Lovochemie, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Lovochemie, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 471. Jeho identifikační číslo je 49100262

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Lovochemie, a.s.

Datum zápisu: 1. 11. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 471

Identifikační číslo:49100262

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8yyezni

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zastupování v celním řízení
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Velkoobchod
Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
Reklamní činnost a marketing
Úprava a rozvod užitkové vody
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Výuka jazyka anglického, francouzského a německého
Pořádání seminářů a školení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výuka jazyků
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poradenská činnost v oblasti technického vzdělávání
Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství
Činnost technických poradců v oblasti chemie a technického vzdělávání
Zasilatelství
Projektová činnost ve výstavbě
Hostinská činnost
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Výroba nápojů v prášku a sodové vody
Výroba nápojů
Fotografické služby
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Fotografické služby
Písmomalířské a lakýrnické práce
Výroba a potisk polyetylénové hadice a pytlů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma příloh 1...
Výroba chemických výrobků, zejména umělých hnojiv a viskózového vlákna
Školící a kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti, hygieny práce a...
Revize, opravy a výměna hasících přístrojů
Čištění potrubí, kanalizace, odpadních stok a septiků
Školení a přezkušování jeřábníků,vazačů,obsluh pohyblivých...
Toxikologická měření kvality pracovního a životního prostředí
Provádění úředního měření na silniční váze
Provádění analýzy půdy, kalů, vody a jiných materiálů
Montáže a opravy ocelových konstrukcí
Technologická měření především v oblasti klimatizace, větrání,...
Konstrukce strojů včetně výpočtů a vypracování plánů
Přepravní služby podnikové vlečky
Ubytovací služby /turistická ubytovna/
Rozmnožovací a kopírovací služby
Výroba a regenerace katalytických vložek
Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje , výkonů a...
Dokončovací stavební práce
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Specializovaný maloobchod
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Poskytování technických služeb
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Testování, měření a analýzy
Grafické práce a kresličské práce
Přípravné práce pro stavby
Ubytovací služby
Zemní práce s použitím mechanizace
Obráběčství
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Prodej jedů a žíravin v maloobchodě
Prodej jedů, žíravin a pesticidů
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Leštění kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů
Silniční motorová doprava
Výroba cementového zboží a umělého kamene
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Poskytování software
Automatizované zpracování dat
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Opravy kotlů
Opravy měřicí a regulační techniky
Obkladačství
Tesařství
Truhlářství
Zednictví
Pokrývačství
Opravy a montáž měřidel
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Izolatérství
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Terezínská 57, 410 02 Lovosice
od 03. 12. 2012
Lovosice, Terezínská 57, PSČ 41017
od 01. 12. 2001 do 03. 12. 2012
Lovosice, Terezínská 147, PSČ 41017
od 01. 11. 1993 do 01. 12. 2001
Terezínská 57, 41002 Lovosice

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 02. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 03. 2014

  Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou upravena ve Stanovách společnosti Lovochemie, a.s. uložených ve sbírce listin.
od 12. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 12. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 12. 03. 2014 do 02. 07. 2014

  Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 25.7.2005:-valná hromada určuje, na základě prohlášení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 19.7.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností Lovochemie, a.s., které jsou v majetku hlavního akcionáře a které jsou u oprávněné osoby pro hlavního akcionáře uschovány a na základě prohlášení ING Bank N. V. akciové společnosti založené podle právního řádu Nizozemska, sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemí, registrované v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem 33031431, jednající prostřednictvím své pobočky ING Bank N.V., organizační složka, sídlem na adrese Nádražní 344/25, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 49279866, ze dne 18.7.2005 a na základě prohlášení společnosti AGROBOHEMIE, a.s., o vlastnictví akcií uložených u výše uvedených oprávněných osob, že společnost AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, je hlavním akcionářem společnosti Lovochemie, a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti Lovochemie, a.s. ve výši 98,48%, neboť jsou pro něj u výše zmíněných osob oprávněných provádět úschovu cenných papírů uloženy akcie a hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti, a to celkem akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1.124.124.000,- Kč;-valná hromada konstatuje, že akcionář AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, je akcionářem oprávněným k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění, zejména podle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku;-valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto:všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1.000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;-valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 499,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 245-145/05;-valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti-emitentovi.
od 05. 08. 2005 do 04. 02. 2006

  Řádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 8.7.1999rozhodla o snížení základního jmění.Důvod snížení základního jmění: Společnost nezcizila 652zaměstnaneckých akcií nakoupených od zaměstnanců společnostive lhůtě 12 měsíců od jejich nabytí, a je proto povinnao jejich jmenovitou hodnotu snížit základní jmění.Rozsah snížení základního jmění: o 652 000,-- Kč, tedyz 1,142.034.000,-- Kč na 1,141.382.000,-- Kč.Způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno: Sníženímpočtu zaměstnaneckých akcií o 652 ks a jejich zničení.
od 20. 09. 1999 do 15. 05. 2000

  Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne31.8.1998 byla prodána část podniku - výrobna kordových vláken -obchodní společnosti Glanzstoff - Bohemia, s.r.o. se sídlemLovosice, Terezínská 147, IČO: 25039353.
od 26. 10. 1998

  Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění zedne 12.5.1998:1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno:minimálně o 250.000.000,- Kč (slovy: dvěstě padesát miliónůkorun českých) a maximálně o 260.000.000,- Kč (slovy: dvěstěšedesát miliónů korun českých).Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:- počet : minimálně 250.0000 a maximálně 260.000- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- druh : kmenové- forma : na majitele- podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné.3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií vrozsahu jeho podílu na základním jmění.Místo pro vykonání přednostního práva:sídlo obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. - 110 05Praha 1, Dušní 22.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a začneběžet od 45. dne následujícícho po dni zápisu usnesení mimořádnévalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Doba pro vykonání přednostního práva:v pracovní dny od 9.00 hod do 12.00 hod.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcií:0,3. Takto vypočtený nárok se zaokrouhlí na celé akcie nahoru.Emisní kurs akcií upisovaných s vuyžitím přednostního práva:1.000,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdyprávo mohlo být vykonáno poprvé.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou nabídnuty určitému zájemci - obchodní společnostiAGROBOHEMIE a.s., se sídlem 130 00 Praha 3, Roháčova 83.Nebudou tedy uspány na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku, adni nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy kupisování akcií.5. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií bez využitípřednostního práva:- místo: sídlo obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s.- 110 05 Praha 1, Dušní 22.- lhůta činí tři dny a začne běžet první pracovní den po dniuplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva.- doba: v pracovní dyn od 9.00 hod od 10.00 hod.- emisní kurs: 1.000,- Kč.6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit 30 %emisního kursu upsaných akcií: 708 - 471/0100.Platbu je třeba provést tak, aby nejpozději dva pracovní dny poúpisu byla částka připsána na shora uvedený účet. Jakovariabilní symbol se uvede rodné číslo upisovatele, jde-li ofyzickou osobu, resp. IČ upisovatele, jde-li o právnickou osobu.Nebude-li částka zaplacena ve shora uvedené lhůtě, je úpisprovedený úpisovatelem neplatný.Zbytek hodnoty upsaných akcií se splácí do jednoho roku ode dneúpisu akcií na shora uvedený účet.7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 15. 05. 1998 do 23. 07. 1998

  Rozsah splacení základního jmění: 100 %
od 26. 03. 1997 do 23. 07. 1998

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/91Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 11. 1993

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne23.9.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve-deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsa-ženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Seve-ročeské chemické závody, státní podnik.
od 01. 11. 1993

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 1141382000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 12. 2015

Počet: 11 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 03. 2014 do 12. 03. 2014

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 03. 2014 do 12. 03. 2014

Počet: 38 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 03. 2014 do 12. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 03. 2014 do 12. 03. 2014

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 03. 2014 do 12. 03. 2014

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 08. 2007 do 21. 08. 2007

Počet: 11 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 08. 2007 do 21. 08. 2007

Počet: 4 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 08. 2007 do 21. 08. 2007

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 08. 2007 do 21. 08. 2007

Počet: 38 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 08. 2007 do 21. 08. 2007

Počet: 1 141 382 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 10. 2002 do 21. 10. 2002

Počet: 1 141 234 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 01. 12. 2001 do 01. 12. 2001

Počet: 148 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 01. 12. 2001 do 01. 12. 2001

Počet: 148 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 15. 05. 2000 do 15. 05. 2000

Počet: 1 141 234 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 23. 07. 1998 do 23. 07. 1998

Počet: 890 878 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 22. 02. 1995 do 22. 02. 1995

Počet: 800 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 22. 02. 1995 do 22. 02. 1995

Počet: 890 678 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 04. 1994 do 01. 04. 1994

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 01. 04. 1994 do 01. 04. 1994

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 11. 1993 do 01. 11. 1993

Počet: 890 678 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 11. 1993 do 01. 11. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO:26185610

Adresa: Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 18. 12. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 12. 2009


Název/Jméno: DEZA, a.s.

IČO:11835

Adresa: Valašské Meziříčí, Masarykova 753, PSČ 75728
od 11. 08. 2008 do 18. 12. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 08. 2008 do 18. 12. 2009


Název/Jméno: AGROBOHEMIE, a.s.

IČO:63078121

Adresa: Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
od 21. 08. 2007 do 11. 08. 2008
Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 13000
od 04. 02. 2006 do 21. 08. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 02. 2006 do 11. 08. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KURKA MICHAL

IČO: 68400195

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 12. 2015

Adresa: Jedličkova 1120, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 04. 12. 2015


Název/Jméno: VESELÝ JIŘÍ

IČO: 18636110

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2014 do 02. 07. 2014

Adresa: Skalice 96, 412 01 Žitenice
od 02. 12. 2015
Marie Majerové 1827/15, Předměstí, 412 01 Litoměřice
od 12. 03. 2014 do 02. 12. 2015


Název/Jméno: KASPER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 11. 2007 do 04. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2004 do 23. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1997 do 09. 12. 2003
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 03. 1997 do 16. 12. 1997

Adresa: Pokratická 92/3, Pokratice, 412 01 Litoměřice
od 08. 01. 2015 do 04. 12. 2015
Litoměřice, Pokratická 92/3, PSČ 41201
od 18. 12. 2009 do 08. 01. 2015
Litoměřice, Pokratická 92/3
od 29. 07. 2004 do 18. 12. 2009
Litoměřice, Pokratická 92/3
od 12. 12. 2000 do 09. 12. 2003
Litoměřice, Pokratická 92
od 26. 03. 1997 do 12. 12. 2000


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2014

Adresa: Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
od 02. 07. 2014


Název/Jméno: HOZÁKOVÁ VĚRA

IČO: 46724117

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2008

Adresa: Nové Kopisty 89, 412 01 Terezín
od 18. 10. 2013
Terezín - Nové Kopisty 89, PSČ 41155
od 21. 07. 2008 do 18. 10. 2013


Název/Jméno: CINGR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 2008 do 25. 03. 2009

Adresa: K Mokřadu 425, 251 62 Louňovice
od 04. 08. 2013
č.p. 96, 278 01 Chvatěruby
od 19. 03. 2013 do 04. 08. 2013
Chvatěruby 96, PSČ 27801
od 08. 04. 2008 do 19. 03. 2013


Název/Jméno: SPĚVÁČEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 12. 2003 do 17. 07. 2013

Adresa: Řecká 1450/12, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
od 17. 07. 2013
Děčín, Řecká 1450/12, PSČ 40502
od 19. 07. 2008 do 17. 07. 2013
Děčín, Řecká 1450/12
od 09. 12. 2003 do 19. 07. 2008


Název/Jméno: TESAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2013

Adresa: Na Zdolnici 327, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
od 19. 03. 2013


Název/Jméno: VĚK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2013

Adresa: Za Humny 137, Zeměchy, 278 01 Kralupy nad Vltavou
od 19. 03. 2013


Název/Jméno: STOKLASA JAN

IČO: 16907558

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2013

Adresa: Polní 240, 251 62 Louňovice
od 19. 03. 2013


Název/Jméno: BRABEC RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 07. 2011 do 12. 03. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 02. 2011 do 26. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 04. 2008 do 09. 02. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 07. 2005 do 08. 04. 2008

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Březinova 1184, PSČ 27201
od 12. 04. 2006 do 12. 03. 2014
Kladno, Chodská 627, PSČ 27201
od 14. 07. 2005 do 12. 04. 2006


Název/Jméno: ČERNÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 02. 2011 do 19. 03. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 2008 do 09. 02. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 07. 2005 do 08. 04. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1997 do 14. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996

Adresa: Lovosice, Lhotecká 1172/4, PSČ 41002
od 29. 04. 2005 do 19. 03. 2013
Lovosice, Dlouhá 1043/3
od 16. 12. 1997 do 29. 04. 2005
Lovosice, Dlouhá 1043/3, okres Litoměřice
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997
Lovosice, Dlouhá 1043
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: BABIŠ ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 04. 2008 do 25. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 12. 1997 do 21. 10. 2002
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 03. 1997 do 16. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 02. 1995 do 17. 06. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen přestavenstva
od 01. 11. 1993 do 22. 02. 1995

Adresa: Průhonice, Františka Zemana 876, PSČ 25243
od 08. 04. 2008 do 25. 03. 2009
Praha 3, Roháčova 83
od 26. 03. 1997 do 21. 10. 2002
Bratislava, Dunajská 38
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: NEGROVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 04. 2008 do 26. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1998 do 08. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1997 do 07. 04. 1998

Adresa: Praha 4 - Újezd, Studánková 458, PSČ 14900
od 28. 06. 2006 do 26. 07. 2011
Praha 3, Roháčova 87
od 12. 12. 2000 do 28. 06. 2006
Praha 3, Roháčova 87, PSČ 13000
od 23. 07. 1998 do 12. 12. 2000
Praha 3, Roháčova 87
od 16. 12. 1997 do 07. 04. 1998


Název/Jméno: KERĎO PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 2008 do 25. 03. 2009

Adresa: 92522 Vel´ké Úl´any, Sadová 31, Slovenská republika
od 08. 04. 2008 do 25. 03. 2009


Název/Jméno: KUPŠOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 12. 2003 do 08. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2001 do 09. 12. 2003

Adresa: Praha 8 - Čimice, Chorušická 465/17, PSČ 18100
od 23. 11. 2007 do 08. 04. 2008
Praha 4, Nad Sokolovnou 247/10
od 01. 12. 2001 do 23. 11. 2007


Název/Jméno: ŠILHAN JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2007 do 26. 07. 2011

Adresa: Mělník, Ve Žlábkách 3634, PSČ 27601
od 21. 08. 2007 do 26. 07. 2011


Název/Jméno: CHVOJKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2006 do 28. 06. 2006

Adresa: Neratovice, Na Výsluní 1316/9, PSČ 27711
od 07. 02. 2006 do 28. 06. 2006


Název/Jméno: KAPSA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2001 do 08. 04. 2008

Adresa: Litoměřice, Rooseveltova 798/15, PSČ 41201
od 16. 11. 2005 do 08. 04. 2008
Litoměřice, Vrchlického 292/10
od 04. 09. 2001 do 16. 11. 2005


Název/Jméno: JURÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2005 do 16. 11. 2005

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Pavrovského 16/2557, PSČ 15500
od 14. 07. 2005 do 16. 11. 2005


Název/Jméno: PELEŠKA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 10. 2003 do 14. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2000 do 02. 10. 2003

Adresa: Praha 10 - Pitkovice, Klouzková 71
od 28. 01. 2004 do 14. 07. 2005
Praha 15 - Hostivař, Pražská 1014/2
od 27. 03. 2000 do 28. 01. 2004


Název/Jméno: LUDWIG VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2000 do 21. 07. 2008

Adresa: Třebenice, Loucká 192
od 12. 12. 2000 do 21. 07. 2008


Název/Jméno: KNOBOVÁ VĚRA

IČO: 49268350

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 1999 do 29. 07. 2004

Adresa: Praha 8, Hnězdenská 557
od 20. 09. 1999 do 29. 07. 2004


Název/Jméno: ČERMÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 12. 2003 do 08. 04. 2008

Adresa: Šestajovice, Slunečná 566, PSČ 25092
od 09. 12. 2003 do 08. 04. 2008


Název/Jméno: KUBAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 10. 2002 do 14. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 1997 do 21. 10. 2002
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1994 do 17. 06. 1996

Adresa: Lom u Mostu, Luční 941
od 12. 12. 2000 do 14. 07. 2005
Litvínov, Bezručova 1704
od 16. 12. 1997 do 12. 12. 2000
Litvínov, Bezručova 1704, okres Most
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997
Litvínov, Bezručova 1704
od 07. 11. 1994 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: NOVANSKÝ PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2003 do 09. 12. 2003

Adresa: trvale bytem Bratislava, J. Stanislava 5, Slovenská republika pobyt v ČR: Praha 3, V Kapslovně 7
od 01. 07. 2003 do 09. 12. 2003


Název/Jméno: HASPEKLO JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 10. 2002 do 15. 03. 2003

Adresa: Kochánky 2, okr. Mladá Boleslav
od 21. 10. 2002 do 15. 03. 2003


Název/Jméno: ŽIVEC VÁCLAV

IČO: 71139567

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2001 do 09. 12. 2003

Adresa: Praha 4, Konstantinova 147/10
od 01. 12. 2001 do 09. 12. 2003


Název/Jméno: VOBR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2001 do 09. 12. 2003

Adresa: Počátky, Moravská 264, PSČ 39464
od 01. 12. 2001 do 09. 12. 2003


Název/Jméno: HOŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2001 do 09. 12. 2003

Adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žherská 1669
od 04. 09. 2001 do 09. 12. 2003


Název/Jméno: ŠVARC PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1998 do 13. 06. 2001

Adresa: Praha 9 - Letňany, Místecká 451
od 07. 04. 1998 do 13. 06. 2001


Název/Jméno: DOLANSKÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2000 do 04. 09. 2001

Adresa: Veltrusy, Zahradní 613
od 12. 12. 2000 do 04. 09. 2001


Název/Jméno: HARTMAN RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2000 do 17. 01. 2001

Adresa: Praha 5, Duškova 6
od 12. 12. 2000 do 17. 01. 2001


Název/Jméno: GALIA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1997 do 09. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 02. 1995 do 17. 06. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 do 22. 02. 1995

Adresa: Litoměřice, Sadová 452/11
od 26. 03. 1997 do 09. 12. 2003
Litoměřice, Sadová 452/11
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: ŠUBERT VÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 1999 do 13. 06. 2001

Adresa: Praha 4, Klapálkova 2238/1
od 20. 09. 1999 do 13. 06. 2001


Název/Jméno: LANDA JAN

IČO: 74387294

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 03. 2000 do 01. 12. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 09. 1999 do 27. 03. 2000
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996

Adresa: Lovosice, 28. října 836/27
od 20. 09. 1999 do 01. 12. 2001
Lovosice, 28. října 27
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: LUSTIK OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 2000 do 09. 12. 2003

Adresa: Lovosice, Wolkerova 760/1
od 27. 03. 2000 do 09. 12. 2003


Název/Jméno: VODIČKA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 1999 do 27. 03. 2000

Adresa: Lovosice, Jabloňová alej 960
od 20. 09. 1999 do 27. 03. 2000


Název/Jméno: CIVÍN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 1998 do 20. 09. 1999

Adresa: Praha 5, Kurzova 2391, PSČ 15500
od 23. 07. 1998 do 20. 09. 1999


Název/Jméno: UHLÍŘ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1998 do 20. 09. 1999

Adresa: Praha 4 - Chodov, Donovalská 1152
od 07. 04. 1998 do 20. 09. 1999


Název/Jméno: NEGRA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 1998 do 20. 09. 1999

Adresa: Praha 3, Roháčova 87
od 07. 04. 1998 do 20. 09. 1999


Název/Jméno: SOUČEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 1998 do 23. 07. 1998

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Na staré mlýnské cestě 494
od 07. 04. 1998 do 23. 07. 1998


Název/Jméno: BRYNDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1997 do 07. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997

Adresa: Praha, Soukenická 2060/27
od 16. 12. 1997 do 07. 04. 1998
Praha 1, Soukenická 2060/27
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: KOPENEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1997 do 07. 04. 1998

Adresa: Praha 3, Čáslavská 3
od 26. 03. 1997 do 07. 04. 1998


Název/Jméno: ŠMEJKAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1997 do 07. 04. 1998
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 06. 1996 do 07. 04. 1998

Adresa: Praha 4, Okružní 2163
od 17. 06. 1996 do 07. 04. 1998


Název/Jméno: ZATLOUKAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1997 do 20. 09. 1999

Adresa: Most, J.Ševčíka 858
od 16. 12. 1997 do 20. 09. 1999


Název/Jméno: NEČAS MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1997 do 23. 07. 1998
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 03. 1997 do 16. 12. 1997

Adresa: Most, Eduarda Basse 1156/3
od 26. 03. 1997 do 23. 07. 1998


Název/Jméno: NOVÁK KAREL

IČO: 69101604

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 1997 do 27. 03. 2000
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 03. 1997 do 07. 04. 1998

Adresa: Lovosice, Třebenická 1
od 26. 03. 1997 do 27. 03. 2000


Název/Jméno: VYBÍRAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 03. 1997 do 16. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 02. 1995 do 17. 06. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 do 22. 02. 1995

Adresa: Lovosice, Vodní 1002
od 26. 03. 1997 do 16. 12. 1997
Lovosice, Vodní 1002
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: MÜLLER GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 1997 do 16. 12. 1997

Adresa: Třebenice, Nádražní 395
od 26. 03. 1997 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: MAŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 08. 1996 do 26. 03. 1997

Adresa: Zápy 169, PSČ 25001
od 23. 08. 1996 do 26. 03. 1997


Název/Jméno: VÁVRA VILÉM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997

Adresa: Neratovice, Na skalkách 918, okres Mělník
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: TOMAIER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1996 do 24. 10. 1996

Adresa: Praha 10, Kopretinová 2166/14
od 17. 06. 1996 do 24. 10. 1996


Název/Jméno: PALAS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Urbánkova 3367/61
od 17. 06. 1996 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: RŮŽIČKA VLADIMÍR

IČO: 62760360

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 06. 1996 do 26. 03. 1997

Adresa: Nový Jáchymov 75, Otročiněves
od 17. 06. 1996 do 26. 03. 1997


Název/Jméno: JANSTA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 06. 1996 do 26. 03. 1997

Adresa: Nymburk, 2. května 1133
od 17. 06. 1996 do 26. 03. 1997


Název/Jméno: KASPER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 do 17. 06. 1996

Adresa: Litoměřice, Pokratická 92
od 27. 09. 1995 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: KYSELO LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 1994 do 07. 11. 1994

Adresa: Litvínov, Valdštejnská 821
od 18. 04. 1994 do 07. 11. 1994


Název/Jméno: NOVÁK ČESTMÍR

IČO: 1778897

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 do 07. 11. 1994

Adresa: Litvínov-Janov, Luční 304
od 01. 11. 1993 do 07. 11. 1994


Název/Jméno: ŠIMEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996

Adresa: Praha 8, Zlonínská ll/ll24
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: ČÁMEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 11. 1993 do 26. 03. 1997

Adresa: Terezín, Vodárenská 300
od 01. 11. 1993 do 26. 03. 1997


Název/Jméno: JAŠKOV PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 11. 1993 do 26. 03. 1997

Adresa: Lovosice, K. Maličkého 976
od 01. 11. 1993 do 26. 03. 1997


Název/Jméno: KESSLER MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996

Adresa: Praha 8, Klíčanská 7
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: SKÁCEL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996

Adresa: Litoměřice, M. Majerové 1842/31
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Název/Jméno: KSANDROVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996

Adresa: Praha 9-Lehovec, Kukelská 904
od 01. 11. 1993 do 17. 06. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 11. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Lustik


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 2006


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 10. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 10. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 7. 2001

Obory činnosti: - chemickými látkami a výrobky
od 13. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Šimon

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka nákladních automobilů, říčních lodí
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 05. 09. 2000 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka jazyka anglického, francouzského a německého

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Pořádání seminářů a školení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka jazyků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2000

Obory činnosti: - výuka (anglického,francouzského,německého)
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 8. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 8. 1999


Poradenská činnost v oblasti technického vzdělávání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Jindřich Kroupa

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. František Kalivoda

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Činnost technických poradců v oblasti chemie a technického vzdělávání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 8. 1999

Obory činnosti: - chemie
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- techického vzdělávání
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 8. 1999

Obory činnosti: - vnitrostátní
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- mezinárodní
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 2. 1997

Zánik oprávnění:14. 7. 2003


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 1. 1997

Zánik oprávnění:3. 8. 2000


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 6. 1996

Přerušení: od 01. 07. 2009 do 31. 12. 2014


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolen

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 2. 1996


Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 7. 1995

Zánik oprávnění:6. 1. 2000


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 5. 1995

Obory činnosti: - v dopravě
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 5. 1995

Obory činnosti: - zemědělskými produkty
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- hnojivy,zahrádkářskými potřebami
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nápojů v prášku a sodové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 3. 1994

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Výroba nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 3. 1994

Obory činnosti: - v prášku - sodové vody
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Fotografické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Vladimír Kočí

Zánik oprávnění:3. 8. 2000


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislava Kadavá


Fotografické služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:26. 6. 2000


Písmomalířské a lakýrnické práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Výroba a potisk polyetylénové hadice a pytlů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma příloh 1-3 zák.č.455/91 Sb.,)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Výroba chemických výrobků, zejména umělých hnojiv a viskózového vlákna

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Školící a kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:19. 7. 2000


Revize, opravy a výměna hasících přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Čištění potrubí, kanalizace, odpadních stok a septiků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Školení a přezkušování jeřábníků,vazačů,obsluh pohyblivých pracovních plošin,provozních techniků,obsluh a opravářů plynových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Toxikologická měření kvality pracovního a životního prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Provádění úředního měření na silniční váze

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Provádění analýzy půdy, kalů, vody a jiných materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Tadeáš Slezák

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Montáže a opravy ocelových konstrukcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Technologická měření především v oblasti klimatizace, větrání, prašnosti, včetně poradenské činnosti v této oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Otakar Lustik

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Konstrukce strojů včetně výpočtů a vypracování plánů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Šimon

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Přepravní služby podnikové vlečky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Ubytovací služby /turistická ubytovna/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Rozmnožovací a kopírovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 01. 11. 1993 do 02. 07. 2001

Odpovědní zástupci: Vladimír Kočí

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Výroba a regenerace katalytických vložek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Vladimír Kočí

Zánik oprávnění:13. 7. 2000


Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje , výkonů a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Dokončovací stavební práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - malířské a natěračské práce
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - výroba polyelylénové hadice a pytlů
od 14. 01. 2002 do 14. 07. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:14. 7. 2003


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - hnojiva, zahrádkářské potřeby
od 14. 01. 2002 do 14. 07. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:14. 7. 2003


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - umělých hnojiv
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- abraziv
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - čištění potrubí,kanalizace,odpadních stok a septiků - revize, opravy a výměna hasících přístrojů
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - toxikologická měření kvality pracovního a živnotního prostředí - měření na silniční váze - orientační analýzy půdy,kalů,vody a jiných materiálů - orientační měření v oblasti klimatizace,větrání a prašnosti
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - zhotovení technických výkresů
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - lešenářské práce
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zemní práce s použitím mechanizace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Přerušení: od 01. 07. 2009 do 31. 12. 2014


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993


Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiřina Henschová

Zánik oprávnění:2. 7. 1996


Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993

Zánik oprávnění:6. 1. 2000


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993

Zánik oprávnění:2. 11. 2000


Leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 1993

Odpovědní zástupci: Václav Chvapil

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 5. 1993

Obory činnosti: - pískování, otryskávání
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- potahování nekovovými materiály
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- leštění
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- svařování
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Vodička

Zánik oprávnění:15. 2. 1995


Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 1. 1993

Zánik oprávnění:2. 7. 2001


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Miroslav Šoral


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Šimon

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Vybíral

Zánik oprávnění:26. 7. 2001


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Obory činnosti: - poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Obory činnosti: - zpracování dat
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 14. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 27. 08. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 02. 10. 2002 do 08. 01. 2009
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 02. 10. 2002
Ubytovací služby
od 14. 01. 2002
Velkoobchod
od 09. 07. 2001 do 08. 01. 2009
Úprava a rozvod užitkové vody
od 04. 09. 2000 do 08. 01. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 04. 09. 2000 do 08. 01. 2009
Realitní činnost
od 04. 09. 2000 do 08. 01. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 04. 09. 2000 do 08. 01. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 04. 09. 2000 do 08. 01. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 04. 09. 2000 do 08. 01. 2009
Výuka jazyků
od 04. 09. 2000 do 08. 01. 2009
Zasilatelství
od 16. 08. 1999 do 08. 01. 2009
Činnost technických poradců v oblasti chemie a technického vzdělávání
od 16. 08. 1999 do 08. 01. 2009
Zprostředkování služeb
od 24. 05. 1995 do 08. 01. 2009
Zprostředkování obchodu
od 24. 05. 1995 do 08. 01. 2009
Výroba nápojů
od 14. 03. 1994 do 08. 01. 2009
Grafické práce a kresličské práce
od 01. 11. 1993 do 08. 01. 2009
Výroba chemických látek a chemických přípravků
od 01. 11. 1993 do 08. 01. 2009
Poskytování technických služeb
od 01. 11. 1993 do 08. 01. 2009
Dokončovací stavební práce
od 01. 11. 1993 do 08. 01. 2009
Testování, měření a analýzy
od 01. 11. 1993 do 08. 01. 2009
Ubytovací služby
od 01. 11. 1993 do 08. 01. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 01. 11. 1993 do 08. 01. 2009
Přípravné práce pro stavby
od 01. 11. 1993 do 08. 01. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 07. 05. 1993 do 08. 01. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 25. 01. 1993 do 08. 01. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 25. 01. 1993 do 08. 01. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 12. 01. 1993
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 12. 01. 1993
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 12. 01. 1993 do 31. 12. 2014
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 12. 01. 1993
Velkoobchod a maloobchod
od 12. 01. 1993
Zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 01. 1993
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 12. 01. 1993
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 12. 01. 1993
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 12. 01. 1993
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 12. 01. 1993
Výroba hnojiv
od 12. 01. 1993
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 12. 01. 1993
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 12. 01. 1993
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 12. 01. 1993 do 08. 01. 2009
Poskytování technických služeb
od 12. 01. 1993
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 12. 01. 1993
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 12. 01. 1993
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 12. 01. 1993
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 12. 01. 1993
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 12. 01. 1993
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 12. 01. 1993
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 12. 01. 1993


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Přerušení: od 01. 07. 2009 do 31. 12. 2014


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Zlata Haklová

Zánik oprávnění:18. 4. 1997


Opravy kotlů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Zánik oprávnění:3. 8. 2000


Opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Jandl

Zánik oprávnění:1. 10. 1996


Obkladačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Zánik oprávnění:8. 6. 2000


Tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Zánik oprávnění:14. 7. 2003


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Hana Kuglerová

Zánik oprávnění:14. 7. 2003


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Volhejn, CSc.
Ing. Zdeněk Kaftan

Zánik oprávnění:14. 7. 2003


Pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Zánik oprávnění:14. 7. 2003


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Vávra

Přerušení: od 01. 07. 2009 do 31. 12. 2014


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 1. 1993

Přerušení: od 01. 07. 2009 do 12. 07. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49100262

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 11. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3406050" B E R A N E C " Ch o m u t o v spol. s r.o.48291129Chomutov, nám. 1.máje 89, PSČ 43001
1331740" H E L P S spol. s r.o. " v likvidaci62738631Teplice, J.Koziny č.1443/1
3031608" N a N " spol. s r.o. - v likvidaci44269498Wuchterlova 336/22, Dejvice, 160 00 Praha 6
617011"Bytové družstvo Františka Ondříčka 4"26020700České Budějovice, Františka Ondříčka 977/4, PSČ 37011
2254527"Družstvo Havlíčkova 13"25180631České Budějovice, Havlíčkova 13, PSČ 37001

Související osoby

Firmy v okolí