MARLA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem MARLA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7213. Její identifikační číslo je 25247549 a sídlo firmy je Jarní 1977/6, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Výpis z obchodního rejstříku MARLA a.s.

Datum zápisu: 8. 8. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7213

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: g3ae4d9

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Reklamní činnost a marketing
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Jarní 1977/6, 16000 Praha

Adresy: Jarní 1977/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 04. 12. 2016
Praha 6, Jarní 6/1977, PSČ 16000
od 14. 05. 2001 do 04. 12. 2016
Sokolov, Staré náměstí 23, PSČ 35601
od 08. 08. 2000 do 14. 05. 2001

Skutečnosti

  Počet členů správní rady: 1
od 16. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 16. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 06. 2014

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096140267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu sene
od 12. 07. 2003 do 20. 11. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096140267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu senepřipouští.
od 12. 07. 2003 do 12. 07. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.2003, ve forměnotářského zápisu, sepsaného JUDr. Svatoplukem Procházkou,notářem v Praze, čj. NZ 190/2003, N 206/2003, bylo rozhoduto, žebude zvýšen základní kapitál společnosti o částku 2,000.000,-Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitáluje posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti.Základní kapitál bude zvýšen upsáním dvaceti nových kmenovýchakcií společnosti čtvrté emise v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 100.000,-Kč, znějících na majitele. Předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se jediný akcionářvzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudounabídnuty k veřejnému úpisu. Všechny nově emitované akcie budounabídnuty předem určenému a určitému zájemci, kterým je paníMarcela Svobodová, r.č.545924/2217, bytem Praha 6, Pláničkova443/5. Místem úpisu je sídlo společnosti. Lhůta k upisováníakcií je devadesát dnů a počíná běžet dnem rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu. Předem určený a určitý zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mubude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Doručenímnávrhu smlouvy mu bude současně oznámen počátek běhu lhůty proupisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se buderovnat jejich jmenovité hodnotě, ktery činí 100.000,-Kč za jednuakcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Celý emisní kurs musí býtsplacen na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Komerčníbanky, a.s., číslo účtu 27-4096170267/0100 ve lhůtě patnáctidnů ode dne úpisu. Možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu senepřipouští.
od 12. 07. 2003 do 12. 07. 2003

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 14. května 2002 ve forměnotářského zápisu sepsaného JUDr. Václavem Koubou, notářem vPraze čj. N 105/2002, NZ 102/2002 bylo rozhodnuto, že budezvýšen základní kapitál společnosti o 2,000.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upsánímdvaceti nových kmenových listinných akcií na majitele třetíemise, z nichž každá bude o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Jediný akcionář se formálně vzdává přednostního práva naupisování nových akcií společnosti. Akcie nebudou nabídnuty kveřejnému upisu. Všechny budou nabídnuty určitému zájemci,kterým je jediný akcionář, Ing. Stanislav Svoboda, r.č.490130/022, bytem Praha 6, Pláničkova 443/5. Tento zájemce budeoprávněn vykonat úpis ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdy mu budepředložen návrh smlouvy o upsání akcií. Doručením návrhu smlouvymu bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Emisníkurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kursmusí být splacen na účet společnosti u Komerční banky číslo274096140267/0100 ve lhůtě patnácti dnů po uzavření smlouvy oupsání akcií.
od 07. 08. 2002 do 08. 10. 2002

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12.12.2001 ve forměnotářského zápisu sepsaného JUDr. Václavem Koubou, notářem vPraze čj. N 305/2001, Nz 290/2001 bylo rozhodnuto, že budezvýšen základní kapitál společnosti o 2,000.000,-Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upsánímdvaceti nových kmenových listinných akcií na majitele druhéemise, z nichž každá bude o jmenovité hodnotě 100.000,Kč. Jedinýakcionář se formálně vzdává přednostního práva na upsiovánínových akcií společnosti. Akcie nebudou nabídnuty k veřejnémuupisu. Všechny budou nabídnuty určitému zájemci, kterým jejediný akcionář, Ing. Stanislav Svoboda, r.č.490130/022, bytemPraha 6, Pláničkova 443/5. Tento zástupce bude oprávněn vykonatúpis ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdy mu bude předložen návrhsmlouvy o upsání akcií. Doručením návrhu smlouvy mu bude oznámenpočátek běhu lhůty pro upisování akcií. Emisní kurs akcií sebude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs musí býtsplacen na účet společnosti u Komerční banky číslo274096140267/0100 ve lhůrtě patnácti dnů po uzavření smlouvy oupsání akcií.
od 27. 02. 2002 do 13. 05. 2002

Akcie

Počet: 70 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 06. 2014

Počet: 50 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 11. 02. 2003 do 20. 11. 2003

Počet: 40 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 08. 10. 2002 do 11. 02. 2003

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 13. 05. 2002 do 08. 10. 2002

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 08. 2000 do 11. 02. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO: 12961027

Datum narození:5. 7. 1970

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 05. 04. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Datum narození:30. 1. 1949

Adresa: Praha 6, Pláničkova 443/5
od 14. 05. 2001 do 20. 11. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 05. 2001 do 20. 11. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 26. 08. 2014
Správní rada - člen správní rady
od 16. 06. 2014 do 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 05. 2009 do 05. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 08. 2000 do 12. 05. 2005

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 12. 07. 2013
Praha 6, Na Ostrohu 1977/39, PSČ 16000
od 19. 05. 2009 do 05. 04. 2013
Praha 6, Pláničkova 443/5
od 14. 05. 2001 do 12. 05. 2005
Mariánské Lázně, Kubelíkova 533, okres Cheb
od 08. 08. 2000 do 14. 05. 2001


Název/Jméno: SVOBODOVÁ MARCELA

IČO: 12961027

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 07. 2005 do 12. 07. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 2000 do 20. 07. 2005

Adresa: Na ostrohu 1977/39, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Praha 6, Na Ostrohu 1977/39, PSČ 16000
od 19. 05. 2009 do 12. 07. 2013
Praha 6, Pláničkova 443/5, PSČ 16200
od 20. 07. 2005 do 19. 05. 2009
Praha 6, Pláničkova 443/5
od 08. 08. 2000 do 20. 07. 2005


Název/Jméno: SVOBODOVÁ HANA

IČO: 67053351

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2008 do 16. 06. 2014

Adresa: U Libeny 607, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Liberec XXV - Vesec, U Libeny 607, PSČ 46312
od 18. 08. 2008 do 12. 07. 2013


Název/Jméno: BEDAŇ MARTIN

IČO: 71043420

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 06. 2004 do 12. 07. 2013

Adresa: Za Strahovem 1104/25, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 12. 07. 2013 do 16. 06. 2014
Praha 6, Za Strahovem 25, PSČ 16900
od 11. 06. 2004 do 12. 07. 2013


Název/Jméno: STANĚK KAREL

IČO: 46294678

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2008 do 05. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2005 do 18. 08. 2008

Adresa: Praha 6, Mládeže 397/2, PSČ 16900
od 20. 07. 2005 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: SVOBODA TOMÁŠ

IČO: 16830717

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 07. 2005 do 19. 05. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 2001 do 20. 07. 2005

Adresa: Praha 6, Zbuzanská 1071/7, PSČ 16100
od 20. 07. 2005 do 19. 05. 2009
Praha 4, Brandlova 1561/17, PSČ 14900
od 24. 09. 2001 do 20. 07. 2005


Název/Jméno: SVOBODOVÁ DENISA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 08. 2008 do 12. 07. 2013

Adresa: Praha 6, Zbuzanská 1071/7, PSČ 16100
od 18. 08. 2008 do 12. 07. 2013


Název/Jméno: FUČÍK JAN

IČO: 48834980

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2004 do 18. 08. 2008

Adresa: Praha 8, Červenkova 525/6, PSČ 18200
od 11. 06. 2004 do 18. 08. 2008


Název/Jméno: TŮMA ZDENĚK

IČO: 72150726

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2003 do 18. 08. 2008

Adresa: Kejžlice, K Lipnici 19, PSČ 39452
od 29. 05. 2003 do 18. 08. 2008


Název/Jméno: PĚNČÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 08. 2000 do 24. 09. 2001

Adresa: Hulín, Sadová 921, okres Kroměříž
od 08. 08. 2000 do 24. 09. 2001


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 48107654

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2000 do 11. 06. 2004

Adresa: Přerov, Jasínkova 352/15
od 08. 08. 2000 do 11. 06. 2004


Název/Jméno: ŠIMORDA FRANTIŠEK

IČO: 64426823

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 2000 do 29. 05. 2003

Adresa: Hulín, Wolkerova 781, okres Kroměříž
od 08. 08. 2000 do 29. 05. 2003


Název/Jméno: VLČEK VÍTĚZSLAV

IČO: 12625795

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 08. 2000 do 11. 06. 2004

Adresa: Hulín, Družba 1286, okres Kroměříž
od 08. 08. 2000 do 11. 06. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 6. 2004

Odpovědní zástupci: Petr Coubal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 6. 2004

Odpovědní zástupci: Petr Coubal


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 8. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25247549

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:16. 10. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2772517" TEKAS, spol. s r.o. "15821749Matějkova 2034, 393 01 Pelhřimov
752668"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci"25296965Bělehradská 269, 530 09 Pardubice 9
2526266"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Botevova č.3104", bytové družstvo61863564Botevova 3104/2, Modřany, 143 00 Praha 4
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Hrušova Lhota 9, 392 01 Zvěrotice
2968717"Společenství Sídliště čp. 624 - 626 Rotava"70976333Sídliště 624, 357 01 Rotava
541339"SYSTEMS, spol. s r.o.", v likvidaci48290505Liberec 5, Felberova 123/3
16878641. Heršpická s.r.o.27718425Podmoráň 182, 252 64 Úholičky
29048834 PLUS, spol. s r.o. v likvidaci47906341Brno, Jaselská 6
7881325TH ELEMENT s.r.o.24262927Schnirchova 1084/29, Holešovice, 170 00 Praha 7
3103835A-Z Prodoma, s.r.o.4020332č.p. 85, 506 01 Nemyčeves
1723955A.M.K. s.r.o. "v likvidaci"47285231Děčín 32, Smetanova 27
2695791Activities a.s.60196891Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ 11000
465301ADRA, o.p.s.61388122Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5
1291301AFAMOS, spol. s r.o.25307223Otmarov 58, PSČ 66457
1522445AGRIMONIA, a.s.27202968Bulharská 6154/30, Poruba, 708 00 Ostrava
1866014AGRO Vodňany a.s.60070919Číčenická 1192, Vodňany II, 389 01 Vodňany
1052776AGROCHES a.s.48200514Pražská 489, 396 01 Humpolec
832278AGS AGRO České Budějovice a.s.48244376Třebízského 1217, 374 01 Trhové Sviny
1945881AKCES PLUS s.r.o. v likvidaci65228006třída Míru 92, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
2514112AKCES spol. s r. o.47473045Pardubice, třída Míru 92, PSČ 53000
617867AKONTA Pardubice akciová společnost v likvidaci64259927Odlehlá 613/16, Vysočany, 190 00 Praha 9
2612138AKONTA spol. s r.o.45534667tř. Míru 92, 530 02 Pardubice
2409714ALLOCCO s.r.o.26289733Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000
2152885Alloro, s.r.o.28356021Pompova 602/4, Komárov, 617 00 Brno
852274ALNITAK s.r.o.26087065Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 468/23, PSČ 10100

Související osoby

#NázevICOAdresa
6151ABRAHAM KAREL18767702Ostrovačická 958/47, 64100 Brno
111941ABRAMČUK JAROSLAV71586121Praha, 14900, Chodov, Benkova, 1686/34
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
10666ADÁMEK JAN64041263248, 46331 Bílý Kostel nad Nisou
141736ADAMÍK MARTIN87587556Peřinkova 2391/6, 76701 Kroměříž
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
174770ALBRECHT JIŘÍ44434812Jiřího Potůčka 253, 53009 Pardubice
102267ALEXANDER PETR40082563Na Polníku 218, 25090 Jirny
566137AMBROŽ MILOSLAV72406526Krumlovská 304/61, 66491 Ivančice
300066AMBROŽ VÍT1429884Nová Říše 872/21, 59401 Velké Meziříčí
183796ANDĚL VÁCLAV13931199Palackého 3768/44, 46604 Jablonec nad Nisou
575820ANTOŠ TOMÁŠ4642279Na Loučkách 1202/41, 66434 Kuřim
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
415081ASCHENBRENNER FRANTIŠEK62630768Na Burince 274, 34201 Sušice
819812AULICKÁ HANNELORE61527106Jankovcova 1825/33, 41501 Teplice
251870BABURNYCH MYKHAYLO87938898K louži 784/3, 10100 Praha
909004BAČA DUŠAN13051652Vracov, 69642, Vracov, Starce, 1019
240137BAČÁK RADEK61965821Nad Lipinou 1729, 73801 Frýdek-Místek
760430BAČÁK ROBERT88102301Pod Formankou 533/3, 14900 Praha
732172BAČINA ONDŘEJ6543868057, 26751 Svatá
597418BAJER JAN6477835550, 50901 Úbislavice
6202BAJER PETR65383567Kobližná 30/9, 60200 Brno
1230750BALÁČEK JIŘÍ71692151Nedbalova 600/10, 40001 Ústí nad Labem
199364BALATKA JAROSLAV72758937609, 46845 Velké Hamry
38211BALOUNOVÁ MARCELA12440191Vracovská 10, 69681 Bzenec

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
219374A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.)45314772Matějská 2416/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
2945639AORTA, s.r.o.26464578Nad Paťankou 2442/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
3424610BVB Bauelemente GmbH, organizační složka41188322Nad Paťankou 2442/6, 16000 Praha
3257481Career Management Consulting s.r.o. v likvidaci29144043Nad Paťankou 1785/16, 16000 Praha
491503Cesta tam a zase zpátky, z.s.26586053Na ostrohu 1791/41, 16000 Praha
1899042DOMÉNA v.o.s. v likvidaci564401Matějská 2416/1, 16000 Praha
18720FINSKÝ ROZHLAS A TELEVIZE467065Na Babě 1782/3, 16000 Praha
2647645HO-SPA Praha s.r.o. v likvidaci26151448Matějská 2416/1, 16000 Praha
1445704MARLA a.s.25247549Jarní 1977/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
795864OST-WEST KORPORATION (OWK) INC., organizační složka70958327Praha, 16000, Dejvice, Matějská, 2416/1
598428POLYX, s.r.o.25696025Praha 6, Jarní 2473/4
423463PRAGOID s.r.o.26508320Jarní 2502/2, 16000 Praha
780683PRAHA MAPPING CORPORATION, společnost s ručením omezeným v likvidaci18629253Praha, 16000, Dejvice, Na Ostrohu, 41
568773RED BULL Česká republika, s.r.o.25793829Praha 6 - Dejvice, Nad Paťankou 1980/10, PSČ 16000
34864Rene Mašek - organizační složka24205915Praha 6, Nad Paťankou 3
3338457Společenství Matějská 1, Praha 627070514Matějská 2416/1, 16000 Praha
2969519Stomatologické centrum Hůrka s.r.o.4919602Matějská 2416/1, 16000 Praha
1535229TOPTEL - CS200603Matějská 2416/1, 16000 Praha
1304934TopLink s. r. o.49245660Matějská 2416/1, 16000 Praha
2193454UNO HOLOGRAPHY a.s.64651134Matějská 1953/3, 16000 Praha
2871892W124 s.r.o.4999461Matějská 2416/1, 16000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1998958C O R A L10132201Matějská 2416/1, 16000 Praha
2893485J.L.M.13151401Matějská 2416/1, 16000 Praha
845395BAREŠOVÁ Alena18660258Matějská 1953/3, 16000 Praha
1289040Bykova Irina67762409Praha 6, Jarní 3/1798, PSČ 16000
1498479Drtinová Pavlína43010342Matějská 2416/1, 16000 Praha
1809485Fialová Jitka61836583Matějská 2416/1, 16000 Praha
2297775Filonov Nikita4431260Matějská 2416/1, 16000 Praha
3263175Handrejch Michal41151097Matějská 2416/1, 16000 Praha
2377121Hausner Jiří48064327Praha, 16000, Dejvice, NA OSTROHU, 1791/41
2975281Id Michail76530922Jarní 2502/2, 16000 Praha
2664665JARKOVSKÁ Jitka67963595Matějská 2416/1, 16000 Praha
3336159KIESLINGOVÁ PaeDr. Veronika66459541Nad Paťankou 1785/16, 16000 Praha
1018445KOPPOVÁ Ivana68851669Matějská 2416/1, 16000 Praha
2258855Kiesling Norbert87087308Nad Paťankou 1785/16, 16000 Praha
3210443Koláčková Barbora4934563Nad Paťankou 2442/6, 16000 Praha
2504646LAURINCOVÁ Ivana16471164Matějská 2416/1, 16000 Praha
2742659Laurinec Lukáš86991094Matějská 2416/1, 16000 Praha
692246MLČOCH Josef45755710Matějská 2416/1, 16000 Praha
120765NAILLON Erin66449588Jarní 2502/2, 16000 Praha
1957602NEDBALOVÁ Božena48573345Matějská 2416/1, 16000 Praha
265052POUR Josef45760616Matějská 2416/1, 16000 Praha
2293714PetrMgr.Ing.LL.M. Severa63659921Na Babě 1783/1, 16000 Praha
3329395Prošková Linda69317305Matějská 2416/1, 16000 Praha
2569487Rostecký Zbyněk69321078Matějská 1953/3, 16000 Praha
2683113SENNIKOV Sergej67762395Praha, 16000, Dejvice, Jarní, 3/1798