Kostelecké uzeniny a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Kostelecké uzeniny a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 835. Jeho identifikační číslo je 46900411

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Kostelecké uzeniny a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 835

Identifikační číslo:46900411

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dapetwq

Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní
Mytí aut
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Silniční motorová doprava
Mrazírenská a skladovací činnost
Řeznictví a uzenářství
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Sídlo: Kostelec 60, PSČ 58861
od 03. 04. 2012
Kostelec 60, PSČ 58861
od 30. 10. 1997 do 03. 04. 2012
Kostelec u Jihlavy
od 30. 04. 1992 do 30. 10. 1997
60, 58861 Kostelec

Skutečnosti

  Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 25. 5. 2016 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 46900411, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 27581225, a jmění zanikající společnosti ESO-LAND, s.r.o., se sídlem na adrese čp. 60, 588 61 Kostelec, IČO 26740214.
od 01. 08. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 06. 06. 2014

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.4.2014 došlo k odštěpení části jmění společnosti Kostelecké uzeniny a.s.,jako rozdělované společnosti, a sloučení této části jmění s nástupnickou společností AGF Food Logistics, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 58861, IČ: 24151114.
od 01. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
od 03. 02. 2014

  Na společnost Kostelecké uzeniny a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny fúze sloučením ze dne 30.8.2013 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti ZEDNÍČEK a.s., se sídlem Nové Dvory 101, PSČ 413 01, IČO: 26306786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2243, jako společnosti zanikající.
od 01. 11. 2013

  Došlo k odštěpení části jmění společnosti Kostelecké uzeniny a.s., jako rozdělované společnosti, a sloučení této části jmění s nástupnickou společností Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Krahulčí 10, PSČ 588 56, IČ: 255 86 823.
od 01. 06. 2012

  Společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 835, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, IČ: 600 71 231, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 622. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti Maso Planá, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 07. 2010

  Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 23.10.2008:Z důvodu posílení kapitálové stability společnosti a z důvodů vytvoření podmínek pro investiční rozvoj společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 251.523.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát jedna miliónů pět set dvacet tři tisíc korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) na výslednou částku 451.523.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát jedna miliónů pět set dvacet tři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč.Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 26185610, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcie, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs takto upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Splacení emisního kursu upsaných akcií v penězích bude provedeno na účet společnosti vedený u banky Citibank Europe plc, organizační složka, Interní číslo Citibank 0204162999, Abo formát 2041629904, iban CZ5326000000002041629904.Úpis nové akcie bude proveden v sídle společnosti na adrese Kostelec 60, PSČ 588 61.
od 10. 11. 2008 do 15. 12. 2008

  Na společnost jako právního nástupce přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností Akrman Hodonín s.r.o., IČ: 634 74 662, se sídlem Hodonín 1, Za černým mostem 3035, PSČ: 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20300, a MASO Hodonín s.r.o., IČ: 269 29 287, se sídlem Hodonín, Na Výhoně 3035, PSČ: 695 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46012, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 07. 2008

  Společnost se sloučila se společnostmi Akrman Hodonín s.r.o., IČ: 634 74 662, se sídlem Hodonín 1, Za černým mostem 3035, PSČ: 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20300, a MASO Hodonín s.r.o., IČ: 269 29 287, se sídlem Hodonín, Na Výhoně 3035, PSČ: 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46012.
od 01. 07. 2008

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 6. srpna 2007 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 22. června 2007, doručené společnosti 22. června 2007, přijaté v souladu s ustanoveními §§183i až 183n zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoník, v platném znění.Valná hromada rozhodla, takto:I. konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 22. června 2007 pořízeného představenstvem emitenta Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835, který dokládá počet a jmenovitou hodnotu akcií emitenta, které jsou v majetku AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, a o kterých svědčí zápis v seznamu akcionářů pro AGROFERT HOLDING, a.s., že AGROFERT HOLDING, a.s. má ve svém majetku kmenové akcie ve formě na jméno, o nominální hodnotě 231.168.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 91,9%;II. určuje, že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti emitenta Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835. AGROFERT HOLDING, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění;III. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění;IV. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 60281308, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 60281308, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127;V. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;VI. určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč činí 1.388,- Kč;Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 837-77/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost A & CE Consulting, s. r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 23. května 2007 ve znění dodatku ze dne 18. června 2007 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou Národní Bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, předchozí souhlas pod číslem jednacím Sp/544/171/2007, 2007/10191/540 ze dne 21.6.2007, právní moc ze dne 21.6.2007;VII. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti.
od 20. 08. 2007 do 07. 02. 2008

  Rozhodnutí Valné hromady společnosti ze dne 23.06.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Valná hromada souhlasí s vyloučením přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu společnosti z důvodu důležitého zájmu společnosti, a to snížení její zadluženosti.a) Valná hromada přijímá rozhodnutí a zvyšuje základní kapitál společnosti peněžitým vkladem ze stávající částky 151.523.000,- Kč o částku 100.000.000,- Kč, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 251.523.000,- Kč;b) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je snížení zadluženosti společnosti a posílení její důveryhodnosti při získání cizích zdrojů, nutných pro další podnikatelský rozvoj společnosti;c) Určuje se, že se zvýšení základního kapitálu společnosti provede upsáním nových akcií;d) Určuje se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští;e) U upisovaných akcií se určuje:- druh: kmenové akcie- forma: akcie na jméno- podoba: listinné- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- počet: 100.000 kusůf) Emisní kurs jedné a každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);g) Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi, které nebudou emisí akcií nijak dotčena. Akcie nebudou kótované;h) Je vyloučeno přednostní právo akcionářů na zvyšování základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku z důvodu důležitého zájmu společnosti, a to snížení její zadluženosti;i) Určuje se, že se připouští započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií;j) Akcie budou nabídnuty k úpisu obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, 130 00 Praha 3, IČ: 26185610;k) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí třicet dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu bude oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.l) Návrh dohody o započtení pohledávek vypracuje společnost a doručí jej ve čtyřech vyhotoveních upisovateli, a to nejpozději do deseti dnů od ukončení úpisu. Dohodou o započtení pohledávek bude započtena pohledávka upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti za upisovatelem za emisní kurs upsaných akcií v poměru 1:1. Podpisy na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny. Upisovatel je povinen dohodu o započtení pohledávek podepsat do 15ti dní od jejího obdržení a ve dvojím vyhotovení ji neprodleně po jejím podpisu doručit společnosti.Valná hromada souhlasí se započtením pohledávky společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, 130 00 Praha 3, IČ: 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626 ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Tuto pohledávku vůči společnosti společnost AGROFERT HOLDING, a.s. nabyla jejím postoupením z České konsolidační agentury, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 45993. Titulem pohledávky jsou neuhrazené úvěry společnosti.
od 20. 07. 2006 do 15. 09. 2006

  Společnost se řídí stanovami doplněnými rozhodnutím valnéhromady konané dne 11.7.1997.
od 30. 10. 1997 do 25. 03. 2016

  Rozdělení základního jmění:105.226 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jméno,s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů.Akcie jsou emitovány v zaknihované podobě.
od 30. 03. 1994 do 07. 06. 1995

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetekstátního podniku Masný průmysl, s.p. Kostelec u Jihlavy vesmyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 30. 04. 1992 do 25. 03. 2016

  Den vzniku: 1. května 1992
od 30. 04. 1992 do 25. 03. 2016

  Výše základního jmění společnosti činí 105.226.000 kčs.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMasný průmysl s.p., Kostelec u Jihlavy.
od 30. 04. 1992 do 07. 06. 1995

  Dozorčí rada společnosti:1/ MVDr. Vladislav Kopečný, Jihlava, Rantířova 262/ MVDr. Jan Dušek, Dačice3/ Vlastimil Straka, Třešť, Wolkerova 1264/23
od 30. 04. 1992 do 30. 03. 1994

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 105.226 akciína jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 30. 04. 1992 do 30. 03. 1994

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 112880750 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 09. 2016

Počet: 1 ks v hodnotě: 112880750 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 02. 2016 do 29. 02. 2016

Počet: 251 523 ks v hodnotě: 250 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2014 do 01. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 50000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2014 do 01. 06. 2014

Počet: 251 523 ks v hodnotě: 750 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2012 do 01. 06. 2012

Počet: 1 ks v hodnotě: 150000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2012 do 01. 06. 2012

Počet: 1 ks v hodnotě: 200000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 12. 2008 do 15. 12. 2008

Počet: 251 523 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 15. 09. 2006 do 15. 09. 2006

Počet: 151 523 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 18. 12. 2002 do 18. 12. 2002

Počet: 151 523 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 20. 11. 1995 do 20. 11. 1995

Počet: 126 270 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 07. 06. 1995 do 07. 06. 1995

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO:26185610

Adresa: Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 07. 02. 2008

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 02. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NĚMEČEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 06. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2009 do 18. 06. 2009

Adresa: Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4
od 19. 12. 2015
Kodymova 2536/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5
od 20. 01. 2014 do 19. 12. 2015
Praha 5 - Stodůlky, Kodymova 2536/14, PSČ 15800
od 18. 06. 2009 do 20. 01. 2014
Praha - Praha 5 - Stodůlky, Kodymova 2536/14, PSČ 15800
od 29. 05. 2009 do 18. 06. 2009


Název/Jméno: OTČENÁŠEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2011

Adresa: Dalovická 1057/7, Kbely, 197 00 Praha 9
od 20. 01. 2014
Praha - Kbely, Dalovická 1057, PSČ 19700
od 03. 04. 2012 do 20. 01. 2014
Praha 9 - Letňany, Chotěšovská 677/6, PSČ 19000
od 11. 04. 2011 do 03. 04. 2012


Název/Jméno: BARTŮNĚK BOHUMIL

IČO: 40623378

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2016

Adresa: Lidická 1930, 252 28 Černošice
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ŽÍDEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2015 do 25. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2012 do 07. 04. 2015

Adresa: Jana Buchara 654, 514 01 Jilemnice
od 20. 01. 2014
Jilemnice, Jana Buchara 654, PSČ 51401
od 25. 07. 2012 do 20. 01. 2014


Název/Jméno: Ing MICHAL JEDLIČKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 11. 2015

Adresa: P. Bezruče 773, 399 01 Milevsko
od 25. 11. 2015


Název/Jméno: JANOUŠEK JAROSLAV

IČO: 67178693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2008 do 22. 09. 2009

Adresa: Pstruhová 406, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí
od 07. 04. 2015
Planá nad Lužnicí, Nová 689, PSČ 39111
od 27. 11. 2008 do 22. 09. 2009


Název/Jméno: KRYSTIÁN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2007 do 18. 07. 2008

Adresa: Seifertova 1727/17, 664 51 Šlapanice
od 07. 04. 2015
Šlapanice u Brna, Seifertova 1727/17, PSČ 66451
od 29. 05. 2007 do 18. 07. 2008


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 2014

Adresa: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha, 149 00 Praha 4
od 07. 04. 2015
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 06. 06. 2014 do 07. 04. 2015


Název/Jméno: ALT STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2014 do 07. 04. 2015

Adresa: Havelkova 788/13, 789 83 Loštice
od 06. 06. 2014 do 07. 04. 2015


Název/Jméno: KURČÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 03. 2009 do 06. 06. 2014

Adresa: Miranova 831/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
od 20. 01. 2014 do 06. 06. 2014
Praha 10 - Hostivař, Miranova 831/2, PSČ 10200
od 20. 03. 2009 do 20. 01. 2014


Název/Jméno: NOVÁK MILAN

IČO: 40493318

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2005 do 06. 06. 2014

Adresa: A. Dvořáka 821/3, 589 01 Třešť
od 20. 01. 2014 do 06. 06. 2014
Třešť, A.Dvořáka 821/3, PSČ 58901
od 28. 11. 2005 do 20. 01. 2014


Název/Jméno: HANUŠ JAN

IČO: 64905250

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 2012 do 25. 11. 2015

Adresa: Horní 254/29, Roudnička, 500 02 Hradec Králové
od 20. 01. 2014 do 25. 11. 2015
Hradec Králové, Hlavní 1871, PSČ 50008
od 03. 04. 2012 do 20. 01. 2014


Název/Jméno: JEDLIČKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2012 do 25. 11. 2015

Adresa: P. Bezruče 773, 399 01 Milevsko
od 20. 01. 2014 do 25. 11. 2015
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 853/12, PSČ 11000
od 03. 04. 2012 do 20. 01. 2014


Název/Jméno: KOS MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2013 do 07. 04. 2015

Adresa: Cihlářská 642/18, Veveří, 602 00 Brno
od 22. 11. 2013 do 07. 04. 2015


Název/Jméno: PEŠEK JOSEF

IČO: 67176097

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2012 do 25. 07. 2012

Adresa: Praha - Horní Měcholupy, Livornská 441, PSČ 10900
od 03. 04. 2012 do 25. 07. 2012


Název/Jméno: KOŠÍK ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2012 do 22. 11. 2013

Adresa: Pardubice, Sokolovská 2078, PSČ 53002
od 03. 04. 2012 do 22. 11. 2013


Název/Jméno: ELIAS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2011 do 03. 04. 2012

Adresa: Roudnice nad Labem, Libušina 987, PSČ 41301
od 05. 09. 2011 do 03. 04. 2012


Název/Jméno: BLÁHA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 02. 2011 do 14. 09. 2011

Adresa: Hranice, Skalní 1089, PSČ 75301
od 17. 02. 2011 do 14. 09. 2011


Název/Jméno: SCHWAMMENHÖFER ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2010 do 05. 09. 2011

Adresa: Vyskytná nad Jihlavou - Jiřín 10, PSČ 58841
od 04. 03. 2010 do 05. 09. 2011


Název/Jméno: TOMÁŠEK JAROSLAV

IČO: 46433724

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 do 03. 04. 2012

Adresa: Rozvadov 112, PSČ 34807
od 22. 09. 2009 do 03. 04. 2012


Název/Jméno: HARUDA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2009 do 29. 09. 2010

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Horská 1733, PSČ 75661
od 22. 09. 2009 do 29. 09. 2010


Název/Jméno: KVÁČ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2009 do 17. 02. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2009 do 18. 06. 2009

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Příčná 583, PSČ 75661
od 29. 05. 2009 do 17. 02. 2011


Název/Jméno: STOKLASA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2009 do 22. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 2007 do 29. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 do 14. 11. 2007

Adresa: Louňovice 240, PSČ 25162
od 07. 02. 2007 do 22. 09. 2009


Název/Jméno: KASPER EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 11. 2008 do 29. 05. 2009

Adresa: Malšice - Dražičky 58, PSČ 39175
od 27. 11. 2008 do 29. 05. 2009


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2008 do 29. 05. 2009

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 16200
od 07. 02. 2008 do 29. 05. 2009


Název/Jméno: KLESLOVÁ RADMILA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2008 do 14. 12. 2010

Adresa: Praha 10, Na Stezce 1330/3, PSČ 10000
od 07. 02. 2008 do 14. 12. 2010


Název/Jméno: TRUNEČKOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2007 do 22. 09. 2009

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra 556/18, PSČ 16000
od 14. 11. 2007 do 22. 09. 2009


Název/Jméno: STRAKA VLASTIMIL

IČO: 63869799

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 do 29. 05. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995

Adresa: Třešť, Wolkerova 1264/23, PSČ 58901
od 07. 02. 2007 do 29. 05. 2007
Třešť, Wolkerova 1264/23
od 30. 03. 1994 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: PROCHÁZKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2006 do 18. 07. 2008

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Klausova 1421/40, PSČ 15500
od 28. 11. 2006 do 18. 07. 2008


Název/Jméno: KALUŠ KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 2006 do 14. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2006 do 28. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 05. 2006 do 30. 06. 2006

Adresa: Žamberk - Špitálka 354, PSČ 56401
od 30. 06. 2006 do 14. 11. 2007
Špitálka 354, PSČ 56401
od 22. 05. 2006 do 30. 06. 2006


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2006 do 20. 03. 2009

Adresa: Chvatěruby 96, PSČ 27801
od 27. 09. 2006 do 20. 03. 2009


Název/Jméno: KUBANOVÁ ZDENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2006 do 07. 02. 2007

Adresa: Plazy 110, PSČ 29301
od 08. 08. 2006 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: KULHÁNEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 05. 2006 do 07. 02. 2008

Adresa: Praha 8 - Střížkov, Střížkovská 434, PSČ 18200
od 22. 05. 2006 do 07. 02. 2008


Název/Jméno: KUČERA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 06. 2006 do 28. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 2006 do 30. 06. 2006

Adresa: Batelov, Luční 606, PSČ 58851
od 22. 05. 2006 do 28. 11. 2006


Název/Jméno: BABIŠ ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2006 do 27. 09. 2006
Dozorčí rada - předseda
od 07. 10. 2004 do 06. 06. 2005

Adresa: Průhonice, Sadová 577, PSČ 25243
od 22. 05. 2006 do 27. 09. 2006
Průhonice, Sadová 577, okres Praha-západ, PSČ 25243
od 07. 10. 2004 do 06. 06. 2005


Název/Jméno: PÁTEK RADIM

IČO: 45519005

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2006 do 22. 05. 2006

Adresa: Nasavrky, Slatiňanská 198, PSČ 53825
od 25. 01. 2006 do 22. 05. 2006


Název/Jméno: KRATOCHVÍL PAVEL

IČO: 67582851

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2006 do 07. 02. 2007

Adresa: Olomouc - Holice, Hamerská 13, PSČ 78371
od 25. 01. 2006 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2006 do 07. 02. 2008

Adresa: Prostějov, Winklerova 2259/23, PSČ 79601
od 25. 01. 2006 do 07. 02. 2008


Název/Jméno: SKALA PAVEL

IČO: 71044027

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 01. 2006 do 07. 02. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 09. 2005 do 25. 01. 2006

Adresa: Mirošovice, Na Ohradě 191, PSČ 25166
od 27. 09. 2005 do 07. 02. 2008


Název/Jméno: KADANÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 01. 2006 do 22. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 10. 2004 do 25. 01. 2006

Adresa: Praha 3, Vlkova 507/16, PSČ 13000
od 07. 10. 2004 do 22. 05. 2006


Název/Jméno: LEHKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 01. 2006 do 22. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2005 do 25. 01. 2006

Adresa: Větrný Jeníkov 162, PSČ 58842
od 06. 06. 2005 do 22. 05. 2006


Název/Jméno: HINK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2005 do 07. 02. 2008

Adresa: Hodice 218, PSČ 58901
od 28. 11. 2005 do 07. 02. 2008


Název/Jméno: HÁJEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2005 do 25. 01. 2006

Adresa: Pelhřimov, Pražská 1197, PSČ 39301
od 27. 09. 2005 do 25. 01. 2006


Název/Jméno: ŠTANCL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2005 do 07. 02. 2008

Adresa: Plandry 47, PSČ 58841
od 27. 09. 2005 do 07. 02. 2008


Název/Jméno: JURÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 09. 2005 do 25. 01. 2006

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Pavrovského 16/2557, PSČ 15000
od 27. 09. 2005 do 25. 01. 2006


Název/Jméno: LINHART ZDENĚK

IČO: 76431720

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 2005 do 22. 05. 2006

Adresa: Jesenice, U Parku 620, PSČ 25242
od 06. 06. 2005 do 22. 05. 2006


Název/Jméno: ŠVEC PETR

IČO: 48197386

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2004 do 06. 06. 2005

Adresa: Havlíčkův Brod, Okružní 655, PSČ 58001
od 07. 10. 2004 do 06. 06. 2005


Název/Jméno: HAVEL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2004 do 27. 09. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 07. 03. 1997 do 07. 10. 2004
Dozorčí rada - člen
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995

Adresa: Praha 9, Dvořišťská 1246, PSČ 19000
od 18. 12. 2002 do 27. 09. 2005
Praha 9, Dvořišťská 1246
od 07. 03. 1997 do 18. 12. 2002
Praha 9, Dvořišťská 1246
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997
Praha 9, Dvořišťská 1246
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995


Název/Jméno: BAMBULA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2004 do 06. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 2002 do 07. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 03. 1997 do 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 03. 1994 do 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 30. 03. 1994

Adresa: Panenská Rozsíčka 50, okres Jihlava, PSČ 58901
od 07. 10. 2004 do 06. 06. 2005
Čenkov 2, okres Jihlava, PSČ 58901
od 18. 12. 2002 do 07. 10. 2004
Čenkov 2, okres Příbram
od 07. 03. 1997 do 07. 03. 1997
Třešť, Čenkov 2
od 30. 04. 1992 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: LHOTÁK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 01. 2003 do 28. 11. 2005

Adresa: Batelov, Jihlavská 465, PSČ 58851
od 15. 01. 2003 do 28. 11. 2005


Název/Jméno: DOUPNÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 01. 2003 do 28. 11. 2005

Adresa: Horní Dubenky, Horní Dubenky 47, PSČ 58852
od 15. 01. 2003 do 28. 11. 2005


Název/Jméno: VOPÁLENSKÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1999 do 06. 06. 2005
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Kostelec 109, PSČ 58861
od 18. 12. 2002 do 06. 06. 2005
Kostelec 109
od 07. 03. 1997 do 18. 12. 2002


Název/Jméno: DOLEJŠÍ BLAHOSLAV

IČO: 45639795

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 03. 1999 do 06. 06. 2005
Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Třešť, V Kaštanech 1146, PSČ 58901
od 18. 12. 2002 do 06. 06. 2005
Třešť, V Kaštanech 1149, okres Jihlava
od 07. 03. 1997 do 18. 12. 2002


Název/Jméno: KUDLÁČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 06. 06. 2005
Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 1996 do 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 1995 do 28. 03. 1996

Adresa: Telč, 9. května 146, okres Jihlava, PSČ 58856
od 18. 12. 2002 do 06. 06. 2005
Telč, 9. května 146, okres Jihlava
od 07. 03. 1997 do 18. 12. 2002
Telč III, 9. května 146
od 04. 04. 1996 do 07. 03. 1997
Telč III, 9. května 146
od 06. 03. 1995 do 28. 03. 1996


Název/Jméno: BOČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 03. 1997 do 06. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 03. 1994 do 07. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 30. 03. 1994

Adresa: Telč III, Hradecká 388, PSČ 58856
od 18. 12. 2002 do 06. 06. 2005
Telč III, Hradecká 388
od 07. 03. 1997 do 18. 12. 2002
Telč 3, Hradecká 388
od 30. 04. 1992 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2002 do 27. 09. 2005

Adresa: Brno, Štolcova 25, PSČ 61800
od 18. 12. 2002 do 27. 09. 2005


Název/Jméno: PETRÁK JIŘÍ

IČO: 12259411

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2002 do 27. 09. 2005

Adresa: Praha 8, Třeboradická 37, PSČ 18200
od 18. 12. 2002 do 27. 09. 2005


Název/Jméno: LOULA MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2002 do 19. 12. 2003

Adresa: Bílovice nad Svitavou, Jiráskova 451, PSČ 66401
od 18. 12. 2002 do 19. 12. 2003


Název/Jméno: RAMBOUSEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2001 do 18. 12. 2002

Adresa: Jihlava, Tylova 14, PSČ 58601
od 28. 11. 2001 do 18. 12. 2002


Název/Jméno: ŇACHAJ MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1999 do 18. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Jihlava, U Hřbitova 4, PSČ 58601
od 12. 08. 1999 do 18. 12. 2002
Jihlava, U Hřbitova 4
od 07. 03. 1997 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: ZAMAZAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 08. 1999 do 15. 01. 2003

Adresa: Telč-Staré Město, Družstevní 480, okres Jihlava, PSČ 58856
od 12. 08. 1999 do 15. 01. 2003


Název/Jméno: ŠKALOUD JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 1999 do 18. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 03. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Jihlava, Malý Beranov 92, PSČ 58603
od 05. 03. 1999 do 18. 12. 2002
Jihlava, Malý Beranov 92
od 07. 03. 1997 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: MACEK BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 1998 do 15. 01. 2003

Adresa: Jihlava, č.p.2589, Leoše Janáčka 56
od 12. 03. 1998 do 15. 01. 2003


Název/Jméno: MACEK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 02. 1998 do 12. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 06. 03. 1995 do 06. 02. 1998

Adresa: Jihlava, č.p.2589, Leoše Janáčka 56
od 06. 02. 1998 do 12. 03. 1998
Jihlava, S.K.Neumanna 5
od 06. 03. 1995 do 06. 02. 1998


Název/Jméno: KABELKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 03. 1997 do 05. 03. 1999

Adresa: Polná, Kamenná 12, okres Jihlava
od 07. 03. 1997 do 05. 03. 1999


Název/Jméno: ČEJNA KAREL

IČO: 43858449

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1996 do 07. 03. 1997

Adresa: Jarošov nad Nežárkou, Kruplov 1, okres Jindřichův Hradec
od 28. 03. 1996 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: ŠRUC LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997

Adresa: Nová Včelnice, Hadravova Rosička 18
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 40301150

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997

Adresa: Dačice II, Antonínská 56
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: SLANÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997

Adresa: Velká Losenice, Vepřová ll, PSČ 59211
od 06. 03. 1995 do 07. 03. 1997


Název/Jméno: ZELINKOVÁ BLANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995

Adresa: Praha 8, Skálova 9
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995


Název/Jméno: VÍTĚZ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 1994 do 04. 04. 1996

Adresa: Hradec Králové 12, Pod zámečkem 1406
od 30. 03. 1994 do 04. 04. 1996


Název/Jméno: BECK MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995

Adresa: Praha 4, U dubu 42
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995


Název/Jméno: ŠTEFKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995

Adresa: Řehořov 6
od 30. 03. 1994 do 06. 03. 1995


Název/Jméno: PRÁT FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 30. 03. 1994

Adresa: Jihlava, Ve vilách 8
od 30. 04. 1992 do 30. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 3. 2001

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 28. 03. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Radim Rovner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 7. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 11. 1996


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 11. 1996

Odpovědní zástupci: Bohuslav Macek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Mytí aut

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Bohuslav Macek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 10. 1994


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 10. 1994


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 6. 1994

Zánik oprávnění:3. 6. 1996


Mrazírenská a skladovací činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 2. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Jan Batelka


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Lucie Kováčová

Přerušení: od 10. 11. 2000 do 10. 11. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 3. 1993

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 07. 07. 2010
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 07. 07. 2010
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 07. 07. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 07. 07. 2010
Ubytovací služby
od 07. 07. 2010
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 01. 01. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 07. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 01. 07. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 01. 07. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 07. 03. 2001 do 05. 01. 2010
Mytí aut
od 24. 10. 1994 do 05. 01. 2010
Mrazírenská a skladovací činnost
od 04. 02. 1994 do 05. 01. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 03. 1993 do 05. 01. 2010

Odpovědní zástupci: MVDr. Jiří Bambula


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Mgr. Jan Kaleta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Bohuslav Macek

Zánik oprávnění:26. 2. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900411

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
978041KADANÍK JANPraha 4, Leopoldova 2045
972101/ GMO Gesellschaft für Management und Organisation Aktiengesellschaft2000 Hamburg 36, Alsterufer 36
264465Füllsack PetrJindřichův Hradec, Vajgar 680/III
885383Novotný FrantišekBřeznice u Bechyně 25
978043WOLSKI ROMANPraha 7, Na Maninách 32

Firmy v okolí