MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1943. Její identifikační číslo je 61859575

Výpis z obchodního rejstříku MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Datum zápisu: 11. 11. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1943

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: b3ge93n

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb
Poskytování technických služeb
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými...
Opravy a montáž měřidel
čištění kanalizačních sítí včetně přípojek /vyjma provozování...
pronájem movitého a nemovitého majetku
investorská a inženýrská činnost
poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
laboratorní rozbory odpadních vod
laboratorní rozbory pitné vody
monitoring kanalizace
zjišťování a prověřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím...
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodohospodářských zařízení
činnost organizačních a ekonomických poradců
podnikání v oblasti nakládání s odpady
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Tovární 1059/41, 77900 Olomouc

Adresy: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
od 21. 04. 2016
Olomouc, Tovární 41, PSČ 77900
od 19. 06. 2012 od 21. 04. 2016
Olomouc, Tovární 41, PSČ 77211
od 26. 11. 1997 od 19. 06. 2012
Praha 1, Jindřišská 34
od 11. 11. 1994 od 26. 11. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 09. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 04. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 04. 09. 2014 od 28. 06. 2016

  Převzetí jmění zanikající společnosti Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49, IČ: 27076288 v důsledku fúze sloučením.
od 31. 12. 2007

  9. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního právauvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku(tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsánína základě veřejné nabídky) se vylučují;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  10. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-lipodán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříkua upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  11. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  12. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti)dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku doručit:- písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahujícíalespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku a oznámení, že den doručení návrhu smlouvy o upsáníakcií je počátkem běhu patnáctidenní lhůty pro upsání novýchakcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, ainformaci o místě upsání akcií stanoveném tímto rozhodnutímvalné hromady;- návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecnýchnáležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodníhozákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnostSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  13. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15(patnácti dnů) od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídleupisovatele na adrese: Praha 1, Národní 13, v pracovní dny vdobě od 10.00 do 14.00 hodin;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  14. k upsání akcií přdem určeným zájemcem dochází uzavřenímsmlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společnostíSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁREMNSKÁ, a.s., a která musí kromě obecnýchnáležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením §205 odst. 3 obchodního zákoníku;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  15. emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcembez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit vplné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90(devadesáti) dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o vkladu vesmyslu ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  16. schvaluje se vydání poukázek dle § 204b obchodního zákoníku;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  17. poukázka bude vydána v listinné podobě:17.1.podmínky vydání poukázky na akcie:17.1.1. pokud upisovatel zcela splatí emisní kurs akcie, vydáspolečnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. poukázku na akcie kevšem upsaným akciím;17.1.2. s jednou poukázkou na akcie budou spojená právavyplývající z upsání všech akcií;17.1.3. poukázka na akcie bude vydána v listinné podobě,poukázka je cenným papírem na doručitele;17.1.4. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. vyzve upisovatele bez zbytečného odkladu po splacení všechupsaných akcií, aby se dostavil k převzetí poukázky na akcie dosídla společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.;17.1.5. poukázka na akcie musí obsahovat veškeré náležitostistanovené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákonemč. 591/1992 Sb., o cenných papírech;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  18. podmínky výměny poukázky na akcie za akcie:18.1. při výměně poukázky na akcie za akcie společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., bude představenstvo společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. postupovat dle § 209 odst. 4věta první a § 214 obchodního zákoníku;18.2. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.vyzve majitele poukázky zbytečného odkladu po zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, aby se dostavil kvýměně poukázky na akcie za akcie;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  18.3. představenstvo vyzve majitele poukázky na akcie, jehožtotožnost mu bude známa, k výměně za akcie způsobem stanovenýmobchodním zákoníkem a stanovami pro svolávání valné hromady.Představenstvo vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnostnebo adresa mu nebude známa, k výměně za akcie na jménooznámením uveřejněným v deníku Hospodářské noviny.
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  Obchodní společnost CTSE a.s., se sídlem Národní 13, Praha 1,IČ: 49 24 12 14, jako jediný akcionář obchodní společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vykonávající působnost valnéhromady rozhodla dne 30. dubna 2003 o zvýšení základníhokapitálu obchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzunepeněžitým vkladem takto:
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  1. základní kapitál společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.se zvyšuje o 9 901 000,- Kč, vydáním 9 901 kusu nových kmenovýchakcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějícíchna jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovitéhodnotě 1 000,- Kč;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  2. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  3. nové akcie budou upsány výlučně nepeněžitým vkladem 53 232 kszaknihovaných akcií na majitele společnosti Vodohospodářskáspolečnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11Olomouc - Hodolany, IČ: 47675772, ISIN: 0009058152, o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1000,- Kč;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  5. nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 236 -19/2003 ze dne 17.4.2003, znalce Ing. Jana Juráně, MBA, bytemPod Letištěm 31, 779 00 Olomouc, jmenovaným podle ustanovení § 3zákona č. 36/1967 Sb. rozhodnutím Krajského soudu v Ostravěze dne 1.9.1999, spr. 2793/99 pro základní obor ekonomika,odvětví ceny a odhady podniků, ustanoveným usnesením Krajskéhosoudu v Ostravě spisové značky 5047/2003 ze dne 27.3.2003, kterénabylo právní moci dne 9.4.2003 na 9.901.000,- Kč;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  4. vzhledem k tomu, že nové akcie budou upsány výlučněnepeněžitými vklady, nemá dosavadní jediný akcionář přednostníprávo upsat část nových akcií v rozsahu svého podílu nazákladním kapitálu a představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁVODÁRENSKÁ, a.s. proto není povinno zveřejňovat a oznamovatinformace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  6. na splacení emisního kursu nových akcií se nepeněžitý vkladzapočítává v hodnotě 9 901 000,- Kč;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  7. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem serovná její jmenovité hodnotě a činí 1000,- Kč;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  8. upsání nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci -společnosti CTSE a.s., IČ: 49 24 12 14, se sídlem Praha 1,Národní 13, PSČ : 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 2 098;
od 14. 06. 2003 od 18. 09. 2003

  "Nájem části podniku: Společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.jako nájemce, a společnost Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ:47675772, jako pronajímatel, uzavřely dne 21. prosince 2001smlouvu o nájmu části podniku - o nájmu, provozování a údržběveřejného vodovodu a kanalizace, jejímž předmětem je zejménaprovozování smlouvou a jejími přílohami specifikovanéhovodohospodářského infrastrukturního majetku."
od 07. 12. 2002

  d) Jediný akcionář uzavře se společností písemnou smlouvu oupsání akcií v sídle společnosti tj. Olomouc, Tovární 41.Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvyo upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnemnásledujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy oupsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdymu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. O počátku běhulhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií bude jediný akcionářvyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  e) Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií s využitímpřednostního práva je 1.000,-Kč, budou vydány kmenové akcie,akcie na jméno, akcie budou v listinné podobě. Emisní kurz akciíupisovaný s využitím přednostního práva je 1.000,-Kč na jednuakcii.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  f) V případě, že nebudou akcie upsány na základě přednostníhopráva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci - obchodníspolečnosti CTSE, a. s. se sídlem Praha 1, Opatovská 4, IČ49241214. Společnost je povinna doručit určitému zájemci návrhsmlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnemnásledujícím poté, kdy marně uplyne lhůta pro úpis akcií svyužitím přednostního práva. Zájemce je oprávněn uzavřít smlouvuo upsání akcií se společností v sídle společnosti ve lhůtě 14dnů ode dne doručení jejího návrhu. Počátek běhu lhůty budezájemci oznámen písemným oznámením spolu s doručením návrhusmlouvy. Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  g) Emisní kurz bude splacen výhradně započtením peněžitépohledávky obchodní společnosti CTSE, a. s. vůči pohledávceobchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na splaceníemisního kurzu.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  h) Pohledávku obchodní společnosti CTSE, a. s. vůči společnostitvoří pohledávka ve výši 100.000.000,-Kč, která vznikla zesmlouvy o půjčce uzavřené mezi věřitelem - obchodní společnostíCTSE, a. s. a dlužníkem - obchodní společností STŘEDOMORAVSKÁVODÁRENSKÁ, a.s., a to ze dne 12.4.2000 a ze dne 20.4.2000.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  Jediný akcionář nebo určitý zájemce je povinen ve lhůtě 10 dnůode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnostinávrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento návrhpřijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a s právnímipředpisy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu. Dohoda ozapočtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Příslušenství pohledávky není předmětem započtení.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  K započtení pohledávky dojde podle těchto pravidel:a) dohoda o započtení pohledávky musí být písemná, pohledávkaupisovatele musí být v době uzavření splatnáb) návrh dohody o započtení předloží společnost upisovatelic) upisovatel má právo návrh dohody akceptovat do 10 dnů odjejího předložení
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  b) Upisováno bude 100.000 ks kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Všechny akcie budou vydány vlistinné podobě.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  Obchodní společnost CTSE, a. s. jako jediný akcionář obchodníspolečnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vykonávajícípůsobnost valné hromady rozhodl z důvodu posílení vlastníchzdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu obchodníspolečnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisníhokurzu započtením peněžité pohledávky takto:Základní kapitál se zvyšuje:
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  c) Všechny upisované akcie budou nabídnuty na základěpřednostního práva k úpisu akcionáři obchodní společnosti CTSE,a. s. se sídlem Praha 1, Opatovská 4, IČ 49241214.Představenstvo je povinno zaslat akcionáři informaci opřednostním právu do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení souduo zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinnozveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  a) o částku ve výši 100.000.000,-Kč, slovy:jednostomilionůkorunčeských, na celkovou částku ve výši106.000.000,-Kč, slovy: stošestmilionůkorunčeských, s tím, žeupisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.
od 04. 04. 2002 od 13. 09. 2002

  V obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Prazev oddíle B, vložce 2839 se v y m a z á v á obchodní společnostSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Olomouc, Tovární 41,PSČ 772 11.Obchodní společnost je z důvodu změny sídla zapsána v obchodnímrejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B,vložka 1943.Zápis byl proveden usnesením tamního soudu ze dne 8.6.1998,F 19297/98, které nabylo právní moci dne 10.8.1998.
od 29. 12. 1998 od 13. 09. 2002

  Jediný akcionář:CTSE, a.s., se sídlem Sokolovská 238,190 00 Praha 9, IČ: 49241214
od 17. 12. 1998 od 05. 02. 2003

  Obchodní společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlemOlomouc, Tovární 41, PSČ 772 11, IČO 61 85 95 75 sez a p i s u j e do oddílu B vložka 1943 obchodního rejstříkuKrajského obchodního soudu v Ostravě.
od 08. 06. 1998 od 13. 09. 2002

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 115901000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2014

Počet: 106 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 09. 2002 od 18. 09. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE, S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 02. 2016


Název/Jméno: VEOLIA VODA S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 10. 2015 od 17. 02. 2016


Název/Jméno: Paříž, Rue ď Anjou 52, 75008 Francouzská republika

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 06. 2006 od 06. 10. 2015


Název/Jméno: 052 Rue d´Anjou, Paříž 75008, Francouzská republika

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 04. 2004 od 15. 06. 2006


Název/Jméno: CTSE a.s.

IČO: 49241214

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 02. 2003 od 28. 04. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TENCER ROBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 2008


Název/Jméno: POLÁKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: ČÁP ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2001 od 14. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1999 od 15. 02. 2001


Název/Jméno: TEJCHMAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2008


Název/Jméno: RAHMA REDA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: BERNARD MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2006


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 2011 od 09. 04. 2015


Název/Jméno: MAJOR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2015


Název/Jméno: GUITARD PHILIPPE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 13. 02. 2003 od 20. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 od 05. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 1998 od 15. 02. 2001


Název/Jméno: TESAŘÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2009 od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 od 20. 04. 2009


Název/Jméno: KOSATÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 05. 2013 od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2013 od 03. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 04. 2009 od 13. 03. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 28. 04. 2004 od 20. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 od 28. 04. 2004


Název/Jméno: PACLÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 20. 04. 2009


Název/Jméno: ABRAHÁMEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2009


Název/Jméno: BROŽ MICHAL

IČO: 88154459

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2012


Název/Jméno: SCHINNECK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 od 23. 02. 2009


Název/Jméno: PETIT ETIENNE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 od 28. 06. 2016


Název/Jméno: ŠVERMA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2007 od 28. 06. 2016


Název/Jméno: DUDOVÁ EVA

IČO: 49785761

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2009 od 03. 12. 2012


Název/Jméno: TAJCHMAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 2008 od 19. 06. 2008


Název/Jméno: TESAŘ JAN

IČO: 67688641

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2007 od 11. 01. 2011


Název/Jméno: SUCHÁNEK JIŘÍ

IČO: 86605216

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2007 od 23. 02. 2009


Název/Jméno: BRUNET PIERRE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 06. 2006 od 25. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 od 15. 06. 2006


Název/Jméno: KRMÁŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 od 10. 06. 2008


Název/Jméno: CHUDOBA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2003 od 28. 04. 2004


Název/Jméno: BARÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2003 od 13. 02. 2003


Název/Jméno: Michel Olivier Louise

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 2002 od 05. 02. 2003


Název/Jméno: MELCHER OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2001 od 10. 06. 2008


Název/Jméno: PHILBE LAURENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2001 od 05. 02. 2003


Název/Jméno: ŠINCL VLADIMÍR

IČO: 68925212

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 od 23. 02. 2009


Název/Jméno: THIERRY GÉRARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2001 od 05. 02. 2003


Název/Jméno: HANZL JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1999 od 15. 02. 2001


Název/Jméno: ZÍTEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1999 od 15. 02. 2001


Název/Jméno: VOREL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1999 od 15. 02. 2001


Název/Jméno: SALESSY JEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 1998 od 15. 02. 2001


Název/Jméno: PFAUSEROVÁ KAMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 1997 od 25. 05. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 1994 od 17. 03. 1997


Název/Jméno: ROUSSEAU PATRIC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1996 od 25. 05. 1999


Název/Jméno: JOURDAN ROGER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 02. 1996 od 25. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: BONNERIC JACQUES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1996 od 17. 12. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 1994 od 29. 02. 1996


Název/Jméno: Rohard Jean-Francois

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 1996 od 25. 05. 1999


Název/Jméno: SMOLA TOMÁŠ

IČO: 13163779

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 od 22. 05. 1996


Název/Jméno: PFAUSER ALAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 od 22. 05. 1996


Název/Jméno: Diefenbacher Jean-Louis

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 1994 od 25. 05. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 921043

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 03. 2008

Odpovědní zástupci: 367990


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 921044

Zánik oprávnění:26. 04. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 893242


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 921044

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 893242


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 921044

Zánik oprávnění:26. 04. 2008


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 06. 2000

Odpovědní zástupci: 921050

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


čištění kanalizačních sítí včetně přípojek /vyjma provozování vodovodů a kanalizací/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


investorská a inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 921044

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


laboratorní rozbory odpadních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 329298

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


laboratorní rozbory pitné vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 921044

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


monitoring kanalizace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zjišťování a prověřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 05. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 04. 2000

Odpovědní zástupci: 452686

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 04. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 01. 2002


Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 893242

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 308195

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 452686

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 893242


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61859575

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 04. 2000

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2975900Varis a.s.61251194Praha, 14700, Podolí, Podolská, 15 - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
30917"SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Nové Hutě 80"2808608280, 38501 Nové Hutě
1450584A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./229199Podivín, 69145, Podivín, Rakvická, čp.862
624494AB MERIT, a.s.25322729U Rybníka 3343/10, 58601 Jihlava
739109AGRO družstvo vlastníků Puklice4997555294, 58831 Puklice
669811AGRO-BESKYD Trading, s.r.o. "v likvidaci"25826751Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Bozděchova, 8
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
914598AGROPODNIK Jindřichův Hradec, a.s.48202461Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec I, Jiráskovo předměstí, č. 630
1020645AgroZZN, a.s.45148082V Lubnici 2333, 26901 Rakovník
832278AGS AGRO České Budějovice a.s.48244376Třebízského 1217, 37401 Trhové Sviny
1267732BAVARY, spol. s r.o.25821407Chrudimská 110, 74764 Čavisov
1164044Belagra, a.s.46346023Hustopeče, 69301, Hustopeče, Nádražní, 60
328773BENT CZ s.r.o.14800080Újezd 432/30, 11800 Praha
16512BIMAT, s.r.o.28120361117, 39001 Tábor
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
1382016BROZ SPORT COMPANY B.S.C. s.r.o.24140473Praha 4 - Kamýk, K lesu 345, PSČ 142 00
827283Bytové družstvo OHRADNÍ - 7, družstvo25121863Ohradní 1336/7, 14000 Praha
1096592CENTROPROJEKT, státní podnik14290Zlín, 76030, , Štefanikova, 167
774296CERAM, a.s. "v likvidaci"16626265Šenov
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
1042723CGES, s.r.o. v likvidaci49622013Praha, 19000, Libeň (Praha 9), Sokolovská, 238
1187772COFET, a.s.60916621Vyšehradská 320/49, 12800 Praha
392584Compass DKD Czech s.r.o.26963892Minská 302/58, 61600 Brno
1101556DIPOS JČ s.r.o.28134893151, 39001 Tábor
719760DISKY COMMUNICATIONS, spol. s r.o. v likvidaci61675997Lesní 277, 25162 Mukařov
1345144DIVIDEND PLUS spol. s r.o.48203980Špitálské nám. 509/3, 39001 Tábor

Související osoby

#NázevICOAdresa
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
161244ADAMEC ZDENĚK15238890Husova 9/10, 68201 Vyškov
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
767305ADOLTOVÁ STANISLAVA16632311Vrchlického 2694/20, 78701 Šumperk
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
6748ALTMANOVÁ VERONIKA76608255V celnici 1031/4, 11000 Praha
541481ANDĚL FRANTIŠEK67286755Přecechtělova 2242/9, 15500 Praha
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
162046BAKOŠ JAROSLAV16644255Kosmonautů 2242/3, 70030 Ostrava
59787BALÁŠ LUBOMÍR61187208Pod Zámečkem 1373/14, 50012 Hradec Králové
226342BALÁŽOVÁ LUDMILA61436780247, 66484 Zakřany
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
308193BARNETOVÁ ANNA48777510Riegrova 373/6, 77900 Olomouc
162038BARTÁK JAROSLAV5310156Čekanovská 1890, 19016 Praha
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
304419BEDNÁŘ KAREL41545125124, 67523 Kojetice
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
274490BEK KAREL66348391Kralovická 1468/77, 32300 Plzeň
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
28360BENEŠ LADISLAV14690560Sukova 1269/1, 30100 Plzeň

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí