Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1897. Jeho identifikační číslo je 47116617

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Datum zápisu: 1. 3. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1897

Identifikační číslo:47116617

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n6tetn3

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 18600
od 02. 07. 2012
Praha 1, Templová 747, PSČ 11001
od 03. 12. 2001 do 02. 07. 2012
Praha 1, Templová 5
od 07. 09. 1995 do 03. 12. 2001
Praha 1, Těšnov 5
od 01. 03. 1993 do 07. 09. 1995
Pobřežní 665/21, 18600 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 04. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 02. 04. 2014 do 07. 08. 2015

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 11.10.2007. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.800.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set milionů korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na částku 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 1.000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1.000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Emisní kurs bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou a 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu prioritní akcii. Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitými vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Templová 747, PSČ 110 01, Praha 1 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že 100% emisního kursu všech upsaných kmenových akcií a 100% emisního kursu všech upsaných prioritních akcií splatí nejpozději do 12.12.2007. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet č. 1989682/0800, IBAN: CZ 6008000000000001989682 vedený u České spořitelny, a.s., a emisní kurs jimi upsaných nových prioritních akcií na bankovní účet společnosti č. 1989762/0800, IBAN: CZ 3408000000000001989762 vedený u České spořitelny, a.s.
od 15. 10. 2007 do 19. 12. 2007

  V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01,IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetněpráv a povinností z pracovněprávních vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost bylazrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007.
od 01. 09. 2007

  V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01,IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetněpráv a povinností z pracovněprávní vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost bylazrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007.
od 31. 08. 2007 do 01. 09. 2007

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 23.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.000.000,-Kč o částku ve výši 800.000.000,-Kč na částku 2.800.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním (i) 4.000 ks nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a (ii) 4.000 ks nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a tyto stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi.Emisní kurs akcií bude činit: (i) 100.000,-Kč za jednu kmenovou akcii a (ii) 100.000,-Kč za jednu prioritní akcii.Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitými peněžitými vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kaptiálu ve výši 800.000.000,-Kč, budou upsány bez využití přednostního práva na základě dodody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit v souhrnu emisní kurs upsaných akcií takto: alespo 50% celkové výše emisního kursu všech uspaných kmenových akcií a alespoň 75% celkové výše emisního kursu všech upsaných prioritních akcií do 10.12.2005. Zbytek jmenovité hodnoty kmenových a prioritních akcií jsou povinni upisovatelé splatit nejpozději do 31.3.2006.Upisovatelé jsou povinni splatit: (i) emisní kurs jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet spoelčnosti 4. 1989682/0800 (IBAN: CZ6008000000000001989682)vedený u České spořitelny, a.s. a (ii) emisní kurs jimi upsaných nových prioritních akcií na bankovní účet společnosti č. 1989762/0800 (IBAN: CZ3408000000000001989762) vedený u České spořitelny, a.s.
od 07. 12. 2005 do 19. 12. 2005

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 25.3.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) na částku 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliadrdy korun českých). Upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení bude provedeno upsáním 10.000 ks (slovy: deset tisíc kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá.S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a tyto stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi.Akcionáři společnosti, WIENER STÄDTISCHE Allgeneine Versicherung Aktiengesellschaft, Svaz českých a moravských výrobních družstev a VLTAVA majetkoprávní a podílová společnost spol. s r.o. se výslovně vzdávají svého přednostního práva na upisování nových prioritních akcií v souladu s ustanoveními § 204a odst.7 a § 220b odst.5 obchodního zákoníku.Emisní kurs prioritních akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Prioritní akcie budou splaceny peněžitými vklady. Všechny prioritní akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01 nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhoí kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných prioritních akcií v celém jeho rozsahu (tedy 100% jmenovité hodnoty prioritních akcií) do 30 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet polečnosti č. 1330052/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
od 05. 04. 2004 do 05. 05. 2004

  Pohledávka oprávněného byla dne 14.7.2003 vymožena včetně příslušenství a nákladů exekučního řízení.Tím došlo k zániku exekučního řízení ze zákona.
od 02. 02. 2004 do 13. 04. 2004

  Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl usnesením čj. 33 Nc 6894/2003-5 ze dne 23.5.2003 o nařízení exekuce proti povinnému: Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČ: 47116617, se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1 k uspokojení pohledávky na peněžité plnění a k úhradě nákladů soudního exekutora.Provedením exekuce a vymožením nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor JUD. Vít Novozámecký, Exekutorského úřadu se sídlem v Brně, Cejl 99.
od 02. 02. 2004 do 02. 02. 2004

  Společnost je právním nástupce společnosti MoravskoslezskáKOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. se sídlem Koliště 1, Brno,identifikační číslo 13691481, která byla zapsána v obchodnímrejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně v oddílu B,vložce 1007.
od 31. 08. 1999

  Převoditelnost akcií je stanovami omezena. K platnosti převoduakcií na třetí osobu je nutný souhlas dozorčí rady.
od 18. 11. 1998

  Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.1997 rozhodla takto: Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kčse zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč.Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kčbude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominálníhodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány vlistinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojenažádná zvláštní práva (kmenová akcie). Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídlaspolečnosti Templová 5, Praha 1. Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohotokoeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři sezaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelnýnominální hodnotou nové akcie beze zbytku. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jměníčiní 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitýmivklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný. I. kolo: V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každýdosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladus ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáctdnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997.Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominálníhodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním naúčet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo50008-50404-011/0100 do deseti dnů od provedení úpisu nebodo 28.11.1997,byl-li tento proveden ve lhůtě kratší neždeset dnů před tímto datem, jinak je upsání akcií neúčinné.Upisovací listina bude upisovatelům přístupna každé pondělía čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00 hod. v č. dv. 306 v sídlespolečnosti. II. kolo: Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti zdosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali asplatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výšipoměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konánítéto valné hromady. Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č.50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovacílistina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovacílhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. III. kolo: Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacíchkolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal asplatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolnémpočtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím. Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404-011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina budeupisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současnědoporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivýchupisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnůod rozhodné události. Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobuoprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku astanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podleobecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodníhorejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnoumocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat.Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná kpřednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a)obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem opřevodu tohoto práva. Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůtystanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií částky zvýšení základního jmění.
od 08. 09. 1997 do 09. 12. 1997

  Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.1997 rozhodla takto: Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kčse zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč.Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kčbude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominálníhodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány vlistinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojenažádná zvláštní práva (kmenová akcie). Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídlaspolečnosti Templová 5, Praha 1. Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohotokoeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři sezaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelnýnominální hodnotou nové akcie beze zbytku. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jměníčiní 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitýmivklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný. I. kolo: V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každýdosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladus ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáctdnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997.Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominálníhodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním naúčet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo50008-50404-011/0100 byl-li tento proveden ve lhůtěkratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsáníakcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelůmpřístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti. II. kolo: Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti zdosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali asplatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výšipoměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konánítéto valné hromady. Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č.50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovacílistina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovacílhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. III. kolo: Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacíchkolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal asplatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolnémpočtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím. Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404-011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina budeupisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současnědoporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivýchupisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnůod rozhodné události. Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobuoprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku astanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podleobecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodníhorejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnoumocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat.Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná kpřednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a)obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem opřevodu tohoto práva. Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůtystanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií částky zvýšení základního jmění.
od 11. 08. 1997 do 08. 09. 1997

  Valná hromada společnosti konaná dne 26.6.1997 rozhodla takto: Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kčse zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč.Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kčbude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominálníhodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány vlistinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojenažádná zvláštní práva (kmenová akcie). Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídlaspolečnosti Templová 5, Praha 1. Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohotokoeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři sezaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelnýnominální hodnotou nové akcie beze zbytku. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jměníčiní 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitýmivklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný. I. kolo: V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každýdosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladus ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáctdnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997.Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominálníhodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním naúčet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo50008-50404-011/0100 byl-li tento proveden ve lhůtěkratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsáníakcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelůmpřístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti. II. kolo: Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti zdosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali asplatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výšipoměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konánítéto valné hromady. Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č.50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovacílistina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovacílhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. III. kolo: Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacíchkolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal asplatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolnémpočtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím. Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kursmusí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404-011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina budeupisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti. Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současnědoporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesenírejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivýchupisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnůod rozhodné události. Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobuoprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku astanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podleobecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodníhorejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnoumocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat.Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná kpřednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a)obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem opřevodu tohoto práva. Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůtystanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinněupsaných akcií částky zvýšení základního jmění.
od 04. 08. 1997 do 11. 08. 1997

  Založení společnosti: notářským zápisem ze dne 25.1.1993
od 01. 03. 1993

Akcie

Počet: 14 998 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2007

Počet: 15 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno
od 19. 12. 2007

Počet: 13 998 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2005 do 19. 12. 2005

Počet: 14 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno
od 19. 12. 2005 do 19. 12. 2005

Počet: 10 000 ks v hodnotě: 100000 - prioritní akcie na jméno
od 05. 05. 2004 do 05. 05. 2004

Počet: 9 998 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2000 do 29. 08. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 29500 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 76400 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2000

Počet: 1 ks v hodnotě: 94100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 08. 2000

Počet: 1 498 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 09. 1999 do 15. 09. 1999

Počet: 1 ks v hodnotě: 94100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 09. 1999 do 15. 09. 1999

Počet: 1 ks v hodnotě: 29500 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 09. 1999 do 15. 09. 1999

Počet: 1 ks v hodnotě: 76400 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 09. 1999 do 15. 09. 1999

Počet: 8 500 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 31. 08. 1999 do 31. 08. 1999

Počet: 4 500 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 09. 12. 1997 do 09. 12. 1997

Počet: 2 265 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 07. 09. 1995 do 07. 09. 1995

Počet: 1 700 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 01. 03. 1993 do 01. 03. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MRÁZ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 11. 1998 do 19. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 17. 01. 1997 do 20. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Prokura - prokurista
od 10. 05. 1994 do 17. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: U letenského sadu 1294/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 23. 05. 2016
Praha 7, U letenského sadu 6
od 17. 01. 1997 do 19. 05. 2008
Praha 7, U letenského sadu 6
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: LASSHOFER ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2016

Adresa: Vídeň, Vídeň, Roggegasse 54, Rakouská republika
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: FUCHS FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2016

Adresa: Maria Enzersdorf, Niederösterreich, Fürstenstrasse 43, Rakouská republika
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: DUCHÁČKOVÁ EVA

IČO: 45744319

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 05. 2013

Adresa: Dubanská 296, Vinoř, 190 17 Praha 9
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: STADLER ELISABETH

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně dozorčí rady
od 23. 05. 2016

Adresa: Langenlois, Bezirk Krems-Land, Höllgasse 32, Rakouská republika
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: DVOŘÁK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 05. 2013

Adresa: Leoše Janáčka 746/10, 586 01 Jihlava
od 15. 05. 2013


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 05. 2008 do 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2006 do 19. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 24. 08. 2005 do 30. 05. 2006

Adresa: Divoká Šárka 39/4, Liboc, 164 00 Praha 6
od 15. 08. 2013
Praha 6, Divoká Šárka 39, PSČ 16400
od 19. 07. 2006 do 15. 08. 2013
Praha 6, Divoká Šárka 39/4, PSČ 16400
od 24. 08. 2005 do 30. 05. 2006


Název/Jméno: SÝKORA JIŘÍ

IČO: 49732501

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2012 do 01. 01. 2016

Adresa: Jáchymovská 261, 267 03 Hudlice
od 29. 11. 2013
Hudlice 261, PSČ 26703
od 01. 01. 2012 do 29. 11. 2013


Název/Jméno: GARY WHEATLEY MAZZOTTI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 2014 do 01. 01. 2016

Adresa: Statenická 365, 252 62 Statenice
od 02. 04. 2014


Název/Jméno: MACHAČOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 02. 2000
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 22. 02. 2000

Adresa: Pod vsí 312, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 01. 01. 2016
Praha 4 - Šeberov, Pod Vsí 312
od 13. 10. 2004 do 01. 01. 2016
Praha 4, Kahovská 1705
od 08. 07. 1999 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: ZAPLETAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2011 do 01. 01. 2016

Adresa: Na zahrádkách 307, Šeberov, 149 00 Praha 4
od 14. 05. 2014
Praha 4, Na Zahrádkách 307, PSČ 14900
od 04. 01. 2011 do 14. 05. 2014


Název/Jméno: KULHÁNEK VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2005

Adresa: Jana Masaryka 708/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 19. 12. 2015
Srubec 346, PSČ 37006
od 10. 08. 2005 do 19. 12. 2015


Název/Jméno: KRÁL FILIP

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2015

Adresa: Hurbanova 2052/25, Krč, 142 00 Praha 4
od 07. 08. 2015


Název/Jméno: WIESNER JAN

IČO: 45707952

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 05. 2008 do 06. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 do 07. 05. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 do 18. 11. 1998

Adresa: Podle Kačerova 1330/15, Michle, 141 00 Praha 4
od 05. 08. 2015
Praha 4 - Michle, Podle Kačerova 1330/15
od 13. 10. 2004 do 05. 08. 2015
Praha 1, Panská 891/5
od 31. 08. 1999 do 13. 10. 2004
Praha 1, Panská 5
od 01. 03. 1993 do 18. 11. 1998


Název/Jméno: MAREK LUDĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 do 04. 12. 2014

Adresa: Počernická 3226/2g, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 29. 11. 2013 do 04. 12. 2014
Praha 10, Počernická 3226/2g, PSČ 10000
od 09. 09. 2008 do 29. 11. 2013


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 do 04. 12. 2014

Adresa: Akátová 2803, 440 01 Louny
od 13. 10. 2013 do 04. 12. 2014
Louny, Akátová 2803, PSČ 44001
od 09. 09. 2008 do 13. 10. 2013


Název/Jméno: ROZSYPAL VÍT

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 05. 2009 do 04. 12. 2014

Adresa: Na Sídlišti 350, 257 26 Divišov
od 15. 08. 2013 do 04. 12. 2014
Divišov, Na Sídlišti 350, PSČ 25726
od 13. 05. 2009 do 15. 08. 2013


Název/Jméno: KUČERA JAROSLAV

IČO: 66865131

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 07. 2013 do 23. 05. 2016
Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 15. 05. 2013

Adresa: Prokofjevova 846/25, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 09. 07. 2013 do 23. 05. 2016
Brno, Prokofjevova 25, okres Brno-město
od 20. 12. 1999 do 15. 05. 2013


Název/Jméno: RŮŽIČKA JAN

IČO: 45878811

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2011

Adresa: Praha 5, nám. Pod lípou 6, PSČ 15400
od 12. 09. 2011


Název/Jméno: BRABLEC ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 do 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 26. 01. 2000 do 10. 03. 2008

Adresa: Praha 6 - Řepy, Španielova 1313/21, PSČ 16300
od 15. 05. 2013
Praha 6 - Řepy, Španielova 1313/21, okres Praha 9, PSČ 16300
od 07. 05. 2008 do 07. 05. 2008
Praha 6 - Řepy, Španielova 1313/21, PSČ 16300
od 01. 09. 2007 do 10. 03. 2008
Kuřim, Bezručova 1101, okres Brno-venkov
od 26. 01. 2000 do 01. 09. 2007


Název/Jméno: LAUR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2010

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Ladova 587, PSČ 27801
od 22. 09. 2010


Název/Jméno: FINK KARL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2011 do 02. 07. 2012
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 05. 2008 do 04. 01. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 do 07. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1997 do 18. 11. 1998

Adresa: Wien, Kurzbauergasse 5, Rakouská republika
od 31. 08. 1999
Wien, Kurzbauer Gasse 5, Rakouská republika
od 08. 09. 1997 do 18. 11. 1998


Název/Jméno: GRÖLL ROLAND

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2011 do 23. 05. 2016

Adresa: Neuwaldegger Str. 37/1, Vídeň, PSČ 1170, Rakouská republika
od 28. 06. 2011 do 23. 05. 2016


Název/Jméno: HAGEN HANS-PETER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2012 do 02. 02. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 01. 2011 do 02. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2010 do 04. 01. 2011

Adresa: Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080, Rakouská republika
od 21. 06. 2010 do 02. 02. 2016


Název/Jméno: HAMMERBACHER ERWIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 07. 2012 do 23. 05. 2016

Adresa: 2201 Seyring, Helmaweg 29, Rakouská republika
od 02. 07. 2012 do 23. 05. 2016


Název/Jméno: NIDL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2010 do 01. 01. 2016
Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 do 27. 11. 2009

Adresa: Výletní 357/20, Písnice, 142 00 Praha 4
od 19. 12. 2012 do 01. 01. 2016
Most, V Břízách 3293, PSČ 43401
od 07. 09. 2010 do 19. 12. 2012
Most, V Břízkách 3293, PSČ 43401
od 25. 01. 2010 do 07. 09. 2010
Most, V Sadech 1728, PSČ 43401
od 09. 09. 2008 do 27. 11. 2009


Název/Jméno: Lahner Gerhard

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2010 do 02. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2006 do 04. 03. 2009

Adresa: Mistelbach, Gartengasse 32, 2130, Rakouská republika
od 25. 01. 2010 do 02. 04. 2014
2130 Mistelbach, Gartengasse 21, Rakouská republika
od 21. 11. 2006 do 04. 03. 2009


Název/Jméno: HOJNÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2011 do 09. 07. 2013

Adresa: Šípkova 363, 533 41 Lázně Bohdaneč
od 17. 12. 2012 do 09. 07. 2013
Pardubice 3, Čechovo nábřeží 518/17, PSČ 53003
od 12. 09. 2011 do 17. 12. 2012


Název/Jméno: SYKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2011 do 17. 12. 2012

Adresa: Praha 6, Na Okraji /42, PSČ 16200
od 28. 06. 2011 do 17. 12. 2012


Název/Jméno: LELKES JURAJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2010 do 15. 05. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2006 do 07. 05. 2008

Adresa: Bratislava, Na spojke 2161/1, 831 01, Slovenská republika
od 12. 07. 2010 do 15. 05. 2013
83101 Bratislava, Na Spojke 2161/1, Slovenská republika
od 02. 01. 2006 do 07. 05. 2008


Název/Jméno: KOSYNA FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2009 do 28. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2004 do 21. 11. 2006

Adresa: Vídeň, Gallmeyergasse 5b/3/11, 1190, Rakouská republika
od 08. 12. 2009 do 28. 06. 2011
1190 Vídeň, Weimarerstrasse 93/1, Rakouská republika
od 26. 07. 2004 do 21. 11. 2006


Název/Jméno: BŘEZNA JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 do 04. 12. 2014

Adresa: Praha 4 - Písnice, U bazénu 406/5, PSČ 14200
od 09. 09. 2008 do 04. 12. 2014


Název/Jméno: LEŠTINA ROMAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 05. 2001 do 04. 12. 2014

Adresa: Mratín, Sokolská 100, okres Praha-východ, PSČ 25063
od 09. 09. 2008 do 04. 12. 2014
Praha 8, Řešovská 518
od 15. 05. 2001 do 09. 09. 2008


Název/Jméno: HEŘMAN EVŽEN

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2008 do 04. 12. 2014

Adresa: Praha 4 - Kamýk, Zárubova 508/13, PSČ 14200
od 09. 09. 2008 do 04. 12. 2014


Název/Jméno: REICHELT JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 do 07. 05. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 07. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 do 25. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 05. 1994 do 17. 01. 1997

Adresa: Praha 6, Bolívarova 3
od 18. 11. 1998 do 07. 05. 2008
Praha 6, Bolívarova 3
od 17. 01. 1997 do 25. 03. 1998
Praha 6, Bolívarova 3
od 10. 05. 1994 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: KUTNOHORSKÝ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 do 18. 02. 2011
Prokura - prokurista
od 24. 08. 2005 do 10. 03. 2008

Adresa: Brno - Veveří, Antonínská 26, PSČ 60200
od 07. 05. 2008 do 18. 02. 2011
Brno - Veveří, Antonínská 26, PSČ 60200
od 24. 08. 2005 do 10. 03. 2008


Název/Jméno: GEYER GÜNTER

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 02. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Wien, Viktor Gasse 12/10, Rakouská republika
od 18. 11. 1998 do 02. 07. 2012
1040 Vídeň, Viktor Gasse 12/10, Rakouská republika
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: KUTNOHORSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 do 07. 05. 2008

Adresa: Brno - Veveří, Antonínská 26, PSČ 60200
od 07. 05. 2008 do 07. 05. 2008


Název/Jméno: HÖFINGER PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2006 do 08. 12. 2009

Adresa: 1020 Wien, Dammhaufen 58a, Rakouská republika
od 21. 11. 2006 do 08. 12. 2009


Název/Jméno: VACÍK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 do 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 03. 12. 2001
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Plzeň, Kaznějovská 13, okres Brno-město, PSČ 32023
od 07. 05. 2008 do 07. 05. 2008
Plzeň, Kaznějovská 13, okres Plzeň-město
od 08. 07. 1999 do 03. 12. 2001
Plzeň, Kaznějovská 13, okres Plzeň-město
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Plzeň, Kaznějovská 13, okres Plzeň-město
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: Dr. Hans - Peter Hagen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 2007 do 25. 01. 2010

Adresa: 1080 Wien, Laudon Gasse 20/10, Rakouská republika
od 19. 11. 2007 do 25. 01. 2010


Název/Jméno: DOSTAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 03. 2002 do 25. 01. 2010
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 06. 03. 2002

Adresa: Praha 4 - Komořany, Na Komořsku 2175/2A
od 15. 04. 2005 do 25. 01. 2010
Praha 4, Jílovská 427, PSČ 14200
od 06. 03. 2002 do 15. 04. 2005
Praha 4, Mikulova 1574
od 08. 07. 1999 do 06. 03. 2002


Název/Jméno: ALEXEJENKO KONŠTANTÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2005 do 16. 04. 2012

Adresa: Bratislava, Koprivnická 14, Slovenská republika
od 11. 07. 2005 do 16. 04. 2012


Název/Jméno: MRAČEK JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 13. 05. 2009

Adresa: Borovy 8, okres Plzeň-jih, PSČ 33401
od 01. 09. 2007 do 13. 05. 2009
Lužany, Borovy 8
od 08. 07. 1999 do 01. 09. 2007


Název/Jméno: MELICHAR ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 21. 06. 2010

Adresa: Všestary, V Jedlovci 249, PSČ 25163
od 07. 06. 2007 do 21. 06. 2010
Praha 2, Slavojova 11
od 20. 12. 1999 do 07. 06. 2007


Název/Jméno: STRNAD JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2006 do 19. 11. 2007

Adresa: Praha 9, Semilská 926/54a, PSČ 19700
od 21. 11. 2006 do 19. 11. 2007


Název/Jméno: SLOUPENSKÝ ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2005 do 07. 05. 2008

Adresa: Říčany, Slunečná 2038, PSČ 25101
od 10. 08. 2005 do 07. 05. 2008


Název/Jméno: RÁC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1998 do 07. 02. 2005
Prokura - prokurista
od 17. 01. 1997 do 20. 12. 1999
Prokura - prokurista
od 10. 05. 1994 do 17. 01. 1997

Adresa: Hlubočinka 1020, Sulice, okres Praha-východ
od 13. 10. 2004 do 07. 02. 2005
Praha 4, Mezivrší 27/1444
od 25. 03. 1998 do 13. 10. 2004
Praha 6, Mezivrší 27
od 17. 01. 1997 do 20. 12. 1999
Praha 6, Mezivrší 27
od 10. 05. 1994 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: Dr. Hans - Peter Hage

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1998 do 26. 07. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 1997 do 25. 03. 1998

Adresa: 1080 Wien, Laudon Gasse 20/10, Rakouská republika
od 18. 10. 2003 do 26. 07. 2004
1040 Wien, Operngasse 26/22, Rakouská republika
od 25. 03. 1998 do 18. 10. 2003
Wien, Operngasse 26/22, Rakouská republika
od 08. 09. 1997 do 25. 03. 1998


Název/Jméno: HORÁK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2003 do 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 03. 07. 2003

Adresa: Liberec 19, Vizovická 315, PSČ 46008
od 03. 07. 2003 do 07. 05. 2008
Liberec 8, Vizovická 315
od 03. 12. 2001 do 03. 07. 2003
Liberec 15, Aloisina výšina 643
od 08. 07. 1999 do 03. 12. 2001


Název/Jméno: KROFTA BENEDIKT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2003 do 10. 08. 2005
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 03. 07. 2003

Adresa: Praha 8, Davídkova 125, PSČ 18200
od 03. 07. 2003 do 10. 08. 2005
Praha 8, Davídkova 125
od 08. 07. 1999 do 03. 07. 2003


Název/Jméno: SEMERÁK AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 07. 2003 do 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 03. 07. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998

Adresa: Praha 8, Famfulíkova 1141, PSČ 18200
od 03. 07. 2003 do 07. 05. 2008
Praha 8, Famfulíkova 1141
od 08. 07. 1999 do 03. 07. 2003
Praha 8, Famfulíkova 1141
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998


Název/Jméno: ONDRASCHKA MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 04. 2003 do 24. 04. 2003

Adresa: Praha 5, Šakvická 96
od 24. 04. 2003 do 24. 04. 2003


Název/Jméno: HERBOCZEK ILJA

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 12. 2001 do 07. 02. 2005

Adresa: Praha 4, Mezivrší 35
od 04. 12. 2001 do 07. 02. 2005


Název/Jméno: DOSEDĚL MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 13. 05. 2009

Adresa: České Budějovice, Litvínovice 240
od 04. 12. 2001 do 13. 05. 2009
České Budějovice, E.Destinové 7
od 08. 07. 1999 do 04. 12. 2001


Název/Jméno: Brandstetter Christian

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 09. 2001 do 10. 08. 2005

Adresa: Schiffmühlenstrasse 99/3/17,1220 Vídeň, Rakouská republika
od 26. 09. 2001 do 10. 08. 2005


Název/Jméno: Sellitsch Siegfried

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 09. 2001 do 22. 08. 2002

Adresa: Traungasse 2/11 1030 Vídeň, Rakouská republika
od 26. 09. 2001 do 22. 08. 2002


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 05. 2001 do 18. 09. 2009

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Nad Lobčí 1122, okres Mělník
od 15. 05. 2001 do 18. 09. 2009


Název/Jméno: VAŠÁK FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 05. 2001 do 07. 02. 2005

Adresa: Chrudim II, gen.Uchytila 870
od 15. 05. 2001 do 07. 02. 2005


Název/Jméno: VODIČKA HYNEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 07. 05. 2008
Prokura - prokurista
od 17. 01. 1997 do 16. 10. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 08. 1996 do 17. 01. 1997

Adresa: Praha 9, Stružky 646
od 15. 05. 2001 do 07. 05. 2008
Praha 4, Botevova 3110
od 18. 11. 1998 do 15. 05. 2001
Praha 4, Botevova 3100
od 17. 01. 1997 do 16. 10. 1998
Praha 4, Botevova 3100
od 01. 08. 1996 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: MUZIKANT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 05. 2001 do 03. 07. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 15. 05. 2001

Adresa: Praha 4, Ke Kateřinkám 1410
od 15. 05. 2001 do 03. 07. 2003
Praha 4, Zupkova 1410
od 18. 11. 1998 do 15. 05. 2001


Název/Jméno: GERŽA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2000 do 21. 11. 2006

Adresa: Praha 10, Nad Botičem 28
od 24. 05. 2000 do 21. 11. 2006


Název/Jméno: VERNER KAREL

IČO: 74967851

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 07. 02. 2005

Adresa: Vyškov, Osvobození 615/2
od 20. 12. 1999 do 07. 02. 2005


Název/Jméno: JUNE PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 03. 12. 2001

Adresa: Brno, Demlova 12, okres Brno-město
od 20. 12. 1999 do 03. 12. 2001


Název/Jméno: DVOŘÁ OLDŘICH

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 07. 02. 2005

Adresa: Zlín, Osvoboditelů 3778/307
od 20. 12. 1999 do 07. 02. 2005


Název/Jméno: BLABEC ROMAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 26. 01. 2000

Adresa: Kuřim, Bezručova 1101, okres Brno-venkov
od 20. 12. 1999 do 26. 01. 2000


Název/Jméno: KŮT PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 08. 04. 2002

Adresa: Praha 6, Španielova 1313
od 20. 12. 1999 do 08. 04. 2002


Název/Jméno: KURZWEILOVÁ DANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 15. 05. 2001

Adresa: Praha 4, Kaplická 21
od 20. 12. 1999 do 15. 05. 2001


Název/Jméno: BINDER BOHUMIL

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 15. 05. 2001

Adresa: Brno, Kremličkova 10, okres Brno-město
od 20. 12. 1999 do 15. 05. 2001


Název/Jméno: HRABAL PAVEL

IČO: 73780481

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 07. 02. 2005

Adresa: Brno, Balbínova 16, okres Brno-město
od 20. 12. 1999 do 07. 02. 2005


Název/Jméno: TUKA VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1999 do 15. 05. 2001

Adresa: Praha 5, Slivenecká 1065
od 20. 12. 1999 do 15. 05. 2001


Název/Jméno: ŽAHOUREK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 do 26. 09. 2001

Adresa: Praha 9, Vašátkova 1012
od 31. 08. 1999 do 26. 09. 2001


Název/Jméno: NEDOMA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 do 03. 07. 2003

Adresa: Jihlava, Březinova 4043/115
od 31. 08. 1999 do 03. 07. 2003


Název/Jméno: VODA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1999 do 24. 04. 2003

Adresa: Velké Meziříčí, gen.Jaroše 1557/26
od 31. 08. 1999 do 24. 04. 2003
Velké Mezivrší, gen.Jaroše 1557/26
od 08. 07. 1999 do 31. 08. 1999


Název/Jméno: TEPPERVIEN AURELIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 do 24. 05. 2000

Adresa: Praha 4, Majerského 2032/9
od 31. 08. 1999 do 24. 05. 2000


Název/Jméno: NĚMEČEK JOSEF

IČO: 12013986

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 do 03. 07. 2003

Adresa: Veverská Bitýška, Hvozdecká 410
od 31. 08. 1999 do 03. 07. 2003


Název/Jméno: ŽÁK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 1999 do 07. 05. 2008

Adresa: Brno, Vlkova 5, okres Brno-město
od 31. 08. 1999 do 07. 05. 2008


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ IRENA

IČO: 63588404

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 15. 05. 2001

Adresa: Chomutov, Spořická 3796
od 08. 07. 1999 do 15. 05. 2001


Název/Jméno: VESELSKÝ JOSEF

IČO: 76024300

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 24. 04. 2003

Adresa: Svitavy, Šafaříkova 12
od 08. 07. 1999 do 24. 04. 2003


Název/Jméno: VOJPICHOVÁ LENKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 24. 04. 2003

Adresa: Praha 9, Něvská 586
od 08. 07. 1999 do 24. 04. 2003


Název/Jméno: HERBOCZKEK ILJA

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 04. 12. 2001

Adresa: Praha 4, Mezivrší 35
od 08. 07. 1999 do 04. 12. 2001


Název/Jméno: ŘÍHA LADISLAV

IČO: 40048021

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 27. 05. 2008

Adresa: Praha 4, Benkova 1702
od 08. 07. 1999 do 27. 05. 2008


Název/Jméno: HOFFMAN JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 13. 05. 2009

Adresa: Pardubice, Dašická 1752
od 08. 07. 1999 do 13. 05. 2009


Název/Jméno: FOŘT ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 20. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Klánova 322
od 08. 07. 1999 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: BEDNÁŘ JIŘÍ

IČO: 64057682

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 07. 02. 2005

Adresa: Dolní Rychnov, Růžová 235, okres Sokolov
od 08. 07. 1999 do 07. 02. 2005


Název/Jméno: SVOBODA MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 20. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Mezivrší 33
od 08. 07. 1999 do 20. 12. 1999


Název/Jméno: PLCH JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 07. 02. 2005

Adresa: Chomutov, Haškova 3781
od 08. 07. 1999 do 07. 02. 2005


Název/Jméno: VOREL ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 13. 10. 2004

Adresa: Praha 4, Horáčkova 10
od 08. 07. 1999 do 13. 10. 2004


Název/Jméno: MORÁVEK PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1999 do 08. 04. 2002

Adresa: Praha 4, Příkrá 16
od 08. 07. 1999 do 08. 04. 2002


Název/Jméno: JAINDL HEINZ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 26. 09. 2001

Adresa: Wien, Anton Sattlergasse 91/2/1,1220, Rakouská republika
od 18. 11. 1998 do 26. 09. 2001


Název/Jméno: CSÁKY JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 10. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Bratislava, Náměstí SNP 5, Slovenská republika
od 17. 01. 1997 do 10. 08. 2005
Bratislava, Náměstí SNP 5, Slovenská republika
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: KAREN OTA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 10. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Praha 5, U Malvazinky 1934/6
od 18. 11. 1998 do 10. 08. 2005
Praha 4, V rovinách 865
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Praha 4, V rovinách 865
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: ŠAFANDA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 03. 07. 2003

Adresa: Praha 4, Mezivrší 33
od 18. 11. 1998 do 03. 07. 2003


Název/Jméno: RANZMAYER JÜRGEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 11. 1998 do 31. 08. 1999

Adresa: Praha 2, Londýnská 8/193
od 18. 11. 1998 do 31. 08. 1999


Název/Jméno: STIX VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 1998 do 08. 07. 1999

Adresa: Brno, Turgeněvova 12, okres Brno-město
od 18. 11. 1998 do 08. 07. 1999


Název/Jméno: BROŽEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 03. 1998 do 18. 11. 1998

Adresa: Komárov, Okružní 421
od 25. 03. 1998 do 18. 11. 1998


Název/Jméno: ROUBÍČEK VLADIMÍR

IČO: 12271713

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 1997 do 18. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 do 08. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Valentova 1734
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Praha 4, Valentova 1734
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: HASLE GERALD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 09. 1997 do 18. 11. 1998

Adresa: Wien, Grossmannstrasse 1/5, Rakouská republika
od 08. 09. 1997 do 18. 11. 1998


Název/Jméno: VEČEŘA JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 17. 01. 1997 do 20. 12. 1999
Prokura - prokurista
od 01. 08. 1996 do 17. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Vavřenova 1169/6
od 17. 01. 1997 do 20. 12. 1999
Praha 4, Vavřenova 1169/6
od 01. 08. 1996 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: GEYE GÜNTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998

Adresa: Wien, Viktor Gasse 12/10, Rakouská republika
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998


Název/Jméno: POÓROVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 do 08. 09. 1997
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Senec, Bernolákova 2, Slovenská republika
od 17. 01. 1997 do 08. 09. 1997
Senec, Bernolákova 2, Slovenská republika
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: OSVALD JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1997 do 25. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1310
od 17. 01. 1997 do 25. 03. 1998
Praha 8, Frýdlantská 1310
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: FIN KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 do 08. 09. 1997

Adresa: Wien, Kurzbauger Gasse 5, Rakouská republika
od 17. 01. 1997 do 08. 09. 1997


Název/Jméno: RYBÁR MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Bratislava, Hamburská 16
od 17. 01. 1997 do 18. 11. 1998
Bratislava, Hamburská 16
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: PETERKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 09. 1995 do 04. 08. 1997

Adresa: Teplice, U hříště 95
od 07. 09. 1995 do 04. 08. 1997


Název/Jméno: WEISNER JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Praha 1, Panská 5
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: KOCOURKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 do 07. 09. 1995

Adresa: Plzeň, Olšová 2, okres Plzeň-město
od 01. 03. 1993 do 07. 09. 1995


Název/Jméno: SEMERÁK AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Praha 8, Famfulíkova 1141
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: FINK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997

Adresa: Vídeň, Kurzbauger Gasse 5, Rakouská republika
od 01. 03. 1993 do 17. 01. 1997


Název/Jméno: ŠULC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 03. 1993 do 10. 05. 1994

Adresa: Praha 10, Leknínová 3
od 01. 03. 1993 do 10. 05. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47116617

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
2825256" U Ladronky 30, spol. s r.o. "61247448Praha 6, U Ladronky 1167/30
2113438"BS-FOTO" spol. s r.o.49359649Praha 10, Práčská 91/2596, PSČ 10000
3566521"Společenství HEYROVSKÉHO čp. 1470-1472 SOKOLOV"26346176Heyrovského 1472, 356 01 Sokolov
726516"Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 680-681-682 ul. Ferdinanda Čermáka, Pacov"26048809Ferd. Čermáka 681, 395 01 Pacov
9853201 1 Nejlepší autopůjčka s.r.o.27367169Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Související osoby

#NázevICOAdresa
733509"PRVNÍ IZOLAČNÍ" s.r.o.43225268Ústí nad Labem, Drážďanská 83
10143971. František H a b aRumburk, Vrchlického 13/3, PSČ 40801
3237721. R + H Play s.r.o.se sídlem Ústí nad Labem, Palachova 53, PSČ 40001
748268PEKTOR PAVELPraha 4, Petržilova 3311
1212120LAŠŠÁK FRANTIŠEKTřinec VI, Jablunkovská 410/5