Kinotechnika Praha, a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Kinotechnika Praha, a.s. v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1446. Jeho identifikační číslo je 45272522

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Kinotechnika Praha, a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 21. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1446

Identifikační číslo:45272522

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2mxer2x

Předmět podnikání: Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb...
Výroba,instalace a opravy elektronických zařízení
Poradenství v oblasti audiovizuálních záznamů
Činnost organizačních poradců
Výuka v oboru audiovizuální techniky
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Ubytování v ubytovacích zařízeních
Truhlářství, podlahářství
Nakladatelství
Čalouník
Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově ...
Projektová činnost ve výstavbě
Revize elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 7, U průhonu 36, PSČ 17000
od 31. 10. 1997 do 31. 10. 1997
Praha, Václavské nám. 43
od 21. 05. 1992 do 31. 10. 1997
U průhonu 1276/36, 17000 Praha

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti Kinotechnika Praha, a.s. rozhodla o vstupu společnosti do likvidace, a to ke dni 13.4.2011 a byl jmenován likvidátor.
od 10. 06. 2011

  Usnesení valné hromady ze dne 27.6.2002:Valná hromada rozhodla takto:Snižuje základní kapitál v rozsahu snížení o částku 16.768.500,- Kč slovy o šestnáct miliónů sedmsetšedesátosm tisíc pětset korun českých ze stávající výše 23.955.000,- Kč slovy dvacettři miliónů devětsetpadesátpět tisíc korun českých na novou výši základního kapitálu 7.186.500,- Kč slovy sedm miliónů jednostoosmdesátšest tisíc korun českých.Důvod snížení: úhrada ztráty předchozích let, zvýšená o ztráty z hospodaření za rok 2001, která byla způsobena vydáním části majetku restituentovi na základě soudního rozhodnutí. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen ve výši rovnající se částce snížení základního kapitálu a tato částka bude použita k úhradě ztráty z hospodaření společnosti.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti z 1.000,- Kč jmenovité hodnoty na 300,- Kč jmenovité hodnoty.
od 05. 07. 2003 do 07. 01. 2004

  Zakladatel splati 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuLucernafilm.
od 07. 12. 1999

  Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění ze dne3. 6. 1998:1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno:minimálně o 8.000.000,- Kč a maximálně o 25.000.000,- Kč.Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:- počet : minimálně 8.000 a maximálně 25.000- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- druh : kmenové- forma : na majitele- podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné.3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií vrozsahu jeho podílu na základním jmění:Místo pro vykonání přednostního práva:170 00 Praha 7, U průhonu 36.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a začneběžet od 50. kalendářního dne následujícího po dni zápisuusnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Doba pro vykonání přednostního práva:v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod..Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: 1.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva:- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- druh : kmenové- forma : na majitele- podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné- emisní kurs : 1.000,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdyprávo mohlo být vykonáno poprvé.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci - obchodní společnostiMAGMAMEDIA CD PRODUCTIONS GmbH se sídlem Sonnenallee 255, 120 57Berlín, SRN.Nebudou tedy upsány na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku, ani nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy kupisování akcií.5. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií bez využitípřednostního práva:- místo: 170 00 Praha 7, U průhonu 36- lhůta činí tři kalendářní dny a začne běžet první pracovní dennásledující po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva- doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod.- emisní kurs: 1.000,- Kč.6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit 100%emisního kursu upsaných akcií: 64603 - 011/0100.Platbu je třeba provést tak, aby nejpozději čtrnáct pracovníchdnů po úpisu byla částka připsána na shora uvedený účet. Jakovariabilní symbol se uvede rodné číslo upisovatele, jde-li ofyzickou osobu, rep. IČ upisovatele, jde-li o právnickou osobu.Nebude-li částka zaplacena ve shora uvedené lhůtě, je úpisupisovatele neplatný.7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 07. 12. 1999 do 14. 02. 2003

  akcie se připisuje:1 akcie se zvláštními právy státu po 1.000,- Kč jmenovitéhodnoty
od 05. 10. 1994 do 14. 02. 2003

  Usnesením z 1. schůze představenstva a.s. KinotechnikaPraha, konané dne 4.5.1992 byl zvolen předsedoupředstavenstva Ing. Jaroslav Novotný a místopředsedoupředstavenstva byl zvolen Miloslav Mára.
od 14. 09. 1992 do 25. 07. 1994

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 21. 05. 1992 do 14. 02. 2003

  Zakladatel splatil 100% zaklaního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuLucernafilm.
od 21. 05. 1992 do 07. 12. 1999

  Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 21. 05. 1992 do 25. 07. 1994

  Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstíč. 32, na který přešel majetek státního podniku Lucernafilmve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 21. 05. 1992 do 25. 07. 1994

Akcie

Počet: 23 955 ks v hodnotě: 300 - kmenové akcie na majitele
od 07. 01. 2004

Počet: 23 955 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 07. 2003 do 05. 07. 2003

Počet: 23 955 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 14. 02. 2003 do 14. 02. 2003

Počet: 23 954 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 21. 05. 1992 do 21. 05. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BAJGAROVÁ LUDMILA

Funkce: Likvidátor
od 10. 06. 2011

Adresa: Praha 3, Květinková 417/10, PSČ 13000
od 10. 06. 2011


Název/Jméno: SCHOVÁNEK JIŘÍ

IČO: 75189283

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 2007 do 21. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 2007 do 26. 09. 2007

Adresa: Všejany - Vanovice, Trojanova 165, okres Mladá Boleslav, PSČ 29443
od 03. 12. 2010 do 21. 03. 2014
Milovice, Braniborská 568/E, PSČ 28923
od 26. 09. 2007 do 03. 12. 2010
Milovice, Braniborská 568, PSČ 28923
od 11. 01. 2007 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: ŠAFÁŘ PETR

IČO: 87273136

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2010 do 21. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2007 do 04. 10. 2010

Adresa: Praha 8, Feřtekova 540, PSČ 18100
od 04. 10. 2010 do 21. 03. 2014
Praha 8, Feřtekova 540, PSČ 18000
od 26. 09. 2007 do 04. 10. 2010


Název/Jméno: RELICH FRANTIŠEK

IČO: 63139065

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010 do 21. 03. 2014

Adresa: Litoměřice - Předměstí, Dukelská 1854, PSČ 41201
od 04. 10. 2010 do 21. 03. 2014


Název/Jméno: HOSMAN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 09. 2007 do 21. 03. 2014

Adresa: Praha 10, Rezlerova 307, PSČ 10900
od 26. 09. 2007 do 21. 03. 2014


Název/Jméno: STROUPEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 1999 do 21. 03. 2014

Adresa: Olomouc, Na Bystřičce 6, PSČ 77200
od 26. 09. 2007 do 21. 03. 2014
Olomouc, Na Bystřičce 6
od 07. 12. 1999 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: VLACH EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 do 04. 10. 2010

Adresa: Praha 8, Pod bání 5/2021, PSČ 18000
od 26. 09. 2007 do 04. 10. 2010


Název/Jméno: NOVÁK RICHARD

IČO: 1104501

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 2007 do 21. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2003 do 26. 09. 2007

Adresa: Kladno - Kročehlavy, V Bažantnici 2637, PSČ 27200
od 26. 09. 2007 do 21. 03. 2014
Kladno, V Bažantnici 2637, PSČ 27200
od 11. 01. 2007 do 26. 09. 2007
Kladno, V Bažatnici 2637, PSČ 27200
od 14. 02. 2003 do 11. 01. 2007


Název/Jméno: KRTKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2003 do 26. 09. 2007

Adresa: Praha 9, Bratří Dohalských 171/6, PSČ 19000
od 05. 07. 2003 do 26. 09. 2007
Praha 6, Dejvická 5, PSČ 16000
od 14. 02. 2003 do 05. 07. 2003


Název/Jméno: KRŠ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 01. 2007 do 26. 09. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 02. 2003 do 11. 01. 2007

Adresa: Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 35761
od 14. 02. 2003 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK

IČO: 774871

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 14. 02. 2003 do 26. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 06. 1997 do 14. 02. 2003

Adresa: Sokolov, Krajková 296, PSČ 35708
od 05. 07. 2003 do 26. 09. 2007
Sokolov, Seifertova 1839, PSČ 35605
od 14. 02. 2003 do 05. 07. 2003
Sokolov, Seifertova 1839
od 09. 06. 1997 do 14. 02. 2003


Název/Jméno: KOLOVRAT JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 01. 2004 do 11. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 02. 2003 do 07. 01. 2004

Adresa: Praha 6, Kolárova 1475/2, PSČ 16900
od 14. 02. 2003 do 11. 01. 2007


Název/Jméno: SOURAL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 1994 do 26. 09. 2007

Adresa: Svatava, Sadová 21, okres Sokolov, PSČ 35703
od 14. 02. 2003 do 26. 09. 2007
Sokolov, Švabinského 1719
od 05. 10. 1994 do 14. 02. 2003


Název/Jméno: HÁBA ZDENĚK

IČO: 66478405

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 1999 do 26. 09. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 10. 1997 do 07. 12. 1999

Adresa: Praha 1, U staré školy 2, PSČ 11000
od 14. 02. 2003 do 26. 09. 2007
Praha 1, U staré školy 2
od 31. 10. 1997 do 14. 02. 2003


Název/Jméno: VLKOVÁ JIŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 1999 do 14. 02. 2003

Adresa: Praha 4, Krč, Pod Višňovkou 1370/13
od 07. 12. 1999 do 14. 02. 2003


Název/Jméno: SMRŽ VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 12. 1999 do 15. 03. 2011
Prokura - prokurista
od 25. 07. 1994 do 07. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1992 do 25. 07. 1994

Adresa: Praha 4, Brandlova 1557/3
od 07. 12. 1999 do 15. 03. 2011
Praha 4, Macurova 1557
od 21. 05. 1992 do 07. 12. 1999


Název/Jméno: ŠREIN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 31. 10. 1997 do 07. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 06. 1997 do 31. 10. 1997

Adresa: Praha 6, Španielova 1310
od 09. 06. 1997 do 07. 12. 1999


Název/Jméno: KOCOUREK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 09. 06. 1997 do 31. 10. 1997

Adresa: Praha 6, Žufanova 1098
od 09. 06. 1997 do 31. 10. 1997


Název/Jméno: FRYŠ MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 06. 1997 do 09. 06. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1994 do 09. 06. 1997

Adresa: Příbram, Jromíra Zástěry 539
od 09. 06. 1997 do 09. 06. 1997
Příbram 2, Jaromíra Zástěry 539
od 25. 07. 1994 do 09. 06. 1997


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 1994 do 14. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 09. 1992 do 25. 07. 1994

Adresa: Praha 3, Křišťanova 6
od 25. 07. 1994 do 14. 02. 2003
Praha 3, Křišťanova 6
od 14. 09. 1992 do 25. 07. 1994


Název/Jméno: KAUTCKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 12. 1995 do 09. 06. 1997

Adresa: Čelákovice, Jungmannova 623, okres Praha-východ
od 18. 12. 1995 do 09. 06. 1997


Název/Jméno: ŠREIN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopřeseda
od 18. 12. 1995 do 09. 06. 1997

Adresa: Praha 6, Španielova 1310
od 18. 12. 1995 do 09. 06. 1997


Název/Jméno: MALÝ LADISLAV

IČO: 41238052

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 1994 do 09. 06. 1997

Adresa: Praha 9-Klánovice, Šlechtitelská 331
od 25. 07. 1994 do 09. 06. 1997


Název/Jméno: ŠREIN ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1994 do 18. 12. 1995

Adresa: Praha 6, Španielova 1310
od 25. 07. 1994 do 18. 12. 1995


Název/Jméno: ČERVINSKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 1994 do 07. 12. 1999

Adresa: Praha 5, Drtinova 22
od 25. 07. 1994 do 07. 12. 1999


Název/Jméno: ŠRIMPL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 1994 do 18. 12. 1995

Adresa: Praha 9, Libřická 642
od 25. 07. 1994 do 18. 12. 1995


Název/Jméno: MÁRA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 09. 1992 do 25. 07. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1992 do 14. 09. 1992

Adresa: Praha 5, Meskářova 387
od 21. 05. 1992 do 25. 07. 1994


Název/Jméno: MALINA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1992 do 25. 07. 1994

Adresa: Praha 4, Urbánkova 3368
od 21. 05. 1992 do 25. 07. 1994


Název/Jméno: NOVOTNÝ JROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1992 do 14. 09. 1992

Adresa: Praha 3, Křišťanova 6
od 21. 05. 1992 do 14. 09. 1992


Název/Jméno: TICHÝ VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1992 do 14. 02. 2003

Adresa: Praha 6, K Tuchoměřicům 4
od 21. 05. 1992 do 14. 02. 2003


Název/Jméno: SCHMIEDBERGER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1992 do 25. 07. 1994

Adresa: Praha 3, Na vrcholu 30/2437
od 21. 05. 1992 do 25. 07. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 8. 2009

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 1. 2002

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 29. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 6. 1999

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 10. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba,instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 10. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oblasti audiovizuálních záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka v oboru audiovizuální techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří FOLVARČNÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytování v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ivan Plachý

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Nakladatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří FOLVARČNÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Čalouník

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obraz.záznamů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: František ROUTA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Smrž

Zánik oprávnění:29. 1. 2002


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:20. 5. 1996


Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 29. 01. 2002 do 27. 11. 2013
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních
od 15. 10. 1997 do 27. 11. 2013
Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obraz.záznamů
od 30. 09. 1992 do 27. 11. 2013
Čalouník
od 30. 09. 1992 do 27. 11. 2013
Ubytování v ubytovacích zařízeních
od 30. 09. 1992 do 27. 11. 2013
Nakladatelství
od 30. 09. 1992 do 27. 11. 2013
Poradenství v oblasti audiovizuálních záznamů
od 30. 09. 1992 do 27. 11. 2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 30. 09. 1992 do 27. 11. 2013
Výuka v oboru audiovizuální techniky
od 30. 09. 1992 do 27. 11. 2013
Činnost organizačních poradců
od 30. 09. 1992 do 27. 11. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Smrž

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:27. 11. 2013


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45272522

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 1. 2014

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
3441291. Česká Investiční CZ, a.s.25749951Praha 1, Elišky Krásnohorské 2, PSČ 11000
11042571. Koospol, akciová společnostPraha 6, Evropská 178, PSČ 16067
1104267PROKOP JAROSLAVPraha 4, Pod vilami 19, PSČ 14000
1234681Husá PavelPlzeň, Čechova 12
1104258ŽOHA JAROSLAVPraha 4, Táborská 29, PSČ 14000