Metrostav a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Metrostav a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 758. Její identifikační číslo je 14915

Výpis z obchodního rejstříku Metrostav a.s.

Datum zápisu: 23. 5. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 758

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bnpcf46

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Geologické práce
Distribuce pohonných hmot
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními...
Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Zednictví
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Klempířství
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - vzduchotechnická a...
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
Reklamní činnost a marketing
Grafické práce a kresličské práce
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Přípravné práce pro stavby
Technické činnosti v dopravě
Výkon zeměměřických činností
Správa a údržba nemovitostí
Izolatérství
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Ubytovací služby
Pronájem motorových vozidel
Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných...
Pronájem stavebních mechanismů
Likvidace odpadů,kromě odpadů nebezpečných, v režimu volných...
Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Pronájem průmyslového zboží
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Klempířství a oprava karoserií
Opravy silničních vozidel
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní a mezinárodní
Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
Výroba a montáž ocelových konstrukcí (kromě činností uvedených v...
Silniční mot. dopr.- veř. nákl. vnitrostát. a mezinár., veřejná...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou...
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Hostinská činnost
Činnost realitní kanceláře
Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků...
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Elektroinstalatérství
Montáž, opravy, údržba vyhrazených el. zařízení úa výroba rozvaděčů...
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě
Ubytovací služby
Provádění průmyslových staveb
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění dopravních staveb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa společnosti

Sídlo: Koželužská 2450/4, 18000 Praha

Adresy: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
od 16. 12. 2013
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 18000
od 22. 11. 2000 od 16. 12. 2013
Praha 7, Dělnická 12
od 23. 05. 1991 od 22. 11. 2000

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 27. 05. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 26. 08. 2014 od 27. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 8
od 26. 08. 2014 od 27. 05. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 14. 04. 2014 od 27. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 8
od 14. 04. 2014 od 27. 05. 2015

  Na společnost Metrostav a.s. coby nástupnickou právnickou osobu přešlo přeshraniční fúzí sloučením jmění zanikající právnické osoby Metrostav SK a.s., IČ: 35721278, se sídlem Slovenská republika, Bratislava 26, Mlynské Nivy 68, PSČ 824 77, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I v oddílu Sa, vložce číslo 1439/B. Právní účinky přeshraniční fúze sloučením nastaly pro obě zúčastněné společnosti dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 758.
od 30. 06. 2013

  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. Nc 7386/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému Metrostav, a.s. ve prospěch RENOM, s.r.o. o 3.964,- + přísl. Soudní exekutor: Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov.
od 30. 09. 2004 od 30. 09. 2004

  splaceno 100 % základního jmění
od 16. 04. 1997

  Představenstvo akciové společnosti Metrostav rozhodlo o zvýšenízákl. jmění společnosti peněžitým vkladem o 150 mil. Kč upsánímnových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Kezvýšení zákl. jmění budou vydány v počtu 150 000 ks novézaknihované kmenové akcie společnosti na majitele ve jmenovitéhodnotě 1 000,-Kč každá. Pevný emisní kurs je stanoven na1 500,-Kč na každou novou akcii.Akcie budou upisovány ve třech kolech upisování, přičemž vprvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostních právosob, které jsou akcionáři spol. Metrostav, a.s. k rozhodnémudni pro uplatnění přednostního práva, tj. k 17.1.1997, 24.OOhod.,dle evidence Střediska cenných papírů a to v rozsahu jejichpodílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo na úpisnových akcií může být vykonáno ve lhůtě od 17.1.1997 do30.1.1997 v sídle společnosti. Na jednu dosavadní akcii mohouakcionáři upsat 0,29476 akcie nové. Emisní kurs upsaných akcií vprvém kole jsou upisovatelé povinni splatit ve stoprocentní výšina upisovací účet č. 1822250-038/0800 vedený městskou pobočkouČeské spořitelny, a.s. v Praze, Rytířská 29, Praha 1 tak, abyúhrada byla na upisovací účet připsána nejpozději dne 30.1.1997.Akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování, budou kdispozici ve druhém kole k upsání pouze těm akcionářům, kteřířádně upsali akcie v prvém kole upisování na základě uplatněnípřednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém koleje stejný jako v kole prvním a činí 1 500,-Kč za každou novouakcii. Lhůta pro upisování ve druhém kole je stanovena na jedinýden a to na 13.2.1997. Akcie budou upisovány v sídlespolečnosti. Emisní kurs upsaných akcií v druhém kole jsouupisovatelé povinni splatit ve stoprocentní výši na upisovacíúčet tak, aby úhrada byla na upisovací účet připsána nejpozdějidne 20.2.1997. V případě, že po prvním a druhém kole upisovánínedosáhne hodnota úpisu výše schváleného zvýšení základníhojmění, upíše všechny zbylé akcie ve třetím kole svým jménem a navlastní účet obchodník s cennými papíry Česká spořitelna a.s.na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů.Lhůta pro upisování ve třetím kole je stanovena na jediný den ato na 6.3.1997. Akcie budou upisovány v sídle společnosti.Emisní kurs akcií upisovaných ve třetím kole je stejný provšechny akcie upisované ve třetím kole a činí 1 500,-Kč.Emisní kurs upsaných akcií ve třetím kole je upisovatel povinensplatit ve stoprocentní výši na upisovací účet tak, aby úhradabyla na upisovací účet připsána nejpozději dne 6.3.1997.
od 08. 01. 1997 od 22. 08. 1997

  Povoluje zápis nových stanov a.s. ze dne 25.9.1992.
od 11. 02. 1993

  Způsob založení:Zakladatelský plán ministerstva výstavby a stavebnictvíČeské republiky ze dne 21. prosince 1990 jako nástupcestátního podniku Metrostav Praha
od 23. 05. 1991

  Základní kapitál je stanoven bilanční metodou bezzapočtení cen pozemků.
od 23. 05. 1991 od 30. 07. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MEYER PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2013
Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 2005 od 01. 03. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 07. 1998 od 30. 06. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 1994 od 07. 07. 1998


Název/Jméno: POTISK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2007


Název/Jméno: DUDÁŠ JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 07. 2005 od 26. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 od 13. 07. 2005


Název/Jméno: ŠESTÁK IVAN

IČO: 63543745

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 06. 2007 od 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 05. 2004 od 14. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 od 19. 05. 2004


Název/Jméno: BĚLOHLAV JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 06. 2007 od 15. 07. 2009
Prokura - prokurista
od 18. 05. 2006 od 23. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 od 14. 06. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 1994 od 11. 09. 2001


Název/Jméno: KAREL VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 01. 2013
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2001 od 26. 01. 2013


Název/Jméno: KARNET JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2010


Název/Jméno: HESS JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2015 od 23. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 06. 2007 od 27. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 08. 2005 od 14. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 1995 od 10. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 05. 1991 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: KNOTEK DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 25. 07. 2006 od 14. 06. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 09. 2001 od 25. 07. 2006
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2001 od 11. 09. 2001


Název/Jméno: ŠINOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 2005 od 26. 08. 2014
Prokura - prokurista
od 01. 07. 2002 od 23. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 07. 1998 od 10. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1991 od 07. 07. 1998


Název/Jméno: KLEPETKO FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 od 14. 06. 2007


Název/Jméno: TURANSKÝ VILIAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 06. 2007 od 14. 04. 2014
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2006 od 14. 06. 2007


Název/Jméno: KOČÍ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2010
Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 2005 od 08. 06. 2010
Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2001 od 11. 09. 2001


Název/Jméno: MRÁZ DUŠAN

IČO: 68256485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2013 od 21. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 od 26. 01. 2013


Název/Jméno: PILÁT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2007 od 27. 05. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 09. 2001 od 14. 06. 2007
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2001 od 11. 09. 2001


Název/Jméno: JANISCH DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 09. 2001 od 25. 07. 2006
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2001 od 11. 09. 2001


Název/Jméno: POKORNÝ JAN

IČO: 47836024

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2000 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: VENCL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2000 od 08. 01. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 1999 od 28. 08. 2000


Název/Jméno: BRATSKÝ PETR

IČO: 71077073

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 1999 od 08. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 1995 od 27. 07. 1999


Název/Jméno: VOLENEC VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1999 od 28. 08. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 1996 od 27. 07. 1999


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 07. 1998 od 08. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 od 07. 07. 1998


Název/Jméno: KŘÍŽ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 1998 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: VANĚK MIROSLAV

IČO: 12392863

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 1996 od 08. 01. 2001


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 72082445

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 1996 od 03. 07. 1998


Název/Jméno: DYTRYCH LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 1995 od 08. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: PAVLÍČEK LUBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 1995 od 27. 07. 1999


Název/Jméno: POKORNÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 1995 od 08. 08. 1996
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 11. 1995 od 08. 08. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: PTÁČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 od 27. 07. 1999


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 od 08. 08. 1996


Název/Jméno: HÁLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 od 08. 08. 1996
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: VEJMELKA JIŘÍ

IČO: 70771880

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: TROJÁNEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 1994 od 08. 08. 1996


Název/Jméno: KOUBKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1994 od 21. 11. 1995


Název/Jméno: STANKOVOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 od 05. 01. 1994


Název/Jméno: MAIXNER JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 od 05. 01. 1994


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 od 05. 01. 1994


Název/Jméno: MACHOŇ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 od 05. 01. 1994


Název/Jméno: BENEDIKT VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 od 05. 01. 1994


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 od 05. 01. 1994


Název/Jméno: MĚCHURA PAVEL

IČO: 3476561

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1991 od 05. 01. 1994


Název/Jméno: LUKÁŠ VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 05. 1991 od 05. 01. 1994


Název/Jméno: POLÁK FRANTIŠEK

IČO: 72576863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1991 od 05. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 03. 2016

Odpovědní zástupci: 97166


Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 04. 2014

Odpovědní zástupci:


Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 12. 2013


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 02. 2013

Odpovědní zástupci:


Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 04. 2012


Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 02. 2012

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 15. 02. 2012 od 20. 05. 2012


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 07. 2011

Odpovědní zástupci: 27096


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 07. 2009

Odpovědní zástupci:


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 07. 2009

Odpovědní zástupci: 51038


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 03. 2006

Odpovědní zástupci: 488463


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 03. 2006

Odpovědní zástupci:


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 06. 2004

Odpovědní zástupci: 738998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 97156

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 2003

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - vzduchotechnická a klimatizační zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 97156

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 738998

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 739000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 09. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 739001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 27096


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 19977

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 07. 2001

Odpovědní zástupci:


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 06. 2001

Odpovědní zástupci: 19977

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 97166

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 606302

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem stavebních mechanismů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 09. 1999

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Likvidace odpadů,kromě odpadů nebezpečných, v režimu volných živností (stavební suť a ostatní stavební odpad,materiály z demolic vozovky,výkopová zemina,odpad z modernizací a rekonstrukcí objektů, ostatní odpad z obcí podobný domovnímuu odpadu, uličn

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 27110

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s vozidly bez omezení hmotnosti a tahači

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Odpovědní zástupci: 739000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Odpovědní zástupci:


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 02. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 02. 1997


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996

Odpovědní zástupci: 60594

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 1996


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 1996

Odpovědní zástupci: 560520


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 1996

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 02. 1995

Zánik oprávnění:31. 01. 1998


Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a montáž ocelových konstrukcí (kromě činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 10. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční mot. dopr.- veř. nákl. vnitrostát. a mezinár., veřejná osobní hromadná nepravid. vnitrostátní (seznamy vozidel uved. v příl. 1 /10 listů/

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 11. 1993

Odpovědní zástupci: 97166

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit. zákona.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 08. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní, veřejná osobní hromadná nepravidelná doprava vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 97166

Zánik oprávnění:01. 12. 1993


Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 739000

Zánik oprávnění:03. 09. 2015


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 27114

Zánik oprávnění:30. 10. 1994


Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci:


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 739002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 488463

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 97189

Zánik oprávnění:22. 04. 1997


Montáž, opravy, údržba vyhrazených el. zařízení úa výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 739002

Zánik oprávnění:22. 04. 1997


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů ízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 488463

Zánik oprávnění:12. 02. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 19977


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 739002


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 327901


Ubytovací služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 09. 1995


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 09. 1992

Zánik oprávnění:19. 03. 1997


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 27115

Zánik oprávnění:19. 03. 1997


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Zánik oprávnění:19. 03. 1997


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00014915

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1515458B E S s.r.o.43792553Sukova 625, 25601 Benešov - vlastník
2498430Bydlení na Krutci s.r.o.28428480Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Zenklova, 2245/29 - vlastník
2968365CCE Praha, spol. s r.o.26134497Koželužská 2246/5, 18000 Praha - vlastník
1646483IMU s.r.o.28190891Koželužská 2450/4, 18000 Praha - vlastník
3078397KAVALEN Krutec, s.r.o.25799690Slavíkova 1568/23, 12000 Praha - vlastník
2808812Krutec Viladům s.r.o.28428498Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Zenklova, 2245/29 - vlastník
2038625M - D recyklace, a.s. v likvidaci26131218Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Koželužská, 2246 - vlastník
2274132Metrostav Alfa s.r.o.26723361Koželužská 2450/4, 18000 Praha - vlastník
715779Metrostav Beta s.r.o.26728541Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Zenklova, 2245/29 - vlastník
2792471Metrostav Development a.s.28440412Koželužská 2450/4, 18000 Praha - vlastník
2726666Metrostav Epsilon s.r.o.26728532Koželužská 2450/4, 18000 Praha - vlastník
496285Metrostav Facility s.r.o.25731424Koželužská 2246/5, 18000 Praha - vlastník
3145792Metrostav Invest a.s.25060384Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Zenklova, 2245/29 - vlastník
866095Metrostav Kappa s.r.o.26728567Zenklova 2245/29, 18000 Praha - vlastník
1535975Metrostav nemovitostní, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.29027781Koželužská 2246/5, 18000 Praha - vlastník
1878568Metrostav Rezident a.s.26428288Koželužská 2450/4, 18000 Praha - vlastník
30127Metrostav stavebniny, s.r.o.45788430Bystrá 2243, 19300 Praha - vlastník
756492Metrostav Vackov a.s.25641182Koželužská 2450/4, 18000 Praha - vlastník
415218MVE Štětí a.s.24204005Koželužská 2246/5, 18000 Praha - vlastník
1022798NADACE 17.LISTOPADU47608421Thákurova 2077/7, 16000 Praha - statutární orgán
406826Obalovna Lipník s.r.o.5637589Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice - vlastník
81599Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.26205424Koželužská 2246/5, 18000 Praha - vlastník
886325SQZ, s.r.o.25743554U místní dráhy 939/5, 77900 Olomouc - vlastník
1818400TBG METROSTAV s.r.o.63992990Koželužská 2246/5, 18000 Praha - vlastník
1953916TERRAMET, spol. s r.o.41692519Obchodní 131, 25170 Čestlice - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
295291A.T.CONSULTING s.r.o.46885170Staré nám. 17, 36301 Ostrov
256466AGP Beroun-Agropodnik, a.s.46351094Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
279750AGROMACHINE, s. r. o.49197231Komenského 188, 34012 Švihov
279716ASC BOHEMIA, a.s. " v likvidaci"47715740Ostrava, 70900, Mariánské Hory, Novoveská, 1262/95
319708Aspen Institute Prague o.p.s.24247073Palackého 740/1, 11000 Praha
291121ATIKA - PRAHA, a.s.25111833Praha
51453AUDIT ACTIVITY s.r.o.62915592Na výsluní 201/13, 10000 Praha
139595BASPO,s.r.o.61461610Údolní 1272/100, 14200 Praha
103212BEN stavební firma, společnost s ručením omezeným15055051Erbenova 1054, 50601 Jičín
161317BRIZARD s.r.o.49194119Dominikánská 279/1, 30100 Plzeň
173759Bytové družstvo AZ Domov, družstvo26944171Brno, Hády 2c/1005, PSČ 614 00
226026Bytové družstvo Beroun Biřická25748181Náměstí Joachima Barranda 52, 26601 Beroun
318637Bytové družstvo Peštukova 246 - 24725145452Peštukova 246/7, 16200 Praha
128677Bytové družstvo U Pošty26730561Bří Čapků 832, 27711 Neratovice
322181C.A.S. 2. Holding, a. s. v likvidaci43871640Praha, 16000, Dejvice, Velflíkova, 8
31453CMC Graduate School of Business o.p.s.25692101Čelákovice, Náměstí 5.května 2, okres Praha-východ, PSČ 250 88
92733Česká chmelařská investiční společnost, spol.s.r.o., v likvidaci49621050Praha, 16000, Vokovice, Na dlouhém lánu, 41
238859ČESKÁ KUCHYNĚ s.r.o.45801894Na poříčí 1047/26, 11000 Praha
173060Česká průmyslová a.s. "v likvidaci"43871658Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha
306960České bydlení, a.s.26313448Břet. Bartoše 1139, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
129552ČKD VAGONKA, s.r.o.25851268Studénka, 74213, , Butovická, 317
131335DEMOSTAV, spol. s r.o.46678573Mánesova 853, 37341 Hluboká nad Vltavou
26508DISATA s.r.o.28872754Plzeňská 1270/97, 15000 Praha
216256Doprastav, a.s., organizační složka Praha49281429K zahradnictví 13, 18000 Praha
324522EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci45534292Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1527042"BCS Business Center Šumava spol. s r.o."14499011Voctářova 2449/5, 18000 Praha
253769Alfa Laval spol. s r.o.198501Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2313941ALMAGRO s.r.o.26501414Voctářova 2449/5, 18000 Praha
1822455Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z. s.2772736Voctářova 2449/5, 18000 Praha
1291440AV - HD partneři s.r.o.27177262Voctářova 2449/5, 18000 Praha
1730144Azalea Invest s.r.o.26866218Voctářova 2449/5, 18000 Praha
392356B&A Capital Trading s.r.o.3526003Voctářova 2449/5, 18000 Praha
218281BANCIBO, SE24236501Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2105957Beroun Hills, s.r.o.27911764Voctářova 2449/5, 18000 Praha
878310BMK Czech Technologies s.r.o.3683371Voctářova 2449/5, 18000 Praha
3277831Businessconsult s.r.o.3558410Chocholouškova 138/4, 18000 Praha
1163689CARMETHIS, s.r.o.2689901Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2344300CASCADE management, s.r.o.28400747Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2968365CCE Praha, spol. s r.o.26134497Koželužská 2246/5, 18000 Praha
731953Colcon Management, a.s.26754509Voctářova 2449/5, 18000 Praha
1250477CONNTIES International spol. s r.o.26702835Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2650737Crestyl - Nadační fond4671082Voctářova 2449/5, 18000 Praha
3110914Crestyl CP s.r.o.4529529Voctářova 2449/5, 18000 Praha
3225216CRESTYL management a.s.27401928Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2656209Crestyl Newco No. 2 s.r.o.5443512Voctářova 2449/5, 18000 Praha
882797Crestyl Newco No. 3 s.r.o.5443539Voctářova 2449/5, 18000 Praha
172739Crestyl Newco No. 4 s.r.o.5443571Voctářova 2449/5, 18000 Praha
3204880CRESTYL projects s.r.o.27621952Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2439422CRESTYL properties s.r.o.27621588Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2515416CRESTYL real estate, s.r.o.25053175Voctářova 2449/5, 18000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1637509Benešová Daniela4079141Chocholouškova 138/4, 18000 Praha
303802Bogushevska Liiana76326837Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
2754974Borůvka Oldřich48067679Chocholouškova 138/4, 18000 Praha
401129Burmazovič Zoran71620362Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
1047285Civínová Jana1508814Koželužská 595/8, 18000 Praha
792663Čisár Jozef66846650Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
3020205Dehbiová Lenka69477809Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
1469031DUCHAN PAVEL71551760Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
1956458Dvořák Ivan48053139Chocholouškova 138/4, 18000 Praha
1384033Hájek Bohumír62392654Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
1416213Hladěnová Lucie61825395Voctářova 2449/5, 18000 Praha
1205689Holásková Kateřina76630218Chocholouškova 138/4, 18000 Praha
2201501Hrnčíř David73894052Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
1612995HRNKOVÁ LUCIA1337726Voctářova 2449/5, 18000 Praha
22614Imrich Martin68057903Chocholouškova 138/4, 18000 Praha
1700343Iur. David Kouba66241634Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2107175Jakubec Petr69167338Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2721382Kábela Ondřej73612278Voctářova 2449/5, 18000 Praha
1605813Kačer David66029279Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
764691Klett Lars Magnus66249368Voctářova 2449/5, 18000 Praha
2653214Knoblochová Hana42528453Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
3204775Kocan Milan67396241Chocholouškova 37/6, 18000 Praha
2829783Kotlanová Alena60483296Koželužská 595/8, 18000 Praha
1787405Krejčí Jiří71331140Koželužská 2246/5, 18000 Praha
3131010Kučera Jaroslav11134461Koželužská 2246/5, 18000 Praha