KOFING a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem KOFING a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2076. Jeho identifikační číslo je 25826336

 
 

Výpis z obchodního rejstříku KOFING a.s.

Datum zápisu: 16. 12. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2076

Identifikační číslo:25826336

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bbtesur

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Realitní činnost
Poskytování technických služeb
Správa a údržba nemovitostí
Truhlářství, podlahářství
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní...
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Inženýrská činnost (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3...
Zprostředkování prací a služeb
Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů
Výroba a montáž kovových konstrukcí a jejich částí (mimo činnosti...
Tapetářské práce
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba a montáž zboží z plastů (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3...
Montáž technologických zařízení ve strojírenství

Adresa společnosti

Sídlo: Kirilovova 628, 739 21 Paskov
od 23. 09. 2015
Paskov, Kirilovova 628, PSČ 73921
od 22. 04. 2008 do 23. 09. 2015
Ostrava 3, Svatoplukova č.p. 1222/24, PSČ 70300
od 13. 06. 2002 do 22. 04. 2008
Ostrava 3, Svatoplukova 24, PSČ 70300
od 16. 12. 1998 do 13. 06. 2002
Kirilovova 628, 73921 Paskov

Skutečnosti

  Na společnost KOFING, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti KOFING REAL s.r.o. se sídlem Paskov, Kirilovova 628, PSČ 739 21, IČ 286 45 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 36614, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016.
od 01. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 10. 2015

  Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti KOFING, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 14.2.2011:a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 11.000.000,- Kč ( slovy: jedenáct milionů korun českých ), tedy z částky 10.000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých ) na částku ve výši 21.000.000,- Kč ( slovy: dvacet jeden milion korun českých ). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Upisování akcií rovnající se částce zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 1.100 ks ( slovy: jednoho tisíce jednoho sta kusů ) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ). Všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu a jejich převoditelnost bude omezena v souladu se stanovami společnosti tak, že převod akcií na třetí osobu je možný jen po předchozím souhlasu valné hromady ( dále též jen "Akcie" ).c) Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva k úpisu Akcií.d) Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je obchodní společnost PROMET GROUP a.s., se sídlem Ostrava-Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo 258 92 975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2528 ( dále též jen "Předem určený zájemce" ).e) Místem pro upisování Akcií bez využití přednostního práva je kancelář notáře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 41/3138, PSČ 702 00 a lhůta pro upisování Akcií činí třicet dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému bude zapsáno toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Předem určenému zájemci počátek běhu této lhůty nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to písemným sdělením doručeným nebo osobně předaným Předem určenému zájemci s tím, že se výslovně připouští doručení této výzvy i k rukám zmocněnce určeného Předem určeným zájemcem. Valná hromada Společnosti výslovně připouští, aby smlouva o upsání akcií Předem určeným zájemcem byla uzavřena s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Emisní kurs jedné upisované Akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) činí 10.151,- Kč ( slovy: deset tisíc jedno sto padesát jedna koruna česká ). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií tak činí 11.166.100,- Kč ( slovy: jedenáct milionů jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto korun českých ). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou jedné upisované Akcie a jejím emisním kursem, tedy částka ve výši 151,- Kč ( slovy: jedno sto padesát jedna koruna česká ) pak představuje emisní ážio.g) Valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcií proti těmto peněžitým pohledávkám Předem určeného zájemce vůči Společnosti:a. Pohledávka ve výši 2.401.683,73 Kč, slovy: dva milióny čtyři sta jeden tisíc šest set osmdesát tři korun českých a sedmdesát tři haléřů českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.7.2009 (slovy: třetího července roku dvatisícedevět) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem, poskytnuté v původní výši 3.400.000,--Kč, slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých. Částka 2.401.683,73 Kč, slovy: dva miliony čtyři sta jeden tisíc šest set osmdesát tři korun českých a sedmdesát tři haléře české představuje zůstatkovou hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 1").b. Pohledávka ve výši 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milión pět set tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.12.2009 (slovy: dvacátéhotřetího prosince roku dvatisícedevět) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 1.500.000,--Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 2").c. Pohledávka ve výši 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.2.2010 (slovy: devatenáctého února roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 300.000,--Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 3")d. Pohledávka ve výši 410.000,- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.2.2010 (slovy: dvacátéhošestého února roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 410.000,--Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 4")e. Pohledávka ve výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.3.2010 (slovy: druhého března roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 200.000,--Kč, slovy, dvě stě tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 5").f. Pohledávka ve výši 1.181.000,- Kč, slovy: jeden milión jedno sto osmdesát jeden tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.3.2010 (slovy: třetího března roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 1.181.000,--Kč, slovy: jeden milion jedno sto osmdesát jeden tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 6").g. Pohledávka ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.3.2010 (slovy: sedmnáctého března roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 250.000,--Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 7")h. Pohledávka ve výši 1.550.000,- Kč, slovy: jeden milión pět set padesát tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.3.2010 (slovy: dvacátéhotřetího března roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 1.550.000,--Kč, slovy: jeden milión pět set padesát tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 8").i. Pohledávka ve výši 2.176.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.6.2010 (slovy: patnáctého června roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 2.176.000,--Kč, slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 9")j. Pohledávka ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.6.2010 (slovy: šestnáctého června roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 250.000,--Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých, představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 10").k. Pohledávka ve výši 1.600.000,- Kč, slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 18.6.2010 (slovy: osmnáctého června roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 1.600.000,--Kč, slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 11");a to vše s tím, že z Pohledávky Předem určeného zájemce č. 11 bude započtena část jeho pohledávky ve výši 947.416,27 Kč (slovy: devětsetčtyřicetsedm tisíc čtyři sta šestnáct korun českých a dvacet sedm haléřů českých) a zbývající část této Pohledávky Předem určeného zájemce č. 11 zůstane nadále vedena jako jeho pohledávka za Společností.Valná hromada dále stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto usnesením valné hromady společnosti;- peněžité pohledávky Předem určeného zájemce č. 1 až č. 11 budou započteny v celkové výši 11.166.100,- Kč ( slovy: jedenáct milionů jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto korun českých ) na splacení emisního kursu všech Předem určeným zájemcem upsaných Akcií a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto usnesení valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto vzájemné pohledávky Předem určeného zájemce a Společnosti ve výši 11.166.100,- Kč ( slovy: jedenáct milionů jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto korun českých ) zaniknou a je tímto mimo jiné splněna povinnost Předem určeného zájemce splatit 100% emisního kursu jím upisovaných Akcií.h) Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Společnost je povinna doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis Akcií, tedy ve lhůtě a způsobem uvedeným v písm. e) tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upisovaných Akcií, tedy uzavřít smlouvu o započtení, nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.
od 25. 02. 2011 do 01. 03. 2011

  Na společnost KOFING, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti INTACT s.r.o. se sídlem Paskov, Kirilovova 628, PSČ 739 21, identifikační číslo: 479 72 599, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 5369, a to na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 27.6.2008. Rozhodným dnem pro fúzi je 1.1.2008.
od 19. 08. 2008

  4. Emisní kurs upisované akcie činí 10.000,-Kč, slovy:desettisíc korun českých
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  8. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30 dnů odusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalo návrhna zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  9.Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě nejméně 30 dnůpřed počátkem lhůty k výkonu přednostního práva uveřejnilopotřebnou informaci ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku.
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši9,000.000,-Kč, slovy: devětmiliónů korun českých, tedy z částky1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých na částku vevýši 10,000.000,-Kč, slovy: desetmiliónů korun českých;Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění senepřipouští.
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  6. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočkaOstrava, číslo 183141-761/0100 do 60-ti dnů po upsání akcií
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  7. Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny upsány na základě dohodyakcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku; místem proupisování nových akcií metodou dohody akcionářů ve forměnotářského zápisu je sídlo společnosti, a to kancelář předsedypředstavenstva a lhůta pro tento úpis činí 10 (deset) dnů odedne, kdy marně uplynula lhůta k vykonání přednostního právaakcionářů na upsání nových akcií; budou-li akcie upsány toutodohodou, je povinen akcionář - upisovatel, který upsal akciena základě dohody akcionářů, zaplatit celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočkaOstrava, číslo 183141-761/0100 do 60-ti dnů po upsání akcií.
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  5. Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva:Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíurčených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění.Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti,tedy Ostrava 3, Svatoplukova 24, a to kancelář předsedypředstavenstva;lhůta pro výkon přednostního práva činí 30 (třicet) dnů a jejípočátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta 30-ti dnůpočíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy usnesenípříslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nabylo právnímoci. V této lhůtě je akcionář oprávněn k výkonu svéhopřednostního práva na úpis nových akcií na výše uvedeném místě vkaždý pracovní den od 8,00 hodin do 16,00 hodin;Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých) může akcionář upsat 9 kusů (slovy:devět) nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč(slovy: desettisíc korun českých). Zvýšení základního jmění ovýše uvedenou částku s využitím přednostního práva budeprovedeno upsáním 900 ks (devětset) kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč,slovy: desettisíc korun českých s emisním kursem upisované jednéakcie 10.000,-Kč, slovy:desettisíc korun českých
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  2. Důvodem pro zvýšení základního jmění je možnost získánípeněžních prostředků pro stanovené cíle společnosti, tedyzejména získání větší důvěryhodnosti postavení společnosti natrhu, jakož i zvýšení úvěruschopnosti společnosti při získáváníúvěrových zdrojů
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  3. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku budeprovedeno upsáním 900 ks kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, slovy:desettisíc korun českých; akcie nejsou veřejně obchodovatelné
od 23. 08. 2000 do 10. 08. 2010

  Omezení převoditelnosti akcií:Převod akcií na třetí osobu je možný jen po předchozímsouhlasu valné hromady.
od 16. 12. 1998

Akcie

Počet: 2 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 03. 2011

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 06. 02. 2001 do 06. 02. 2001

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 16. 12. 1998 do 16. 12. 1998

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CVIKL RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 2011 do 04. 03. 2013

Adresa: Výstavní 2640/2a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
od 29. 10. 2015
Ostrava - Mariánské Hory, Výstavní 2640/2a, PSČ 70900
od 01. 03. 2011 do 04. 03. 2013


Název/Jméno: SCHREIER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2015

Adresa: Vančurova 274, 747 31 Velké Hoštice
od 29. 10. 2015


Název/Jméno: FILIPEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2011 do 13. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 13. 06. 2002 do 01. 03. 2011

Adresa: Veselá 469, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
od 19. 04. 2013
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Veselá 469, PSČ 73923
od 01. 03. 2011 do 19. 04. 2013
Stará Ves nad Ondřejnicí 469
od 13. 06. 2002 do 01. 03. 2011


Název/Jméno: KOLÁTKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 2013

Adresa: K Černému Lesu 295, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
od 19. 04. 2013


Název/Jméno: FILIPEC JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 1998

Adresa: K Černému Lesu 295, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
od 19. 04. 2013
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, K Černému Lesu 295, PSČ 73923
od 22. 04. 2008 do 19. 04. 2013
Stará Ves nad Ondřejnicí 295
od 16. 12. 1998 do 22. 04. 2008


Název/Jméno: STROUHAL RADEK

IČO: 2778530

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 2013 do 29. 10. 2015

Adresa: Jičínská 286/21, Výškovice, 700 30 Ostrava
od 19. 04. 2013 do 29. 10. 2015


Název/Jméno: KALUS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 2013 do 29. 10. 2015

Adresa: Mánesova 474, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
od 19. 04. 2013 do 29. 10. 2015


Název/Jméno: MATERA RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 04. 2013

Adresa: Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
od 19. 04. 2013


Název/Jméno: ŠULC JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2006 do 19. 04. 2013

Adresa: Vratimov, Křivá 914/14, PSČ 73932
od 13. 11. 2006 do 19. 04. 2013


Název/Jméno: SLÁMOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2006 do 19. 04. 2013

Adresa: Ostrava - Výškovice, Srbská 264/9, PSČ 70030
od 13. 11. 2006 do 19. 04. 2013


Název/Jméno: HAVRÁNKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 2006 do 10. 08. 2010

Adresa: Krmelín, Záhumenní 563, PSČ 73924
od 13. 11. 2006 do 10. 08. 2010


Název/Jméno: MALÍKOVÁ MICHAELA

IČO: 48783188

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 06. 2002 do 13. 11. 2006

Adresa: Soběšovice 249, PSČ 73722
od 13. 06. 2002 do 13. 11. 2006


Název/Jméno: MIKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 2002 do 01. 03. 2011

Adresa: Ostrava 1, Zakončená 2, PSČ 71000
od 13. 06. 2002 do 01. 03. 2011


Název/Jméno: KRKOŠKA ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2000 do 13. 06. 2002

Adresa: Ostrava-Proskovice, Staroveská 154
od 01. 02. 2000 do 13. 06. 2002


Název/Jméno: NOVÁK VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 do 13. 06. 2002

Adresa: Ostrava 1, Vítězná 19
od 16. 12. 1998 do 13. 06. 2002


Název/Jméno: KRKOŠKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 do 01. 02. 2000

Adresa: Ostrava - Výškovice, Srbská 15
od 16. 12. 1998 do 01. 02. 2000


Název/Jméno: KOLLÁR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1998 do 13. 11. 2006

Adresa: Soběšovice 249
od 16. 12. 1998 do 13. 11. 2006


Název/Jméno: NOVÁK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 do 13. 11. 2006

Adresa: Havířov - Město, Karvinská 10/1186
od 16. 12. 1998 do 13. 11. 2006


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 do 13. 06. 2002

Adresa: Havířov - Bludovice, Oblouková 30/846
od 16. 12. 1998 do 13. 06. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 8. 2010


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 4. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kaňok


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Dunděra


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 3. 2008

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 20. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 20. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 20. 03. 2008 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 20. 03. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Kořínek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2005

Obory činnosti: - kopání hrobů
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- jednoduché přípravné a montážní práce
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- renovace tonerů
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- práce s pracovními stroji a mechanismy
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- správa tržišť
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- potápěčské práce
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- čištění kotlů a tlakových nádob
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- dozor a mazání zdvihacích zařízení
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kaňok

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2005

Obory činnosti: - domovnická činnost
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- čištění oken
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kaňok

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 12. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kaňok


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 12. 2005

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 01. 12. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Filipec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 11. 1999


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Zánik oprávnění:27. 9. 2001


Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Odpovědní zástupci: Jaroslav Kořínek

Zánik oprávnění:27. 9. 2001


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Obory činnosti: - zvedacího a dopravního zařízení
od 27. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: DiS. Rostislava Kaňoková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Obory činnosti: - výroba tlakových zařízení, kotlů, tlakových nádob, výroba a montáž kovových konstrukcí a jejich částí
od 27. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Jaroslav Kořínek


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Jaroslav Kořínek


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Filipec


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Filipec


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Jaroslav Kořínek


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků
od 05. 08. 2010
Poskytování technických služeb
od 05. 08. 2010
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 05. 08. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 05. 08. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 05. 08. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 08. 2010
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 05. 08. 2010
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 05. 08. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 05. 08. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 05. 08. 2010
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 05. 08. 2010
Výroba strojů a zařízení
od 05. 08. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 05. 08. 2010
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 05. 08. 2010
Realitní činnost
od 17. 03. 2008 do 05. 08. 2010
Poskytování technických služeb
od 01. 12. 2005 do 05. 08. 2010
Správa a údržba nemovitostí
od 01. 12. 2005 do 05. 08. 2010
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 01. 12. 2005 do 05. 08. 2010
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 11. 10. 1999 do 05. 08. 2010
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 11. 10. 1999 do 05. 08. 2010
Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů
od 16. 12. 1998 do 05. 08. 2010
Zprostředkování prací a služeb
od 16. 12. 1998 do 05. 08. 2010
Výroba a montáž zboží z plastů (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3 živnostenského zákona)
od 16. 12. 1998 do 05. 08. 2010
Inženýrská činnost (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3 živnostenského zákona)
od 16. 12. 1998 do 05. 08. 2010
Montáž technologických zařízení ve strojírenství
od 16. 12. 1998 do 05. 08. 2010
Tapetářské práce
od 16. 12. 1998 do 05. 08. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 12. 1998 do 05. 08. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kaňok


Inženýrská činnost (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Kaňok

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a montáž kovových konstrukcí a jejich částí (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Zánik oprávnění:20. 3. 2002


Tapetářské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Filipec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Kollár

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a montáž zboží z plastů (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Jaroslav Kořínek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž technologických zařízení ve strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: Jaroslav Kořínek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25826336

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2015

Související firmy

#NázevICOAdresa
3531402ABAP s.r.o.28682122Teplice, Vrchlického 988/8, PSČ 41501
997742ACARTUS Czech, s.r.o.29449693Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
877951ADITECH s.r.o.25098055Návršní 131/16, Krč, 140 00 Praha 4
3745499AG PUMPY s.r.o.25886801Bolatická 2045/39, Kouty, 747 21 Kravaře
1824086AGREGA, a.s.47673443Bludov, Polní čp. 46, PSČ 78961

Související osoby

#NázevICOAdresa
246424"AUTO-MOTO STYL s.r.o."47974893Ostrava - Hrabová, Krmelínská 762/12, PSČ 72000
158607A.J. spol. s r.o. PRAHA45281513Praha 8, Světova 1, PSČ 18000
41072AB Trust, spol. s r.o.29161959Ostrov 31, 348 02 Bor
468482Slovakia ACARTUS02201 Čadca, Palárikova 76, Slovenská republika
508541AD FONTES RERUM s.r.o.48528757Jihlava, Fibichova 909/18, PSČ 58601

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3561268Žofaj Peter61551881Kirilovova 181, 73921 Paskov