Kinotechnika Praha, a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem Kinotechnika Praha, a.s. v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1446. Její identifikační číslo je 45272522

Výpis z obchodního rejstříku Kinotechnika Praha, a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 21. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1446

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2mxer2x

Předmět podnikání: Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb...
Výroba,instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Revize elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově ...
Čalouník
Nakladatelství
Truhlářství, podlahářství
Ubytování v ubytovacích zařízeních
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Výuka v oboru audiovizuální techniky
Činnost organizačních poradců
Poradenství v oblasti audiovizuálních záznamů

Adresa společnosti

Sídlo: U průhonu 1276/36, 17000 Praha

Adresy: U průhonu 1276/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 07. 02. 2017
Praha 1, U průhonu 36, PSČ 17000
od 31. 10. 1997 od 31. 10. 1997
Praha, Václavské nám. 43
od 21. 05. 1992 od 31. 10. 1997

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti Kinotechnika Praha, a.s. rozhodla o vstupu společnosti do likvidace, a to ke dni 13.4.2011 a byl jmenován likvidátor.
od 10. 06. 2011

  Usnesení valné hromady ze dne 27.6.2002:Valná hromada rozhodla takto:Snižuje základní kapitál v rozsahu snížení o částku 16.768.500,- Kč slovy o šestnáct miliónů sedmsetšedesátosm tisíc pětset korun českých ze stávající výše 23.955.000,- Kč slovy dvacettři miliónů devětsetpadesátpět tisíc korun českých na novou výši základního kapitálu 7.186.500,- Kč slovy sedm miliónů jednostoosmdesátšest tisíc korun českých.Důvod snížení: úhrada ztráty předchozích let, zvýšená o ztráty z hospodaření za rok 2001, která byla způsobena vydáním části majetku restituentovi na základě soudního rozhodnutí. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen ve výši rovnající se částce snížení základního kapitálu a tato částka bude použita k úhradě ztráty z hospodaření společnosti.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti z 1.000,- Kč jmenovité hodnoty na 300,- Kč jmenovité hodnoty.
od 05. 07. 2003 od 07. 01. 2004

  Zakladatel splati 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuLucernafilm.
od 07. 12. 1999

  Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění ze dne3. 6. 1998:1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno:minimálně o 8.000.000,- Kč a maximálně o 25.000.000,- Kč.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:- počet : minimálně 8.000 a maximálně 25.000- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- druh : kmenové- forma : na majitele- podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné.3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií vrozsahu jeho podílu na základním jmění:Místo pro vykonání přednostního práva:170 00 Praha 7, U průhonu 36.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a začneběžet od 50. kalendářního dne následujícího po dni zápisuusnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Doba pro vykonání přednostního práva:v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod..Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: 1.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva:- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- druh : kmenové- forma : na majitele- podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné- emisní kurs : 1.000,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdyprávo mohlo být vykonáno poprvé.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci - obchodní společnostiMAGMAMEDIA CD PRODUCTIONS GmbH se sídlem Sonnenallee 255, 120 57Berlín, SRN.Nebudou tedy upsány na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku, ani nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy kupisování akcií.5. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií bez využitípřednostního práva:- místo: 170 00 Praha 7, U průhonu 36- lhůta činí tři kalendářní dny a začne běžet první pracovní dennásledující po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva- doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod.- emisní kurs: 1.000,- Kč.6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit 100%emisního kursu upsaných akcií: 64603 - 011/0100.Platbu je třeba provést tak, aby nejpozději čtrnáct pracovníchdnů po úpisu byla částka připsána na shora uvedený účet. Jakovariabilní symbol se uvede rodné číslo upisovatele, jde-li ofyzickou osobu, rep. IČ upisovatele, jde-li o právnickou osobu.Nebude-li částka zaplacena ve shora uvedené lhůtě, je úpisupisovatele neplatný.7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 07. 12. 1999 od 14. 02. 2003

  akcie se připisuje:1 akcie se zvláštními právy státu po 1.000,- Kč jmenovitéhodnoty
od 05. 10. 1994 od 14. 02. 2003

  Usnesením z 1. schůze představenstva a.s. KinotechnikaPraha, konané dne 4.5.1992 byl zvolen předsedoupředstavenstva Ing. Jaroslav Novotný a místopředsedoupředstavenstva byl zvolen Miloslav Mára.
od 14. 09. 1992 od 25. 07. 1994

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 21. 05. 1992 od 14. 02. 2003

  Zakladatel splatil 100% zaklaního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuLucernafilm.
od 21. 05. 1992 od 07. 12. 1999

  Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstíč. 32, na který přešel majetek státního podniku Lucernafilmve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 21. 05. 1992 od 25. 07. 1994

  Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 21. 05. 1992 od 25. 07. 1994

Akcie

Počet: 23 955 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 07. 2003 od 07. 01. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BAJGAROVÁ LUDMILA

Funkce: Likvidátor
od 10. 06. 2011 od 05. 11. 2016


Název/Jméno: SCHOVÁNEK JIŘÍ

IČO: 75189283

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 2007 od 21. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 2007 od 26. 09. 2007


Název/Jméno: ŠAFÁŘ PETR

IČO: 40148785

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2010 od 21. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2007 od 04. 10. 2010


Název/Jméno: RELICH FRANTIŠEK

IČO: 63139065

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010 od 21. 03. 2014


Název/Jméno: HOSMAN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 09. 2007 od 21. 03. 2014


Název/Jméno: NOVÁK RICHARD

IČO: 1104501

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 2007 od 21. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2003 od 26. 09. 2007


Název/Jméno: VLACH EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 od 04. 10. 2010


Název/Jméno: STROUPEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 1999 od 21. 03. 2014


Název/Jméno: KRŠ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 01. 2007 od 26. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 02. 2003 od 11. 01. 2007


Název/Jméno: KRTKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2003 od 26. 09. 2007


Název/Jméno: KOLOVRAT JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 01. 2004 od 11. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 02. 2003 od 07. 01. 2004


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK

IČO: 774871

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 14. 02. 2003 od 26. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 06. 1997 od 14. 02. 2003


Název/Jméno: HÁBA ZDENĚK

IČO: 66478405

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 1999 od 26. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 10. 1997 od 07. 12. 1999


Název/Jméno: SOURAL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1994 od 26. 09. 2007


Název/Jméno: SMRŽ VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 12. 1999 od 15. 03. 2011
Prokura - prokurista
od 25. 07. 1994 od 07. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1992 od 25. 07. 1994


Název/Jméno: VLKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 1999 od 14. 02. 2003


Název/Jméno: ŠREIN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 31. 10. 1997 od 07. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 06. 1997 od 31. 10. 1997


Název/Jméno: KOCOUREK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 09. 06. 1997 od 31. 10. 1997


Název/Jméno: FRYŠ MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1997 od 14. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1994 od 09. 06. 1997


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 1994 od 14. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 09. 1992 od 25. 07. 1994


Název/Jméno: KAUTCKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 12. 1995 od 09. 06. 1997


Název/Jméno: ŠREIN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopřeseda
od 18. 12. 1995 od 09. 06. 1997


Název/Jméno: ČERVINSKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 1994 od 07. 12. 1999


Název/Jméno: ŠREIN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1994 od 18. 12. 1995


Název/Jméno: ŠRIMPL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 1994 od 18. 12. 1995


Název/Jméno: MALÝ LADISLAV

IČO: 41238052

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 1994 od 09. 06. 1997


Název/Jméno: MÁRA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 09. 1992 od 25. 07. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1992 od 14. 09. 1992


Název/Jméno: NOVOTNÝ JROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1992 od 14. 09. 1992


Název/Jméno: SCHMIEDBERGER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1992 od 25. 07. 1994


Název/Jméno: MALINA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1992 od 25. 07. 1994


Název/Jméno: TICHÝ VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1992 od 14. 02. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 08. 2009

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 01. 2002

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 29. 01. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 06. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba,instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 10. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Obory činnosti: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 29. 01. 2002 od 27. 11. 2013
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních
od 15. 10. 1997 od 27. 11. 2013
Výuka v oboru audiovizuální techniky
od 30. 09. 1992 od 27. 11. 2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 30. 09. 1992 od 27. 11. 2013
Poradenství v oblasti audiovizuálních záznamů
od 30. 09. 1992 od 27. 11. 2013
Nakladatelství
od 30. 09. 1992 od 27. 11. 2013
Ubytování v ubytovacích zařízeních
od 30. 09. 1992 od 27. 11. 2013
Čalouník
od 30. 09. 1992 od 27. 11. 2013
Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obraz.záznamů
od 30. 09. 1992 od 27. 11. 2013
Činnost organizačních poradců
od 30. 09. 1992 od 27. 11. 2013

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:20. 05. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:29. 01. 2002


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obraz.záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Čalouník

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakladatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Ubytování v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výuka v oboru audiovizuální techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 587037

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství v oblasti audiovizuálních záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45272522

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 01. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
849336" Investiční fond Metall, akciová společnost v likvidaci"45244316Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Gorkého, 2
646722"Bytové družstvo domu Janouškova 146", družstvo - v likvidaci62408127Praha, 16200, Veleslavín, Janouškova, 146
740521ABATIS a.s.45274363Jinonická 804/80, 15800 Praha
850980ACTIVA spol. s r.o.46981551Hviezdoslavova 1096/29, 62700 Brno
666325Alfa-Invest, akciová společnost45306010České Budějovice, 37136, České Budějovice 3, Rudolfovská tř., 202
74501ALLKON s.r.o.25008196Okružní 350, 43513 Meziboří
624919ALS TRADING spol. s r.o.49549952U Pekařky 281/3, 18000 Praha
970125ALSIG spol. s r.o. v likvidaci46886451Kaznějovská 1303/44, 32300 Plzeň
56072Alter CZ s.r.o.27933369Na chobotě 109/1, 16300 Praha
745471AMBROSE MOLONEY´S CZ, s.r.o.25260863Palackého 81, 54101 Trutnov
139202AWECO spol. s r.o.49282921150, 50601 Holín
165096BEACH ACADEMY VIKTORIA BRNO, z.s.3417581Vodařská 232/2, 61900 Brno
692257BS Beach s.r.o.4038037Vodařská 232/2, 61900 Brno
601756Bytové družstvo B 1 - Semily64259943Bavlnářská 536, 51301 Semily
441385Bytové družstvo TRNKOVÁ 177327092941Trnková 1773/18, 14200 Praha
296145Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě31488Výškovická 3052/38, 70030 Ostrava
385093CETOS, a.s. v likvidaci61057711Průmyslová 1472/11, 10200 Praha
830783Colet trade s.r.o.28566661134, 79331 Andělská Hora
760490CTM ENGINEERING a.s.28721900Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
613543CZ Logistics, s.r.o.62957937Semanínská 580, 56002 Česká Třebová
987144Dibaq a.s.2528636690, 56401 Helvíkovice
184305DINO SCHOOLS of PRAGUE, a.s.28985044Bellova 352, 10900 Praha
846025DRUŽSTVO DLA, družstvo v likvidaci25528581Jandova 10/3, 19000 Praha
548451Dřevospol spol. s.r.o. v likvidaci48155420Komenského 240/41, 50003 Hradec Králové
149938E-Club s.r.o.26283883Hybešova 725/40, 60200 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
62559ADÁMKOVÁ EVA15093271Olbrachtova 1053/34, 14000 Praha
220575BAJNÁRKOVÁ ANNA87636115210, 74301 Tísek
139914BAKUS PETR68678614Bořetická 4133/6, 62800 Brno
279571BALAGA JOSEF4659829474, 74245 Fulnek
406114BALATÁ RŮŽENA68819927Hlavní třída 224/78, 35301 Mariánské Lázně
45469BALCAŘÍK PAVEL4124331537, 56124 Třebovice
111067BALICKI ZDENĚK13622285Žákovská 1041/12, 73601 Havířov
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
886BARTOŠ JAN88389146Na Mlýnku 688, 46001 Liberec
80971BÁRTOVÁ LENKA8768850615, 28201 Mrzky
267145BÁRTOVÁ RADKA71780611Spojenců 876, 67401 Třebíč
53169BAUER JIŘÍ67134971Plzeň, 32600, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), náměstí Generála Píky, 2293/31
54226BEDNAŘÍK JAROMÍR45109796Jaromírova 213, 25090 Jirny
169073BEITLER LEONARD67380701Na Ořechovce 511/47, 16200 Praha
343324BELLEROVÁ TEREZA2455668Revoluční 1003/3, 11000 Praha
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
551475BENEŠ BOHUMIL10150161Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), U smaltovny, 579/10
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
202068BENEŠ PAVEL60189711Praha, 18000, Kobylisy, CHABAŘOVICKÁ, 1322/17
114283BERÁNKOVÁ ANNA1111027Šlikova 900/26, 16900 Praha
114543BERNÝ JIŘÍ4220575192, 50401 Humburky
15400BÍLEK KAREL73476021Táborská 1884, 39301 Pelhřimov
149115BÍLEK VÁCLAV40647374Praha, 14900, Chodov, Hagarova, 347
107930BIRKE JAN45579806Příkrá 187, 54701 Náchod

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí