Nemocnice Písek, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Nemocnice Písek, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1462. Jeho identifikační číslo je 26095190

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Nemocnice Písek, a.s.

Datum zápisu: 30. 9. 2005

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1462

Identifikační číslo:26095190

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ke5fc7n

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hostinská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Čištění a praní textilu a oděvů
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního...
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Ubytovací služby
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...

Adresa společnosti

Sídlo: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 05. 04. 2013
Písek, Karla Čapka 589, PSČ 39723
od 30. 09. 2005 do 05. 04. 2013
Karla Čapka 589/32, 39701 Písek

Skutečnosti

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 533 269 000,- Kč, slovy pětsettřicettřimilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých, o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, na částku 553 269 000,- Kč, slovy pětsetpadesáttřimilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 605 a 606 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 09. 07. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 25. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 25. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 25. 07. 2014

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 529 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetdevětmilionů dvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých na částku 533 269 000,- Kč, slovy pětsettřicettřimilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 601 až 604 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 23. 05. 2014 do 25. 07. 2014

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 526 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetšestmilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 3 000 000,- Kč, slovy třimiliony korun českých na částku 529 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetdevětmilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každí akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 598 až 600 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 3 ks (tří kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceny budou 3 000 000,- Kč, slovy třimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 09. 08. 2013 do 10. 09. 2013

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 516 269 000,- Kč, slovy pětsetšestnáctmilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých na částku 526 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetšestmilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 597 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, zní na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 06. 08. 2012 do 28. 08. 2012

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 14. 6. 2011 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 496 269 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesát šestmilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých na částku 516 269 000,- Kč, slovy pětsetšestnáctmilionů dvěstěšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 595 a 596 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 20. 07. 2011 do 26. 08. 2011

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 493 469 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesáttřimilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých, o částku 2 800 000,- Kč, slovy dvamilionyosmset tisíc korun českých, na částku 496 269 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesátšestmilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 585 - 586, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 587 - 594 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 2 800 000,- Kč, slovy dvamilionyosmsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 24. 01. 2011 do 25. 02. 2011

  Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 482 469 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátdvamilionůčtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 11 000 000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých na částku 493 469 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesáttřimilionůčtyřistašedesátdevět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 11 ks (jedenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 574 až 584 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 11 ks (jedenácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 11 000 000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 02. 07. 2010 do 19. 08. 2010

  Zapisuje se: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. roz-hodl dne 30. 6. 2009 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 478 469 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátosmmi-lionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony ko-run českých na částku 482 469 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátdvamilionůčtyřistašedesátde-vět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun čes-kých), označené čísly 570 až 573 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné ? převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Ji-hočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uza-vření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23.Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje sou-hlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je po-vinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří-ku.Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydá-vaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 22. 07. 2009 do 25. 08. 2009

  Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 15. 4. 2008 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 462 469 000,- Kč, slovy čtyřistašedesátdvamilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 16 000 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů korun českých na částku 478 469 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátosmmilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 16 ks (šestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 554 až 569 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 16 000 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 30. 04. 2008 do 29. 05. 2008

  Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 452 469 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátdvamilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých na částku 462 469 000,- Kč, slovy čtyřistašedesátdvamilionůčtyřistašedesátdevět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 544 až 553 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
od 05. 12. 2007 do 19. 12. 2007

  Jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2 400 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) o částku 450 069 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých) na částku 452 469 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátdvamilionůčtyřistašedesátdevěttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 450 ks (čtyřistapadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 25 - 474 a 69 ks (šedesátdevět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 475 - 543, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicích nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je:Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Nemocnice Písek, se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23, IČ 00582905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 397.- hmotnou složku podniku tvoří:a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohoub) věci movité včetně zásobc) finanční majetekd) pohledávky- nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí- osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat činnost dosud prováděnou vkladatelem5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 31.10.2005, č. posudku B 93/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.9.2005, č.j. Nc 1654/2005-4, které nabylo právní moci dne 30.9.2005 na částku 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých. Celá tato částka ve výši 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionů šedesátdevěttisíc korun českých je určena ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu.6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 450 ks (čtyřistapadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 25 - 474 a 69 ks (šedesátdevět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 475 - 543, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 100% nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 450 069 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých)7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 19. 12. 2005 do 13. 01. 2006

  Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 16. 9. 2005, sepsané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 562/2005.
od 30. 09. 2005

Akcie

Počet: 5 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 07. 2015

Počet: 69 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2014

Počet: 32 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2014

Počet: 500 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2014

Počet: 3 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2014 do 23. 05. 2014

Počet: 496 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 09. 2013 do 10. 09. 2013

Počet: 3 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 08. 2012 do 28. 08. 2012

Počet: 69 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 08. 2011 do 26. 08. 2011

Počet: 32 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 08. 2011 do 26. 08. 2011

Počet: 493 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 08. 2011 do 26. 08. 2011

Počet: 2 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 08. 2011 do 26. 08. 2011

Počet: 493 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 02. 2011 do 25. 02. 2011

Počet: 32 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 02. 2011 do 25. 02. 2011

Počet: 69 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2010 do 19. 08. 2010

Počet: 24 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2010 do 19. 08. 2010

Počet: 491 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 08. 2010 do 19. 08. 2010

Počet: 480 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 08. 2009 do 25. 08. 2009

Počet: 476 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 29. 05. 2008 do 29. 05. 2008

Počet: 460 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2007 do 19. 12. 2007

Počet: 24 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2007 do 19. 12. 2007

Počet: 69 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2007 do 19. 12. 2007

Počet: 450 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2007 do 01. 01. 2007

Počet: 69 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2007 do 01. 01. 2007

Počet: 24 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2007 do 01. 01. 2007

Počet: 24 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 09. 2005 do 30. 09. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: Jihočeský kraj

IČO:70890650

Adresa: České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 37076
od 30. 09. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 09. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČARVAŠ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2009

Adresa: Mlýnská 468, 373 82 Boršov nad Vltavou
od 15. 07. 2016
Mlýnská 492, 373 82 Boršov nad Vltavou
od 10. 06. 2014 do 15. 07. 2016
Boršov nad Vltavou, Mlýnská 492, PSČ 37382
od 06. 08. 2012 do 10. 06. 2014
Odolena Voda - Dolínek, Na Zdolnici 299, PSČ 25070
od 03. 07. 2009 do 06. 08. 2012


Název/Jméno: Müllerová Věra

IČO: 68392907

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2005

Adresa: Otavská 1055/20, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 27. 10. 2015
Písek, Otavská 1055, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 27. 10. 2015


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ RENÁTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 2012

Adresa: Pažoutova 2603, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 27. 10. 2015
Písek, Pažoutova 2603, PSČ 39701
od 28. 08. 2012 do 27. 10. 2015
Písek - Budějovické Předměstí, Lipová alej 1908, PSČ 39701
od 11. 01. 2012 do 28. 08. 2012


Název/Jméno: ČAGÁNKOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 10. 2013

Adresa: V Portyči 472, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
od 04. 10. 2013


Název/Jméno: PRŮŠA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2013 do 19. 01. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009

Adresa: Dobrovského 1059/40, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 19. 01. 2015
Fráni Šrámka 183, Vnitřní Město, 397 01 Písek
od 05. 04. 2013 do 19. 01. 2015
Písek, Fráni Šrámka 183, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009


Název/Jméno: VOTÝPKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014

Adresa: V Oudolí 1925, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 12. 09. 2014
Karla Boromejského 395, Hradiště, 397 01 Písek
od 25. 07. 2014 do 12. 09. 2014


Název/Jméno: BLÁHA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2009

Adresa: Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice
od 05. 04. 2013
Nová Bystřice, Vídeňská 12, PSČ 37833
od 20. 01. 2009 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: HOLAN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 06. 2008 do 26. 01. 2010

Adresa: Gregorova 2600, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 10. 09. 2013
Písek, Gregorova 2600, PSČ 39701
od 26. 06. 2008 do 10. 09. 2013


Název/Jméno: MARIE ŠUKOVSKÁ VRANOVSKÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2013 do 19. 02. 2014

Adresa: Kollárova 1459, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 05. 04. 2013 do 19. 02. 2014


Název/Jméno: ČLUPKOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 04. 2013

Adresa: Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec I, 377 01 Jindřichův Hradec
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: SEDLÁČEK STANISLAV

IČO: 45436002

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2013

Adresa: č.p. 247, 398 51 Sepekov
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: KRATOCHVÍLE KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2009

Adresa: nábřeží 1. máje 1820, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 05. 04. 2013
Písek - Budějovické Předměstí, Nábřeží 1.máje 1820, PSČ 39701
od 04. 06. 2009 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: KÁZECKÝ STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2009 do 05. 04. 2013

Adresa: Erbenova 746, 399 01 Milevsko
od 05. 04. 2013
Milevsko, Erbenova 749, PSČ 39901
od 04. 06. 2009 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: VESELÝ ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2009

Adresa: U Vodáka 1812, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
od 05. 04. 2013
Písek - Budějovické Předměstí, U Vodáka 1812, PSČ 39701
od 04. 06. 2009 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: ČEŠKA STANISLAV

IČO: 60079681

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2013

Adresa: č.p. 94, 398 43 Branice
od 05. 04. 2013


Název/Jméno: HOBZEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2012 do 05. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009

Adresa: Milevsko, 5. května 1204, PSČ 39901
od 06. 08. 2012 do 05. 04. 2013
Milevsko, 5. května 1204, PSČ 39901
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009


Název/Jméno: VRANOVSKÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 01. 2012 do 05. 04. 2013

Adresa: Písek - Budějovické Předměstí, Kollárova 1459, PSČ 39701
od 11. 01. 2012 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: KRÁKOROVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 01. 2010 do 04. 10. 2013

Adresa: Záhoří 47, PSČ 39818
od 26. 01. 2010 do 04. 10. 2013


Název/Jméno: HOUŠKA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 01. 2010 do 05. 04. 2013

Adresa: České Budějovice, Ledenická 1547/85, PSČ 37006
od 26. 01. 2010 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: SLÁDEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2009 do 05. 04. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 01. 2007 do 04. 06. 2009

Adresa: Písek, Kocínova 1979, PSČ 39701
od 02. 01. 2007 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: KUBA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 06. 2009 do 06. 08. 2012

Adresa: České Budějovice, Fr. Ondříčka 978/10, PSČ 37011
od 04. 06. 2009 do 06. 08. 2012


Název/Jméno: HRDINOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2009 do 05. 04. 2013

Adresa: Mirovice, Táborská 219, PSČ 39806
od 04. 06. 2009 do 05. 04. 2013


Název/Jméno: VOLDŘICH MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2008 do 20. 01. 2009

Adresa: Strakonice, Nábřežní 83, PSČ 38601
od 02. 10. 2008 do 20. 01. 2009


Název/Jméno: ŠVEJDA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2007 do 26. 01. 2010

Adresa: České Budějovice, Plzeňská 2142/14, PSČ 37004
od 23. 02. 2007 do 26. 01. 2010


Název/Jméno: HEJDUK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2007 do 03. 07. 2009

Adresa: České Budějovice, Ant. Barcala 1372/9, PSČ 37005
od 23. 02. 2007 do 03. 07. 2009


Název/Jméno: HLAVÁČOVÁ IRENA

IČO: 15900975

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2007 do 11. 01. 2012

Adresa: Písek, Karla Čapka 1679, PSČ 39701
od 02. 01. 2007 do 11. 01. 2012


Název/Jméno: TUREK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2007 do 11. 01. 2012

Adresa: Písek, V Lukách 298, PSČ 39701
od 02. 01. 2007 do 11. 01. 2012


Název/Jméno: SÝKORA IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009

Adresa: Týn nad Vltavou, Hlinecká 681, PSČ 37501
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009


Název/Jméno: SOMROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2005 do 23. 02. 2007

Adresa: Písek, Mírové nám. 1466, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 23. 02. 2007


Název/Jméno: CARDA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2005 do 02. 01. 2007

Adresa: Písek, Jablonského 395, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 02. 01. 2007


Název/Jméno: HOLÁTKO PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2005 do 02. 01. 2007

Adresa: Tábor, Moskevská 2716, PSČ 39005
od 30. 09. 2005 do 02. 01. 2007


Název/Jméno: JANOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 09. 2005 do 26. 01. 2010

Adresa: Písek, Nádražní 2296, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 26. 01. 2010


Název/Jméno: FILKA JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 09. 2005 do 26. 06. 2008

Adresa: 04012 Košice, Polárna 6, Slovenská republika
od 30. 09. 2005 do 26. 06. 2008


Název/Jméno: HAVLANOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2005 do 02. 01. 2007

Adresa: Písek, Otakara Ševčíka 658, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 02. 01. 2007


Název/Jméno: ŠTOJDL MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009

Adresa: Písek, Budějovická 204, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009


Název/Jméno: PUMPR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2005 do 02. 10. 2008

Adresa: Písek, Fráni Šrámka 156, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 02. 10. 2008


Název/Jméno: KÁLAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009

Adresa: Čížová 119, PSČ 39831
od 30. 09. 2005 do 04. 06. 2009


Název/Jméno: KABÁTEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2005 do 23. 02. 2007

Adresa: Písek, Václavské nám. 313, PSČ 39701
od 30. 09. 2005 do 23. 02. 2007


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 2. 2014

Odpovědní zástupci: Petr Maruška


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:6. 4. 2007


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 10. 2011
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 21. 02. 2011
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 21. 02. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 02. 2011
Ubytovací služby
od 14. 02. 2011
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 14. 02. 2011
Ubytovací služby
od 02. 02. 2007 do 16. 02. 2011
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 02. 02. 2007 do 16. 02. 2011
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 02. 02. 2007 do 16. 02. 2011
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 02. 02. 2007
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 02. 02. 2007 do 16. 02. 2011


Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007

Odpovědní zástupci: Pavel Těšík


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007

Obory činnosti: - pořádání kurzů (uvést oblast, na kterou je kurz zaměřen)
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Milan Václavík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007

Obory činnosti: - sběr textilu a oděvů pro chemické čištění
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- čištění peří
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- opravy oděvů, oděvních doplňků, prádla a punčoch
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- vytahování deček
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- opravy a údržba bytového textilu
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- opravy deštníků a slunečníků
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- údržba bytového textilu včetně koberců
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- úschova kožichů
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- opravy a údržba jiného osobního zboží
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- praní, žehlení a mandlování prádla
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007

Obory činnosti: - nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- činnost obchodních domů
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- palivy a mazivy
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007

Obory činnosti: - poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
- poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 2. 2007

Odpovědní zástupci: Petr Maruška

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26095190

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2007

Související firmy

#NázevICOAdresa
2608086Abacab s.r.o.16367413Partyzánská 2972/22, 796 01 Prostějov
818880AGRO Česká Ves, s.r.o.47666102Česká Ves, Větrná 192, PSČ 79081
72305Agro Chotouň s.r.o.1846868Josefa Suka 215, Kolín III, 280 02 Kolín
3293943Agropodnik Tábor a.s.47217651č.ev. 64, 397 01 Vrcovice
1480664ALAND CZ s.r.o.27689603č.p. 19, 768 23 Břest

Související osoby