MINERAL WATER INVEST,a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem MINERAL WATER INVEST,a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3602. Její identifikační číslo je 26244969

Výpis z obchodního rejstříku MINERAL WATER INVEST,a.s.

Datum zápisu: 4. 4. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3602

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Notárska zápisnica č. N 599/2010, Nz 40387/2010 zo dňa 28.10.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou MINERAL WATER INVEST, a.s., Náměstí Míru 3287, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 44 969, zapísaná ako akciová spoločnosť v oddiely B, vložka č. 3602 v obchodnom registri Krajského súdu v Brně, Česká republika.Obchodná spoločnosť WATER ALLIANCE, a.s., Kukučínova 22, 831 03 Bratislava, IČ:: 443 18 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4540/B, sa na základe zmluvy o cezhraničnom zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 600/2010, Nz 40417/2010 dňa 28.10.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti MINERAL WATER INVEST, a.s., Náměstí Míru 3287, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 44 969 a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 23. 03. 2011 od 23. 03. 2011

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 24.01.2008:1. Základní kapitál společnosti MINEREL WATER INVEST, a.s., se sídlem v Kroměříži, náměstí Míru 3287, PSČ: 767 01, IČ: 262 44 969, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3602, který činí 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých), na částku ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad hodnotu navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním 8 ks (osmi kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000.-Kč (slovy: jeden milion korun českých), které nebudou kótované. S nově vydanými listinnými kmenovými akciemi na majitele budou spojena stejná práva jako u dosud vydaných akcií společnosti.3. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku s tím, že všechny akcie společnosti o celkové jmenovité hodnotě 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých), budou oprávněni upsat na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře a na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku dva předem určení zájemci, a to společnost Liehovarnícka, a.s., se sídlem Bratislava, Kukučínova 22, PSČ: 831 03, Slovenská republika, IČ: 358 80 821 a společnost Jaroslav Fidrik, s.r.o., se sídlem Turčianske Teplice, ul. Mládeže 507/1, PSČ: 039 01, Slovenská republika, IČ: 364 32 920, každý z nich akcie o jmenovté hodnotě 4.000.000,-Kč, (slovy: čtyři miliony korun českých), a to ve lhůtě do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií mezi společností MINERAL WATER INVEST, a.s. a společností Liehovarnícka, a.s. se sídlem Bratislava, Kukučínova 22, PSČ: 821 03, Slovenská republika, IČ: 358 80 821 a smlouva o upsání akcií mezi společností MINERAL WATER INVEST, a.s. a společností Jaroslav Fidrik, s.r.o., se sídlem Turčianské Teplice, ul. Mládeže 507/1, PSČ: 039 01, Slovenská republika, IČ: 364 32 920, bude obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že taková smlouva o upsání akcií nemůže být uzavřena dříve, než bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž se v této souvislosti ukládá představenstvu společnosti, aby podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis předmětného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od přijetí rozhodnutí.4. Místem pro vykonání úpisu akcií je sídlo společnosti v Kroměříži, Náměstí Míru 3287 s tím, že úpis akcií lze vykonat každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hodin.5. Důvodem pro zamýšlené zvýšení základního kapitálu společnosti je zajištění dostatečného provozního kapitálu pro posílení postavení společnosti na trhu.6. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich navrhovanou jmenovitou hodnotou a činí tedy 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých.7. Každý z upisovatelů je povinnen splatit 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, tj. částku ve výši 1.200.000,-Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), na zvláštní účet společnosti, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 21945238/0300, a to do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; zbývající část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, tj. částku ve výši 2.800.000,-Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) je každý z upisovatelů povinen splatit na výše uvedený účet společnosti do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 08. 02. 2008 od 14. 03. 2008

Akcie

Počet: 8 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 03. 2008 od 23. 03. 2011

Počet: 40 ks v hodnotě: 50000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 04. 04. 2001 od 23. 03. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: LYVIEW HOLDING LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 08. 2006 od 14. 03. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: NAJMANOVÁ IVA

IČO: 75149893

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2008 od 23. 03. 2011
Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 02. 09. 2002 od 23. 01. 2008


Název/Jméno: DVOŘÁKOVÁ DANUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2008 od 23. 03. 2011
Dozorčí rada - členka
od 04. 04. 2001 od 23. 01. 2008


Název/Jméno: MACHURA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 08. 2006 od 23. 03. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 04. 04. 2001 od 07. 08. 2006


Název/Jméno: MACHUROVÁ ALŽBETA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 08. 2006 od 23. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 04. 04. 2001 od 07. 08. 2006


Název/Jméno: JAKOUBEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2002 od 23. 03. 2011


Název/Jméno: DOSOUDIL MARTIN

IČO: 49160397

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2001 od 23. 03. 2011


Název/Jméno: VALÁŠKOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 04. 04. 2001 od 02. 09. 2002


Název/Jméno: VALÁŠEK VLASTIMIL

IČO: 12305596

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 2001 od 02. 09. 2002


Související firmy

#NázevICOAdresa
2694682A L P E N C S - P R spol. s r.o. v likvidaci46507914Česká Skalice, 55203, Česká Skalice, Husovo nám., 21
1770533ACTIS s.r.o. v likvidaci64254267Náchod, 54701, Náchod, Weyrova, čp. 3
1329096ČESKÝ NÁRODNÍ INSTITUT ZDRAVÍ o.p.s.28182243Česká Skalice, T.G.Masaryka 134, PSČ 552 03
493344Družstvo Andrea Realit, v likvidaci27466841Hurdálkova 206, 54701 Náchod
994043ENERGO wind system, a.s.26239370Na Rybníčku 1329/5, 12000 Praha
2313562FBP 16 a.s.27647030Uzbecká 572/32, 62500 Brno
184477FC MĚLNÍK 2000, s.r.o. v likvidaci25933299Kladská 345, 54701 Náchod
1184784FINANCIAL DEVELOPMENT CZ, s.r.o. - v likvidaci63485893Kroměříž, 76701, , 1. máje, 623
2631820Flamescook group s.r.o.20261129. května 200, 66471 Veverská Bítýška
571786H+H energo, a.s.25292862182, 68301 Rousínov
1605674I.P.Pavlát, s.r.o. v likvidaci2753520747, 54901 Libchyně
2377116IZOSY - izolační systémy střech, v.o.s. v likvidaci25932021Mlýnská 304, 54701 Náchod
3337977MEDIA GUIDE s.r.o.26926784Pod Kavalírkou 244/20, 15000 Praha
1216949Naturprodukt CZ spol. s r. o.48401722Na Viničkách 638, 25092 Šestajovice
908443PAPU spol. s r.o. v likvidaci60935766Česká Skalice, 55203, Česká Skalice, Autokemping Rozkoš,
622450PS Hotel ORLICE s.r.o. v likvidaci28575873184, 51791 Deštné v Orlických horách
1154591Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1898 - 1903, Nymburk26431432Jurije Gagarina 1898, 28802 Nymburk
2816050SPOROFIN CZ, s.r.o. v likvidaci25326619Brno, 63900, Štýřice, Horní, 32
3324183Valášek servis, spol. s r.o.29224764K Terezovu 2769/14, 76701 Kroměříž
3231208VV Design, v.o.s.60708182Trávníky 1618/79, 61300 Brno
1569094WINDTOWER spol. s r.o.25510886Brno, Křižíkova 68, PSČ 660 90
1701855WZ systém s.r.o.26383233Javorová 2084, 35601 Sokolov
1263555Zemědělské obchodní družstvo Banín v likvidaci12932184, 56802 Banín

Související osoby

#NázevICOAdresa
200836ADAMCOVÁ EVA13621441Horní Bludovice, 73937, Prostřední Bludovice, , 546
85116ADAMEC PETR4717910428, 73904 Krásná
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
46561BARTOŇ JIŘÍ16803701Studénka 160, 54931 Velké Poříčí
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
259289BARTŮNĚK IVAN12054551Letná 422/22, 46001 Liberec
140483BENEŠ BEDŘICH70617040Klečkova 1052/3A, 72400 Ostrava
383571BUCHTOVÁ VERONIKA73971367100, 55203 Dolany
870361ČAPEK RADOMIL15622657T. G. Masaryka 87, 54901 Nové Město nad Metují
419571DANAJOVIČ JÁN15651916Dobiášova 886/32, 46006 Liberec
21448DAVID PAVEL12750441Bulharská 1489/22, 66902 Znojmo
491622DOČEKALOVÁ ALENA40583562Bělocerkevská 1175/10, 10000 Praha
725528DOSOUDIL MARTIN49160397Dětská 4614, 76005 Zlín
2329DUFEK PAVEL49848682Kostnická 561, 28002 Kolín
353826DUCHÁČEK BOHUSLAV66281954204, 56141 Řetová
383569FIKESOVÁ BĚLA68080972Arménská 507/13, 62500 Brno
591291GEŽO PETR75625601Tišnovská 1448/71, 61300 Brno
217642HALAS MILOŠ60533188Brno, 62800, Židenice (Brno-Vinohrady), Mutěnická, 4189/19
53607HAVLÍČEK MIROSLAV64505812Na Dědině 273, 66461 Rebešovice
147046JAKOUBEK JIŘÍ4581425261, 27054 Řevničov
89292JAKOUBEK JIŘÍ15627314Labská 59, 55101 Jaroměř
383568JAKOUBKOVÁ LADĚNA1562732296, 55203 Dolany
662959JURIGA VLADISLAV11256281Jurije Gagarina 1903, 28802 Nymburk
147498KAPLAN PETR87968185U Modřinek 1024, 51601 Rychnov nad Kněžnou
69721KAREL JOSEF11022442Okružní 240, 50304 Černožice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
363963ALFA, s.r.o.45476004Kojetínská 1186/1b, 76701 Kroměříž
1136464Asociace soukromého zemědělství okresu Kroměříž68728018náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
3289683Auris Medica s.r.o.29314097náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
1003197AUTOEDEN s.r.o.2557020013, 76701 Kroměříž
2725509Autoeden Zedník s.r.o.2833587213, 76701 Kroměříž
2233901AVAT - CZ, spol. s r.o.25308661náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
2295803CERAFO s.r.o.29204763Malý val 1594/9A, 76701 Kroměříž
2033963Domov Důstojnost - Kout na Šumavě z.ú.5292409náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
1126509Domov Důstojnost - Kroměříž z.ú.5292425náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
978285FINAL FINANCE s.r.o. v likvidaci60696869náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
823515HMV - CZ a.s25505891náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
2797996CHLADSERVIS-MRAZÍK v.o.s.63488086náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
111812Investiční fond AGREKO a.s.18189555Kroměříž, 76701, , NÁM.MÍRU, 3287
1572396IZOL - TOP Zlín s.r.o.25520792náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
2431296Kapitálové obchodní družstvo Kroměříž, družstvo"v likvidaci"60716631Kroměříž, 76701, Kroměříž, Náměstí Míru, 3287
1356873Krominvest a.s. - v likvidaci64506461Kroměříž, 76701, Kroměříž, náměstí Míru, 3287
2041795LAB KM s.r.o.3499219Gen. Svobody 1294/1, 76701 Kroměříž
1887726MALCOLOR s.r.o.29215862Kojetínská 1189/1, 76701 Kroměříž
1304394MINERAL WATER INVEST,a.s.26244969Kroměříž, 76701, Kroměříž, Náměstí Míru, 3287
1859848MSIS, spol. s.r.o. - v likvidaci47908777Kroměříž, 76701, Kroměříž, Náměstí Míru, 3287
1062587MUDr. Jana Provazníková s.r.o.29371961náměstí Míru 3760/11, 76701 Kroměříž
2832759MUDr. Oldřich Hülle - chirurgická ambulance s.r.o.29307571náměstí Míru 3760/11, 76701 Kroměříž
2513660Obecně prospěšná společnost Důstojnost28599110náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
86371Okresní agrární komora Kroměříž49435418náměstí Míru 3297/15, 76701 Kroměříž
3019896ORGANIC HARMONY s. r. o.3780406náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
979177Petr Zedník - AUTOEDEN1149489113, 76701 Kroměříž
770634Adamčák Miroslav63909421náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
3060234Bednář Aleš47929154náměstí Míru 3760/11, 76701 Kroměříž
2163269Benedikt Břetislav6527165313, 76701 Kroměříž
2343695Čerchlan-SEVUS Petr47429861Albertova 3883/27, 76701 Kroměříž
3208739Fialová Svatava72030569náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
1012942Fink Marcel61698130náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
1038232Fochrová Jarmila60551445Gen. Svobody 1260/11, 76701 Kroměříž
473319Gerák Robin4254911náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
128732Guricová Lucie75100959náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
2345044Hnilica Radovan76617025náměstí Míru 1205/9, 76701 Kroměříž
3288677Houserek Libor65833716náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
3300783Houserková Eva955329náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
685403Hülle Oldřich47929022náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž
63892Janelová Anna12728233náměstí Míru 1205/9, 76701 Kroměříž
2660535JAROŠ VLADIMÍR41518861náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
1257851Jurníková Gabriela4637658náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
605980Khanh Xuan Vu48127523Kroměříž, 76701, Kroměříž, Havlíčkova, 0/1148
1611732Koutňáková Andrea4405277náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
2964643Krajcar Tomáš5141524náměstí Míru 1205/9, 76701 Kroměříž
1983823Králová Soňa12305367náměstí Míru 1205/9, 76701 Kroměříž
2121674Kubeša Ladislav60551453Gen. Svobody 1260/11, 76701 Kroměříž
3386748Lechner Milan88341356náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
1865178Lechnerová Eva70476489náměstí Míru 1551/6, 76701 Kroměříž
788478Machurová Alžbeta49152068náměstí Míru 3287/13, 76701 Kroměříž