KOVOSVIT MAS, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem KOVOSVIT MAS, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1257. Její identifikační číslo je 26047284

Výpis z obchodního rejstříku KOVOSVIT MAS, a.s.

Datum zápisu: 1. 6. 2002

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1257

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xvjernn

Předmět podnikání: Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Velkoobchod
Projektování elektrických zařízení
Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Zprostředkování obchodu a služeb
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Ubytovací služby
Nástrojářství
Zámečnictví
Slévárenství
Modelářství
Slévárenství, modelářství
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Galvanizérství, smaltérství
Kovářství, podkovářství
Truhlářství, podlahářství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  K akciím vydaným obchodní společností KOVOSVIT MAS, a.s., IČ 26047284 byl na základě Dohody o zákazu zřízení zástavního práva k akciím ze dne 19.7.2016 zřízen zákaz zastavení bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPF banka a.s, Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČO: 47116129 ("Banka"). Zákaz zastavení byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Banky a potrvá nejdéle do 31.12.2041.
od 16. 08. 2016 od 12. 12. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 09. 07. 2014 od 21. 10. 2014

  Dne 24. 10. 2008 bylo rozhodnutím jediného akcionáře, tedy společnosti KOVOSVIT, a.s. rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 9,000.000,-Kč, a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz byl splacen peněžitým vkladem. předmětem úpisu bylo 9 ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie byly upsány předem určeným zájemcem, kterým byla společnost KOVOSVIT, a.s. na základě smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech nově upsaných akcií byl splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce, tedy společnosti KOVOSVIT, a.s., vůči společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. na základě dohody o započtení pohledávek uzavřené mezi těmito dvěma společnostmi dne 27. 11. 2008
od 10. 12. 2008

  Jediný akcionář společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. tj. společnost KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 000 09 415, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 45 přijímá toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: Základní kapitál společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 9.000.000,- Kč, a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 412.000.000,- Kč na částku ve výši 421.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 9 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti tj. společností KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 000 09 415, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 45 jako předem určeným zájemcem. Jediný akcionář KOVOSVIT, a.s. se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal svého přednostního práva na úpis akcií. Upsání akcií bude provedeno způsobem, jenž stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva bude mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo Společnosti podává návrh u Krajského soudu v Českých Budějovicích na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Lhůta pro úpis akcií je stanovena v délce 15 (patnácti) dnů ode dne jejího vzniku. Předem určený zájemce bude mít právo upsat tyto nové akcie společnosti: 9 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich, přičemž emisní kurs upsané akcie je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech upsaných akcií v celkové výši 9.000.000,- Kč bude splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Pohledávka předem určeného zájemce, která bude započtena, je specifikována takto: Jde o pohledávku, která vznikla na základě Smlouvy o poskytnutí záruky za bankovní úvěry ze dne 1. srpna 2005, jež byla uzavřena mezi společností KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 000 09 415, jako ručitelem a společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 260 47 284, jako dlužníkem. Na základě této smlouvy společnost KOVOSVIT, a.s. účtovala společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. měsíčně závazkovou odměnu ve výši 1 % p.a. z celkové zajišťované částky. Ke dni tohoto rozhodnutí činí celková pohledávka společnosti KOVOSVIT, a.s. vůči společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. z výše uvedeného titulu 10.290.434,30 Kč (včetně DPH). V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. bude započteno 9.000.000,- Kč z této částky (počítáno od nejstarších pohledávek), zbývající část pohledávky ve výši 1.290.434,30 Kč bude vyřešena jiným způsobem. Pohledávka ve výši 9.000.000,- Kč je způsobilá započtení. Existence a způsobilost pohledávky k započtení jsou osvědčeny Zprávou auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 23. 10. 2008. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude uzavřena v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodě o započtení budou úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude podepsána v sídle Společnosti, tj. na adrese Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419.
od 25. 11. 2008 od 10. 12. 2008

  Na společnost KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 47 284, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené dne 8.7.2008 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2008 jmění likvidace zrušené společnosti KOVO DS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 42 207, jako zanikající společnosti. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 47 284 je podle smlouvy o fúzi sloučení uzavřené dne 8.7.2008 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2008 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti KOVO DS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 42 207, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1233.
od 01. 08. 2008

  Dne 25.8.2006 jediný akcionář, tedy společnost KOVOSVIT, a.s., rozhodl o převzetí obchodního jmění zanikající společnosti ELTAS s.r.o, se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 490 60 872, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3324 nástupnickou společností KOVOSVIT MAS, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 47 284, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1257. Tímto rozhodnutím byl také schválen návrh smlouvy o fúzi akciové společnosti se společností s ručením omezeným formou sloučení. Rovněž byla pro účely fúze schválena konečná účetní uzávěrka k datu 31. prosince 2005 a zahajovací rozvaha společnosti k datu 1.ledna 2006. Tímto rozhodnutím bylo také určeno, že nebudou vydávány nové akcie pro společníka zaniklé společnosti ELTAS s.r.o. a nedojde ke změně výše základního kapitálu společnosti KOVOSVIT MAS a.s. a to z důvodu, že jak na nástupnické společnosti, tak i na zanikající společnosti se účastní pouze jedna osoba, která se na obou společnostech podílí stejným směrem, tj. je tedy pouze jediným akcionářem a jediným společníkem, nestanovuje se výměnný poměr za obchodní podíl u společníka zanikající společnosti. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 47 284 je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 25.8.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2006 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ELTAS s.r.o, se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 490 60 872, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích. oddílu C vložce 3324.
od 01. 09. 2006

  Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne 2. 5. 2002 jediným zakladatelem KOVOSVITem, a. s. se sídlem nám. Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II., PSČ 391 02, IČ 00 00 94 15, který je zároveň jediným akcionářem a vlastníkem všech akcií společnosti. Základní kapitál byl ve výši 660,200.000,- Kč (slovy: šestsetšedesátmiliónů dvěstětisíc korun českých) splacen vkladem části podniku KOVOSVITu, a. s. (organizační jednotky KOVOSVITu, a. s. - Sezimovo Ústí) v souladu se zakladatelskou listinou z 2. 5. 2002 v rozsahu oceněném znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Josefa Brázdy č. 149/2002 ze dne 29. 4. 2002. Tímto přecházejí na společnost práva a povinnosti včetně příslušenství spojená s provozováním organizační jednotky KOVOSVITu, a. s. - Sezimovo Ústí. Dne 21. 2. 2006 byl rozhodnutím jediného akcionáře, tedy společnosti KOVOSVIT, a.s., rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 49,700.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionů sedmsettisíc korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs byl splacen peněžitým vkladem. Předmětem úpisu byly kmenové akcie znějící na jméno, jež jsou v listinné podobě, přičemž 49 kusů akcií je ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a 7 kusů akcií je ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich. Všechny akcie byly upsány předem určeným zájemcem, kterým byla společnost KOVOSVIT, a.s., na základě smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech nově upsaných akcií byl splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce, tedy společnosti KOVOSVIT, a.s., vůči společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. na základě dohody o započtení pohledávek uzavřené mezi těmito dvěma společnostmi dne 13. 3. 2006.
od 22. 06. 2006

  Jediný akcionář společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. tj. společnost KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČO: 00009415, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 45 přijímá toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: Základní kapitál společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 49,700.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionů sedmsettisíc korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 666,200.000,- Kč (slovy: šestsetšedesátšestmilionů dvěstětisíc korun českých) na částku ve výši 715,900.000,- Kč (slovy sedmsetpatnáctmilionů devětsettisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na jméno, jež jsou v listinné podobě: 49 (čtyřicetdevět) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), každé z nich, 7 (sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), každé z nich. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČO: 00009415, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 45 a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Upsání akcií bude provedeno způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva bude mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo Společnosti podává návrh u Krajského soudu v Českých Budějovicích na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií počíná běžet pátým dnem po podání návrhu u Krajského soudu v Českých Budějovicích na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty k úpisu akcií. Místem úpisu akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti, tj. Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Lhůta pro úpis akcií je stanovena v délce 15 (patnácti) dnů ode dne jejího vzniku. Předem určený zájemce bude mít právo upsat tyto nové akcie společnosti: 49 (čtyřicetdevět) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), každé z nich, 7 (sedm) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), každé z nich, přičemž emisní kurs upsané akcie je roven její jmenovité hodnotě. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs všech upsaných akcií v celkové výši 49,700.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionů sedmsettisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Pohledávka předem určeného zájemce, která bude započtena, je specifikována takto: Jde o pohledávku, která vznikla na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 25. března 2005, jež byla uzavřena mezi společností KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČO: 00009415, jako prodávajícím a společností KOVOSVIT MAS, a.s. , se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČO: 26047284, jako kupujícím. Jde o pohledávku, jež je způsobilá k započtení. Existence a způsobilost pohledávky k započtení jsou osvědčeny Zprávou auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 8. února 2006. Zpráva auditora je přílohou číslo 5 notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude uzavřena v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodě o započtení budou úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude podepsána v sídle Společnosti, tj. na adrese Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419.
od 06. 03. 2006 od 21. 03. 2006

  Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akciízakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne 2. 5.2002 jediným zakladatelem KOVOSVITem, a. s. se sídlem nám.Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II., PSČ 391 02, IČ 00 00 94 15,který je zároveň jediným akcionářem a vlastníkem všech akciíspolečnosti.Základní kapitál byl splacen vkladem části podniku KOVOSVITu, a.s. (organizační jednotky KOVOSVITu, a. s. - Sezimovo Ústí) vsouladu se zakladatelskou listinou z 2. 5. 2002 v rozsahuoceněném znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Josefa Brázdyč. 149/2002 ze dne 29. 4. 2002. Tímto přecházejí na společnostpráva a povinosti včetně příslušenství spojená s provozovánímorganizační jednotky KOVOSVITu, a. s. - Sezimovo Ústí.
od 01. 06. 2002 od 22. 06. 2006

Akcie

Počet: 421 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 12. 2008

Počet: 412 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 08. 2008 od 10. 12. 2008

Počet: 715 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 03. 2006 od 01. 08. 2008

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 03. 2006 od 01. 08. 2008

Počet: 666 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2002 od 21. 03. 2006

Počet: 2 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2002 od 21. 03. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: INDUSTRY INNOVATION a.s.

IČO: 1771892

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 09. 2016


Název/Jméno: FPK Group Limited, San Gwann, Triq taz-Zwejt, The Penthouse, Capital Business Ctr., Entrance C,

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 01. 2013 od 29. 09. 2016


Název/Jméno: KOVOSVIT, a.s .

IČO: 9415

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 06. 2002 od 28. 01. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUCHAŘ LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 09. 2010 od 27. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 03. 2007 od 04. 08. 2009


Název/Jméno: SLEZÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 09. 2016


Název/Jméno: KADLECOVÁ ILONA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2016


Název/Jméno: JEDLIČKA ALEŠ

IČO: 76060675

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2016


Název/Jméno: STRNAD MICHAL

IČO: 71273816

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 09. 2016


Název/Jméno: RUSEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2016


Název/Jméno: WINKELHOFER FILIP

IČO: 71926518

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2016 od 25. 01. 2017


Název/Jméno: KOMÁREK PATRIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 03. 2011 od 29. 09. 2016


Název/Jméno: ŘÍHOVÁ IVA

IČO: 68053894

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2011 od 29. 09. 2016


Název/Jméno: TÁBOROVÁ LARISA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 10. 2014 od 29. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2011 od 21. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 06. 2010 od 27. 06. 2011


Název/Jméno: KOVÁŘ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 06. 2011 od 29. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 03. 2011 od 27. 06. 2011


Název/Jméno: KOMÁREK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 03. 2011 od 29. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 06. 2010 od 21. 09. 2010


Název/Jméno: HAVRÁNKOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 06. 2010 od 30. 03. 2011


Název/Jméno: VÁCLAVÍK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 2010 od 21. 09. 2010


Název/Jméno: SPURNÝ STANISLAV

IČO: 73860832

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 06. 2010 od 21. 09. 2010


Název/Jméno: JEČMEN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2009 od 09. 06. 2010


Název/Jméno: VYHNAL MILOSLAV

IČO: 5102243

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2009 od 09. 06. 2010


Název/Jméno: LUŇÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 03. 2008 od 09. 06. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 2007 od 17. 03. 2008


Název/Jméno: KOMÁREK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2007 od 15. 05. 2009


Název/Jméno: JANDA PAVEL

IČO: 18924069

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 06. 2002 od 09. 06. 2010


Název/Jméno: PROKOP PAVEL

IČO: 88770966

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2007 od 09. 06. 2010


Název/Jméno: ŤOK DAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 03. 2007 od 17. 03. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 12. 2006 od 12. 03. 2007


Název/Jméno: ŠVÁCHA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 09. 2005 od 12. 03. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 11. 2004 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: KONŮPEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2005 od 24. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 2002 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: LAZAR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 09. 2005 od 22. 12. 2006


Název/Jméno: ZAZVONIL MICHAL

IČO: 64914151

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2002 od 29. 09. 2005


Název/Jméno: KALVASOVÁ MARTA

IČO: 65019521

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 2002 od 29. 06. 2007


Název/Jméno: VESELÝ FRANTIŠEK

IČO: 68769881

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 06. 2002 od 29. 09. 2016


Název/Jméno: ŠAROCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 06. 2002 od 02. 11. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 05. 2006

Odpovědní zástupci: 315246

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 05. 2006

Odpovědní zástupci: 315246

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 05. 2006

Odpovědní zástupci: 315246

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 05. 2006

Odpovědní zástupci: 315246

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 05. 2006

Odpovědní zástupci: 315246

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 03. 2006

Odpovědní zástupci: 40912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 2005

Odpovědní zástupci: 114600

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 02. 2005

Odpovědní zástupci: 114600

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 02. 2005


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 2003

Odpovědní zástupci: 114600

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Odpovědní zástupci: 114600

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Odpovědní zástupci: 114600

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Odpovědní zástupci: 190941

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Slévárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Odpovědní zástupci:


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Odpovědní zástupci: 315253


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002

Odpovědní zástupci:


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 06. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26047284

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 06. 2002

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
189657ABB Power Plant Control s.r.o. - v likvidaci63488868Brno, 60200, , Šumavská, 15
273186AGROCHEMA, družstvo140368187, 67502 Studenec
327884AQUATICO SPA s.r.o.3498816Primátorská 296/38, 18000 Praha
587329ARGONA, a.s.26313049U Templu 378/8, 68001 Boskovice
27232ASADO s.r.o.62502867Písecká 415, 37501 Týn nad Vltavou
250706AUTO-PNEU SERVIS BICOM s.r.o.62743562Na Františku 106/4, 46010 Liberec
617490AUTOAUTO s.r.o.4909038Ztracená 74, 78361 Hlubočky
349202AVIA a.s.27528227101, 53332 Čepí
558268B.G.M. Capital, a.s.43873863Žernovská 1316/6, 10000 Praha
190622B.LEASING spol. s r.o.532614Brno
142145B+J spol. s r.o.28159918Nádražní 2036, 39301 Pelhřimov
161356Ballmaier & Schultz CZ, s.r.o.61466204Praha, 11000, , 28.ŘÍJNA, 3
457266Bankovní informační technologie, s.r.o.63987686Radlická 333/150, 15000 Praha
380322BIG YETI FACILITY SERVICES s.r.o.4943376Kmetská 1300/7, 71000 Ostrava
327446Bytové družstvo SPRINT25473492Liberec 1, Masarykova 12, PSČ 460 01
87332CarFinance Trade s.r.o.4650832Malešická 2402/23, 13000 Praha
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
80606Composite Com a.s.27528928101, 53332 Čepí
76475Corporate Advisors, a.s. v likvidaci26126621Vodičkova 791/41, 11000 Praha
436891CS NEXT, s.r.o. v likvidaci25141902Praha, 10000, Vinohrady (Praha 10), bratří Čapků, 6
572096CSGM a.s.1384694Sokolovská 675/9, 18600 Praha
94096Česká voda, s.r.o.25111817U Nikolajky 1085/15, 15000 Praha
464872DAM-STAVBY s.r.o.64256707Opatovická 754/25, 50002 Hradec Králové
276565DESTRA Co., spol. s r.o.60709286Komenského 832, 76811 Chropyně
569509Dobrušské strojírny, a.s.45534349Dobruška, 51801, , Opočenská, 83

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí