Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2281. Její identifikační číslo je 60192852

Výpis z obchodního rejstříku Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Datum zápisu: 9. 12. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2281

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vf4e8u8

Adresa společnosti

Sídlo: Bělehradská 222/128, 12000 Praha

Adresy: Praha 2, Bělehradská 128, čp.222, PSČ 12021
od 10. 05. 2002
Praha 2, Bělehradská 128/222
od 25. 11. 1998 od 10. 05. 2002
Praha 3, Domažlická 15
od 18. 01. 1995 od 25. 11. 1998
Praha 1, Václavské nám. 42
od 09. 12. 1993 od 18. 01. 1995

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 09. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 09. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 09. 07. 2014

  Představenstvo Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., navrhuje, v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku ( zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění ), následující zápis do obchodního rejstříku:Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, jakožto jediný akcionář společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ 60192852, rozhodl dne 02.listopadu 2010 při výkonu působnosti valné hromady společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. takto:Schvaluje z důvodu kapitálového posílení sloužícího dalšímu rozvoji společnosti zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 500.000.000,- Kč /slovy pět set milionů korun českých/ se zvyšuje o částku 62.500.000,- Kč /slovy šedesát dva milionů pět set tisíc korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 562.500.000,- Kč /slovy pět set šedesát dva milionů pět set tisíc korun českých/, a to upsáním 625/šest set dvaceti pěti/ kusů nových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva/kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč /slovy jedno sto tisíc korun českých/ každé akcie.b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých / je 880.000,- Kč / slovy osm set osmdesát tisíc korun českých/. Emisní kurz všech nových akcií v celkové výši 550.000.000,- Kč / slovy pět set padesát milionů korun českých / bude splacen v penězích. Nepřipouští se splácení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.d) Všech 625 / šest set dvacet pět/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva / kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 100.000,- / slovy jednosto tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kurzem 880.000,- Kč / slovy osm set osmdesát tisíc korun českých / každé akcie bude upsáno bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti - společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 a to smlouvou o upsání akcií, kterou společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. uzavře se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054.e) Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a tato lhůta skončí po uplynutí tří týdnů od prvního dne úpisu s tím, že připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti - společnost Komerční banka, a.s. uzavřít se společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. smlouvu o upsání akcií. Počátek této lhůty bude předem určenému zájemci - jedinému akcionáři představenstvem oznámen dopisem, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií, doručeným do sídla společnosti Komerční banka, a.s.f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti Komerční banka, a.s. v pracovní dny v době od 9,00 do 16,00 hod.g) Upisovatel je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií celý emisní kurz jim upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 15552/7990 vedený na obchodní firmu Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. u společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.h) Upisování akcií smlouvou o upsání akcií a splacení emisního kurzu upsaných akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.
od 15. 11. 2010 od 07. 12. 2010

  Vznik společnosti:notářský zápis ze dne 10.6.1993 ve znění dodatku ze dne 12.11.93
od 09. 12. 1993

  Splacení základního jmění:100% peněžitého vkladu splaceno zakladateli před podáním návrhuna zápis společnosti do obchodního rejstříku.
od 09. 12. 1993

Akcie

Počet: 5 625 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 09. 07. 2014

Počet: 5 625 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 07. 12. 2010 od 09. 07. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Komerční banka, a.s.

IČO: 45317054

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 11. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JEŘÁBEK VLADIMÍR

IČO: 68286481

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorční rady
od 27. 11. 2012 od 18. 11. 2016


Název/Jméno: PALEČKA PETER

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2015 od 12. 01. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 2011 od 04. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2011 od 19. 07. 2011


Název/Jméno: KVĚTOŇ JOSEF

IČO: 45343471

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2007


Název/Jméno: LÖFLER LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 2007 od 18. 10. 2010


Název/Jméno: ŽELEZNÁ KRISTÝNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2013


Název/Jméno: MAŠANSKÝ ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2014


Název/Jméno: ŠILHA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 2014


Název/Jméno: FORMÁNEK DAVID

IČO: 74567381

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 2014


Název/Jméno: POKORNÝ JAN

IČO: 47836024

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 02. 2010 od 19. 06. 2014


Název/Jméno: ALBERT MARIE LE DIRAC'H

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 11. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2013 od 30. 11. 2013


Název/Jméno: ČEJKA PAVEL

IČO: 44585691

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2011 od 04. 05. 2015


Název/Jméno: HIRŠL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 10. 2010 od 18. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 12. 2008 od 18. 10. 2010


Název/Jméno: Taillandier-Thomas Patrice

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2008 od 27. 11. 2012


Název/Jméno: BONNET HENRI

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 11. 2009 od 16. 08. 2013


Název/Jméno: FENCLOVÁ KRISTÝNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2011 od 18. 10. 2013


Název/Jméno: VOTRUBEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 11. 2010 od 18. 12. 2014


Název/Jméno: TOMICZEK TOMÁŠ

IČO: 73355607

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 01. 2010 od 11. 05. 2011


Název/Jméno: ŠPERL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 05. 2009 od 16. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2004 od 11. 05. 2005


Název/Jméno: MOJŽÍŠEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2003 od 16. 10. 2009


Název/Jméno: LÖFLER LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 01. 2007 od 13. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 01. 2007 od 24. 01. 2007


Název/Jméno: RUCHETON PHILIPPE

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 01. 2007 od 12. 02. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2007 od 24. 01. 2007


Název/Jméno: Goutard Laurent

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 01. 2007 od 24. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2007 od 24. 01. 2007


Název/Jméno: LEGER ANDRÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 01. 2007 od 01. 02. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 2003 od 15. 01. 2007


Název/Jméno: Orkáč Milan

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2007 od 13. 04. 2011


Název/Jméno: LOHMANN GUIDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2004 od 07. 08. 2006


Název/Jméno: Dieter Wilhelm Müller

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2006 od 15. 01. 2007


Název/Jméno: BARTŮŇKOVÁ JITKA

IČO: 15099849

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2002 od 20. 02. 2007


Název/Jméno: KLEČKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2002 od 08. 11. 2006


Název/Jméno: Wilhelm Dieter Müller

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2005 od 29. 05. 2006


Název/Jméno: WAGNER REINHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 1993 od 29. 05. 2006


Název/Jméno: Hans Joachim Gasda

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2004 od 15. 01. 2007


Název/Jméno: HÄCKEL OTTO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 2004 od 02. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 12. 12. 2000 od 28. 07. 2004


Název/Jméno: KUBINSKÝ RÓBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 2003 od 03. 09. 2003


Název/Jméno: LINDHORST HANS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 1997 od 30. 06. 2004


Název/Jméno: SADIL JAN

IČO: 61376825

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2002 od 01. 05. 2003


Název/Jméno: KUČERA TOMÁŠ

IČO: 75606089

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1999 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: DUCHKOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 1997 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: Willem Claus-Peter

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 1997 od 10. 05. 2002


Název/Jméno: EIGEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 1997 od 01. 05. 2003


Název/Jméno: TALAFÚS PETR

IČO: 42556678

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1997 od 12. 12. 2000


Název/Jméno: GRIESS MANFRED

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 09. 1997 od 25. 11. 1997


Název/Jméno: GRIESSE MANFRED

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 1995 od 09. 09. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 1993 od 18. 01. 1995


Název/Jméno: FIALOVÁ IVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 1995 od 15. 06. 2005


Název/Jméno: NÜSSLER JOACHIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 1995 od 24. 09. 2004


Název/Jméno: MLÁDEK EMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 1993 od 22. 12. 1997


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAREL

IČO: 41545125

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 1993 od 04. 08. 1999


Název/Jméno: HULÁKOVÁ ALENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 09. 12. 1993 od 18. 01. 1995


Název/Jméno: FEJFAR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 09. 12. 1993 od 09. 09. 1997


Název/Jméno: Bernd Ulrich Timm

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 09. 12. 1993 od 18. 01. 1995


Název/Jméno: HUSLAR ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 12. 1993 od 09. 09. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60192852

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
629759"Společenství SEIFERTOVA čp. 1839-1842 SOKOLOV"26343011Seifertova 1839, 35601 Sokolov
721711"Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1338 ulice Fibichova, 286 01 Čáslav"24277924Fibichova 1338, 28601 Čáslav
1167701ADW AGRO, a.s.2834898276, 67521 Krahulov
438692AG kámen s.r.o.26451239Karla Majera 171, 25231 Všenory
433048Agroma, a.s.45234523Krahulov, 67521, Krahulov, , 76
914598AGROPODNIK Jindřichův Hradec, a.s.48202461Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec I, Jiráskovo předměstí, č. 630
974011ALFA KRBY s.r.o.29271291Lidická 717/75, 60200 Brno
854711ALL IN REAL ESTATE LEASING a.s., v likvidaci49617982Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Politických vězňů, 1419/11
1148405AMG spol. s r.o.62916785Hajní 1360, 19800 Praha
710694APOS-PHA, spol. s r.o. v likvidaci45311633Sušická 851/30, 16000 Praha
933194ARIADNA, s.r.o.64581144Bořivojova 2419/21, 13000 Praha
446103AWAKKS s.r.o.27563120Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 108 25
952952AZ stavební s.s., AZ Bau,a.g./cizojazyčná mutace/46356673Husova 217/39, 29301 Mladá Boleslav
564832BEST - BIO, spol. s r. o. "v likvidaci"64359107Planá u Mariánských Lázní, Dukelských hrdinů 76
427499Blu - Tongue s.r.o.27414981Skalní 578/26, 15200 Praha
536653Bresco a.s.27708446Fr. Hrubína 1105, 67401 Třebíč
1323703Budova Krejcárek, a.s.4757211Pernštýnské náměstí 51, 53002 Pardubice
972599CDP PLAST s.r.o.27711277Sušilova 245/19, 67401 Třebíč
1155479CNE Projekt FVE beta s.r.o.29095549Rybná 682/14, 11000 Praha
1310502COPROSYS Ústí spol. s r.o.25032623Žižkova 589/250, 40004 Trmice
1360720ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.60193671Praha, 13000, Strašnice (Praha 3), U Nákladového nádraží, 3144
916149Českomoravská lékárnická platebna, a.s. v likvidaci63999340Praha, 17000, , U průhonu, 22/466
1334508Českomoravská stavební spořitelna, a.s.49241397Vinohradská 3218/169, 10000 Praha
978262Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.44848943Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
414298BARTAKOVICS JOSEF12859524Pod Sokolí strání 1043, 35601 Sokolov
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
271875BARTŮŇKOVÁ JITKA15099849Vršovické náměstí 1013/3, 10100 Praha
170515BARVÍNEK VLADIMÍR74815237Útulná 2027/12, 10000 Praha
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
9470BEDNÁŘ KAREL62890808Sněženková 2583/17, 10600 Praha
122875BEDNÁŘOVÁ LENKA67713599124, 73938 Soběšovice
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
169073BEITLER LEONARD67380701Na Ořechovce 511/47, 16200 Praha
238601BĚLOHLÁVEK JIŘÍ87074681Lidická 1005/23B, 60200 Brno
23428BĚLOHLÁVEK LUBOMÍR18739024Madlonova 17, 33701 Rokycany
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
457465BENEŠ RADIM6087280268, 37824 Pluhův Žďár
75807BERÁNEK BOHUMIL14797356Nymburská 235, 28937 Loučeň
5260BERÁNEK DAVID61431991Brno, 60200, , Podnásepní, 10
633140BESSEROVÁ KATEŘINA69516049Anglická 521/4, 12000 Praha
241354BEZDĚK MICHAEL15258831Nad Gymnáziem 511/3, 59401 Velké Meziříčí
23429BILÁK IVAN15920984Tupolevova 507, 19900 Praha
23432BÍLEK JIŘÍ73979058Karla Kofránka 2234, 50801 Hořice
15400BÍLEK KAREL73476021Táborská 1884, 39301 Pelhřimov

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1418370234 s.r.o.44848137Bělehradská 234/120, 12000 Praha
1214520A R C O F I N a.s.25081764Rubešova 41/1, 12000 Praha
2826778A-centrum, středisko podpory zdraví70825572Mikovcova 476/10, 12000 Praha
3133716Adamanter s.r.o.27899934Vocelova 621/8, 12000 Praha
2537632Affirmative, s.r.o.28180089Vocelova 621/8, 12000 Praha
368350ALISDAR s.r.o.27989925Mikovcova 476/10, 12000 Praha
2744098Aloe pole, s.r.o.28168313Vocelova 621/8, 12000 Praha
1462904AMBRA PLUS s.r.o.25793268Jugoslávská 236/13, 12000 Praha
175432AMVIAN, s.r.o.28175280Londýnská 182/67, 12000 Praha
725251APEL Consulting s.r.o.4212525Mikovcova 531/9, 12000 Praha
470055Arasil s.r.o. v likvidaci24729264Mikovcova 476/10, 12000 Praha
293448ARNOLTO s.r.o.24703761Rubešova 41/1, 12000 Praha
1252664ATHÉNA70101230Rubešova 41/1, 12000 Praha
2706162Aurum -form s.r.o.27401995Vocelova 621/8, 12000 Praha
81823BART, spol. s r.o. v likvidaci48585319Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Jugoslávská, 7/670
475634BAVINPIRE s.r.o.25729675Rubešova 41/1, 12000 Praha
2274325BAYZHAN, s.r.o.28471261Mikovcova 476/10, 12000 Praha
128075Bělohlávek s.r.o. v likvidaci48039411Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Londýnská, 81
2774892BETASOFT s.r.o.45786135Mikovcova 548/5, 12000 Praha
2147741BLAKSTON, s.r.o.26769557Vocelova 621/8, 12000 Praha
1290136Blue Horizont Management s.r.o.5531772Bělehradská 381/126, 12000 Praha
2593087BUCHARA s.r.o.61466441Londýnská 334/83, 12000 Praha
2125278BUZOR, s.r.o.26501791Vocelova 621/8, 12000 Praha
3308130Bytové družstvo Mikovcova 9, Praha 227144488Mikovcova 531/9, 12000 Praha
817079CARID70863261Jugoslávská 236/13, 12000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2440324JUDr. Alena Malachová, advokátní kancelář71912452Bělehradská 381/126, 12000 Praha
1560132ADAM Jaroslav13803352Vocelova 477/9, 12000 Praha
164399ADAMOVÁ Eva69042331Vocelova 477/9, 12000 Praha
2686108ANDER Petr64896871Rubešova 41/1, 12000 Praha
1092344ASTEROVÁ Jana70809569Škrétova 42/2, 12000 Praha
2777329ASTEROVÁ Naděžda12491756Škrétova 42/2, 12000 Praha
75000Bae Jeonghwan4972422Londýnská 424/77, 12000 Praha
1756802Bank Olesia27157032Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Mikovcova, 476/10
75569BENDOVÁ Jitka41864905Jugoslávská 181/17, 12000 Praha
2396311Berka Michal47613271Rubešova 41/1, 12000 Praha
872225BERKA Miroslav15914704Rubešova 41/1, 12000 Praha
2269598BERKOVÁ Gabriela69522103Rubešova 41/1, 12000 Praha
77493Bouda Václav69047812Bělehradská 234/120, 12000 Praha
519738BRČKA Jiří69041636Mikovcova 531/9, 12000 Praha
2634562BRETTOVÁ Eva14945398Rubešova 41/1, 12000 Praha
3136830Brumovská Marcela41142144Londýnská 334/83, 12000 Praha
180782Brumovský Jan15078027Londýnská 334/83, 12000 Praha
487416Cole Julie Marie4542606Mikovcova 531/9, 12000 Praha
552015Čermáková Jana10161121Bělehradská 234/120, 12000 Praha
265222DALIBOR-STOMATOLOG MUDR.OPOLECKÝ48549754Bělehradská 383/122, 12000 Praha
2890014DAUŠOVÁ Zuzana14941074Mikovcova 531/9, 12000 Praha
2603584Dimitrov David Lyubomirov1389483Londýnská 334/83, 12000 Praha
3162448DOUBEK Milan44292023Jugoslávská 236/13, 12000 Praha
2718304Droppa Michal87987431Londýnská 424/77, 12000 Praha
1476399DVOŘÁKOVÁ Olga11224568Rubešova 41/1, 12000 Praha