MARLA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem MARLA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7213. Její identifikační číslo je 25247549

Výpis z obchodního rejstříku MARLA a.s.

Datum zápisu: 8. 8. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7213

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: g3ae4d9

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Reklamní činnost a marketing
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Jarní 1977/6, 16000 Praha

Adresy: Jarní 1977/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 04. 12. 2016
Praha 6, Jarní 6/1977, PSČ 16000
od 14. 05. 2001 od 04. 12. 2016
Sokolov, Staré náměstí 23, PSČ 35601
od 08. 08. 2000 od 14. 05. 2001

Skutečnosti

  Počet členů správní rady: 1
od 16. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 16. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 06. 2014

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096140267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu sene
od 12. 07. 2003 od 20. 11. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096140267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu senepřipouští.
od 12. 07. 2003 od 12. 07. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096170267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu senepřipouští.
od 12. 07. 2003 od 12. 07. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 14. května 2002 ve forměnotářského zápisu sepsaného JUDr. Václavem Koubou, notářem vPraze čj. N 105/2002, NZ 102/2002 bylo rozhodnuto, že budezvýšen základní kapitál společnosti o 2,000.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upsánímdvaceti nových kmenových listinných akcií na majitele třetíemise, z nichž každá bude o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Jediný akcionář se formálně vzdává přednostního práva naupisování nových akcií společnosti. Akcie nebudou nabídnuty kveřejnému upisu. Všechny budou nabídnuty určitému zájemci,kterým je jediný akcionář, Ing. Stanislav Svoboda, r.č.490130/022, bytem Praha 6, Pláničkova 443/5. Tento zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdy mu budepředložen návrh smlouvy o upsání akcií. Doručením návrhu smlouvymu bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Emisníkurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kursmusí být splacen na účet společnosti u Komerční banky číslo274096140267/0100 ve lhůtě patnácti dnů po uzavření smlouvy oupsání akcií.
od 07. 08. 2002 od 08. 10. 2002

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12.12.2001 ve forměnotářského zápisu sepsaného JUDr. Václavem Koubou, notářem vPraze čj. N 305/2001, Nz 290/2001 bylo rozhodnuto, že budezvýšen základní kapitál společnosti o 2,000.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upsánímdvaceti nových kmenových listinných akcií na majitele druhéemise, z nichž každá bude o jmenovité hodnotě 100.000,Kč. Jedinýakcionář se formálně vzdává přednostního práva na upsiovánínových akcií společnosti. Akcie nebudou nabídnuty k veřejnémuupisu. Všechny budou nabídnuty určitému zájemci, kterým jejediný akcionář, Ing. Stanislav Svoboda, r.č.490130/022, bytemPraha 6, Pláničkova 443/5. Tento zástupce bude oprávněn vykonatúpis ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdy mu bude předložen návrhsmlouvy o upsání akcií. Doručením návrhu smlouvy mu bude oznámenpočátek běhu lhůty pro upisování akcií. Emisní kurs akcií sebude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs musí býtsplacen na účet společnosti u Komerční banky číslo274096140267/0100 ve lhůrtě patnácti dnů po uzavření smlouvy oupsání akcií.
od 27. 02. 2002 od 13. 05. 2002

Akcie

Počet: 70 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 06. 2014

Počet: 50 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 11. 02. 2003 od 20. 11. 2003

Počet: 40 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 08. 10. 2002 od 11. 02. 2003

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 05. 2002 od 08. 10. 2002

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 08. 2000 od 11. 02. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO: 12961027

Datum narození:5. 7. 1970

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Datum narození:30. 1. 1949

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 05. 2001 od 20. 11. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 26. 08. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 16. 06. 2014 od 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2013 od 16. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 05. 2009 od 05. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 08. 2000 od 12. 05. 2005


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO: 12961027

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 07. 2013 od 16. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2005 od 12. 07. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 2000 od 20. 07. 2005


Název/Jméno: BEDAŇ MARTIN

IČO: 71043420

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 07. 2013 od 16. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 06. 2004 od 12. 07. 2013


Název/Jméno: STANĚK KAREL

IČO: 46294678

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2008 od 05. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2005 od 18. 08. 2008


Název/Jméno: SVOBODA TOMÁŠ

IČO: 16830717

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 2005 od 19. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 2001 od 20. 07. 2005


Název/Jméno: SVOBODOVÁ DENISA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 08. 2008 od 12. 07. 2013


Název/Jméno: FUČÍK JAN

IČO: 48834980

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2004 od 18. 08. 2008


Název/Jméno: TŮMA ZDENĚK

IČO: 72150726

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2003 od 18. 08. 2008


Název/Jméno: PĚNČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2000 od 24. 09. 2001


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 48107654

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2000 od 11. 06. 2004


Název/Jméno: ŠIMORDA FRANTIŠEK

IČO: 64426823

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2000 od 29. 05. 2003


Název/Jméno: VLČEK VÍTĚZSLAV

IČO: 12625795

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 08. 2000 od 11. 06. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 06. 2004

Odpovědní zástupci: 321825

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 06. 2004

Odpovědní zástupci: 321825


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 04. 2004

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 04. 2004

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 24428

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 08. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25247549

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:16. 10. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2263111MAEVA a.s.25581325Tobrucká 764/4, 16000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
752668"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci"25296965Pardubice, 53009, Polabiny, Bělehradská, 269
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
541339"SYSTEMS, spol. s r.o.", v likvidaci48290505Liberec, 46005, Liberec V-Kristiánov, Felberova, 123/3
7881325TH ELEMENT s.r.o.24262927Schnirchova 1084/29, 17000 Praha
465301ADRA, o.p.s.61388122Klikatá 1238/90C, 15800 Praha
832278AGS AGRO České Budějovice a.s.48244376Třebízského 1217, 37401 Trhové Sviny
617867AKONTA Pardubice akciová společnost v likvidaci64259927Odlehlá 613/16, 19000 Praha
852274ALNITAK s.r.o.26087065Žitomírská 468/23, 10100 Praha
706780ALPIS s.r.o.25037528Praha 2, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00
262399ANTA s.r.o. v likvidaci43223257Ruprechtická 387/49, 46001 Liberec
947834APIN s.r.o.27595579Koněvova 2660/141, 13000 Praha
21188Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností Třebíč64268357Pražská 987/40, 67401 Třebíč
319708Aspen Institute Prague o.p.s.24247073Palackého 740/1, 11000 Praha
982231ATRIUM, spol. s r.o. v likvidaci15049205třída Míru 92, 53002 Pardubice
488508AUTO ELÁN s.r.o.61329916Dubská 3106, 41501 Teplice
532922AutoESA a.s.25627538K učilišti 170, 10200 Praha
703814Autopotřeby Praha spol.s r.o.47549564Bubenské nábřeží 306/13, 17000 Praha
508743Bytové družstvo Dvojdomí 218 a 219, družstvo26690390Hennerova 219/23, 15000 Praha
361064Bytové družstvo Ovčárská čp. 416-42125663593Ovčárská 419/5, 10800 Praha
496927CARS ASSISTANCE PRAHA, s.r.o.63980070Sedmidomky 458/6, 10100 Praha
834342Cobbler´s & Partners s.r.o.5215781náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
253320Cool travel, s.r.o.44848145Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
27258Československé automobilové opravny Teplice, státní podnik480606Proboštov, 41712, , Kpt.Jaroše, 400
866627ČoKy, o.p.s.2250551Školní 521/2, 35751 Kynšperk nad Ohří
475364Desing TÉDÉ, s. r. o.25924168112, 51723 Žďár nad Orlicí

Související osoby

#NázevICOAdresa
141736ADAMÍK MARTIN87587556Peřinkova 2391/6, 76701 Kroměříž
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
102267ALEXANDER PETR40082563Na Polníku 218, 25090 Jirny
300066AMBROŽ VÍT1429884Nová Říše 872/21, 59401 Velké Meziříčí
183796ANDĚL VÁCLAV13931199Palackého 3768/44, 46604 Jablonec nad Nisou
240137BAČÁK RADEK61965821Nad Lipinou 1729, 73801 Frýdek-Místek
199364BALATKA JAROSLAV72758937609, 46845 Velké Hamry
203967BARÁK JOSEF44153473Okrouhlá 587/34, 62500 Brno
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
87454BÁRTOVÁ JANA62633902Jana Jáši 661, 34201 Sušice
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
122875BEDNÁŘOVÁ LENKA67713599124, 73938 Soběšovice
343324BELLEROVÁ TEREZA2455668Revoluční 1003/3, 11000 Praha
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
7583BENEŠ VLADISLAV76014886Pod Haldou 175, 26101 Příbram
80496BERAN MIROSLAV65259441Za Nádražím 754, 25601 Benešov
95120BERKA JAROSLAV11321377201, 39411 Cetoraz
71881BEROUSEK PETR47953438Zahumení 37/14, 66431 Lelekovice
99339BEZDĚK JAROSLAV75479907184, 39412 Obrataň
341437BIDLO JIŘÍ12061646Na skalce 97, 25065 Líbeznice
30009BÍLEK JOSEF45409765Spartakiádní 1965, 35601 Sokolov
20891BÍLEK ZDENĚK67821880Jasmínová 244/25, 43401 Most
47043BÍLÝ MILAN64747603Havlíčkova 866, 26751 Zdice
107315BITTMANNOVÁ JANETTA63963043Praha, 16200, Liboc, Pavlovská, 588/7
117737BLAŽKOVÁ MARIE47553332Sládkova 1516/14a, 26801 Hořovice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí