Katedo a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Katedo a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2043. Její identifikační číslo je 25106104

Výpis z obchodního rejstříku Katedo a.s.

Datum zápisu: 14. 2. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2043

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ixqeq4w

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Příprava a vypracování technických návrhů
Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Dokončovací stavební práce
Specializované stavební činnosti
Přípravné práce pro stavby
Reklamní činnost a marketing
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Provádění veřejných dražeb
Správa movitého a nemovitého majetku
Odkup pohledávek
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Správa nemovitostí
Poradenská činnost ve výstavbě
Tržní oceňování nemovitého majetku (s výjimkou činnosti vyloučené ...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Marketing
Realitní kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa společnosti

Sídlo: Ve Slatinách 1, 46015 Liberec

Adresy: Ve Slatinách 1, Liberec XVI-Nový Harcov, 460 15 Liberec
od 24. 11. 2016
Liberec, Ve Slatinách 1, PSČ 46015
od 05. 05. 2009 od 24. 11. 2016
Praha 10, V Korytech 12/972, PSČ 10000
od 03. 08. 2006 od 05. 05. 2009
Praha 3, Domažlická 1161/5, PSČ 13000
od 03. 08. 2004 od 03. 08. 2006
Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 13011
od 06. 08. 2003 od 03. 08. 2004
Praha 3, Vinohradská 112, PSČ 13000
od 03. 04. 1997 od 06. 08. 2003
Praha 2, Francouzská 4
od 14. 02. 1997 od 03. 04. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 10. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 02. 10. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 02. 10. 2014

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ČS -Reality, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 112, IČ 25106104jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodníspolečnosti: SINREAL, s.r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10,IČ 63997061.
od 31. 12. 2001 od 02. 10. 2014

  Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty1,000.000,- Kč o částku 141,000.000,- Kč na novou hodnotu142,000.000,- Kč, přičmž upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 141 kusůkmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1,000.000,- Kč na jednu akcii.Vzhledem k tomu, že se akcie při zvyšování základního jměnínebudou upisovat peněžitými vklady, nemají akcionáři společnostipřednostní právo na upsání nových akcií společnosti. Nové akciebudou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, konkrétně obchodníspolečnosti SINREAL, s.r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10,PSČ 100 00, IČ: 63997061, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze v oddíle C, vložka 39635.Představenstvo společnosti do 7 dnů ode dne, kdy nabude právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,zašle výše uvedenému věřiteli písemnou nabídku, aby ve lhůtědvou týdnů ode dne, kdy bude nabídka odeslána, upsal v sídlespolečnosti nové akcie, a to v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku vkladem své pohledávky, kterou má vůčispolečnosti ČS - Reality a.s., v její nominální hodnotě dozákladního jmění této společnosti. Emisní kurs akcií je roven100% jmenovité hodnoty akcií.Upisovatel bude povinen splatit celou výši emisního kursu jímupsaných akcí společnosti nejpozději do dvou týdnů od upsánínových akcií společnosti. Upisovatel v této lhůtě za účelemsplacení emisního kursu upsaných akcií uzavře v sídlespolečnosti se společností smlouvu o postoupení pohledávky, a totak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději v poslední denlhůty stanovené pro splacení emisního kursu upsaných akcií.Okamžikem, kdy smlouva o postoupení pohledávky nabude účinnosti,bude emisní kurs akcií podle ustanovení § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku splacen.Předmětem vkladu bude:pohledávka v nominální výši 88,219.126,03 Kč (slovy: osmdesátosmmiliónů dvěstědevatenáct tisíc stodvacetšet korun českých a třihaléře) vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/036/1998uzavřenou dne 04.06.1998 mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČS -Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL,a.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. sesídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou opostoupení pohledávky č. 005 ze dne 03.10.2000. Původní výšetéto pohledávky, včetně příslušenství v okamžiku postoupeníčinila 90,423.254,80 Kč (slovy: devadesát milionů čtyři stadvacet tři tisíce dvě stě padesát čtyři korun českých, osmdesáthaléřů), přičemž dne 4.10.2000 byla provedena částečná úhradapohledávky ve výši 2,204.128,77 Kč (z toho 3.185,60 na úhradudlužných úroků a poplatků a 2,200.943,17 Kč na částečnou úhradujistiny). Pohledávky ve své nominální hodnotě k dnešnímu dničiní 88,219.126,03 Kč.pohledávka v nominální výši 34,191.820,55 Kč (slovy: třicetčtyřimilióny stedevadesátjeden tisíc osmsetdvacet korun českých apadesátpět haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č.700/010/1998 uzavřenou dne 30.01.1998 mezi Českou spořitelnou,a.s. a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která bylaspolečnosti SINREAL, s.r.o. postoupena od společnosti Českáspořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782smlouvou o postoupení pohledávky č. 006 ze dne 03.10.2000 vevýši 34,193.854,75 Kč ( z toho společnost ČS-Reality, a.s.uhradila dne 4.10.2000 částku 2.034,20 Kč odpovídající dlužnýmúrokům a poplatkům).pohledávka v nominální výši 18,589.053,42 Kč (slovy: osmnáctmiliónů pětset osmdesátdevět tisíc padesáttři korun českých ačtyřicetdva haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č.700/094/1997 uzavřenou dne 22.12.1997 mezi Českou spořitelnou,a.s.,a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která bylaspolečnosti SINREAL, a.r.o. postoupena od společnosti Českáspořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782smlouvou o postoupení pohledávky č. 007 ze dne 03.10.2000 vevýši 18,590.423,22 Kč (z toho společnost ČS-Reality, a.s.uhradila dne 4.10.2000 částku 1.369,80 Kč odpovídající dlužnýmúrokům a poplatkům).tj. pohledávky v celkové výši 141,000.000,- Kč, které jsoudoloženy posudkem znalce INg. Jiřího Černíka pro základní oborekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance adaně ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem 34/00znaleckého deníku a posudkem znalce pro základní obor ekonomika,ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně MichalemSodomkou ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem92000 znaleckého deníku.
od 05. 03. 2001 od 04. 05. 2001

  Řádná valná hromada konaná dne 7. července 1999 rozhodla takto:Základní jmění společnosti se v souladu s ustanovením § 216aodst. 1 písm. b) obchodního zákoníku snižuje za účelem částečnéúhrady ztráty vykázané za rok 1998 o Kč 9.000.000,- z dosavadníhodnoty Kč 10.000.000,- na novou hodnotu Kč 1.000.000,-, a tosnížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadníjmenovité hodnoty Kč 100.000,- na jednu akcii na novou jmenovi-tou hodnotu Kč 10.000,- na jednu akcii. Snížení jmenovitéhodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií ojmenovité hodnotě Kč 100.000,- za nové akcie o jmenovité hodnotěKč 10.000,-. Představenstvo společnosti přitom vyzve akcionáředoporučeným dopisem zaslaným do 7 dnů ode dne, kdy bude sníženízákladního jmění společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, naadresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamuakcionářů, aby ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy byly výzvy zaslány,předložily stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- zaúčelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou Kč10.000.
od 04. 08. 1999 od 04. 05. 2001

  základní jmění 10.000.000,- Kč bylo ke dni zápisu společnosti doobchodního zcela splaceno
od 14. 02. 1997 od 02. 10. 2014

Akcie

Počet: 660 ks v hodnotě: 390 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 10. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 207000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 10. 2014

Počet: 50 ks v hodnotě: 390 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 02. 10. 2014

Počet: 660 ks v hodnotě: 390 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2001 od 02. 10. 2014

Počet: 50 ks v hodnotě: 390 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 31. 12. 2001 od 02. 10. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 207000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2001 od 02. 10. 2014

Počet: 141 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 05. 2001 od 31. 12. 2001

Počet: 5 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 05. 03. 2001 od 31. 12. 2001

Počet: 95 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 03. 2001 od 31. 12. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: BALHAR RICHARD

Datum narození:13. 1. 1965

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 12. 2011


Název/Jméno: TICHÝ JIŘÍ

IČO: 14894696

Datum narození:29. 3. 1954

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 08. 2006 od 22. 12. 2011


Název/Jméno: spol SINDAT

IČO: 255092

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 01. 2004 od 03. 08. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BALHAR IVO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 12. 2011


Název/Jméno: PIKULOVÁ LUCIE

IČO: 61311138

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2011


Název/Jméno: BALHAR RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 10. 2009 od 02. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 2009 od 21. 10. 2009


Název/Jméno: BRIXI TOMÁŠ

IČO: 86724355

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2011 od 02. 10. 2014
Dozorčí rada - člen
od 03. 08. 2006 od 22. 12. 2011


Název/Jméno: TICHÝ JIŘÍ

IČO: 14894696

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 03. 08. 2006 od 05. 05. 2009


Název/Jméno: RAJCHRT LUBOŠ

IČO: 65628357

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 08. 2006 od 22. 12. 2011


Název/Jméno: CHOCHOLOVÁ IRENA

IČO: 61880451

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 08. 2006 od 22. 12. 2011


Název/Jméno: ZÁTVRSKÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 06. 2004 od 03. 08. 2006


Název/Jméno: VACÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 01. 2004 od 18. 01. 2005


Název/Jméno: ROUŠAR IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2004 od 22. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 01. 2004 od 03. 08. 2006


Název/Jméno: VEGER MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 01. 2004 od 03. 08. 2006
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 03. 2001 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 10. 2003 od 03. 08. 2006


Název/Jméno: ŠTEJNAR MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 26. 05. 2003 od 18. 01. 2005


Název/Jméno: ABRHÁMOVÁ ALICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 05. 2003 od 13. 10. 2003


Název/Jméno: VESELÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2001 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: ŠURÝN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 2001 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: BĚLÍK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2001 od 26. 05. 2003


Název/Jméno: DVOŘÁK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2001 od 13. 10. 2003


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: VÍŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1999 od 19. 01. 2004


Název/Jméno: KLESAL RADOVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 08. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: KÜHN PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: RYCHECKÝ IVAN

IČO: 18490255

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: CÍSAŘ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: FRIDRICH ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 1999 od 05. 03. 2001


Název/Jméno: PÁLENÍK BOHUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 07. 1998 od 04. 08. 1999


Název/Jméno: DVOŘÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 02. 1997 od 04. 08. 1999


Název/Jméno: HOŠKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 1997 od 08. 07. 1998


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 1997 od 04. 08. 1999


Název/Jméno: KOTLÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 02. 1997 od 08. 07. 1998


Název/Jméno: ŠIKL ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 1997 od 08. 07. 1998


Název/Jméno: TVRDÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 1997 od 08. 07. 1998


Název/Jméno: MACELA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 1997 od 04. 08. 1999


Název/Jméno: WEISGERBER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 1997 od 08. 07. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 05. 2004

Odpovědní zástupci:


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 02. 2004

Obory činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 470529

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 02. 2004

Obory činnosti: - investiční výstavby
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 86441

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 02. 2004

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- ....................... (jiné související činnosti)
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 470529

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 02. 2004

Obory činnosti: - pokládání textilních podlahových krytin
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- malířské a natěračské práce
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- ....................... (jiné dokončovací stavební práce)
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních folií
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- tapetování
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- sklenářské práce /včetně rámování a paspartování obrazů/
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 86441

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializované stavební činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 02. 2004

Obory činnosti: - kamnářské a šamotářské práce
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- dlaždičské práce
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- ....................... (jiné specializované stavební činnosti)
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- vložkování komínů
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- potrubářské práce
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 470529

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 02. 2004

Obory činnosti: - technické rekultivace
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- ....................... (jiné přípravné práce pro stavby)
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 18. 02. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 86441

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 01. 2004

Obory činnosti: - šíření reklamy
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- ....................... (jiné související činnosti)
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 470529

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 01. 2004

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 86441

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 01. 2004

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- pronájem software
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 28. 01. 2004 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 470529

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění veřejných dražeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 86441

Zánik oprávnění:04. 01. 2006


Správa movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 06. 2000

Odpovědní zástupci: 470529

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Odkup pohledávek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 06. 2000

Odpovědní zástupci: 86441

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 06. 2000

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 27. 06. 2000 od 29. 11. 2004
- poradenství v oblasti financí a investic
od 27. 06. 2000 od 29. 11. 2004
- organizační a ekonomické poradenství
od 27. 06. 2000 od 29. 11. 2004

Odpovědní zástupci: 470519

Zánik oprávnění:29. 11. 2004


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 06. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 1999

Odpovědní zástupci: 470519

Zánik oprávnění:26. 06. 2000


Poradenská činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Tržní oceňování nemovitého majetku (s výjimkou činnosti vyloučené § 3,odst. 2, zák.č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 470519

Zánik oprávnění:17. 05. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 86344

Zánik oprávnění:26. 06. 2000


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 470520

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 224198

Zánik oprávnění:17. 05. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 1997

Obory činnosti: Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 18. 02. 2004
Specializované stavební činnosti
od 18. 02. 2004
Příprava a vypracování technických návrhů
od 18. 02. 2004
Přípravné práce pro stavby
od 18. 02. 2004
Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby
od 18. 02. 2004
Dokončovací stavební práce
od 18. 02. 2004
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 28. 01. 2004
Reklamní činnost a marketing
od 28. 01. 2004
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 01. 2004
Správa movitého a nemovitého majetku
od 26. 06. 2000
Odkup pohledávek
od 26. 06. 2000
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 26. 06. 2000
Poradenská činnost ve výstavbě
od 14. 02. 1997
Realitní kancelář
od 14. 02. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 470519


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 02. 1997

Odpovědní zástupci: 86344

Pozastavení: (rozsah: v plném rozsahu)

od 25. 08. 2006 od 24. 08. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25106104

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 04. 1998

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
486626"MIPA" s.r.o. v likvidaci45311404Praha, 16000, , ŠULTYSOVA, 627/22
206271AB Facility a.s.26740168Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Kodaňská, 46
109268AB Facility Services s.r.o.28930321U Trezorky 921/2, 15800 Praha
681367Academy center o.p.s.28384041Husitská 160/49, 13000 Praha
75422Academy partners, spol. s r.o.26500582Husitská 160/49, 13000 Praha
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
553719Agropol Group, a.s.25100025Praha, 11376, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1535/4
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
406911ALIARESIN a.s. "v likvidaci"25351371Ostrava, 70903, Mariánské Hory, Chemická, 2040
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
141431ANNABELLE DEA, s.r.o.25053205tř. Čsl. legií 1670/20, 37006 České Budějovice
587177AUTOVARS, a.s.25069322Mezibranská 1579/4, 11000 Praha
737989BANAL Invest s.r.o.24759414Brněnská 20/3, 67961 Letovice
784047BENZINA , s.r.o.60193328Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
235373Biooptima s.r.o.26721422Kladenská 717, 27343 Buštěhrad
4252BOHEMIAN HERITAGE, a.s.28172361Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 727, PSČ 110 00
648996Bonanza s.r.o.63669323K zahrádkám 997/19, 15500 Praha
349853Capital Market Consulting, s.r.o.45273049Praha, 10000, , KODAŇSKÁ, 46
191531CARASAL s.r.o.1747126Kotlářská 265/5, 60200 Brno
171277CENTROPROJEKT GROUP a.s.1643541Štefánikova 167, 76001 Zlín
27543Centrum Hostivice s.r.o.24317268Čsl. armády 864, 25301 Hostivice
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
584046CF IMMO 10, spol. s r.o. v likvidaci61246387Praha, 18000, , Střelničná, 1680/8

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: Kiwi.com Ventures s.r.o.4364121Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Firma: Kontex Contakt s.r.o. v likvidaci61054429Praha, 16200, Veleslavín, Pod novým lesem, 189/34

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí