Lidové bytové družstvo Roudnice n. L.

Hlavní strana

Firma s názvem Lidové bytové družstvo Roudnice n. L., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVII 1. Její identifikační číslo je 55956

Výpis z obchodního rejstříku Lidové bytové družstvo Roudnice n. L.

Datum zápisu: 4. 1. 1951

Právní forma:Družstvo

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: DrXXVII 1

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jq2ih8r

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Družstvo se řídí stanovami přijatými členskou schůzí dne1.10.2001. Stanovy přijaté 22.2.1993 se ruší.
od 28. 12. 2001

  Členskou schůzí lidového bytového družstva ze dne 27.října 1977a na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev -Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 27.ledna1978 č.j. 105/2126/77, zapisuje se změna a doplnění stanov podleusnesení Ústředního výboru Českého svazu bytových družstev naXII. zasedání dne 19.5.1977 a na základě směrnic ČSBD číslo12/77 se zapisuje změna a doplnění stanov LBD typu "A" takto:V článku 3, 17, 28, 29, 37, 38, 43, 46, 47, 50, 51 a 52 se slova"Ústřední rada družstev" nahrazují slovy "Český svaz bytovýchdružstev". V článku 5, 28, 37 a 40 se slova "kulturně výchovná"nahrazují slovy "politicko výchovná". V článku 35 se slova"na dobu dvou let" nahrazují slovy "na dobu čtyř let". V článku39 se slova "na dobu dvou let" nahrazují slovy "na dobu čtyřlet".
od 05. 01. 1978 od 28. 12. 2001

  Družstvo přijalo na valné hromadě dne 28.září 1964 vzorovéstanovy lidového bytového družstva schválené Ústřední radoudružstev v Praze a odpovídající ustanovením hospodářskéhozákoníka.
od 02. 05. 1966 od 28. 12. 2001

  Valnou hromadou ze dne 19.6.1957 byly přijaty vzorové stanovylidového bytového družstva. Změny ve stanovách týkají se jenvnitřních poměrů družstva.
od 24. 01. 1958 od 28. 12. 2001

  Valnou hromadou ze dne 14.12.1955 přijaty nové vzorové stanovylidového bytového družstva.
od 24. 02. 1956 od 28. 12. 2001

  Ručení:Členové ručí nejvýše do výše dvojnásobku svého podílu (podílů).
od 24. 02. 1956 od 31. 03. 1993

  Podle přijatých vzorových stanov je výkonným orgánem družstvapředstavenstvo, skládající se z 5 - 15 členů, volených na dobu2 let.
od 24. 02. 1956 od 31. 03. 1993

  Členský podíl činí 100,- Kčs.
od 24. 02. 1956 od 31. 03. 1993

  Převedeno z Dr XXIV 187.Údaje o zřízení podniku:Toto družstvo bylo původně založeno na stanovách přijatých vustavující valné hromadě, konané dne 25.8.1945, a zakládá senyní na zcela nových stanovách vydaných ÚRD v Praze, kterébyly přijaty na valné hromadě konané dne 27.9.1950.
od 04. 01. 1951

  Představenstvo se skládá z 9 až 15 členů.
od 04. 01. 1951 od 24. 02. 1956

  Výše závodního podílu činí 500,- Kčs. Závodní podíl musí býtsplacen polovicí ihned, druhou polovicí do jednoho roku odpočátku členství.
od 04. 01. 1951 od 24. 02. 1956

  Ručení:Členové ručí za závazky družstva nejen převzatými podíly nýbržještě další částkou 500,- Kčs za každý převzatý podíl.
od 04. 01. 1951 od 24. 02. 1956

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠOUREK BOŘIVOJ

Funkce: Statutární orgán - předseda družstva
od 25. 06. 2003


Název/Jméno: ŘEHÁK LADISLAV

IČO: 13153994

Funkce: Statutární orgán - pověřený člen družstva
od 28. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen družstva
od 31. 03. 1993 od 28. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 03. 1969 od 22. 04. 1988
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 02. 1956 od 15. 04. 1959


Název/Jméno: HORČIC BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen družstva
od 28. 12. 2001 od 25. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 21. 02. 1997 od 28. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 06. 1972 od 22. 04. 1988
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 07. 1961 od 04. 03. 1969
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1959 od 21. 07. 1961


Název/Jméno: BENDA VÁCLAV

IČO: 49877453

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda družstva
od 31. 03. 1993 od 21. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 1990 od 31. 03. 1993
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 04. 1988 od 17. 10. 1990
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 25. 03. 1980 od 22. 04. 1988
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 06. 1976 od 25. 03. 1980
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 06. 1972 od 01. 06. 1976
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1958 od 04. 03. 1969


Název/Jméno: PECHAR JOSEF

IČO: 12972924

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1990 od 31. 03. 1993


Název/Jméno: MAKAR KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 1988 od 31. 03. 1993


Název/Jméno: HALZBACH JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 1988 od 31. 03. 1993


Název/Jméno: ŠÍLA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 1988 od 31. 03. 1993


Název/Jméno: VESELÝ JAROSLAV

IČO: 48165824

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 04. 1988 od 17. 10. 1990
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 06. 1976 od 22. 04. 1988
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 1954 od 24. 01. 1958


Název/Jméno: NĚMEČEK FRANTIŠEK

IČO: 61000094

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 03. 1980 od 22. 04. 1988
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 1961 od 04. 03. 1969
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 04. 1959 od 21. 07. 1961


Název/Jméno: ŠÍLA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 25. 03. 1980 od 22. 04. 1988
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 06. 1976 od 25. 03. 1980
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 08. 1954 od 24. 02. 1956
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 08. 1953 od 10. 08. 1954


Název/Jméno: POKLOP JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 13. 07. 1973 od 25. 03. 1980
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1959 od 21. 07. 1961


Název/Jméno: JÍCHA MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 06. 1972 od 01. 06. 1976


Název/Jméno: HÁDEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 06. 1972 od 01. 06. 1976
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1959 od 04. 03. 1969


Název/Jméno: KRUPKA MIROSLAV

IČO: 42151864

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 04. 03. 1969 od 13. 07. 1973
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 01. 1958 od 04. 03. 1969


Název/Jméno: POKORNÁ ANNA

IČO: 16833481

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 03. 1969 od 20. 06. 1972


Název/Jméno: ČULÍKOVÁ JOSEFA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 09. 1963 od 04. 03. 1969


Název/Jméno: PECHAR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 1961 od 22. 04. 1988


Název/Jméno: LEVOROVÁ IRENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 07. 1961 od 20. 06. 1972


Název/Jméno: VĚTROVEC RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 1954 od 18. 02. 1955
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 04. 01. 1951 od 08. 08. 1953


Název/Jméno: MATĚJKA JOSEF

IČO: 12488623

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 1954 od 15. 04. 1959
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 01. 1951 od 08. 08. 1953


Název/Jméno: SYNEK ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 1954 od 18. 02. 1955
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 01. 1951 od 08. 08. 1953


Název/Jméno: BAUER VÁCLAV

IČO: 63585227

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 1954 od 15. 04. 1959
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 04. 01. 1951 od 10. 08. 1954


Název/Jméno: PECHAROVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 08. 1953 od 21. 07. 1961


Název/Jméno: MARYŠKA EMANUEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 08. 1953 od 24. 02. 1956


Název/Jméno: KEKULOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 08. 1953 od 24. 01. 1958


Název/Jméno: ŠINDELÁŘ JAROSLAV

IČO: 3187365

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 01. 1953 od 08. 08. 1953


Název/Jméno: MAREŠ JAN

IČO: 1098942

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 01. 1951 od 08. 08. 1953


Název/Jméno: PEŠATOVÁ MILADA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 01. 1951 od 08. 08. 1953


Název/Jméno: ŽELEZNÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 01. 1951 od 06. 01. 1953


Název/Jméno: KOHOUT JAROSLAV

IČO: 12976300

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 01. 1951 od 08. 08. 1953


Související firmy

#NázevICOAdresa
601788" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Štefánikova 454, 40747 Varnsdorf
119910AG - PRODUKT a.s.118150Náves republiky 263, 33203 Šťáhlavy
537356Agro MONET, a.s.25308203200, 66455 Moutnice
824610Agrodružstvo Košetice111384212, 39422 Košetice
440052AGROSLUŽBY společnost s ručením omezeným45536708Šonov u Broumova, Zemědělské družstvo, PSČ 549 71
684838Agrostav stavební a.s.112143Pelhřimov, 39456, Pelhřimov, Tomáše ze Štítného, 634
709699Aktual FIT s.r.o.24235962U Mlýna 1349, 33202 Starý Plzenec
847754Alien Plus a.s. v likvidaci62497341Kunžak, 37862, Kunžak, Střížovická, 66
481651AMH, a.s.65138279Jeremenkova 1146/6, 77900 Olomouc
627094APOR s.r.o.28021215Chrástecká 2601/5, 30100 Plzeň
711584Autoškola Peml Pavel s.r.o.27462544Pražská 12, 53501 Přelouč
441863Autoškola Pemlovi s.r.o.4520009Sokolovské náměstí 13, 53501 Přelouč
169320AVE Kolín s.r.o.25148117Třídvorská 1501, 28002 Kolín
759671BB REMONT s.r.o.28703499614, 43151 Klášterec nad Ohří
832917Brinfli plus, s.r.o.24658961Jaurisova 515/4, 14000 Praha
565062BV TRADE, s.r.o. v likvidaci26131901Praha, 19800, Černý Most, Cíglerova, 1087/26
587655Bytové družstvo Bezovka "v likvidaci"47049146Žižkova 384, 28002 Kolín
557838Bytové družstvo CÍL - JAHODOVÁ, v likvidaci25678566Jahodová 2703/125, 10600 Praha
336689Bytové družstvo čp. 301, Králův Dvůr "v likvidaci"18601146Králův Dvůr, 26701, Králův Dvůr, Pod Hájem, 301
845066Bytové družstvo Eskadrona25399799Nábřeží 754/9, 77900 Olomouc
193513Bytové družstvo Kněžskodvorská CB26026481Kněžskodvorská 678/11, 37004 České Budějovice
669568Bytové družstvo Žehušická 164325740571Žehušická 1643, 19016 Praha
138296BYTY POLEPY s.r.o.27405940Kolín - Kolín I, Kutnohorská 31, PSČ 280 00
667986CARLAI s.r.o.27925064Novobohdalecká 1480/12, 10100 Praha
584567Comet, spol. s r.o.61505137Na Doubkové 2358/7, 15000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
253656ADAMCOVÁ HELENA69096805Rošického 525, 37856 Studená
453013ADAMEC DALIBOR47429984Havlíčkova 3978/72, 76701 Kroměříž
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
188095AMLER JIŘÍ15601897Antonína Dvořáka 329, 51101 Turnov
3910BABKOVÁ JANA66889740Lýskova 2067/45, 15500 Praha
133074BAGIN ZDENĚK120103412, 46343 Český Dub
133072BAGINOVÁ JITKA46051686Lázeňská 140, 46352 Osečná
222623BAJER DAVID75796899Fügnerovo nábř. 28, 66401 Bílovice nad Svitavou
485356BALOUN OLDŘICH4920553621, 34601 Vidice
201411BALVÍN JAROSLAV64159850Novodvorská 175, 28401 Kutná Hora
242078BARÁNEK PAVEL41257821Slovenská 227, 55101 Jaroměř
255341BAREŠOVÁ VLASTA45323321Česká 1108/11, 15800 Praha
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
15410BÁRTA VÁCLAV49207636Krejčího nábř. 603, 33901 Klatovy
109186BARTOŇ JAROSLAV65802519199, 58867 Stará Říše
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
257508BARTŮNĚK PETR62375784Sojovická 573/27, 28922 Lysá nad Labem
241550BARTŮNĚK VLADIMÍR44653468Boženy Němcové 729/28, 32300 Plzeň
453014BASTL VÁCLAV75731827444, 76803 Roštín
188082BAUER VÁCLAV63585227Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod
100017BAUMRUK PAVEL75179598Macháčkova 806/37, 31800 Plzeň
55899BAXA PAVEL11252553Vojtěšská 248/5, 11000 Praha
360402BAYERLE JAN49085409Ševčíkova 1433/6, 41501 Teplice
3921BEDNÁŘ DAVID68471912231, 56153 Dolní Čermná
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
303466UNIPRAG11243864Švermova 1529, 41301 Roudnice nad Labem
1583561Bartoš Pavel87910489Náměstí 28. října 2697, 41301 Roudnice nad Labem
537515Bednářová Zuzana72640715Hakenova 1544, 41301 Roudnice nad Labem
1620648Benda Libor46725008Náměstí 28. října 1534, 41301 Roudnice nad Labem
678863Bergerová Petra49103156Roudnice nad Labem, 41301, Roudnice nad Labem, Náměstí 28. října, 2697
661306Bibiš Lukáš4988817Švermova 1529, 41301 Roudnice nad Labem
1600366Borojević Zoran3066509Kpt. Jaroše 1542, 41301 Roudnice nad Labem
3311516Čaněk Čeněk61362492Kpt. Jaroše 1536, 41301 Roudnice nad Labem
2913806Černá Barbora2215560Náměstí 28. října 2697, 41301 Roudnice nad Labem
3382322Černá Marie46027441Náměstí 28. října 2697, 41301 Roudnice nad Labem
1229981Dipl.um. Pavel Kovařík62442015Náměstí 28. října 2698, 41301 Roudnice nad Labem
2194670Došková Jana86730096Hakenova 1544, 41301 Roudnice nad Labem
103492Dvořák Aleš2827018Kpt. Jaroše 1633, 41301 Roudnice nad Labem
1410053Fengl Lukáš1171399Náměstí 28. října 2698, 41301 Roudnice nad Labem
3144037Chocholatá Eva46771557Kpt. Jaroše 1531, 41301 Roudnice nad Labem
1056933Chocholatý Ondřej72708832Kpt. Jaroše 1531, 41301 Roudnice nad Labem
264353Idelbek Peter88701522Náměstí 28. října 1535, 41301 Roudnice nad Labem
1131622Jabor Jiří70697761Kpt. Jaroše 1543, 41301 Roudnice nad Labem
1113339Kamenář Petr64012620Kpt. Jaroše 1552, 41301 Roudnice nad Labem
754528Klementová Zdenka86729675Hakenova 1544, 41301 Roudnice nad Labem
3002920Klíma Miloslav13320653Hakenova 1544, 41301 Roudnice nad Labem
1295711Koucký Miroslav71798391Náměstí 28. října 1535, 41301 Roudnice nad Labem
616415Krejčí Josef65063431Michálkova 1673, 41301 Roudnice nad Labem
1727121Kušina Jaroslav14834413Náměstí 28. října 1534, 41301 Roudnice nad Labem
2264080Malec Jan65064623Kpt. Jaroše 1536, 41301 Roudnice nad Labem