MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1943. Jeho identifikační číslo je 61859575

 
 

Výpis z obchodního rejstříku MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Datum zápisu: 11. 11. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1943

Identifikační číslo:61859575

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: b3ge93n

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití...
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými...
Opravy a montáž měřidel
zjišťování a prověřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím...
monitoring kanalizace
laboratorní rozbory pitné vody
laboratorní rozbory odpadních vod
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
investorská a inženýrská činnost
pronájem movitého a nemovitého majetku
čištění kanalizačních sítí včetně přípojek /vyjma provozování...
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Provozování vodohospodářských zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
podnikání v oblasti nakládání s odpady
činnost organizačních a ekonomických poradců

Adresa společnosti

Sídlo: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
od 21. 04. 2016
Olomouc, Tovární 41, PSČ 77900
od 19. 06. 2012 do 21. 04. 2016
Olomouc, Tovární 41, PSČ 77211
od 26. 11. 1997 do 19. 06. 2012
Praha 1, Jindřišská 34
od 11. 11. 1994 do 26. 11. 1997
Tovární 1059/41, 77900 Olomouc

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 09. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 04. 09. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 04. 09. 2014 do 28. 06. 2016

  Převzetí jmění zanikající společnosti Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49, IČ: 27076288 v důsledku fúze sloučením.
od 31. 12. 2007

  4. vzhledem k tomu, že nové akcie budou upsány výlučněnepeněžitými vklady, nemá dosavadní jediný akcionář přednostníprávo upsat část nových akcií v rozsahu svého podílu nazákladním kapitálu a představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁVODÁRENSKÁ, a.s. proto není povinno zveřejňovat a oznamovatinformace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  6. na splacení emisního kursu nových akcií se nepeněžitý vkladzapočítává v hodnotě 9 901 000,- Kč;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  7. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem serovná její jmenovité hodnotě a činí 1000,- Kč;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  8. upsání nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci -společnosti CTSE a.s., IČ: 49 24 12 14, se sídlem Praha 1,Národní 13, PSČ : 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 2 098;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  9. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního právauvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku(tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsánína základě veřejné nabídky) se vylučují;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  10. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-lipodán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříkua upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  11. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  12. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti)dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku doručit:- písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahujícíalespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku a oznámení, že den doručení návrhu smlouvy o upsáníakcií je počátkem běhu patnáctidenní lhůty pro upsání novýchakcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, ainformaci o místě upsání akcií stanoveném tímto rozhodnutímvalné hromady;- návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecnýchnáležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodníhozákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnostSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  13. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15(patnácti dnů) od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídleupisovatele na adrese: Praha 1, Národní 13, v pracovní dny vdobě od 10.00 do 14.00 hodin;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  14. k upsání akcií přdem určeným zájemcem dochází uzavřenímsmlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společnostíSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁREMNSKÁ, a.s., a která musí kromě obecnýchnáležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením §205 odst. 3 obchodního zákoníku;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  15. emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcembez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit vplné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90(devadesáti) dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o vkladu vesmyslu ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  16. schvaluje se vydání poukázek dle § 204b obchodního zákoníku;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  17. poukázka bude vydána v listinné podobě:17.1.podmínky vydání poukázky na akcie:17.1.1. pokud upisovatel zcela splatí emisní kurs akcie, vydáspolečnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. poukázku na akcie kevšem upsaným akciím;17.1.2. s jednou poukázkou na akcie budou spojená právavyplývající z upsání všech akcií;17.1.3. poukázka na akcie bude vydána v listinné podobě,poukázka je cenným papírem na doručitele;17.1.4. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. vyzve upisovatele bez zbytečného odkladu po splacení všechupsaných akcií, aby se dostavil k převzetí poukázky na akcie dosídla společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.;17.1.5. poukázka na akcie musí obsahovat veškeré náležitostistanovené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákonemč. 591/1992 Sb., o cenných papírech;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  18. podmínky výměny poukázky na akcie za akcie:18.1. při výměně poukázky na akcie za akcie společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., bude představenstvo společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. postupovat dle § 209 odst. 4věta první a § 214 obchodního zákoníku;18.2. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.vyzve majitele poukázky zbytečného odkladu po zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, aby se dostavil kvýměně poukázky na akcie za akcie;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  18.3. představenstvo vyzve majitele poukázky na akcie, jehožtotožnost mu bude známa, k výměně za akcie způsobem stanovenýmobchodním zákoníkem a stanovami pro svolávání valné hromady.Představenstvo vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnostnebo adresa mu nebude známa, k výměně za akcie na jménooznámením uveřejněným v deníku Hospodářské noviny.
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  Obchodní společnost CTSE a.s., se sídlem Národní 13, Praha 1,IČ: 49 24 12 14, jako jediný akcionář obchodní společnostiSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vykonávající působnost valnéhromady rozhodla dne 30. dubna 2003 o zvýšení základníhokapitálu obchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzunepeněžitým vkladem takto:
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  1. základní kapitál společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.se zvyšuje o 9 901 000,- Kč, vydáním 9 901 kusu nových kmenovýchakcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějícíchna jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovitéhodnotě 1 000,- Kč;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  2. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  3. nové akcie budou upsány výlučně nepeněžitým vkladem 53 232 kszaknihovaných akcií na majitele společnosti Vodohospodářskáspolečnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11Olomouc - Hodolany, IČ: 47675772, ISIN: 0009058152, o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1000,- Kč;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  5. nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 236 -19/2003 ze dne 17.4.2003, znalce Ing. Jana Juráně, MBA, bytemPod Letištěm 31, 779 00 Olomouc, jmenovaným podle ustanovení § 3zákona č. 36/1967 Sb. rozhodnutím Krajského soudu v Ostravěze dne 1.9.1999, spr. 2793/99 pro základní obor ekonomika,odvětví ceny a odhady podniků, ustanoveným usnesením Krajskéhosoudu v Ostravě spisové značky 5047/2003 ze dne 27.3.2003, kterénabylo právní moci dne 9.4.2003 na 9.901.000,- Kč;
od 14. 06. 2003 do 18. 09. 2003

  "Nájem části podniku: Společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.jako nájemce, a společnost Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ:47675772, jako pronajímatel, uzavřely dne 21. prosince 2001smlouvu o nájmu části podniku - o nájmu, provozování a údržběveřejného vodovodu a kanalizace, jejímž předmětem je zejménaprovozování smlouvou a jejími přílohami specifikovanéhovodohospodářského infrastrukturního majetku."
od 07. 12. 2002

  d) Jediný akcionář uzavře se společností písemnou smlouvu oupsání akcií v sídle společnosti tj. Olomouc, Tovární 41.Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvyo upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnemnásledujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy oupsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdymu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. O počátku běhulhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií bude jediný akcionářvyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  e) Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií s využitímpřednostního práva je 1.000,-Kč, budou vydány kmenové akcie,akcie na jméno, akcie budou v listinné podobě. Emisní kurz akciíupisovaný s využitím přednostního práva je 1.000,-Kč na jednuakcii.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  f) V případě, že nebudou akcie upsány na základě přednostníhopráva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci - obchodníspolečnosti CTSE, a. s. se sídlem Praha 1, Opatovská 4, IČ49241214. Společnost je povinna doručit určitému zájemci návrhsmlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnemnásledujícím poté, kdy marně uplyne lhůta pro úpis akcií svyužitím přednostního práva. Zájemce je oprávněn uzavřít smlouvuo upsání akcií se společností v sídle společnosti ve lhůtě 14dnů ode dne doručení jejího návrhu. Počátek běhu lhůty budezájemci oznámen písemným oznámením spolu s doručením návrhusmlouvy. Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  g) Emisní kurz bude splacen výhradně započtením peněžitépohledávky obchodní společnosti CTSE, a. s. vůči pohledávceobchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na splaceníemisního kurzu.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  h) Pohledávku obchodní společnosti CTSE, a. s. vůči společnostitvoří pohledávka ve výši 100.000.000,-Kč, která vznikla zesmlouvy o půjčce uzavřené mezi věřitelem - obchodní společnostíCTSE, a. s. a dlužníkem - obchodní společností STŘEDOMORAVSKÁVODÁRENSKÁ, a.s., a to ze dne 12.4.2000 a ze dne 20.4.2000.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  Jediný akcionář nebo určitý zájemce je povinen ve lhůtě 10 dnůode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnostinávrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento návrhpřijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a s právnímipředpisy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu. Dohoda ozapočtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Příslušenství pohledávky není předmětem započtení.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  K započtení pohledávky dojde podle těchto pravidel:a) dohoda o započtení pohledávky musí být písemná, pohledávkaupisovatele musí být v době uzavření splatnáb) návrh dohody o započtení předloží společnost upisovatelic) upisovatel má právo návrh dohody akceptovat do 10 dnů odjejího předložení
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  b) Upisováno bude 100.000 ks kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Všechny akcie budou vydány vlistinné podobě.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  Obchodní společnost CTSE, a. s. jako jediný akcionář obchodníspolečnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vykonávajícípůsobnost valné hromady rozhodl z důvodu posílení vlastníchzdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu obchodníspolečnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisníhokurzu započtením peněžité pohledávky takto:Základní kapitál se zvyšuje:
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  c) Všechny upisované akcie budou nabídnuty na základěpřednostního práva k úpisu akcionáři obchodní společnosti CTSE,a. s. se sídlem Praha 1, Opatovská 4, IČ 49241214.Představenstvo je povinno zaslat akcionáři informaci opřednostním právu do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení souduo zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinnozveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  a) o částku ve výši 100.000.000,-Kč, slovy:jednostomilionůkorunčeských, na celkovou částku ve výši106.000.000,-Kč, slovy: stošestmilionůkorunčeských, s tím, žeupisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.
od 04. 04. 2002 do 13. 09. 2002

  V obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Prazev oddíle B, vložce 2839 se v y m a z á v á obchodní společnostSTŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Olomouc, Tovární 41,PSČ 772 11.Obchodní společnost je z důvodu změny sídla zapsána v obchodnímrejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B,vložka 1943.Zápis byl proveden usnesením tamního soudu ze dne 8.6.1998,F 19297/98, které nabylo právní moci dne 10.8.1998.
od 29. 12. 1998 do 13. 09. 2002

  Jediný akcionář:CTSE, a.s., se sídlem Sokolovská 238,190 00 Praha 9, IČ: 49241214
od 17. 12. 1998 do 05. 02. 2003

  Obchodní společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlemOlomouc, Tovární 41, PSČ 772 11, IČO 61 85 95 75 sez a p i s u j e do oddílu B vložka 1943 obchodního rejstříkuKrajského obchodního soudu v Ostravě.
od 08. 06. 1998 do 13. 09. 2002

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 115901000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 115901000 - kmenové akcie na jméno
od 23. 11. 2004 do 23. 11. 2004

Počet: 115 901 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 18. 09. 2003 do 18. 09. 2003

Počet: 106 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 09. 2002 do 13. 09. 2002

Počet: 6 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 29. 02. 1996 do 29. 02. 1996

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 11. 11. 1994 do 11. 11. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE, S.A.

Adresa: 75016 Paris, avenue Kléber 36-38, Francouzská republika
od 17. 02. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 02. 2016


Název/Jméno: VEOLIA VODA S.A.

Adresa: 75016 Paris, avenue Kléber 36-38, Francouzská republika
od 06. 10. 2015 do 17. 02. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 06. 10. 2015 do 17. 02. 2016


Název/Jméno: Paříž, Rue ď Anjou 52, 75008 Francouzská republika

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 06. 2006 do 06. 10. 2015


Název/Jméno: 052 Rue d´Anjou, Paříž 75008, Francouzská republika

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 04. 2004 do 15. 06. 2006


Název/Jméno: CTSE a.s.

IČO:49241214

Adresa: Praha 1, Národní 13, PSČ 11000
od 05. 02. 2003 do 28. 04. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 02. 2003 do 28. 04. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TENCER RÓBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 2008

Adresa: 83101 Bratislava - Nové Mesto, Tupého 13161/51G, Slovenská republika
od 28. 06. 2016
Bratislava, Budatínska 687/12, 851 05, Slovenská republika
od 19. 06. 2012 do 28. 06. 2016
85105 Bratislava, Budatínska 3687/12, Slovenská republika
od 10. 06. 2008 do 19. 06. 2012


Název/Jméno: POLÁKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2016

Adresa: č.p. 57, 294 74 Tuřice
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: ČÁP ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2001 do 14. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1999 do 15. 02. 2001

Adresa: Bechyňská 231/24, Soběslav III, 392 01 Soběslav
od 28. 06. 2016
Soběslav, Bechyňská 231/24, PSČ 39201
od 19. 06. 2012 do 28. 06. 2016
Soběslav, Bechyňská 231/2, PSČ 39201
od 14. 11. 2003 do 19. 06. 2012
Soběslav, Bechyňská 231/2
od 15. 02. 2001 do 14. 11. 2003
Soběslav, Bechyňská 231/3
od 25. 05. 1999 do 15. 02. 2001


Název/Jméno: TEJCHMAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2008

Adresa: Kojetín II-Popůvky 12, 752 01 Kojetín
od 28. 06. 2016
Kojetín, Družstevní 1306, PSČ 75201
od 19. 06. 2008 do 28. 06. 2016


Název/Jméno: RAHMA REDA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 06. 2016

Adresa: Gabinova 868/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
od 28. 06. 2016


Název/Jméno: BERNARD MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2006

Adresa: U Vodárny 855, 763 62 Tlumačov
od 28. 06. 2016
Tlumačov, U Vodárny 855, PSČ 76362
od 15. 06. 2006 do 28. 06. 2016


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 2011 do 09. 04. 2015

Adresa: Slovácká 4520/6, 796 01 Prostějov
od 06. 10. 2015
Slovácká 4520/6, 796 01 Prostějov
od 23. 08. 2013 do 09. 04. 2015
Prostějov, Slovácká /6, PSČ 79601
od 11. 01. 2011 do 23. 08. 2013


Název/Jméno: MAJOR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2015

Adresa: Horní lán 1312/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
od 09. 04. 2015


Název/Jméno: GUITARD PHILIPPE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 13. 02. 2003 do 20. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 do 05. 02. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 1998 do 15. 02. 2001

Adresa: Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 05. 03. 2015
Pařížská 128/22, Josefov, 110 00 Praha 1
od 13. 03. 2013 do 05. 03. 2015
Praha, Pařížská 128/22, PSČ 11000
od 20. 04. 2009 do 13. 03. 2013
Praha 5, Jinonická 10, PSČ 15000
od 25. 06. 2007 do 20. 04. 2009
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 23, PSČ 15000
od 13. 02. 2003 do 25. 06. 2007
Plzeň, V Podhájí 183
od 17. 12. 1998 do 05. 02. 2003


Název/Jméno: TESAŘÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2009 do 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 do 20. 04. 2009

Adresa: Helsinská 186/9, Neředín, 779 00 Olomouc
od 13. 03. 2013
Olomouc, Helsinská 9, PSČ 77900
od 20. 04. 2009 do 13. 03. 2013
Olomouc, Helsinská 9
od 15. 02. 2001 do 20. 04. 2009


Název/Jméno: KOSATÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 05. 2013 do 04. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2013 do 03. 05. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 04. 2009 do 13. 03. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 28. 04. 2004 do 20. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 do 28. 04. 2004

Adresa: U reálky 1076/4, 779 00 Olomouc
od 13. 03. 2013 do 04. 09. 2014
Olomouc, U Cukrovaru 12, PSČ 77900
od 28. 04. 2004 do 13. 03. 2013
Olomouc, U cukrovaru 12
od 15. 02. 2001 do 28. 04. 2004


Název/Jméno: PACLÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2009
Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 do 20. 04. 2009

Adresa: Šemberova 74/12, 779 00 Olomouc
od 13. 03. 2013
Olomouc, Šemberova 74/12, PSČ 77900
od 20. 04. 2009 do 13. 03. 2013
Zábřeh, Žerotínov 13, PSČ 78901
od 28. 04. 2004 do 20. 04. 2009


Název/Jméno: ABRAHÁMEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2009

Adresa: Smetanova 171/30, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
od 03. 12. 2012
Lipník nad Bečvou, Smetanova 171/30, PSČ 75131
od 23. 02. 2009 do 03. 12. 2012


Název/Jméno: BROŽ MICHAL

IČO: 74731467

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 2012

Adresa: Družstevní 253, 763 15 Slušovice
od 03. 12. 2012


Název/Jméno: SCHINNECK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 do 23. 02. 2009

Adresa: Meruňková 309/1, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín
od 03. 12. 2012
Křelov, Meruňková 1, PSČ 78336
od 23. 02. 2009 do 03. 12. 2012
Křelov - Břuchotín, Meruňkova 309/1
od 23. 11. 2004 do 23. 02. 2009
Olomouc, Kaštanova 11
od 15. 02. 2001 do 23. 11. 2004


Název/Jméno: PETIT ETIENNE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 do 28. 06. 2016

Adresa: Praha 1, Anežská 809/6, PSČ 11000
od 19. 06. 2012 do 28. 06. 2016
Praha 5, U Plátenice 13/2224, PSČ 15000
od 10. 06. 2008 do 19. 06. 2012
Praha 5, U Plátenice 13/2224, PSČ 15500
od 25. 06. 2007 do 10. 06. 2008
Praha 5, Ke Studánce 10/1126, PSČ 15500
od 14. 11. 2003 do 25. 06. 2007
Teplice, Středová 1874/62
od 05. 02. 2003 do 14. 11. 2003


Název/Jméno: ŠVERMA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 10. 2007 do 28. 06. 2016

Adresa: Litvínov, U zámeckého parku 2007, PSČ 43601
od 25. 10. 2007 do 28. 06. 2016


Název/Jméno: DUDOVÁ EVA

IČO: 10325603

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2009 do 03. 12. 2012

Adresa: Zlín, Lešetín VI 670, PSČ 76001
od 23. 02. 2009 do 03. 12. 2012


Název/Jméno: TAJCHMAN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 2008 do 19. 06. 2008

Adresa: Kojetín, Družstevní 1306, PSČ 75201
od 10. 06. 2008 do 19. 06. 2008


Název/Jméno: TESAŘ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2007 do 11. 01. 2011

Adresa: Prostějov, Sportovní 32, PSČ 79601
od 13. 04. 2007 do 11. 01. 2011


Název/Jméno: SUCHÁNEK JIŘÍ

IČO: 15220109

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2007 do 23. 02. 2009

Adresa: Prostějov, Dolní 47, PSČ 79601
od 13. 04. 2007 do 23. 02. 2009


Název/Jméno: BRUNET PIERRE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 06. 2006 do 25. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 do 15. 06. 2006

Adresa: Praha 5, Malátova 10, PSČ 15000
od 05. 02. 2003 do 25. 10. 2007


Název/Jméno: KRMÁŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 do 10. 06. 2008

Adresa: Olomouc, Mošnerova 1232/15
od 23. 11. 2004 do 10. 06. 2008
Olomouc, Vídeňská 3
od 05. 02. 2003 do 23. 11. 2004


Název/Jméno: CHUDOBA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2003 do 28. 04. 2004

Adresa: Rudná, Na Výsluní 1107, PSČ 25219
od 05. 02. 2003 do 28. 04. 2004


Název/Jméno: BARÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 02. 2003 do 13. 02. 2003

Adresa: Praha 6, Šimonova 110/1, PSČ 16000
od 05. 02. 2003 do 13. 02. 2003


Název/Jméno: Michel Olivier Louise

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 04. 2002 do 05. 02. 2003

Adresa: 17, rue des Erables, 781 50 ROCQUENCOURT
od 04. 04. 2002 do 05. 02. 2003


Název/Jméno: MELCHER OTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2001 do 10. 06. 2008

Adresa: Olomouc, Hálkova 21
od 15. 02. 2001 do 10. 06. 2008


Název/Jméno: PHILBE LAURENT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2001 do 05. 02. 2003

Adresa: Praha 2, Jana Masaryka 10
od 15. 02. 2001 do 05. 02. 2003


Název/Jméno: ŠINCL VLADIMÍR

IČO: 68925212

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 02. 2001 do 23. 02. 2009

Adresa: Olomouc-Slavonín, Zolova 24
od 15. 02. 2001 do 23. 02. 2009


Název/Jméno: THIERRY GÉRARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2001 do 05. 02. 2003

Adresa: Praha 2, Záhřebská 35
od 15. 02. 2001 do 05. 02. 2003


Název/Jméno: HANZL JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1999 do 15. 02. 2001

Adresa: Mělník, ul. 17. listopadu č. 254, PSČ 27601
od 25. 05. 1999 do 15. 02. 2001


Název/Jméno: ZÍTEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1999 do 15. 02. 2001

Adresa: Rokycany, V.Nového 605
od 25. 05. 1999 do 15. 02. 2001


Název/Jméno: VOREL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1999 do 15. 02. 2001

Adresa: Sokolov, Švabinského 1794
od 25. 05. 1999 do 15. 02. 2001


Název/Jméno: SALESSY JEAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 1998 do 15. 02. 2001

Adresa: Praha 7, Janovského 32, PSČ 17000
od 17. 12. 1998 do 15. 02. 2001


Název/Jméno: PFAUSEROVÁ KAMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 1997 do 25. 05. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 1994 do 17. 03. 1997

Adresa: Praha 10, Ke Kopečku 602
od 17. 03. 1997 do 25. 05. 1999
Praha 9, Kuželova 570
od 11. 11. 1994 do 17. 03. 1997


Název/Jméno: ROUSSEAU PATRIC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1996 do 25. 05. 1999

Adresa: Plzeň, V podhájí 183, okres Plzeň-město
od 17. 03. 1997 do 25. 05. 1999
Plzeň, Suvorovova 2, okres Plzeň-město
od 22. 05. 1996 do 17. 03. 1997


Název/Jméno: JOURDAN ROGER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 02. 1996 do 25. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 do 29. 02. 1996

Adresa: Praha 10, Ke Kopečku 602
od 07. 06. 1996 do 25. 05. 1999
Praha 9, Kuželova 570
od 11. 11. 1994 do 07. 06. 1996


Název/Jméno: BONNERIC JACQUES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 05. 1996 do 17. 12. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 1994 do 29. 02. 1996

Adresa: Praha 6, U Střešovických hřišť 3/615
od 22. 05. 1996 do 17. 12. 1998
Paříž,Francie, 10 avenue Dorian
od 11. 11. 1994 do 29. 02. 1996


Název/Jméno: Rohard Jean-Francois

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 02. 1996 do 25. 05. 1999

Adresa: Paříž, rue de la Pompe 147, Francouzská republika
od 29. 02. 1996 do 25. 05. 1999


Název/Jméno: SMOLA TOMÁŠ

IČO: 71277668

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 do 22. 05. 1996

Adresa: Praha 3, Rokycanova 12
od 11. 11. 1994 do 22. 05. 1996


Název/Jméno: PFAUSER ALAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 do 22. 05. 1996

Adresa: Praha 9, Kuželova 570
od 11. 11. 1994 do 22. 05. 1996


Název/Jméno: Diefenbacher Jean-Louis

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 1994 do 25. 05. 1999

Adresa: Paříž,Francie, 19 rue du St.Finlay
od 11. 11. 1994 do 25. 05. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 3. 2008

Obory činnosti: - čištění kotlů a tlakových nádob
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- jednoduché přípravné a montážní práce
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- dozor a mazání zdvihacích zařízení
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- kopání hrobů
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- renovace tonerů
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- potápěčské práce
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- správa tržišť
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- práce s pracovními stroji a mechanismy
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Fasner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 3. 2008

Obory činnosti: - obchodu zemědělskými produkty
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- služeb v oblasti řemeslných prací
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- obchodu textilem, oděvy, obuví
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- obchodu potravinami, nápoji a tabákem
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- služeb v dopravě
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008
- obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
od 07. 04. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: RNDr. Marcela Česalová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Marčík


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Jaroslav Zelený


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 9. 2001

Zánik oprávnění:26. 4. 2008


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 7. 2000

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 7. 2000

Odpovědní zástupci: Zdeněk Smolka


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 7. 2000

Zánik oprávnění:26. 4. 2008


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 6. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


zjišťování a prověřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Ota Melcher

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


monitoring kanalizace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kretek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


laboratorní rozbory pitné vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kretek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


laboratorní rozbory odpadních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Odpovědní zástupci: JUDr. Jana Čechová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kretek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Kretek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


investorská a inženýrská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 15. 06. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Ota Melcher

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


pronájem movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 15. 06. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Vladimír Šincl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


čištění kanalizačních sítí včetně přípojek /vyjma provozování vodovodů a kanalizací/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Jiří Kollmann

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 4. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. František Krmášek

Zánik oprávnění:1. 1. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 4. 2000

Obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 23. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 12. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tejchman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 06. 04. 2016
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 20. 07. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 20. 04. 2009
Poskytování technických služeb
od 17. 03. 2008 do 23. 04. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 03. 2008 do 23. 04. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 01. 01. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 01. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 01. 01. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 01. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 01. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 01. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 01. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 01. 01. 2008
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 12. 06. 2000
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 12. 06. 2000 do 23. 04. 2009
laboratorní rozbory pitné vody
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
laboratorní rozbory odpadních vod
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
čištění kanalizačních sítí včetně přípojek /vyjma provozování vodovodů a kanalizací/
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
investorská a inženýrská činnost
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
pronájem movitého a nemovitého majetku
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
monitoring kanalizace
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
zjišťování a prověřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
od 29. 05. 2000 do 23. 04. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 18. 04. 2000 do 23. 04. 2009
Provozování vodohospodářských zařízení
od 28. 12. 1995 do 23. 04. 2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 11. 11. 1994 do 23. 04. 2009
činnost organizačních a ekonomických poradců
od 11. 11. 1994 do 23. 04. 2009


podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Vladimír Šincl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Odpovědní zástupci: RNDr. Marcela Česalová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61859575

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 4. 2000

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
477580"DIVIDEND TRADE s.r.o."60839317Tábor, Špitálské nám. 509, PSČ 39001
3795741. Ivan S t a n k oChomutov, Mostecká 1002/39
1658881. JVS a.s.60849657České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 37010
1658861. SčV, a.s.47549793Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 10000
609316TESAŘ JANTábor, bám. Přátelství 2802

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí