Kostelecké uzeniny a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Kostelecké uzeniny a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 835. Její identifikační číslo je 46900411

Výpis z obchodního rejstříku Kostelecké uzeniny a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 835

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dapetwq

Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Mytí aut
Klempířství a oprava karoserií
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava
Mrazírenská a skladovací činnost
Řeznictví a uzenářství
Hostinská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Sídlo: 60, 58861 Kostelec

Adresy: č.p. 60, 588 61 Kostelec
od 21. 12. 2016
Kostelec 60, PSČ 58861
od 03. 04. 2012 od 21. 12. 2016
Kostelec 60, PSČ 58861
od 30. 10. 1997 od 03. 04. 2012
Kostelec u Jihlavy
od 30. 04. 1992 od 30. 10. 1997

Skutečnosti

  Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 25. 5. 2016 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 46900411, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 27581225, a jmění zanikající společnosti ESO-LAND, s.r.o., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 26740214.
od 01. 08. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 06. 06. 2014

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.4.2014 došlo k odštěpení části jmění společnosti Kostelecké uzeniny a.s.,jako rozdělované společnosti, a sloučení této části jmění s nástupnickou společností AGF Food Logistics, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 58861, IČ: 24151114.
od 01. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
od 03. 02. 2014

  Na společnost Kostelecké uzeniny a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny fúze sloučením ze dne 30.8.2013 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti ZEDNÍČEK a.s., se sídlem Nové Dvory 101, PSČ 413 01, IČO: 26306786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2243, jako společnosti zanikající.
od 01. 11. 2013

  Došlo k odštěpení části jmění společnosti Kostelecké uzeniny a.s., jako rozdělované společnosti, a sloučení této části jmění s nástupnickou společností Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Krahulčí 10, PSČ 588 56, IČ: 255 86 823.
od 01. 06. 2012

  Společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 835, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, IČ: 600 71 231, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti Maso Planá, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 07. 2010

  Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 23.10.2008:Z důvodu posílení kapitálové stability společnosti a z důvodů vytvoření podmínek pro investiční rozvoj společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 251.523.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát jedna miliónů pět set dvacet tři tisíc korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) na výslednou částku 451.523.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát jedna miliónů pět set dvacet tři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč.Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 26185610, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcie, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs takto upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Splacení emisního kursu upsaných akcií v penězích bude provedeno na účet společnosti vedený u banky Citibank Europe plc, organizační složka, Interní číslo Citibank 0204162999, Abo formát 2041629904, iban CZ5326000000002041629904.Úpis nové akcie bude proveden v sídle společnosti na adrese Kostelec 60, PSČ 588 61.
od 10. 11. 2008 od 15. 12. 2008

  Společnost se sloučila se společnostmi Akrman Hodonín s.r.o., IČ: 634 74 662, se sídlem Hodonín 1, Za černým mostem 3035, PSČ: 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20300, a MASO Hodonín s.r.o., IČ: 269 29 287, se sídlem Hodonín, Na Výhoně 3035, PSČ: 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46012.
od 01. 07. 2008

  Na společnost jako právního nástupce přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností Akrman Hodonín s.r.o., IČ: 634 74 662, se sídlem Hodonín 1, Za černým mostem 3035, PSČ: 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20300, a MASO Hodonín s.r.o., IČ: 269 29 287, se sídlem Hodonín, Na Výhoně 3035, PSČ: 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46012, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 07. 2008

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 6. srpna 2007 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 22. června 2007, doručené společnosti 22. června 2007, přijaté v souladu s ustanoveními §§183i až 183n zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoník, v platném znění.Valná hromada rozhodla, takto:I. konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 22. června 2007 pořízeného představenstvem emitenta Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835, který dokládá počet a jmenovitou hodnotu akcií emitenta, které jsou v majetku AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, a o kterých svědčí zápis v seznamu akcionářů pro AGROFERT HOLDING, a.s., že AGROFERT HOLDING, a.s. má ve svém majetku kmenové akcie ve formě na jméno, o nominální hodnotě 231.168.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 91,9%;II. určuje, že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti emitenta Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835. AGROFERT HOLDING, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;III. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění;IV. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 60281308, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 60281308, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127;V. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;VI. určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč činí 1.388,- Kč;Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 837-77/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost A & CE Consulting, s. r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 23. května 2007 ve znění dodatku ze dne 18. června 2007 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou Národní Bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, předchozí souhlas pod číslem jednacím Sp/544/171/2007, 2007/10191/540 ze dne 21.6.2007, právní moc ze dne 21.6.2007;VII. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti.
od 20. 08. 2007 od 07. 02. 2008

  Rozhodnutí Valné hromady společnosti ze dne 23.06.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Valná hromada souhlasí s vyloučením přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu společnosti z důvodu důležitého zájmu společnosti, a to snížení její zadluženosti.a) Valná hromada přijímá rozhodnutí a zvyšuje základní kapitál společnosti peněžitým vkladem ze stávající částky 151.523.000,- Kč o částku 100.000.000,- Kč, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 251.523.000,- Kč;b) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je snížení zadluženosti společnosti a posílení její důveryhodnosti při získání cizích zdrojů, nutných pro další podnikatelský rozvoj společnosti;c) Určuje se, že se zvýšení základního kapitálu společnosti provede upsáním nových akcií;d) Určuje se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští;e) U upisovaných akcií se určuje:- druh: kmenové akcie- forma: akcie na jméno- podoba: listinné- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- počet: 100.000 kusůf) Emisní kurs jedné a každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);g) Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi, které nebudou emisí akcií nijak dotčena. Akcie nebudou kótované;h) Je vyloučeno přednostní právo akcionářů na zvyšování základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku z důvodu důležitého zájmu společnosti, a to snížení její zadluženosti;i) Určuje se, že se připouští započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií;j) Akcie budou nabídnuty k úpisu obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, 130 00 Praha 3, IČ: 26185610;k) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí třicet dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu bude oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.l) Návrh dohody o započtení pohledávek vypracuje společnost a doručí jej ve čtyřech vyhotoveních upisovateli, a to nejpozději do deseti dnů od ukončení úpisu. Dohodou o započtení pohledávek bude započtena pohledávka upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti za upisovatelem za emisní kurs upsaných akcií v poměru 1:1. Podpisy na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny. Upisovatel je povinen dohodu o započtení pohledávek podepsat do 15ti dní od jejího obdržení a ve dvojím vyhotovení ji neprodleně po jejím podpisu doručit společnosti.Valná hromada souhlasí se započtením pohledávky společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, 130 00 Praha 3, IČ: 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626 ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Tuto pohledávku vůči společnosti společnost AGROFERT HOLDING, a.s. nabyla jejím postoupením z České konsolidační agentury, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 45993. Titulem pohledávky jsou neuhrazené úvěry společnosti.
od 20. 07. 2006 od 15. 09. 2006

  Společnost se řídí stanovami doplněnými rozhodnutím valnéhromady konané dne 11.7.1997.
od 30. 10. 1997 od 25. 03. 2016

  Rozdělení základního jmění:105.226 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jméno,s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.Akcie jsou emitovány v zaknihované podobě.
od 30. 03. 1994 od 07. 06. 1995

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetekstátního podniku Masný průmysl, s.p. Kostelec u Jihlavy vesmyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 30. 04. 1992 od 25. 03. 2016

  Den vzniku: 1. května 1992
od 30. 04. 1992 od 25. 03. 2016

  Výše základního jmění společnosti činí 105.226.000 kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMasný průmysl s.p., Kostelec u Jihlavy.
od 30. 04. 1992 od 07. 06. 1995

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 105.226 akciína jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 30. 04. 1992 od 30. 03. 1994

  Dozorčí rada společnosti:1/ MVDr. Vladislav Kopečný, Jihlava, Rantířova 262/ MVDr. Jan Dušek, Dačice3/ Vlastimil Straka, Třešť, Wolkerova 1264/23
od 30. 04. 1992 od 30. 03. 1994

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 112880750 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 112880750 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 02. 2016 od 13. 09. 2016

Počet: 251 523 ks v hodnotě: 250 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2014 od 29. 02. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 50000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2014 od 29. 02. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 150000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2012 od 01. 06. 2014

Počet: 251 523 ks v hodnotě: 750 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2012 od 01. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 200000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 12. 2008 od 01. 06. 2012

Počet: 151 523 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 20. 11. 1995 od 18. 12. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: Ing MICHAL JEDLIČKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 11. 2015


Název/Jméno: NĚMEČEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 06. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2009 od 18. 06. 2009


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2011


Název/Jméno: ŽÍDEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2015 od 25. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2012 od 07. 04. 2015


Název/Jméno: BARTŮNĚK BOHUMIL

IČO: 40623378

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: KRYSTIÁN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2007 od 18. 07. 2008


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 2014


Název/Jméno: JANOUŠEK JAROSLAV

IČO: 67178693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2008 od 22. 09. 2009


Název/Jméno: ALT STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2014 od 07. 04. 2015


Název/Jméno: JEDLIČKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2012 od 25. 11. 2015


Název/Jméno: HANUŠ JAN

IČO: 45104727

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 2012 od 25. 11. 2015


Název/Jméno: NOVÁK MILAN

IČO: 12989258

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2005 od 06. 06. 2014


Název/Jméno: KURČÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2009 od 06. 06. 2014


Název/Jméno: KOS MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2013 od 07. 04. 2015


Název/Jméno: KOŠÍK ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2012 od 22. 11. 2013


Název/Jméno: PEŠEK JOSEF

IČO: 60189622

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2012 od 25. 07. 2012


Název/Jméno: ELIAS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2011 od 03. 04. 2012


Název/Jméno: BLÁHA PETR

IČO: 18416454

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 02. 2011 od 14. 09. 2011


Název/Jméno: SCHWAMMENHÖFER ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2010 od 05. 09. 2011


Název/Jméno: HARUDA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 od 29. 09. 2010


Název/Jméno: TOMÁŠEK JAROSLAV

IČO: 11015918

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 od 03. 04. 2012


Název/Jméno: KVÁČ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2009 od 17. 02. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2009 od 18. 06. 2009


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2009 od 22. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 2007 od 29. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 od 14. 11. 2007


Název/Jméno: KASPER EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2008 od 29. 05. 2009


Název/Jméno: KLESLOVÁ RADMILA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2008 od 14. 12. 2010


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2008 od 29. 05. 2009


Název/Jméno: TRUNEČKOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2007 od 22. 09. 2009


Název/Jméno: STRAKA VLASTIMIL

IČO: 63869799

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 od 29. 05. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 06. 03. 1995 od 07. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 1994 od 06. 03. 1995


Název/Jméno: KALUŠ KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 2006 od 14. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2006 od 28. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 05. 2006 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2006 od 18. 07. 2008


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2006 od 20. 03. 2009


Název/Jméno: KUBANOVÁ ZDENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2006 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: KULHÁNEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 05. 2006 od 07. 02. 2008


Název/Jméno: KUČERA VLADIMÍR

IČO: 88826481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 06. 2006 od 28. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2006 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: BABIŠ ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2006 od 27. 09. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 07. 10. 2004 od 06. 06. 2005


Název/Jméno: KADANÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 01. 2006 od 22. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 10. 2004 od 25. 01. 2006


Název/Jméno: LEHKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 01. 2006 od 22. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2005 od 25. 01. 2006


Název/Jméno: KRATOCHVÍL PAVEL

IČO: 70590192

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2006 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: PÁTEK RADIM

IČO: 45519005

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2006 od 22. 05. 2006


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2006 od 07. 02. 2008


Název/Jméno: SKALA PAVEL

IČO: 71044027

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2006 od 07. 02. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 09. 2005 od 25. 01. 2006


Název/Jméno: HINK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2005 od 07. 02. 2008


Název/Jméno: HÁJEK PAVEL

IČO: 40392295

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2005 od 25. 01. 2006


Název/Jméno: ŠTANCL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2005 od 07. 02. 2008


Název/Jméno: JURÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2005 od 25. 01. 2006


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 2005 od 22. 05. 2006


Název/Jméno: HAVEL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2004 od 27. 09. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 07. 03. 1997 od 07. 10. 2004
Dozorčí rada - člen
od 06. 03. 1995 od 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 03. 1994 od 06. 03. 1995


Název/Jméno: BAMBULA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2004 od 06. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 1997 od 07. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 03. 1994 od 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 30. 03. 1994


Název/Jméno: ŠVEC PETR

IČO: 48197386

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2004 od 06. 06. 2005


Název/Jméno: DOUPNÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 01. 2003 od 28. 11. 2005


Název/Jméno: LHOTÁK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 01. 2003 od 28. 11. 2005


Název/Jméno: LOULA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2002 od 19. 12. 2003


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2002 od 27. 09. 2005


Název/Jméno: DOLEJŠÍ BLAHOSLAV

IČO: 45639795

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1999 od 06. 06. 2005
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: VOPÁLENSKÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1999 od 06. 06. 2005
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: KUDLÁČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 06. 06. 2005
Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 1996 od 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 1995 od 28. 03. 1996


Název/Jméno: BOČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 1997 od 06. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 03. 1994 od 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 30. 03. 1994


Název/Jméno: PETRÁK JIŘÍ

IČO: 12259411

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2002 od 27. 09. 2005


Název/Jméno: RAMBOUSEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2001 od 18. 12. 2002


Název/Jméno: ZAMAZAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1999 od 15. 01. 2003


Název/Jméno: ŇACHAJ MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1999 od 18. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: ŠKALOUD JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 1999 od 18. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: MACEK BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 1998 od 15. 01. 2003


Název/Jméno: MACEK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 02. 1998 od 12. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 06. 03. 1995 od 06. 02. 1998


Název/Jméno: KABELKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 od 05. 03. 1999


Název/Jméno: ČEJNA KAREL

IČO: 43858449

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1996 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: ŠRUC LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 03. 1995 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 40301150

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 1995 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: SLANÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 1995 od 07. 03. 1997


Název/Jméno: VÍTĚZ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 1994 od 04. 04. 1996


Název/Jméno: ZELINKOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 30. 03. 1994 od 06. 03. 1995


Název/Jméno: ŠTEFKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 03. 1994 od 06. 03. 1995


Název/Jméno: BECK MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 1994 od 06. 03. 1995


Název/Jméno: PRÁT FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 30. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 03. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 07. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 11. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:05. 11. 1996

Odpovědní zástupci: 357616


Mytí aut

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 357616

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 10. 1994


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 10. 1994


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 06. 1994

Odpovědní zástupci: 357616

Zánik oprávnění:03. 06. 1996


Mrazírenská a skladovací činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 811062

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 374068


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 05. 1993

Odpovědní zástupci: 1043064

Přerušení: od 10. 11. 2000 od 10. 11. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 03. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 1043064


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 1043064

Zánik oprávnění:26. 02. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900411

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
267628" ELEKTRO Málek a Novák" spol. s r.o.45316813Jungmannova 15/1, 11000 Praha
210229"Maloobchodní komisionářská s.r.o. v likvidaci"64617718Šumperk, 78701, Šumperk, Lidická, 56
86880"Společenství vlastníků jednotek č.p. 28/V Jindřichův Hradec"26059843Kosmonautů 28, 37701 Jindřichův Hradec
75422Academy partners, spol. s r.o.26500582Husitská 160/49, 13000 Praha
315316Agentura TRAVEL CZ s.r.o.25221426Rudná, Masarykova 16, PSČ 252 19
287722AGRIS spol. s r.o.14800331175, 66466 Medlov
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
153475AGROFERT, spol. s r.o.48117072Praha, 11000, , VÁCLAVSKÉ NÁM., 48
48215Agromotor Velké Meziříčí a.s.46347836Velké Meziříčí, 59401, Velké Meziříčí, Pod Strání, č.p. 295
237953AGROSERVIS spol. s r.o.63216051222, 54237 Batňovice
112531AKORD-TOP s.r.o. v likvidaci49810600Hradec Králové, 50003, , Jižní, 870
196617Alfa Real Estate s.r.o.61456764Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Politických vězňů, 13/935
319523Amazing Golf, a.s.25146394Fričova 1662/4, 12000 Praha
95183AQUA GROUP s.r.o.28821432Masarykovo náměstí 64/17, 58601 Jihlava
213398ARGO s.r.o.44793804Elišky Peškové 333/7, 15000 Praha
132450ASPO s.r.o. v likvidaci655686Pospíšilova 281/18, 50003 Hradec Králové
177019Athis Europeen a.s. v likvidaci25610783Vídeňská 136, 25250 Vestec
199683B.K.F., s.r.o.2910594Bělohorská 186/161, 16900 Praha
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
104395BROLA a.s.48208175Tábor, 39002, Čekanice, Čekanice, 207
306011BURDA - TRANS, s.r.o.27969746143, 33151 Rybnice
257849CAT 2 a.s.60196343Počátecká 1101/8, 14000 Praha
171277CENTROPROJEKT GROUP a.s.1643541Štefánikova 167, 76001 Zlín
137439Centrum komunitní práce P 10, obecně prospěšná společnost27231933Jasmínová 2904/35, 10600 Praha
212442CORPONEX, a.s.26488566Sokolovská 901/238, 19000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí