KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 289. Její identifikační číslo je 46708952

Výpis z obchodního rejstříku KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Datum zápisu: 7. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 289

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7ugeu5h

Předmět podnikání: Výroba motorových a přípojných vozidel
Zastupování v celním řízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Zprostředkování nákupu a prodeje zboží, služeb a výkonů (...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Galvanizérství, smaltérství
Obráběčství
Slévárenství, modelářství

Adresa společnosti

Sídlo: Důlní 362/2, 40004 Trmice

Adresy: Důlní 362/2, 400 04 Trmice
od 25. 06. 2015
Důlní 362, 400 04 Trmice
od 20. 05. 2015 od 25. 06. 2015
Důlní 362/2, 400 04 Trmice
od 09. 07. 2014 od 20. 05. 2015
Trmice, Důlní 362, okres Ústí nad Labem, PSČ 40004
od 09. 03. 2001 od 09. 07. 2014
Trmice, Důlní 362, okres Ústí nad Labem
od 21. 11. 1995 od 09. 03. 2001
Ústí nad Labem, Důlní 362
od 07. 05. 1992 od 21. 11. 1995

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 09. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 09. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada přijala dne 1. září 2005 toto usnesení:Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto:Valná hromada bere na vědomí, že hlavním akcionářem společnosti je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. společnost KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní 235.630 z 248.560 kusů akcií, tj. akcie představující 94,80% souhrnné jmenovité hodnoty základního kapitálu společnosti, což je prokázáno výpisem ze Střediska cenných papírů.Všech 12.930 kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na akcii, které nejsou vlastněny hlavním akcionářem, přechází na hlavního akcionáře společnosti KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo. Za jednu akcii společnosti bude hlavním akcionářem poskytnuto protiplnění ve výši 2.890,- Kč, tato výše je doložena a shoduje se s výší stanovenou znaleckým posudkem č. 65-1/2005 ze dne 21.7.2005 vypracovaným společností TACOMA Consulting, a.s.Protiplnění bude poskytnuto akcionářům bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od zápisu vlastnického práva ke všem ostatním akciím ve prospěch hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů
od 15. 09. 2005 od 24. 03. 2006

  Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 08. 12. 2004

  Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 124.280 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti.
od 11. 08. 2004 od 08. 12. 2004

  Řádná valná hromada konaná dne 8.6.2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 124.280.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Poukázky na akcie vydávány nebudou.
od 11. 08. 2004 od 08. 12. 2004

  Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení přijatého usnesení.
od 11. 08. 2004 od 08. 12. 2004

  Emisní kurz jedné nově upisované akcie činí 1.000,- Kč. Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha, číslo účtu 185914/5400 ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií.
od 11. 08. 2004 od 08. 12. 2004

  Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům v níže uvedeném rozsahu a to tak, že:a) úpis těchto akcií proběhne následující pracovní den po dni skončení lhůty pro úpis s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v době od 8.00 do 9.00 hod;b) přesný termín tohoto úpisu bude oznámen v dopise oznamujícím lhůtu pro úpis akcií s využitím přednostního práva (bod 3.b.);c) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno;d) akcionáři mohou upsat všechny zbývající neupsané akcie - každý akcionář však maximálně tolik akcií, kolik na něj připadá podle poměru podílu akcií, které vlastní, k součtu všech akcií vlastněných akcionáři, kteří se zúčastnili tohoto dodatečného úpisu; do počtu akcií se započítávají i akcie upsané akcionáři s využitím přednostního práva; některé akcie tak mohou být ve spoluvlastnictví;e) technicky proto bude úpis proveden tak, že se v době od 8.00 do 9.00 hod. zjistí zájem akcionářů o zbývající akcie, akcionáři se upíší do listiny upisovatelů bez uvedení počtu akcií a podpisu; v 9.00 hod. bude možnost upsat se do listiny ukončena a akcionáři si mezi sebou rozdělí zbývající akcie v poměru uvedeném výše ad 4.d.; pokud bude mít akcionář zájem o nižší počet akcií než by na něj připadal podle tohoto poměru rozdělí se zbývající na něj připadající akcie mezi ostatní; konkrétní počet akcií, popř. spoluvlastnické podíly na akcii se pak doplní do listiny upisovatelů a akcionáři je stvrdí svým podpisem.
od 11. 08. 2004 od 08. 12. 2004

  Akcie budou upsány nejprve s využitím přednostního práva a to tak, že:a) nové akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00hod.; lhůta pro upsání akcií je dva týdny ode dne zveřejnění oznámení o možnosti využití přednostního práva na úpis nových akcií;b) počátek lhůty pro úpis nových akcií bude akcionářům oznámen stejným způsobem jako pozvánka na valnou hromadu, tedy dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále oznámením v Obchodním věstníku;c) na každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat s využitím přednostního práva jednu další celou akcii;d) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno;e) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být uplatněno poprvé, tedy první den, kdy bude možné akcie začít upisovat (bod 3.a).
od 11. 08. 2004 od 08. 12. 2004

  Řádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 30. srpna1996 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterým seruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou dne23. 11. 1995, jsou založeny ve spise.
od 30. 05. 1997 od 08. 12. 2004

  Řádná valná hromada společnosti konaná dne 30. 8. 1996 rozhodla osnížení základního jmění společnosti o 11 545 000,--Kč zrušením11 545 zaměstnaneckých akcií z důvodu nezájmu zaměstnanců ojejich nákup.
od 15. 10. 1996 od 08. 12. 2004

  Mimořádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne23.11.1995 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterýmse ruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou dne24.3.1995, jsou založeny ve spise.
od 18. 03. 1996 od 30. 05. 1997

  Mimořádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 24.3.1995rozhodla o změnách stanov a jejich úplné nové znění, kterým seruší stanovy schválené řádnou valnou hromadou akciovéspolečnosti konanou dne 16.9.1993 je založeno ve spiseobchodního rejstříku.
od 22. 11. 1995 od 18. 03. 1996

  Řádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 16.9.93rozhodla o změnách stanov a jejich úplně nové znění, kterýmse ruší stanovy vydané zakladatelem při vzniku společnosti,včetně dodatků, jsou založeny ve spise obchodního rejstříku.
od 19. 10. 1993 od 22. 11. 1995

  Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím valné hromadykonané dne 21.5.1993 a to formou notářského zápisu z tétovalné hromady.
od 15. 07. 1993 od 19. 10. 1993

  Valná hromada akciové společnosti konaná dne 12.10.1992schválila nové znění stanov.
od 09. 11. 1992 od 30. 05. 1997

  Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne4.5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 07. 05. 1992 od 08. 12. 2004

  Dozorčí rada společnosti :1/ Milan H r o m a d a, bytem Ústí nad Labem, Dukel. hrdinů535/112/ Ing. Josef K l o f á č, bytem Praha 3, Poznaňská 4513/ Fridrich O n d r e j i č k a, bytem Ústí na Labem, Kmochova3 B.
od 07. 05. 1992 od 15. 07. 1993

  Základní jmění společnosti :Základní jmění společnosti činí 103.455.000,-- Kčs /slovy:jednostotřimilionyčtyřistapadesátpěttisíc korunčeskoslovenských/.Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku METAL, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 103.455 akcií najméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 07. 05. 1992 od 09. 11. 1992

Akcie

Počet: 248 560 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 09. 07. 2014 od 24. 11. 2015

Vlastníci

Název/Jméno: KS Kolbenschmidt GmbH

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 03. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: UDO HELMUT HELWIG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 2012


Název/Jméno: SAGEL ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2012


Název/Jméno: KRUMEL ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2002


Název/Jméno: FIŠEROVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 08. 2008


Název/Jméno: MAINITZ THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2005 od 04. 01. 2010


Název/Jméno: VONDRÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2000 od 15. 04. 2013


Název/Jméno: WEIS MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2011 od 26. 07. 2012


Název/Jméno: KUTZ THORSTEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 03. 2010 od 26. 07. 2012


Název/Jméno: CONERS TJARK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2010 od 07. 09. 2011


Název/Jméno: Dr. Jochen Wolfgang Luft

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 2008 od 29. 03. 2010


Název/Jméno: FRANCHINI MANFRED

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 2002 od 20. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 05. 2000 od 11. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1999 od 15. 05. 2000


Název/Jméno: BOHÁČEK MILAN

IČO: 49429159

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 01. 2008 od 25. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2008 od 04. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 05. 2002 od 01. 01. 2008


Název/Jméno: KNIPPING PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 10. 2007 od 25. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2007 od 09. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 05. 2002 od 01. 10. 2007


Název/Jméno: Norbert Andreas Bareiß

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2002 od 12. 08. 2005


Název/Jméno: Dr.Ing. Gunder Gerhard Essig dat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 1998 od 07. 12. 2002


Název/Jméno: Hans Dieter Josef Valtin dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 03. 2001 od 12. 10. 2001


Název/Jméno: Hans Dietr Josef Valtin dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 1999 od 09. 03. 2001


Název/Jméno: PHILIPP PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1999 od 15. 05. 2000


Název/Jméno: Dr.Ing. Norbert Josef Wellmann dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1998 od 28. 12. 1999


Název/Jméno: Norbert Andreas Bareiß dat

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 10. 1998 od 07. 12. 2002


Název/Jméno: dipl.Ing. Erich Hermann Stetter dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 10. 1998 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: GLATZOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 10. 1998 od 28. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 03. 1996 od 30. 05. 1997


Název/Jméno: ASTER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1997 od 23. 10. 1998


Název/Jméno: STUCKMANN GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 05. 1997 od 23. 10. 1998


Název/Jméno: KREJČÍ JIŘÍ

IČO: 47881453

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1997 od 17. 06. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 1996 od 30. 05. 1997


Název/Jméno: TISCH MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 1997 od 23. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 1996 od 30. 05. 1997


Název/Jméno: BRAUS JÜRGEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 03. 1996 od 30. 05. 1997


Název/Jméno: PIROTH ERVIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 03. 1996 od 23. 10. 1998


Název/Jméno: BAREISS NORBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1996 od 30. 05. 1997


Název/Jméno: STUCKMANN GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1996 od 30. 05. 1997


Název/Jméno: LEIX JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1996 od 23. 10. 1998


Název/Jméno: PEŘICH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a ředitel
od 09. 11. 1992 od 18. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 od 09. 11. 1992


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1995 od 18. 03. 1996


Název/Jméno: NOVÁK ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1995 od 18. 03. 1996


Název/Jméno: VOLENÍK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1995 od 18. 03. 1996


Název/Jméno: Pospíšil Josef

IČO: 44694695

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 1993 od 18. 03. 1996


Název/Jméno: ŠLAJER VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představensta
od 15. 07. 1993 od 21. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 1992 od 15. 07. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: NOVOTNÁ ALENA

IČO: 43041175

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 od 22. 11. 1995


Název/Jméno: JANDA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 od 18. 03. 1996


Název/Jméno: MIKEŠ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 od 22. 11. 1995


Název/Jméno: JAVŮREK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: MARKOVIČ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 1993 od 22. 11. 1995


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 od 15. 07. 1993


Název/Jméno: ONDREJIČKA FRIDRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 1992 od 18. 03. 1996


Název/Jméno: HROMADA MILAN

IČO: 65917553

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 1992 od 18. 03. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba motorových a přípojných vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 07. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 07. 2006

Odpovědní zástupci: 1031149


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 07. 2006

Odpovědní zástupci:


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2004

Odpovědní zástupci: 1031149

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Odpovědní zástupci: 1031150

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování nákupu a prodeje zboží, služeb a výkonů ( neopravňuje k činnostem uvedeným v § 3 a přílohách 1 - 3 zák.č.455/1991 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 1995

Zánik oprávnění:21. 01. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 1995

Zánik oprávnění:21. 01. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 04. 1995

Odpovědní zástupci:


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 402883


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46708952

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
501806" CONCORDIA " spol. s r.o.61683256Průběžná 1, 25226 Kosoř
148873AGRO Brno - Tuřany, a.s.47912961Brno, 62000, Tuřany, Dvorecká, 363/31
395642Agroferm a.s. Praha - v likvidaci551856Praha, 14700, , U MICHELSKÉHO LESA, 366
547184AIR SPECIAL, státní podnik660051Praha, 16015, , Letiště Ruzyně,
449164AlphaEcoConsulting a.s. v likvidaci27088332Štefánikova 259/51, 15000 Praha
165914AMUR - MILK s.r.o. v likvidaci62060627Moravská Třebová-Sušice č. 49, PSČ 571 01
205648AUTO CONVERT s.r.o.27688470Gen. Svobody 4104/24a, 76701 Kroměříž
181717Auto-Sedlák s.r.o.26851199Rejvízská 406, 79001 Jeseník
266376AVE Harrachov a.s.28823753656, 51246 Harrachov
252061AZAMO s.r.o. v likvidaci26318946Pařížská 2158/10, 30100 Plzeň
516942B & V kovovýroba, spol. s r.o. v likvidaci62906402Praha, 12000, , OLDŘICHOVA, 21
294554BM - výrobní družstvo v likvidaci476609Rudolfov, 37372, , ,
484685Brecon CZ, s.r.o.25834568Nový Jičín, Smetanovy sady 801/3, PSČ 741 11
576005Bytové družstvo Eduard, družstvo27164977Dr. E. Beneše 880, 27711 Neratovice
20609Bytové družstvo Kroupova 6, v likvidaci26474239Kroupova 2314/6, 15000 Praha
416651Bytové družstvo VOLKOVA25121995Volkova 1125/4, 19800 Praha
314358CMR KRAFTWERKE s.r.o.25169599Palackého nám. 59, 38001 Dačice
413357Colligo, s.r.o.25584120Bašty 413/2, 60200 Brno
496991Complet Autoservis s.r.o.28792327Pod Nádražím 1248/1, 28601 Čáslav
474990CONSUS, poradenské družstvo407593Jižní I 783/5, 14100 Praha
108007CORSO INVESTING s.r.o.49433971náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 12000 Praha
562878CYCLUS RESORT, s.r.o.5362725Náchodská 637/107, 19300 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
286468Černý diamant s.r.o.25976443Chlebovická 732/16, 19900 Praha
444323Česko - saské přístavy s.r.o.64618358Loubská 704/9, 40502 Děčín

Související osoby

#NázevICOAdresa
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
68293ADÁMEK ZDENĚK6467403781, 46331 Nová Ves
36510ADAMIEC GUSTAV71536086Voskovcova 1075/51, 15200 Praha
98951ALTMANN JIŘÍ44863519Na vinobraní 1898/31, 10600 Praha
96390ANDRLE JOSEF64103307Žerotínova 191, 78961 Bludov
354628ARNOŠT JIŘÍ3101266Masarykova 800/185, 40001 Ústí nad Labem
294845BABČICKÝ FRANTIŠEK66883563Meduňková 606/42, 10300 Praha
159491BALCAR MIROSLAV62722751Kuklenská 1566/25, 50002 Hradec Králové
357602BALCÁRKOVÁ HANA18487190Nerudova 118/14, 79401 Krnov
149574BALÍK JOSEF75414074255, 67556 Dukovany
1981BARÁK PAVEL65662580Nádražní 213, 43533 Louka u Litvínova
154658BAREŠOVÁ LENKA67011837Komenského 314/17, 67904 Adamov
65797BÁRTA KAREL45037531Na Vyšehradě 615, 38411 Netolice
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
170515BARVÍNEK VLADIMÍR74815237Útulná 2027/12, 10000 Praha
45524BAUER JAROSLAV64406946Dvořákova 439, 34401 Domažlice
268932BAŽANT JIŘÍ3932281Na Balkáně 188/10, 25092 Šestajovice
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
56453BELEJ MILAN70228671Zdeňka Štěpánka 2952/12, 43401 Most
56455BELEJOVÁ JITKA61957739El. Krásnohorské 241, 73801 Frýdek-Místek
93709BELINGER TOMÁŠ44542828Lesní 157, 43511 Lom
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
202068BENEŠ PAVEL60189711Praha, 18000, Kobylisy, CHABAŘOVICKÁ, 1322/17

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí