Kongresové centrum ILF a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Kongresové centrum ILF a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3592. Její identifikační číslo je 63999871

Výpis z obchodního rejstříku Kongresové centrum ILF a.s.

Datum zápisu: 15. 12. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3592

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ca9etda

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování služeb
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poradenská činnost v oblasti gastronomie a  hotelnictví
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v...
Provozování cestovní kanceláře

Adresa společnosti

Sídlo: Pařížská 67/11, 11000 Praha

Adresy: Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1
od 09. 01. 2015
Praha 1 - Josefov, Pařížská 128, PSČ 11000
od 06. 09. 2007 od 09. 01. 2015
Praha 1 - Josefov, Pařížská 205/23
od 23. 06. 2003 od 06. 09. 2007
Praha 4, Budějovická 15
od 14. 06. 1996 od 23. 06. 2003
Praha 1, Na příkopě 27/959, PSČ 11000
od 15. 12. 1995 od 14. 06. 1996

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 01. 2015

  1. Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti Kongresové centrum ILF a.s. o částku 60.000.000,-Kč (slovy šedesát miliónů korun českých) na výslednou částku 110.000.000,-Kč (slovy jedno sto miliónů korun českých), a to upsáním kmenových akcií v počtu 2 (slovy dva) kusy, druhé emise, znějící na majitele, každá o jmenovité hodnotě 30.000.000,-Kč (slovy třicet milionů korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  3. Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 30.000.000,-Kč (slovy třicet miliónů korun českých) za jednu akcii.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  4. Oba akcoináři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  6. Dohoda akcionářů uzavřená podle § 205 obchodního zákoníku, nahrazující listinu upisovatelů, bude pořízena ve formě notářského zápisu až poté, co bude podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání tohoto návrhu s tím, že upisování obou těchto 2 ks nových akcií je současně vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  7. Den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo oznámí všem akcionářům hned v tento stejný den, tj. v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to některým z těchto způsobů: faxem, telefonicky či e-mailem.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  8. Místem upoisování akcií, tedy místem uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude notářská kancelář JUDr. Jiřího Svobody, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Dlouhá 16. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  9. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Lhůta pro splacení všech peněžitých vkladů, tj. celého emisního kurzu ve výši 60.000.000,-Kč, se stanoví takto:- celý emisní kurz ve výši 100%, tj. 60.000.000,-Kč, bude splacen na zvláštní účet u banky otevřený společností za tímto účelem na své jméno ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů od uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obch. zák.- zvláštním účtem, na který mají být splaceny peněžité vklady, tj. celý emisní kurz ve výši 60.000.000,-Kč, je účet číslo 2105610066/2700 vedený u UniCredit Czech Republik, a.s.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  5. Oba kusy nových akcií druhé emise, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ust. 205 obchodního zákoníku.
od 14. 07. 2010 od 06. 09. 2010

  1.) mimořádná valná hromada společnosti Kongresové centrum ILF a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 15, IČ: 63999871, konaná dne 17.12.2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši Kč 49,000.000,- (slovy: čtyřicet devět milionů korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 1,000.000,-, dosud zapsaného v obchodním rejstříku, nově na základní kapitál ve výši Kč 50,000.000,- a to novými peněžitými vklady stávajících akcionářů, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,2.) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání nových zdrojů k realizaci podnikatelských aktivit společnosti,3.) zvýšení základního kapitálu společnosti bude uskutečněno upsáním:- 2 ks (slovy: dvou kusů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20,000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých), vydaných v listinnépodobě,- 18 ks (slovy: osmnácti kusů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě,4.) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku,5.) emisní kurs každé z upisovaných akcií je shodný s její jmenovitou hodnotou a činí u 2 ks akcií o nominální hodnotě Kč 20,000.000,- emisní kurs každé akcie Kč 20,000.000,- a u 18 ks akcií o nominální hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč emisní kurs každé akcie Kč 500.000,- ,6.) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,7.) akcionář Mgr. František Kučera splatí emisní kurs akcií, jím upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, peněžitým vkladem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bude povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to výhradně formou zápočtu peněžité pohledávky vůči společností, tj. uzavřením dohody o zápočtu pohledávky Mgr. Františka Kučery vůči společnosti, vzniklé na základě uzavřených smluv o půjčce peněz ze dne 18.6.1997, ve spojení s dodatkem ze dne 14.11.1997, a ve spojení se smlouvou o postoupení práv a povinností ze dne 5.1.1999, a dále ze dne 15.4.1999, ze dne 14.5.1999, ze dne 18.4.2001, ze dne 10.7.2001, ze dne 8.11.2001, ze dne 23.7.2001, ze dne 1.8.2001, ze dne 31.12.2001, a dne 30.5.2002, ve spojení s uznáním závazku ze dne 16.12.2002, jímž společnost Kongresové centrum ILF a.s., uznala vůči akcionáři Mgr. Františku Kučerovi svůj závazek z titulu poskytnuté půjčky ve výši Kč 25,790.000,-, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 24,500.000,- vzniklé na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku,8.) akcionář MUDr. Lukáš Pelech splatí emisní kurs akcií, jím upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, peněžitým vkladem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bude povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to výhradně formou zápočtu peněžité pohledávky vůči společnosti, tj. uzavřením dohody o zápočtu pohledávky MUDr. Lukáše Pelecha vůči společnosti, vzniklé na základě uzavřených smluv o půjčce peněz ze dne 18.6.1997, ve spojení s dodatkem ze dne 14.11.1997, a ve spojení se smlouvou o postoupení práv a povinností ze dne 5.1.1999, a dále ze dne 15.4.1999, ze dne 14.5.1999, ze dne 18.4.2001, ze dne 10.7.2001, ze dne 8.11.2001, ze dne 23.7.2001, ze dne 1.8.2001, ze dne 31.12.2001, a dne 30.5.2002, ve spojení s uznáním závazku ze dne 16.12.2002, jímž společnost Kongresové centrum ILF a.s., uznala v ůči akcionáři MUDr. Lukáši Pelechov i svůj závazek z titulu poskytnuté půjčky ve výši Kč 25,790.000,-, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 24,500.000,- vzniklé na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku,9.) údaje uvedené v ust. § 203 odst. 2) písm. e) f) obchodního zákoníku není nutno uvádět, neboť upisování akcií bez využití přednostního práva nepřichází v úvahu, když mezi akcionáři již byla uzavřena dohoda všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc usnesení soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a splacení upsaných akcií bude provedeno výhradně zápočtem pohledávky.
od 23. 07. 2003 od 29. 09. 2003

Akcie

Počet: 2 ks v hodnotě: 20000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 02. 04. 2013

Počet: 2 ks v hodnotě: 30000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 02. 04. 2013

Počet: 20 ks v hodnotě: 500000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 02. 04. 2013

Počet: 2 ks v hodnotě: 30000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 06. 09. 2010 od 02. 04. 2013

Počet: 2 ks v hodnotě: 20000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 29. 09. 2003 od 02. 04. 2013

Počet: 20 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 29. 09. 2003 od 02. 04. 2013

Počet: 2 ks v hodnotě: 500000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 23. 07. 2003 od 29. 09. 2003

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HROMÁDKO TOMÁŠ

IČO: 63815397

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 11. 2005 od 20. 04. 2011


Název/Jméno: KUČERA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 16. 11. 2005 od 20. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 06. 2003 od 16. 11. 2005


Název/Jméno: NOVOTNÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2011
Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 2003 od 20. 04. 2011


Název/Jméno: ŠIDLOVSKÝ GEJZA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 04. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 16. 11. 2005 od 20. 04. 2011
Dozorčí rada - člen
od 14. 06. 1996 od 23. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1995 od 14. 06. 1996


Název/Jméno: HOSPODKA IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2011
Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2005 od 20. 04. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 23. 06. 2003 od 16. 11. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1995 od 23. 06. 2003


Název/Jméno: PELECH LUKÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 23. 06. 2003 od 20. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 06. 1996 od 23. 06. 2003


Název/Jméno: ŠINDLOVSKÝ GEJZA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 06. 2003 od 16. 11. 2005


Název/Jméno: CHOCHOLA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 2003 od 16. 11. 2005


Název/Jméno: SIVEK VILIAM

IČO: 86575384

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 06. 1996 od 23. 06. 2003


Název/Jméno: STEJSKAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 06. 1996 od 23. 06. 2003


Název/Jméno: HOFMAN VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 06. 1996 od 23. 06. 2003


Název/Jméno: HOLÝ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 1996 od 08. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 12. 1995 od 14. 06. 1996


Název/Jméno: PAJEROVÁ ŠÁRKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1995 od 08. 10. 2002


Název/Jméno: MOJŽÍŠ EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1995 od 23. 06. 2003


Název/Jméno: LEVÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 1995 od 14. 06. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 02. 2004

Odpovědní zástupci: 210688

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 02. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 02. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 210687


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1995

Obory činnosti: Výroba a zpracování skla
od 29. 08. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 19. 11. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 19. 11. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 19. 11. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 19. 11. 2009
Zprostředkování služeb
od 04. 02. 2004 od 19. 11. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 04. 02. 2004 od 19. 11. 2009
Zprostředkování obchodu
od 04. 02. 2004 od 19. 11. 2009
Ubytovací služby
od 23. 05. 1996
Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)
od 15. 12. 1995 od 19. 11. 2009
Poradenská činnost v oblasti gastronomie a  hotelnictví
od 15. 12. 1995 od 19. 11. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 15. 12. 1995 od 19. 11. 2009

Odpovědní zástupci:


Poradenská činnost v oblasti gastronomie a  hotelnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 210687

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 210688

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 210688

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 210687

Zánik oprávnění:01. 04. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63999871

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 04. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1595298"Fly tours a.s." v likvidaci47116315Praha, 11000, , NÁRODNÍ, 27
2781375ADL Group s.r.o. v likvidaci25762974Praha, 11000, Staré Město, Řásnovka, 4
1997222Agren Capital, spol. s r.o.45791538Pařížská 67/11, 11000 Praha
3081161Amber Hotels, s.r.o.64824764Milevská 1695/7, 14000 Praha
1304003ARCHIVUM, s.r.o.25215191Pařížská 67/11, 11000 Praha
3193952AS & Co. Enterprise spol. s r.o.62916980Štichova 580/25, 14900 Praha
1030081AUDIOSALES s.r.o. v likvidaci62414534Kříženeckého náměstí 322/5, 15200 Praha
799817AUTO PLACE INTERNATIONAL a.s.27881768Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
2458827B a J, spol. s r.o.41694465U chaloupek 14/13, 18200 Praha
2495238BEP Fuel International s.r.o.4316517K Horkám 16/23, 10200 Praha
860944Bistro - Catering - kuchyně s.r.o.26402335Drahobejlova 1452/54, 19000 Praha
49480BLACK.ET s. r. o.29135168Lannova 2061/8, 11000 Praha
1124627Business and Technical Service s.r.o.26749921Zahradní 373, 25266 Libčice nad Vltavou
1351164Congress Concept s.r.o.24720259Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
2295239Consoff, s.r.o.26417162Myslíkova 1415/27, 11000 Praha
3093211CROWN-WSF spol.s r.o.63077931Štěpánská 623/40, 11000 Praha
1704124Czech Digital Communications, a.s.26169649Jinonická 804/80, 15800 Praha
2438347DIESEL INTERNATIONAL s.r.o. v likvidaci25067711Pařížská 205/23, 11000 Praha
1001024DOPRAMO,spol. s r.o.14798972373, 25070 Odolena Voda
235320Dring or died s.r.o.24298581Na Pustině 1068, 28002 Kolín
3429872Družstvo PROFESS v likvidaci409499Lomená 667/39, 16200 Praha
2479356Ekoterra Praha společnost s ručením omezeným (spol. s r. o.) v likvidaci15029492Česká Třebová, 56002, , RYBNÍK, 201
47989EUBE a.s.25110586Fáblovka 404, 53352 Pardubice
1231246EURO ASTOR společnost s ručením omezeným49620843Pikrtova 1326/13, 14000 Praha
1752563EuroAgentur Hotels & Travel a.s.27361861Václavské náměstí 820/41, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1579272"Aktina plus", spol. s r.o.48038539Kaprova 14/13, 11000 Praha
2090831"Stolpersteine CZ o.s."22813438Maiselova 250/18, 11000 Praha
1192809"Youth Society Ohel"22895124Maiselova 250/18, 11000 Praha
1897090„Jewish Prague o.s.”27043231Jáchymova 63/3, 11000 Praha
146239366APK s.r.o.27239730Kaprova 14/13, 11000 Praha
624139ADV media s.r.o.27611817Široká 97/11, 11000 Praha
265016AETI, spol. s r.o.27648567Kaprova 14/13, 11000 Praha
3413878AFRICAN COFFEE ASSOCIATION CEE s.r.o.2752514Pařížská 68/9, 11000 Praha
3311141AK Drinks CZ, s.r.o. v likvidaci24224553Pařížská 68/9, 11000 Praha
1326042Akademie silniční dopravy s.r.o.28514505Pařížská 68/9, 11000 Praha
98630ALEKS PRAHA s.r.o.25624849Kaprova 14/13, 11000 Praha
532861Alkante s.r.o. v likvidaci24829927Kaprova 14/13, 11000 Praha
100425ALMAR-TRUST INTERNATIONAL s.r.o.25679503Kaprova 14/13, 11000 Praha
365152ANDRI s.r.o. v likvidaci25658646Kaprova 14/13, 11000 Praha
761352APS GLASS & BAR SUPPLY s.r.o.28541472Kaprova 14/13, 11000 Praha
1566543ARABELLA,spol. s r.o.44266596Široká 97/11, 11000 Praha
197348ARKAIM CONSULTING s.r.o.27304272Kaprova 14/13, 11000 Praha
3400144ART OF PRIVATE SHAKING - GLASS & BAR SUPPLY s.r.o.5070872Kaprova 14/13, 11000 Praha
107320ASIA Collection Praha, spol. s r.o.48110426Pařížská 119/14, 11000 Praha
716501Asociace atraktivního sportu o.p.s.24212199Kaprova 14/13, 11000 Praha
3008221Asociace provozovatelů poukázkových systémů, z.s.68380852Jáchymova 26/2, 11000 Praha
611259ASTROCENTRUM s.r.o.27135365Jáchymova 63/3, 11000 Praha
2712237Atelier AIT Praha, spol. s r.o.25627716Kaprova 14/13, 11000 Praha
259255ATUM STAV, s.r.o.24188085Pařížská 68/9, 11000 Praha
2240121Aura Aktiv s.r.o.24814474Široká 117/22, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí