Nemocnice Dačice, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Nemocnice Dačice, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1871. Její identifikační číslo je 28113195

Výpis z obchodního rejstříku Nemocnice Dačice, a.s.

Datum zápisu: 10. 11. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1871

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: s3kfyze

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. rozhodl dne 21.7.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 34 000 000,- Kč, slovy třicetčtyřimilionů korun českých, o částku 2 500 000,- Kč, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých, na částku 36 500 000,- Kč, slovy třicetšestmilionůpětsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 35 a 36 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 37 až 41 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 7 ks (sedmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, přičemž splaceny budou 2 500 000,- Kč, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 27. 09. 2016

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 26 500 000,- Kč, slovy dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých, o celkovou částku 7 500 000,- Kč, slovy sedmmilionůpětsettisíc korun českých, z toho: 1.zvýšení základního kapitálu o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých 2.zvýšení základního kapitálu o částku 2 500 000,- Kč, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých, v rámci projektu Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s., dle SM/115/RK, na částku 34 000 000,- Kč, slovy třicetčtyřimilionů korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 23 až 29 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 30 až 34 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, přičemž splaceno bude 7 500 000,- Kč, slovy sedmmilionůpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 09. 07. 2015 od 27. 09. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 19. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 19. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 19. 06. 2014

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 24 000 000,- Kč, slovy dvacetčtyřimilionů korun českých o částku 2 500 000,- Kč, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých na částku 26 500 000,- Kč, slovy dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 16 a 17 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 18 až 22 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Dačice, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 7 ks (sedmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, přičemž splaceny budou 2 500 000,- Kč, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 21. 05. 2014 od 19. 06. 2014

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 19 000 000,- Kč, slovy devatenáctmilionů korun českých o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých na částku 24 000 000,- Kč, slovy dvacetčtyřimilionů korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 11 až 15 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Dačice, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 05. 08. 2013 od 05. 09. 2013

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. rozhodl dne 14. 6. 2011při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 7 000 000,- Kč, slovy sedmmilionů korun českých o částku 12 000 000,- Kč, slovy dvanáctmilionů korun českých na částku 19 000 000,- Kč, slovy devatenáctmilionů korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 8, 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 9 a 10 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Dačice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 3 ks (tří kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, přičemž splaceno bude 12 000 000,- Kč, slovy dvanáctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 20. 07. 2011 od 26. 08. 2011

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 6 000 000,- Kč, slovy šestmilionů korun českých, o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, na částku 7 000 000,- Kč, slovy sedmmilionů korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 7 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelnou, je omezeně převoditelnou - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Dačice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 24. 01. 2011 od 25. 02. 2011

  Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých na částku 6 000 000,- Kč, slovy šestmilionů korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 3 až 6 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Dačice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 07. 07. 2010 od 19. 08. 2010

Akcie

Počet: 25 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2016

Počet: 15 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2016

Počet: 23 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 07. 2015 od 27. 09. 2016

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 07. 2015 od 27. 09. 2016

Počet: 16 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 05. 2014 od 09. 07. 2015

Počet: 5 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 05. 2014 od 09. 07. 2015

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 05. 2014

Počet: 14 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2013 od 21. 05. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 08. 2011 od 21. 05. 2014

Počet: 9 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 08. 2011 od 05. 09. 2013

Počet: 7 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 02. 2011 od 26. 08. 2011

Počet: 6 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2010 od 25. 02. 2011

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 11. 2009 od 19. 08. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: Jihočeský kraj

IČO: 70890650

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 11. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PACALOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 07. 2015


Název/Jméno: KRECHLEROVÁ MARTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 2010 od 07. 07. 2010


Název/Jméno: ŠIMÁNKOVÁ MARTINA

IČO: 88764532

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2015


Název/Jméno: ŘÍHA VLADISLAV

IČO: 72291966

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2014


Název/Jméno: ŠTĚPÁN VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: KRAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: BULANTOVÁ RADKA

IČO: 2337657

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: NOHAVOVÁ ALENA

IČO: 46674101

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2009


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ PAVLÍNA

IČO: 48167142

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2012


Název/Jméno: TOMŠŮ BOHUMIL

IČO: 11330562

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2009 od 05. 04. 2013


Název/Jméno: BLÁHA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2009 od 10. 11. 2014


Název/Jméno: ČLUPKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 01. 2010 od 24. 03. 2010


Název/Jméno: ŠTUMAR JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: ČARVAŠ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2009


Název/Jméno: STEJSKAL LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2013 od 21. 05. 2014


Název/Jméno: MATOUŠEK KAREL

IČO: 65678958

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2012 od 05. 04. 2013


Název/Jméno: TRKAN FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 05. 2012 od 04. 03. 2015


Název/Jméno: ČELOUDOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 08. 2011 od 09. 07. 2015


Název/Jméno: ŠTEFLOVÁ IVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 08. 2011 od 10. 05. 2012


Název/Jméno: LOVĚTÍNSKÁ ANNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 08. 2011 od 10. 05. 2012


Název/Jméno: BURIAN FRANTIŠEK

IČO: 49039091

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2010 od 19. 05. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 2009 od 24. 03. 2010


Název/Jméno: HOUŠKA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 2010 od 05. 04. 2013


Název/Jméno: SLÍVA JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2009 od 05. 04. 2013


Název/Jméno: KUBA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2009 od 10. 05. 2012


Název/Jméno: STRÁSKÁ IVANA

IČO: 60864621

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2009 od 05. 04. 2013


Název/Jméno: ŠVEJDA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2009 od 27. 01. 2010


Název/Jméno: MLČÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 11. 2009 od 27. 01. 2010


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 41882725

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2009 od 05. 04. 2013


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 03. 2013


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 01. 2010


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28113195

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:18. 12. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
4898531. HAMPRO s.r.o.64650669Roudnice nad Labem, 41301, , Na Rybníčku, 748
109261AB reflex s.r.o.3790797Perk 84, 67522 Stařeč
609791ADACO a.s.25165003Jindřichův Hradec, 37781, Dolní Skrýchov, , čp. 59
1177355AFH finanční a.s.27637280Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Vinohradská, 1511/230
274188AGRO STŘED s.r.o.2641943257, 25786 Mezno
1531823Agropodnik Brno, s. p. - v likvidaci637181Údolní 326/11, 60200 Brno
914598AGROPODNIK Jindřichův Hradec, a.s.48202461Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec I, Jiráskovo předměstí, č. 630
1272016Agropodnik Litovel a.s.47672960Litovel, 78401, , Cholinská, 1048/19
840848Akademie klasické hudby, o.p.s.26725347Palackého 740/1, 11000 Praha
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
976963Areál Homole s.r.o.2840472K. Světlé 2447, 37004 České Budějovice
1366649ASSAC, spol. s r.o. v likvidaci41604997Šumavská 524/31, 60200 Brno
588877Atelier Dvořák, družstvo271736915. května 764/2, 25219 Rudná
1047158BIOEFFECT s.r.o. v likvidaci48908614Těsnohlídkova 964/11, 61300 Brno
1194300BONATRANS a.s.25839314Bohumín, 73594, Nový Bohumín, Bezručova, 300
1150163BONATRANS GROUP a.s.27438678Revoluční 1234, 73581 Bohumín
931891BOWA CZ s.r.o.63148340Varšavská 720/26, 40003 Ústí nad Labem
1494606Bytové družstvo nájemníků domu 1027 a,b,c25395734Hlavní třída 1027/45, 70800 Ostrava
817263Bytové družstvo Neratovice 9092567316528. října 909, 27711 Neratovice
978482BYTTEK BOHUMÍN a.s.26877091Bezručova 300, 73581 Bohumín
386926CENTRING spol. s r.o.44005458Tečovská 1052, 76302 Zlín
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
314358CMR KRAFTWERKE s.r.o.25169599Palackého nám. 59, 38001 Dačice
208941České rybářství s.r.o.48365769Mariánské Lázně, 35301, Hamrníky, U Mlékárny, 717/8

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí