Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Hlavní strana

Firma s názvem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1897. Její identifikační číslo je 47116617

Výpis z obchodního rejstříku Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Datum zápisu: 1. 3. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1897

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n6tetn3

Adresa společnosti

Sídlo: Pobřežní 665/21, 18600 Praha

Adresy: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 18600
od 02. 07. 2012
Praha 1, Templová 747, PSČ 11001
od 03. 12. 2001 od 02. 07. 2012
Praha 1, Templová 5
od 07. 09. 1995 od 03. 12. 2001
Praha 1, Těšnov 5
od 01. 03. 1993 od 07. 09. 1995

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 04. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 02. 04. 2014 od 07. 08. 2015

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 11.10.2007. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.800.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set milionů korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na částku 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 1.000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1.000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Emisní kurs bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou a 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu prioritní akcii. Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitými vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Templová 747, PSČ 110 01, Praha 1 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že 100% emisního kursu všech upsaných kmenových akcií a 100% emisního kursu všech upsaných prioritních akcií splatí nejpozději do 12.12.2007. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet č. 1989682/0800, IBAN: CZ 6008000000000001989682 vedený u České spořitelny, a.s., a emisní kurs jimi upsaných nových prioritních akcií na bankovní účet společnosti č. 1989762/0800, IBAN: CZ 3408000000000001989762 vedený u České spořitelny, a.s.
od 15. 10. 2007 od 19. 12. 2007

  V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01,IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetněpráv a povinností z pracovněprávních vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost bylazrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007.
od 01. 09. 2007

  V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01,IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetněpráv a povinností z pracovněprávní vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost bylazrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007.
od 31. 08. 2007 od 01. 09. 2007

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 23.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.000.000,-Kč o částku ve výši 800.000.000,-Kč na částku 2.800.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním (i) 4.000 ks nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a (ii) 4.000 ks nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a tyto stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi.Emisní kurs akcií bude činit: (i) 100.000,-Kč za jednu kmenovou akcii a (ii) 100.000,-Kč za jednu prioritní akcii.Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitými peněžitými vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kaptiálu ve výši 800.000.000,-Kč, budou upsány bez využití přednostního práva na základě dodody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit v souhrnu emisní kurs upsaných akcií takto: alespo 50% celkové výše emisního kursu všech uspaných kmenových akcií a alespoň 75% celkové výše emisního kursu všech upsaných prioritních akcií do 10.12.2005. Zbytek jmenovité hodnoty kmenových a prioritních akcií jsou povinni upisovatelé splatit nejpozději do 31.3.2006.Upisovatelé jsou povinni splatit: (i) emisní kurs jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet spoelčnosti 4. 1989682/0800 (IBAN: CZ6008000000000001989682)vedený u České spořitelny, a.s. a (ii) emisní kurs jimi upsaných nových prioritních akcií na bankovní účet společnosti č. 1989762/0800 (IBAN: CZ3408000000000001989762) vedený u České spořitelny, a.s.
od 07. 12. 2005 od 19. 12. 2005

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 25.3.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) na částku 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliadrdy korun českých). Upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení bude provedeno upsáním 10.000 ks (slovy: deset tisíc kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá.S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a tyto stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi.Akcionáři společnosti, WIENER STÄDTISCHE Allgeneine Versicherung Aktiengesellschaft, Svaz českých a moravských výrobních družstev a VLTAVA majetkoprávní a podílová společnost spol. s r.o. se výslovně vzdávají svého přednostního práva na upisování nových prioritních akcií v souladu s ustanoveními § 204a odst.7 a § 220b odst.5 obchodního zákoníku.Emisní kurs prioritních akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Prioritní akcie budou splaceny peněžitými vklady. Všechny prioritní akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01 nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhoí kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných prioritních akcií v celém jeho rozsahu (tedy 100% jmenovité hodnoty prioritních akcií) do 30 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet polečnosti č. 1330052/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
od 05. 04. 2004 od 05. 05. 2004

  Pohledávka oprávněného byla dne 14.7.2003 vymožena včetně příslušenství a nákladů exekučního řízení.Tím došlo k zániku exekučního řízení ze zákona.
od 02. 02. 2004 od 13. 04. 2004

  Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl usnesením čj. 33 Nc 6894/2003-5 ze dne 23.5.2003 o nařízení exekuce proti povinnému: Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČ: 47116617, se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1 k uspokojení pohledávky na peněžité plnění a k úhradě nákladů soudního exekutora.Provedením exekuce a vymožením nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor JUD. Vít Novozámecký, Exekutorského úřadu se sídlem v Brně, Cejl 99.
od 02. 02. 2004 od 02. 02. 2004

  Společnost je právním nástupce společnosti MoravskoslezskáKOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. se sídlem Koliště 1, Brno,identifikační číslo 13691481, která byla zapsána v obchodnímrejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně v oddílu B,vložce 1007.
od 31. 08. 1999

  Převoditelnost akcií je stanovami omezena. K platnosti převoduakcií na třetí osobu je nutný souhlas dozorčí rady.
od 18. 11. 1998

  Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.1997 rozhodla takto: Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kčse zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč.Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kčbude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominálníhodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány vlistinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojenažádná zvláštní práva (kmenová akcie). Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídlaspolečnosti Templová 5, Praha 1. Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohotokoeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři sezaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelnýnominální hodnotou nové akcie beze zbytku. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jměníčiní 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitýmivklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný. I. kolo: V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každýdosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladus ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáctdnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997.Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominálníhodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním naúčet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo50008-50404-011/0100 do deseti dnů od provedení úpisu nebodo 28.11.1997,byl-li tento proveden ve lhůtě kratší neždeset dnů před tímto datem, jinak je upsání akcií neúčinné.Upisovací listina bude upisovatelům přístupna každé pondělía čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00 hod. v č. dv. 306 v sídlespolečnosti. II. kolo: Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti zdosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali asplatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výšipoměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konánítéto valné hromady. Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č.50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovacílistina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovacílhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. III. kolo: Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacíchkolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal asplatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolnémpočtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím. Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404-011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina budeupisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současnědoporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivýchupisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnůod rozhodné události. Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobuoprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku astanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podleobecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodníhorejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnoumocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat.Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná kpřednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a)obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem opřevodu tohoto práva. Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůtystanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií částky zvýšení základního jmění.
od 08. 09. 1997 od 09. 12. 1997

  Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.1997 rozhodla takto: Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kčse zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč.Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kčbude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominálníhodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány vlistinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojenažádná zvláštní práva (kmenová akcie). Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídlaspolečnosti Templová 5, Praha 1. Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohotokoeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři sezaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelnýnominální hodnotou nové akcie beze zbytku. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jměníčiní 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitýmivklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný. I. kolo: V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každýdosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladus ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáctdnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997.Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominálníhodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním naúčet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo50008-50404-011/0100 byl-li tento proveden ve lhůtěkratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsáníakcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelůmpřístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti. II. kolo: Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti zdosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali asplatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výšipoměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konánítéto valné hromady. Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č.50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovacílistina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovacílhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. III. kolo: Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacíchkolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal asplatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolnémpočtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím. Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404-011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina budeupisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současnědoporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivýchupisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnůod rozhodné události. Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobuoprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku astanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podleobecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodníhorejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnoumocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat.Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná kpřednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a)obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem opřevodu tohoto práva. Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůtystanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií částky zvýšení základního jmění.
od 11. 08. 1997 od 08. 09. 1997

  Valná hromada společnosti konaná dne 26.6.1997 rozhodla takto: Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kčse zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč.Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kčbude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominálníhodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány vlistinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojenažádná zvláštní práva (kmenová akcie). Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídlaspolečnosti Templová 5, Praha 1. Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohotokoeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři sezaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelnýnominální hodnotou nové akcie beze zbytku. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jměníčiní 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitýmivklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný. I. kolo: V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každýdosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladus ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáctdnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997.Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominálníhodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním naúčet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo50008-50404-011/0100 byl-li tento proveden ve lhůtěkratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsáníakcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelůmpřístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti. II. kolo: Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti zdosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali asplatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výšipoměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konánítéto valné hromady. Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č.50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovacílistina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovacílhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. III. kolo: Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacíchkolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal asplatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolnémpočtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím. Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404-011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina budeupisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současnědoporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivýchupisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnůod rozhodné události. Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobuoprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku astanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podleobecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodníhorejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnoumocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat.Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná kpřednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a)obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem opřevodu tohoto práva. Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůtystanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií částky zvýšení základního jmění.
od 04. 08. 1997 od 11. 08. 1997

  Založení společnosti: notářským zápisem ze dne 25.1.1993
od 01. 03. 1993

Akcie

Počet: 14 998 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2007

Počet: 15 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno
od 19. 12. 2007

Počet: 13 998 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2005 od 19. 12. 2007

Počet: 14 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno
od 19. 12. 2005 od 19. 12. 2007

Počet: 1 ks v hodnotě: 29500 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 76400 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 94100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2000

Počet: 9 998 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2000 od 19. 12. 2005

Počet: 1 ks v hodnotě: 76400 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 09. 1999 od 29. 08. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 29500 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 09. 1999 od 29. 08. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 94100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 09. 1999 od 29. 08. 2000

Počet: 1 498 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 09. 1999 od 29. 08. 2000

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DUCHÁČKOVÁ EVA

IČO: 45744319

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: STADLER ELISABETH

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: MRÁZ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 11. 1998 od 19. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 17. 01. 1997 od 20. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 od 18. 11. 1998
Prokura - prokurista
od 10. 05. 1994 od 17. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: FUCHS FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: LASSHOFER ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: DVOŘÁK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: GARY WHEATLEY MAZZOTTI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 2014 od 01. 01. 2016


Název/Jméno: MACHAČOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 02. 2000
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 22. 02. 2000


Název/Jméno: ZAPLETAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2011 od 01. 01. 2016


Název/Jméno: SÝKORA JIŘÍ

IČO: 40301931

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2012 od 01. 01. 2016


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 05. 2008 od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2006 od 19. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 24. 08. 2005 od 30. 05. 2006


Název/Jméno: KULHÁNEK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2005


Název/Jméno: KRÁL FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2015


Název/Jméno: WIESNER JAN

IČO: 45707952

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 05. 2008 od 06. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 od 07. 05. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 od 18. 11. 1998


Název/Jméno: MAREK LUDĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 od 04. 12. 2014


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 od 04. 12. 2014


Název/Jméno: ROZSYPAL VÍT

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 05. 2009 od 04. 12. 2014


Název/Jméno: KUČERA JAROSLAV

IČO: 66191220

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 07. 2013 od 23. 05. 2016
Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 15. 05. 2013


Název/Jméno: RŮŽIČKA JAN

IČO: 74802224

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2011


Název/Jméno: LAUR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2010


Název/Jméno: BRABLEC ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 26. 01. 2000 od 10. 03. 2008


Název/Jméno: HAGEN HANS-PETER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2012 od 02. 02. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 01. 2011 od 02. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2010 od 04. 01. 2011


Název/Jméno: GRÖLL ROLAND

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2011 od 23. 05. 2016


Název/Jméno: FINK KARL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2011 od 02. 07. 2012
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 05. 2008 od 04. 01. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 od 07. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1997 od 18. 11. 1998


Název/Jméno: HAMMERBACHER ERWIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 07. 2012 od 23. 05. 2016


Název/Jméno: NIDL MILAN

IČO: 5343674

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2010 od 01. 01. 2016
Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 od 27. 11. 2009


Název/Jméno: LAHNER GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2010 od 02. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2006 od 04. 03. 2009


Název/Jméno: HOJNÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2011 od 09. 07. 2013


Název/Jméno: SYKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2011 od 17. 12. 2012


Název/Jméno: LELKES JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2010 od 15. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2006 od 07. 05. 2008


Název/Jméno: KOSYNA FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2009 od 28. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2004 od 21. 11. 2006


Název/Jméno: LEŠTINA ROMAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 05. 2001 od 04. 12. 2014


Název/Jméno: BŘEZNA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 od 04. 12. 2014


Název/Jméno: HEŘMAN EVŽEN

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 od 04. 12. 2014


Název/Jméno: KUTNOHORSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 od 07. 05. 2008


Název/Jméno: GEYER GÜNTER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 02. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: REICHELT JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 od 21. 06. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 07. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 od 25. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 05. 1994 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: VACÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 od 18. 02. 2011
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 03. 12. 2001
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 od 18. 11. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: KUTNOHORSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 od 18. 02. 2011
Prokura - prokurista
od 24. 08. 2005 od 10. 03. 2008


Název/Jméno: HÖFINGER PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2006 od 08. 12. 2009


Název/Jméno: Dr. HANS - PETER HAGEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2007 od 25. 01. 2010


Název/Jméno: ALEXEJENKO KONŠTANTÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2005 od 16. 04. 2012


Název/Jméno: DOSTÁL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 03. 2002 od 25. 01. 2010
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 06. 03. 2002


Název/Jméno: MRAČEK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 13. 05. 2009


Název/Jméno: MELICHAR ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 21. 06. 2010


Název/Jméno: STRNAD JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2006 od 19. 11. 2007


Název/Jméno: SLOUPENSKÝ ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2005 od 07. 05. 2008


Název/Jméno: RÁC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1998 od 07. 02. 2005
Prokura - prokurista
od 17. 01. 1997 od 20. 12. 1999
Prokura - prokurista
od 10. 05. 1994 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: Dr. Hans - Peter Hage

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1998 od 26. 07. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 1997 od 25. 03. 1998


Název/Jméno: KROFTA BENEDIKT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2003 od 10. 08. 2005
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 03. 07. 2003


Název/Jméno: SEMERÁK AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2003 od 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 03. 07. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 od 18. 11. 1998


Název/Jméno: HORÁK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2003 od 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 03. 07. 2003


Název/Jméno: ONDRASCHKA MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 04. 2003 od 24. 04. 2003


Název/Jméno: DOSEDĚL MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 13. 05. 2009


Název/Jméno: HERBOCZEK ILJA

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 12. 2001 od 07. 02. 2005


Název/Jméno: Sellitsch Siegfried

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 09. 2001 od 22. 08. 2002


Název/Jméno: Brandstetter Christian

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 09. 2001 od 10. 08. 2005


Název/Jméno: VAŠÁK FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 05. 2001 od 07. 02. 2005


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 05. 2001 od 18. 09. 2009


Název/Jméno: VODIČKA HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 17. 01. 1997 od 16. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 08. 1996 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: MUZIKANT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 05. 2001 od 03. 07. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 15. 05. 2001


Název/Jméno: GERŽA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2000 od 21. 11. 2006


Název/Jméno: DVOŘÁ OLDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 07. 02. 2005


Název/Jméno: HRABAL PAVEL

IČO: 87304325

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 07. 02. 2005


Název/Jméno: BLABEC ROMAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 26. 01. 2000


Název/Jméno: KURZWEILOVÁ DANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 15. 05. 2001


Název/Jméno: BINDER BOHUMIL

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 15. 05. 2001


Název/Jméno: TUKA VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 15. 05. 2001


Název/Jméno: VERNER KAREL

IČO: 74967851

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 07. 02. 2005


Název/Jméno: JUNE PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 03. 12. 2001


Název/Jméno: KŮT PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 od 08. 04. 2002


Název/Jméno: NEDOMA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 od 03. 07. 2003


Název/Jméno: ŽÁK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 od 07. 05. 2008


Název/Jméno: ŽAHOUREK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 od 26. 09. 2001


Název/Jméno: NĚMEČEK JOSEF

IČO: 12013986

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 od 03. 07. 2003


Název/Jméno: TEPPERVIEN AURELIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 od 24. 05. 2000


Název/Jméno: VODA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1999 od 24. 04. 2003


Název/Jméno: VOREL ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 13. 10. 2004


Název/Jméno: VOJPICHOVÁ LENKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 24. 04. 2003


Název/Jméno: VESELSKÝ JOSEF

IČO: 76024300

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 24. 04. 2003


Název/Jméno: ŘÍHA LADISLAV

IČO: 69062773

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 27. 05. 2008


Název/Jméno: PLCH JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 07. 02. 2005


Název/Jméno: MORÁVEK PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 08. 04. 2002


Název/Jméno: HOFFMAN JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 13. 05. 2009


Název/Jméno: HERBOCZKEK ILJA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 04. 12. 2001


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

IČO: 64057682

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 07. 02. 2005


Název/Jméno: SVOBODA MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: FOŘT ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 20. 12. 1999


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ IRENA

IČO: 68283725

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 od 15. 05. 2001


Název/Jméno: ŠAFANDA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 03. 07. 2003


Název/Jméno: KAREN OTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 10. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 01. 1997 od 18. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: RANZMAYER JÜRGEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 31. 08. 1999


Název/Jméno: CSÁKY JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 10. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 od 18. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: JAINDL HEINZ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 od 26. 09. 2001


Název/Jméno: STIX VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1998 od 08. 07. 1999


Název/Jméno: BROŽEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 03. 1998 od 18. 11. 1998


Název/Jméno: HASLE GERALD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 1997 od 18. 11. 1998


Název/Jméno: ROUBÍČEK VLADIMÍR

IČO: 12271713

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 1997 od 18. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 od 08. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: GEYE GÜNTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 od 18. 11. 1998


Název/Jméno: VEČEŘA JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 01. 1997 od 20. 12. 1999
Prokura - prokurista
od 01. 08. 1996 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: OSVALD JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 od 25. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: RYBÁR MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 od 18. 11. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: FIN KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 od 08. 09. 1997


Název/Jméno: POÓROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 od 08. 09. 1997
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: PETERKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 09. 1995 od 04. 08. 1997


Název/Jméno: FINK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: SEMERÁK AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Název/Jméno: ŠULC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 od 10. 05. 1994


Název/Jméno: KOCOURKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 od 07. 09. 1995


Název/Jméno: WEISNER JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 od 17. 01. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47116617

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
32686"I.K.O.",spol. s r.o. v likvidaci60713267Mikulov, 69201, , Červeného Kříže, 2
359371Able Assets s.r.o.27137279Na Nebesích 213, 29428 Chotětov
119910AG - PRODUKT a.s.118150Náves republiky 263, 33203 Šťáhlavy
341365Agentura Sport s.r.o., v likvidaci25000306Liberec 23, Hodkovická 16, PSČ 463 12
415506AGRO - Práče, a.s. - v likvidaci60732822197, 67161 Práče
138825Agrospol Mladá Vožice a.s.60850949550, 39143 Mladá Vožice
8622Anděl Investment Praha s.r.o.27128881Evropská 370/15, 16000 Praha
260545Animo Bohemia Pro s.r.o.62497677Horoušany, 25082, Horoušany, , 48
14931AP Corse, s.r.o.26774666Koněvova 1691/116, 13000 Praha
262025Asseco Solutions, a.s.64949541Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha
61316ASSIGNTREAT PRAHA spol. s r.o.64944506Pod akáty 35/30, 15900 Praha
24700B-SPED s.r.o.3362108Palackého 1091, 58813 Polná
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
96901Bytové družstvo Boloňská 3O326144239Boloňská 303/4, 10900 Praha
359283CA-Leasing EURO, s.r.o.49617044Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
428723COMMERCE PRAGUE spol. s r.o. v likvidaci41189892Květnového vítězství 1119/29, 14900 Praha
286042Conseq Finance, a.s.61498246Rybná 682/14, 11000 Praha
300553CTU BOHEMIA a.s.1508245Plzeňská 429/245, 15500 Praha
148623CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o.62586122Praha 9, Ocelářská 799, PSČ 190 00
376570CzechTrade Internet s.r.o.27183424Nádražní 60/114, 15000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
476759Česká správcovská, a.s. v likvidaci49240871Jindřišská 873/27, 11000 Praha
119451Českomoravská komoditní burza Kladno49546392náměstí Sítná 3127, 27201 Kladno
102274Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s.25140591Praha, 11000, , Opletalova, 36
290249D I B I , s.r.o.25254146Pardubice, 53002, Zelené Předměstí (Pardubice I), Sukova třída, 1556

Související osoby

#NázevICOAdresa
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
334132ADAMOVIC ALOIS1570782277, 35735 Mírová
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
270401ANTL ROSTISLAV14484897Dr. Stejskala 108/7, 37001 České Budějovice
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
227004BAĎURA ANTONÍN16618637Antonína Sovy 1518/41, 74705 Opava
6202BAJER PETR65383567Kobližná 30/9, 60200 Brno
12728BALIHAR JAN60132230187, 53371 Dolní Roveň
142363BARTÁK FRANTIŠEK13398326Palliardiho 1031/46, 66902 Znojmo
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
40184BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
2550BARTUŠEK JAN60908238Hnězdenská 767/2b, 18100 Praha
94681BAŠE JAN62888790Průběžná 853/1, 10000 Praha
27129BAUEROVÁ MARTA65538820Lísková 1433/12, 31200 Plzeň
100017BAUMRUK PAVEL75179598Macháčkova 806/37, 31800 Plzeň
55899BAXA PAVEL11252553Vojtěšská 248/5, 11000 Praha
145054BAYER ZDENĚK73619019Máchova 773/21, 46601 Jablonec nad Nisou
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
107837BEDNÁŘ MIROSLAV75737086Purkyňova 474/13, 59102 Žďár nad Sázavou
88862BEDNÁŘ ZDENĚK65799119Nad Jihlávkou 5064/6, 58601 Jihlava
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
37773BEDNÁŘOVÁ EVA15014703Luďka Matury 851, 53012 Pardubice
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
15362BĚLOUŠEK VIKTOR71246983Milady Horákové 849/88, 17000 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Body Dynamic, spol. s r.o. v likvidaci49615491Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Blanka Švadlenková45969990Přípotoční 830/3, 10100 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1719497"ARNOLD - investiční fond, a.s."44941111Praha, 18000, Karlín, Pobřežní, 3
340995AGENTURA FALA s.r.o.26149699Vítkova 227/23, 18600 Praha
560865Applifting s.r.o.2542072Vítkova 439/21, 18600 Praha
1844988Arc Worldwide, spol. s r.o.25140884Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
1957112Arthur D. Little GmbH, organizační složka26762889Karolinská 650/1, 18600 Praha
967072Arthur D. Little s.r.o.5532256Karolinská 650/1, 18600 Praha
2881136AUTODESK spol. s r.o.49358430Karolinská 650/1, 18600 Praha
512450Bartica s.r.o.27864103Karolinská 661/4, 18600 Praha
727755BASYS IT-Service GmbH, organizační složka24256951Praha 8, Karolinská 661/5, PSČ 186 00
241932BenQ Mobile CEE GmbH, organizační složka27405290Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
430414BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o.48036099Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00
2955597BR Management Corporation a.s. v likvidaci25656988Praha, 18600, Karlín, Pobřežní, 3
764798Bright Blue Ventures s.r.o.5514584Karolinská 650/1, 18600 Praha
905231Bytové družstvo Pobřežní 369, družstvo1427733Pobřežní 369/28, 18600 Praha
3008922Bytové družstvo Vítkova 342726378Vítkova 350/34, 18600 Praha
1966931Bytové družstvo Vítkova 362714388Vítkova 333/36, 18600 Praha
867895CAPOTERRA s.r.o., v likvidaci28365356Karolinská 650/1, 18600 Praha
1607250CBRE Property Management s.r.o.26208415Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
3290310CE Travel Holdings a.s.24307254Karolinská 650/1, 18600 Praha
2446376CEE Real Estate Investment CZ a.s., v likvidaci28255046Karolinská 650/1, 18600 Praha
548159Centrum Supercar spol. s r.o.25704214Praha 8, Pobřežní 3
2269242CFO Services s.r.o.3691187Karolinská 650/1, 18600 Praha
222410Commando, spol. s r.o.26431769Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
3315661CONCORD INVEST, a.s.25124447Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
3337042CONFESS Research s.r.o.26738384Vítkova 5/32, 18600 Praha

Fyzické osoby v okolí