Odien Real Estate a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Odien Real Estate a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1484. Jeho identifikační číslo je 45273227

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Odien Real Estate a.s.

Datum zápisu: 4. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1484

Identifikační číslo:45273227

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: r78cy7d

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Vodoinstalatérství, topenářství
Technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava osobní
Vnitrostátní zasilatelství
Pronájem motorových vozidel
Provozování středisek kalibrační služby - státní středisko pro...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní...
Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností
Ubytovací služby
Hostinská činnost
Provoz neveřejných telekomunikačních zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž neveřejných telekomunikačních zařízení
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Vnitrostátní zasílatelství
Mezinárodní zasílatelství
Provozování železniční vlečky
Tuzemská a zahraniční silniční motorová doprava
Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Nástrojářství
Projektová činnost ve výstavbě
Truhlářství, podlahářství
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba a opravy motorových vozidel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností...
Výzkumné, vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecného...
Provoz svářečské školy
Automatizované zpracování dat
Polygrafická výroba
Provoz předškolských zařízení
Zámečnictví
Kusová a sériová výroba dílů a celků v oblasti všeobecného...
Provádění povrchových ochran kovových a nekovových materiálů
Výroba motorových vozidel
Ubytovací služby, včetně provozování hostinských činností

Adresa společnosti

Sídlo: Praha - Letňany, Beranových 140, PSČ 19903
od 17. 08. 2005
Praha 9 -Letňany, Beranových 140
od 12. 05. 1999 do 17. 08. 2005
Praha 9, Beranových 140
od 04. 05. 1992 do 12. 05. 1999
Beranových 140, 19900 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 01. 2015

  1. Valná hromada konstatuje na základě předložení originálu hromadné listiny nahrazující 108 623 936 listinných akcií na majitele vydaných společností AVIA, a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 8 Kč (slovy: osm korun českých), že společnost SGM International B.V. , se sídlem v Haagu, Nizozemí, a registrovanou (obchodní) adresou Orlyplein 10, floor 24, 1043 DP Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo 27252942 (dále jen „SGM International B.V.“), má ve svém majetku akcie vydané společností AVIA, a.s. v celkové jmenovité hodnotě 868 991 488 Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů devět set devadesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti AVIA, a.s. o velikosti 98,405 % a podílu na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti AVIA, a.s. o velikosti 98,405 %. 2. Valná hromada určuje, že společnost SGM International B.V. je hlavním akcionářem společnosti AVIA, a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen “obch. zák.”). 3. Valná hromada konstatuje, že společnost SGM International B.V. je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i obch. zák. 4. Valná hromada konstatuje, že společnost SGM International B.V. doložila potvrzením Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, že před konáním valné hromady předala finanční peněžní prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie. Výplatu protiplnění za přešlé akcie provede Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1. 5. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů – akcií vydaných společností AVIA, a.s. následovně: Všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví společnosti SGM International B.V., přecházejí tímto usnesením na společnost SGM International B.V. za podmínek stanovených v § 183i až 183n obch. zák. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 8 Kč (slovy: osm korun českých) činí 0,15 Kč (slovy: nula celá patnáct korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 90-11/2013 – posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti AVIA, a.s. ze dne 18. 10. 2013 zpracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., IČ: 63998581, se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8. 7. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 obch. zák., to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti AVIA, a.s. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle společnosti AVIA, a.s. na adrese Beranových 140, 199 03 Praha 9 – Letňany.
od 02. 01. 2014

  Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 21.3.2011 byla na společnost AVIA Energo, s.r.o., se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9-Letňany, IČ 24694550, převedena část podniku společnosti AVIA, a.s., představovaná samostatnou organizační složkou označovanou jako divize energetiky.
od 11. 04. 2011

  Dne 5.10.2006 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi AVIA,a.s. se sídlem Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 19903, IČ : 45273227 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 1484 jako prodávajícím a společností CXA TRADING,s.r.o. se sídlem Praha 1, Oliverova 4/2096, PSČ 110 00, IČ : 27422356 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 12025 jako kupujícím,na základě které byla prodána část podniku AVIA,a.s. zabývající se vývojem, výrobou a prodejem nákladních automobilů / TBU-divize nákladních automobilů/.Ve smyslu § 187 odst.1 písm. k), § 67a a § 193 odst.2 obchodního zákoníku udělila souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji podniku dozorčí rada AVIA,a.s. dne 18.8.2006, dne 1.9.2006 udělila souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku mimořádná valná hromada AVIA,a.s. a ve smyslu §67a a §125 obchodního zákoníku udělila souhlas s uzavřením smlouvy jediný společník při výkonu působnosti valné hromady CXA TRADING, s.r.o. dne 26.9.2006. Na základě ustanovení § 488 odst. 1 obchodního zákoníku se zapisuje prodej části podniku.
od 17. 10. 2006

  Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 30.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obch. zák.. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty:1) rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 5.077.690.496,- Kč o částku 4.194.613.888,- Kč na částku 883.076.608,- Kč.2) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV souladu s ust. § 213a obch. zák. bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 46 Kč na 8 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 24. 07. 2006

  Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 12.7.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obch. zák.. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty:1) rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 5.077.690.496,- Kč o částku 4.194.613.888,- Kč na částku 883.076.608,- Kč.2) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV souladu s ust. § 213a obch. zák. bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 46 Kč na 8 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 24. 07. 2006 do 24. 07. 2006

  Mimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla dne 29.9.2005 o zrušení rozhodnutí řádné valné hromady DAEWOO AVIA, a.s. konané dne 30.6.2005 o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle § 216b a § 203 obchodního zákoníku a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu /schválené pod bodem 11. pořadu jednání/.Rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluMimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu AVIA, a.s. (dále též "Společnost") dle § 203 ObchZ.1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 79 338 914 Kč o částku 4 998 351 582 Kč na částku 5 077 690 496 Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Počet akcií: 108 659 817Jmenovitá hodnota každé akcie: 46 KčDruh: kmenováForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovaná3) Akcie budou upisovány ve dvou kolech.1. kolo úpisu nových akcií s využitím přednostního práva4) V 1. kole budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům s využitím přednostního práva a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.5) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 14 dnů a počíná běžet desátým dnem následujícím po datu zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a ObchZ.. Tato informace bude zveřejněna 2. středu následující po dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Místem pro vykonávání přednostního práva je sídlo Společnosti: Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03.6) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 46 Kč: 63 ksUpisovat lze pouze celé akcie.7) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:Jmenovitá hodnota každé nově vydávané akcie: 46 KčDruh: kmenová akcieForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovanáEmisní kurs každé akcie: 46 Kč8) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. desátý den následující po datu zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů dle § 204a ObchZ.9) Upisovatel je v 1. kole povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený u Commerzbank AG, č. účtu: 10287527/6200, ve lhůtě 5 kalendářních dnů po uplynutí lhůty k upisování akicí s využitím přednostního práva dle čl. 5 uvedeného výše. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na účet uvedený v tomto čl. 9.2. kolo úpisu bez využití přednostního práva10) Akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole, budou všechny nabídnuty ve 2. kole předem určenému zájemci, jímž je společnost SGM International B.V. se sídlem Professor J.H. Bavincllaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nizozemí. Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou zavře se Společností.11) Pro upisování akcií určeným zájemcem činí lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti určenému zájemci, společnosti SGM International B.V. v sídle Společnosti na adrese Praha, Letňany, Beranových 140 do 30 dnů od uplynutí 5 denní lhůty určené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Místem pro upisování akcií určeným zájemcem je sídlo Společnosti. Emisní kurs každé akcie: 46 Kč.12) Při upisování akcií určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Určený zájemce splatí emisní kurz akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Určený zájemce, společnost SGM International B.V. je věřitelem pohledávek za Společností v celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000 Kč.Jedná se o následující pohledávky:1. Pohledávka v nominální hodnotě 3.295.009.180 Kč. Tato pohledávka je částí původní pohledávky ve výši 5.107.913.334 Kč, která vznikla na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewwo Avia, a.s. a Daewoo Motor Co., Ltd. dne 16. září 2004 a následně byla postoupena na společnost Odien Capital Partners, L.P. na základě smlouvy o koupi a potvrzení o převedení pohledávek mezi Odien Capital Partners, L.P. jako kupujícím a Daewoo Motor Co., Ltd., Daewoo Heavy Industries, Ltd., DWUK Recovery Company, Ltd., Daewoo International Japan Corp., Ltd., Daewoo Handels GmbH, Daewoo Motor Euro Parts Center B.V., Korea Asset Management Corporation a Daewo-Steyr B.V. jako prodávajícími dne 7. prosince 2004 (dál jen "Postupní smlouva č. 1"). V části o nominální hodnotě 3.295.009.180 Kč byla poté postoupena na určeného zájemce, společnost SGM International B.V. (dále je "určený zájemce") na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Odien Capital Partners, L.P. jako postupitelem a SGM International B.V. jako nabyvatelem dne 21. ledna 2005 (dále jen "Postupní smlouva č. 2").2. Pohledávka Daewoo Heavy Industries Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 1.038.120.511 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo Heavy Industries, Ltd. dne 24: října 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.3. Pohledávka DWUK Recovery Company, Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 463.099.263 Kč vzniklá na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a DWUK Recovery Company, Ltd. dne 12. listopadu 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.4. Pohledávka Daewoo International Japan Corp., Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 38.809.141 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo International Japan Corp., Ltd. dne 5. října 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na ručeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.5. Pohledávka Daewoo Handels GmbH vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 6.630.453 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s a Daewoo Handels GmbH dne 8. června 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.6. Pohledávka Daewoo Motor Euro Parts Center B.V. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 1.474.509 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo Motor Euro Part Center B.V. dne 11. června 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.7. Pohledávka Korea Asset Management Corporation vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 156.856.943 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Korea Asset Management Corporation dne 24. září 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2. Připouští se možnost započtení uvedených pohledávek společnosti SGM International B.V. za Společností, a to až do výše 4. 998 351 582 Kč. Pohledávky budou započteny proti pohledávce AVIA, a.s na splacení emisního kurzu akcií v pořadí, v jaké jsou výše uvedeny.13) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v jejím sídle určenému zájemci do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 dní od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v sídle Společnosti.- Rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisníh kurzuMimořádná valná hromada AVIA, a.s. vyslovila souhlas se započtením peněžitých pohledávek společnosti SGM International B.V. se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nizozemí, vůči AVIA, a.s., v celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000 Kč (jejich výčet viz čl. 12 uvedený výše), proti pohledávce AVIA, a.s. na splacení emisného kurzu akcií, a to až do výše 4 998 351 582 Kč v pořadí, v jakém jsou uvedeny v čl. 12:
od 17. 10. 2005

  Rozhodnutí o snížení základního kapitálu1) Valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrad kumulované ztráty Společnosti dle ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty.2) Rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 1 000 360 220 Kč o částku 921 021 306 Kč na částku 79 338 914 Kč.3) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV soulasu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 580 Kč na 46 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 17. 08. 2005

  Řádná valná hromada DAEWWOO AVIA, a.s. rozhodla dne 30.6. 2005 o zrušení rozhodnutí mimořádné vlané hromady DAEWOO AVIA a.s. konané dne 30.3.2005 o snížení a současném zvýšení základního kapitálu Společnosti dle § 216b obchodního zákoníku a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu /schválené pod bodem 4. pořadu jednání/.
od 17. 08. 2005

  Mimořádná valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ustanovení § 216b odst. 1 a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty.1) Rozsah snížení Základní kapitál se snižuje ze současné výše 1 000 360 220 Kč o částku 921 021 306 Kč na částku 79 338 914 Kč.2) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno. V souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 580 Kč na 46 Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 20. 06. 2005 do 17. 08. 2005

  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 14.6.2004, č.j. 25 Nc 12327/2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného: DAEWOO AVIA, a.s., IČO: 452 73 227 ve prospěch oprávněného: U. S. Steel Košice, s.r.o., IČO: 361 99 222. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Stojanovo nám. 7/873, Ostrava - Mariánské Hory.
od 10. 11. 2004 do 10. 11. 2004

  Dle sdělení soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého ze dne 1.4.2003, č.j. EX 488/02, došlého soudu dne 3.4.2003, č.j. F 35808/2003 byla exekucí vymáhaná pohledávka povinným zcela splněna.
od 19. 05. 2004 do 10. 11. 2004

  Usnesením Obvodního soudu v Praze 9 ze dne 23.10.2002, č.j. 25Nc 11289/2002-4 byla nařízena exekuce pravomocného avykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 9 zedne 25.7.2002 sp. zn. 49 Ro 485/2002 k uspokojení pohledávkyoprávněného v částce 42.619,40,- Kč s úrokem z prodlení ve výši5% z částky 21.499,- Kč od 14.2.2002 do zaplacení, dálě ve výši5% z částky 21.120,40,- Kč od 11.3.2002 do zaplacení a nákladůtéto exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. VlastimilPorostlý, Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo nám. 7/873, PSČ709 00 Ostrava - Mariánské Hory.
od 06. 12. 2002 do 10. 11. 2004

  Dne 15.7.1998 rozhodla valná hromada společnosti o sníženízákladního jmění z 1.724.759.000,- Kč o 724.398.780,- Kč na1.000.360.220,- Kč z důvodu částečného krytí kumulovaných ztrátspolečnosti. Způsob snížení základního jmění je poměrné sníženíjmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 1.000,- Kč o 420,-kč na 580,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií na částku budeprovedeno změnou v evidenci SCP po zápisu snížení základníhojmění do obchodního rejstříku na základě příkazu představenstva.V souvislosti se snížením základního jmění nedojde k poskytnutíplnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 11. 05. 1999

  Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 04. 11. 1992 do 13. 02. 1996

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku AVIA ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby.
od 04. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 04. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku AVIA.
od 04. 05. 1992

  Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 04. 05. 1992 do 13. 02. 1996

Akcie

Počet: 110 384 576 ks v hodnotě: 8 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 04. 2014

Počet: 110 384 576 ks v hodnotě: 8 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 07. 2009 do 01. 07. 2009

Počet: 110 384 576 ks v hodnotě: 8 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 08. 2006 do 16. 08. 2006

Počet: 110 384 576 ks v hodnotě: 46 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 01. 2006 do 23. 01. 2006

Počet: 1 724 759 ks v hodnotě: 46 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 09. 2005 do 06. 09. 2005

Počet: 1 724 759 ks v hodnotě: 580 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 10. 2003 do 14. 10. 2003

Počet: 1 724 759 ks v hodnotě: 580 - akcie na majitele
od 26. 07. 1999 do 26. 07. 1999

Počet: 1 724 759 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 13. 02. 1996 do 13. 02. 1996

Počet: 1 724 758 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 04. 11. 1992 do 04. 11. 1992

Počet: 1 720 729 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 04. 05. 1992 do 04. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: SGM International B.V.

Adresa: Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, Nizozemské království
od 15. 04. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 04. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JAROŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 01. 2015 do 02. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2011 do 27. 01. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 08. 2005 do 29. 09. 2011

Adresa: Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9
od 27. 01. 2015
Praha 9 - Prosek, Na Pokraji 540/2, PSČ 19000
od 22. 10. 2008 do 27. 01. 2015
Kroměříž, Žerotínova 2928, PSČ 76701
od 17. 08. 2005 do 22. 10. 2008


Název/Jméno: TATYREK TOMÁŠ

IČO: 47199636

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 10. 2008 do 02. 09. 2016

Adresa: Šlikova 550/6, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 12. 08. 2016 do 02. 09. 2016
Praha 6 - Břevnov, Šlikova 550/6, PSČ 16000
od 22. 10. 2008 do 12. 08. 2016


Název/Jméno: Avia Management Company Limited

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2016

Adresa: JE10BD St Helier, 47 Esplanade, Jersey (Spojené království)
od 14. 03. 2016


Název/Jméno: RES MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 08. 2012 do 14. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2011 do 06. 08. 2012

Adresa: Tálínská 1486, Kyje, 198 00 Praha 9
od 13. 12. 2013 do 14. 03. 2016
Praha 9, Tálínská 1486, PSČ 19000
od 06. 08. 2012 do 13. 12. 2013
Praha 9 - Kyje, Tálínská 1486, PSČ 19800
od 29. 09. 2011 do 06. 08. 2012


Název/Jméno: KUDELA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2012 do 02. 09. 2016

Adresa: Praha 8, Urxova 458/8, PSČ 18600
od 06. 08. 2012 do 02. 09. 2016


Název/Jméno: ÖMER LUTFI MÜFTÜLER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2007 do 14. 03. 2016

Adresa: Istanbul, Demircikoy Sariyer, Nida Park Evleri D-8, PSČ 34450, Turecká republika
od 04. 07. 2012 do 14. 03. 2016
Istanbul, Akatlar, Fenerli Hristo Sok., Cevre Sitesi 15/B Blok D:3, Turecká republika
od 04. 07. 2007 do 04. 07. 2012


Název/Jméno: BUČEK JAN

IČO: 63312042

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 07. 2012

Adresa: Praha-Dolní Chabry, Klášterecká 1058/19, okres Hlavní město Praha, PSČ 18400
od 04. 07. 2012


Název/Jméno: Robert Brian Wilson

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2011 do 06. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 2005 do 12. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2005 do 17. 10. 2005

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 16900
od 07. 08. 2008 do 06. 08. 2012
Praha - Břevnov, Hošťálkova 392, PSČ 16900
od 17. 08. 2005 do 07. 08. 2008


Název/Jméno: SARAN MICHAEL

IČO: 88755843

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 08. 2008 do 14. 03. 2016

Adresa: Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám. 109/3, PSČ 11800
od 26. 11. 2010 do 14. 03. 2016
Praha 6 - Dejvice, Nad Šárkou 1719/7, PSČ 16000
od 07. 08. 2008 do 26. 11. 2010


Název/Jméno: SRKAL MILOTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 do 29. 09. 2011

Adresa: Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1669, PSČ 74401
od 17. 08. 2005 do 29. 09. 2011


Název/Jméno: RUKAVIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2005 do 22. 10. 2008

Adresa: Praha 9 - Čakovice, Kysucká 656, PSČ 19600
od 30. 12. 2005 do 22. 10. 2008


Název/Jméno: Michael Sadun Saran

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 2005 do 07. 08. 2008

Adresa: Praha - Dejvice, Nad Šárkou 1718, PSČ 16000
od 17. 08. 2005 do 07. 08. 2008


Název/Jméno: KOSINA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 do 30. 12. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 01. 03. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993

Adresa: Praha - Letňany, Malkovského 593, PSČ 19900
od 17. 08. 2005 do 30. 12. 2005
Praha 9, Malkovského 593, PSČ 19000
od 09. 11. 1995 do 17. 08. 2005
Praha 9-Letňany, Malkovského 593
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993


Název/Jméno: Young Su Hur

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2005 do 04. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 2001 do 17. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2000 do 16. 05. 2001

Adresa: Praha - Hlubočepy, Barrandovská 488/8, PSČ 15200
od 17. 08. 2005 do 04. 07. 2007
Praha 5, Barrandovská 488/8
od 03. 11. 2004 do 17. 08. 2005
Praha 4, Perlitová 1826/13
od 16. 05. 2001 do 03. 11. 2004
Praha 4, Perlitová 1826/13
od 19. 07. 2000 do 16. 05. 2001


Název/Jméno: Sang Ho Han

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2004 do 17. 08. 2005

Adresa: 10-30, Daejo-dong, Eunpyong-gu, Seoul, Korejská republika
od 03. 11. 2004 do 17. 08. 2005


Název/Jméno: TOMÁŠEK FRANTIŠEK

IČO: 16218833

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 1999 do 14. 10. 2003

Adresa: Praha 9 - Letňany, Fryčovická 457
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005
Praha 9-Letňany, Fryčovická 457
od 12. 05. 1999 do 14. 10. 2003


Název/Jméno: Choi Yong-Ki

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005

Adresa: Praha 9 - Letňany, Křivoklátská 455
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005


Název/Jméno: ŘEHOŘ JAROSLAV

IČO: 40302849

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005

Adresa: Praha 9 - Letňany, Fryčovická 459
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005


Název/Jméno: KUČERA ROMAN

IČO: 69017174

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005

Adresa: Praha 9 - Letňany, Místecká 449
od 01. 03. 2004 do 17. 08. 2005


Název/Jméno: MACHATA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 10. 2003 do 01. 03. 2004

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1781/38
od 14. 10. 2003 do 01. 03. 2004


Název/Jméno: SOUKUP VRATISLAV

IČO: 66754054

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2003 do 01. 03. 2004

Adresa: Praha 9 - Letňany, Tupolevova 466
od 14. 10. 2003 do 01. 03. 2004


Název/Jméno: NOVÁK LADISLAV

IČO: 44811764

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2003 do 17. 08. 2005

Adresa: Bořanovice, Na Parcelách 83, okres Praha-východ
od 14. 10. 2003 do 17. 08. 2005


Název/Jméno: Jae - Sung Ghil

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 2003 do 17. 08. 2005

Adresa: 1002-43, Mokdong Apt. Shinjeong-dong, Yangchon-gu, Seoul, Korejská republika
od 14. 10. 2003 do 17. 08. 2005


Název/Jméno: REMEK BRANKO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 05. 2001 do 14. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 1999 do 16. 05. 2001

Adresa: Praha 6, Velvarská 15
od 12. 05. 1999 do 14. 10. 2003


Název/Jméno: Jae Sung Ghil

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2001 do 14. 10. 2003

Adresa: Praha 4, U vápenné skály 1032
od 16. 05. 2001 do 14. 10. 2003


Název/Jméno: Young Je Seong

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2000 do 16. 05. 2001

Adresa: Praha 5, Barrandovská 488/8
od 19. 07. 2000 do 16. 05. 2001


Název/Jméno: KUNEŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2000 do 16. 05. 2001

Adresa: Praha 10 Vršovice, Kozácká 236/1
od 19. 07. 2000 do 16. 05. 2001


Název/Jméno: MALÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předastavenstva
od 12. 05. 1999 do 16. 05. 2001

Adresa: Praha 9, Drahobejlova 61
od 12. 05. 1999 do 16. 05. 2001


Název/Jméno: June Se Yum

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 05. 1999 do 19. 07. 2000
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 21. 05. 1997

Adresa: Praha 5, Barrandovská 488/8
od 12. 05. 1999 do 19. 07. 2000
Soul, Samsung-Dong, Kangnamgu 53-2, Korejská republika
od 09. 11. 1995 do 21. 05. 1997


Název/Jméno: Young Soo Kim

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 1999 do 19. 07. 2000

Adresa: Praha 6, Jarní 6/1977
od 12. 05. 1999 do 19. 07. 2000


Název/Jméno: Wan Goo Yu

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1997 do 16. 05. 2001

Adresa: Praha 7, Na Kazance 635/5
od 12. 05. 1999 do 16. 05. 2001
Praha 7, Na Kazance 634/7
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999


Název/Jméno: DEVERA VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 05. 1999 do 16. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 1995 do 12. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 07. 09. 1995

Adresa: Praha 9- Čakovice, Na barikádách 776
od 12. 05. 1999 do 16. 05. 2001
Praha 9 - Čakovice, Na barikádách 776
od 13. 02. 1996 do 12. 05. 1999
Praha 9 - Čelákovice, Na barikádách 776
od 07. 09. 1995 do 13. 02. 1996
Praha 9-Čekovice, Na barikádách 776
od 04. 05. 1992 do 07. 09. 1995


Název/Jméno: HEJZLAR LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 1999 do 19. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993

Adresa: Praha 9-Čakovice, Něvská 455
od 12. 05. 1999 do 19. 07. 2000
Praha 9-Čakovice, Něvská 583
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993


Název/Jméno: Chong Kirl Ryu

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 1999 do 14. 10. 2003

Adresa: 97 Choong heung-Ri,Sari-Myun,Koesan-Kun,Choongbuck, Korejská republika
od 12. 05. 1999 do 14. 10. 2003


Název/Jméno: HARTVICH JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 1999 do 16. 05. 2001

Adresa: Praha 9-Letňany, Křivoklátská 455
od 12. 05. 1999 do 16. 05. 2001


Název/Jméno: Jung Ho Choi dat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 12. 1997 do 01. 03. 2004

Adresa: Seoul, Pyung - Dong, Chongro-gu 58-2, Korejská republika
od 11. 12. 1997 do 01. 03. 2004


Název/Jméno: Kil Su Chun

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 12. 1997 do 12. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 05. 1997 do 11. 12. 1997

Adresa: Praha 5, Barrandovská 8/488
od 11. 12. 1997 do 12. 05. 1999
Praha 5, Barrandovská 8/488
od 21. 05. 1997 do 11. 12. 1997
Praha 6, Sibeliova 29
od 20. 05. 1997 do 21. 05. 1997


Název/Jméno: Seung Cheon Ki

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999

Adresa: Praha 7, Na Kazance 634/7
od 11. 12. 1997 do 12. 05. 1999
Praha 6, Pod hláskem 554
od 21. 05. 1997 do 11. 12. 1997


Název/Jméno: Ju Yung K

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999

Adresa: Zayang-Dong, Jang-Yang AP. 6906, Korejská republika
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999


Název/Jméno: VÍŠEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1995 do 12. 05. 1999

Adresa: Praha 7, Veletržní 20
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999
Praha 6, Sušická 20
od 09. 11. 1995 do 21. 05. 1997


Název/Jméno: PLATZE MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999

Adresa: 1090 Wien, Liechtensteinstrasse 69, Rakouská republika
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999


Název/Jméno: TOMÁŠŮ OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 11. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 9, Frýdecká 604, PSČ 19000
od 09. 11. 1995 do 11. 12. 1997
Praha 9, Frýdecká 464
od 13. 09. 1994 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: June Se Yu

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999

Adresa: Soul, Samsung-Dong, Kangnamgu 53-2, Korejská republika
od 21. 05. 1997 do 12. 05. 1999


Název/Jméno: ŘÍHA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 do 12. 05. 1999

Adresa: Praha 9, Malkovského 596, PSČ 19000
od 04. 11. 1993 do 12. 05. 1999


Název/Jméno: Wan Goo Yuk

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1996 do 21. 05. 1997

Adresa: Praha 9, Teplická 17
od 06. 09. 1996 do 21. 05. 1997


Název/Jméno: Seung Cheon Kim

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1996 do 21. 05. 1997

Adresa: Praha 6, Ciolkovského 858
od 06. 09. 1996 do 21. 05. 1997


Název/Jméno: Ju Yung Ko

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 21. 05. 1997

Adresa: Zayang-Dong, Jang-Yang AP. 6906, Korejská republika
od 09. 11. 1995 do 21. 05. 1997


Název/Jméno: PLATZER MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 do 21. 05. 1997

Adresa: 1090 Wien, Liechtensteinstrasse 69, Rakouská republika
od 09. 11. 1995 do 21. 05. 1997


Název/Jméno: Seong Woo Kim

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1995 do 06. 09. 1996

Adresa: Praha 6, Sušická 20
od 09. 11. 1995 do 06. 09. 1996


Název/Jméno: Kil Su Chung

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 1995 do 20. 05. 1997

Adresa: Praha 6, Sušická 20
od 09. 11. 1995 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: Young Bong Kwon

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1995 do 06. 09. 1996

Adresa: Praha 6, Sušická 20
od 09. 11. 1995 do 06. 09. 1996


Název/Jméno: KLOS VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 1995 do 09. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 do 07. 09. 1995

Adresa: Praha 8, Slancova 1261
od 07. 09. 1995 do 09. 11. 1995
Praha 8, Slancova 1261, PSČ 18000
od 04. 11. 1993 do 07. 09. 1995


Název/Jméno: HRUBÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 1995 do 09. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 do 07. 09. 1995

Adresa: Plzeň, Kardinála Berana 13
od 07. 09. 1995 do 09. 11. 1995
Blovice, Husova 529
od 04. 11. 1993 do 07. 09. 1995


Název/Jméno: KAUFMAN MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 09. 1995 do 09. 11. 1995
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 do 07. 09. 1995

Adresa: Praha 9, Klánovická 39
od 07. 09. 1995 do 09. 11. 1995
Praha 9, Klánovická 39
od 04. 05. 1992 do 07. 09. 1995


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1995 do 09. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 09. 1994 do 07. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1992 do 13. 09. 1994

Adresa: Praha 9, Homolová 496
od 07. 09. 1995 do 09. 11. 1995
Praha 6, Guevarova 1281
od 04. 11. 1992 do 07. 09. 1995


Název/Jméno: BOHÁČ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 do 09. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 13. 09. 1994

Adresa: Brandýs nad Labem, Na drahách 1616
od 13. 09. 1994 do 09. 11. 1995
Brandýs nad Labem, Na drahách 1616
od 04. 05. 1992 do 13. 09. 1994


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1994

Adresa: Praha 9, Krausova 605, PSČ 19000
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1994


Název/Jméno: ZUBATÝ PAVEL

IČO: 66878578

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 9, Fryčovická 460, PSČ 19000
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: VAŇHA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 9, Šplechnerova 899, PSČ 19000
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: KODYM EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 4, Jasná II/1338, PSČ 14000
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: URBAN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Praha 9, Krausova 604, PSČ 19000
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: DANĚK ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995

Adresa: Benešov, Wolkerova 667
od 04. 11. 1993 do 09. 11. 1995


Název/Jméno: TICHÝ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 09. 11. 1994

Adresa: Praha 3, Ondříčkova 321/22
od 04. 05. 1992 do 09. 11. 1994


Název/Jméno: VIDLAŘ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993

Adresa: Praha 9-Letňany, Malkovského 589
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993


Název/Jméno: CHALOUPKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993

Adresa: Roudnice nad Labem, 6. pětiletky 1782
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993


Název/Jméno: VANIŠ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993

Adresa: Praha 8, Jodasova 1074
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993


Název/Jméno: ZACHA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993

Adresa: Praha 7, pplk. Sochora
od 04. 05. 1992 do 04. 11. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 5. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Suda

Přerušení: od 01. 04. 2011 do 31. 12. 2012


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 2. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Suda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 2. 2008

Přerušení: Aktivní od 01. 04. 2011 do 31. 12. 2030


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 2. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 2. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Suda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 2. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Pur

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 2. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Čekal

Přerušení: Aktivní od 20. 12. 2010 do 31. 12. 2020
od 26. 05. 2008 do 25. 05. 2010
od 17. 05. 2006 do 16. 05. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 3. 1998

Zánik oprávnění:1. 7. 2001


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 1. 1997

Odpovědní zástupci: Vladimír Kosiner

Přerušení: od 17. 05. 2006 do 16. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 7. 1996

Přerušení: od 17. 05. 2006 do 16. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování středisek kalibrační služby - státní středisko pro ověřování tachografů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 8. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní nepravidelná vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 3. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 1998


Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Malicher

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Jiří Kořínek

Přerušení: od 01. 12. 2002 do 30. 11. 2004

Zánik oprávnění:15. 12. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 2. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vasil Verbič

Přerušení: od 01. 12. 2002 do 30. 11. 2004

Zánik oprávnění:15. 12. 2004


Provoz neveřejných telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Bohánský

Zánik oprávnění:1. 5. 2006


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 1994


Montáž neveřejných telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 12. 1994

Odpovědní zástupci: JUDr. Bohumír Maťátko

Zánik oprávnění:28. 2. 2001


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vnitrostátní zasílatelství

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 8. 1994

Zánik oprávnění:31. 7. 1996


Mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Radka Znamenáčková

Přerušení: od 17. 05. 2006 do 16. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování železniční vlečky

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 2. 1993

Zánik oprávnění:1. 3. 1995


Tuzemská a zahraniční silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Rostislav Machala

Zánik oprávnění:29. 1. 1995


Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Hartvich

Přerušení: od 01. 12. 2002 do 30. 11. 2004

Zánik oprávnění:15. 12. 2004


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Přerušení: od 13. 02. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Jan Mergl

Přerušení: od 20. 09. 2009 do 31. 12. 2015
od 20. 09. 2007 do 19. 09. 2009
od 13. 09. 2005 do 12. 09. 2007
od 01. 07. 2003 do 30. 06. 2005


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Petřík

Přerušení: od 11. 03. 2009 do 31. 12. 2015
od 19. 02. 2007 do 18. 02. 2009


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Ladislav Dvořák

Přerušení: Aktivní od 20. 12. 2010 do 31. 12. 2020
od 13. 02. 2008 do 12. 02. 2010


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Pur

Přerušení: od 30. 03. 2009 do 31. 12. 2015
od 06. 12. 2006 do 05. 12. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 19. 12. 2012
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 11. 09. 2009 do 31. 03. 2011
Ubytovací služby
od 11. 09. 2009 do 31. 03. 2011
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 11. 09. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 11. 09. 2009
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 16. 03. 2009
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 16. 03. 2009 do 31. 03. 2011
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 16. 03. 2009 do 31. 03. 2011
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 16. 03. 2009 do 31. 03. 2011
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 16. 03. 2009 do 31. 03. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 03. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 16. 03. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 16. 03. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 16. 03. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 16. 03. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 16. 03. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 20. 02. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 20. 02. 2008 do 16. 03. 2009
Poskytování technických služeb
od 20. 02. 2008 do 16. 03. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 20. 02. 2008 do 16. 03. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 20. 02. 2008 do 16. 03. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 06. 12. 2006 do 16. 03. 2009
Vnitrostátní zasilatelství
od 16. 01. 1997 do 16. 03. 2009
Pronájem motorových vozidel
od 11. 07. 1996 do 16. 03. 2009
Mezinárodní zasílatelství
od 18. 05. 1994 do 16. 03. 2009
Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí
od 19. 01. 1993 do 16. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 09. 1992 do 01. 04. 2011
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 30. 09. 1992 do 31. 03. 2011
Automatizované zpracování dat
od 30. 09. 1992 do 16. 03. 2009
Kusová a sériová výroba dílů a celků v oblasti všeobecného strojírenství
od 30. 09. 1992 do 16. 03. 2009
Provoz svářečské školy
od 30. 09. 1992 do 16. 03. 2009
Výzkumné, vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecného strojírenství a automobilového strojírenství
od 30. 09. 1992 do 16. 03. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zákona č. 455/91 Sb.
od 30. 09. 1992 do 16. 03. 2009
Provádění povrchových ochran kovových a nekovových materiálů
od 30. 09. 1992 do 16. 03. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Pur


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Přerušení: Aktivní od 20. 12. 2010 do 31. 12. 2020
od 13. 02. 2008 do 12. 02. 2010


Výroba a opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Miloslav Maršan

Zánik oprávnění:12. 10. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Stanislav Štros

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkumné, vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecného strojírenství a automobilového strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Rostislav Machala

Přerušení: od 06. 12. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz svářečské školy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Eva Vlčková

Přerušení: od 19. 02. 2007 do 30. 06. 2008
od 01. 12. 2004 do 30. 11. 2006
od 01. 12. 2002 do 30. 11. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Bohumír Maťátko

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Přerušení: od 20. 09. 2007 do 30. 06. 2008
od 13. 09. 2005 do 12. 09. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz předškolských zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Rostislav Machala

Přerušení: od 09. 03. 2001 do 23. 04. 2003

Zánik oprávnění:23. 4. 2003


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Přerušení: od 13. 02. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kusová a sériová výroba dílů a celků v oblasti všeobecného strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Pur

Přerušení: od 13. 02. 2008 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění povrchových ochran kovových a nekovových materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Přerušení: od 06. 12. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Přerušení: od 06. 12. 2006 do 23. 05. 2007

Zánik oprávnění:23. 5. 2007


Ubytovací služby, včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 5. 1992

Odpovědní zástupci: Martin Čermák

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45273227

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1232701"Sdružení odborových svazů"Praha 3, Winstona Churchilla 2
4125331. Jiří R ů ž i č k aVrbičany, Chotěšov 116, PSČ 41121
954681NOVÁK LADISLAVOstrava 3, Jugoslávská 18 a
9546802. Zdeněk S l u k aOstrava 3, Kubalova 47
4125342. Vladimír T o č i n aLibochovice, Myslivecká 756, PSČ 41117