Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Marks and Spencer Czech Republic, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3820. Její identifikační číslo je 64949974

Výpis z obchodního rejstříku Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Datum zápisu: 29. 2. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3820

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xgqe4cm

Předmět podnikání: Pekařství, cukrářství
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Hostinská činnost
Směnárenská činnost
Specializovaný maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Reklamní činnost a marketing
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha

Adresy: Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 14000
od 23. 11. 2009
Praha - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 14000
od 13. 11. 2009 od 23. 11. 2009
Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 14000
od 31. 01. 2006 od 13. 11. 2009
Praha 2, Tylovo náměstí 3/15, PSČ 12000
od 25. 02. 2005 od 31. 01. 2006
Praha 9, Ostravská 623
od 29. 02. 1996 od 25. 02. 2005

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 9.9.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.300.000.000, Kč (dvě miliardy tři sta milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 175.000.000, Kč (jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.475.000.000,- Kč (dvě miliardy čtyři sta sedmdesát pět milionů korun českých). Upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 2.300 (dva tisíce tři sta) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu.3.Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali.4.Všechny nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu, tj. celkem 2.300 (dva tisíce tři sta) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je obchodní společnost MARKS AND SPENCER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED se sídlem Waterside House, 35 North Wharf Road, Londýn W2 1NW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, obchodní společnost založená dle práva Anglie a zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 2615081.5.Lhůta pro upsání nových činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů a počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta pro upsání končí nejpozději dne 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct). Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci jako upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným oproti podpisu (upisovatel se pro účely doručení může nechat zastoupit zmocněncem).6.Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).7.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet společnosti č. 2055990207/2600 vedený u Citibank Europe, plc., organizační složka následovně:-30 %, tj. 690.000.000,- Kč (šest set devadesát milionů korun českých) do okamžiku podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,-70 %, tj. 1.610.000.000,- Kč (jedna miliarda šest set deset milionů korun českých), v jedné nebo více splátkách, nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.8.Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.9.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.10.Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností určenému zájemci doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či jeho osobním předáním proti podpisu.11.Návrh smlouvy o upsání akcií musí zejména obsahovat:-údaj o tom, že se ostatní akcionáři vzdali přednostního práva na upisování;-počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií;-výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení a číslo účtu u banky pro splacení peněžitého vkladu s tím, že platba bude označena jako "capital contribution".12.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00 a podpisy stran budou úředně ověřeny.
od 02. 10. 2015 od 21. 03. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 25. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 25. 07. 2014 od 21. 03. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 06. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 03. 2014 od 25. 07. 2014

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 160.000.000,- Kč (slovy: sto šedesát miliónů korun českých), tj. z 15.000.000,- Kč (slovy: patnácti miliónů korun českých) na 175.000.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát pět miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem.Upisování nových akcií společnosti nad částku, o níž má být zvýšen základní kapitál společnosti se nepřipouští.Počet nově upisovaných akcií společnosti činí 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc). Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť se všichni akcionáři společnosti dnešního dne, tj. 20. března 2008, vzdali svého přednostního práva na upisování 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc) kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě a s emisním kurzem 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které budou upisovány na základě tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu.Všech 160.000 (slovy: sto šedesát tisíc) kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude upsáno akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta k uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, činí třicet pracovních dní a počne běžet ode dne, kdy usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku nabude právní moci. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionářů uvedeného v seznamu akcionářů a na adresu zmocněnců akcionářů do tří dnů od nabytí právní moci usnesení. Místem upsání nových akcií, tj. místem uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu bude notářská kancelář JUDr. Ivy Šídové, na adrese Praha 1, Platnéřská 191/6.Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou akcii.Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurz nově upisovaných akcií na bankovní účet společnosti číslo 1031033133 vedený u Raiffeisenbank, a.s., a to do třiceti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu.
od 26. 03. 2008 od 04. 06. 2008

  Usnesením valné hromady společnosti COMS, a.s. ze dne 12.7.2007 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z Kč 15,000.000,-- o 65,000,000,-- do výše Kč 80,000.000,--. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 65 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1,000.000,-- a při emisním kusu Kč 1,000.000,-- na jednu akcii. Vzhledem k tomu, že emisní kurs má být zcela splacen započtením pohledávky určitými zájemci "se přednostiní právo akcionářů na upsání akcií z povahy věci neuplatní, resp. se vylučuje. Akcie nebudou kótované. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány takto: započtením pohledávky: 1. 52 kusů o jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,-- jedné akcie upíše akcionář Ing. Dušan Mrozek, ř.č. 620919/2077, bytem Průhonice, Chrpová 644, okres Praha-západ. 2. 13 kusů o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,-- jedné akcie upíše akcionář Zbyněk Mrózek, r.č. 580716/0425, bytem Průhonice, Na Michovkách III 703.Valná hromada jenomyslně souhlasí se započtením peněžitých pohledávek výše uvedených upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči upisovatelům na splacení emisního kursu upisovaných akcií, a to zejména započtení nasledujících pohledávek upisovatelů.Ad 1. Ing. Dušan Mrozek: započtení části pohledávky ve výši Kč. 52,000.000,-- vzniklé z titulu smlouvy o převodu akcií ze dne 27.2.2007, uzavřené mezi Ing. Dušanem Mrozkem jako prodávajícím a společností COMS, a.s., jako kupujícím, na základě které byly na společnosti COMS, a.s. převedeny akcie společnosti M&M Holding, a.s., IČ: 256 59 014 se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, a to v počtu 8 kusů o jemnovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-- a dle znaleckého posudku společnosti NOVOTA, a.s. se sídlem Klimentská1652/36, Praha 1 ze dne 23.3.2007 při emisním kursu jedné akcie ve výši Kč 15,100.000,--. Celková hodnota prodaných akcií činila Kč 120,800.000,--. Dne 31.3.2007 došlo na základě dohody o započtení pohledávek mezi Ing. Dušanem Mrozkem a společností COMS, a.s. ve výši Kč 64,824.869,96 za Ing. Dušanem Mrozkem na tuto pohledávku Ing. Dušana Mrozka za společností COMS, a.s.částky Kč 55,975.130,04. Předmětem započtení je tedy celá hodnota upisovaných akcií ve výši Kč 52,000.000,--. Tato pohledávka byla splatná ke dni 10.4.2007.Ad 2. Zbyněk Mrózek: započtení části pohledávky ve výši Kč 13,000.000,-- vzniklé z titulu smlouvy o převodu akcií ze dne 27.2.2007, uzavřené mezi Zbyňkem Mrózkem jako prodávajícím a společností COMS, a.s., jako kupujícím, na základě které byly na společnost COMS, a.s. převedeny akcie společnosti M&M Holding, a.s., IČ: 256 59 014 se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, a to v počtu 2 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-- a dle zanaleckého posudku společnosti NOVOTA, a.s. se sídlem Klimentská 1652/36, Praha 1 ze dne 23.3.2007 při emisním kursu jedné akcie ve výši Kč 15,100.000,--. Celková hodnota prodaných akcií činila Kč 30,200.000,--. Dne 31.3.2007 došlo na základě dohody o započtení pohledávek mezi Zbyňkem Mrózkem a společností COMS, a.s. k započtení pohledávky COMS, a.s. ve výši Kč 16,099.052,64 za Zbyňkem Mrózkem na tuto pohledávku Zbyňka Mrózka za společností COMS, a.s. Ke dni 12.7.2007 dosahuje pohledávka Zbyňka Mrózka za společností COMS, a.s. částky Kč 14,100.947,36. Předmětem započtení je tedy celá hodnota upisovaných akcií ve výši Kč 13,000.000,--. Tato pohledávka byla splatná ke dni 10.4.2007.Dle vyjádření auditora pana Ing. Tomáše Novotného ze dne 12.7.2007 jsou tyto shora citované závazky ke dni 12.7.2007 v účetnictví společnosti COMS, a.s. řádně vedeny a existují.Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny mezi společností COMS, a.s. a pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem v sídle společnosti COMS, a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79 s tím, že lhůta pro upisování bude činit tři měsíce a její počátek bude oznámen upisovatelům doporučenými dopisy s doručenkou zaslanými představenstvem společnosti. Přílohou oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií.Počátek lhůty nesmí předcházet dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností COMS, a.s. a pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií.Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost za pány Ing. Dušanem Mrozkem a Zbyňkem Mrózkem z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají panové Ing. Dušan Mrozek a Zbyněk Mrózek za splečností COMS, a.s. budou splaceny částečně, a to v rozsahu uvedeném shora s tím, že části kupní ceny za převod akcií společnosti M&M Holding, a.s. zůstávají nadále závazkem společnosti COMS, a.s. Emisní kurs nových akcií činí Kč 1,000.000,-- za jednu kmenovou akcii v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 1,000.000,--. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti.Všichni akcionáři prohlásili výslovně do notářského zápisu před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, že se vzdávají přednostního práva na upisování akcií.
od 19. 09. 2007 od 21. 01. 2008

  Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 30%základního jmění společnosti.
od 29. 02. 1996 od 18. 12. 2002

Akcie

Počet: 2 300 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 10. 2015

Počet: 160 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 06. 2008

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ANDREW SCOTT HOLMES

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2016


Název/Jméno: GLENISTER JONATHAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 03. 2016


Název/Jméno: SMEYERS FRANÇOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 08. 2015 od 21. 03. 2016


Název/Jméno: MUNSON JAMES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 2015


Název/Jméno: KRIEBEL JURGEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: HARRIS RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015 od 18. 08. 2016


Název/Jméno: SMITH JONATHAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2014 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: MACIEJ RYSZARD KOPROWSKI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 2014 od 06. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2014 od 02. 09. 2014


Název/Jméno: ŠIŠÁK LUDĚK

IČO: 11558482

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2014 od 02. 09. 2014


Název/Jméno: DANIEL PAUL MAPP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2014 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: THOMAS OWEN MACKAY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2014 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: Mrozek Dušan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 2013 od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 02. 1996 od 01. 10. 2008


Název/Jméno: PARK MILYAE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 10. 2011 od 06. 03. 2014


Název/Jméno: HUGO JAMES ADAMS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 12. 2010 od 06. 03. 2014


Název/Jméno: NICHOLAS DERMOTT VANCE ALLEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2010 od 06. 03. 2014


Název/Jméno: CLEM CHARALAMBOS CONSTANTINE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 2010 od 03. 10. 2011


Název/Jméno: DIVIŠ MIROSLAV

IČO: 70776563

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 2008 od 06. 03. 2014
Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2002 od 31. 01. 2006


Název/Jméno: Carl Anthony Leaver

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2008 od 29. 12. 2010


Název/Jméno: MRÓZEK ZBYNĚK

IČO: 13014846

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2008 od 25. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 12. 2002 od 01. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 18. 12. 2002


Název/Jméno: PŠENIČKA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 12. 2002 od 01. 10. 2008


Název/Jméno: MROZKOVÁ JARMILA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 12. 2002 od 01. 10. 2008


Název/Jméno: PIASECKI SIMEON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2008 od 29. 12. 2010


Název/Jméno: PLATT HAMISH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 10. 2008 od 29. 12. 2010


Název/Jméno: NEMČÍK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2006 od 01. 10. 2008


Název/Jméno: PALOCH JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 01. 2006 od 01. 10. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 02. 12. 1998 od 18. 12. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 02. 12. 1998


Název/Jméno: HORKÁ KATARÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 01. 2006 od 01. 12. 2008


Název/Jméno: MROZKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2002 od 31. 01. 2006


Název/Jméno: VODIČKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 12. 1998 od 18. 12. 2002


Název/Jméno: VODIČKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 1996 od 02. 12. 1998


Název/Jméno: KUDĚJ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 29. 02. 1996 od 02. 12. 1998


Název/Jméno: ARON PAVEL

IČO: 68590253

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 02. 1996 od 18. 12. 2002


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 1996 od 18. 12. 2002


Název/Jméno: ŽIVNÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 1996 od 18. 12. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 10. 2016


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 02. 2014

Odpovědní zástupci: 118243


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 07. 2007

Obory činnosti: - prodej v pojízdných prodejnách
od 26. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- stánkový prodej
od 26. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- prodej prostřednictvím Internetu
od 26. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- prodej zboží pomocí prodejních automatů
od 26. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- pochůzkový prodej
od 26. 07. 2007 od 30. 06. 2008
- zásilkový prodej
od 26. 07. 2007 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 2005

Odpovědní zástupci: 118243

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 2004


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 03. 2002

Odpovědní zástupci: 79254

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 118243

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 118243

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 118243

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 118243

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 118243

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 02. 2002

Obory činnosti: Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 23. 07. 2007 od 20. 08. 2008
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 26. 10. 2005 od 20. 08. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 01. 08. 2005
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 08. 2005
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 08. 2005
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 08. 2005
Velkoobchod a maloobchod
od 26. 03. 2002
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 14. 03. 2002
Reklamní činnost a marketing
od 13. 02. 2002 od 20. 08. 2008
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 13. 02. 2002 od 20. 08. 2008
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 13. 02. 2002 od 20. 08. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 13. 02. 2002 od 20. 08. 2008
Specializovaný maloobchod
od 13. 02. 2002 od 20. 08. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 13. 02. 2002

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 118246


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 02. 1996

Odpovědní zástupci: 118243

Zánik oprávnění:31. 10. 2007


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ64949974

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 12. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1166417"STS", Kamenice nad Lipou, s.r.o.62502522Masarykova 21, 39470 Kamenice nad Lipou
11265234Nature, a.s.27368891Křenova 439/15, 16200 Praha
3113626ADVANTA SERVIS, s.r.o.60707216Na Soutoku 135, 78814 Rapotín
1742008ADVANTA, s.r.o. "v likvidaci"46581081524, 78805 Libina
1255762AGRO Láz, s.r.o.503899517, 38601 Radomyšl
726448Aircraft Industries Defense, a.s.63080516Na strži 241/28, 14000 Praha
2473530ALBERGA,a.s. v likvidaci49972405Zeleného 1381/72, 61600 Brno
769340Alpha International Finance (CZ) s.r.o. v likvidaci26220636Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Vlkova, 366/21
1405223AMD Konstrukt s.r.o.2746055038, 53821 Křižanovice
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
2859324ARCHEUS, s.r.o. - v likvidaci25827162Rooseveltova 584/9, 60200 Brno
1245582ATELIER SAEM, s.r.o.26391376Branická 26/43, 14700 Praha
1265798ATME s.r.o. v likvidaci26043904Pod Stromovkou 205, 37001 Litvínovice
1172962AULA CZ, spol. s r.o. v likvidaci25736507145, 27741 Kly
816115AZ telemarketing, s.r.o.25914154Zeyerova 918/1, 79001 Jeseník
228651BIO - SKIN, a.s.27659071Kamenné Žehrovice, 27301, Kamenné Žehrovice, Karlovarská, 20
139053Burberry Czech Rep s.r.o.27433064Pařížská 67/11, 11000 Praha
1702504Bytové družstvo Dobrovského Prostějov25325884Dobrovského 1453/12, 79601 Prostějov
3006669C.I.B. TRUST a.s.60193727Lucemburská 2175/22, 13000 Praha
1755465C.T.C. spol. s r.o.40764320Praha, 14700, , NAD VINOHRADEM, 22
1525770CAPRICORN HNĚVŠÍN spol. s r.o.6167983621, 26203 Čím
2537087CONTROL ENERGY s.r.o.60723904Jaselská 1967/6, 75002 Přerov
1057385CPS EUROPE, a.s. v likvidaci25834321Přerov I - Město, Kojetínská 71, PSČ 750 53
1335211CZ Finance a.s.63078414Národní 1435/6, 11000 Praha
639530CZ REAL a.s.63078392Praha, 19000, , Jandova, 3/10

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
353361ANDRLE MICHAL18940153Nezdova 496/30, 10700 Praha
118269ARON PAVEL68590253134, 46844 Josefův Důl
529852BABJÁK ROMAN73206091Sokolská 515, 79084 Mikulovice
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
112257BARTOŠ STANISLAV1015590248, 27735 Kanina
24949BENDOVÁ ZDEŇKA73864650Lipová 627, 36301 Ostrov
230656BENEŠ OLDŘICH74423029Polní 338/19, 63900 Brno
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
127848BERÁNKOVÁ MARTINA62992911Ivana Olbrachta 1911, 28802 Nymburk
73527BERGER JAROSLAV76260518Rydultowská 1370, 73514 Orlová
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb
135297BERNÝ JOSEF3419495Havlíčkovo náměstí 794/5, 70800 Ostrava
93690BEROUNSKÝ PAVEL40078141Petra Bezruče 1097/1, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
383161BEZCHLEB JAN72410612Na špitálce 1066, 69681 Bzenec
53392BEZOUŠKA PAVEL74900757Na okraji 226/54, 16200 Praha
485420BICAN ROMAN75323711136, 79051 Supíkovice
269478BITTNER JOSEF70169179U Kapličky 39, 53002 Pardubice
134924BLÁHOVÁ DAGMAR61359874Mládežnická 2742, 43801 Žatec
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
11844BLECHA ZDENĚK15191940Kárníkova 1535/12, 62100 Brno
3434BOBEK MARTIN46742590Mírové sídliště 93, 46343 Český Dub
508218BOROVIČKA DAVID75894742Lamačova 633/4, 15200 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2037505Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.60792213Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
772459BB C - Maranatha, s.r.o.27394514Vyskočilova 1100/2, 14000 Praha
1288109BRÝLE - ČOČKY, s.r.o.28238362Vyskočilova 1100/2, 14000 Praha
3115149Bühler Praha s.r.o.24317519Vyskočilova 1442/1B, 14000 Praha
2022310Česká florbalová unie61387991Vyskočilova 1442/1B, 14000 Praha
270068Český florbal s.r.o.27945383Vyskočilova 1442/1B, 14000 Praha
1085461D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s.61860701Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
2987076D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR3450872Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
3119956DRAKES Accounting s.r.o., v likvidaci24223301Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
2202311ERGO pojišťovna, a.s.61858714Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
998946ERGO Pro, spol. s r. o.26175401Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
590222Evonik Degussa Praha s.r.o., v likvidaci49712110Praha, 14100, Michle (Praha 4), Vyskočilova, 1481/4
699808GALLE, spol. s r.o.62910914Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
251305Garnish a.s.24691089Praha, 14000, Michle (Praha 4), Vyskočilova, 1481/4
885398Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.64944905Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
1045414GTH catering a.s.24206741Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
2485349GTH CATERING a.s.25075977Praha, 14000, Michle (Praha 4), Vyskočilova, 1481/4
1129451GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o.25753487Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
1452953Cheese and salami s.r.o.29005710Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
2939010Londinium s.r.o.24197254Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
144209Marks and Spencer Czech Republic, a.s.64949974Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
93003Marks and Spencer Services s.r.o.28234910Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
620391Narador s.r.o. v likvidaci24795372Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha
1152123NEZÁVISLOST65398084Vyskočilova 1100/2, 14000 Praha
1893170OKIN FACILITY CZ, s.r.o.25774514Praha, 14000, Michle (Praha 4), Vyskočilova, 1481/4

Fyzické osoby v okolí