KOFING a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem KOFING a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2076. Její identifikační číslo je 25826336

Výpis z obchodního rejstříku KOFING a.s.

Datum zápisu: 16. 12. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2076

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bbtesur

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Realitní činnost
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb
Truhlářství, podlahářství
Topenářství
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní...
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž technologických zařízení ve strojírenství
Výroba a montáž zboží z plastů (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Tapetářské práce
Výroba a montáž kovových konstrukcí a jejich částí (mimo činnosti...
Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů
Zprostředkování prací a služeb
Inženýrská činnost (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství

Adresa společnosti

Sídlo: Kirilovova 628, 73921 Paskov

Adresy: Kirilovova 628, 739 21 Paskov
od 23. 09. 2015
Paskov, Kirilovova 628, PSČ 73921
od 22. 04. 2008 od 23. 09. 2015
Ostrava 3, Svatoplukova č.p. 1222/24, PSČ 70300
od 13. 06. 2002 od 22. 04. 2008
Ostrava 3, Svatoplukova 24, PSČ 70300
od 16. 12. 1998 od 13. 06. 2002

Skutečnosti

  Na společnost KOFING, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti KOFING REAL s.r.o. se sídlem Paskov, Kirilovova 628, PSČ 739 21, IČ 286 45 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 36614, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016.
od 01. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 10. 2015

  Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti KOFING, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 14.2.2011:a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 11.000.000,- Kč ( slovy: jedenáct milionů korun českých ), tedy z částky 10.000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých ) na částku ve výši 21.000.000,- Kč ( slovy: dvacet jeden milion korun českých ). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Upisování akcií rovnající se částce zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 1.100 ks ( slovy: jednoho tisíce jednoho sta kusů ) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ). Všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu a jejich převoditelnost bude omezena v souladu se stanovami společnosti tak, že převod akcií na třetí osobu je možný jen po předchozím souhlasu valné hromady ( dále též jen "Akcie" ).c) Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva k úpisu Akcií.d) Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je obchodní společnost PROMET GROUP a.s., se sídlem Ostrava-Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo 258 92 975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2528 ( dále též jen "Předem určený zájemce" ).e) Místem pro upisování Akcií bez využití přednostního práva je kancelář notáře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 41/3138, PSČ 702 00 a lhůta pro upisování Akcií činí třicet dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému bude zapsáno toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Předem určenému zájemci počátek běhu této lhůty nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to písemným sdělením doručeným nebo osobně předaným Předem určenému zájemci s tím, že se výslovně připouští doručení této výzvy i k rukám zmocněnce určeného Předem určeným zájemcem. Valná hromada Společnosti výslovně připouští, aby smlouva o upsání akcií Předem určeným zájemcem byla uzavřena s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Emisní kurs jedné upisované Akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) činí 10.151,- Kč ( slovy: deset tisíc jedno sto padesát jedna koruna česká ). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií tak činí 11.166.100,- Kč ( slovy: jedenáct milionů jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto korun českých ). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou jedné upisované Akcie a jejím emisním kursem, tedy částka ve výši 151,- Kč ( slovy: jedno sto padesát jedna koruna česká ) pak představuje emisní ážio.g) Valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcií proti těmto peněžitým pohledávkám Předem určeného zájemce vůči Společnosti:a. Pohledávka ve výši 2.401.683,73 Kč, slovy: dva milióny čtyři sta jeden tisíc šest set osmdesát tři korun českých a sedmdesát tři haléřů českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.7.2009 (slovy: třetího července roku dvatisícedevět) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem, poskytnuté v původní výši 3.400.000,--Kč, slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých. Částka 2.401.683,73 Kč, slovy: dva miliony čtyři sta jeden tisíc šest set osmdesát tři korun českých a sedmdesát tři haléře české představuje zůstatkovou hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 1").b. Pohledávka ve výši 1.500.000,- Kč, slovy: jeden milión pět set tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.12.2009 (slovy: dvacátéhotřetího prosince roku dvatisícedevět) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 1.500.000,--Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 2").c. Pohledávka ve výši 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.2.2010 (slovy: devatenáctého února roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 300.000,--Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 3")d. Pohledávka ve výši 410.000,- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.2.2010 (slovy: dvacátéhošestého února roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 410.000,--Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 4")e. Pohledávka ve výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.3.2010 (slovy: druhého března roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 200.000,--Kč, slovy, dvě stě tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 5").f. Pohledávka ve výši 1.181.000,- Kč, slovy: jeden milión jedno sto osmdesát jeden tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.3.2010 (slovy: třetího března roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 1.181.000,--Kč, slovy: jeden milion jedno sto osmdesát jeden tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 6").g. Pohledávka ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.3.2010 (slovy: sedmnáctého března roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 250.000,--Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 7")h. Pohledávka ve výši 1.550.000,- Kč, slovy: jeden milión pět set padesát tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.3.2010 (slovy: dvacátéhotřetího března roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 1.550.000,--Kč, slovy: jeden milión pět set padesát tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 8").i. Pohledávka ve výši 2.176.000,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.6.2010 (slovy: patnáctého června roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 2.176.000,--Kč, slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 9")j. Pohledávka ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.6.2010 (slovy: šestnáctého června roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 250.000,--Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých, představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 10").k. Pohledávka ve výši 1.600.000,- Kč, slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých, z titulu poskytnuté půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 18.6.2010 (slovy: osmnáctého června roku dvatisícedeset) mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem. Částka 1.600.000,--Kč, slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých představuje hodnotu jistiny poskytnuté půjčky, bez sjednaného úroku za dobu poskytnutí půjčky (dále jen "Pohledávka Předem určeného zájemce č. 11");a to vše s tím, že z Pohledávky Předem určeného zájemce č. 11 bude započtena část jeho pohledávky ve výši 947.416,27 Kč (slovy: devětsetčtyřicetsedm tisíc čtyři sta šestnáct korun českých a dvacet sedm haléřů českých) a zbývající část této Pohledávky Předem určeného zájemce č. 11 zůstane nadále vedena jako jeho pohledávka za Společností.Valná hromada dále stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto usnesením valné hromady společnosti;- peněžité pohledávky Předem určeného zájemce č. 1 až č. 11 budou započteny v celkové výši 11.166.100,- Kč ( slovy: jedenáct milionů jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto korun českých ) na splacení emisního kursu všech Předem určeným zájemcem upsaných Akcií a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto usnesení valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto vzájemné pohledávky Předem určeného zájemce a Společnosti ve výši 11.166.100,- Kč ( slovy: jedenáct milionů jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto korun českých ) zaniknou a je tímto mimo jiné splněna povinnost Předem určeného zájemce splatit 100% emisního kursu jím upisovaných Akcií.h) Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Společnost je povinna doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis Akcií, tedy ve lhůtě a způsobem uvedeným v písm. e) tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upisovaných Akcií, tedy uzavřít smlouvu o započtení, nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.
od 25. 02. 2011 od 01. 03. 2011

  Na společnost KOFING, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti INTACT s.r.o. se sídlem Paskov, Kirilovova 628, PSČ 739 21, identifikační číslo: 479 72 599, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 5369, a to na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 27.6.2008. Rozhodným dnem pro fúzi je 1.1.2008.
od 19. 08. 2008

  4. Emisní kurs upisované akcie činí 10.000,-Kč, slovy:desettisíc korun českých
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  5. Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva:Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíurčených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění.Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti,tedy Ostrava 3, Svatoplukova 24, a to kancelář předsedypředstavenstva;lhůta pro výkon přednostního práva činí 30 (třicet) dnů a jejípočátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta 30-ti dnůpočíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy usnesenípříslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nabylo právnímoci. V této lhůtě je akcionář oprávněn k výkonu svéhopřednostního práva na úpis nových akcií na výše uvedeném místě vkaždý pracovní den od 8,00 hodin do 16,00 hodin;Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých) může akcionář upsat 9 kusů (slovy:devět) nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč(slovy: desettisíc korun českých). Zvýšení základního jmění ovýše uvedenou částku s využitím přednostního práva budeprovedeno upsáním 900 ks (devětset) kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč,slovy: desettisíc korun českých s emisním kursem upisované jednéakcie 10.000,-Kč, slovy:desettisíc korun českých
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  6. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočkaOstrava, číslo 183141-761/0100 do 60-ti dnů po upsání akcií
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši9,000.000,-Kč, slovy: devětmiliónů korun českých, tedy z částky1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých na částku vevýši 10,000.000,-Kč, slovy: desetmiliónů korun českých;Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění senepřipouští.
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  8. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30 dnů odusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalo návrhna zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  9.Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě nejméně 30 dnůpřed počátkem lhůty k výkonu přednostního práva uveřejnilopotřebnou informaci ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku.
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  7. Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny upsány na základě dohodyakcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku; místem proupisování nových akcií metodou dohody akcionářů ve forměnotářského zápisu je sídlo společnosti, a to kancelář předsedypředstavenstva a lhůta pro tento úpis činí 10 (deset) dnů odedne, kdy marně uplynula lhůta k vykonání přednostního právaakcionářů na upsání nových akcií; budou-li akcie upsány toutodohodou, je povinen akcionář - upisovatel, který upsal akciena základě dohody akcionářů, zaplatit celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočkaOstrava, číslo 183141-761/0100 do 60-ti dnů po upsání akcií.
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  2. Důvodem pro zvýšení základního jmění je možnost získánípeněžních prostředků pro stanovené cíle společnosti, tedyzejména získání větší důvěryhodnosti postavení společnosti natrhu, jakož i zvýšení úvěruschopnosti společnosti při získáváníúvěrových zdrojů
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  3. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku budeprovedeno upsáním 900 ks kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, slovy:desettisíc korun českých; akcie nejsou veřejně obchodovatelné
od 23. 08. 2000 od 10. 08. 2010

  Omezení převoditelnosti akcií:Převod akcií na třetí osobu je možný jen po předchozímsouhlasu valné hromady.
od 16. 12. 1998

Akcie

Počet: 2 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 03. 2011

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CVIKL RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 03. 2011 od 04. 03. 2013


Název/Jméno: SCHREIER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 10. 2015


Název/Jméno: FILIPEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2011 od 13. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 13. 06. 2002 od 01. 03. 2011


Název/Jméno: KOLÁTKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 2013


Název/Jméno: FILIPEC JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 1998


Název/Jméno: STROUHAL RADEK

IČO: 2778530

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 2013 od 29. 10. 2015


Název/Jméno: KALUS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 04. 2013 od 29. 10. 2015


Název/Jméno: MATERA RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 04. 2013


Název/Jméno: ŠULC JOSEF

IČO: 43652816

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2006 od 19. 04. 2013


Název/Jméno: SLÁMOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 11. 2006 od 19. 04. 2013


Název/Jméno: HAVRÁNKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 11. 2006 od 10. 08. 2010


Název/Jméno: MALÍKOVÁ MICHAELA

IČO: 48783188

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 06. 2002 od 13. 11. 2006


Název/Jméno: MIKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 06. 2002 od 01. 03. 2011


Název/Jméno: KRKOŠKA ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2000 od 13. 06. 2002


Název/Jméno: NOVÁK VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 od 13. 06. 2002


Název/Jméno: KRKOŠKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1998 od 01. 02. 2000


Název/Jméno: KOLLÁR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1998 od 13. 11. 2006


Název/Jméno: NOVÁK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 od 13. 11. 2006


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 12. 1998 od 13. 06. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 2016


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 08. 2010

Odpovědní zástupci: 344822


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 04. 2008

Odpovědní zástupci: 702176

Zánik oprávnění:19. 10. 2016


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 344822

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 03. 2008

Odpovědní zástupci:


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 2005

Odpovědní zástupci: 702176

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 2005

Odpovědní zástupci: 702176

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 12. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 12. 2005

Odpovědní zástupci: 702176


Topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 702176


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 702176

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:27. 09. 2001


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 417501

Zánik oprávnění:27. 09. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Odpovědní zástupci: 406128


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999


Montáž technologických zařízení ve strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a montáž zboží z plastů (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Tapetářské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a montáž kovových konstrukcí a jejich částí (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 03. 2002


Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci: 344822

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost (mimo činnosti uvedené v příl. 1,2,3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:


Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1998

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25826336

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2015

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1730232INTACT s.r.o.47972599Paskov, 73921, Paskov, Kirilovova, 628 - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
1301259"SANTO" spol. s r. o.47470968Pardubice, 53003, Pardubičky, Zelená, 259
337563ABAP s.r.o.28682122Vrchlického 988/8, 41501 Teplice
168598ACARTUS Czech, s.r.o.29449693Jurečkova 643/20, 70200 Ostrava
444763ACARTUS Plus, s.r.o.5730252Jurečkova 643/20, 70200 Ostrava
390458ADITECH s.r.o.25098055Návršní 131/16, 14000 Praha
614673AG PUMPY s.r.o.25886801Bolatická 2045/39, 74721 Kravaře
537236AGREGA, a.s.47673443Polní 46, 78961 Bludov
1641403AJA - účto Praha, s.r.o.40613461Kotlaska 2414/5a, 18000 Praha
1412712ALKA společnost s ručením omezeným18380646Děčín, 40500, , TEPLICKÁ, 27
117396ALLCORA, s.r.o.64824730Česká Třebová, Boženy Němcové 601, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 560 02
656034Amazing Jeans s.r.o. "v likvidaci"25698095Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Koněvova, 59
257582ARGÓ spol.s r.o.16554485Pražská 524, 25082 Úvaly
1585562Article Group, s.r.o.26186942Na záhonech 1384/69, 14100 Praha
1331135ATALA s.r.o. v likvidaci49357620Štefánikova 230/7, 15000 Praha
587325BISTRO K a M spol. s r.o.46679731Budějovická 40, 38451 Volary
1694545BKB Metal, a.s.25355643Hlubinská 917/20, 70200 Ostrava
1456862Bohemia Manscraft, spol. s r.o.25191772Dr. Stejskala 113/2, 37001 České Budějovice
533650BON CAFE projekt a.s.27827488Františka Hajdy 1397/11, 70030 Ostrava
89047Brixen a.s.25939963Havířská 449, 58001 Havlíčkův Brod
1032392Bytové družstvo Baranovova 925399721Baranovova 1633/9, 70030 Ostrava
779012Bytové družstvo Černého 42925105469Černého 429/2, 18200 Praha
1727157Bytové družstvo Nuselská v likvidaci25625934Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Nuselská, 30
1420765CALVELOS, s.r.o.18620658. pěšího pluku 2380, 73801 Frýdek-Místek
1590849CASINO CLUB TWENTY ONE s.r.o. v likvidaci61246158Štefánikova 230/7, 15000 Praha
1022713Celadon Ostrava, s.r.o.25858360Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 917/20, PSČ 702 00

Související osoby

#NázevICOAdresa
278993ABSOLON KAREL87751208Spodní 28, 15900 Praha
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
280435ADÁMEK JIŘÍ4972694Rybná 1091/27, 11000 Praha
18964ADÁMEK MIROSLAV16210638Smetanovo náměstí 91, 57001 Litomyšl
127428ADÁMEK ROBERT64983099Výstavní 2475/6, 70900 Ostrava
354291ANDĚL MILAN72581867117, 43984 Blatno
434881BABINEC PAVEL11180617Janáčkova 1416, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
73255BAHNÍKOVÁ IVANA11133074třída Míru 97, 53002 Pardubice
622249BÄHROVÁ DANA86837265Na Louži 3017/1, 40011 Ústí nad Labem
471211BARÁNEK JOSEF48462497Prostějov, 79604, Prostějov, Emila Králíka, 4085/5
46340BARON MILAN10469699Jungmannova 1445/40, 50002 Hradec Králové
125520BARTOŇ FRANTIŠEK61766186Ležnice 860, 35731 Horní Slavkov
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
191353BARTOŇ VLADIMÍR67870252243, 40752 Varnsdorf
20445BARTONÍČEK JOSEF455120785. května 796, 53401 Holice
623BARTOŠ ROMAN12253979Herbenova 1893, 27201 Kladno
233573BAUER PETR18405835Augustinova 2058/26, 14800 Praha
68178BEDNÁŘ PAVEL66427720Strawinskylaan 933 1077XX Amsterdam, Nizozemí
292736BEDNÁŘOVÁ HELENA69104875sídliště U Nádraží 952, 37701 Jindřichův Hradec
52706BENDA MARCEL67697577Letecká 588/34, 70030 Ostrava
251280BENEŠ DANIEL76584119U Trati 636, 46001 Liberec
1524BENEŠ FRANTIŠEK22978429Rošického 1433/14, 73401 Karviná
126146BEZDĚK VLASTIMIL12733776Přerovská 135, 76861 Bystřice pod Hostýnem
19553BLAHA PAVEL47374268Vítězná 825, 69602 Ratíškovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí