Katedo a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Katedo a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2043. Jeho identifikační číslo je 25106104

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Katedo a.s.

Datum zápisu: 14. 2. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2043

Identifikační číslo:25106104

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ixqeq4w

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby
Příprava a vypracování technických návrhů
Specializované stavební činnosti
Dokončovací stavební práce
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Přípravné práce pro stavby
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Reklamní činnost a marketing
Provádění veřejných dražeb
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Odkup pohledávek
Správa movitého a nemovitého majetku
Správa nemovitostí
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě
Realitní kancelář
Marketing
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Tržní oceňování nemovitého majetku (s výjimkou činnosti vyloučené ...
Poradenská činnost ve výstavbě

Adresa společnosti

Sídlo: Liberec, Ve Slatinách 1, PSČ 46015
od 05. 05. 2009
Praha 10, V Korytech 12/972, PSČ 10000
od 03. 08. 2006 do 05. 05. 2009
Praha 3, Domažlická 1161/5, PSČ 13000
od 03. 08. 2004 do 03. 08. 2006
Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 13011
od 06. 08. 2003 do 03. 08. 2004
Praha 3, Vinohradská 112, PSČ 13000
od 03. 04. 1997 do 06. 08. 2003
Praha 2, Francouzská 4
od 14. 02. 1997 do 03. 04. 1997
Ve Slatinách 1, 46015 Liberec

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 02. 10. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 10. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 02. 10. 2014

  Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ČS -Reality, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 112, IČ 25106104jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodníspolečnosti: SINREAL, s.r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10,IČ 63997061.
od 31. 12. 2001 do 02. 10. 2014

  Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty1,000.000,- Kč o částku 141,000.000,- Kč na novou hodnotu142,000.000,- Kč, přičmž upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 141 kusůkmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1,000.000,- Kč na jednu akcii.Vzhledem k tomu, že se akcie při zvyšování základního jměnínebudou upisovat peněžitými vklady, nemají akcionáři společnostipřednostní právo na upsání nových akcií společnosti. Nové akciebudou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, konkrétně obchodníspolečnosti SINREAL, s.r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10,PSČ 100 00, IČ: 63997061, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze v oddíle C, vložka 39635.Představenstvo společnosti do 7 dnů ode dne, kdy nabude právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,zašle výše uvedenému věřiteli písemnou nabídku, aby ve lhůtědvou týdnů ode dne, kdy bude nabídka odeslána, upsal v sídlespolečnosti nové akcie, a to v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku vkladem své pohledávky, kterou má vůčispolečnosti ČS - Reality a.s., v její nominální hodnotě dozákladního jmění této společnosti. Emisní kurs akcií je roven100% jmenovité hodnoty akcií.Upisovatel bude povinen splatit celou výši emisního kursu jímupsaných akcí společnosti nejpozději do dvou týdnů od upsánínových akcií společnosti. Upisovatel v této lhůtě za účelemsplacení emisního kursu upsaných akcií uzavře v sídlespolečnosti se společností smlouvu o postoupení pohledávky, a totak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději v poslední denlhůty stanovené pro splacení emisního kursu upsaných akcií.Okamžikem, kdy smlouva o postoupení pohledávky nabude účinnosti,bude emisní kurs akcií podle ustanovení § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku splacen.Předmětem vkladu bude:pohledávka v nominální výši 88,219.126,03 Kč (slovy: osmdesátosmmiliónů dvěstědevatenáct tisíc stodvacetšet korun českých a třihaléře) vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/036/1998uzavřenou dne 04.06.1998 mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČS -Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL,a.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. sesídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou opostoupení pohledávky č. 005 ze dne 03.10.2000. Původní výšetéto pohledávky, včetně příslušenství v okamžiku postoupeníčinila 90,423.254,80 Kč (slovy: devadesát milionů čtyři stadvacet tři tisíce dvě stě padesát čtyři korun českých, osmdesáthaléřů), přičemž dne 4.10.2000 byla provedena částečná úhradapohledávky ve výši 2,204.128,77 Kč (z toho 3.185,60 na úhradudlužných úroků a poplatků a 2,200.943,17 Kč na částečnou úhradujistiny). Pohledávky ve své nominální hodnotě k dnešnímu dničiní 88,219.126,03 Kč.pohledávka v nominální výši 34,191.820,55 Kč (slovy: třicetčtyřimilióny stedevadesátjeden tisíc osmsetdvacet korun českých apadesátpět haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č.700/010/1998 uzavřenou dne 30.01.1998 mezi Českou spořitelnou,a.s. a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která bylaspolečnosti SINREAL, s.r.o. postoupena od společnosti Českáspořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782smlouvou o postoupení pohledávky č. 006 ze dne 03.10.2000 vevýši 34,193.854,75 Kč ( z toho společnost ČS-Reality, a.s.uhradila dne 4.10.2000 částku 2.034,20 Kč odpovídající dlužnýmúrokům a poplatkům).pohledávka v nominální výši 18,589.053,42 Kč (slovy: osmnáctmiliónů pětset osmdesátdevět tisíc padesáttři korun českých ačtyřicetdva haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č.700/094/1997 uzavřenou dne 22.12.1997 mezi Českou spořitelnou,a.s.,a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která bylaspolečnosti SINREAL, a.r.o. postoupena od společnosti Českáspořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782smlouvou o postoupení pohledávky č. 007 ze dne 03.10.2000 vevýši 18,590.423,22 Kč (z toho společnost ČS-Reality, a.s.uhradila dne 4.10.2000 částku 1.369,80 Kč odpovídající dlužnýmúrokům a poplatkům).tj. pohledávky v celkové výši 141,000.000,- Kč, které jsoudoloženy posudkem znalce INg. Jiřího Černíka pro základní oborekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance adaně ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem 34/00znaleckého deníku a posudkem znalce pro základní obor ekonomika,ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně MichalemSodomkou ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem92000 znaleckého deníku.
od 05. 03. 2001 do 04. 05. 2001

  Řádná valná hromada konaná dne 7. července 1999 rozhodla takto:Základní jmění společnosti se v souladu s ustanovením § 216aodst. 1 písm. b) obchodního zákoníku snižuje za účelem částečnéúhrady ztráty vykázané za rok 1998 o Kč 9.000.000,- z dosavadníhodnoty Kč 10.000.000,- na novou hodnotu Kč 1.000.000,-, a tosnížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadníjmenovité hodnoty Kč 100.000,- na jednu akcii na novou jmenovi-tou hodnotu Kč 10.000,- na jednu akcii. Snížení jmenovitéhodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií ojmenovité hodnotě Kč 100.000,- za nové akcie o jmenovité hodnotěKč 10.000,-. Představenstvo společnosti přitom vyzve akcionáředoporučeným dopisem zaslaným do 7 dnů ode dne, kdy bude sníženízákladního jmění společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, naadresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamuakcionářů, aby ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy byly výzvy zaslány,předložily stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- zaúčelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou Kč10.000.
od 04. 08. 1999 do 04. 05. 2001

  základní jmění 10.000.000,- Kč bylo ke dni zápisu společnosti doobchodního zcela splaceno
od 14. 02. 1997 do 02. 10. 2014

Akcie

Počet: 660 ks v hodnotě: 390 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 10. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 207000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 10. 2014

Počet: 50 ks v hodnotě: 390 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 02. 10. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 207000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2001 do 31. 12. 2001

Počet: 50 ks v hodnotě: 390 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 31. 12. 2001 do 31. 12. 2001

Počet: 660 ks v hodnotě: 390 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 12. 2001 do 31. 12. 2001

Počet: 141 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 05. 2001 do 04. 05. 2001

Počet: 5 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - prioritní akcie na jméno
od 05. 03. 2001 do 05. 03. 2001

Počet: 95 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 03. 2001 do 05. 03. 2001

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 23. 03. 2000 do 23. 03. 2000

Počet: 100 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 14. 02. 1997 do 14. 02. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: BALHAR RICHARD

Datum narození:13. 1. 1965

Adresa: Pekařská 558, 463 03 Stráž nad Nisou
od 08. 08. 2013
Liberec, Sosnová 473/16, PSČ 46015
od 22. 12. 2011 do 08. 08. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 12. 2011


Název/Jméno: TICHÝ JIŘÍ

IČO:14894696

Datum narození:1. 10. 1950

Adresa: Liberec 3, Oldřichova 200/22, PSČ 46002
od 03. 08. 2006 do 22. 12. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 08. 2006 do 22. 12. 2011


Název/Jméno: SINDAT spol. s r.o.

IČO:255092

Adresa: Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 10100
od 19. 01. 2004 do 03. 08. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 01. 2004 do 03. 08. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BALHAR RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 10. 2009 do 02. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 2009 do 21. 10. 2009

Adresa: Pekařská 558, 463 03 Stráž nad Nisou
od 08. 08. 2013
Liberec, Sosnová 473/16, PSČ 46015
od 05. 05. 2009 do 08. 08. 2013


Název/Jméno: BRIXI TOMÁŠ

IČO: 86724355

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2011 do 02. 10. 2014
Dozorčí rada - člen
od 03. 08. 2006 do 22. 12. 2011

Adresa: Lukášovská 2, Liberec XVI-Nový Harcov, 460 15 Liberec
od 24. 04. 2014 do 02. 10. 2014
Liberec 7, Dr. Milady Horákové 61, PSČ 46007
od 03. 08. 2006 do 24. 04. 2014


Název/Jméno: PIKULOVÁ LUCIE

IČO: 61311138

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2011

Adresa: Jablonec nad Nisou, Ivana Olbrachta 4212/24, PSČ 46604
od 22. 12. 2011


Název/Jméno: BALHAR IVO

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 12. 2011

Adresa: Liberec 14, Purkyňova 968/52, PSČ 46001
od 22. 12. 2011


Název/Jméno: TICHÝ JIŘÍ

IČO: 14894696

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 03. 08. 2006 do 05. 05. 2009

Adresa: Liberec 3, Oldřichova 200/22, PSČ 46002
od 03. 08. 2006 do 05. 05. 2009


Název/Jméno: CHOCHOLOVÁ IRENA

IČO: 61880451

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 08. 2006 do 22. 12. 2011

Adresa: Praha 9, Doležalova 1043, PSČ 19800
od 03. 08. 2006 do 22. 12. 2011


Název/Jméno: RAJCHRT LUBOŠ

IČO: 65628357

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 08. 2006 do 22. 12. 2011

Adresa: Liberec 25, Kašparova 589, PSČ 46312
od 03. 08. 2006 do 22. 12. 2011


Název/Jméno: ZÁTVRSKÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 06. 2004 do 03. 08. 2006

Adresa: Praha 4, Ledvinova 1714, PSČ 14900
od 22. 06. 2004 do 03. 08. 2006


Název/Jméno: VACÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 01. 2004 do 18. 01. 2005

Adresa: Odolena Voda, Dolní nám. 384, PSČ 25070
od 19. 01. 2004 do 18. 01. 2005


Název/Jméno: VEGER MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 19. 01. 2004 do 03. 08. 2006
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 03. 2001 do 19. 01. 2004

Adresa: Praha 5 - Smíchov, Drtinova 26
od 05. 03. 2001 do 03. 08. 2006


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 01. 2004 do 03. 08. 2006

Adresa: Praha 6, Dejvická 36
od 19. 01. 2004 do 03. 08. 2006


Název/Jméno: ROUŠAR IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 01. 2004 do 22. 06. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: Kolovraty, K vrbě 545/38, PSČ 10300
od 19. 01. 2004 do 22. 06. 2004
Praha 10, K vrbě 545/38
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 10. 2003 do 03. 08. 2006

Adresa: Praha 6, Družicová 978/4
od 13. 10. 2003 do 03. 08. 2006


Název/Jméno: ABRHÁMOVÁ ALICE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 05. 2003 do 13. 10. 2003

Adresa: Praha 4, Nad Šálkovnou 1528/9
od 26. 05. 2003 do 13. 10. 2003


Název/Jméno: ŠTEJNAR MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 26. 05. 2003 do 18. 01. 2005

Adresa: Čelákovice, Rumunská 1437
od 26. 05. 2003 do 18. 01. 2005


Název/Jméno: VESELÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 03. 2001 do 26. 05. 2003

Adresa: Telč, Křížova 20, okres Jihlava, PSČ 58856
od 04. 05. 2001 do 26. 05. 2003
Telč, Křižíkova 20, okres Jihlava, PSČ 58856
od 05. 03. 2001 do 04. 05. 2001


Název/Jméno: DVOŘÁK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 03. 2001 do 13. 10. 2003

Adresa: Praha 6, Družicová 979/6, PSČ 16100
od 05. 03. 2001 do 13. 10. 2003


Název/Jméno: ŠURÝN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 2001 do 19. 01. 2004

Adresa: Praha 4 - Chodov, Ledvinová 1717/18
od 05. 03. 2001 do 19. 01. 2004


Název/Jméno: BĚLÍK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 2001 do 26. 05. 2003

Adresa: Sokolov, K.H.Borovského 77, PSČ 35605
od 05. 03. 2001 do 26. 05. 2003


Název/Jméno: CÍSAŘ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: Praha 2, Sázavská 2031/32
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: KÜHN PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: Praha 10, Ukrajinská 10
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: FRIDRICH ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: Praha 4, Ledvinova 1717/18
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: RYCHECKÝ IVAN

IČO: 18490255

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: Ostrava, Nábřeží SPB 648/74, okres Ostrava-město
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: KLESAL RADOVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: Praha 2, Budečská 1168/40
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: VÍŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1999 do 19. 01. 2004

Adresa: Praha 4, Hurbanova 1277/10
od 04. 08. 1999 do 19. 01. 2004


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001

Adresa: Praha 8, Kočova 516/16
od 04. 08. 1999 do 05. 03. 2001


Název/Jméno: PÁLENÍK BOHUMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 07. 1998 do 04. 08. 1999

Adresa: Praha 5, Dreyerova 639/11, PSČ 15200
od 09. 07. 1998 do 04. 08. 1999


Název/Jméno: HOŠKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998

Adresa: Praha 4, U gymnázia 1
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998


Název/Jméno: TVRDÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998

Adresa: Praha 10, Ke skalkám 3086/70
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998


Název/Jméno: ŠIKL ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998

Adresa: Praha 9, gen. Janouška 891
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998


Název/Jméno: MACELA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 1997 do 04. 08. 1999

Adresa: Praha 4, Věkova 1610/31
od 14. 02. 1997 do 04. 08. 1999


Název/Jméno: DVOŘÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 02. 1997 do 04. 08. 1999

Adresa: Praha 10, Kodaňská 1459/48
od 14. 02. 1997 do 04. 08. 1999


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 1997 do 04. 08. 1999

Adresa: Praha 4, Rytířova 7
od 14. 02. 1997 do 04. 08. 1999


Název/Jméno: WEISGERBER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998

Adresa: Praha 5, Chalabalova 1596
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998


Název/Jméno: KOTLÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998

Adresa: Praha 4-Modřany, Pertoldova 3339
od 14. 02. 1997 do 08. 07. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 5. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Matějů


Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 2. 2004

Obory činnosti: - investiční výstavby
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Harapes

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 2. 2004

Obory činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Macela

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializované stavební činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 2. 2004

Obory činnosti: - potrubářské práce
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- vložkování komínů
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiné specializované stavební činnosti)
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- dlaždičské práce
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- kamnářské a šamotářské práce
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Vyskočil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 2. 2004

Obory činnosti: - sklenářské práce /včetně rámování a paspartování obrazů/
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- tapetování
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních folií
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiné dokončovací stavební práce)
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- malířské a natěračské práce
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- pokládání textilních podlahových krytin
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Vacík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 2. 2004

Obory činnosti: - technická pomoc
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiné související činnosti)
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Vyskočil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 2. 2004

Obory činnosti: - výkopové práce
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiné přípravné práce pro stavby)
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 18. 02. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Miroslav Vyskočil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 1. 2004

Obory činnosti: - implementace software
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Slouka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 1. 2004

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Lenka Karabinová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 1. 2004

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- ....................... (jiné související činnosti)
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 28. 01. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Vacík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění veřejných dražeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Matějů

Zánik oprávnění:4. 1. 2006


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 6. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Harapes

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 6. 2000

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 27. 06. 2000 do 29. 11. 2004
- poradenství v oblasti financí a investic
od 27. 06. 2000 do 29. 11. 2004
- podnikatelské poradenství
od 27. 06. 2000 do 29. 11. 2004

Odpovědní zástupci: Miroslav Vyskočil

Zánik oprávnění:29. 11. 2004


Odkup pohledávek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 6. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Macela

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 6. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Matějů

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Lenka Karabinová

Zánik oprávnění:26. 6. 2000


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Vacík

Pozastavení: (rozsah: v plném rozsahu)

od 25. 08. 2006 do 24. 08. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 2. 1997

Obory činnosti: Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 18. 02. 2004
Specializované stavební činnosti
od 18. 02. 2004
Příprava a vypracování technických návrhů
od 18. 02. 2004
Přípravné práce pro stavby
od 18. 02. 2004
Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby
od 18. 02. 2004
Dokončovací stavební práce
od 18. 02. 2004
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 01. 2004
Reklamní činnost a marketing
od 28. 01. 2004
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 28. 01. 2004
Správa movitého a nemovitého majetku
od 26. 06. 2000
Odkup pohledávek
od 26. 06. 2000
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 26. 06. 2000
Poradenská činnost ve výstavbě
od 14. 02. 1997
Realitní kancelář
od 14. 02. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 02. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Marek Štejnar


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Miroslav Vyskočil

Zánik oprávnění:17. 5. 2000


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Vacík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Havlík

Zánik oprávnění:26. 6. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Vacík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Tržní oceňování nemovitého majetku (s výjimkou činnosti vyloučené § 3,odst. 2, zák.č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Soňa Lesseová

Zánik oprávnění:17. 5. 2000


Poradenská činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Paták

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25106104

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 4. 1998

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3945136Katedo a.s.25106104Liberec, Ve Slatinách 1, PSČ 46015

Fyzické osoby v okolí