liability Company v anglickém jazyce DIMLE40615308Praha 10, Na Výsluní 2037/20
2545028Domov sv. Anežky, o.p.s.26018888Čihovice 30, Hněvkovice na levém břehu Vltavy, 375 01 Týn nad Vltavou
1423067Domovy KLAS Chrášťany o.p.s.2509644č.p. 5, 373 04 Chrášťany
2500439Domovy KLAS, o.p.s.28112962Temelín - Temelín 15, PSČ 37301
1316855Druhá příbramská spol.s r.o.46349391okr.Příbram, Rtišovice 24
1099384EGÚ Brno, a.s.46900896Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
156152ADENSAM PETR67157271131, 39001 Tábor
88197BARTÍK PAVEL4092770974, 25601 Soběhrdy
49130BARTOŠ MARTIN86635107Výhledová 549/5, 15200 Praha
6031BARTOŠ VÁCLAV62800116253, 79806 Otaslavice
1203531BAŠTÝŘ JIŘÍ4722602114, 39301 Ondřejov
976295BECK EMIL42391725E. Destinové 1031/26, 39901 Milevsko
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
199610BERAN MIROSLAV64278751Sovinec 461/20, 63900 Brno
48020BERÁNEK ZDENĚK66704138náměstí T. G. Masaryka 78/15, 75131 Lipník nad Bečvou
71654BÍLEK PETR67054978Drdy 330/2, 64100 Brno
44534BÍLKOVÁ KATEŘINA16121236Pod Hořavkou 313/1, 19016 Praha
52623BÍLKOVÁ RENÁTA2771659Fabian 1204, 69102 Velké Bílovice
4826BLAŽEK JOSEF69367396Do Dolnic 120, 10400 Praha
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
995BLAŽEK ZDENĚK12296546Na Výsluní 524, 76001 Zlín
9614BOČEK PAVEL74322711Tolstého 1217/30, 40003 Ústí nad Labem
25176BOK TOMÁŠ73262111Zábřeh, 78901, Zábřeh, Obránců míru, 1623/21
171480BOUŠKA ONDŘEJ49881833Jana Kamaráda 1995, 25088 Čelákovice
402552BRABCOVÁ MARIE63396262Družstevní 297, 67921 Bořitov
442946BRABEC BOHUMIL15693040Jeronýmova 1404, 44001 Louny
583616BRABEC FRANTIŠEK48215023Sídliště 374, 38232 Velešín
50241BRABEC JAN46720359Zdiměřická 1083, 25242 Jesenice

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: SOLAR INVEST a.s.27747034Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: PILULKA, s.r.o.26278375Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Fyzická osoba: Věra Nakoukalová87389011Politických obětí 192, 73801 Frýdek-Místek
Fyzická osoba: Martin Kraj479112612, 44001 Počedělice
Firma: BENU s.r.o.24159140Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 14000
Fyzická osoba: Jaromír Jágr4564579524, 59212 Újezd
Fyzická osoba: Ivan Orlov87661594Legerova 616/78, 12000 Praha
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: Jan Zmije61153630Mrákov, 34501, , Část Starý Klíčov, 18
Fyzická osoba: Jan Slavík60205563Větrná 318, 25101 Babice
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Fyzická osoba: Ing. Michal Dudlák73460575Jiráskova 465/18, 35201 Aš
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Martin Pojkar1370332Rychnovská 483, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
Fyzická osoba: Galyna Malyk70060258Horní Cerekev, 39403, Horní Cerekev, Březinova, 323

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
402274Bejr Antonín15797465Masarykova 341/22, 39901 Milevsko
1697138Bočanová Hana10300228Milevsko, 39901, Milevsko, Masarykova, 185
1944266Brom Jan61495620Masarykova 180/29, 39901 Milevsko
323158Demeter Ján73535621Masarykova 159/4, 39901 Milevsko
2556867Drda Zdeněk40750388Sokolovská 366/2, 39901 Milevsko
592215Drdová Eva16832728Sokolovská 366/2, 39901 Milevsko
1912140Dvořáková Blanka4369297Masarykova 346/27, 39901 Milevsko
2989044Fořt Petr66233895Husovo náměstí 188, 399 01 Milevsko
395700Franěk František63858207Milevsko, 39901, Milevsko, Masarykova, 159
2895108Fröhr Michal73514080Masarykova 346/27, 39901 Milevsko
2767150Gruberová Iveta3823911Masarykova 346/27, 39901 Milevsko
2603446Hejný Václav46665609Masarykova 346/27, 39901 Milevsko
2240109Hejný Lukáš73556548Masarykova 346/27, 39901 Milevsko
2018673Herr Hagen62392409Masarykova 164/18, 39901 Milevsko
1886857Jirátko Pavel1992619Masarykova 346/27, 39901 Milevsko
115140Klímová Hana71911049Masarykova 165, 39901 Milevsko
1412846Kolařík Jan43116302Sokolovská 191/8, 39901 Milevsko
3046481Kolaříková Aneta1816756Sokolovská 191/8, 39901 Milevsko
1479452Kolaříková Jaroslava63862441Sokolovská 191/8, 39901 Milevsko
2432053Kuchtová Marie43813399Sokolovská 374/10, 39901 Milevsko
223463Mácha Dušan68525133Masarykova 368, 39901 Milevsko
625421Mörtl Ondřej71333746Masarykova 186/5, 39901 Milevsko
963056Müllerová Helena70528047Masarykova 164/18, 39901 Milevsko
3085379Procházka Robert73556556Masarykova 164/18, 39901 Milevsko
594295Procházková Ivana60868708Masarykova 164/18, 39901 Milevsko