JVCD, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem JVCD, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2321. Jeho identifikační číslo je 60193204

 
 

Výpis z obchodního rejstříku JVCD, a.s.

Datum zápisu: 30. 12. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2321

Identifikační číslo:60193204

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: gyuep2x

Předmět podnikání: Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba demineralizované vody
Správa a údržba technických zařízení budov
Poradenská činnost v provozu tepelných zařízení
Obstaravatelská činnost ve správě kotelen
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Modernizace kotelen - klimatizace a tepelných zařízení /vyjma...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 2, Americká 36/415, PSČ 12000
od 25. 11. 2002
Praha 2, Americká 36, PSČ 12000
od 14. 03. 2001 do 25. 11. 2002
Praha 5, Ostrovského 3/253
od 18. 12. 1998 do 14. 03. 2001
Praha 1, Opletalova 45
od 30. 12. 1993 do 18. 12. 1998
Americká 415/36, 12000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 04. 2016

  Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitáluspolečnosti z částky Kč 10.000.000,-(slovy: deset milionů korunčeských) na částku Kč 100.000.000,- (slovy: jedno sto milionůkorun českých), a to upsáním nových akcií společnosti akcionářispolečnosti, kteří se vzdali svého přednostního práva naupisování akcií, s připuštěním možnosti započtení pohledávkyvůči společnosti proti pohledávce společnosti na splaceníemisního kursu takto:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen:Kč 90.000.000,- ( slovy: devadesát milionů korun českých);b) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu:c) nepřipouští se;d) počet, druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota upisovanýchakcií:1) 5.500 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 10.000,- každá;2) 175 kusů prioritních zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 102.000,- každá;3) 80 kusů prioritních zaknihovaných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 214.375,- každá;všichni akcionáři se svého přednostního práva na upisování akciívzdali;f) způsob upsání akcií bez využití přednostního práva:k upsání dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205obchodního zákoníku, a to po podání návrhu na zápis usnesenímvalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku; účinnost dohody akcionářů podle ustanovení§ 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jížbude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku;g) místo upsání akcií bez využití přednostního práva:akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti;h) lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva:akcionáři uzavřou smlouvu o upsání akcií nejpozději 14 dnů odedne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářůmspolečnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku;i) připuštění možnosti započtení:připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisníhokursu s tím, že emisní kurs má být splacen započtením;j) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:akcionář předloží návrh dohody o započtení v podobě v podstatnémshodné s tím, co je připojeno k zápisu o mimořádné valné hromadějako příloha č.2, a to nejpozději do 40 dnů od uzavření dohodyakcionářů podle bodu (f); společnost je povinna předložený návrhakceptovat do 30 dnů od jeho obdržení; akcionář a společnost semohou dohodnout, že započíst lze i pohledávky,které nejsousplatné;k) způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií:emisní kurs bude splacen započtením pohledávek akcionářespolečnosti, společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1,Jungmannova 29/35, PSČ 111 48 ve výši Kč 45.529.963,- ( slovy:čtyřicet pět milionů pět set dvacet devět tisíc devět setšedesát tři korun českých) a pohledávek druhého akcionářespolečnosti, společnosti DALKIA FRANCE, société comandite paractions, se sídlem 37 av Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350,Saint André lez Lille, Francie ve výši Kč 92.110.606,- ( slovy:devadesát dva milionů sto deset tisíc šestset šest korunčeských) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursuakcií ve výši Kč 90.000.000,- ( slovy: devadesát milionů korunčeských ), a to ve lhůtě 40 dnů od uzavření dohody akcionářůpodle bodu (f)
od 21. 08. 2002 do 25. 11. 2002

  Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.3.1999 o snížení základ-ního jmění z výše 17 000 000,- Kč (slovy sedmnáct milionů korunčeských) na částku 10 000 000,- Kč (slovy deset milionů korunčeských) za těchto podmínek:1. důvodem snížení základního jmění je pokrytí (úhrada) ztrátyspolečnosti vykázané za účetní období roků 1994 a 1995.2. rozsah snížení základního jmění je ve výši 7 000 000,- Kč(slovy sedm milionů korun českých).3. snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím zoběhu takového počtu akcií odpovídajícího jmenovité hodnotě7 000 000,- Kč, tj. 700 ks akcií, a to akcií patřících jedinémuakcionáři společnosti vzhledem k tomu, že aktuální stanovy spo-lečnosti umožňují vzetí akcií z oběhu.4. v zákonných lhůtách bude podána žádost Středisku cenných papí-rů ke zrušení cenných papírů v celkovém počtu 700 ks akcií v sou-ladu s rozhodnutím jediného akcionáře.
od 29. 06. 1999 do 18. 02. 2000

  Datum uzavření zakladatelské smlouvy: 3. 8. 1993
od 30. 12. 1993 do 13. 04. 2016

Akcie

Počet: 6 500 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 19. 04. 2005

Počet: 6 500 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 25. 11. 2002 do 25. 11. 2002

Počet: 80 ks v hodnotě: 214375 - prioritní akcie na jméno
od 23. 08. 2002

Počet: 175 ks v hodnotě: 102000 - prioritní akcie na jméno
od 23. 08. 2002

Počet: 6 500 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 23. 08. 2002 do 23. 08. 2002

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 18. 02. 2000 do 18. 02. 2000

Počet: 1 700 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 12. 04. 1995 do 12. 04. 1995

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 30. 12. 1993 do 30. 12. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: VEOLIA ENERGIE INTERMATIONAL, S.A.

Adresa: 75116 Paris, 36-38 avenue Kléber, Francouzská republika
od 13. 04. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: DALKIA INTERNATIONAL S.A.

Adresa: 37 Avenue Du Maréchal De Latte Tassigny, 59350 ST ANDRE, Francouzská republika
od 19. 04. 2005 do 13. 04. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 04. 2005 do 13. 04. 2016


Název/Jméno: S DALKIA

Adresa: 37, avenue de Maréchal de Lattre de Tassigny, 593 50 Saint André Lez Lille, Francouzská republika
od 29. 06. 1999 do 27. 06. 2000

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 06. 1999 do 27. 06. 2000


Název/Jméno: COMPAGNIE GENERAL DE CHAUFFE S.A.

Adresa: 37, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 593 50 Saint-André-Lez-Lille, Francouzská republika
od 18. 12. 1998 do 29. 06. 1999

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 12. 1998 do 29. 06. 1999


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VYROUBAL JAKUB

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 13. 04. 2016
Správní rada - člen správní rady
od 13. 04. 2016

Adresa: Bohuslava Martinů 718/23, Poruba, 708 00 Ostrava
od 13. 04. 2016


Název/Jméno: LANNELUC CHRISTOPHE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 do 13. 04. 2016

Adresa: Blahoslavova 3301/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 21. 01. 2013 do 13. 04. 2016
Ostrava - Moravská Ostrava, Střední 1831/1, PSČ 70200
od 08. 12. 2004 do 21. 01. 2013


Název/Jméno: LEIMGRUBER FRANCOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2013 do 13. 04. 2016

Adresa: Blahoslavova 3301/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 21. 01. 2013 do 13. 04. 2016


Název/Jméno: BARRIEUX LAURENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2013 do 13. 04. 2016

Adresa: Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 21. 01. 2013 do 13. 04. 2016


Název/Jméno: NOVÁK JOSEF

IČO: 62228561

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 01. 2013 do 13. 04. 2016

Adresa: Osvoboditelů 219, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
od 21. 01. 2013 do 13. 04. 2016


Název/Jméno: Habegre Francois

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 04. 2003 do 21. 01. 2013

Adresa: Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, PSČ 70200
od 19. 04. 2005 do 21. 01. 2013
Ostrava - Třebovice, Šaljapinova 5513
od 09. 04. 2003 do 19. 04. 2005


Název/Jméno: CAPRIS RENAUD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 2004 do 19. 04. 2005

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Chladná 11/1949, PSČ 71000
od 08. 12. 2004 do 19. 04. 2005


Název/Jméno: ŠINÁGL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2004 do 19. 04. 2005
Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2002 do 08. 12. 2004

Adresa: Proboštov, Jabloňová 607, PSČ 41712
od 08. 12. 2004 do 19. 04. 2005
Proboštov, Jabloňova 607, okres Teplice
od 29. 07. 2002 do 08. 12. 2004


Název/Jméno: JENDRYŠČÍK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2004 do 19. 04. 2005

Adresa: Dětmarovice, Dětmarovice 365, PSČ 73571
od 08. 12. 2004 do 19. 04. 2005


Název/Jméno: GIVOIS DENIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 04. 2003 do 19. 04. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 06. 2000 do 09. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 1999 do 27. 06. 2000

Adresa: Praha 1, Školská 20/689, PSČ 11000
od 17. 02. 2004 do 19. 04. 2005
Praha 4, U Družstva Práce 92
od 09. 04. 2003 do 17. 02. 2004
Praha 4, Pod Srázem 7/1755
od 27. 06. 2000 do 09. 04. 2003
Praha 4, Pod Srázem 1, PSČ 14000
od 29. 06. 1999 do 27. 06. 2000


Název/Jméno: SANDRI RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 2004 do 21. 01. 2013

Adresa: Havířov - Město, Rossenbergových 14, PSČ 73601
od 17. 02. 2004 do 21. 01. 2013


Název/Jméno: TOMANDLOVÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 2004 do 21. 01. 2013

Adresa: Praha 9, Litvínovská 589/6, PSČ 19000
od 17. 02. 2004 do 21. 01. 2013


Název/Jméno: HUMBERT GILLES

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 2003 do 08. 12. 2004

Adresa: Praha 6, Matějská 22
od 09. 04. 2003 do 08. 12. 2004


Název/Jméno: M Slavomír

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 04. 2003 do 17. 02. 2004

Adresa: Praha 2, Korunní 61
od 09. 04. 2003 do 17. 02. 2004


Název/Jméno: LEVET GÉRARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 2002 do 08. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 02. 2000 do 27. 06. 2000

Adresa: Praha 2, Vinohradská 22, PSČ 12000
od 02. 10. 2002 do 08. 12. 2004
Praha 2, Vinohradská 22, PSČ 12000
od 09. 02. 2000 do 27. 06. 2000


Název/Jméno: LAŠTŮVKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 26. 08. 2002 do 02. 10. 2002

Adresa: Děčín 10, Sněžnická 17
od 26. 08. 2002 do 02. 10. 2002


Název/Jméno: HOLMAN ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 08. 2002 do 02. 10. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 27. 06. 2000 do 26. 08. 2002

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390
od 27. 06. 2000 do 02. 10. 2002


Název/Jméno: PINTER MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2002 do 19. 04. 2005

Adresa: Chvaletice, Kolínská 341/1, okres Pardubice
od 29. 07. 2002 do 19. 04. 2005


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 2002 do 19. 04. 2005

Adresa: Třebíč, Okružní 900
od 29. 07. 2002 do 19. 04. 2005


Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 2002 do 08. 12. 2004

Adresa: Třebíč, Švěcova 6
od 29. 07. 2002 do 08. 12. 2004


Název/Jméno: PŘÍHODA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 2002 do 19. 04. 2005
Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 do 29. 07. 2002

Adresa: Trutnov, Kpt. Jaroše 331
od 27. 06. 2000 do 19. 04. 2005


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 06. 2000 do 26. 08. 2002

Adresa: Praha 6, Pláničkova 443/5
od 27. 06. 2000 do 26. 08. 2002


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 06. 2000 do 29. 07. 2002

Adresa: Znojmo, Coufalova 21
od 27. 06. 2000 do 29. 07. 2002


Název/Jméno: ALLEMAN BRICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 06. 2000 do 09. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Pod Srázem 7/1755
od 27. 06. 2000 do 09. 04. 2003


Název/Jméno: MIKULKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 do 29. 07. 2002

Adresa: Petřvald, Aloise Blachy 1785, okres Karviná
od 27. 06. 2000 do 29. 07. 2002


Název/Jméno: MASSON BRUNO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 do 17. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1998 do 27. 06. 2000

Adresa: Praha 5, Pod Hybšmankou 16
od 18. 12. 1998 do 17. 02. 2004


Název/Jméno: GUILLAUME PASCAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 do 17. 03. 2003

Adresa: Třebovice, Šaljapinova 5513, okres Ostrava-město
od 27. 06. 2000 do 17. 03. 2003


Název/Jméno: HOUSSIN PATRICK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2000 do 27. 06. 2000

Adresa: Praha 1, Spálená 13, PSČ 11000
od 09. 02. 2000 do 27. 06. 2000


Název/Jméno: COCHEPIN ALAIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 02. 2000 do 27. 06. 2000

Adresa: 9 rue des Murs, 57 000 Metz, Francouzská republika
od 09. 02. 2000 do 27. 06. 2000


Název/Jméno: MARTIN GUY

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1999 do 09. 02. 2000

Adresa: 13. Rue de la Tremisiniere, 44000 Nantes, Francouzská republika
od 29. 06. 1999 do 09. 02. 2000


Název/Jméno: JAMIN RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1999 do 27. 06. 2000

Adresa: Praha 2, Krkonošská 1520/7, PSČ 12000
od 29. 06. 1999 do 27. 06. 2000


Název/Jméno: Alain Claude Francoi

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1998 do 29. 06. 1999

Adresa: Praha 6, Rubličova 7
od 18. 12. 1998 do 29. 06. 1999


Název/Jméno: Jean Yves Thierr

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1998 do 09. 02. 2000

Adresa: 71 avenue Pierre Assaily, 93150 Leblanc Mesnil, Francouzská republika
od 18. 12. 1998 do 09. 02. 2000


Název/Jméno: BOUDIER MARC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1998 do 27. 06. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1993 do 31. 03. 1994

Adresa: 52 rue d'Anjou, 75008 Paříž, Francouzská republika
od 18. 12. 1998 do 27. 06. 2000
Paříž, bytem 52, rue d Anjou 75384
od 30. 12. 1993 do 31. 03. 1994


Název/Jméno: BERMEJO LAURENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 12. 1998 do 29. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 06. 1996 do 18. 12. 1998

Adresa: Praha 5, Pod Hybšmankou 16
od 18. 12. 1998 do 29. 06. 1999
Praha 6, Frágnerova 2383
od 13. 06. 1996 do 18. 12. 1998


Název/Jméno: Jean Luc Demaness

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1998 do 09. 02. 2000

Adresa: Praha 2, Čermákova 7
od 18. 12. 1998 do 09. 02. 2000


Název/Jméno: Hubert Michel Lhoir

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 1996 do 18. 12. 1998

Adresa: Horoměřice, V zahrádách 311/633, okres Praha-západ, PSČ 25262
od 13. 06. 1996 do 18. 12. 1998


Název/Jméno: Pierra Yvess Desbouvrie

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 03. 1994 do 13. 06. 1996

Adresa: Praha 4, Úpadem 199
od 31. 03. 1994 do 13. 06. 1996


Název/Jméno: PAVLATA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 03. 1994 do 18. 12. 1998

Adresa: Praha 9, Českolipská 390
od 31. 03. 1994 do 18. 12. 1998


Název/Jméno: Pierra Yvesse Desbouvrie

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 31. 03. 1994 do 13. 06. 1996

Adresa: .
od 31. 03. 1994 do 13. 06. 1996


Název/Jméno: Desbouvrie Pierre-Yves

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 31. 03. 1994

Adresa: Praha 4, Nad úpadem 199
od 30. 12. 1993 do 31. 03. 1994


Název/Jméno: RYBÁŘ JAROSLAV

IČO: 69420114

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996

Adresa: Praha 8, Krynická 498
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996


Název/Jméno: CHARYPAR MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996

Adresa: Praha 8, Madridská 637
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996


Název/Jméno: DUTOIT MARC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996

Adresa: Praha 6, Na pískách 93
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996


Název/Jméno: SINQUIN ROGER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996

Adresa: Praha 4, Nad úpadem 199
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996


Název/Jméno: CAUS CLAUDE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996

Adresa: Praha 4, Nad úpadem 199
od 30. 12. 1993 do 13. 06. 1996


Název/Jméno: FRONĚK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1993 do 31. 03. 1994

Adresa: Praha 9, bytem Kolbenova 22
od 30. 12. 1993 do 31. 03. 1994


Název/Jméno: CHAIGNEAU JACQUES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1993 do 18. 12. 1998

Adresa: Paříž, bytem 65, rue de Bercy, 75012
od 30. 12. 1993 do 18. 12. 1998


Název/Jméno: SICOTTE JACQUES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1993 do 18. 12. 1998

Adresa: Praha 6, bytem U Ladronky 24
od 30. 12. 1993 do 18. 12. 1998


Název/Jméno: ZELLER LUC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 18. 12. 1998

Adresa: Praha 6, Na pískách 93
od 30. 12. 1993 do 18. 12. 1998


Název/Jméno: HANSON LEVI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 12. 04. 1995

Adresa: Praha 6, U Ladronky 24
od 30. 12. 1993 do 12. 04. 1995


Název/Jméno: CHELBERG ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1993 do 12. 04. 1995

Adresa: Praha 4, Šalounova 1933
od 30. 12. 1993 do 12. 04. 1995


Název/Jméno: EHLEN RENÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 1993 do 31. 03. 1994

Adresa: Praha 6, Na Černé hoře 16
od 30. 12. 1993 do 31. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Kateřina ŠIKOVÁ


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 1. 1995


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 3. 1994

Odpovědní zástupci: Stanislav HAVLENA

Zánik oprávnění:30. 12. 1995


Výroba demineralizované vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 3. 1994

Odpovědní zástupci: Vladimír Neuberg

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba technických zařízení budov

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Kateřina ŠIKOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v provozu tepelných zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost ve správě kotelen

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Kateřina ŠIKOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Přerušení: od 30. 06. 1997 do 02. 10. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Obory činnosti: Výroba demineralizované vody
od 25. 03. 1994
Poradenská činnost v provozu tepelných zařízení
od 30. 12. 1993
Modernizace kotelen - klimatizace a tepelných zařízení /vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost.podnikání/
od 30. 12. 1993
Obstaravatelská činnost ve správě kotelen
od 30. 12. 1993
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zá
od 30. 12. 1993
Správa a údržba technických zařízení budov
od 30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Jiří Rajman


Modernizace kotelen - klimatizace a tepelných zařízení /vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost.podnikání/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Přerušení: od 30. 06. 1997 do 02. 10. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zá

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Vladimír Neuberg

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193204

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:28. 4. 2009

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
477580"DIVIDEND TRADE s.r.o."60839317Tábor, Špitálské nám. 509, PSČ 39001
240656"LUBÍ" spol. s r.o.46973940Ptáčov 75, PSČ 67401
1110567"POSTILION", s. r. o.49446240Kovalovice 109, PSČ 68301
1149117KEJVAL JIŘÍKutná Hora, 17. listopadu 118, PSČ 28401
1149115KABÁTKOVÁ JITKAKolín II, Masarykova 865, PSČ 28002

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí