METALIMEX a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem METALIMEX a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 28. Jeho identifikační číslo je 931

 
 

Výpis z obchodního rejstříku METALIMEX a. s.

Datum zápisu: 28. 11. 1989

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 28

Identifikační číslo:931

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: haucf3m

Předmět podnikání: Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako...
Zasilatelství
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provozování skladů
Provádění technicko-administrativních prací.
Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
Zastupování v celním řízení
Zprostředkování v dopravě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217
od 03. 12. 2003
Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11000
od 23. 08. 2002 do 03. 12. 2003
Praha 1, Štěpánská 34
od 28. 11. 1989 do 23. 08. 2002
Štěpánská 621/34, 11000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o :a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu.Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitálu použita k rozdělení mezi akcionáře.b) rozsahu snížení základního kapitálu.Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden.Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými jednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny.Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny.
od 04. 10. 2006 do 19. 03. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o :a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu.Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finanční prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akcionáře.b) rozsahu snížení základního kapitálu.Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden.Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými jednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny.Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny.
od 04. 10. 2006 do 04. 10. 2006

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o :a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu.Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Z tohoto důvodu poklesl objem obchodu o zhruba 65 %. Pokles obchodní činnosti se projeví na výsledcích hospodaření společnosti METALIMEX a.s. a v konečném důsledku i na dosaženém zisku. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finanční prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akcionáře.b) rozsahu snížení základního kapitálu.Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden.Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými jednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny.Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny.
od 04. 10. 2006 do 04. 10. 2006

  Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění dne 29.05.2006 mezi společností METALIMEX a.s., IČ : 00000931, jako stranou Prodávající a společností OKD, a.s., IČ : 00002593, jako stranou Kupující, kdy předmětem úplatného převodu (prodeje) podle této smlouvy je část podniku Prodávajícího tvořící samostatnou organizační složku Prodávajícího nezapsanou v obchodním rejstříku nazvanou v rámci platné organizační struktury Prodávajícího jako Divize paliv, která je vedena v jeho účetnictví, v účetním systému Prodávajícího SAP R/3 verze 4.6 C a sestává z těchto středisek: (i) střediska Uhlí č. 211, (ii) střediska Koks č. 213, (iii) střediska sklady č. 2152 a (iv) střediska sklady č. 2153 a dále majetkové účasti na společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ:00001350 a na společnosti SLOVENERGO spol. s r.o., IČ 31337091, se sídlem Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava, Slovensko. Smlouva o prodeji části podniku uzavřená podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku byla dne 29.05.2006 schválena v souladu s ustanovením § 67a a § 187 odst. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti METALIMEX a.s. formou notářského zápisu č.j. NZ 613/2006, N 668/2006 ze dne 29.05.2006.
od 12. 06. 2006 do 19. 03. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s.
od 09. 09. 2005 do 19. 03. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s.
od 09. 09. 2005 do 09. 09. 2005

  Mimořádná valná hromada společnosti MATALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sdílem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devetsetdevěttiscícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devetsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s.
od 09. 09. 2005 do 09. 09. 2005

  V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného uKrajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 aMETALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajskéhoobchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodníspolečností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s.stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným.Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s.
od 13. 03. 2003

  Dojde-li k účinnému upsání všech akcií již v průběhu 1. kola,pak k veřejnému úpisu akcií ve 2. kole nedojde a představenstvospolečnosti uveřejní zprávu o takovémto výsledku úpisu vHospodářských novinách.
od 11. 09. 2000 do 26. 03. 2001

  Na základě usnesení mimořádné valné hromady společnostiMETALIMEX a.s. ze dne 7.4.2000 došlo k rozhodnutí společnosti oz výšení základního jmění společnosti v souladu s připojenýmilistinami.
od 11. 09. 2000 do 26. 03. 2001

  1. Rozsah zvýšení základního jměnía) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadních 108,5mil. Kč (slovy: jedno sto osm milionů pět set tisíc korunčeských) na 651 mil. Kč (slovy: šest set padesát jedna milionůkorun českých), zvyšuje se o 542,5 mil. Kč (slovy: pět setčtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že sepřipouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšeníaž o dalších 434 mil. Kč (slovy: čtyři sta třicet čtyři milionykorun českých), tedy maximálně o 976,5 mil. Kč (slovy: devět setsedmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých) celkem, aždo maximální výše 1 085 mil. Kč (slovy: jedna miliarda osmdesátpět milionů korun českých) základního jmění.b) Bude vydáno minimálně 542 500 až maximálně 976 500 kusůnových akcií.c) Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění, je představenstvo společnosti.
od 11. 09. 2000 do 26. 03. 2001

  2. Forma vkladůPři upisování skcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné vobou kolech pouze peněžité vklady.
od 11. 09. 2000 do 26. 03. 2001

  3. Určení nových akciíDruh cenného papíru: kmenová akcieForma cenného papíru: na majitelePodoba cenného papíru: zaknihovanáJmenovitá hodnota: 1 000 KčPočet kusů akcií: 542 500 až 976 500 ksRozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená skmenovými akciemi společnosti ve smyslu stanov společnosti aprávního řádu ČR
od 11. 09. 2000 do 26. 03. 2001

  4. Způsob zvýšení základního jměníZvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií.Úpis nových akcií bude proveden ve dvou kolech.
od 11. 09. 2000 do 26. 03. 2001

  4.1. První koloa) Akcie mohou upisovat pouze dosavadní akcionáři (jako realizacisvého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti) vrozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti, nebo tyosoby, na které bylo platně převedeno přednostní právo kupisování, pokud splní požadavky stanovené emitentem pro úpis vInformaci o přednostním právu.b) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1 000 Kč lze upsat maximálně devět nových akcií o jmenovitéhodnotě 1 000 Kč.c) Místo pro vykonání přednostního práva: Komerční banka, a.s.,pobočka Praha - východ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 11407.d) Lhůta pro vykonání přednostního práva: dva týdny (provoznídoba pobočky KB Praha - východ bude uvedena v Informaci opřednostním právu).e) Datum počátku běhu této lhůty: 13. pracovní den po zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku (datum bude přesně stanoveno v Informaci o přednostnímprávu).f) Informace o přednostním právu bude zveřejněna v Obchodnímvěstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách.g) Emisní kurs: 1 000 Kč za jednu akcii.h) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 1. den 1.kola úpisu.i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciítak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účetč. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jakosprávcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 1.kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatelvariabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu.
od 11. 09. 2000 do 26. 03. 2001

  4.2. Druhé koloa) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitímpřednostního práva v 1. kole, budou nabídnuty k upsání nazákladě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole.b) Na základě výzvy k veřejnému upisování mohou akcie upisovatvšichni zájemci - investoři (fyzické i právnické osoby), kteřísplní požadavky stanovené emitentem pro úpis ve veřejné výzvě kúpisu akcií.c) Místo pro upisování: Komerční banka, a.s., pobočka Praha -západ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 114 07.d) Lhůta pro upsání nových akcií: dva týdny (provozní dobapobočky KB Praha - východ bude uvedena ve veřejné výzvě kupisování akcií).e) Datum počátku běhu této lhůty: 9. pracovní den po dni, kdyskončilo upisování v 1. kole (datum bude přesně stanoveno veveřejné výzvě k upisování).f) Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodnímvěstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách.g) Emisní kurs: 2 500 Kč za jednu akcii.h) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciítak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účetč. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jakosprávcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 2.kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatelvariabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu.
od 11. 09. 2000 do 26. 03. 2001

  V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného uKrajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 aMEZALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajskéhoobchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodníspolečností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s.stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným.Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s.
od 29. 07. 1996 do 13. 03. 2003

  Název společnosti:agnlicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limitedněmecky: METALIMEX, Aktiengesellschaft fur Ausenhandelfrancouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerceextérieuršpanělsky: METALIMEX, Societad anónima para el comercioexterior
od 29. 07. 1991 do 08. 07. 1992

  Oznamuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 4. 1991zvýšit základní kapitál společnosti z 35 000 000,- Kčs na73 500 000,- Kčs.Kapitál společnosti rozdělen:5 460 akcií z toho560 akcií na jméno o nominální hodnotě 100 000,- Kčs1 400 akcií na majitele o nominální hodnotě 10 000,- Kčs3 500 akcií zaměstnaneckých o nominální hodnotě 1 000,- Kčs
od 18. 07. 1991 do 31. 12. 1991

  Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb.a zakládá se na státním povolení uděleném Federálnímministerstvem zahraničního obchodu v Praze ze dne 21. 11. 89,č. j. 7297/62/89, dále na stanovách témže ministerstvemschválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne23. 11. 1989 osvědčené státním notářství pro Prahu 1 dne23. 11. 1989, č. j. 1/NZ 288/89 a 1 N 345/89.
od 28. 11. 1989

  Název společnosti:anglicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limitedněmecky: METALIMEX, Aktiengesellschaft Fur Aussenhandelfrancouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerceextérieuršpanělsky: METALIMEX, Societad anénima para el comercioexterior
od 28. 11. 1989 do 18. 07. 1991

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 30000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2007

Počet: 10 ks v hodnotě: 92165000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 10. 2006 do 04. 10. 2006

Počet: 921 650 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 12. 2005 do 15. 12. 2005

Počet: 921 650 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 12. 2005 do 05. 12. 2005

Počet: 921 650 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 12. 2003 do 03. 12. 2003

Počet: 921 650 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 26. 03. 2001 do 26. 03. 2001

Počet: 108 500 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 24. 09. 1997 do 24. 09. 1997

Počet: 105 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 16. 11. 1994 do 16. 11. 1994

Počet: 840 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 26. 04. 1994 do 26. 04. 1994

Počet: 420 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 26. 04. 1994 do 26. 04. 1994

Počet: 700 ks v hodnotě: 50000 - akcie na jméno
od 26. 04. 1994 do 26. 04. 1994

Počet: 19 600 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 26. 04. 1994 do 26. 04. 1994

Počet: 3 500 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 08. 07. 1992 do 08. 07. 1992

Počet: 1 400 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 08. 07. 1992 do 08. 07. 1992

Počet: 700 ks v hodnotě: 50000 - akcie na jméno
od 08. 07. 1992 do 08. 07. 1992

Počet: 560 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 08. 07. 1992 do 08. 07. 1992

Počet: 1 400 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 31. 12. 1991 do 31. 12. 1991

Počet: 560 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 31. 12. 1991 do 31. 12. 1991

Počet: 350 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 28. 11. 1989 do 28. 11. 1989

Vlastníci

Název/Jméno: RPG Trading, s.r.o.

IČO:27769089

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 72830
od 12. 06. 2006 do 04. 10. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 06. 2006 do 04. 10. 2006


Název/Jméno: OKD, a.s.

IČO:26863154

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 72830
od 19. 12. 2005 do 12. 06. 2006

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 12. 2005 do 12. 06. 2006


Název/Jméno: K.O.P., a.s.

IČO:63999129

Adresa: Praha 1, Štěpánská 34, PSČ 11000
od 08. 11. 2005 do 19. 12. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 11. 2005 do 19. 12. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: REZKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2016

Adresa: Kloboukova 2262/81, Chodov, 148 00 Praha 4
od 29. 07. 2016


Název/Jméno: POSLT MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2016

Adresa: Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 29. 07. 2016


Název/Jméno: OTAVOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2016 do 29. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 03. 2013 do 15. 04. 2016

Adresa: Na Míčánce 2640/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 29. 03. 2013 do 29. 07. 2016


Název/Jméno: SOFRONOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 2009

Adresa: U starého mlýna 1304/50, Uhříněves, 104 00 Praha 10
od 07. 08. 2015
Praha 10 - Uhříněves, U Starého mlýna 1304/50, PSČ 10400
od 30. 01. 2009 do 07. 08. 2015


Název/Jméno: MAŠÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 2007 do 16. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 10. 2006 do 28. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 12. 2003 do 19. 07. 2005

Adresa: Čelakovského 626, 250 82 Úvaly
od 02. 01. 2014
Úvaly, Čelákovského 626, PSČ 25082
od 12. 01. 2011 do 02. 01. 2014
Úvaly, Čelakovského 626, PSČ 25082
od 04. 10. 2006 do 12. 01. 2011
Úvaly, Čelakovského 626, PSČ 25082
od 03. 12. 2003 do 19. 07. 2005


Název/Jméno: BULAWA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 do 10. 05. 2016

Adresa: Na Míčánce 2640/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 24. 06. 2015 do 10. 05. 2016
Nehvizdy, Úvalská 555, okres Praha východ, PSČ 25081
od 19. 07. 2012 do 24. 06. 2015


Název/Jméno: OTAVA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 2015 do 16. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2011 do 16. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 12. 2003 do 19. 07. 2005

Adresa: Trojská 725/181b, Troja, 171 00 Praha 7
od 08. 07. 2014 do 16. 07. 2015
Praha 7 - Troja, Trojská 725/181b, PSČ 17100
od 18. 07. 2011 do 08. 07. 2014
Ostrava 1, Budečská 1a/2972, PSČ 70200
od 03. 12. 2003 do 19. 07. 2005


Název/Jméno: OTAVA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2009 do 19. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen-předseda představenstva
od 06. 01. 1999 do 03. 02. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 09. 1997 do 06. 01. 1999
Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1996 do 24. 09. 1997

Adresa: Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 08. 07. 2014 do 19. 06. 2015
Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 621/34, PSČ 11000
od 03. 02. 2009 do 08. 07. 2014
Ostrava - Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres Ostrava-město
od 23. 08. 2002 do 03. 02. 2009
Ostrava 1, Budečská 1a
od 13. 03. 1996 do 23. 08. 2002


Název/Jméno: NEUBAUEROVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2007 do 16. 07. 2015

Adresa: Na Topolce 918/20, Podolí, 140 00 Praha 4
od 04. 01. 2014 do 16. 07. 2015
Praha 4, Na Topolce 918, PSČ 14000
od 28. 12. 2007 do 04. 01. 2014


Název/Jméno: LABUZÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2014

Adresa: Bajkalská 673/12, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 02. 01. 2014


Název/Jméno: DOLEČEK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2005 do 05. 01. 2007

Adresa: Leopoldova 667/11, Chodov, 149 00 Praha 4
od 02. 01. 2014
Praha 4 - Chodov, Leopoldova 667/11, PSČ 14900
od 19. 07. 2005 do 02. 01. 2014


Název/Jméno: ROUBAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2007 do 02. 01. 2014
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 2006 do 28. 12. 2007

Adresa: Praha 6, Šantrochova 1865/5, PSČ 16200
od 04. 10. 2006 do 02. 01. 2014


Název/Jméno: ZELEŇÁK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2008 do 19. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2007 do 19. 03. 2008

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na Míčánce 2640/2, PSČ 16000
od 20. 03. 2008 do 19. 07. 2012
Praha 6 - Dejvice, Na míčánce 2640/2, PSČ 16000
od 19. 03. 2008 do 20. 03. 2008
Praha 5, Na Hřebenkách 815, PSČ 15000
od 28. 12. 2007 do 19. 03. 2008


Název/Jméno: ZELEŇÁKOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2009 do 29. 03. 2013

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na Míčánce 2640/2, PSČ 16000
od 22. 07. 2009 do 29. 03. 2013


Název/Jméno: ZELŇÁKOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2009 do 22. 07. 2009

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na Míčánce 2640/2, PSČ 16000
od 22. 07. 2009 do 22. 07. 2009


Název/Jméno: THOMASOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2007 do 22. 07. 2009

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na Míčánce 2640/2, PSČ 16000
od 19. 03. 2008 do 22. 07. 2009
Praha 5, Na Hřebenkách 815, PSČ 15000
od 05. 01. 2007 do 19. 03. 2008


Název/Jméno: TVRDÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2007 do 30. 01. 2009

Adresa: Praha 5, V Remízku 937/13, PSČ 15200
od 28. 12. 2007 do 30. 01. 2009


Název/Jméno: JELÍNEK MAREK

IČO: 62120301

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 01. 2007 do 28. 12. 2007
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 2006 do 05. 01. 2007

Adresa: Praha 6, Koulova 13, PSČ 16000
od 04. 10. 2006 do 28. 12. 2007


Název/Jméno: ČERMÁK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 2005 do 04. 10. 2006

Adresa: Ostrava 1, Tř. 30. dubna 25/1684, PSČ 70200
od 19. 07. 2005 do 04. 10. 2006


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 2005 do 19. 07. 2005

Adresa: Praha 6, Pevnostní 12, PSČ 16000
od 17. 02. 2005 do 19. 07. 2005


Název/Jméno: GOJ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 12. 2004 do 17. 02. 2005

Adresa: Petřvald, Panelová 1573, PSČ 73541
od 01. 12. 2004 do 17. 02. 2005


Název/Jméno: TROTTEROVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 12. 2003 do 19. 07. 2005

Adresa: Praha 1, Maiselova 21/41, PSČ 11000
od 03. 12. 2003 do 19. 07. 2005


Název/Jméno: JELINEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 08. 1999 do 19. 07. 2005

Adresa: Oberägeri, Müslirain 9, CH-6315, Švýcarská konfederace
od 22. 10. 2003 do 19. 07. 2005
Oberägeri, Müsliorain 9, CH-6315, Švýcarská konfederace
od 25. 08. 1999 do 22. 10. 2003


Název/Jméno: VOZÁROVÁ JANKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 04. 1997 do 15. 07. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 do 25. 08. 1999

Adresa: Praha 10, Za zahradami 396
od 23. 08. 2002 do 15. 07. 2004
Košice, Výstavby 1, Slovenská republika
od 03. 04. 1997 do 23. 08. 2002
Košice, Výstavby 1
od 13. 03. 1996 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: Ing, JANKA VOZÁROVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen-místopředseda představenstva
od 25. 08. 1999 do 05. 01. 2007

Adresa: Praha 1O, Za zahradami 396
od 25. 08. 1999 do 05. 01. 2007


Název/Jméno: KOLÁČEK VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 1999 do 01. 12. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 06. 01. 1999 do 25. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 09. 1997 do 06. 01. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 1996 do 24. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 1, Maiselova 21
od 25. 08. 1999 do 01. 12. 2004
Praha 1, Maiselova 21, PSČ 11000
od 06. 01. 1999 do 25. 08. 1999
Praha 1, Maiselova 21
od 24. 09. 1997 do 06. 01. 1999
Petřvald 1435
od 13. 03. 1996 do 24. 09. 1997
Petřvald 1435
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: BARVÍK CHRUDOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 08. 1999 do 18. 07. 2011

Adresa: Albrechtice u Českého Těšína, Životická 605
od 25. 08. 1999 do 18. 07. 2011


Název/Jméno: PAUKNER PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen-místopředseda představenstva
od 06. 01. 1999 do 25. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 1996 do 06. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1380
od 13. 03. 1996 do 25. 08. 1999
Praha 4, Pod krčským lesem 1380
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: ULČÁK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 09. 1997 do 25. 08. 1999
Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1996 do 24. 09. 1997

Adresa: Praha 6, Zelená 14 A
od 24. 09. 1997 do 25. 08. 1999
Praha 6, Zelená 14A
od 13. 03. 1996 do 24. 09. 1997


Název/Jméno: KUBACKÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 09. 1997 do 06. 01. 1999
Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 03. 1996 do 24. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 1989 do 29. 07. 1991

Adresa: Ostrava, Plavecká 1, okres Ostrava-město
od 24. 09. 1997 do 06. 01. 1999
Ostrava, Plavecká 1
od 13. 03. 1996 do 24. 09. 1997
Ostrava, Plavecká 1
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996
Ostrava-Hrabůvka, Plavecká 1
od 28. 11. 1989 do 29. 07. 1991


Název/Jméno: RANDUŠKA DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 1997 do 06. 01. 1999

Adresa: Praha 4, Daškova 3074
od 02. 07. 1997 do 06. 01. 1999
Praha 10, K vrbě 517/21
od 03. 04. 1997 do 02. 07. 1997


Název/Jméno: MUTINSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1996 do 25. 08. 1999

Adresa: Sokolov, Jednoty 1439
od 13. 03. 1996 do 25. 08. 1999


Název/Jméno: BULVAS JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 1991 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 6, Pozdeňská 2313/3
od 07. 02. 1995 do 13. 03. 1996
Praha 6, Pozděnská 2557
od 29. 07. 1991 do 07. 02. 1995


Název/Jméno: JUDr.Jan Marxt -kolektivní prokura

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1995 do 12. 12. 1995

Adresa: Praha 10, U starého splavu 2/250
od 07. 02. 1995 do 12. 12. 1995


Název/Jméno: MARXT JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 do 12. 12. 1995
Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 10, U starého splavu 2/250
od 07. 02. 1995 do 12. 12. 1995
Praha 4, Blažovského 542
od 05. 03. 1990 do 07. 02. 1995


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Pobočná 18
od 16. 11. 1994 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: PATLICH LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 16. 11. 1994 do 13. 03. 1996

Adresa: Kladno, Švédská 2501
od 16. 11. 1994 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: PLACHÝ PETR

IČO: 63791986

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 do 13. 03. 1996

Adresa: Sviadnov, Fr.Podešvy 4
od 16. 11. 1994 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: ŠPIAK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 do 16. 11. 1994

Adresa: Povážská Bystrica, sídliště Dedovec 1796/314
od 08. 07. 1992 do 16. 11. 1994


Název/Jméno: Tichý Petr

IČO: 67762255

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - obchodní náměstek gř
od 28. 11. 1989 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1382
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996
Praha 4, Pod krčským lesem 1382/6
od 28. 11. 1989 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: REJZEK JOSEF

IČO: 48301493

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 do 04. 10. 2006

Adresa: Praha 5, Holečkova 2642
od 08. 07. 1992 do 04. 10. 2006


Název/Jméno: ing.Petr Paukner-kolektivní prokura

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1380
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: DLASK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 07. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Ústí nad Labem, Ženíškova 2403
od 29. 07. 1991 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: CHALUPNÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 8, Dolákova 554
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAROSLAV

IČO: 67860206

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 6, Hošťálkova 51
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: Miroslav Pařík - samostatná prokura

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1383
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: NĚMEC JOSEF

IČO: 42572452

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 07. 1992 do 16. 11. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 4, Samohelova 2052
od 08. 07. 1992 do 16. 11. 1994
Praha 4, Samohelova 2
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: JUDr. Jan Marxt- kolektivní prokura

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1992 do 07. 02. 1995

Adresa: Praha 4, Blažovského 542
od 08. 07. 1992 do 07. 02. 1995


Název/Jméno: RŮŽIČKA VLADIMÍR

IČO: 64746542

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Loket nad Ohří, Čs. armády 1
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996

Adresa: Říčany, Na Fialce 1565
od 08. 07. 1992 do 13. 03. 1996


Název/Jméno: PERNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 do 16. 11. 1994

Adresa: Praha 4, Trenčínská 3
od 08. 07. 1992 do 16. 11. 1994


Název/Jméno: STEHLÍK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Říčany, Na Fialce 1565
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: FIŠER VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Ostrava, J. Heroldova 10
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: URBÁNEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 7, Schnirchova 27
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: RYŠAVÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 4, Lukešova 1643/10
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: PAŘÍK MIROSLAV

IČO: 66477298

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 do 03. 04. 1997

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1383
od 31. 12. 1991 do 03. 04. 1997


Název/Jméno: ŠPIAK JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992

Adresa: Považská Bystrica, Červenej armády 294/31
od 31. 12. 1991 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: KRATOCHVÍLE JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 10. 12. 1990

Adresa: Praha 4, Křejpského 1513
od 05. 03. 1990 do 10. 12. 1990


Název/Jméno: PAŘÍK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1383
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: ŘEHOUNEK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1380
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: FLÍDR ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 10, nám. Svatopluka Čecha 13/1366
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: BARKOVÁ EVELYN

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 5, Jindřicha Plachty 26
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: ŽABOKRTSKÝ LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 10, V olšinách 126
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: KALINA VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 4, Pod krčským lesem 1378
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: FISCHER ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 5, Nad Buďánkami III/5
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: BEČKA JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 10. 12. 1990

Adresa: Praha 8, Katovická 404
od 05. 03. 1990 do 10. 12. 1990


Název/Jméno: SIEBRT LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: okr. Benešov, Nespeky 34
od 05. 03. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: PŘIBÁŇ VÁCLAV

IČO: 16151828

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 do 10. 12. 1990

Adresa: Čelákovice, Říjnová 1371
od 05. 03. 1990 do 10. 12. 1990


Název/Jméno: MACURA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ekonomický náměstek gř
od 28. 11. 1989 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 2, Malá Štěpánská 8
od 28. 11. 1989 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: TOPINKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 11. 1989 do 29. 07. 1991

Adresa: Most, J. Skupy 2521/3
od 28. 11. 1989 do 29. 07. 1991


Název/Jméno: BULVAN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 28. 11. 1989 do 08. 07. 1992

Adresa: Praha 6, Pozdeňská 2557
od 28. 11. 1989 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: ŠVEC BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 1989 do 29. 07. 1991

Adresa: Praha 10, Jahodová 2706
od 28. 11. 1989 do 29. 07. 1991


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 2. 2015

Odpovědní zástupci: Miroslav Pařík


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 4. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 6. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Monika Sofronová


Provozování skladů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Paukner

Přerušení: od 01. 07. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění technicko-administrativních prací.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 8. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Chrudoš Barvík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Tietz

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 5. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 7. 1992

Obory činnosti: Zasilatelství
od 30. 04. 2007 do 05. 02. 2010
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 04. 09. 2002 do 05. 02. 2010
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 10. 06. 1999
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 05. 09. 1994
Provádění technicko-administrativních prací.
od 31. 08. 1994 do 05. 02. 2010
Provozování skladů
od 31. 08. 1994 do 05. 02. 2010
Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
od 11. 07. 1994 do 05. 02. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 06. 1994
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 25. 05. 1994
Zprostředkování v dopravě
od 25. 05. 1994 do 05. 02. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 11. 1992
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 23. 07. 1992 do 05. 02. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Janka Koči Vozárová


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 7. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00000931

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3536426" E K O - B Y T ", spol. s r.o.15502171Stará Ves 87, 743 01 Bílovec
3578794"FIMEX spol. s r.o."46353721Ústecká 3041, Kročehlavy, 272 01 Kladno
3227873"Společenství vlastníků jednotek č.p. 791, 792/II Jindřichův Hradec"26058910Jindřichův Hradec II, U Nádraží 791, PSČ 37701
30391931. Lašská s.r.o.26839181Čeladná 685, PSČ 73912
19581361. mediální s.r.o.29187508Brno, Ledárenská 447/43, PSČ 62000

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí