Leopards international SE

Hlavní strana

Firma s názvem Leopards international SE, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: H 154. Její identifikační číslo je 24714895

Výpis z obchodního rejstříku Leopards international SE

Datum zápisu: 27. 7. 2010

Právní forma:Evropská společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: H 154

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zgkszyq

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 3.053.400 Kč (slovy: tři miliony padesát tři tisíc čtyři sta korun českých) o částku 1.694.000 Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát čtyři tisíc korun českých). Základní kapitál tedy po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 4.747.400 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 20 ks (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 84.700 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých) s tím, že emisní kurz tvoří jmenovitá hodnota upisovaných akcií a emisní ážio. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitým vkladem tohoto předem určeného zájemce:Předem určený zájemce pan Asama Hashmy, dat.nar. 30.5.1970, pobyt v ČR Ladná, Masaryková 59/15, upíše všech 20 ks (slovy: dvacet kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 84.700 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných panem Asama Hashmy bude tedy činit 1.694.000 Kč (slovy: jeden milion šest set devadesát čtyři tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem těchto nepeněžitých vkladů:A/ celé bytové jednotky č. 663/1 v domě č.p.663 se spoluvlastnickým podílem 13720/27945 (slovy: třináct tisíc sedm set dvacet lomeno dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet pět) na společných částech domu č.p.663 stojícího na pozemku St.p.č.873 a se spoluvlastnickým podílem 13720/27945 (slovy: třináct tisíc sedm set dvacet lomeno dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet pět) na pozemku St.p.č.873 - vše zapsáno na LV č. 8570, 8569 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Břeclav, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 3380-35-2011 vypracovaném soudním znalcem Ing. Dušanem Krošlákem, 1.050.000 Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu vložena částka 210.000 Kč (osm dvě stě deset tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydaných za tento vklad ve výši 840.000 Kč (slovy: osm set čtyřicet tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.B/ celé bytové jednotky č. 663/2 v domě č.p.663 se spoluvlastnickým podílem 14225/27945 (slovy: čtrnáct tisíc dvě stě dvacet pět lomeno dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet pět) na společných částech domu č.p.663 stojícího na pozemku St.p.č.873 a se spoluvlastnickým podílem 14225/27945 (slovy: čtrnáct tisíc dvě stě dvacet pět lomeno dvacet sedm tisíc devět set čtyřicet pět) na pozemku St.p.č.873 - vše zapsáno na LV č. 8570, 8569 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Břeclav, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 3380-37-2011 vypracovaném soudním znalcem Ing. Dušanem Krošlákem, 1.200.000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu vložena částka 240.000 Kč (osm dvě stě čtyřicet tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydaných za tento vklad ve výši 960.000 Kč (slovy: devět set šedesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.C/ celých nemovitostí zapsaných na LV č. 1343 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Ladná, a sice domu č.p.59 na st.pl.1043 a pozemků p.č.1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050/2 a 1056/2 v hodnotě dle znaleckého posudku č. 3378/34/2011 vypracovaném soudním znalcem Ing. Dušanem Krošlákem, 4.120.000 Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu vložena částka 824.000 Kč (osm set dvacet čtyři tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydaných za tento vklad ve výši 3.296.000 Kč (slovy: tři miliony dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.D/ celých nemovitostí zapsaných na LV č. 9116 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Břeclav, a sice domu č.p.3331 na St.pl.575/4, 4788, 5675 a pozemků St.p.č.4788, St.p.č.5675, a p.č.286/13 v hodnotě dle znaleckého posudku č. 3379-36-2011 vypracovaném soudním znalcem Ing. Dušanem Krošlákem 2.100.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu vložena částka 420.000 Kč (čtyři sta dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií vydaných za tento vklad ve výši 1.680.000 Kč (slovy: jeden milion šest set osmdesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností Leopards international SE, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti Leopards international SE, doručí představenstvo společnosti upisovateli - předem určenému zájemci - ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnůode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi upisovatelem - předem určeným zájemcem - a společností Leopards international SE, bude sídlo společnosti Leopards international SE, tedy Dolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 252 41.Lhůta pro upisování nových akcií upisovatelem - předem určeným zájemcem, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - předem určenému zájemci. Tato lhůta bude upisovateli - předem určenému zájemci - oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií.Upisovatel - předem určený zájemce - je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nové akcie budou vydány a doručeny upisovateli - předem určenému zájemci - do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 03. 08. 2011 od 09. 08. 2011

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 305340 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 24. 07. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 84700 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 24. 07. 2014

Počet: 20 ks v hodnotě: 84700 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 09. 08. 2011 od 24. 07. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 305340 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 27. 07. 2010 od 24. 07. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: HIERONIMUS, s.r.o.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 08. 2012 od 21. 02. 2013


Název/Jméno: HASHMY ASAMA

IČO: 60350423

Datum narození:30. 5. 1970

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 01. 2012 od 10. 02. 2012


Název/Jméno: MENGOLD SE

IČO: 28367375

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 07. 2010 od 11. 04. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DRGONEC EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2011 od 09. 08. 2011


Název/Jméno: SEDLÁČEK JAN

IČO: 76579735

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2011 od 16. 09. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 od 03. 08. 2011


Název/Jméno: HASHMY ASAMA

IČO: 60350423

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 08. 2011 od 03. 04. 2012


Název/Jméno: SCHWEITZER RICHARD

IČO: 75503654

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2011


Název/Jméno: DIALLOVÁ MARIANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2011 od 03. 08. 2011


Název/Jméno: JOSEF TOMÁŠ

IČO: 72112344

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2010 od 11. 04. 2011


Název/Jméno: JOSEFOVÁ MARIE

IČO: 4569873

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 2010 od 11. 04. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 07. 2010


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24714895

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:05. 11. 2010

Související firmy

#NázevICOAdresa
669808ACEE s.r.o.26929392Břeclav, U tržiště 9, PSČ 690 02
437571AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o.25233009Želivského 4599/23, 46605 Jablonec nad Nisou
3110176ALEN invest s.r.o - v likvidaci2829763617. listopadu 470/11, 69002 Břeclav
1512870Ambulantní služby, spol. s r. o.48396427Dukelská 456/13, 79001 Jeseník
3275393ARNAG SE28994558Nad Závěrkou 489/16, 16900 Praha
2609424AVS Projekt, s.r.o.25080342Jirčanská 828/31, 14200 Praha
2890551AZ - com servis s.r.o.6527661217. listopadu 451/9, 69002 Břeclav
741987Basta media s.r.o.3737578Topolová 2290, 39301 Pelhřimov
21121BG Constructions s.r.o. "v likvidaci"15891593Brno, 60200, Zábrdovice (Brno-sever), Spolková, 298/10
1225263BOHEMIA M.S. s.r.o.25318586Blanenská 1338/97, 66434 Kuřim
884238Břeclavská směnárna s.r.o.2930995617. listopadu 470/11, 69002 Břeclav
2865071CI MENGOLD SE28486579Pražská 636, 25241 Dolní Břežany
981334CLARTE EU SE24787809Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha
2221702CZECHIA - EXPORT s.r.o.24738671U Tržiště 470/9, 69002 Břeclav
696133ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.25938924Křižíkova 788/2, 50003 Hradec Králové
3454547ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.24135780Duhová 1444/2, 14000 Praha
2504739ČEZ Recyklace, s.r.o.3479919Duhová 1444/2, 14000 Praha
1746553D.A.S. Prague s.r.o.61064076Dolanská 330/21, 16100 Praha
2427731DEVOTO SE24775878Areál Šroubáren 43, 25266 Libčice nad Vltavou
2499906DM Mont s.r.o.28301960Kroměřížská 14, 76824 Hulín
1098232EKOSOL s.r.o.27735397188, 66401 Kanice
326621ELIO Slezsko a.s.60913860Holasovice, skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ 747 74
119709Elive CZ s.r.o.28100255Boženy Němcové 1937, 39301 Pelhřimov
3205925ELMO S & S, spol. s r.o.60700271Jeneweinova 268/69, 61700 Brno
365901Enesol s.r.o.28336364188, 66401 Kanice

Související osoby

#NázevICOAdresa
5064ADÁMEK JAROSLAV18439586Hlavní 76, 25068 Husinec
222623BAJER DAVID75796899Fügnerovo nábř. 28, 66401 Bílovice nad Svitavou
457137BARNAT PETR88794113Malkovského 590, 19900 Praha
106223BARTOŠ VLASTIMIL1581431Nádražní 307, 36453 Chyše
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
422104BERAN DANIEL44494572105, 58001 Horní Krupá
63052BOČEK JIŘÍ60837900Neklanova 152/44, 12800 Praha
143811BOUZ PAVEL45965404128, 28915 Kounice
239993BRUNCLÍK MICHAL7432192784, 28573 Horušice
294481BUBENÍK JOSEF70690553Mrštíkova 1774/6, 41501 Teplice
183522BUREŠ MILOSLAV15612422Pardubice, 53003, Studánka (Pardubice III), Na Drážce, 351
4536ČECH JAN41594592Hráza 265, 68724 Uherský Ostroh
740351DANDA VOJTĚCH1274758174, 66902 Podmolí
10254DĚDIČ ZDENĚK12058602Rudolfovská 14, 46014 Liberec
23194DLABOLOVÁ JAROSLAVA72536683Révová 3242/3, Praha 10, 100 00
39183DLOUHÝ VLADIMÍR73375764Komenského 666, 34815 Planá
1139DOKOUPIL JIŘÍ69901678Školní 2448, 44001 Louny
18135DOLEŽAL ZDENĚK11004193Za Parkem 459, 58282 Golčův Jeníkov
54013DOLEŽEL PAVEL14574276Krnov, 79401, Pod Bezručovým vrchem, Mikulášská, 1060/48
14919DVOŘÁK PAVEL5400261Na Farkáně IV 243/32, 15000 Praha
205090ELIÁŠ JAN68143371Nad Přehradou 1372/4, 63500 Brno
3090FIALA MILOŠ69256861Česká 272/12, 35101 Františkovy Lázně
4250FIALA PETR47948418Bučovická 937/8, 62700 Brno
114454FROLÍKOVÁ JANA47809566Herlíkovická 1021/16, 19700 Praha
17200FUKS TOMÁŠ86623842Kodaňská 1459/48, 10100 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí