KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 289. Její identifikační číslo je 46708952 a sídlo firmy je Důlní 362/2, 400 04 Trmice.

Výpis z obchodního rejstříku KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Datum zápisu: 7. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 289

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7ugeu5h

Předmět podnikání: Výroba motorových a přípojných vozidel
Zastupování v celním řízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Zprostředkování nákupu a prodeje zboží, služeb a výkonů (...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Galvanizérství, smaltérství
Obráběčství
Slévárenství, modelářství

Adresa společnosti

Sídlo: Důlní 362/2, 40004 Trmice

Adresy: Důlní 362/2, 400 04 Trmice
od 25. 06. 2015
Důlní 362, 400 04 Trmice
od 20. 05. 2015 do 25. 06. 2015
Důlní 362/2, 400 04 Trmice
od 09. 07. 2014 do 20. 05. 2015
Trmice, Důlní 362, okres Ústí nad Labem, PSČ 40004
od 09. 03. 2001 do 09. 07. 2014
Trmice, Důlní 362, okres Ústí nad Labem
od 21. 11. 1995 do 09. 03. 2001
Ústí nad Labem, Důlní 362
od 07. 05. 1992 do 21. 11. 1995

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 09. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 09. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada přijala dne 1. září 2005 toto usnesení:Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto:Valná hromada bere na vědomí, že hlavním akcionářem společnosti je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. společnost KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní 235.630 z 248.560 kusů akcií, tj. akcie představující 94,80% souhrnné jmenovité hodnoty základního kapitálu společnosti, což je prokázáno výpisem ze Střediska cenných papírů.Všech 12.930 kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na akcii, které nejsou vlastněny hlavním akcionářem, přechází na hlavního akcionáře společnosti KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo. Za jednu akcii společnosti bude hlavním akcionářem poskytnuto protiplnění ve výši 2.890,- Kč, tato výše je doložena a shoduje se s výší stanovenou znaleckým posudkem č. 65-1/2005 ze dne 21.7.2005 vypracovaným společností TACOMA Consulting, a.s.Protiplnění bude poskytnuto akcionářům bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od zápisu vlastnického práva ke všem ostatním akciím ve prospěch hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů
od 15. 09. 2005 do 24. 03. 2006

  Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 08. 12. 2004

  Akcie budou upsány nejprve s využitím přednostního práva a to tak, že:a) nové akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00hod.; lhůta pro upsání akcií je dva týdny ode dne zveřejnění oznámení o možnosti využití přednostního práva na úpis nových akcií;b) počátek lhůty pro úpis nových akcií bude akcionářům oznámen stejným způsobem jako pozvánka na valnou hromadu, tedy dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále oznámením v Obchodním věstníku;c) na každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat s využitím přednostního práva jednu další celou akcii;d) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno;e) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být uplatněno poprvé, tedy první den, kdy bude možné akcie začít upisovat (bod 3.a).
od 11. 08. 2004 do 08. 12. 2004

  Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům v níže uvedeném rozsahu a to tak, že:a) úpis těchto akcií proběhne následující pracovní den po dni skončení lhůty pro úpis s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v době od 8.00 do 9.00 hod;b) přesný termín tohoto úpisu bude oznámen v dopise oznamujícím lhůtu pro úpis akcií s využitím přednostního práva (bod 3.b.);c) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno;d) akcionáři mohou upsat všechny zbývající neupsané akcie - každý akcionář však maximálně tolik akcií, kolik na něj připadá podle poměru podílu akcií, které vlastní, k součtu všech akcií vlastněných akcionáři, kteří se zúčastnili tohoto dodatečného úpisu; do počtu akcií se započítávají i akcie upsané akcionáři s využitím přednostního práva; některé akcie tak mohou být ve spoluvlastnictví;e) technicky proto bude úpis proveden tak, že se v době od 8.00 do 9.00 hod. zjistí zájem akcionářů o zbývající akcie, akcionáři se upíší do listiny upisovatelů bez uvedení počtu akcií a podpisu; v 9.00 hod. bude možnost upsat se do listiny ukončena a akcionáři si mezi sebou rozdělí zbývající akcie v poměru uvedeném výše ad 4.d.; pokud bude mít akcionář zájem o nižší počet akcií než by na něj připadal podle tohoto poměru rozdělí se zbývající na něj připadající akcie mezi ostatní; konkrétní počet akcií, popř. spoluvlastnické podíly na akcii se pak doplní do listiny upisovatelů a akcionáři je stvrdí svým podpisem.
od 11. 08. 2004 do 08. 12. 2004

  Emisní kurz jedné nově upisované akcie činí 1.000,- Kč. Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha, číslo účtu 185914/5400 ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií.
od 11. 08. 2004 do 08. 12. 2004

  Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení přijatého usnesení.
od 11. 08. 2004 do 08. 12. 2004

  Řádná valná hromada konaná dne 8.6.2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 124.280.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Poukázky na akcie vydávány nebudou.
od 11. 08. 2004 do 08. 12. 2004

  Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 124.280 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti.
od 11. 08. 2004 do 08. 12. 2004

  Řádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 30. srpna1996 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterým seruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou dne23. 11. 1995, jsou založeny ve spise.
od 30. 05. 1997 do 08. 12. 2004

  Řádná valná hromada společnosti konaná dne 30. 8. 1996 rozhodla osnížení základního jmění společnosti o 11 545 000,--Kč zrušením11 545 zaměstnaneckých akcií z důvodu nezájmu zaměstnanců ojejich nákup.
od 15. 10. 1996 do 08. 12. 2004

  Mimořádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne23.11.1995 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterýmse ruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou dne24.3.1995, jsou založeny ve spise.
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997

  Mimořádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 24.3.1995rozhodla o změnách stanov a jejich úplné nové znění, kterým seruší stanovy schválené řádnou valnou hromadou akciovéspolečnosti konanou dne 16.9.1993 je založeno ve spiseobchodního rejstříku.
od 22. 11. 1995 do 18. 03. 1996

  Řádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 16.9.93rozhodla o změnách stanov a jejich úplně nové znění, kterýmse ruší stanovy vydané zakladatelem při vzniku společnosti,včetně dodatků, jsou založeny ve spise obchodního rejstříku.
od 19. 10. 1993 do 22. 11. 1995

  Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím valné hromadykonané dne 21.5.1993 a to formou notářského zápisu z tétovalné hromady.
od 15. 07. 1993 do 19. 10. 1993

  Valná hromada akciové společnosti konaná dne 12.10.1992schválila nové znění stanov.
od 09. 11. 1992 do 30. 05. 1997

  Údaje o založení :Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne4.5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 07. 05. 1992 do 08. 12. 2004

  Dozorčí rada společnosti :1/ Milan H r o m a d a, bytem Ústí nad Labem, Dukel. hrdinů535/112/ Ing. Josef K l o f á č, bytem Praha 3, Poznaňská 4513/ Fridrich O n d r e j i č k a, bytem Ústí na Labem, Kmochova3 B.
od 07. 05. 1992 do 15. 07. 1993

  Základní jmění společnosti :Základní jmění společnosti činí 103.455.000,-- Kčs /slovy:jednostotřimilionyčtyřistapadesátpěttisíc korunčeskoslovenských/.Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku METAL, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 103.455 akcií najméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 07. 05. 1992 do 09. 11. 1992

Akcie

Počet: 248 560 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 09. 07. 2014 do 24. 11. 2015

Vlastníci

Název/Jméno: KS Kolbenschmidt GmbH

Adresa: 74172 Neckarsulm, Karl Schmidt Strasse, Spolková republika Německo
od 09. 07. 2014
Neckarsulm, Karl Schmidt Strasse, 7 41 72, Spolková republika Německo
od 24. 03. 2006 do 09. 07. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 03. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: UDO HELMUT HELWIG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 2012

Adresa: 742 57 Untereisesheim, Gustav-Stresemann-str.77, Spolková republika Německo
od 04. 11. 2016
74257 Untereisesheim, Gustav-Stresemann-str.77, Spolková republika Německo
od 26. 07. 2012 do 04. 11. 2016


Název/Jméno: SAGEL ALEXANDER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2012

Adresa: 74821 Mosbach, Ortsteil. Neckarelz, In Der Heinrichsburg 29/2, Spolková republika Německo
od 04. 11. 2016
74821 Mosbach, Ortsteil.Neckarelz, In Der Heinrichsburg 29/2, Spolková republika Německo
od 26. 07. 2012 do 04. 11. 2016


Název/Jméno: KRUMEL ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 06. 2002

Adresa: Peškova 515, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem
od 09. 07. 2014
Ústí nad Labem - Mojžíř, Peškova 515, PSČ 40331
od 17. 06. 2002 do 09. 07. 2014


Název/Jméno: FIŠEROVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 08. 2008

Adresa: Jizerská 2941/57, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
od 09. 07. 2014
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Jizerská 2941/57, PSČ 40011
od 07. 05. 2010 do 09. 07. 2014
Ústí nad Labem, Jizerská 2947/65, PSČ 40011
od 25. 08. 2008 do 07. 05. 2010


Název/Jméno: MAINITZ THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2005 do 04. 01. 2010

Adresa: 67105 Schifferstadt, Paul-Egell-Strasse 49, Spolková republika Německo
od 07. 08. 2014
Paul-Egell-Strasse 49, 67105 Schifferstadt, Spolková republika Německo
od 16. 07. 2008 do 07. 08. 2014
Paul-Egell-Strasse 49, 671 05 Schifferstadt, Spolková republika Německo
od 12. 08. 2005 do 16. 07. 2008


Název/Jméno: VONDRÁČEK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2000 do 15. 04. 2013

Adresa: Ústí nad Labem - Mojžíř, Peškova 513, PSČ 40331
od 04. 08. 2006 do 15. 04. 2013
Ústí nad Labem - Neštěmice, Peškova 513, PSČ 40331
od 23. 10. 2003 do 04. 08. 2006
Ústí nad Labem - Neštěmice, Peškova 513
od 15. 05. 2000 do 23. 10. 2003


Název/Jméno: WEIS MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2011 do 26. 07. 2012

Adresa: Schönaich, Tulpenstrasse 7, 71101, Spolková republika Německo
od 07. 09. 2011 do 26. 07. 2012


Název/Jméno: KUTZ THORSTEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 03. 2010 do 26. 07. 2012

Adresa: 22143 Hamburg, Ebersmoorweg 4b, Spolková republika Německo
od 29. 03. 2010 do 26. 07. 2012


Název/Jméno: CONERS TJARK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2010 do 07. 09. 2011

Adresa: Abstatt, Hausener Weg 10/1, 74232, Spolková republika Německo
od 04. 01. 2010 do 07. 09. 2011


Název/Jméno: Dr. Jochen Wolfgang Luft

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 2008 do 29. 03. 2010

Adresa: Wilsdruff (Kesselsdorf), Zu den Kleingärten 17, 07123, Spolková republika Německo
od 25. 08. 2008 do 29. 03. 2010


Název/Jméno: FRANCHINI MANFRED

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 2002 do 20. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 05. 2000 do 11. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1999 do 15. 05. 2000

Adresa: Victoria-Wolf-Weg 3, 74072 Heilbronn, Spolková republika Německo
od 16. 07. 2008 do 20. 10. 2009
Im Eselsberg 140, 74 193 Schweigern, Spolková republika Německo
od 07. 12. 2002 do 16. 07. 2008
Im Esečlsberg 140, 74193 Schwaigern, Spolková republika Německo
od 07. 12. 2002 do 07. 12. 2002
Im Eselsberg 140, 74193 Schwaigern, SRN pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne s.r.o., Zámecké nám. 136, 415 01 Teplice
od 09. 03. 2001 do 11. 05. 2002
Häldenstraße 20/1, 74172 Neckarsulm, SRN pobyt v ČR: Skorotice, Buzulucká 199, PSČ 403 40
od 15. 05. 2000 do 09. 03. 2001
Häldenstraße 20/1, 74172 Neckarsulm, SRN pobyt v ČR: Skorotice, Buzulucká 199, PSČ 403 40
od 28. 12. 1999 do 15. 05. 2000


Název/Jméno: BOHÁČEK MILAN

IČO: 49429159

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 01. 2008 do 25. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2008 do 04. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 05. 2002 do 01. 01. 2008

Adresa: Ústí nad Labem, Gočárova 608/18, PSČ 40001
od 11. 05. 2002 do 25. 08. 2008


Název/Jméno: KNIPPING PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 10. 2007 do 25. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2007 do 09. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 05. 2002 do 01. 10. 2007

Adresa: 01326 Dresden, Orangeriestr. 10, Spolková republika Německo
od 01. 10. 2007 do 25. 08. 2008
Orangeriestr. 10, 01326 Dresden, Spolková republika Německo
od 06. 04. 2005 do 01. 10. 2007
Ludwig-Hartmann-Str. 3, 01277 Dresden, Spolková republika Německo v ČR: Dukelských hrdinů čp. 549/2c, 400 01 Ústí nad Labem
od 07. 12. 2002 do 06. 04. 2005
Im Wolfhagen 57, 429 29 Wermelskirchen, SRN v ČR Dukelských hrdinů čp. 549/2c, 400 01 Ústí nad Labem
od 11. 05. 2002 do 07. 12. 2002


Název/Jméno: Norbert Andreas Bareiß

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2002 do 12. 08. 2005

Adresa: Leipzigerstr. 79, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo
od 07. 12. 2002 do 12. 08. 2005


Název/Jméno: Dr.Ing. Gunder Gerhard Essig dat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 1998 do 07. 12. 2002

Adresa: Semmelweisstr. 11, 74074 Heilbronn, Spolková republika Německo
od 09. 03. 2001 do 07. 12. 2002
Semmelweisstr. 11, 74074 Hellbronn, Spolková republika Německo
od 23. 10. 1998 do 09. 03. 2001


Název/Jméno: Hans Dieter Josef Valtin dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 03. 2001 do 12. 10. 2001

Adresa: Gravenbruch, Nachtigallenstrasse 38, SRN pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne s.r.o., Zámecké nám. 136, 415 01 Teplice
od 09. 03. 2001 do 12. 10. 2001


Název/Jméno: Hans Dietr Josef Valtin dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 1999 do 09. 03. 2001

Adresa: Gravenbruch, Nachtigallenstrasse 38, SRN pobyt v ČR: Trmice, Chelčického 594/26, PSČ 400 04
od 28. 12. 1999 do 09. 03. 2001


Název/Jméno: PHILIPP PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 15. 05. 2000

Adresa: Charlottenstrasse 75, 402 10 Düsseldorf, Spolková Republika Německo v ČR: Hradec Králové, Kollárova 1257
od 13. 04. 1999 do 15. 05. 2000


Název/Jméno: Dr.Ing. Norbert Josef Wellmann dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1998 do 28. 12. 1999

Adresa: Gebrüder-Grimmstr. 5, 74626 Bretzfeld-Rappach, Spolková republika Německo
od 23. 10. 1998 do 28. 12. 1999


Název/Jméno: Norbert Andreas Bareiß dat

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 10. 1998 do 07. 12. 2002

Adresa: Leipzigerstr. 79, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo
od 23. 10. 1998 do 07. 12. 2002


Název/Jméno: dipl.Ing. Erich Hermann Stetter dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 10. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Grellfeldtwiete 18, 25474 Bönningstedt, Spolková republika německo v ČR: Teplice, Klášterského 2121
od 23. 10. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: GLATZOVÁ VLADIMÍRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 10. 1998 do 28. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997

Adresa: Černošice, V dolích 306, PSČ 25228
od 23. 10. 1998 do 28. 12. 1999
Černošice, V dolích 306, okres Praha-západ
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997


Název/Jméno: ASTER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1997 do 23. 10. 1998

Adresa: Děčín 32, Pražská 400, PSČ 40711
od 30. 05. 1997 do 23. 10. 1998


Název/Jméno: STUCKMANN GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 05. 1997 do 23. 10. 1998

Adresa: 74199 Untergruppenbach, Asternweg 5, Spolková republika Německo
od 30. 05. 1997 do 23. 10. 1998


Název/Jméno: KREJČÍ JIŘÍ

IČO: 47881453

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1997 do 17. 06. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997

Adresa: Ústí nad Labem, Kapitána Nálepky 5
od 30. 05. 1997 do 17. 06. 2002
Ústí nad Labem, Kapitána Nálepky 5
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997


Název/Jméno: TISCH MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 1997 do 23. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997

Adresa: Hintere Gasse 6, 74239 Hardthausen, SRN v ČR: Ústí nad Labem, Kmochova 3B
od 30. 05. 1997 do 23. 10. 1998
Hintere Gasse 6, 74239 Hardthausen, Spolková republika Německo
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997


Název/Jméno: BRAUS JÜRGEN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997

Adresa: Johann-Jakob-Astor-Strasse 53, 69190 Walldorf, Spolková republika Německo
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997


Název/Jméno: PIROTH ERVIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 03. 1996 do 23. 10. 1998

Adresa: Görgesheidweg 113 a, 40670 Meerbusch, Spolková republika Německo
od 18. 03. 1996 do 23. 10. 1998


Název/Jméno: BAREISS NORBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997

Adresa: 74172 Neckarsulm, Leipziger Str. 79, Spolková republika Německo
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997


Název/Jméno: STUCKMANN GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997

Adresa: Asternweg 5, 74199 Untergruppenbach, SRN, Spolková republika Německo
od 18. 03. 1996 do 30. 05. 1997


Název/Jméno: LEIX JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1996 do 23. 10. 1998

Adresa: 74196 Neuenstadt-Stein, Mühlstrasse 1, Spolková republika Německo
od 18. 03. 1996 do 23. 10. 1998


Název/Jméno: PEŘICH VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a ředitel
od 09. 11. 1992 do 18. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 do 09. 11. 1992

Adresa: Povrly - Neštědice, Hutnická 100/11
od 22. 11. 1995 do 18. 03. 1996
Povrly, Neštědice lOO
od 09. 11. 1992 do 22. 11. 1995
Povrly, Neštědice 100
od 07. 05. 1992 do 09. 11. 1992


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: Štěpánov, Sídliště 543, okres Olomouc
od 22. 11. 1995 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: NOVÁK ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Kropáčkova 559
od 22. 11. 1995 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: VOLENÍK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: Praha 6, U valu 844/1
od 22. 11. 1995 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: Pospíšil Josef

IČO: 44694695

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 1993 do 18. 03. 1996

Adresa: Ústí nad Labem, Střekovské nábř. 1052
od 15. 07. 1993 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: ŠLAJER VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představensta
od 15. 07. 1993 do 21. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 1992 do 15. 07. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 do 15. 07. 1993

Adresa: Praha 2, Polská 48
od 07. 05. 1992 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: NOVOTNÁ ALENA

IČO: 43041175

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 do 22. 11. 1995

Adresa: Teplice I, V Závětří 1669
od 15. 07. 1993 do 22. 11. 1995


Název/Jméno: JANDA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 do 18. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Na Květnici 13
od 15. 07. 1993 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: MIKEŠ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 do 22. 11. 1995

Adresa: Praha 8, V Sluncové 606/3
od 15. 07. 1993 do 22. 11. 1995


Název/Jméno: JAVŮREK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 1993 do 21. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Vondrouškova 1157
od 15. 07. 1993 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: MARKOVIČ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 1993 do 22. 11. 1995

Adresa: Praha 3, Přemyslovská 28
od 15. 07. 1993 do 22. 11. 1995


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 05. 1992 do 15. 07. 1993

Adresa: Ústí nad Labem, Hospodářská 67
od 07. 05. 1992 do 15. 07. 1993


Název/Jméno: ONDREJIČKA FRIDRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 1992 do 18. 03. 1996

Adresa: Ústí nad Labem, Kmochova 3B
od 07. 05. 1992 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: HROMADA MILAN

IČO: 65917553

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 1992 do 18. 03. 1996

Adresa: Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů 535/11
od 07. 05. 1992 do 18. 03. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba motorových a přípojných vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 7. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 7. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 7. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Marie Jouzová


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:31. 7. 2006


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Marie Jouzová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Eugenie Cidlinová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování nákupu a prodeje zboží, služeb a výkonů ( neopravňuje k činnostem uvedeným v § 3 a přílohách 1 - 3 zák.č.455/1991 Sb.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 1995

Zánik oprávnění:21. 1. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 1995

Zánik oprávnění:21. 1. 2002


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 4. 1995


Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Miluše Šuligojová


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 11. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46708952

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
501806" CONCORDIA " spol. s r.o.61683256Průběžná 1, 252 26 Kosoř
2559917"Josef Scheller spol. s r.o." v likvidaci48201545Havlíčkova 1323/6, 370 01 České Budějovice 1
17615911. Vzájemná družstevní záložna Církve československé husitské v likvidaci25107364Wuchterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
16566861.ARDO, spol. s r.o.49455907Kpt. Jaroše 639/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
78604813, spol s r.o. v likvidaci45803595Ke Strašnické 50/16, 100 00 Praha 10
3157937A - DRO , spol. s r.o.25523546Mostiště 173, 594 01 Velké Meziříčí
866362A M U R  s.r.o. v likvidaci60113545ul. Nová 7, 571 01 Gruna
1772486A S spol. s r.o.46346503Olomoucká 1025/146, Černovice, 618 00 Brno
746944A1. Operativ s.r.o. v likvidaci27645614nám. Českých bratří 30/9, 460 01 Stráž nad Nisou
1030116ABA-AUTO-SERVIS s.r.o.29281687Česká 90, PSČ 66431
1564682ABB DIZ s.r.o.62419374Vrážská 1418, 153 00 Praha 512
2373399ADOS CZ a.s.25281640Nový Svět 424, 512 46 Harrachov
2601482AGEUS a.s.644510Dobřichovice 350, 252 29 Lety
3394651AGRICOS, spol. s r.o.49192698Stod, Nádražní 270, okres Plzeň-jih, PSČ 33301
148873AGRO Brno - Tuřany, a.s.47912961Dvorecká 363/31, 620 00 Brno 20
2665153AGRO Brno-Tuřany, pískovna Žabčice, spol. s r.o. "v likvidaci"60708191Dvorecká 363/31, 620 00 Brno 20
3125367AGRO Rozstání, družstvo49445014č.p. 200, 798 62 Rozstání
1467639Agro Sedlice, a.s.25176943Sedlice 276, PSČ 38732
2995462Agro-OZ s.r.o.62910167Masečín č.p. 87, okres Praha-západ, PSČ 25207
2029733Agrodružstvo Žehuň106682č.p. 256, 289 05 Žehuň
395642Agroferm a.s. Praha - v likvidaci551856U michelského lesa 366, 140 00 Praha
2544197AGROKOLIS-odbyt, družstvo v likvidaci26978041Rozstání 200, 798 62 Rozstání
2052932Agrostroj Prostějov, a.s.46346953Prostějov, Vrahovická 41
2468428AHP - společnost s ručením omezeným41328604Praha 4 - Braník, Vrbova 9/673, PSČ 14000
2049878Air Special, a. s., v likvidaci45274118Žižkova 532, 256 01 Benešov

Související osoby

#NázevICOAdresa
28921ABRAHAM JAN68043201712, 76363 Halenkovice
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
135856ADAM PAVEL45344477Husova 135, 33023 Heřmanova Huť
110115ADAM ROMAN22987096Šumavská 2571/18, 78701 Šumperk
373453ADAM VIKTOR65126645Šumavská 2571/18, 78701 Šumperk
143183ADAMCOVÁ MARIE65524837143, 74245 Fulnek
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
87929ADAMEC VÁCLAV15056198306, 50782 Pecka
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
5064ADÁMEK JAROSLAV18439586Hlavní 76, 25068 Husinec
68293ADÁMEK ZDENĚK6467403781, 46331 Nová Ves
36510ADAMIEC GUSTAV71536086Voskovcova 1075/51, 15200 Praha
307110ADÁMKOVÁ JANA61440221Jugoslávská 589/20, 61300 Brno
82068AKHMEDBEKOV AKHMEDBEK6556157136, 36301 Hájek
98951ALTMANN JIŘÍ44863519Na vinobraní 1898/31, 10600 Praha
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
184166ANDĚLOVÁ ROMANA46545816Marešova 305/14, 60200 Brno
16439ANDREE KAMIL66245192Dolní náměstí 22/43, 77900 Olomouc
96390ANDRLE JOSEF64103307Žerotínova 191, 78961 Bludov
473230ANDRŠ LUDĚK102843203, 38241 Omlenice
298673ANDRÝS JÍŘÍ48307467Peškova 538, 40331 Ústí nad Labem
1835ANTOŠ JIŘÍ74119435Sadová 269, 53003 Pardubice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí