O2 Czech Republic a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem O2 Czech Republic a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2322. Jeho identifikační číslo je 60193336

 
 

Výpis z obchodního rejstříku O2 Czech Republic a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2322

Identifikační číslo:60193336

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: d79ch2h

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zprostředkování obchodu
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní...
Výkon zeměměřických činností
Poskytování telekomunikačních služeb
Projektování,dodávka,montáž a servis datových sítí
Školící činnost
Silniční motorová doprava osobní
Činnost technických poradců v oblasti telekomunikací
Zprostředkování služeb
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s...
Silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní...
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Ubytovací služby
Výroba elektrických strojů a přístrojů
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Specializovaný maloobchod
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Pronájem a půjčování věcí movitých
Montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v...
Poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Výroba, opravy a montáž měřidel
Zámečnictví
Stavitel
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Kovářství
Elektroinstalatérství
Nástrojářství
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení
Opravy silničních vozidel
Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výj....
Projektování elektrických zařízení
Opravy karosérií
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Velkoobchod
Truhlářství
Provádění inženýrských staveb
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Kovoobráběčství
Provoz sauny a kuželny
Pronájem dopravních a mechanizačních prostředků
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Přípravné práce pro stavby
Provoz malé vodní elektrárny
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Hostinská činnost
Realitní činnost
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních typu turistická ubytovna
Reklamní činnost a marketing
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Technické činnosti v dopravě
Revize elektrických zařízení
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Kopírovací práce

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022
od 01. 08. 2007
Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13034
od 19. 12. 2001 do 01. 08. 2007
Praha 3, Olšanská 5, PSČ 13034
od 11. 02. 1998 do 19. 12. 2001
Praha 3, Olšanská 5, PSČ 13000
od 01. 01. 1994 do 11. 02. 1998
Za Brumlovkou 266/2, 14000 Praha

Skutečnosti

  Společnost nabyla část závodu od společnosti Internethome, s.r.o., IČO: 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 4. 5. 2016. Dnem nabytí části závodu společností dle uvedené smlouvy je 1. 6. 2016.
od 09. 06. 2016

  Společnost převedla na společnost O2 IT Services s.r.o., IČO: 028 19 678, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, část závodu, a to jako nepeněžitý vklad při zvýšení základního kapitálu společnosti O2 IT Services s.r.o. na základě smlouvy o vkladu části závodu ze dne 8.12.2015, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016.
od 21. 01. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 01. 06. 2015

  Došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti, a to společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. Na uvedenou nástupnickou společnost přešla odštěpená část jmění společnosti určená projektem rozdělení ze dne 13.3.2015.
od 01. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 26. 03. 2014 do 01. 06. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 11. 02. 2014 do 26. 03. 2014

  Valná hromada přijala dne 22. 4. 2013 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvod snížení základního kapitálu1.1. V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií.1.2. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury.2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti.2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých).2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu3.1. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.3.2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2012, činí 2 482 507 930,65,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 1 922 071 504,65,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět haléřů) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti.4. Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS.4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku.4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.4. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Zrušovaných akcií, tj. 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých).4.5. Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů.
od 21. 05. 2013 do 15. 11. 2013

  Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s .r.o. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ 45797111, jako společnost zanikající. Na společnost přešlo sloučením jmění společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.
od 01. 07. 2012

  Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvod snížení základního kapitálu1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti.2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých).2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých).3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti.3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních.4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem "Vztahy s investory") bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku.4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s.4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů.
od 02. 05. 2012 do 14. 11. 2012

  Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvod snížení základního kapitálu1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti.2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti.2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých).2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. na 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých).3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti.3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních.4. Zvláštní ustanovení ? základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem ?Vztahy s investory?) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku.4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s.4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů.
od 02. 05. 2012 do 02. 05. 2012

  Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 16.prosince 2011 mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336 a společností Informační linky, a.s., IČ: 242 00 077, došlo s účinností ke dni 1. ledna 2012 ke vkladu části podniku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., představovanou samostatnou organizační složkou označenou jako "Infotmační a asistenční služby a katalog firem (Call-based information services a On-line bussines catalogue)", do základního kapitálu společnosti Informační linky, a.s.
od 16. 01. 2012

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.
od 15. 02. 2011

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELECOM s.p.
od 15. 02. 2011

  Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267.
od 15. 02. 2011

  Na společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. přešlo v souladu se smlouvou o převzetí jmění uzavřenou mezi společností Eurotel Praha ,spol. s r.o. a společností ČESKÝ TELECOM,a.s. dne 3.května 2006 jmění zanikající společnosti Eurotel Praha,spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova č.p.1442/1b, PSČ 140 21, IČ: 152 68 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1504.Společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a přešlo na ni jmění této společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 07. 2006

  K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva a dozorčí rady společnosti.
od 06. 10. 2003 do 23. 08. 2010

  K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasupředstavenstva
od 06. 11. 2002 do 06. 10. 2003

  Práva spojená s akcií se zvláštními právy lze uplatňovat pouzeza předpokladu, že majitelem této akcie je zakladatel.
od 13. 12. 1996 do 23. 08. 2010

  K platnému převodu akcie na jméno, kromě akcie se zvláštnímiprávy, je třeba předchozího souhlasu představenstva
od 13. 12. 1996 do 06. 11. 2002

  23512564 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a8696425 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč jsouakcie kmenové.
od 13. 12. 1996 do 11. 02. 1998

  Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo-vé představenstva André Käser a Michel Faingold oprávněnijednat jménem SPT TELECOM, a.s.
od 18. 04. 1996 do 02. 09. 1996

  Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo-vé představenstva Andre Käser, Pedro J. Pick a MichelFaingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s.
od 18. 03. 1996 do 18. 04. 1996

  Základní jmění bylo zcela splaceno.
od 08. 09. 1995 do 15. 02. 2011

  Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcemobchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3,Praha 8, IČO: 63079267.
od 08. 09. 1995 do 15. 02. 2011

  Základní jmění - platnost je od 8. září 1995.
od 08. 09. 1995 do 15. 02. 2011

  Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo-vé představenstva Andre Käser, Robert James Egan a PedroJ.Pick oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s.
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996

  l akcie na jméno ve jm. hodn. l.OOO,- Kč je akcie sezvláštními právy ve smyslu ust. § lO a) odst. 4 písm. b.zák.č. 92/9l Sb.
od 27. 03. 1995 do 11. 02. 1998

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice,odštěpný závodZkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z.Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. l484Vedoucí: ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, HradecKrálové.
od 27. 03. 1995 do 18. 04. 1996

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42,na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p.ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisůpozdějších.
od 01. 01. 1994 do 15. 02. 2011

  Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuSPT TELECOM s.p.
od 01. 01. 1994 do 15. 02. 2011

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 16. 12. 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejíchstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 01. 1994 do 15. 02. 2011

  Základní jmění společnosti činí 23.512.565.000,- Kč(slovy: dvacetřimiliardpětsetdvanáctmiliónůpětsetšedesátpěttisíckorun českých).
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost oblast Brno, odštěpnýzávod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Brno, o.z.Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno
od 01. 01. 1994 do 28. 07. 1995

  Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno
od 01. 01. 1994 do 28. 07. 1995

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava,odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava,o.z.Zástupce vedoucího: Ing. Břetislav Cander, Za školou 2,Ostrava - Zábřeh
od 01. 01. 1994 do 28. 07. 1995

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpnýzávod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z.Zástupce vedoucího: Ing. Václav Čížek, Amforova 1898, Praha 5
od 01. 01. 1994 do 28. 07. 1995

  Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z.
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice,odštěpný závod
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995

  Vedoucí: Ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995

  Sídlo: Pardubice, Na hrádku 105
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995

  Organizační složky - odštěpné závody: Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpnýzávod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z.Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň
od 01. 01. 1994 do 10. 10. 1994

  Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň
od 01. 01. 1994 do 10. 10. 1994

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodnía meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpnýzávod
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Vedoucí: Ing. Václav Němec, Duchcovská 49, Teplice
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Sídlo: Ústí nad Labem, Berní 1
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, o.z.
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, o.z.
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava,odštěpný závod
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Vedoucí: Ing. Jiří Němec, U pošty 5, Brno
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Sídlo: Brno, Šilingrovo nám. 3/4
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Brno, o.z.
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Brno,odštěpný závod
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Společnost se člení na tyto organizační složky - odštěpné závodyzapsané v obchodním rejstříku:
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Vedoucí: Ing. Václav Bejvl, Mánesova 526, Domažlice
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Sídlo: Plzeň, Rychtaříkova 1
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, o.z.
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň,odštěpný závod
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Vedoucí: Ing. Václav Sabáček, Adamov 22, pošta Rudolfov
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Sídlo: České Budějovice, ul. Dr. Stejskala 6
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast České Budějovice, o.z.
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast ČeskéBudějovice, odštěpný závod
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Vedoucí: Ing. Antonín Kalda, Pod vrstevnicí 1527, Praha 4.
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Sídlo: Praha 3, Olšanská 6
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem,odštěpný závod
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

  Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - MTTÚ Praha, o.z.
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2015

Počet: 310 220 057 ks v hodnotě: 10 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2015

Počet: 315 648 092 ks v hodnotě: 87 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2013 do 15. 11. 2013

Počet: 1 ks v hodnotě: 870 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 11. 2012 do 14. 11. 2012

Počet: 322 089 890 ks v hodnotě: 87 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 11. 2012 do 14. 11. 2012

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 09. 2010 do 13. 09. 2010

Počet: 322 089 890 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 09. 2010 do 13. 09. 2010

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 23. 08. 2010 do 23. 08. 2010

Počet: 322 089 890 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 12. 09. 2001 do 12. 09. 2001

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 11. 02. 1998 do 11. 02. 1998

Počet: 86 964 250 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno
od 11. 02. 1998 do 11. 02. 1998

Počet: 235 125 640 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 11. 02. 1998 do 11. 02. 1998

Počet: 23 512 564 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 08. 09. 1995 do 08. 09. 1995

Počet: 8 696 426 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 08. 09. 1995 do 08. 09. 1995

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 27. 03. 1995 do 27. 03. 1995

Počet: 23 512 564 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 27. 03. 1995 do 27. 03. 1995

Počet: 23 512 565 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LOLEK CTIRAD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 08. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2015 do 13. 08. 2015

Adresa: Olomoucká 394/100, 789 83 Loštice
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: HRABOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2015

Adresa: Jankovcova 1587/8c, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 06. 2015

Adresa: Nad hradním vodojemem 1083/43, Střešovice, 162 00 Praha 6
od 23. 06. 2015


Název/Jméno: MLYNÁŘ VLADIMÍR

IČO: 41832108

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2014 do 23. 06. 2015

Adresa: Jindrova 911, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 11. 02. 2014 do 23. 06. 2015


Název/Jméno: KOUŘIL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 01. 2015 do 15. 01. 2015

Adresa: Nad Ryšánkou 2038/11, Krč, 147 00 Praha 4
od 06. 01. 2015


Název/Jméno: BUDNÍK TOMÁŠ

IČO: 61937746

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 07. 2014 do 15. 01. 2015

Adresa: Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4
od 15. 01. 2015
Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4
od 04. 07. 2014 do 15. 01. 2015


Název/Jméno: VLČEK MARTIN

IČO: 65055144

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2014 do 01. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 04. 2014 do 04. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 11. 02. 2014 do 17. 04. 2014

Adresa: Korunní 962/85, Vinohrady, 130 00 Praha 3
od 11. 02. 2014 do 01. 06. 2015


Název/Jméno: ŠTEFUNKO MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 04. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 03. 2014 do 17. 04. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 02. 2014 do 26. 03. 2014

Adresa: 92400 Galanta, SNP 968/43, Slovenská republika
od 11. 02. 2014


Název/Jméno: SLOVÁČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 04. 2014 do 01. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 06. 10. 2003 do 17. 04. 2014
Prokura - prokurista
od 28. 12. 1999 do 28. 01. 2002

Adresa: K Potokům 205, 252 03 Řitka
od 01. 07. 2013 do 01. 06. 2015
Řitka, K Potokům 205, PSČ 25203
od 06. 10. 2003 do 01. 07. 2013
Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2020, PSČ 15500
od 28. 12. 1999 do 28. 01. 2002


Název/Jméno: BARTONÍČEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 04. 2014 do 23. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 03. 2014 do 17. 04. 2014
Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 11. 02. 2014 do 26. 03. 2014

Adresa: Vězeňská 859/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 11. 02. 2014 do 23. 06. 2015


Název/Jméno: RAMIRO LAFARGA BROLLO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2012 do 11. 02. 2014

Adresa: 81101 Bratislava, Hrebendova 7177/21, Slovenská republika
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
81102 Bratislava, Hrebendova 7177/21, Slovenská republika
od 15. 03. 2012 do 11. 02. 2014
81101 Bratislava, Hrebendova 7177/21, Slovenská republika
od 14. 03. 2012 do 15. 03. 2012


Název/Jméno: MARIA PILAR LÓPEZ ÁLVAREZ

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředsedkyně dozorčí rady
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Dozorčí rada - 1. místopředsedkyně dozorčí rady
od 15. 04. 2013 do 11. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2008 do 15. 04. 2013

Adresa: 28190 Madrid, Alcobendas, C/Kerria 30, Španělské království
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
28190 Madrid, Alcobendas, C/Kerria 30, Španělské království
od 15. 04. 2013 do 11. 02. 2014
Madrid, C/Mozart 5 8 D, 28008, Španělské království
od 07. 02. 2008 do 15. 04. 2013


Název/Jméno: FRANCISCO DE BORJA DE NICOLÁS BENITO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 2013 do 11. 02. 2014

Adresa: 28224 Madrid, Pozuelo de Alarcón, C/Manzano 3, Portal B 2 D, Španělské království
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
28224 Madrid, Pozuelo de Alarcón, C/Manzano 3, Portal B 2 D, Španělské království
od 21. 05. 2013 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: ANTONIO MANUEL LEDESMA SANTIAGO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2013 do 11. 02. 2014

Adresa: 28391 Salamanca, C.Dorado Montero 10 2 B, Španělské království
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
28391 Salamanca, C.Dorado Montero 10 2 B, Španělské království
od 15. 04. 2013 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: JESÚS PÉREZ DE URIGUEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 12. 2012 do 11. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 24. 11. 2009 do 17. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2008 do 24. 11. 2009

Adresa: Madrid, C.la Salle 94 PB B, Španělské království
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Madrid, C.la Salle 94 PB B, Španělské království
od 27. 12. 2012 do 11. 02. 2014
Madrid, C. la Salle 94 PB B, Španělské království
od 12. 08. 2008 do 17. 08. 2012


Název/Jméno: DAVID MELCON SANCHEZ-FRIERA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 10. 09. 2012 do 10. 09. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2012 do 10. 09. 2012

Adresa: Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016, Španělské království
od 17. 08. 2012 do 10. 09. 2012


Název/Jméno: MARÍA EVA CASTILLO SANZ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 12. 2012 do 11. 02. 2014
Dozorčí rada - 1.místopředseda dozorčí rady
od 02. 12. 2010 do 27. 12. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 08. 2010 do 02. 12. 2010

Adresa: Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006, Španělské království
od 23. 08. 2010 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: IVAN VARELA SANCHEZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2013 do 11. 06. 2013

Adresa: W42LL Londýn, Chiswick, Beverley Road 15, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
W42LL Londýn, Chisvick, Beverley Road 15, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 06. 2013 do 11. 06. 2013


Název/Jméno: CHYTIL JAKUB

IČO: 87957884

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2006 do 11. 02. 2014

Adresa: Pod Slovany 2041/5, Nové Město, 128 00 Praha 2
od 13. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Praha 2 - Nové Město, Pod Slovany 2041/5, PSČ 12800
od 07. 06. 2012 do 11. 02. 2014
Praha 2, Karlovo náměstí 292/15, PSČ 12000
od 01. 07. 2006 do 07. 06. 2012


Název/Jméno: FRANKL MICHAL

IČO: 62157981

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2014 do 01. 06. 2015
Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 25. 02. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 04. 2003 do 06. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2003 do 02. 04. 2003

Adresa: Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 11. 02. 2014 do 01. 06. 2015
Praha 9, Na Břehu 260/1, PSČ 19000
od 03. 03. 2003 do 25. 02. 2004


Název/Jméno: BEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2006 do 04. 07. 2014

Adresa: Pod Parukářkou 2762/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 11. 02. 2014 do 04. 07. 2014
Praha 3, Pod Parukářkou 2762/2, PSČ 13000
od 01. 07. 2006 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: VINDUŠKA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 02. 08. 2013 do 26. 03. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2013 do 02. 08. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2008 do 30. 08. 2008
Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 23. 07. 2004 do 01. 07. 2013

Adresa: Edvarda Beneše 98/11, Radošovice, 251 01 Říčany
od 01. 07. 2013 do 26. 03. 2014
Říčany - Radošovice, Edvarda Beneše 98/11, PSČ 25101
od 22. 10. 2010 do 01. 07. 2013
Praha 10, Madridská 750/26, PSČ 10000
od 06. 10. 2003 do 22. 10. 2010
Praha 10, Madridská 750/26
od 11. 02. 1998 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: BOTLÍK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2013 do 26. 03. 2014

Adresa: Husova 146, 664 01 Bílovice nad Svitavou
od 01. 07. 2013 do 26. 03. 2014


Název/Jméno: TRUPL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2013 do 26. 03. 2014

Adresa: č.p. 47, 394 01 Rynárec
od 01. 07. 2013 do 26. 03. 2014


Název/Jméno: JAVIER SANTISO GUIMARAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2012 do 15. 04. 2013

Adresa: Alcobendas, Soto de la Moraleja, c/Dalia 263, 28109, Španělské království
od 07. 06. 2012 do 15. 04. 2013


Název/Jméno: Enrique Medina Malo

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2011 do 11. 06. 2013

Adresa: Madrid, C. Olimpo 46, 28043, Španělské království
od 28. 11. 2011 do 11. 06. 2013


Název/Jméno: José María Álvarez-Pallete López

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 11. 2011 do 27. 12. 2012

Adresa: Madrid, Alcobendas, Calle del Camino Alto 16, 28109, Španělské království
od 14. 03. 2012 do 27. 12. 2012
Madrid, Ronda de la Comunicación s/n, 28050, Španělské království
od 28. 11. 2011 do 14. 03. 2012


Název/Jméno: Patricia Cobian Gonzalez

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2012 do 11. 06. 2013

Adresa: London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 04. 01. 2012 do 11. 06. 2013


Název/Jméno: Patricia Cobian Gonzales

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 11. 2011 do 04. 01. 2012

Adresa: London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 28. 11. 2011 do 04. 01. 2012


Název/Jméno: DLOUHÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2011 do 27. 12. 2012

Adresa: Praha 5 - Zbraslav, Boženy Hofmeisterové 1430, PSČ 15800
od 23. 03. 2011 do 27. 12. 2012


Název/Jméno: Anselmo Enriquez Linares

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 12. 2010 do 28. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2008 do 23. 08. 2010

Adresa: London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 20. 12. 2010 do 28. 11. 2011
Londýn, Richardsons Mews 16, W1T 6BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 14. 11. 2008 do 23. 08. 2010


Název/Jméno: LUIS LADA DÍAZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2006 do 28. 11. 2011
Dozorčí rada - 1.místopředseda dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006

Adresa: 28220 Madrid, Avda.Mare Nostrum 22, Španělské království
od 02. 11. 2005 do 28. 11. 2011


Název/Jméno: ALFONSO ALONSO DURÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 12. 2010 do 28. 11. 2011
Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 16. 06. 2008 do 02. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 16. 06. 2008

Adresa: 28223 Madrid, c/Mercedes de la Cardinieri 14, Španělské království
od 02. 11. 2005 do 28. 11. 2011


Název/Jméno: ANGEL VILÁ BOIX

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 11. 06. 2013

Adresa: 28034 Madrid, c/Laguna Grande n°.2, Španělské království
od 02. 11. 2005 do 11. 06. 2013


Název/Jméno: GUILLERMO JOSÉ FERNÁNDEZ VIDAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 28. 11. 2011

Adresa: 28761 Tres Cantos ( Madrid), c/Nuria 7, Španělské království
od 02. 11. 2005 do 28. 11. 2011


Název/Jméno: SCHNEIDER FRANTIŠEK

IČO: 4713435

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2010 do 21. 01. 2014

Adresa: Karlík, Panská 988, PSČ 25229
od 02. 12. 2010 do 21. 01. 2014


Název/Jméno: JAIME SMITH BASTERRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 12. 2010 do 23. 03. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 04. 2008 do 02. 12. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 02. 2008 do 29. 02. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2005 do 14. 02. 2008

Adresa: Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230, Španělské království
od 16. 04. 2008 do 23. 03. 2011
28230 Madrid, Comunidad de Canarias 61, Španělské království
od 10. 10. 2005 do 29. 02. 2008


Název/Jméno: STAREČEK DUŠAN

IČO: 60807989

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 01. 07. 2013

Adresa: Ostrava - Dubina, Františka Formana 235/27, PSČ 70030
od 06. 10. 2003 do 01. 07. 2013


Název/Jméno: LUIS ANTONIO MALVIDO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 2010 do 06. 01. 2015

Adresa: Buenos Aires, Victoria, Santa Catalina 3215, Argentinská republika
od 26. 03. 2010 do 06. 01. 2015


Název/Jméno: JOHN GERALD MCGUIGAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2009 do 14. 03. 2012

Adresa: Alderley Edge, SK9 7HX, Duke Street 22, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 11. 2009 do 14. 03. 2012


Název/Jméno: Salvador Anglada Gonzalez

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 2009 do 26. 03. 2010

Adresa: 28034 Madrid, Moralzarzal 100, Španělské království
od 31. 07. 2009 do 26. 03. 2010


Název/Jméno: ENRIQUE USED AZNAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2009 do 24. 11. 2010

Adresa: Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035, Španělské království
od 31. 07. 2009 do 24. 11. 2010


Název/Jméno: Antonio Botas Baňuelos

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2009 do 14. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2006 do 29. 02. 2008

Adresa: Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království
od 31. 07. 2009 do 14. 03. 2012
28016 Madrid, Celindas 39, Španělské království
od 01. 07. 2006 do 29. 02. 2008


Název/Jméno: Jose Severino Perdomo Lorenzo

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2009 do 02. 12. 2010

Adresa: Madrid, Tres Cantos, AV Vinuelas 43, 3E, 28760, Španělské království
od 31. 07. 2009 do 02. 12. 2010


Název/Jméno: HERŠTÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 01. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 1994 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 5 - Motol, Jeřabinova 293/1
od 10. 12. 2003 do 01. 07. 2013
Praha 6, Šimonova 1100/12, PSČ 16000
od 06. 10. 2003 do 10. 12. 2003
Praha 6, Šimonova 1100/12
od 11. 02. 1998 do 06. 10. 2003
Praha 6, Šimonova 1100
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Praha 6, Šimonova 1100
od 11. 10. 1994 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: ENRIQUE USED AZNARA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 2009 do 31. 07. 2009

Adresa: Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035, Španělské království
od 12. 05. 2009 do 31. 07. 2009


Název/Jméno: Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 10. 2008 do 28. 11. 2011

Adresa: Madrid, Paseo de la Castellana N 138-8, 28036, Španělské království
od 03. 10. 2008 do 28. 11. 2011


Název/Jméno: FIRBACH TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2008 do 01. 07. 2013

Adresa: Mnichovice, Jiráskova 172, PSČ 25164
od 16. 07. 2008 do 01. 07. 2013


Název/Jméno: GAZDA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2008 do 07. 06. 2012

Adresa: Praha 10, Pražská 1430/34, PSČ 10100
od 16. 07. 2008 do 07. 06. 2012


Název/Jméno: Antonio Botas Ba?ueles

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2008 do 16. 06. 2008

Adresa: Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království
od 16. 06. 2008 do 16. 06. 2008


Název/Jméno: Antonio Botas Banueles

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2008 do 31. 07. 2009

Adresa: Madrid, Celindas 39, 28016, Španělské království
od 16. 06. 2008 do 31. 07. 2009


Název/Jméno: Salvador Anglada Gonzales

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 02. 2008 do 31. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2005 do 14. 02. 2008

Adresa: 28034 Madrid, Moralzarzal 100, Španělské království
od 10. 10. 2005 do 31. 07. 2009


Název/Jméno: DEV VIVEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2008 do 23. 03. 2009

Adresa: Beaconsfield, HP9 2QH, Seer Green, Foxfire, Old Long Grove, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 07. 02. 2008 do 23. 03. 2009


Název/Jméno: HARLEY ANDREW

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2007 do 30. 08. 2008

Adresa: Hemel Hempstead, Box Lane 30, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 12. 02. 2007 do 30. 08. 2008


Název/Jméno: JULIO ESTEBAN LINARES LÓPEZ

Funkce: Dozorčí rada - 1.místopředseda dozorčí rady
od 01. 07. 2006 do 16. 06. 2008
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006

Adresa: 28003 Madrid, c/Ríos Rosas 5-6° D, Španělské království
od 02. 11. 2005 do 16. 06. 2008


Název/Jméno: Peter Anthony Erskine

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2006 do 16. 04. 2008

Adresa: Woodedge,Shiplake,RG9 3NT,Bolney Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 01. 07. 2006 do 16. 04. 2008


Název/Jméno: Catherine Jane Keers

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2006 do 07. 02. 2008

Adresa: Mellor, Stockport,Cheshire,SK6 5PH,Old Hall Lane 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 01. 07. 2006 do 07. 02. 2008


Název/Jméno: QADRI SOHAIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2006 do 07. 02. 2008

Adresa: Kingston-Upon-Thames,Surrey,KT2 7JT,Foxgrove,Coombe Ridings 2, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 01. 07. 2006 do 07. 02. 2008


Název/Jméno: Gerhard Franz Mayrhofer

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2006 do 21. 11. 2006

Adresa: 80937 Mnichov, Wiegandweg 7, Spolková republika Německo
od 01. 07. 2006 do 21. 11. 2006


Název/Jméno: Jose Fernando Astiaso Laín

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2006 do 23. 03. 2009

Adresa: Madrid, C/Marqués de Lozoya 14, 28007, Španělské království
od 01. 07. 2006 do 23. 03. 2009


Název/Jméno: RAMÓN ROS BIGERIEGO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2005 do 16. 06. 2008

Adresa: 28036 Madrid, Juan Ramon Jimenez 28 5 C, Španělské království
od 19. 12. 2005 do 16. 06. 2008


Název/Jméno: ANTONIO PEDRO DE CARVALHO VIANA-BAPTISTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006

Adresa: 28109 Madrid, Paseo Conde de los Gaitanes 128, Španělské království
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006


Název/Jméno: JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ - PALLETE LÓPEZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006

Adresa: 28050 Madrid, Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230, Španělské království
od 11. 11. 2005 do 01. 07. 2006
Madrid, Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230, PSČ 28050
od 02. 11. 2005 do 11. 11. 2005


Název/Jméno: JAVIER JOSÉ AGUILERA ARAUZO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006

Adresa: 28027 Madrid, c/General Aranaz 10 11, Španělské království
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006


Název/Jméno: SANTIAGO JAVIER FERNÁNDEZ VALBUENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006

Adresa: 28109 Madrid, Paseo de los Parques 31,10 C, Španělské království
od 02. 11. 2005 do 01. 07. 2006


Název/Jméno: ZATLOUKAL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 11. 2005 do 04. 07. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2003 do 10. 10. 2005

Adresa: Plumlov, 9.Května 480, okres Prostějov, PSČ 79803
od 02. 11. 2005 do 04. 07. 2008
Plumlov, 9. Května 480, okres Prostějov, PSČ 79803
od 03. 03. 2003 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: HEŘMAN MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 04. 2005 do 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 10. 2003 do 01. 02. 2005

Adresa: Praha 6, Na Malé Šárce 786/33, PSČ 16400
od 28. 04. 2005 do 10. 10. 2005
Praha 6, Na Malé Šárce 786/33, PSČ 16400
od 22. 10. 2003 do 01. 02. 2005


Název/Jméno: MALIVÁNKOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2005 do 19. 12. 2005

Adresa: Praha 10, Vinohradská 3216/163
od 01. 02. 2005 do 19. 12. 2005


Název/Jméno: KLIMUŠKIN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2005 do 15. 03. 2005

Adresa: Praha 6, Terronská 10/536
od 01. 02. 2005 do 15. 03. 2005


Název/Jméno: BĚLEHRÁDEK STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2004 do 10. 10. 2005

Adresa: Rozseč nad Kunštátem 67, PSČ 67973
od 25. 08. 2004 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: HURYCH JIŘÍ

IČO: 64785629

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 08. 2004 do 10. 10. 2005

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 674, PSČ 27801
od 25. 08. 2004 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: Ing. IVANA KRYNESOVÁ - GAGE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 2004 do 10. 10. 2005

Adresa: Praha 1, Žitná 610/23, PSČ 11000
od 25. 08. 2004 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: HRUBÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - 1.místopředseda dozorčí rady
od 23. 07. 2004 do 10. 10. 2005
Dozorčí rada - 2.místopředseda dozorčí rady
od 21. 01. 2004 do 23. 07. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 21. 01. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2000 do 19. 12. 2001

Adresa: Praha 6, Dr.Z.Wintera 768/20, PSČ 16000
od 06. 10. 2003 do 10. 10. 2005
Praha 6, Dr. Z. Wintera 768/20, PSČ 16000
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003
Praha 6, Dr. Zikmunda Wintra 768/20
od 05. 10. 2000 do 19. 12. 2001


Název/Jméno: FASSMANN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 06. 2004 do 10. 10. 2005

Adresa: Praha 7, Ovenecká 953/23, PSČ 17000
od 18. 06. 2004 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: DOLEŽALOVÁ HANA

IČO: 72325739

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 02. 2004 do 25. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2003 do 22. 10. 2003

Adresa: Brno, Velkopavlovická 8, okres Brno-město, PSČ 62800
od 25. 02. 2004 do 25. 08. 2004
Brno, Velkopavlovická 8, okres Brno-město, PSČ 62800
od 03. 03. 2003 do 22. 10. 2003


Název/Jméno: POLÁK PETR

IČO: 72713020

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 01. 2004 do 10. 10. 2005

Adresa: Kladno II, Kollárova 1577, PSČ 27202
od 21. 01. 2004 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: KOVÁŘ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2003 do 10. 10. 2005

Adresa: Praha 1, Klimentská 1552/3, PSČ 11000
od 10. 12. 2003 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: FELIX ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 25. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 2002 do 06. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2002 do 15. 05. 2002

Adresa: Praha 8, Sokolovská 1475/180, PSČ 18000
od 06. 10. 2003 do 25. 08. 2004
Praha 8, Sokolovská 1475/180
od 13. 02. 2002 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: STUPKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 10. 2003 do 21. 12. 2004

Adresa: Praha 4 - Hodkovičky, Korandova 220/2, PSČ 14700
od 22. 10. 2003 do 21. 12. 2004


Název/Jméno: Günter Heinz Pfeiffer

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 21. 01. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2001 do 06. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 02. 2001 do 12. 09. 2001

Adresa: 3654 Gunten, Seestrasse 176, Švýcarská konfederace
od 06. 10. 2003 do 21. 01. 2004
Praha 3 - Žižkov, Na Chmelnici 1957/9, PSČ 13000
od 19. 12. 2001 do 06. 10. 2003
3654 Gunten, Seestrasse 176, Švýcarská konfederace
od 12. 02. 2001 do 12. 09. 2001


Název/Jméno: KRCH MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2000 do 16. 07. 2008

Adresa: Vlašim, Velíšská 1344, PSČ 25801
od 06. 10. 2003 do 16. 07. 2008
Vlašim, Velíšská 1344, okres Benešov
od 05. 10. 2000 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: BARBOŘÁK VLASTIMIL

IČO: 43826601

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 16. 07. 2008

Adresa: Kaplice, Linecká 350, PSČ 38241
od 06. 10. 2003 do 16. 07. 2008


Název/Jméno: ŠEDIVÝ JURAJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 06. 10. 2003 do 24. 11. 2009

Adresa: Praha 5 - Slivenec, Diamantová 743, PSČ 15400
od 06. 10. 2003 do 24. 11. 2009


Název/Jméno: BLECHA ADAM

IČO: 75593238

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 25. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003

Adresa: Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
od 03. 03. 2003 do 25. 08. 2004


Název/Jméno: KUTA PAVEL

IČO: 67174418

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003

Adresa: Praha 6, Bělohorská 147/195, PSČ 16900
od 03. 03. 2003 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: JUCHELKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 10. 10. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 05. 2000 do 06. 10. 2003

Adresa: Poděbrady, Jižní 1339, PSČ 29001
od 06. 10. 2003 do 10. 10. 2005
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk
od 15. 05. 2000 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: BERDÁR GABRIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 10. 2003 do 10. 10. 2005

Adresa: Kunice - pošta Mnichovice, Všešímy 54, PSČ 25164
od 06. 10. 2003 do 10. 10. 2005


Název/Jméno: KUČERA PETR

IČO: 67401864

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 21. 01. 2004

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Ke Dvoru 3, PSČ 16000
od 06. 10. 2003 do 21. 01. 2004


Název/Jméno: ANDRÉ FRANS BESSEL KOK

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 06. 10. 2003 do 10. 12. 2003
Prokura - prokurista
od 18. 06. 2001 do 28. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - l.místopředseda představenstva
od 18. 06. 2001 do 06. 10. 2003
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 do 18. 06. 2001
Statutární orgán - představenstvo - l.místopředseda představenstva
od 08. 09. 1995 do 18. 06. 2001

Adresa: 1180 Brusel, Avenue Hamoir 17a, Belgické království
od 06. 10. 2003 do 10. 12. 2003
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,, Belgické království
od 18. 06. 2001 do 06. 10. 2003
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgické království
od 18. 06. 2001 do 28. 01. 2002
Praha 2, Dřevná 381
od 08. 09. 1995 do 18. 06. 2001


Název/Jméno: Eric Maria Johannes Werner de Jong

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 02. 04. 2003 do 06. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003

Adresa: Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar, Nizozemské království
od 02. 04. 2003 do 06. 10. 2003
Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar, Nizozemské království
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003


Název/Jméno: ŠVORC MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003

Adresa: Praha 4 - Chodov, Hrdličkova 2189
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: HALA MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003

Adresa: Průhonice, U Komárova 767, okres Praha-západ, PSČ 25243
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: ŠKUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 2001 do 18. 09. 2002

Adresa: Praha 3, Křišťanova 1789/17, PSČ 13000
od 19. 12. 2001 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: ŠIŠKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003

Adresa: Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží 255, okres Frýdek-Místek, PSČ 73911
od 03. 03. 2003 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003

Adresa: Praha 5, Randova 3167/5
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003


Název/Jméno: WEIGL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003

Adresa: Brandýs nad Labem, Pražská 255, PSČ 25001
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003

Adresa: Praha 4, Nikoly Vascarova 3267, PSČ 14900
od 18. 09. 2002 do 03. 03. 2003


Název/Jméno: KLÍMA PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 07. 12. 1999 do 03. 03. 2003
Prokura - prokurista
od 07. 12. 1999 do 28. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1999 do 07. 12. 1999

Adresa: Praha 10 - Dubeč, K Průmstavu 1139, PSČ 10700
od 15. 05. 2002 do 03. 03. 2003
Praha 4, Hněvkovského 1376/10
od 06. 12. 1999 do 15. 05. 2002


Název/Jméno: PIETERS MARTEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2002 do 03. 03. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 1999 do 19. 12. 2001
Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 12. 02. 1998 do 18. 05. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 12. 02. 1998

Adresa: Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království
od 06. 05. 2002 do 03. 03. 2003
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague, Nizozemské království
od 11. 02. 1998 do 19. 12. 2001


Název/Jméno: GÜRLICHOVÁ MARCELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 1999 do 03. 03. 2003

Adresa: Praha 4, Na Losách 349/36, PSČ 14200
od 19. 12. 2001 do 03. 03. 2003
Praha 4, Bítovská 1218/24
od 19. 07. 1999 do 19. 12. 2001


Název/Jméno: ZELINKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 2001 do 06. 10. 2003

Adresa: Uhlířské Janovice, Vavřinec - Žíšov 56, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 19. 12. 2001 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: Robert Jan Terwiel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2001 do 06. 05. 2002

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Na Chmelnici 1957/9, PSČ 13000
od 19. 12. 2001 do 06. 05. 2002


Název/Jméno: Dominik Luis Böhler

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 09. 2001 do 06. 10. 2003

Adresa: 3013 Bern, Humboldtstrasse 7, Švýcarská konfederace
od 12. 09. 2001 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: Gerardus Johannes Klein Bluemink

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 18. 06. 2001 do 02. 04. 2003
Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 19. 07. 1999 do 18. 06. 2001

Adresa: Köningin Julianaweg 122, 2264 BE Liedschendam, Nizozemské království
od 18. 07. 2001 do 02. 04. 2003
Köningin Juliananweg 122, 2264 BE Liedschendam, Nizozemské království
od 18. 06. 2001 do 18. 07. 2001
Pelikaanhof 40, 2264 JJ, Leidschendam, Nizozemské království
od 19. 07. 1999 do 18. 06. 2001


Název/Jméno: George Jiri Jankovic

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 06. 2001 do 28. 01. 2002

Adresa: 70 Rosehill Ave., Toronto, Ontario, Spojené státy americké
od 18. 06. 2001 do 28. 01. 2002


Název/Jméno: VANĚK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 1999 do 18. 09. 2002

Adresa: Praha 10 - Uhříněves, U Židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10400
od 18. 06. 2001 do 18. 09. 2002
Praha 10, Golfová 939, PSČ 10200
od 06. 12. 1999 do 18. 06. 2001


Název/Jméno: PILNÝ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 2000 do 13. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2000 do 17. 10. 2000

Adresa: Praha 6, Za Pohořelcem 696/6
od 05. 10. 2000 do 13. 02. 2002


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2000 do 19. 12. 2001

Adresa: Praha 3, Na Balkáně 2118/130
od 05. 10. 2000 do 19. 12. 2001


Název/Jméno: SCHWARZER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2000 do 06. 10. 2003

Adresa: Nový Jičín, B. Benešové 11
od 05. 10. 2000 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: ŠÁMAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2000 do 06. 10. 2003

Adresa: Praha 7, Vrbenského 1497/44
od 05. 10. 2000 do 06. 10. 2003


Název/Jméno: KAMBER URS

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 03. 1996 do 28. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: 3077 Enggistein, Tannenweg 588, Švýcarská konfederace
od 09. 11. 1995 do 28. 01. 2002


Název/Jméno: TOŠOVSKÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 12. 1999 do 03. 03. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 28. 12. 1999

Adresa: pošta Jesenice u Prahy, Vestec 225, PSČ 25242
od 25. 04. 2000 do 03. 03. 2003
Praha 3, Vinohradská 2333/166
od 11. 02. 1998 do 25. 04. 2000


Název/Jméno: Lorne Rupert Somerville

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 1999 do 19. 12. 2001

Adresa: Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern, Švýcarská konfederace
od 28. 12. 1999 do 19. 12. 2001


Název/Jméno: HEJNÁK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1999 do 18. 09. 2002

Adresa: Praha 3, Slezská 119
od 06. 12. 1999 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: ZEMAN KAREL

IČO: 70372896

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 12. 1999 do 15. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 1999 do 06. 12. 1999

Adresa: Praha 4, U Kamýku 870
od 19. 07. 1999 do 15. 05. 2000


Název/Jméno: GABRIELOVÁ MARKÉTA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1999 do 05. 10. 2000

Adresa: Praha 5, Prusíkova 2492
od 06. 12. 1999 do 05. 10. 2000


Název/Jméno: VRÁNA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 1999 do 05. 10. 2000

Adresa: Poříčany, Kounická 204, okres Kolín, PSČ 28914
od 06. 12. 1999 do 05. 10. 2000


Název/Jméno: NĚMEC JIŘÍ

IČO: 88391051

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 1999 do 18. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995

Adresa: Brno, U Pošty 5, okres Brno-město
od 06. 12. 1999 do 18. 09. 2002
Brno, U Pošty 5
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995
Brno, U pošty 5
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995


Název/Jméno: BŘEZINA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 1999 do 25. 04. 2000

Adresa: Praha 10, Ruská 1242/180
od 06. 12. 1999 do 25. 04. 2000


Název/Jméno: SOKOLÍK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 1999 do 06. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Nuselská 84/24
od 19. 07. 1999 do 06. 12. 1999


Název/Jméno: KALDA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 1999 do 06. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Pod vrstevnicí 1527/14
od 19. 07. 1999 do 06. 12. 1999
Praha 4, Pod vrstevnicí 1527
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: KOČENDA EVŽEN

IČO: 67797849

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 1999 do 06. 12. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1999 do 19. 07. 1999

Adresa: Černošice, Na Marsu 1125, okres Praha-západ, PSČ 25228
od 05. 05. 1999 do 06. 12. 1999


Název/Jméno: SVRČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 1999 do 19. 07. 1999

Adresa: Karlovice 380, okres Bruntál
od 19. 07. 1999 do 19. 07. 1999


Název/Jméno: ŠVRČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 1999 do 03. 03. 2003

Adresa: Karlovice 380
od 19. 07. 1999 do 03. 03. 2003


Název/Jméno: Louis Johan Lampe

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 1999 do 18. 09. 2002

Adresa: Margarethastraat 18, ZW 2011 PM Haarlem, Nizozemské království
od 19. 07. 1999 do 18. 09. 2002


Název/Jméno: MĚŠŤAN VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 1999 do 03. 03. 2003

Adresa: Praha 4, Betáňská 783/18
od 19. 07. 1999 do 03. 03. 2003


Název/Jméno: Lars Vinzenz Losinger

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 1999 do 12. 02. 2001

Adresa: Junkerngasse 45, 3011 Bern, Švýcarská konfederace
od 18. 06. 1999 do 12. 02. 2001


Název/Jméno: ZAPLETAL OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1999 do 19. 07. 1999

Adresa: Praha 6, Osamocená 10, PSČ 16000
od 05. 05. 1999 do 19. 07. 1999


Název/Jméno: FAINGOLD MICHEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1999 do 18. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1996 do 05. 05. 1999

Adresa: 3 Impasse Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika
od 05. 05. 1999 do 18. 05. 1999
3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon, Francouzská republika
od 18. 03. 1996 do 05. 05. 1999


Název/Jméno: Jeffrey Alan Hedberg

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 02. 1998 do 19. 07. 1999

Adresa: Praha 3, Na chmelnici 9
od 12. 02. 1998 do 19. 07. 1999


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 do 05. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 4 - Braník, Jasná I 1580/12
od 12. 02. 1998 do 05. 05. 1999
Praha 5, Na Bělidle 17
od 02. 09. 1996 do 12. 02. 1998
Praha 5, Na Bělidle 17
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: ŠENKÝŘ RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - 2.místopředseda dozorčí rady
od 12. 02. 1998 do 05. 10. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 12. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Brno, Jiráskova 16, okres Brno-město
od 02. 09. 1996 do 05. 10. 2000
Brno, Jiráskova 16
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Brno, Jiráskova 16
od 11. 10. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: ZIMA ANTON

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 02. 1998 do 19. 07. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 12. 02. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 03. 1996 do 02. 09. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: Králíky, Leoše Janáčka 816
od 12. 02. 1998 do 19. 07. 1999
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
od 02. 09. 1996 do 12. 02. 1998
Králíky, Leoše Janáčka 8/6
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: POLÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 19. 07. 1999

Adresa: Praha 4, Podolská 606/120
od 11. 02. 1998 do 19. 07. 1999


Název/Jméno: Dominique Samuel Koechlin

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 18. 06. 1999

Adresa: Rütiring 40, 4125 Riehen (BS), Švýcarská konfederace
od 11. 02. 1998 do 18. 06. 1999


Název/Jméno: ČEJKA ČESTMÍR

IČO: 69804486

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 06. 12. 1999

Adresa: Praha 10, V Nové Hostivaři 31/579
od 11. 02. 1998 do 06. 12. 1999


Název/Jméno: KRULIŠ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 05. 05. 1999

Adresa: Praha 4, Pšenčíkova 675/22
od 11. 02. 1998 do 05. 05. 1999


Název/Jméno: SKALA JAROSLAV

IČO: 15853624

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 05. 10. 2000

Adresa: Klatovy II, Korálkova 481
od 11. 02. 1998 do 05. 10. 2000


Název/Jméno: NOVÁK SVATOSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 09. 1996 do 07. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 02. 09. 1996 do 06. 12. 1999
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 do 02. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - l. místopředseda
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995

Adresa: Prostějov, Jaroslava Kaštila 3637/17
od 11. 02. 1998 do 07. 12. 1999
Prostějov, Waitova 28
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Prostějov, Waitova 28
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Prostějov, Waitova 28
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: GIBBS ALAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1998 do 21. 07. 1999

Adresa: 7806 Woodsdale Lane, Jacksonville, Florida 322 56, Spojené státy americké
od 11. 02. 1998 do 21. 07. 1999


Název/Jméno: WÁGNER VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 06. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 1, Keplerova 215/14
od 11. 02. 1998 do 06. 10. 2003
Praha 1, Keplerova 14
od 08. 09. 1995 do 11. 02. 1998
Praha 1, Keplerova 14
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: Rosenberg Felix

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 13. 12. 1996 do 11. 02. 1998

Adresa: Försterhausstrasse 6 c, 8500 Frauenfeld, Švýcarská konfederace
od 13. 12. 1996 do 11. 02. 1998


Název/Jméno: ŠVEJNAR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 19. 07. 1999

Adresa: 15 Regent Dr., Ann Arbor, MI 48 104, Spojené státy americké
od 13. 12. 1996 do 19. 07. 1999
Pittsburgh, PA 15217, USA, 1214 Bennington Avenue
od 08. 09. 1995 do 13. 12. 1996


Název/Jméno: Rosenberg Felix

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 18. 03. 1996 do 13. 12. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: Fösterhausstrasse 6 c, 8500 Frauenfeld, Švýcarská konfederace
od 13. 12. 1996 do 13. 12. 1996
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld, Švýcarská konfederace
od 18. 03. 1996 do 13. 12. 1996
Fösterhaussestrasse 6 c, 8500 Frauenfeld
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: Käser André

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1995 do 12. 02. 1998

Adresa: 1752 Villars-Sur-Glane, Chemin de la Prairie 3
od 08. 09. 1995 do 12. 02. 1998


Název/Jméno: S James

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 03. 1996 do 18. 06. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: 37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871, Spojené státy americké
od 09. 11. 1995 do 18. 06. 2001


Název/Jméno: Bernardus Johannes Maria Verwaayen

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 11. 02. 1998

Adresa: Nizozemí, Biltseweg 11, 3735 MA Bosch en Duin
od 08. 09. 1995 do 11. 02. 1998


Název/Jméno: KEROUŠ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 3, Jana Želivského 20
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Praha 3, Jana Želivského 20
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Praha 3, Jana Želivského 2O
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: KOČÍ RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Dobrovice, Sídliště 359, okres Mladá Boleslav
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Dobrovice, Sídliště 359
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Dobrovice, Sídliště 359
od 11. 10. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: KALMAN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 18. 03. 1996 do 02. 09. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Olomouc, Horní náměstí 27
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Olomouc, Horní náměstí 27
od 18. 03. 1996 do 02. 09. 1996
Přerov, Petřivalského 10
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996
Přerov, Petřivalského 10
od 11. 10. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: RESS ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 4, Nad Havlem 12
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Praha 4, Nad Havlem 12
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: BONZANO MARIO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998

Adresa: Via Verdi 6, 13302 Asigliano, Vercellese, Italská republika
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998


Název/Jméno: KRISTLÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 05. 10. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 1995 do 02. 09. 1996

Adresa: Dřísy 106, okres Mělník
od 02. 09. 1996 do 05. 10. 2000
Dřísy 106
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Dřísy lO6
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: Dědi Jan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 do 06. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Papírníkova 615
od 02. 09. 1996 do 06. 12. 1999


Název/Jméno: ŘEŽÁBEK LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 1996 do 19. 07. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 9, Bryksova 954
od 02. 09. 1996 do 19. 07. 1999
Praha 9, Bryksova 954
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Praha 9, Brixova 954
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 02. 09. 1996 do 06. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 18. 04. 1996 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 6, Wolkerova 15
od 02. 09. 1996 do 06. 12. 1999
Praha 6, Wolkerova 15
od 18. 04. 1996 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: PUŽEJ LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 02. 09. 1996 do 11. 02. 1998
Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: HRUBÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 do 05. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 7, Jana Zajíce 2
od 02. 09. 1996 do 05. 05. 1999
Praha 7, Jana Zajíce 2
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996
Praha 7, Jana Zajíce 2
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: Dědič Jan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 1996 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 4, Papírníkova 615
od 18. 03. 1996 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: ČUPA MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 11. 1995 do 18. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Pod Zemankou 2
od 09. 11. 1995 do 18. 06. 1999
Praha 4, Pod Zemankou 2
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: J Pedro

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1995 do 18. 04. 1996

Adresa: USA, 02186 Massachusets, 1065 Brush Hill Road, Milton
od 08. 09. 1995 do 18. 04. 1996


Název/Jméno: KUPKA VÁCLAV

IČO: 76068234

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 11. 02. 1998

Adresa: Praha 5, Lýskova 1591
od 08. 09. 1995 do 11. 02. 1998


Název/Jméno: FOSTER JOHN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996

Adresa: Ponte Vedra Beach, Florida,USA, 1075 Ponte Vedra
od 08. 09. 1995 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: Robert James Egan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: Bridgewater, NJ, USA, 216 Longview Road
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: DĚDIČ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996

Adresa: Praha 4, Papírníkova 615
od 08. 09. 1995 do 18. 03. 1996


Název/Jméno: ČÍŽEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 1995 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 5, Amforová l898
od 09. 08. 1995 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: MATĚJKA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995

Adresa: Praha 4, Psohlavců l2O4/54
od 27. 03. 1995 do 08. 09. 1995
Praha 4, Psohlavců 1204/54
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995


Název/Jméno: DYK ZBYŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 1994 do 27. 03. 1995

Adresa: Plzeň, Ke sv. Jiří 30
od 11. 10. 1994 do 27. 03. 1995


Název/Jméno: TOMAN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 10. 1994 do 27. 03. 1995

Adresa: Praha 4, V Štíhlách 1311
od 11. 10. 1994 do 27. 03. 1995


Název/Jméno: SUCHÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 9, Sokolovská 179
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: NĚMEC VÁCLAV

IČO: 44422971

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Teplice, Duchcovská 49
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: BEJVL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Domažlice, Mánesova 526
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: PEZL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 6, Radčina 519
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: ŠTĚNIČKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Hradec Králové, Budovatelská 829
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: ŠKAROUPKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Brno, Spáčilova 16
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: RAK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 6, nám. Bořislavka 2075
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: SEDLÁČEK VLADIMÍR

IČO: 74582283

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 4, Choratická 2733/4
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: KROPÁČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Děčín 1, Labská 18
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: SABÁČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Adamov č.p. 22
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: MAKOVEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995

Adresa: Praha 3, Lucemburská 35
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995


Název/Jméno: VIK BORIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 09. 08. 1995

Adresa: Praha 3, Kubelíkova 54
od 01. 01. 1994 do 09. 08. 1995


Název/Jméno: DVOŘÁK MARTIN

IČO: 49476220

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995

Adresa: Hradec Králové 12, Tř. E. Beneše 1533
od 01. 01. 1994 do 27. 03. 1995


Název/Jméno: HON JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Ostrava-Poruba, Jedlová 1894
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Název/Jméno: ŠTERN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995

Adresa: Praha 7, Schnirchova 26
od 01. 01. 1994 do 08. 09. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 10. 2012


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 1. 2002

Obory činnosti: - ....................... (další činnosti)
od 15. 02. 2006 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 15. 02. 2006 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 15. 02. 2006 do 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 15. 02. 2006 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- péče o spisový materiál
od 16. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 8. 2001

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 02. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 02. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 02. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 02. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 02. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 02. 08. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 02. 08. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 12. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Hájek


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ladislav Rídl


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 5. 1999


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 4. 1999

Odpovědní zástupci: Dr.Ing. Jan Nesvorný, CSc., MBA

Zánik oprávnění:16. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní provozovaná nákladními vozidly o celkové hmotnosti nižší než 3,5 tuny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 10. 1997

Zánik oprávnění:16. 6. 2008


Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Růžek

Zánik oprávnění:7. 10. 2015


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 8. 1996

Odpovědní zástupci: Jaroslav Novotný

Zánik oprávnění:30. 4. 2005


Projektování,dodávka,montáž a servis datových sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 7. 1996

Zánik oprávnění:20. 4. 2001


Školící činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 7. 1996

Zánik oprávnění:20. 4. 2001


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:31. 1. 1996

Odpovědní zástupci: Ladislav Rídl

Zánik oprávnění:28. 2. 1999


Činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1995

Obory činnosti: v telekomunikacích....... (jiné oblasti)
od 24. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Hájek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1995

Obory činnosti: - v dopravě
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Michal Tater

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1995

Obory činnosti: - vydávání knih
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- korektury a technická redakce
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1995

Odpovědní zástupci: Ladislav Rídl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Hájek

Zánik oprávnění:30. 11. 1995


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Luděk Šantora

Zánik oprávnění:7. 10. 1999


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 10. 1994

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 11. 09. 1996 do 24. 05. 2006
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 11. 09. 1996 do 24. 05. 2006

Zánik oprávnění:24. 5. 2006


Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Růžek

Zánik oprávnění:13. 4. 2001


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - kabelů, vodičů a lamel
od 17. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- rozvaděčů nízkého napětí
od 17. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- galvanických článků a baterií
od 17. 04. 2001 do 16. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Dr.Ing. Jan Nesvorný, CSc., MBA

Zánik oprávnění:16. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - ovocem a zeleninou
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 17. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Dr.Ing. Jan Nesvorný, CSc., MBA

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Stanislav Houštecký


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - pronájem s následnou koupí najaté věci
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Krecl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Zánik oprávnění:20. 4. 2001


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Zánik oprávnění:7. 10. 2015


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 21. 06. 1994 do 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 21. 06. 1994 do 30. 06. 2008
- skladování zboží
od 21. 06. 1994 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Jirásek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Mgr. Tomáš Sekera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Gabriela Tamchynová

Zánik oprávnění:24. 5. 2006


Stavitel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ladislav Rídl

Zánik oprávnění:1. 10. 1996


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - implementace software
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Dr.Ing. Jan Nesvorný, CSc., MBA

Zánik oprávnění:24. 5. 2006


Elektroinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Zánik oprávnění:6. 9. 1996


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Zánik oprávnění:24. 5. 2006


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - zpracování dat
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 12. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Gabriela Lobodášová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Polák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. David Spies

Zánik oprávnění:16. 6. 2008


Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výj. činností uvedených v přílohách zák. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Zánik oprávnění:20. 4. 2001


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: Projektování elektrických zařízení
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy karosérií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Prof.Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

Zánik oprávnění:16. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - obráběcích strojů
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- pro potravinářský a tabákový průmysl
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Novák

Zánik oprávnění:16. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Václav TURKO

Přerušení: od 06. 03. 2004 do 05. 03. 2006
od 05. 03. 2002 do 05. 03. 2004

Zánik oprávnění:24. 5. 2006


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Jirásek

Zánik oprávnění:1. 10. 1996


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Jiroušek, MBA

Zánik oprávnění:1. 10. 1996


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Mgr. Tomáš Sekera

Zánik oprávnění:31. 8. 2015


Kovoobráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Jiroušek, MBA

Zánik oprávnění:24. 5. 2006


Provoz sauny a kuželny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Přerušení: od 06. 03. 2004 do 05. 03. 2006
od 05. 03. 2002 do 05. 03. 2004

Zánik oprávnění:24. 5. 2006


Pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Gabriela Tamchynová

Zánik oprávnění:20. 4. 2001


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - opravy a montáž pneumatik
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- montáž autopříslušenství
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 12. 04. 2001 do 16. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Röhrich

Zánik oprávnění:16. 6. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Obory činnosti: - výkopové práce
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz malé vodní elektrárny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Hájek

Zánik oprávnění:1. 1. 1996


Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Bek

Zánik oprávnění:30. 5. 1999


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Růžek

Přerušení: od 01. 12. 2005 do 24. 05. 2006
od 14. 08. 2003 do 14. 08. 2005

Zánik oprávnění:24. 5. 2006


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Röhrich

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních typu turistická ubytovna

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 11. 05. 1994 do 11. 09. 1996
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek
od 11. 05. 1994 do 11. 09. 1996

Zánik oprávnění:11. 9. 1996


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Stoklasa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 06. 10. 2010
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 06. 10. 2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 16. 01. 2002 do 15. 05. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 16. 01. 2002
Zprostředkování obchodu
od 01. 08. 2001 do 15. 05. 2009
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 12. 07. 1995
Zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 07. 1995
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 12. 07. 1995 do 15. 05. 2009
Zprostředkování služeb
od 12. 07. 1995 do 15. 05. 2009
Získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb
od 12. 07. 1995 do 15. 05. 2009
Činnost technických poradců v oblasti telekomunikací
od 12. 07. 1995 do 15. 05. 2009
Přípravné práce pro stavby
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Velkoobchod
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Specializovaný maloobchod
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 21. 06. 1994
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 21. 06. 1994
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 21. 06. 1994
Velkoobchod a maloobchod
od 21. 06. 1994
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 21. 06. 1994
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 21. 06. 1994
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 06. 1994
Projektování elektrických zařízení
od 21. 06. 1994 do 15. 05. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 21. 06. 1994
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 11. 05. 1994
Kopírovací práce
od 11. 05. 1994 do 15. 05. 2009
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 11. 05. 1994 do 15. 05. 2009
Realitní činnost
od 11. 05. 1994 do 15. 05. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 11. 05. 1994 do 15. 05. 2009
Reklamní činnost a marketing
od 11. 05. 1994 do 15. 05. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 11. 05. 1994
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 11. 05. 1994
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 11. 05. 1994
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 11. 05. 1994

Odpovědní zástupci: Stanislav Houštecký


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 13. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- provozování garáží
od 13. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- prověřování tras pro nadměrné náklady
od 13. 04. 2001 do 16. 06. 2008
- dopravní značení
od 13. 04. 2001 do 16. 06. 2008

Zánik oprávnění:16. 6. 2008


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ivan Kobr

Zánik oprávnění:6. 9. 1996


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Obory činnosti: - pořádání tanečních zábav a diskoték
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- činnosti konferenciéra, diskžokeje
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- provozování cirkusových představení a varieté
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- činnost zvukařů, osvětlovačů
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- provozování pouťových atrakcí
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- rekreačních zábavních parků
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Hájek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1994

Obory činnosti: - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- potisk materiálů tamponovým tiskem
od 13. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Gabriela Tamchynová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193336

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
861214" N O B I S " v.o.s.48268925Hrbovická 348/8, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem
3237858"Alfa, spol. s r.o."15036995Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
2816280"Bytové družstvo Liškova 632/633"61863424Liškova 632/6, Kamýk, 142 00 Praha 4
245279"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059"25387189Resslova 1057/7, Poruba, 708 00 Ostrava
3335003"GASTRO - NOVA" společnost s ručením omezeným41328221Litoměřice, Havlíčkova 3O/l829

Související osoby