Kaolin Hlubany, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Kaolin Hlubany, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 422. Její identifikační číslo je 48288195

Výpis z obchodního rejstříku Kaolin Hlubany, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 422

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: k5eeqkt

Předmět podnikání: Výroba keramických a papírenských kaolinů, slévárenských a...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 63, 44101 Podbořany

Adresy: Podbořany, Hlubany čp. 63, PSČ 44101
od 20. 07. 1998
Podbořany-Hlubany, PSČ 44181
od 01. 05. 1993 od 20. 07. 1998

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti konaná dne 8. října 2014 rozhodla, mimo jiné, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto: Valná hromada - bere na vědomí, že společnost WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. založená podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese Ankerkade 78, 6222NM, Maastricht, Nizozemské království, zapsaná v nizozemské obchodní komoře pod registračním číslem 33223183 (dále jen Hlavní akcionář), osvědčila výpisem z nizozemského obchodního rejstříku, kopií částečného výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak definována níže), jehož celé originální znění je uloženo ve Společnosti, výpisem z účtu cenných papírů společnosti BNP Paribas a prohlášením společnosti SCR-SIBELCO, konečným akcionářem Hlavního akcionáře, že vlastní 102 602 (slovy: jedno sto dva tisíce šest set dva) kusy kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě (CZ0005075051) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných společností Kaolin Hlubany, a.s., se sídlem Podbořany, Hlubany, č.p. 63, PSČ 441 01, IČO: 482 88 195, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 422, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,11 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 94,11% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích). - rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 45-11/2014 vypracovaným znalcem společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČO 639 98 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, ze dne 4. srpna 2014, podle kterého znalec považuje částku 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46.
od 05. 11. 2014 od 23. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 09. 2014

  Základní jmění: 109 020 000,- KčSplaceno : 100 %
od 22. 01. 1997

  Základní jmění: 109 020 000,- KčSplaceno : 98 520 000,- Kč.
od 06. 11. 1996 od 22. 01. 1997

  Představenstvo společnosti zabezpečí v souladu se zákonemo cenných papírech jejich veřejnou obchodovatelnost.
od 23. 02. 1994 od 31. 05. 1995

  Valná hromada a.s. schválila dne 18.10.1993 doplnění čl.7 stanovv odstavci 3ú a dne 25.11.1993 změnu čl.7 odst.1 stanov a.s..
od 23. 02. 1994 od 31. 05. 1995

  Základní jmění společnosti je rozděleno na 63 958 akcií namajitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie budou vydány vzaknihované podobě a budou veřejně obchodovatelné.
od 23. 02. 1994 od 31. 05. 1995

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 19.dubna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1993

  Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Senovážné nám.32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.
od 01. 05. 1993

  Výše základního jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 63 958 000,- Kč (slovy:šedesáttřimiliony devětsetpadesátosmtisíc korun českých).Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuKaolin Hlubany.
od 01. 05. 1993 od 31. 05. 1995

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 63 958 akcií najméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1993 od 23. 02. 1994

Akcie

Počet: 109 020 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 11. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Watts Blake Bearne International Holdings B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 06. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LINDÁK PETR

IČO: 47788259

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2004 od 23. 02. 2007


Název/Jméno: VOSTÁRKOVÁ EVA

IČO: 70228710

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: FELIX MORENO DIAZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozočí rady
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: HOLUB KAROL

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: MICHAEL ERNST WERNER KLAAS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2013


Název/Jméno: SOLBERG BIRGER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 2014 od 23. 06. 2015


Název/Jméno: BERAN VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 11. 2014 od 23. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1993 od 04. 11. 2014


Název/Jméno: ALFRED ASTOR FODE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2012 od 04. 11. 2014


Název/Jméno: MARK PETER ADDISCOTT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 2014


Název/Jméno: KASTL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2009 od 04. 11. 2014


Název/Jméno: SCHÄFER FRANK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 2005 od 14. 08. 2013
Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 2002 od 08. 07. 2005


Název/Jméno: PAUL WILHELM KUCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 2009 od 04. 11. 2014


Název/Jméno: HILLEBRAND GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 01. 2008 od 21. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 04. 2000 od 08. 07. 2005


Název/Jméno: SCHÖNAUER LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 2009 od 13. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 05. 2002 od 18. 03. 2009


Název/Jméno: KŘÍŽ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2007 od 18. 03. 2009
Dozorčí rada - člen
od 31. 05. 1995 od 23. 02. 2007


Název/Jméno: TAWNEY CHRISTOPHER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 07. 2005 od 29. 01. 2008
Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 2002 od 08. 07. 2005


Název/Jméno: MUSIL PAVEL

IČO: 11449021

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 05. 1995 od 08. 07. 2005


Název/Jméno: HEINZ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1993 od 24. 03. 2004


Název/Jméno: Francisco Fernando Fernandez Torres

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2003 od 08. 07. 2005


Název/Jméno: Graham Bernard Lawso

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 2000 od 10. 09. 2003


Název/Jméno: Michael Robert Youn

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 2000 od 30. 05. 2002


Název/Jméno: Dr.Ing. Hans Peter Barthol

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 1999 od 06. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 od 02. 10. 1999


Název/Jméno: STUMPF HENNING

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1999 od 02. 10. 1999


Název/Jméno: Frohneber Jörg

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 od 08. 03. 1999


Název/Jméno: KUHN RAINER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1996 od 06. 04. 2000


Název/Jméno: NIEDERHAUSEN VOLKER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: Dr.Ing. Hans Peter Barthold

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 05. 1995 od 26. 11. 1998


Název/Jméno: D William

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 05. 1995 od 01. 11. 1996


Název/Jméno: KADLEC PAVEL

IČO: 47436093

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1993 od 30. 05. 2002


Název/Jméno: BLAŽEK VÁCLAV

IČO: 46815619

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1993 od 31. 05. 1995


Název/Jméno: CHVÁTAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1993 od 31. 05. 1995


Název/Jméno: LÁNÍK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1993 od 31. 05. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba keramických a papírenských kaolinů, slévárenských a stavebních písků.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 05. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 05. 1995

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ48288195

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 05. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
109803Agrodružstvo Pístov49976052Pístov 45, PSČ 586 01
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
795268Alkyon, spol. s r.o.25074911Smiřických 645/7, 25101 Říčany
383566ARCON Technology s.r.o.45243662Šárecká 1929/26, 16000 Praha
192456ARODAX a.s.27169774Dr. Engla 1061/6, 36001 Karlovy Vary
107173AS Projekt, spol. s r.o.41636473Zelenohorská 380/60A, 32600 Plzeň
382553ASL Projekt, spol. s r.o.45330506Koterovská 827/44, 32600 Plzeň
625569Autocentrum Metánov, spol. s r.o.25160753Kosmonautů 31, 37701 Jindřichův Hradec
454060AUTODÍLY - CARGO s.r.o.28125240Dobrovodská 735/1b, 37001 České Budějovice
1647744AUVIT,spol. s r.o.64942112Drobná 127/20, 10200 Praha
679195BIT SERVIS spol. s r.o.45793972Libušská 144/252, 14200 Praha
1125115BLUE MEDIA, a.s.26183528Za opravnou 276/8, 15000 Praha
826322BRIDGE, s.r.o.49445740Brno
529309Bytové družstvo Javořice Studená v likvidaci632782941. máje 451, 37856 Studená
224393Bytové družstvo Kamerunská 600 v Praze 625697439Praha 6 - Vokovice, Kamerunská 600/6, PSČ 160 00
1121327Bytové družstvo Matúškova 786-78726705711Matúškova 786/10, 14900 Praha
1045704CENTRUM - F, a.s. v likvidaci15546161Blanická 922/25, 120 00 Praha 2
61030CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.25377507Rudná 30/3, 70300 Ostrava
1153274Centrum Olympia Olomouc, a.s.27906388Štětkova 1638/18, 14000 Praha
845447Černá a fialová s.r.o.26274582Brno - Zábrdovice, Příkop 18, PSČ 602 00
1708774České aerolinie a.s.45795908Evropská 846/176a, 16000 Praha
975200ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost876Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Jeseniova, 1196/52
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
855937Drupork Svitavy, a. s.47452749Svitavy, ul. 5. května 13, čp. 2096, PSČ 568 02
782859Družstvo LUH, družstvo49434497Březník 216 PSČ 67574

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí