LEO Express a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem LEO Express a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15847. Její identifikační číslo je 29016002

Výpis z obchodního rejstříku LEO Express a.s.

Datum zápisu: 8. 1. 2010

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15847

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5r2izx7

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 06. 2014

  Jediný akcionář se tímto v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upsání všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu dle níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.(a) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 120,227.000,- Kč (slovy: sto dvacet milionů dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých) z původní výše 2.000.000, Kč na novou výši 122,227.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.(b) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o následující specifikaci:- počet upisovaných akcií: 131 ks- jmenovitá hodnota upisovaných akcií:120 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč2 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč2 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč7 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč- druh a forma všech upisovaných akcií : kmenové akcie na majitele- podoba všech upisovaných akcií: listinná(c)Upisování nových akcií bude probíhat bez přednostního práva stávajícího jediného akcionáře. Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, tj. společnosti RAPID Express B.V, se sídlem Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, ev. číslo 51444550.(d) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 45 dní a počíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Písemný návrh smlouvy o úpisu akcií doručí představenstvo společnosti předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to spolu s oznámením o počátku běhu lhůty k úpisu akcií.Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RAPID Express a.s.: Praha 3, Žižkov, Seifertova 823/9, PSČ 130 00.Emisní kurs akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.(e) Celý emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen započtením s pohledávkou předem určeného zájemce, vzniklou na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem, tj. společností RAPID Express B.V, se sídlem Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, ev. číslo 51444550 jako věřitelem a společností RAPID Express a.s. jako dlužníkem dne 13.12.2010; z uvedené smlouvy o půjčce vyplývá závazek společnosti RAPID Express a.s. k navrácení půjčky ve výši 6,499,820,- CHF (slovy: šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc osm set dvacet švýcarských franků) s příslušenstvím; Jediný akcionář společnosti tímto zároveň vyslovuje souhlas se vzájemným zápočtem pohledávek dle výše uvedeného.Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o upsání akcií, na základě které předem určený zájemce upíše akcie dle tohoto rozhodnutí. Návrh dohody o započtení pohledávek doručí představenstvo společnosti předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, přičemž společnost a předem určený zájemce uzavřou tuto dohodu nejpozději do 45 dnů od předání návrhu dohody o započtení předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 10. 03. 2011 od 21. 04. 2011

Akcie

Počet: 12 222 700 ks v hodnotě: 10 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 06. 2014

Počet: 120 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 07. 2013 od 26. 06. 2014

Počet: 7 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 07. 2013 od 26. 06. 2014

Počet: 22 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 07. 2013 od 26. 06. 2014

Počet: 2 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 18. 07. 2013 od 26. 06. 2014

Počet: 22 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 04. 2011 od 18. 07. 2013

Počet: 120 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 04. 2011 od 18. 07. 2013

Počet: 2 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 04. 2011 od 18. 07. 2013

Počet: 7 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 04. 2011 od 18. 07. 2013

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 08. 01. 2010 od 21. 04. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: AAKON Capital s.r.o.

IČO: 28882920

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 03. 2010 od 04. 05. 2011


Název/Jméno: PLATINUM RIVER, s.r.o.

IČO: 28378288

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 01. 2010 od 05. 03. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠVAŘÍČEK ROBIN

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2016


Název/Jméno: MÁCA RADEK

IČO: 73498378

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 09. 2016


Název/Jméno: TOVÁRKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2016


Název/Jméno: Ing LEOŠ NOVOTNÝ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 09. 2010


Název/Jméno: NOVOTNÝ LEOŠ

IČO: 65848284

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 03. 2010 od 17. 09. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 2010 od 05. 03. 2010


Název/Jméno: KÖHLER PETER

IČO: 88149820

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 2013 od 13. 01. 2015


Název/Jméno: TOLMACH RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 01. 2015


Název/Jméno: PŘIBYL LUKÁŠ

IČO: 87411083

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 2014 od 13. 01. 2015


Název/Jméno: MIKLENDA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 2013


Název/Jméno: HAYDN TURNER ABBOTT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 2013


Název/Jméno: BROUČEK VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2013 od 20. 01. 2014


Název/Jméno: PAROUBEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2012 od 20. 11. 2013


Název/Jméno: KÖNIG VIKTOR

IČO: 69446873

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 08. 2011 od 18. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2010 od 15. 08. 2011


Název/Jméno: MIŠKEŘÍK RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2010 od 27. 02. 2013


Název/Jméno: SURÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2011 od 17. 09. 2012


Název/Jméno: NĚMEČEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 2010 od 27. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 02. 2010 od 17. 09. 2010


Název/Jméno: NOVOTNÁ BOHUMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 2010 od 17. 09. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 02. 2010 od 05. 03. 2010


Název/Jméno: TRTÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2010 od 15. 08. 2011


Název/Jméno: NOVOTNÁ VERONIKA

IČO: 69281386

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 02. 2010 od 17. 09. 2010


Název/Jméno: ZWIENER MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2010 od 08. 02. 2010


Název/Jméno: DOSTÁL VILÉM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2010 od 08. 02. 2010


Název/Jméno: HRUŠKA VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 01. 2010 od 08. 02. 2010


Název/Jméno: JANÁKOVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2010 od 08. 02. 2010


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 11. 2016

Odpovědní zástupci: 1009275


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 2012


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 01. 2010


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ29016002

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 01. 2010

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2575440LEO Pool Express s.r.o.24848131Řehořova 908/4, 13000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
195907A.L.D. Holding a.s.24242713Bílého 85/12, 60200 Brno
301368AAKON s.r.o.27151972Řehořova 908/4, 13000 Praha
152118Agrofarmeco s.r.o.28319044Masarykovo náměstí 329, 68601 Uherské Hradiště
89629ANDRETEA, a.s.27945243Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
21864ASTERALES Group, a.s.27924751Bryksova 761/42, 19800 Praha
47880AV ONLINE s.r.o. v likvidaci24701769Ortenovo náměstí 443/6, 17000 Praha
218281BANCIBO, SE24236501Voctářova 2449/5, 18000 Praha
154036BATESYS DESIGN, a.s.24144614Koněvova 2660/141, 13000 Praha
119801BD Enviro s.r.o. "v likvidaci"28580818Ostrava - Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00
108089Bilfinger Babcock CZ s.r.o.24827550Křižíkova 2960/72, 61200 Brno
47482BLACKDZAAR, a.s.27933539Osiková 1781/2C, 37008 České Budějovice
299702BM bd, a.s.28342691třída Kpt. Jaroše 1844/28, 60200 Brno
158427BMS - Reisen, spol. s r.o. "v likvidaci"676225Krasnoarmejců 2131/9, 70030 Ostrava
269602CENTRAL GROUP Kamýk a.s.27649482Na strži 1702/65, 14000 Praha
37784CENTRAL GROUP Rezidence Nad údolím a.s.27862224Na strži 1702/65, 14000 Praha
141404Clear Vu, s.r.o.28487273Politických vězňů 912/10, 11000 Praha
72920DEOTECH, s.r.o.28469054Pod višňovkou 1661/33, 14000 Praha
155778DETON operation, a.s.284662095. května 1324/7, 14000 Praha
282538DILIGENTIA CONSULTING & CONSTRUCTION, a.s.28211995Vinohradská 1241/67, 12000 Praha
179898Dinarin, SE28545991náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
42603DOPART TOUR, s.r.o.24785458U Santošky 955/22, 15000 Praha
4808DURNELLA, SE24283134Hlubočepská 1156/38B, 15200 Praha
129797Emotio s.r.o.28976134Pražská 810/16, 10200 Praha
24596ENEREX, s.r.o.29032865Roháčova 145/14, 13000 Praha
236724Eolion a.s.24785989Habrecká 450, 58401 Ledeč nad Sázavou

Související osoby

#NázevICOAdresa
136247ABRAMOVIČ PETR68397429Na Hanspaulce 820/36, 16000 Praha
191912ABT JAN6149588317, 25210 Líšnice
64735ALEXA TOMÁŠ71780327Květná 2930/1, 76701 Kroměříž
154418ARIFOVIĆ BOGDANKA75759781Jasanová 836/3b, 63700 Brno
19861AUTRATA MICHAEL49630733Topolová 2569/17, 10600 Praha
10382BABŮRKOVÁ JANA66431735Kukelská 930/24, 19800 Praha
5017BALCAROVÁ ALENA86871919Dětská 128/9, 10000 Praha
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
43133BARTOŠOVÁ ANDREA66526531Foerstrova 2415/8, 61600 Brno
73175BAZALA PETR65745515Žerotínovo nám. 169/22, 75002 Přerov
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
138563BENDA DAVID67808778Nad alejí 1850/6, 16200 Praha
36254BERNARD JOSEF6477658162, 50601 Jičín
63691BICANOVÁ MICHAELA65960653Josefy Kolářové 1011/14, 37011 České Budějovice
225055BÍMOVÁ KAROLÍNA67649611K sídlišti 1166/25, 14000 Praha
135094BÍNA PETR86950801K Orionce 1846/2, 14300 Praha
9929BLAŽEK MICHAL62478516Sokolovská 520, 28201 Český Brod
21861BLECHA JIŘÍ46472649Pelclova 2669/6, 70200 Ostrava
39222BRABEC FRANTIŠEK63663091Mělnická 584/10, 15000 Praha
59290BROSCHEOVÁ MICHAELA71986014Sportovní 1265/4, 10100 Praha
4128BUCHÁČEK PAVEL48655163Na Průhonech 366, 28144 Zásmuky
39303BURČ ALEXEJ10396187Králova výšina 1462/23, 40001 Ústí nad Labem
47201BURGER PETR67140718Na Parcelách 367, 37381 Kamenný Újezd
181625CÍSAŘ MARTIN74361074155, 39404 Nový Rychnov
92257CÍSAŘOVÁ LUCIE75854449Radlická 3207/88A, 15000 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Kiwi.com Ventures s.r.o.4364121Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
Adresa: Praha 8 - Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 18600
Fyzická osoba: Hana Jiangová Töröková60242329Nádraží 345/2, 46007 Liberec
Adresa: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Firma: ELTODO,a.s.64949982Praha, 14201, Lhotka, Novodvorská, 1010/14
Fyzická osoba: MUDr. Anna Kadlecová49324691II.ZŠ Palackého 35,57101 Moravská Třebová
Firma: MUDr. Josef Hrabovský s.r.o.142056924, 69123 Pohořelice

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
225081"The International School of Music and Fine Arts"22861521Příběnická 972/16, 13000 Praha
23044481966 Agency spol. s r.o. v likvidaci24692158Řehořova 992/10, 13000 Praha
127774428. pluku T.L., s.r.o.25661647Seifertova 823/9, 13000 Praha
2483640AAKON Capital Management s.r.o.4117441Řehořova 908/4, 13000 Praha
2886059AAKON Capital s.r.o.28882920Řehořova 908/4, 13000 Praha
301368AAKON s.r.o.27151972Řehořova 908/4, 13000 Praha
2588239Aakon Services s.r.o.5702194Řehořova 908/4, 13000 Praha
3110959ACC - ACCounting s.r.o.26451786Řehořova 961/6, 13000 Praha
673202ACM s.r.o.60472561Příběnická 979/12, 13000 Praha
3070679Advitech s.r.o.28175603Seifertova 573/11, 13000 Praha
2806848Advokátní kancelář Veselý a spol.25063383Seifertova 455/17, 13000 Praha
2146223AGENS PLUS a. s.61859699Řehořova 973/7, 13000 Praha
1701866AGENTURA BENEFICE spol. s r.o.45790299Seifertova 465/15, 13000 Praha
2362851AIRSERVIS PRAHA spol. s r.o. v likvidaci551261Řehořova 908/4, 13000 Praha
1844389Akademické konsorcium72049383Řehořova 992/10, 13000 Praha
835242Akuzativ s.r.o.5006104Řehořova 997/12, 13000 Praha
413066ALISAR s.r.o.29029228Řehořova 938/15, 13000 Praha
1170340ALLIANCE-FAMILY spol. s r.o.29028990Řehořova 938/15, 13000 Praha
405772Alvestra invest s.r.o.24144975Řehořova 997/12, 13000 Praha
1400576Aplonis s.r.o.1514741Řehořova 997/12, 13000 Praha
3121967Artbanana s.r.o.24848212Řehořova 908/4, 13000 Praha
2933240Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví70099154Řehořova 992/10, 13000 Praha
5125ASPANA HOLDING, a.s.26688409Řehořova 908/4, 13000 Praha
787573BARID AIN s.r.o.63990407Seifertova 465/15, 13000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3297150Carole Ann Jacqueline Spiller Lissi74972936Řehořova 973/7, 13000 Praha
2406833Draksl Karel - soukromý autobusový přepravce12491144Seifertova 455/17, 13000 Praha
669788F R E E S H O P10138315Seifertova 823/9, 13000 Praha
156855Ján Kramár - PP media62403451Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Seifertova, 455/17
3454299Patricia Carolina Romero Rodriguez28880056Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Příběnická, 972/16
2613234Ricardo Jorge Pinho Branco Da Silva88804046Příběnická 978/10, 13000 Praha
1880153Adamec Tomáš71467378Seifertova 455/17, 13000 Praha
1955789BALOG Jan48083909Seifertova 573/11, 13000 Praha
2296690Balogová Irena66875897Seifertova 573/11, 13000 Praha
168177BALOUN Richard65463803Praha, 13000, , ŘEHOŘOVA, 973/7
56243BAMBAS Jiří43076971Příběnická 979/12, 13000 Praha
229470Bambas Svatopluk86647288Příběnická 979/12, 13000 Praha
1594791BAMBASOVÁ Petra75048825Příběnická 979/12, 13000 Praha
674027BASSY Michal11224592Seifertova 571/5, 13000 Praha
2883148BERAN Leo48322644Řehořova 961/6, 13000 Praha
1723472Blažej David4428625Seifertova 455/17, 13000 Praha
3317356Blažej Petr70073724Seifertova 455/17, 13000 Praha
3402957BRIX Karel16925319Seifertova 455/17, 13000 Praha
888525Brixová Vladimíra66868211Seifertova 455/17, 13000 Praha
3074263Brzobohatá Kamila72579226Příběnická 979/12, 13000 Praha
2732504Buria Iuliia1994573Řehořova 997/12, 13000 Praha
950774Cettlová Růžena47111950Řehořova 973/7, 13000 Praha
105713Čapková Helena40768384Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Příběnická, 972/16
1175306Částek Jan71343091Řehořova 887/3, 13000 Praha
1338073Černá Šárka69528535Seifertova 573/11, 13000 Praha