Metrostav a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Metrostav a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 758. Jeho identifikační číslo je 14915

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Metrostav a.s.

Datum zápisu: 23. 5. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 758

Identifikační číslo:14915

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: bnpcf46

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Geologické práce
Distribuce pohonných hmot
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními...
Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zednictví
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - vzduchotechnická a...
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Klempířství
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Grafické práce a kresličské práce
Reklamní činnost a marketing
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Technické činnosti v dopravě
Přípravné práce pro stavby
Výkon zeměměřických činností
Správa a údržba nemovitostí
Izolatérství
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pronájem stavebních mechanismů
Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných...
Pronájem motorových vozidel
Ubytovací služby
Likvidace odpadů,kromě odpadů nebezpečných, v režimu volných...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Pronájem průmyslového zboží
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní a mezinárodní
Výroba a montáž ocelových konstrukcí (kromě činností uvedených v...
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
Silniční mot. dopr.- veř. nákl. vnitrostát. a mezinár., veřejná...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou...
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Provádění ohňostrojných prací
Činnost realitní kanceláře
Hostinská činnost
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení...
Montáž, opravy, údržba vyhrazených el. zařízení úa výroba rozvaděčů...
Elektroinstalatérství
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Projektová činnost ve výstavbě
Ubytovací služby
Provádění průmyslových staveb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění dopravních staveb
Provádění bytových a občanských staveb

Adresa společnosti

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
od 16. 12. 2013
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 18000
od 22. 11. 2000 do 16. 12. 2013
Praha 7, Dělnická 12
od 23. 05. 1991 do 22. 11. 2000
Koželužská 2450/4, 18000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 27. 05. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 26. 08. 2014 do 27. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 8
od 26. 08. 2014 do 27. 05. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 14. 04. 2014 do 27. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 8
od 14. 04. 2014 do 27. 05. 2015

  Na společnost Metrostav a.s. coby nástupnickou právnickou osobu přešlo přeshraniční fúzí sloučením jmění zanikající právnické osoby Metrostav SK a.s., IČ: 35721278, se sídlem Slovenská republika, Bratislava 26, Mlynské Nivy 68, PSČ 824 77, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I v oddílu Sa, vložce číslo 1439/B. Právní účinky přeshraniční fúze sloučením nastaly pro obě zúčastněné společnosti dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 758.
od 30. 06. 2013

  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. Nc 7386/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému Metrostav, a.s. ve prospěch RENOM, s.r.o. o 3.964,- + přísl. Soudní exekutor: Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov.
od 30. 09. 2004 do 30. 09. 2004

  splaceno 100 % základního jmění
od 16. 04. 1997

  Představenstvo akciové společnosti Metrostav rozhodlo o zvýšenízákl. jmění společnosti peněžitým vkladem o 150 mil. Kč upsánímnových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Kezvýšení zákl. jmění budou vydány v počtu 150 000 ks novézaknihované kmenové akcie společnosti na majitele ve jmenovitéhodnotě 1 000,-Kč každá. Pevný emisní kurs je stanoven na1 500,-Kč na každou novou akcii.Akcie budou upisovány ve třech kolech upisování, přičemž vprvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostních právosob, které jsou akcionáři spol. Metrostav, a.s. k rozhodnémudni pro uplatnění přednostního práva, tj. k 17.1.1997, 24.OOhod.,dle evidence Střediska cenných papírů a to v rozsahu jejichpodílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo na úpisnových akcií může být vykonáno ve lhůtě od 17.1.1997 do30.1.1997 v sídle společnosti. Na jednu dosavadní akcii mohouakcionáři upsat 0,29476 akcie nové. Emisní kurs upsaných akcií vprvém kole jsou upisovatelé povinni splatit ve stoprocentní výšina upisovací účet č. 1822250-038/0800 vedený městskou pobočkouČeské spořitelny, a.s. v Praze, Rytířská 29, Praha 1 tak, abyúhrada byla na upisovací účet připsána nejpozději dne 30.1.1997.Akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování, budou kdispozici ve druhém kole k upsání pouze těm akcionářům, kteřířádně upsali akcie v prvém kole upisování na základě uplatněnípřednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém koleje stejný jako v kole prvním a činí 1 500,-Kč za každou novouakcii. Lhůta pro upisování ve druhém kole je stanovena na jedinýden a to na 13.2.1997. Akcie budou upisovány v sídlespolečnosti. Emisní kurs upsaných akcií v druhém kole jsouupisovatelé povinni splatit ve stoprocentní výši na upisovacíúčet tak, aby úhrada byla na upisovací účet připsána nejpozdějidne 20.2.1997. V případě, že po prvním a druhém kole upisovánínedosáhne hodnota úpisu výše schváleného zvýšení základníhojmění, upíše všechny zbylé akcie ve třetím kole svým jménem a navlastní účet obchodník s cennými papíry Česká spořitelna a.s.na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů.Lhůta pro upisování ve třetím kole je stanovena na jediný den ato na 6.3.1997. Akcie budou upisovány v sídle společnosti.Emisní kurs akcií upisovaných ve třetím kole je stejný provšechny akcie upisované ve třetím kole a činí 1 500,-Kč.Emisní kurs upsaných akcií ve třetím kole je upisovatel povinensplatit ve stoprocentní výši na upisovací účet tak, aby úhradabyla na upisovací účet připsána nejpozději dne 6.3.1997.
od 08. 01. 1997 do 22. 08. 1997

  Povoluje zápis nových stanov a.s. ze dne 25.9.1992.
od 11. 02. 1993

  Základní kapitál je stanoven bilanční metodou bezzapočtení cen pozemků.
od 23. 05. 1991 do 30. 07. 1992

  Způsob založení:Zakladatelský plán ministerstva výstavby a stavebnictvíČeské republiky ze dne 21. prosince 1990 jako nástupcestátního podniku Metrostav Praha
od 23. 05. 1991

Akcie

Počet: 7 906 668 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 08. 06. 2010

Počet: 7 906 668 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 24. 07. 2002 do 24. 07. 2002

Počet: 7 677 144 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 22. 08. 1997 do 22. 08. 1997

Počet: 229 524 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno
od 22. 08. 1997 do 22. 08. 1997

Počet: 639 762 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 16. 04. 1997 do 16. 04. 1997

Počet: 489 762 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 20. 12. 1995 do 20. 12. 1995

Počet: 456 462 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 21. 11. 1995 do 21. 11. 1995

Počet: 449 291 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 07. 1992 do 30. 07. 1992

Počet: 7 171 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 30. 07. 1992 do 30. 07. 1992

Počet: 19 127 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 30. 07. 1992 do 30. 07. 1992

Počet: 39 761 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 23. 05. 1991 do 23. 05. 1991

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MEYER PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2013
Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 2005 do 01. 03. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 07. 1998 do 30. 06. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 1994 do 07. 07. 1998

Adresa: Cihlářova 659/17, Kamýk, 142 00 Praha 4
od 01. 03. 2013
Praha 4 - Kamýk, Cihlářova 659/17, PSČ 14000
od 23. 10. 2004 do 01. 03. 2013
Praha 4, Nad Rybníčky 1104/24, PSČ 14800
od 07. 07. 1998 do 23. 10. 2004
Praha 4, Nové výstavby 24
od 05. 01. 1994 do 07. 07. 1998


Název/Jméno: POTISK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2007

Adresa: 93101 Bratislava, Guothová 3, Slovenská republika
od 02. 08. 2016
Nad Okrouhlíkem 2372/14, Libeň, 180 00 Praha 8
od 27. 05. 2015 do 02. 08. 2016
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18200
od 05. 08. 2011 do 27. 05. 2015
83101 Bratislava, Guothova 3, Slovenská republika
od 14. 06. 2007 do 05. 08. 2011


Název/Jméno: ŠESTÁK IVAN

IČO: 63543745

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 06. 2007 do 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 19. 05. 2004 do 14. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 do 19. 05. 2004

Adresa: Nad Okrouhlíkem 2292/7, Libeň, 180 00 Praha 8
od 26. 01. 2013
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 18000
od 23. 10. 2004 do 26. 01. 2013
Praha 2, Krkonošská 2, PSČ 12000
od 19. 05. 2004 do 23. 10. 2004
Praha 7, Povltavská 2
od 08. 01. 2001 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: BĚLOHLAV JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 06. 2007 do 15. 07. 2009
Prokura - prokurista
od 18. 05. 2006 do 23. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 do 14. 06. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 1994 do 11. 09. 2001

Adresa: Na vyhlídce 827/52, Prosek, 190 00 Praha 9
od 26. 01. 2013
Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 19000
od 08. 06. 2010 do 31. 08. 2014
Praha 5 - Stodůlky, K Brance 1011/17, PSČ 15500
od 18. 05. 2006 do 08. 06. 2010
Praha 5, K Brance 1011, PSČ 15500
od 13. 07. 2005 do 08. 06. 2010
Praha 5, K Brance 1011
od 08. 01. 2001 do 13. 07. 2005
Praha 5, K Brance 1001
od 05. 01. 1994 do 11. 09. 2001


Název/Jméno: DUDÁŠ JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 07. 2005 do 26. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 do 13. 07. 2005

Adresa: Lužná 794/17, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 26. 01. 2013
Praha 6, Lužná 17, PSČ 16000
od 23. 10. 2004 do 26. 01. 2013
Praha 6, Lužná 17, PSČ 18000
od 19. 05. 2004 do 23. 10. 2004
Praha 7, Povltavská 2
od 08. 01. 2001 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: KAREL VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 01. 2013
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2001 do 26. 01. 2013

Adresa: 81101 Bratislava 1, Radvanská 2125/5, Slovenská republika
od 02. 08. 2016
Praha 5 - Jinonice, K Rovinám 556/8, PSČ 15800
od 13. 07. 2005 do 02. 08. 2016
Praha 8, K zahradnictví 13, PSČ 18000
od 19. 05. 2004 do 13. 07. 2005
Praha 7, Povltavská 2
od 08. 01. 2001 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: KARNET JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2010

Adresa: Frýdlantská 1319/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 01. 03. 2013
Praha 8, Frýdlantská 1319/5, PSČ 18200
od 31. 08. 2010 do 01. 03. 2013


Název/Jméno: HESS JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2015 do 23. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 06. 2007 do 27. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 10. 08. 2005 do 14. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 1995 do 10. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 05. 1991 do 21. 11. 1995

Adresa: Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4
od 27. 05. 2015
Praha 4, Dunovského 526/26, PSČ 14900
od 05. 08. 2011 do 27. 05. 2015
Praha 4, Dunovského 526, PSČ 14900
od 10. 08. 2005 do 05. 08. 2011
Praha 4, Dunovského 526
od 21. 11. 1995 do 10. 08. 2005
Praha 4, Kracíkova 526
od 23. 05. 1991 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: KNOTEK DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 25. 07. 2006 do 14. 06. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 09. 2001 do 25. 07. 2006
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2001 do 11. 09. 2001

Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8
od 27. 05. 2015
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 18000
od 14. 06. 2007 do 27. 05. 2015
Praha 5 - Jinonice, K Rovinám 556/8, PSČ 15800
od 13. 07. 2005 do 14. 06. 2007
Praha 8, K zahradnictví 13, PSČ 18000
od 19. 05. 2004 do 13. 07. 2005
Praha 7, Povltavská 2
od 08. 01. 2001 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: ŠINOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 08. 2005 do 26. 08. 2014
Prokura - prokurista
od 01. 07. 2002 do 23. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 07. 1998 do 10. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1991 do 07. 07. 1998

Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8
od 26. 08. 2014
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 18000
od 25. 07. 2006 do 31. 08. 2014
Praha 9, Na Krocínce 447/45, PSČ 19000
od 07. 07. 1998 do 25. 07. 2006
Praha 9, Na krocínce 45
od 23. 05. 1991 do 07. 07. 1998


Název/Jméno: KLEPETKO FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 do 14. 06. 2007

Adresa: Nad Okrouhlíkem 2351/8, Libeň, 180 00 Praha 8
od 26. 08. 2014
Praha 8, Šimůnkova 1607, PSČ 18000
od 19. 05. 2004 do 14. 06. 2007
Praha 7, Povltavská 2
od 08. 01. 2001 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: TURANSKÝ VILIAM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 04. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 06. 2007 do 14. 04. 2014
Dozorčí rada - člen
od 25. 07. 2006 do 14. 06. 2007

Adresa: 03601 Martin, Priehradná 18, Slovenská republika
od 25. 07. 2006


Název/Jméno: KOČÍ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 2010
Dozorčí rada - člen
od 30. 06. 2005 do 08. 06. 2010
Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2001 do 11. 09. 2001

Adresa: K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 26. 08. 2014
Praha 5, K Rovinám /6, PSČ 15800
od 08. 06. 2010 do 26. 08. 2014
Praha 5, K Rovinám 6, PSČ 15800
od 30. 06. 2005 do 08. 06. 2010
Praha 5, K Rovinám 6, PSČ 15800
od 11. 09. 2001 do 11. 09. 2001


Název/Jméno: MRÁZ DUŠAN

IČO: 68256485

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2013 do 21. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2001 do 26. 01. 2013

Adresa: Praha 5 - Jinonice, K Rovinám 556/8, PSČ 15800
od 13. 07. 2005 do 21. 02. 2014
Praha 8, K zahradnictví 13, PSČ 18000
od 19. 05. 2004 do 13. 07. 2005
Praha 7, Povltavská 2
od 08. 01. 2001 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: PILÁT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2007 do 27. 05. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 09. 2001 do 14. 06. 2007
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2001 do 11. 09. 2001

Adresa: Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2290/3, PSČ 18200
od 25. 10. 2010 do 27. 05. 2015
Praha 5, U Kříže 611/3, PSČ 15800
od 13. 07. 2005 do 25. 10. 2010
Praha 5, U Kříže 611/3
od 08. 01. 2001 do 13. 07. 2005


Název/Jméno: JANISCH DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 09. 2001 do 25. 07. 2006
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 2001 do 11. 09. 2001

Adresa: Ostrov, Dolní Žďár 90, PSČ 36301
od 19. 05. 2004 do 25. 07. 2006
Pernink, Karlovarská 407, okres Karlovy Vary
od 08. 01. 2001 do 19. 05. 2004


Název/Jméno: POKORNÝ JAN

IČO: 65286537

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2000 do 08. 01. 2001

Adresa: Kladno, Cyrila Boudy 2452
od 28. 08. 2000 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: VENCL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2000 do 08. 01. 2001
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 1999 do 28. 08. 2000

Adresa: Praha 4, Na Rovinách 772
od 27. 07. 1999 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: BRATSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 07. 1999 do 08. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 1995 do 27. 07. 1999

Adresa: Praha 5, Amforová 1894
od 25. 01. 1995 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: VOLENEC VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 1999 do 28. 08. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 1996 do 27. 07. 1999

Adresa: Praha 9, Malkovského 601
od 08. 08. 1996 do 28. 08. 2000


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 07. 1998 do 08. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 07. 07. 1998

Adresa: Říčany, Nová 1565, okres Praha-východ, PSČ 25101
od 07. 07. 1998 do 08. 01. 2001
Říčany, Na Fialce 1565
od 21. 11. 1995 do 07. 07. 1998


Název/Jméno: KŘÍŽ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 1998 do 08. 01. 2001

Adresa: Praha 2, U Tržnice 1180/6, PSČ 12000
od 03. 07. 1998 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: VANĚK MIROSLAV

IČO: 12392863

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 08. 1996 do 08. 01. 2001

Adresa: Praha 4, Vavřenova 1168
od 08. 08. 1996 do 08. 01. 2001


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 72082445

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 08. 1996 do 03. 07. 1998

Adresa: Praha 3, Přemyslovská 44
od 08. 08. 1996 do 03. 07. 1998


Název/Jméno: DYTRYCH LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 1995 do 08. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Praha 10, Starostrašnická 2402/15
od 14. 03. 1994 do 08. 08. 1996


Název/Jméno: PAVLÍČEK LUBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 1995 do 27. 07. 1999

Adresa: Praha 9, Malešovská 1650
od 21. 11. 1995 do 27. 07. 1999


Název/Jméno: POKORNÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 1995 do 08. 08. 1996
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Praha 3, Příběnická 8
od 05. 01. 1994 do 08. 08. 1996


Název/Jméno: TRÁVNÍČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 11. 1995 do 08. 08. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Praha 8, Rosenbergových 16
od 05. 01. 1994 do 08. 08. 1996


Název/Jméno: PTÁČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 27. 07. 1999

Adresa: Praha 7, Františka Křížka 15, PSČ 17000
od 21. 11. 1995 do 27. 07. 1999


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 08. 08. 1996

Adresa: Praha 4, Nad svahem 5, PSČ 14000
od 21. 11. 1995 do 08. 08. 1996


Název/Jméno: HÁLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 1995 do 08. 08. 1996
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Praha 8, Chotovická 1747, PSČ 18000
od 21. 11. 1995 do 08. 08. 1996
Praha 8, Chotovická 1747
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: VEJMELKA JIŘÍ

IČO: 70771880

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Praha 4, Petržílkova 3307
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: TROJÁNEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Čerčany, Růžkova 222
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: VOSTRÝ BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 1994 do 08. 08. 1996

Adresa: Praha 6, Sartoriova 28
od 05. 01. 1994 do 08. 08. 1996


Název/Jméno: KOUBKOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995

Adresa: Praha 6, Guevarrova 1281
od 05. 01. 1994 do 21. 11. 1995


Název/Jméno: STANKOVOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994

Adresa: Praha 8, Písečná 448, PSČ 18000
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994


Název/Jméno: MAIXNER JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994

Adresa: Praha 2, Budečská 30, PSČ 12000
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994

Adresa: Praha 10, Hostivařská 33, PSČ 10000
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994


Název/Jméno: MACHOŇ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994

Adresa: Praha 10, 28. pluku 37, PSČ 10000
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994


Název/Jméno: BENEDIKT VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994

Adresa: Praha 2, Římská 39, PSČ 12000
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994

Adresa: Londýn, Flet 414, Low Street
od 18. 02. 1993 do 05. 01. 1994


Název/Jméno: MĚCHURA PAVEL

IČO: 75527766

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1991 do 05. 01. 1994

Adresa: Praha 6, Nad Petýnkou 17/1045
od 23. 05. 1991 do 05. 01. 1994


Název/Jméno: LUKÁŠ VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 05. 1991 do 05. 01. 1994

Adresa: Praha 9, Matějkova 3/1089
od 23. 05. 1991 do 05. 01. 1994


Název/Jméno: POLÁK FRANTIŠEK

IČO: 72576863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1991 do 05. 01. 1994

Adresa: Praha 6, Na perníkářce 30
od 23. 05. 1991 do 05. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 3. 2016

Odpovědní zástupci: Ing. Vlastimil Rojík


Geologické práce

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Ludmila Kostková


Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 12. 2013

Odpovědní zástupci: Václav Ptáček


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 2. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Skořepa


Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 4. 2012

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kreisinger


Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 2. 2012

Přerušení: od 15. 02. 2012 do 20. 05. 2012


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 7. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Ježek


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 7. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Skořepa


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 7. 2009


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 2006

Obory činnosti: - pořádání kurzů (uvést oblast, na kterou je kurz zaměřen)
od 22. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 22. 03. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Keil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 3. 2006


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 3. 2006

Odpovědní zástupci: Jaroslav Gédoš


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 2004

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví
od 08. 06. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Skořepa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - vzduchotechnická a klimatizační zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 2003

Obory činnosti: vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
od 15. 09. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Jan Kuchař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 9. 2003

Obory činnosti: - údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 15. 09. 2003 do 30. 06. 2008
- opravy a montáž pneumatik
od 15. 09. 2003 do 30. 06. 2008
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 15. 09. 2003 do 30. 06. 2008
- montáž autopříslušenství
od 15. 09. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Michálek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 9. 2003

Odpovědní zástupci: Vlastimil Hanzl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001

Obory činnosti: - stavebnictví a architektury
od 19. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vít Blecha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 2001

Obory činnosti: - vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- korektury a technická redakce
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- vydávání knih
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Šrámek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 2001

Obory činnosti: - zhotovení technických výkresů
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Maixner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 11. 2001

Obory činnosti: - šíření reklamy
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 05. 11. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 2001

Obory činnosti: - pronájem software
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Kavan

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 10. 2001

Obory činnosti: - zpracování dat
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 31. 10. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 10. 2001

Obory činnosti: Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 24. 10. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 9. 2001

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- provozování garáží
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- prověřování tras pro nadměrné náklady
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- dopravní značení
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Ševčík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 9. 2001

Obory činnosti: - výkopové práce
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 19. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Gédoš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 8. 2001


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 7. 2001

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 25. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Jaroslav Gédoš


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 6. 2001

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 25. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 25. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 25. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem stavebních mechanismů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Bělohlav

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Fuchs

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Doškář

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Likvidace odpadů,kromě odpadů nebezpečných, v režimu volných živností (stavební suť a ostatní stavební odpad,materiály z demolic vozovky,výkopová zemina,odpad z modernizací a rekonstrukcí objektů, ostatní odpad z obcí podobný domovnímuu odpadu, uličn

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Zemánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997


Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s vozidly bez omezení hmotnosti a tahači

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 11. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Boris Šebesta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Vladimír BARVÍNEK


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 2. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Cuc

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Jaromír Kuželka


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Jaroslav Gédoš


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich HESS

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Vladimír Kadlec


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 1996


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Rojík


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 2. 1995

Zánik oprávnění:31. 1. 1998


Výroba a montáž ocelových konstrukcí (kromě činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Pilát

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Martinovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční mot. dopr.- veř. nákl. vnitrostát. a mezinár., veřejná osobní hromadná nepravid. vnitrostátní (seznamy vozidel uved. v příl. 1 /10 listů/

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Typlt

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit. zákona.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 8. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Klejch

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní, veřejná osobní hromadná nepravidelná doprava vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1992

Zánik oprávnění:1. 12. 1993


Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Olenič


Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Jaroslav Šimek

Zánik oprávnění:30. 10. 1994


Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:19. 10. 1992

Zánik oprávnění:3. 9. 2015


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 07. 05. 2014
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 16. 11. 2012
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 18. 04. 2012
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 22. 03. 2012
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 20. 01. 2010
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 04. 07. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 04. 07. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 04. 07. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 04. 07. 2008
Výroba strojů a zařízení
od 04. 07. 2008
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 04. 07. 2008
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 04. 07. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 04. 07. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 04. 07. 2008
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 22. 03. 2006
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 01. 2005
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 09. 2000 do 11. 02. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 09. 2000
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 09. 2000
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 01. 09. 2000
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 29. 09. 1999
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 29. 09. 1999
Ubytovací služby
od 29. 09. 1999
Velkoobchod a maloobchod
od 07. 05. 1997


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů ízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:12. 2. 2001


Montáž, opravy, údržba vyhrazených el. zařízení úa výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:22. 4. 1997


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ludvík Stehlík

Zánik oprávnění:22. 4. 1997


Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 12. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 9. 1992


Ubytovací služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 9. 1995


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Pěkný

Zánik oprávnění:19. 3. 1997


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992


Provádění dopravních staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing.arch. Zdeněk Drobný

Zánik oprávnění:19. 3. 1997


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 9. 1992

Zánik oprávnění:19. 3. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00014915

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
774845" Zemědělské družstvo Božejovice "114375Božejovice 8, PSČ 39192
780874TECH" "CABROKatovice, Polská republika
180157"GRIVAS, spol. s r.o."40522679Kadaň, Klášterecká 1292, okres Chomutov, PSČ 43201
122143"INTERKOV, spol. s r.o."44564716Praha 4 - Bráník, Novodvorská 994, PSČ 14221
160589ANDRLE JIŘÍStudánka 12, okres Tachov