METALIMEX a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem METALIMEX a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 28. Její identifikační číslo je 931

Výpis z obchodního rejstříku METALIMEX a. s.

Datum zápisu: 28. 11. 1989

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 28

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: haucf3m

Předmět podnikání: Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako...
Zasilatelství
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provádění technicko-administrativních prací.
Provozování skladů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
Zprostředkování v dopravě
Zastupování v celním řízení
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Štěpánská 621/34, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217
od 03. 12. 2003
Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11000
od 23. 08. 2002 od 03. 12. 2003
Praha 1, Štěpánská 34
od 28. 11. 1989 od 23. 08. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o :a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu.Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitálu použita k rozdělení mezi akcionáře.b) rozsahu snížení základního kapitálu.Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden.Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými jednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny.Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny.
od 04. 10. 2006 od 19. 03. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o :a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu.Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finanční prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akcionáře.b) rozsahu snížení základního kapitálu.Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden.Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými jednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny.Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny.
od 04. 10. 2006 od 04. 10. 2006

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o :a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu.Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Z tohoto důvodu poklesl objem obchodu o zhruba 65 %. Pokles obchodní činnosti se projeví na výsledcích hospodaření společnosti METALIMEX a.s. a v konečném důsledku i na dosaženém zisku. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finanční prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akcionáře.b) rozsahu snížení základního kapitálu.Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden.Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými jednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny.Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny.
od 04. 10. 2006 od 04. 10. 2006

  Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění dne 29.05.2006 mezi společností METALIMEX a.s., IČ : 00000931, jako stranou Prodávající a společností OKD, a.s., IČ : 00002593, jako stranou Kupující, kdy předmětem úplatného převodu (prodeje) podle této smlouvy je část podniku Prodávajícího tvořící samostatnou organizační složku Prodávajícího nezapsanou v obchodním rejstříku nazvanou v rámci platné organizační struktury Prodávajícího jako Divize paliv, která je vedena v jeho účetnictví, v účetním systému Prodávajícího SAP R/3 verze 4.6 C a sestává z těchto středisek: (i) střediska Uhlí č. 211, (ii) střediska Koks č. 213, (iii) střediska sklady č. 2152 a (iv) střediska sklady č. 2153 a dále majetkové účasti na společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ:00001350 a na společnosti SLOVENERGO spol. s r.o., IČ 31337091, se sídlem Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava, Slovensko. Smlouva o prodeji části podniku uzavřená podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku byla dne 29.05.2006 schválena v souladu s ustanovením § 67a a § 187 odst. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti METALIMEX a.s. formou notářského zápisu č.j. NZ 613/2006, N 668/2006 ze dne 29.05.2006.
od 12. 06. 2006 od 19. 03. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s.
od 09. 09. 2005 od 19. 03. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti MATALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sdílem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devetsetdevěttiscícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devetsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s.
od 09. 09. 2005 od 09. 09. 2005

  Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s.
od 09. 09. 2005 od 09. 09. 2005

  V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného uKrajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 aMETALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajskéhoobchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodníspolečností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s.stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným.Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s.
od 13. 03. 2003

  4.1. První koloa) Akcie mohou upisovat pouze dosavadní akcionáři (jako realizacisvého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti) vrozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti, nebo tyosoby, na které bylo platně převedeno přednostní právo kupisování, pokud splní požadavky stanovené emitentem pro úpis vInformaci o přednostním právu.b) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1 000 Kč lze upsat maximálně devět nových akcií o jmenovitéhodnotě 1 000 Kč.c) Místo pro vykonání přednostního práva: Komerční banka, a.s.,pobočka Praha - východ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 11407.d) Lhůta pro vykonání přednostního práva: dva týdny (provoznídoba pobočky KB Praha - východ bude uvedena v Informaci opřednostním právu).e) Datum počátku běhu této lhůty: 13. pracovní den po zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku (datum bude přesně stanoveno v Informaci o přednostnímprávu).f) Informace o přednostním právu bude zveřejněna v Obchodnímvěstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách.g) Emisní kurs: 1 000 Kč za jednu akcii.h) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 1. den 1.kola úpisu.i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciítak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účetč. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jakosprávcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 1.kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatelvariabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu.
od 11. 09. 2000 od 26. 03. 2001

  4.2. Druhé koloa) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitímpřednostního práva v 1. kole, budou nabídnuty k upsání nazákladě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole.b) Na základě výzvy k veřejnému upisování mohou akcie upisovatvšichni zájemci - investoři (fyzické i právnické osoby), kteřísplní požadavky stanovené emitentem pro úpis ve veřejné výzvě kúpisu akcií.c) Místo pro upisování: Komerční banka, a.s., pobočka Praha -západ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 114 07.d) Lhůta pro upsání nových akcií: dva týdny (provozní dobapobočky KB Praha - východ bude uvedena ve veřejné výzvě kupisování akcií).e) Datum počátku běhu této lhůty: 9. pracovní den po dni, kdyskončilo upisování v 1. kole (datum bude přesně stanoveno veveřejné výzvě k upisování).f) Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodnímvěstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách.g) Emisní kurs: 2 500 Kč za jednu akcii.h) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciítak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účetč. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jakosprávcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 2.kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatelvariabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu.
od 11. 09. 2000 od 26. 03. 2001

  Dojde-li k účinnému upsání všech akcií již v průběhu 1. kola,pak k veřejnému úpisu akcií ve 2. kole nedojde a představenstvospolečnosti uveřejní zprávu o takovémto výsledku úpisu vHospodářských novinách.
od 11. 09. 2000 od 26. 03. 2001

  4. Způsob zvýšení základního jměníZvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií.Úpis nových akcií bude proveden ve dvou kolech.
od 11. 09. 2000 od 26. 03. 2001

  3. Určení nových akciíDruh cenného papíru: kmenová akcieForma cenného papíru: na majitelePodoba cenného papíru: zaknihovanáJmenovitá hodnota: 1 000 KčPočet kusů akcií: 542 500 až 976 500 ksRozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená skmenovými akciemi společnosti ve smyslu stanov společnosti aprávního řádu ČR
od 11. 09. 2000 od 26. 03. 2001

  2. Forma vkladůPři upisování skcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné vobou kolech pouze peněžité vklady.
od 11. 09. 2000 od 26. 03. 2001

  1. Rozsah zvýšení základního jměnía) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadních 108,5mil. Kč (slovy: jedno sto osm milionů pět set tisíc korunčeských) na 651 mil. Kč (slovy: šest set padesát jedna milionůkorun českých), zvyšuje se o 542,5 mil. Kč (slovy: pět setčtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že sepřipouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšeníaž o dalších 434 mil. Kč (slovy: čtyři sta třicet čtyři milionykorun českých), tedy maximálně o 976,5 mil. Kč (slovy: devět setsedmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých) celkem, aždo maximální výše 1 085 mil. Kč (slovy: jedna miliarda osmdesátpět milionů korun českých) základního jmění.b) Bude vydáno minimálně 542 500 až maximálně 976 500 kusůnových akcií.c) Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění, je představenstvo společnosti.
od 11. 09. 2000 od 26. 03. 2001

  Na základě usnesení mimořádné valné hromady společnostiMETALIMEX a.s. ze dne 7.4.2000 došlo k rozhodnutí společnosti oz výšení základního jmění společnosti v souladu s připojenýmilistinami.
od 11. 09. 2000 od 26. 03. 2001

  V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného uKrajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 aMEZALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajskéhoobchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodníspolečností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s.stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným.Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s.
od 29. 07. 1996 od 13. 03. 2003

  Název společnosti:agnlicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limitedněmecky: METALIMEX, Aktiengesellschaft fur Ausenhandelfrancouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerceextérieuršpanělsky: METALIMEX, Societad anónima para el comercioexterior
od 29. 07. 1991 od 08. 07. 1992

  Oznamuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 4. 1991zvýšit základní kapitál společnosti z 35 000 000,- Kčs na73 500 000,- Kčs.Kapitál společnosti rozdělen:5 460 akcií z toho560 akcií na jméno o nominální hodnotě 100 000,- Kčs1 400 akcií na majitele o nominální hodnotě 10 000,- Kčs3 500 akcií zaměstnaneckých o nominální hodnotě 1 000,- Kčs
od 18. 07. 1991 od 31. 12. 1991

  Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb.a zakládá se na státním povolení uděleném Federálnímministerstvem zahraničního obchodu v Praze ze dne 21. 11. 89,č. j. 7297/62/89, dále na stanovách témže ministerstvemschválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne23. 11. 1989 osvědčené státním notářství pro Prahu 1 dne23. 11. 1989, č. j. 1/NZ 288/89 a 1 N 345/89.
od 28. 11. 1989

  Název společnosti:anglicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limitedněmecky: METALIMEX, Aktiengesellschaft Fur Aussenhandelfrancouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerceextérieuršpanělsky: METALIMEX, Societad anénima para el comercioexterior
od 28. 11. 1989 od 18. 07. 1991

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 30000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2007

Počet: 10 ks v hodnotě: 92165000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 10. 2006 od 05. 03. 2007

Počet: 921 650 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 12. 2005 od 04. 10. 2006

Počet: 921 650 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 12. 2005 od 15. 12. 2005

Počet: 921 650 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 12. 2003 od 05. 12. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: RPG Trading, s.r.o.

IČO: 27769089

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 06. 2006 od 04. 10. 2006


Název/Jméno: OKD, a.s.

IČO: 26863154

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 12. 2005 od 12. 06. 2006


Název/Jméno: K.O.P., a.s.

IČO: 63999129

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 11. 2005 od 19. 12. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MAŠÍN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 11. 2016 od 03. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2015 od 21. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 2007 od 16. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 10. 2006 od 28. 12. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 12. 2003 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: DOLEČEK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2005 od 05. 01. 2007


Název/Jméno: LABUZÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představentva
od 03. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2014 od 03. 01. 2017


Název/Jméno: OTAVA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 2015 od 16. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2011 od 16. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 12. 2003 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: SOFRONOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 01. 2009 od 21. 11. 2016


Název/Jméno: ZÁHOREC MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 11. 2016


Název/Jméno: BEČVÁŘ DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 11. 2016


Název/Jméno: POSLT MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2016


Název/Jméno: REZKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2016


Název/Jméno: OTAVOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 2016 od 29. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 03. 2013 od 15. 04. 2016


Název/Jméno: BULAWA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 od 10. 05. 2016


Název/Jméno: OTAVA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2009 od 19. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen-předseda představenstva
od 06. 01. 1999 od 03. 02. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 09. 1997 od 06. 01. 1999
Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1996 od 24. 09. 1997


Název/Jméno: NEUBAUEROVÁ VĚRA

IČO: 18910611

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2007 od 16. 07. 2015


Název/Jméno: ZELEŇÁK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 03. 2008 od 19. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2007 od 19. 03. 2008


Název/Jméno: ZELEŇÁKOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2009 od 29. 03. 2013


Název/Jméno: ROUBAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2007 od 02. 01. 2014
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 2006 od 28. 12. 2007


Název/Jméno: ZELŇÁKOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 07. 2009 od 22. 07. 2009


Název/Jméno: THOMASOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2007 od 22. 07. 2009


Název/Jméno: TVRDÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2007 od 30. 01. 2009


Název/Jméno: JELÍNEK MAREK

IČO: 60315318

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 01. 2007 od 28. 12. 2007
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 2006 od 05. 01. 2007


Název/Jméno: ČERMÁK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 2005 od 04. 10. 2006


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 02. 2005 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: GOJ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 12. 2004 od 17. 02. 2005


Název/Jméno: TROTTEROVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 12. 2003 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: JELINEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 25. 08. 1999 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: VOZÁROVÁ JANKA

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 04. 1997 od 15. 07. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 1996 od 25. 08. 1999


Název/Jméno: Ing, JANKA VOZÁROVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen-místopředseda představenstva
od 25. 08. 1999 od 05. 01. 2007


Název/Jméno: KOLÁČEK VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 08. 1999 od 01. 12. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 06. 01. 1999 od 25. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 09. 1997 od 06. 01. 1999
Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 1996 od 24. 09. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: BARVÍK CHRUDOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 08. 1999 od 18. 07. 2011


Název/Jméno: PAUKNER PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen-místopředseda představenstva
od 06. 01. 1999 od 25. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 1996 od 06. 01. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: ULČÁK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 09. 1997 od 25. 08. 1999
Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1996 od 24. 09. 1997


Název/Jméno: KUBACKÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 09. 1997 od 06. 01. 1999
Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 03. 1996 od 24. 09. 1997
Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 1989 od 29. 07. 1991


Název/Jméno: RANDUŠKA DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 1997 od 06. 01. 1999


Název/Jméno: MUTINSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 1996 od 25. 08. 1999


Název/Jméno: MARXT JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 od 12. 12. 1995
Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: BULVAS JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 07. 1991 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: JUDr.Jan Marxt -kolektivní prokura

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 02. 1995 od 12. 12. 1995


Název/Jméno: PATLICH LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 16. 11. 1994 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: PLACHÝ PETR

IČO: 63791986

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 1994 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: PERNER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 od 16. 11. 1994


Název/Jméno: NĚMEC JOSEF

IČO: 12672432

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 07. 1992 od 16. 11. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1991 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: RŮŽIČKA VLADIMÍR

IČO: 64746542

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAROSLAV

IČO: 67860206

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: CHALUPNÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: DLASK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 07. 1991 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: Tichý Petr

IČO: 67762255

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996
Statutární orgán - představenstvo - obchodní náměstek gř
od 28. 11. 1989 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: ŠPIAK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 od 16. 11. 1994


Název/Jméno: Miroslav Pařík - samostatná prokura

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: ing.Petr Paukner-kolektivní prokura

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1992 od 13. 03. 1996


Název/Jméno: JUDr. Jan Marxt- kolektivní prokura

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 07. 1992 od 07. 02. 1995


Název/Jméno: REJZEK JOSEF

IČO: 48301493

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1992 od 04. 10. 2006


Název/Jméno: ŠPIAK JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1991 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: RYŠAVÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1991 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: PAŘÍK MIROSLAV

IČO: 67091601

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 03. 04. 1997


Název/Jméno: URBÁNEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1991 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: FIŠER VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: STEHLÍK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 12. 1991 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: KRATOCHVÍLE JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 10. 12. 1990


Název/Jméno: BEČKA JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 10. 12. 1990


Název/Jméno: PAŘÍK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: KALINA VLADIMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: SIEBRT LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: ŽABOKRTSKÝ LUBOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: FLÍDR ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: BARKOVÁ EVELYN

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: FISCHER ZDENĚK

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: ŘEHOUNEK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: PŘIBÁŇ VÁCLAV

IČO: 16151828

Funkce: Prokura - prokurista
od 05. 03. 1990 od 10. 12. 1990


Název/Jméno: ŠVEC BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 1989 od 29. 07. 1991


Název/Jméno: BULVAN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel
od 28. 11. 1989 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: MACURA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ekonomický náměstek gř
od 28. 11. 1989 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: TOPINKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 11. 1989 od 29. 07. 1991


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 02. 2015

Odpovědní zástupci: 303390


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 2007

Odpovědní zástupci: 50963

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 2002

Odpovědní zástupci: 393980

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 393981

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění technicko-administrativních prací.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 142641

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování skladů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 465456

Přerušení: od 01. 07. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:31. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 241427


Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 564415

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 393982

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 107959

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 07. 1992

Odpovědní zástupci: 172744

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 07. 1992

Obory činnosti: Zasilatelství
od 30. 04. 2007 od 05. 02. 2010
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 04. 09. 2002 od 05. 02. 2010
Provádění technicko-administrativních prací.
od 31. 08. 1994 od 05. 02. 2010
Provozování skladů
od 31. 08. 1994 od 05. 02. 2010
Zprostředkování v oblasti investic, obchodu a  průmyslu
od 11. 07. 1994 od 05. 02. 2010
Zprostředkování v dopravě
od 25. 05. 1994 od 05. 02. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 23. 07. 1992 od 05. 02. 2010

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00000931

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
57266"FIMEX spol. s r.o."46353721Ústecká 3041, 27201 Kladno
3848871. Šingelova realitní, s.r.o. "v likvidaci"26806673Bystřice, 73995, Bystřice, , 1250
272330A-PROFIL s.r.o.13582950Na staré vinici 210/13, 14000 Praha
379879Advanced World Transport a.s.47675977Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
294040AGROODBYT, spol. s r.o. v likvidaci4502257791, 39461 Božejov
138461AGROSPEKTRUM, s.r.o. - v likvidaci60713518Boleradice, 69112, , ,
345473ALFA MAGNUM a.s. v likvidaci60192097Praha 7, Jankovcova 23
423408ARKONA - izol. s.r.o.25747878náměstí Hrdinů 886/15, 14000 Praha
319708Aspen Institute Prague o.p.s.24247073Palackého 740/1, 11000 Praha
239458ATLANTA SAFE, spol. s r.o. "v likvidaci"14890658Vocelova 602/3, 12000 Praha
157418AVEBO s.r.o.25072650Polská 1298, 25088 Čelákovice
364454B Counsellors a.s. "v likvidaci"27219836Pernerova 676/51, 18600 Praha
388103BALCO spol. s r.o.18050948U nádraží 187, 37842 Nová Včelnice
179042Báňská a hutní, a.s.47674644Ostrava, 71602, Radvanice, Lihovarská, 1199/10
65068Baska, a.s."v likvidaci"564974Praha, 13000, , Řehořova, 4
5140Blaník Ratměřice spol. s r.o.2757893399, 25703 Ratměřice
24236BOHEMIA TECHNIK, akciová společnost v likvidaci46713662Praha, 17100, Troja (Praha-Troja), Povltavská, 171
83506Bohemian Bussines Center a.s. v likvidaci23051Praha, 15000, Smíchov, nám. 14. října, 1307/2
251775BURGUS Invest a.s.25963619Stodolní 342/1, 70200 Ostrava
78839CAR PROJECT, a.s., v likvidaci26754851Praha, 16200, Střešovice, Nad octárnou, 13/407
24361Castlelane Foundry Services, s. r. o.64089193Ostrava, 71000, Slezská Ostrava, Bukovanského, 12/1095
193156CASTLELANE Tech s.r.o. "v likvidaci"64089207Ostrava, 70100, Slezská Ostrava, Bukovanského, 12/1095
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice

Související osoby

#NázevICOAdresa
272292ADÁMEK DAVID76107248Habrovská 616, 19014 Praha
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
104779ANDRAŠ ŠTEFAN48755532Ostrava, 70030, , U Studia, 31/66
274066ANGELOVIČ LADISLAV1206215432, 51401 Kruh
3910BABKOVÁ JANA66889740Lýskova 2067/45, 15500 Praha
274064BAINHOFNER JIŘÍ13109367Čentická 2064, 19016 Praha
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
203967BARÁK JOSEF44153473Okrouhlá 587/34, 62500 Brno
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
39605BARTOŠ JIŘÍ12993522Machkova 25/2, 50011 Hradec Králové
34091BATALOVÁ JITKA5542057Dražická 738, 29471 Benátky nad Jizerou
222383BAUEROVÁ EVA42175275Kundratická 4494, 43004 Chomutov
3921BEDNÁŘ DAVID68471912231, 56153 Dolní Čermná
38651BEDNAŘÍK RICHARD73298182Zengrova 550/101, 70300 Ostrava
238601BĚLOHLÁVEK JIŘÍ87074681Lidická 1005/23B, 60200 Brno
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
184119BENDA LUDĚK42827817Plzeňská 292, 34815 Planá
145599BENEŠ MILOŠ46845437U zahrádkářské kolonie 1015/12, 14200 Praha
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
12075BENEŠOVÁ IVANA64867854Braunerova 995, 25263 Roztoky

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2703459"Štěpánka", bytové družstvo198854Štěpánská 629/59, 11000 Praha
2433465„Divadlo PULS”2351641Štěpánská 622/36, 11000 Praha
1351928AceKann Invest s.r.o.27652556Štěpánská 615/24, 11000 Praha
742602ADR Newsletter Agency22828346Štěpánská 633/49, 11000 Praha
3257735AGROVIA v likvidaci14893959Štěpánská 619/28, 11000 Praha
1421418Acheta a.s.27906566Štěpánská 633/49, 11000 Praha
1425492ALAE družstvo1849727Štěpánská 640/45, 11000 Praha
2105002ALAGIA, s.r.o.26889587Štěpánská 629/59, 11000 Praha
3339174AlGaith and alMoosa travel agency (společnost s ručením omezeným)45247196Štěpánská 630/53, 11000 Praha
2296145Alpha Solaris s.r.o.2972468Štěpánská 629/59, 11000 Praha
1999474AMOS Software spol. s r.o.47548321Štěpánská 643/39, 11000 Praha
2695094Anestha Invest s.r.o.2857693Štěpánská 633/49, 11000 Praha
1983412Angadine s.r.o.24173193Štěpánská 643/39, 11000 Praha
1665621APIA Praha s.r.o.27422933Štěpánská 633/49, 11000 Praha
2275540ASV Asset Management s.r.o.5412935Štěpánská 2071/37, 11000 Praha
2564188ASV13, s.r.o.1409387Štěpánská 2071/37, 11000 Praha
2366567BÄREN Energie s.r.o.24261491Štěpánská 640/45, 11000 Praha
767400BENTEO GROUP a.s.24766950Štěpánská 615/24, 11000 Praha
994886BERMA spol. s r.o.48111341Štěpánská 633/49, 11000 Praha
327801Blagosvit, s.r.o.24732435Ve Smečkách 600/23, 11000 Praha
1797365Blue Hand s.r.o.29049431Štěpánská 633/49, 11000 Praha
2002810Bohemiatrading International s.r.o.26146291Štěpánská 629/59, 11000 Praha
92879BONUS Company a.s.29148383Štěpánská 643/39, 11000 Praha
1716650Brooklands s.r.o. v likvidaci26750236Štěpánská 620/32, 11000 Praha
1516066Bytové družstvo obyvatel domu čp. 630220833Štěpánská 630/53, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
44497Andres Felipe Bermudez Gomez5151015Ve Smečkách 601/21, 11000 Praha
444347Jaroslav Anderle - AND43823327Štěpánská 622/36, 11000 Praha
1117224Julio Horacio Martinez Cajide71529802Štěpánská 622/36, 11000 Praha
534091Mgr. Jiří Slováček, advokátní kancelář70267561Štěpánská 640/45, 11000 Praha
2647315Olivier Bernard Fabien Basset3654796Štěpánská 617/26, 11000 Praha
1067778Ahmad Shamid74610791Ve Smečkách 601/21, 11000 Praha
1019713Andrus Antonina4061471Štěpánská 622/36, 11000 Praha
1060651Andrus Ivan87298309Štěpánská 622/36, 11000 Praha
1985864ANDRZEJCZAK Oktawian63936194Štěpánská 622/36, 11000 Praha
2014674Babiaková Katrin4198557Ve Smečkách 1312/17, 11000 Praha
2317792Babynets Ivan3503208Štěpánská 622/36, 11000 Praha
2288339BAJTLER Martin40663060Štěpánská 615/24, 11000 Praha
2358098Bára Tomáš88001636Štěpánská 630/53, 11000 Praha
3134601BAREŠ Michal61242250Štěpánská 629/59, 11000 Praha
2918710Bartošová Katarína1635255Ve Smečkách 1312/17, 11000 Praha
268475Benda Lukáš71722564Štěpánská 622/36, 11000 Praha
786573BIAK Zdeněk71666001Štěpánská 615/24, 11000 Praha
2032207Biley Vira88277704Štěpánská 622/36, 11000 Praha
1737371BRABEC Pavel10140611Štěpánská 625/42, 11000 Praha
2689287BŘEZINA Josef15920861Štěpánská 629/59, 11000 Praha
2736829Bučina Pavel73629529Štěpánská 633/49, 11000 Praha
927482Buřič Martin66235642Štěpánská 643/39, 11000 Praha
853798CABAN Michal40660974Štěpánská 629/59, 11000 Praha
2417111CABAN Šimon40660982Štěpánská 629/59, 11000 Praha
62797Cabanová Nikola75564432Štěpánská 629/59, 11000 Praha