JVCD, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem JVCD, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2321. Její identifikační číslo je 60193204

Výpis z obchodního rejstříku JVCD, a.s.

Datum zápisu: 30. 12. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2321

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: gyuep2x

Předmět podnikání: Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba demineralizované vody
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Modernizace kotelen - klimatizace a tepelných zařízení /vyjma...
Poradenská činnost v provozu tepelných zařízení
Obstaravatelská činnost ve správě kotelen
Správa a údržba technických zařízení budov
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží...

Adresa společnosti

Sídlo: Americká 415/36, 12000 Praha

Adresy: Praha 2, Americká 36/415, PSČ 12000
od 25. 11. 2002
Praha 2, Americká 36, PSČ 12000
od 14. 03. 2001 od 25. 11. 2002
Praha 5, Ostrovského 3/253
od 18. 12. 1998 od 14. 03. 2001
Praha 1, Opletalova 45
od 30. 12. 1993 od 18. 12. 1998

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 04. 2016

  Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitáluspolečnosti z částky Kč 10.000.000,-(slovy: deset milionů korunčeských) na částku Kč 100.000.000,- (slovy: jedno sto milionůkorun českých), a to upsáním nových akcií společnosti akcionářispolečnosti, kteří se vzdali svého přednostního práva naupisování akcií, s připuštěním možnosti započtení pohledávkyvůči společnosti proti pohledávce společnosti na splaceníemisního kursu takto:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen:Kč 90.000.000,- ( slovy: devadesát milionů korun českých);b) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu:c) nepřipouští se;d) počet, druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota upisovanýchakcií:1) 5.500 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 10.000,- každá;2) 175 kusů prioritních zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 102.000,- každá;3) 80 kusů prioritních zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 214.375,- každá;všichni akcionáři se svého přednostního práva na upisování akciívzdali;f) způsob upsání akcií bez využití přednostního práva:k upsání dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205obchodního zákoníku, a to po podání návrhu na zápis usnesenímvalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku; účinnost dohody akcionářů podle ustanovení§ 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jížbude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku;g) místo upsání akcií bez využití přednostního práva:akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti;h) lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva:akcionáři uzavřou smlouvu o upsání akcií nejpozději 14 dnů odedne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářůmspolečnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku;i) připuštění možnosti započtení:připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisníhokursu s tím, že emisní kurs má být splacen započtením;j) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:akcionář předloží návrh dohody o započtení v podobě v podstatnémshodné s tím, co je připojeno k zápisu o mimořádné valné hromadějako příloha č.2, a to nejpozději do 40 dnů od uzavření dohodyakcionářů podle bodu (f); společnost je povinna předložený návrhakceptovat do 30 dnů od jeho obdržení; akcionář a společnost semohou dohodnout, že započíst lze i pohledávky,které nejsousplatné;k) způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií:emisní kurs bude splacen započtením pohledávek akcionářespolečnosti, společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1,Jungmannova 29/35, PSČ 111 48 ve výši Kč 45.529.963,- ( slovy:čtyřicet pět milionů pět set dvacet devět tisíc devět setšedesát tři korun českých) a pohledávek druhého akcionářespolečnosti, společnosti DALKIA FRANCE, société comandite paractions, se sídlem 37 av Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350,Saint André lez Lille, Francie ve výši Kč 92.110.606,- ( slovy:devadesát dva milionů sto deset tisíc šestset šest korunčeských) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursuakcií ve výši Kč 90.000.000,- ( slovy: devadesát milionů korunčeských ), a to ve lhůtě 40 dnů od uzavření dohody akcionářůpodle bodu (f)
od 21. 08. 2002 od 25. 11. 2002

  Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.3.1999 o snížení základ-ního jmění z výše 17 000 000,- Kč (slovy sedmnáct milionů korunčeských) na částku 10 000 000,- Kč (slovy deset milionů korunčeských) za těchto podmínek:1. důvodem snížení základního jmění je pokrytí (úhrada) ztrátyspolečnosti vykázané za účetní období roků 1994 a 1995.2. rozsah snížení základního jmění je ve výši 7 000 000,- Kč(slovy sedm milionů korun českých).3. snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím zoběhu takového počtu akcií odpovídajícího jmenovité hodnotě7 000 000,- Kč, tj. 700 ks akcií, a to akcií patřících jedinémuakcionáři společnosti vzhledem k tomu, že aktuální stanovy spo-lečnosti umožňují vzetí akcií z oběhu.4. v zákonných lhůtách bude podána žádost Středisku cenných papí-rů ke zrušení cenných papírů v celkovém počtu 700 ks akcií v sou-ladu s rozhodnutím jediného akcionáře.
od 29. 06. 1999 od 18. 02. 2000

  Datum uzavření zakladatelské smlouvy: 3. 8. 1993
od 30. 12. 1993 od 13. 04. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: VEOLIA ENERGIE INTERMATIONAL, S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: DALKIA INTERNATIONAL S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 04. 2005 od 13. 04. 2016


Název/Jméno: S DALKIA

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 06. 1999 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: COMPAGNIE GENERAL DE CHAUFFE S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 12. 1998 od 29. 06. 1999


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VYROUBAL JAKUB

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 13. 04. 2016
Správní rada - člen správní rady
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: LANNELUC CHRISTOPHE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 od 13. 04. 2016


Název/Jméno: LEIMGRUBER FRANCOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2013 od 13. 04. 2016


Název/Jméno: BARRIEUX LAURENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2013 od 13. 04. 2016


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 42125073

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2013 od 13. 04. 2016


Název/Jméno: HABÉGRE FRANCOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 04. 2003 od 21. 01. 2013


Název/Jméno: CAPRIS RENAUD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2004 od 19. 04. 2005


Název/Jméno: ŠINÁGL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2004 od 19. 04. 2005
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2002 od 08. 12. 2004


Název/Jméno: JENDRYŠČÍK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 od 19. 04. 2005


Název/Jméno: GIVOIS DENIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 04. 2003 od 19. 04. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 06. 2000 od 09. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 1999 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: SANDRI RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 2004 od 21. 01. 2013


Název/Jméno: TOMANDLOVÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 2004 od 21. 01. 2013


Název/Jméno: HUMBERT GILLES

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 2003 od 08. 12. 2004


Název/Jméno: M Slavomír

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 2003 od 17. 02. 2004


Název/Jméno: LEVET GÉRARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 2002 od 08. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 02. 2000 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: LAŠTŮVKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 08. 2002 od 02. 10. 2002


Název/Jméno: HOLMAN ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 08. 2002 od 02. 10. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 27. 06. 2000 od 26. 08. 2002


Název/Jméno: PINTER MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2002 od 19. 04. 2005


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2002 od 19. 04. 2005


Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 2002 od 08. 12. 2004


Název/Jméno: PŘÍHODA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 2002 od 19. 04. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 od 29. 07. 2002


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 06. 2000 od 26. 08. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 06. 2000 od 29. 07. 2002


Název/Jméno: ALLEMAN BRICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 06. 2000 od 09. 04. 2003


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 od 29. 07. 2002


Název/Jméno: MASSON BRUNO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 od 17. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1998 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: GUILLAUME PASCAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 od 17. 03. 2003


Název/Jméno: HOUSSIN PATRICK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2000 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: COCHEPIN ALAIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2000 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: MARTIN GUY

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1999 od 09. 02. 2000


Název/Jméno: JAMIN RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1999 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: Alain Claude Francoi

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1998 od 29. 06. 1999


Název/Jméno: Jean Yves Thierr

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1998 od 09. 02. 2000


Název/Jméno: BOUDIER MARC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1998 od 27. 06. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1993 od 31. 03. 1994


Název/Jméno: BERMEJO LAURENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 12. 1998 od 29. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 06. 1996 od 18. 12. 1998


Název/Jméno: Jean Luc Demaness

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1998 od 09. 02. 2000


Název/Jméno: Hubert Michel Lhoir

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1996 od 18. 12. 1998


Název/Jméno: Pierra Yvess Desbouvrie

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 1994 od 13. 06. 1996


Název/Jméno: PAVLATA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 1994 od 18. 12. 1998


Název/Jméno: Pierra Yvesse Desbouvrie

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 31. 03. 1994 od 13. 06. 1996


Název/Jméno: Desbouvrie Pierre-Yves

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 31. 03. 1994


Název/Jméno: RYBÁŘ JAROSLAV

IČO: 63656329

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 13. 06. 1996


Název/Jméno: CHARYPAR MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 13. 06. 1996


Název/Jméno: DUTOIT MARC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 13. 06. 1996


Název/Jméno: SINQUIN ROGER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 13. 06. 1996


Název/Jméno: CAUS CLAUDE

IČO: 62903241

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 13. 06. 1996


Název/Jméno: FRONĚK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1993 od 31. 03. 1994


Název/Jméno: CHAIGNEAU JACQUES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1993 od 18. 12. 1998


Název/Jméno: SICOTTE JACQUES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1993 od 18. 12. 1998


Název/Jméno: ZELLER LUC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 18. 12. 1998


Název/Jméno: HANSON LEVI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 12. 04. 1995


Název/Jméno: CHELBERG ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 od 12. 04. 1995


Název/Jméno: EHLEN RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 1993 od 31. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 01. 1995


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 818148


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 1359370

Zánik oprávnění:30. 12. 1995


Výroba demineralizované vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 03. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 1359368

Přerušení: od 30. 06. 1997 od 02. 10. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 674649


Modernizace kotelen - klimatizace a tepelných zařízení /vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost.podnikání/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 818148

Přerušení: od 30. 06. 1997 od 02. 10. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v provozu tepelných zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 674649

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelská činnost ve správě kotelen

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 1359370

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba technických zařízení budov

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 681444

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zá

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 818148

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193204

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:28. 04. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
129848AGRO Hoštka a.s.49096150Litoměřická 260, 41172 Hoštka
582086AGROJILM, s.r.o.49812114K Javorku 920, 51401 Jilemnice
268714AGROSTAV, akciová společnost46904662Jihlava, Hruškové Dvory 3, PSČ 586 01
590193AQUA SERVIS BRNO, s.r.o.46973419Mezírka 741/7, 60200 Brno
440990AUTOSPOL spol. s r.o. v likvidaci45805181Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Opatovická, 20
158813AutoTrans Vtípil, s.r.o.543579079, 53901 Dědová
487111Bellalux, s.r.o v likvidaci25148541Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Hybernská, 1009
233417BEVANOKRA s.r.o. v likvidaci27641708Schnirchova 522/4, 29001 Poděbrady
577582BLOCKHAUS s.r.o.28380673U lužického semináře 93/12, 11800 Praha
71912BORETO, a.s.25735632Brozánky 74, okres Mělník, PSČ 276 01
575042BUCANKA s.r.o.27190005Na Bučance 1704/11a, 14000 Praha
32495Bustec Infosystems Europe s.r.o.63482282373, 79847 Horní Štěpánov
134786BYTOVÉ DRUŽSTVO BARVY 14, družstvo25502875Barvy 764/14, 63800 Brno
627466Bytové družstvo majitelů bytů Domažlice25221175Mánesova 528, 34401 Domažlice
541452Bytové hospodářství377830Tachov, Sokolovská 1172
144247C.S.energizer s.r.o.28106385tř. 28. října 1295/19, 37001 České Budějovice
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
27258Československé automobilové opravny Teplice, státní podnik480606Proboštov, 41712, , Kpt.Jaroše, 400
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
321575DEBRA GROUP a.s. "v likvidaci"25351087K pérovně 740/9, 10200 Praha
671068Divadlo Gong - kulturní a vzdělávací společenské centrum, příspěvková organizace64564Jandova 207/4, 19000 Praha
434349DŘEVONA N+P s.r.o.2770118254, 79803 Vícov
134848Dřevospol Kladno spol. s r.o. v likvidaci46351892Kladno, 27201, , Ke stadionu, 3088

Související osoby

#NázevICOAdresa
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
185458ANDRES JOSEF40094863Erno Košťála 968, 53012 Pardubice
227004BAĎURA ANTONÍN16618637Antonína Sovy 1518/41, 74705 Opava
155321BAJER FRANTIŠEK43571026Pod Ostrou hůrkou 123, 74792 Háj ve Slezsku
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
71842BALCAR JIŘÍ12636304Sobětická 1477/18A, 15300 Praha
30573BALOUNOVÁ JITKA74453645U Cihelny 505/7, 27601 Mělník
312669BAMBUŠEK JAROSLAV47857820179, 78701 Bratrušov
118846BÁR JOSEF6413232321, 74267 Ženklava
48091BARÁK ZDENĚK16348125Nádražní 477/38, 69604 Svatobořice-Mistřín
230517BARTÁK PAVEL62121260Puškinova 521/39, 68201 Vyškov
203446BARTOŠÍKOVÁ PETRA87757231Semická 2026/10, 14300 Praha
236918BÁRTOVÁ MIROSLAVA6842822780, 38901 Drahonice
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
107837BEDNÁŘ MIROSLAV75737086Purkyňova 474/13, 59102 Žďár nad Sázavou
88862BEDNÁŘ ZDENĚK65799119Nad Jihlávkou 5064/6, 58601 Jihlava
107165BĚLAŠKA ALOIS939463Křiby 4708, 76005 Zlín
343324BELLEROVÁ TEREZA2455668Revoluční 1003/3, 11000 Praha
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
106737BENEŠ KAREL68278527Wolkerova 2329/30, 32600 Plzeň
287286BERANOVÁ ALENA40660958Hlubocká 710/2, 15800 Praha
130603BERKA VLADAN44770511Severovýchod 471/1, 78901 Zábřeh
51028BERNARD JAN65442334Ke Klimentce 2431/2, 15000 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Firma: CHESS ON SUNDAY s.r.o.4995775Myslbekova 685/19, 16900 Praha
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Fyzická osoba: Dana Marková67470670Doktora Paula 698, 55101 Jaroměř
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Fyzická osoba: Petr Bilan74768140Těšínská 990/5, 73601 Havířov

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
785774129bit, s.r.o.24159573Francouzská 75/4, 12000 Praha
19160842+kk, s.r.o.2238951náměstí Míru 341/15, 12000 Praha
18466893+kk, s.r.o.2993627náměstí Míru 341/15, 12000 Praha
2564240A-KONTO SE24852384náměstí Míru 341/15, 12000 Praha
3047165A-MARK, s.r.o.25691201Americká 415/36, 12000 Praha
144738A1 TRADING, s.r.o.27937828Americká 177/35, 12000 Praha
1768045ADE Property s.r.o.27396011Uruguayská 78/12, 12000 Praha
655765Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o.4028848náměstí Míru 341/15, 12000 Praha
1177761AHE s.r.o.61504068Americká 177/35, 12000 Praha
1179805AIMS Consulting s.r.o.27428061Americká 177/35, 12000 Praha
1540602AK AUDIT spol. s r.o.25634780Americká 177/35, 12000 Praha
613542AKOUD s.r.o.5570166Uruguayská 78/12, 12000 Praha
1895274ALICE REAL ESTATE INVESTMENT s.r.o.27604691Uruguayská 78/12, 12000 Praha
314173Alpha Residential Development a.s.4786181Americká 177/35, 12000 Praha
1612109AMERICKÁ 36, a.s.25698516Americká 415/36, 12000 Praha
544568Americká 41 a.s.29021324Americká 197/41, 12000 Praha
2688784ANTAREX, s.r.o.25762656Francouzská 75/4, 12000 Praha
2290178Anver,s.r.o.63987881Uruguayská 438/6, 12000 Praha
2829011Anvit ,s.r.o. v likvidaci25084704Uruguayská 438/6, 12000 Praha
2782787Aspira Energy s.r.o.28398980Uruguayská 380/17, 12000 Praha
1326109B.N.A.team, s.r.o.27109437Francouzská 75/4, 12000 Praha
35679BAO,s.r.o.44849516Praha, 12000, , Uruguayská, 5
653350Bar Retro s.r.o.5590825Francouzská 75/4, 12000 Praha
2441881BC Gourmet s.r.o.3159507Uruguayská 78/12, 12000 Praha
2052569Beijing Tong Ren Tang Czech Republic SE3438066Americká 340/31, 12000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2064299ACI - REMA s.r.o.60203595Americká 460/25, 12000 Praha
3018061MUDR.PAVEL TICHÝ, STOMATOLOGICKÁ ORDINACE49370596Americká 340/31, 12000 Praha
66644Patrick Etienne Crosnier Leconte4775511Uruguayská 437/4, 12000 Praha
26948RAKIT15319849Uruguayská 437/4, 12000 Praha
1312075Aje Oluwatoromo88097196Francouzská 80/6, 12000 Praha
869581Akšteinová Václava14901650Americká 177/35, 12000 Praha
2691274Allemandou Victor3476553Americká 339/39, 12000 Praha
3122092Arzumanova Marianna5387671Uruguayská 438/6, 12000 Praha
2336178Bechynská Gabriela67994890Americká 340/31, 12000 Praha
124319BEZECNÁ Věra16134401Uruguayská 430/10, 12000 Praha
2229189Broda Michael88299457Americká 340/31, 12000 Praha
157353Brož Josef87332205Americká 339/39, 12000 Praha
3270041Brožová Monika66245648Americká 177/35, 12000 Praha
3411294Břeň Radomír44371063Uruguayská 78/12, 12000 Praha
2446628Březina Josef66246296Americká 177/35, 12000 Praha
2161259Cassell Michael Richard88342174Uruguayská 78/12, 12000 Praha
1388016Coufalová Petra66568455náměstí Míru 341/15, 12000 Praha
954101Černoch Václav1710125Americká 177/35, 12000 Praha
1628694Davis Steven Leonard70377278Uruguayská 430/10, 12000 Praha
177018Dőrflová Monika74802402Americká 118/38, 12000 Praha
566384Dubášová Ivana76444571Americká 340/31, 12000 Praha
453314Dvořák Miroslav16116186Uruguayská 78/12, 12000 Praha
25881Dvořák Pavel67404332Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Francouzská, 79/2
2821834ENDRYS Marcel69044198Uruguayská 78/12, 12000 Praha
2510628Felt Frederick3734471Americká 460/25, 12000 Praha