MARLA a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem MARLA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7213. Jeho identifikační číslo je 25247549

 
 

Výpis z obchodního rejstříku MARLA a.s.

Datum zápisu: 8. 8. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7213

Identifikační číslo:25247549

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: g3ae4d9

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Silniční motorová doprava osobní
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost a marketing
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Činnost ekonomických a organizačních poradců

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 06. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 16. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 16. 06. 2014

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096140267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu sene
od 12. 07. 2003 do 20. 11. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096140267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu senepřipouští.
od 12. 07. 2003 do 12. 07. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096170267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu senepřipouští.
od 12. 07. 2003 do 12. 07. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 14. května 2002 ve forměnotářského zápisu sepsaného JUDr. Václavem Koubou, notářem vPraze čj. N 105/2002, NZ 102/2002 bylo rozhodnuto, že budezvýšen základní kapitál společnosti o 2,000.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upsánímdvaceti nových kmenových listinných akcií na majitele třetíemise, z nichž každá bude o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Jediný akcionář se formálně vzdává přednostního práva naupisování nových akcií společnosti. Akcie nebudou nabídnuty kveřejnému upisu. Všechny budou nabídnuty určitému zájemci,kterým je jediný akcionář, Ing. Stanislav Svoboda, r.č.490130/022, bytem Praha 6, Pláničkova 443/5. Tento zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdy mu budepředložen návrh smlouvy o upsání akcií. Doručením návrhu smlouvymu bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Emisníkurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kursmusí být splacen na účet společnosti u Komerční banky číslo274096140267/0100 ve lhůtě patnácti dnů po uzavření smlouvy oupsání akcií.
od 07. 08. 2002 do 08. 10. 2002

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12.12.2001 ve forměnotářského zápisu sepsaného JUDr. Václavem Koubou, notářem vPraze čj. N 305/2001, Nz 290/2001 bylo rozhodnuto, že budezvýšen základní kapitál společnosti o 2,000.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upsánímdvaceti nových kmenových listinných akcií na majitele druhéemise, z nichž každá bude o jmenovité hodnotě 100.000,Kč. Jedinýakcionář se formálně vzdává přednostního práva na upsiovánínových akcií společnosti. Akcie nebudou nabídnuty k veřejnémuupisu. Všechny budou nabídnuty určitému zájemci, kterým jejediný akcionář, Ing. Stanislav Svoboda, r.č.490130/022, bytemPraha 6, Pláničkova 443/5. Tento zástupce bude oprávněn vykonatúpis ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdy mu bude předložen návrhsmlouvy o upsání akcií. Doručením návrhu smlouvy mu bude oznámenpočátek běhu lhůty pro upisování akcií. Emisní kurs akcií sebude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs musí býtsplacen na účet společnosti u Komerční banky číslo274096140267/0100 ve lhůrtě patnácti dnů po uzavření smlouvy oupsání akcií.
od 27. 02. 2002 do 13. 05. 2002

Akcie

Počet: 70 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 06. 2014

Počet: 70 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na majitele
od 20. 11. 2003 do 20. 11. 2003

Počet: 50 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 11. 02. 2003 do 11. 02. 2003

Počet: 40 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 08. 10. 2002 do 08. 10. 2002

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 05. 2002 do 13. 05. 2002

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 08. 2000 do 08. 08. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO:13240471

Datum narození:5. 7. 1966

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 05. 04. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Datum narození:17. 12. 1945

Adresa: Praha 6, Pláničkova 443/5
od 14. 05. 2001 do 20. 11. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 05. 2001 do 20. 11. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 26. 08. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 16. 06. 2014 do 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 05. 2009 do 05. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 08. 2000 do 12. 05. 2005

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 12. 07. 2013
Praha 6, Na Ostrohu 1977/39, PSČ 16000
od 19. 05. 2009 do 05. 04. 2013
Praha 6, Pláničkova 443/5
od 14. 05. 2001 do 12. 05. 2005
Mariánské Lázně, Kubelíkova 533, okres Cheb
od 08. 08. 2000 do 14. 05. 2001


Název/Jméno: BEDAŇ MARTIN

IČO: 71043420

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 06. 2004 do 12. 07. 2013

Adresa: Za Strahovem 1104/25, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Praha 6, Za Strahovem 25, PSČ 16900
od 11. 06. 2004 do 12. 07. 2013


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO: 13240471

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2005 do 12. 07. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 2000 do 20. 07. 2005

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Praha 6, Na Ostrohu 1977/39, PSČ 16000
od 19. 05. 2009 do 12. 07. 2013
Praha 6, Pláničkova 443/5, PSČ 16200
od 20. 07. 2005 do 19. 05. 2009
Praha 6, Pláničkova 443/5
od 08. 08. 2000 do 20. 07. 2005


Název/Jméno: SVOBODA TOMÁŠ

IČO: 43920004

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 2005 do 19. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 2001 do 20. 07. 2005

Adresa: Praha 6, Zbuzanská 1071/7, PSČ 16100
od 20. 07. 2005 do 19. 05. 2009
Praha 4, Brandlova 1561/17, PSČ 14900
od 24. 09. 2001 do 20. 07. 2005


Název/Jméno: SVOBODOVÁ DENISA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 08. 2008 do 12. 07. 2013

Adresa: Praha 6, Zbuzanská 1071/7, PSČ 16100
od 18. 08. 2008 do 12. 07. 2013


Název/Jméno: STANĚK KAREL

IČO: 1192370

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2008 do 05. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2005 do 18. 08. 2008

Adresa: Praha 6, Mládeže 397/2, PSČ 16900
od 20. 07. 2005 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: FUČÍK JAN

IČO: 48834980

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2004 do 18. 08. 2008

Adresa: Praha 8, Červenkova 525/6, PSČ 18200
od 11. 06. 2004 do 18. 08. 2008


Název/Jméno: TŮMA ZDENĚK

IČO: 62192817

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2003 do 18. 08. 2008

Adresa: Kejžlice, K Lipnici 19, PSČ 39452
od 29. 05. 2003 do 18. 08. 2008


Název/Jméno: PĚNČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2000 do 24. 09. 2001

Adresa: Hulín, Sadová 921, okres Kroměříž
od 08. 08. 2000 do 24. 09. 2001


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 48107654

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2000 do 11. 06. 2004

Adresa: Přerov, Jasínkova 352/15
od 08. 08. 2000 do 11. 06. 2004


Název/Jméno: VLČEK VÍTĚZSLAV

IČO: 12625795

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 08. 2000 do 11. 06. 2004

Adresa: Hulín, Družba 1286, okres Kroměříž
od 08. 08. 2000 do 11. 06. 2004


Název/Jméno: ŠIMORDA FRANTIŠEK

IČO: 64426823

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2000 do 29. 05. 2003

Adresa: Hulín, Wolkerova 781, okres Kroměříž
od 08. 08. 2000 do 29. 05. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 6. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 6. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 2004

Odpovědní zástupci: Petr COUBAL

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 8. 2000

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 05. 04. 2004
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 04. 2004
Reklamní činnost a marketing
od 21. 05. 2001
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 21. 05. 2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 08. 08. 2000
Činnost ekonomických a organizačních poradců
od 08. 08. 2000

Odpovědní zástupci: Petr COUBAL


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25247549

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:16. 10. 2000

Související firmy

#NázevICOAdresa
1998116"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Botevova č.3104", bytové družstvo61863564Praha 4, Botevova č.3104
32884691. Heršpická s.r.o.27718425Úholičky 182, PSČ 25264
14124655TH ELEMENT s.r.o.24262927Schnirchova 1084/29, Holešovice, 170 00 Praha 7
2907970A-Z Prodoma, s.r.o.4020332Štrauchova 1035, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
1765772A.C.S.L. s.r.o.27093425Kladno, Petra Bezruče 1776, PSČ 27201

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí