Kaolin Hlubany, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Kaolin Hlubany, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 422. Jeho identifikační číslo je 48288195

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Kaolin Hlubany, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 422

Identifikační číslo:48288195

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: k5eeqkt

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba keramických a papírenských kaolinů, slévárenských a...

Adresa společnosti

Sídlo: Podbořany, Hlubany čp. 63, PSČ 44101
od 20. 07. 1998
Podbořany-Hlubany, PSČ 44181
od 01. 05. 1993 do 20. 07. 1998
63, 44101 Podbořany

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti konaná dne 8. října 2014 rozhodla, mimo jiné, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto: Valná hromada - bere na vědomí, že společnost WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. založená podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese Ankerkade 78, 6222NM, Maastricht, Nizozemské království, zapsaná v nizozemské obchodní komoře pod registračním číslem 33223183 (dále jen Hlavní akcionář), osvědčila výpisem z nizozemského obchodního rejstříku, kopií částečného výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak definována níže), jehož celé originální znění je uloženo ve Společnosti, výpisem z účtu cenných papírů společnosti BNP Paribas a prohlášením společnosti SCR-SIBELCO, konečným akcionářem Hlavního akcionáře, že vlastní 102 602 (slovy: jedno sto dva tisíce šest set dva) kusy kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě (CZ0005075051) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných společností Kaolin Hlubany, a.s., se sídlem Podbořany, Hlubany, č.p. 63, PSČ 441 01, IČO: 482 88 195, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 422, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,11 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 94,11% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích). - rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 45-11/2014 vypracovaným znalcem společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČO 639 98 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, ze dne 4. srpna 2014, podle kterého znalec považuje částku 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46.
od 05. 11. 2014 do 23. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 09. 2014

  Základní jmění: 109 020 000,- KčSplaceno : 100 %
od 22. 01. 1997

  Základní jmění: 109 020 000,- KčSplaceno : 98 520 000,- Kč.
od 06. 11. 1996 do 22. 01. 1997

  Představenstvo společnosti zabezpečí v souladu se zákonemo cenných papírech jejich veřejnou obchodovatelnost.
od 23. 02. 1994 do 31. 05. 1995

  Valná hromada a.s. schválila dne 18.10.1993 doplnění čl.7 stanovv odstavci 3ú a dne 25.11.1993 změnu čl.7 odst.1 stanov a.s..
od 23. 02. 1994 do 31. 05. 1995

  Základní jmění společnosti je rozděleno na 63 958 akcií namajitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie budou vydány vzaknihované podobě a budou veřejně obchodovatelné.
od 23. 02. 1994 do 31. 05. 1995

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 19.dubna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1993

  Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Senovážné nám.32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.
od 01. 05. 1993

  Výše základního jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 63 958 000,- Kč (slovy:šedesáttřimiliony devětsetpadesátosmtisíc korun českých).Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuKaolin Hlubany.
od 01. 05. 1993 do 31. 05. 1995

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 63 958 akcií najméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1993 do 23. 02. 1994

Akcie

Počet: 109 020 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 11. 2014

Počet: 109 020 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 05. 2002 do 30. 05. 2002

Počet: 109 020 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 05. 2002 do 30. 05. 2002

Počet: 109 020 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 22. 01. 1997 do 22. 01. 1997

Počet: 150 000 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 01. 11. 1996 do 01. 11. 1996

Počet: 94 020 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 31. 05. 1995 do 31. 05. 1995

Vlastníci

Název/Jméno: Watts Blake Bearne International Holdings B.V.

Adresa: 6222NM Maastricht, Ankerkade 78, Nizozemské království
od 23. 06. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 06. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LINDÁK PETR

IČO: 47788259

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2007
Dozorčí rada - člen
od 24. 03. 2004 do 23. 02. 2007

Adresa: Kostelní 56, 439 82 Vroutek
od 14. 08. 2013
Vroutek, Kostelní 56, PSČ 43982
od 24. 03. 2004 do 14. 08. 2013


Název/Jméno: VOSTÁRKOVÁ EVA

IČO: 70228710

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 06. 2015

Adresa: Palackého 865, 441 01 Podbořany
od 28. 04. 2016
Mírová 615, 441 01 Podbořany
od 23. 06. 2015 do 28. 04. 2016


Název/Jméno: FELIX MORENO DIAZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozočí rady
od 23. 06. 2015

Adresa: 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Roger Vandendriesschelaan 60, Belgické království
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: HOLUB KAROL

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 06. 2015

Adresa: Lučenec, Ulica K. Kuzmányho 2131/5, Slovenská republika
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: MICHAEL ERNST WERNER KLAAS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 08. 2013

Adresa: 56242 Marienrachdorf, Turmstrasse 20A, Spolková republika Německo
od 14. 08. 2013


Název/Jméno: SOLBERG BIRGER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 2014 do 23. 06. 2015

Adresa: 0781 Oslo, Huldreveien 21, Norské království
od 04. 11. 2014 do 23. 06. 2015


Název/Jméno: BERAN VÁCLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 11. 2014 do 23. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1993 do 04. 11. 2014

Adresa: Vodárenská 756/10, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary
od 04. 11. 2014 do 23. 06. 2015
Karlovy Vary, Vodárenská 756/10, PSČ 36010
od 21. 08. 2012 do 04. 11. 2014
Karlovy Vary, Vodárenská 10, PSČ 36010
od 01. 05. 1993 do 21. 08. 2012


Název/Jméno: ALFRED ASTOR FODE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2012 do 04. 11. 2014

Adresa: 56242 Selters (Westerwald), Alter Hof 50, Spolková republika Německo
od 21. 08. 2012


Název/Jméno: MARK PETER ADDISCOTT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 2014

Adresa: CW9 8GS Northwich, Cheshire, Saughall Clouse 23, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 04. 11. 2014


Název/Jméno: KASTL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2009 do 04. 11. 2014

Adresa: Podbořany, Vroutecká 529, PSČ 44101
od 21. 08. 2012 do 04. 11. 2014
Podbořany, Vroutecká čp.529, PSČ 44101
od 13. 10. 2009 do 21. 08. 2012


Název/Jméno: SCHÄFER FRANK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 2005 do 14. 08. 2013
Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 2002 do 08. 07. 2005

Adresa: Höhr-Grenzhausen, Parkstr. 10a, 56203, Spolková republika Německo
od 18. 03. 2009 do 14. 08. 2013
Parkstr. 10a, 56203 Höhr-Grenzhausen, Spolková republika Německo
od 30. 05. 2002 do 18. 03. 2009


Název/Jméno: PAUL WILHELM KUCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 2009 do 04. 11. 2014

Adresa: Siershahn, Kastanienallee 17, 56427, Spolková republika Německo
od 18. 03. 2009 do 04. 11. 2014


Název/Jméno: HILLEBRAND GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 01. 2008 do 21. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 04. 2000 do 08. 07. 2005

Adresa: 56203 Höhr-Grenzhausen, Schweitzerstr. 37, Spolková republika Německo
od 29. 01. 2008 do 21. 08. 2012
56203 Höhr-Grenzhausen, Schweitzerstr. 37, Spolková republika Německo, adresa pobytu v České republice: Kryry čp. 204, okres Louny
od 06. 04. 2000 do 08. 07. 2005


Název/Jméno: SCHÖNAUER LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 2009 do 13. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 05. 2002 do 18. 03. 2009

Adresa: Karlovy Vary, Horní alej 361/12, PSČ 36007
od 18. 03. 2009 do 13. 10. 2009
Karlovy Vary, Horní alej 361/12
od 30. 05. 2002 do 18. 03. 2009


Název/Jméno: KŘÍŽ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2007 do 18. 03. 2009
Dozorčí rada - člen
od 31. 05. 1995 do 23. 02. 2007

Adresa: Praha 2, U Tržnice 6, PSČ 12000
od 23. 02. 2007 do 18. 03. 2009
Praha 2, U tržnice 6, PSČ 12000
od 31. 05. 1995 do 23. 02. 2007


Název/Jméno: TAWNEY CHRISTOPHER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 07. 2005 do 29. 01. 2008
Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 2002 do 08. 07. 2005

Adresa: The White House, Easton Royal, Pewsey, Wilts SN9 5LY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 30. 05. 2002 do 29. 01. 2008


Název/Jméno: MUSIL PAVEL

IČO: 65297083

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 05. 1995 do 08. 07. 2005

Adresa: Podbořany, Letovská 421, okres Louny, PSČ 44101
od 31. 05. 1995 do 08. 07. 2005


Název/Jméno: HEINZ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1993 do 24. 03. 2004

Adresa: Podbořany-Hlubany, Švermova 92, PSČ 44101
od 01. 05. 1993 do 24. 03. 2004


Název/Jméno: Francisco Fernando Fernandez Torres

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2003 do 08. 07. 2005

Adresa: bytem ve Španělsku c/ Juan Pablos 4, Esc 3, 2oE, 41013 Sevilla a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Tudor Cottage, Saltersford Corner, Macclesfield Road, Holmes Chapel, Cheshire CW4 8AL
od 10. 09. 2003 do 08. 07. 2005


Název/Jméno: Graham Bernard Lawso

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 2000 do 10. 09. 2003

Adresa: Picton, Weydown Road, Haslemere, Surrey GU27 IDS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 06. 04. 2000 do 10. 09. 2003


Název/Jméno: Michael Robert Youn

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 2000 do 30. 05. 2002

Adresa: Palm Cross Green, Modbury, Ivybridge, Devon PL21 OQZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 06. 04. 2000 do 30. 05. 2002


Název/Jméno: Dr.Ing. Hans Peter Barthol

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 10. 1999 do 06. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 do 02. 10. 1999

Adresa: 56244 Rückeroth, Maxsalner Str.12, Spolková republika Německo
od 01. 11. 1996 do 06. 04. 2000


Název/Jméno: STUMPF HENNING

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1999 do 02. 10. 1999

Adresa: bytem 56242 Nordhofen, Ringstrasse 3, Spolková republika Německo
od 29. 04. 1999 do 02. 10. 1999


Název/Jméno: Frohneber Jörg

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1996 do 08. 03. 1999

Adresa: bytem 56244 Vielbach, Alte Wiese 6, Spolková republika Německo dlouhodobý pobyt v ČR: Kryry 204 okres Louny
od 26. 03. 1998 do 08. 03. 1999
56244 Vielbach, Alte Wiese 6, Spolková republika Německo
od 01. 11. 1996 do 26. 03. 1998


Název/Jméno: KUHN RAINER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 1996 do 06. 04. 2000

Adresa: 66787 Wadgassen, Forsthausstrasse 61, Spolková republika Německo
od 01. 11. 1996 do 06. 04. 2000


Název/Jméno: NIEDERHAUSEN VOLKER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: 23657 Gross Sarau, Klein Sarau 15, Spolková republika Německo
od 31. 05. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: Dr.Ing. Hans Peter Barthold

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 05. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: 56244 Rückeroth, Maxsalner Str.12, Spolková republika Německo
od 31. 05. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 05. 1995 do 26. 11. 1998

Adresa: Praha 3, Jagellonská 26, PSČ 13000
od 31. 05. 1995 do 26. 11. 1998


Název/Jméno: D William

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 05. 1995 do 01. 11. 1996

Adresa: 66693 Mettlach, Saareck, Spolková republika Německo
od 31. 05. 1995 do 01. 11. 1996


Název/Jméno: KADLEC PAVEL

IČO: 72746513

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1993 do 30. 05. 2002

Adresa: Krásný Dvůr 129, okres Louny
od 01. 05. 1993 do 30. 05. 2002


Název/Jméno: BLAŽEK VÁCLAV

IČO: 46815619

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1993 do 31. 05. 1995

Adresa: Podbořany-Hlubany, Sídliště míru 778, PSČ 44101
od 01. 05. 1993 do 31. 05. 1995


Název/Jméno: CHVÁTAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1993 do 31. 05. 1995

Adresa: Karlovy Vary, Chomutovská 18, PSČ 36010
od 01. 05. 1993 do 31. 05. 1995


Název/Jméno: LÁNÍK VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1993 do 31. 05. 1995

Adresa: Praha 9, Jablonecká 419, PSČ 19000
od 01. 05. 1993 do 31. 05. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 5. 1995

Obory činnosti: Výroba keramických a papírenských kaolinů, slévárenských a stavebních písků.
od 25. 05. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Beran


Výroba keramických a papírenských kaolinů, slévárenských a stavebních písků.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 5. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Beran

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ48288195

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 5. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
136260"M W M ", s.r.o.44848862Jana Masaryka 946/42, Vinohrady, 120 00 Praha 2
469391ACVyškov s.r.o.4303237Zámecká 96/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
1816542AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.45350272Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice
1710788AgroZZN, a.s.45148082Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ 26926
2671399ALGASTRO s.r.o.25271652Prostějov, Dykova 8, PSČ 79601

Související osoby

#NázevICOAdresa
980114A + H Servis v.o.s.47984856Šumperk, Jana Zajíce 12, PSČ 78700
1225415A. Kayser GmbH & Co.KGEinbeck
1225412A.Kayser GmbH & Co.KG Textile Filtermedien37574 Einbeck, Hullerser Landstraße 43, Spolková republika Německo
420195SUK ADOLFDomažlice, Palackého 196
438548AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group14864576Teplice, Sklářská 450