Odien Real Estate a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Odien Real Estate a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1484. Její identifikační číslo je 45273227

Výpis z obchodního rejstříku Odien Real Estate a.s.

Datum zápisu: 4. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1484

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: r78cy7d

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Poskytování technických služeb
Správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Technické činnosti v dopravě
Vodoinstalatérství, topenářství
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Vnitrostátní zasilatelství
Pronájem motorových vozidel
Provozování středisek kalibrační služby - státní středisko pro...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní...
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností
Provoz neveřejných telekomunikačních zařízení
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Montáž neveřejných telekomunikačních zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Vnitrostátní zasílatelství
Mezinárodní zasílatelství
Provozování železniční vlečky
Tuzemská a zahraniční silniční motorová doprava
Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí
Výroba motorových vozidel
Provádění povrchových ochran kovových a nekovových materiálů
Kusová a sériová výroba dílů a celků v oblasti všeobecného...
Zámečnictví
Provoz předškolských zařízení
Polygrafická výroba
Automatizované zpracování dat
Nástrojářství
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Provoz svářečské školy
Výzkumné, vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecného...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností...
Výroba a opravy motorových vozidel
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Truhlářství, podlahářství
Projektová činnost ve výstavbě
Ubytovací služby, včetně provozování hostinských činností

Adresa společnosti

Sídlo: Beranových 140, 19900 Praha

Adresy: Praha - Letňany, Beranových 140, PSČ 19903
od 17. 08. 2005
Praha 9 -Letňany, Beranových 140
od 12. 05. 1999 od 17. 08. 2005
Praha 9, Beranových 140
od 04. 05. 1992 od 12. 05. 1999

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 01. 2015

  1. Valná hromada konstatuje na základě předložení originálu hromadné listiny nahrazující 108 623 936 listinných akcií na majitele vydaných společností AVIA, a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 8 Kč (slovy: osm korun českých), že společnost SGM International B.V. , se sídlem v Haagu, Nizozemí, a registrovanou (obchodní) adresou Orlyplein 10, floor 24, 1043 DP Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo 27252942 (dále jen „SGM International B.V.“), má ve svém majetku akcie vydané společností AVIA, a.s. v celkové jmenovité hodnotě 868 991 488 Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů devět set devadesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti AVIA, a.s. o velikosti 98,405 % a podílu na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti AVIA, a.s. o velikosti 98,405 %. 2. Valná hromada určuje, že společnost SGM International B.V. je hlavním akcionářem společnosti AVIA, a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen “obch. zák.”). 3. Valná hromada konstatuje, že společnost SGM International B.V. je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i obch. zák. 4. Valná hromada konstatuje, že společnost SGM International B.V. doložila potvrzením Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, že před konáním valné hromady předala finanční peněžní prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie. Výplatu protiplnění za přešlé akcie provede Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1. 5. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů – akcií vydaných společností AVIA, a.s. následovně: Všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví společnosti SGM International B.V., přecházejí tímto usnesením na společnost SGM International B.V. za podmínek stanovených v § 183i až 183n obch. zák. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 8 Kč (slovy: osm korun českých) činí 0,15 Kč (slovy: nula celá patnáct korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 90-11/2013 – posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti AVIA, a.s. ze dne 18. 10. 2013 zpracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., IČ: 63998581, se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8. 7. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 obch. zák., to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti AVIA, a.s. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle společnosti AVIA, a.s. na adrese Beranových 140, 199 03 Praha 9 – Letňany.
od 02. 01. 2014

  Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 21.3.2011 byla na společnost AVIA Energo, s.r.o., se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9-Letňany, IČ 24694550, převedena část podniku společnosti AVIA, a.s., představovaná samostatnou organizační složkou označovanou jako divize energetiky.
od 11. 04. 2011

  Dne 5.10.2006 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi AVIA,a.s. se sídlem Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 19903, IČ : 45273227 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 1484 jako prodávajícím a společností CXA TRADING,s.r.o. se sídlem Praha 1, Oliverova 4/2096, PSČ 110 00, IČ : 27422356 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 12025 jako kupujícím,na základě které byla prodána část podniku AVIA,a.s. zabývající se vývojem, výrobou a prodejem nákladních automobilů / TBU-divize nákladních automobilů/.Ve smyslu § 187 odst.1 písm. k), § 67a a § 193 odst.2 obchodního zákoníku udělila souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji podniku dozorčí rada AVIA,a.s. dne 18.8.2006, dne 1.9.2006 udělila souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku mimořádná valná hromada AVIA,a.s. a ve smyslu §67a a §125 obchodního zákoníku udělila souhlas s uzavřením smlouvy jediný společník při výkonu působnosti valné hromady CXA TRADING, s.r.o. dne 26.9.2006. Na základě ustanovení § 488 odst. 1 obchodního zákoníku se zapisuje prodej části podniku.
od 17. 10. 2006

  Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 30.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obch. zák.. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty:1) rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 5.077.690.496,- Kč o částku 4.194.613.888,- Kč na částku 883.076.608,- Kč.2) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV souladu s ust. § 213a obch. zák. bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 46 Kč na 8 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 24. 07. 2006

  Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 12.7.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obch. zák.. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty:1) rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 5.077.690.496,- Kč o částku 4.194.613.888,- Kč na částku 883.076.608,- Kč.2) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV souladu s ust. § 213a obch. zák. bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 46 Kč na 8 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 24. 07. 2006 od 24. 07. 2006

  Mimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla dne 29.9.2005 o zrušení rozhodnutí řádné valné hromady DAEWOO AVIA, a.s. konané dne 30.6.2005 o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle § 216b a § 203 obchodního zákoníku a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu /schválené pod bodem 11. pořadu jednání/.Rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluMimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu AVIA, a.s. (dále též "Společnost") dle § 203 ObchZ.1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 79 338 914 Kč o částku 4 998 351 582 Kč na částku 5 077 690 496 Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Počet akcií: 108 659 817Jmenovitá hodnota každé akcie: 46 KčDruh: kmenováForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovaná3) Akcie budou upisovány ve dvou kolech.1. kolo úpisu nových akcií s využitím přednostního práva4) V 1. kole budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům s využitím přednostního práva a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.5) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 14 dnů a počíná běžet desátým dnem následujícím po datu zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a ObchZ.. Tato informace bude zveřejněna 2. středu následující po dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Místem pro vykonávání přednostního práva je sídlo Společnosti: Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03.6) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 46 Kč: 63 ksUpisovat lze pouze celé akcie.7) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:Jmenovitá hodnota každé nově vydávané akcie: 46 KčDruh: kmenová akcieForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovanáEmisní kurs každé akcie: 46 Kč8) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. desátý den následující po datu zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů dle § 204a ObchZ.9) Upisovatel je v 1. kole povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený u Commerzbank AG, č. účtu: 10287527/6200, ve lhůtě 5 kalendářních dnů po uplynutí lhůty k upisování akicí s využitím přednostního práva dle čl. 5 uvedeného výše. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na účet uvedený v tomto čl. 9.2. kolo úpisu bez využití přednostního práva10) Akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole, budou všechny nabídnuty ve 2. kole předem určenému zájemci, jímž je společnost SGM International B.V. se sídlem Professor J.H. Bavincllaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nizozemí. Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou zavře se Společností.11) Pro upisování akcií určeným zájemcem činí lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti určenému zájemci, společnosti SGM International B.V. v sídle Společnosti na adrese Praha, Letňany, Beranových 140 do 30 dnů od uplynutí 5 denní lhůty určené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Místem pro upisování akcií určeným zájemcem je sídlo Společnosti. Emisní kurs každé akcie: 46 Kč.12) Při upisování akcií určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Určený zájemce splatí emisní kurz akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Určený zájemce, společnost SGM International B.V. je věřitelem pohledávek za Společností v celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000 Kč.Jedná se o následující pohledávky:1. Pohledávka v nominální hodnotě 3.295.009.180 Kč. Tato pohledávka je částí původní pohledávky ve výši 5.107.913.334 Kč, která vznikla na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewwo Avia, a.s. a Daewoo Motor Co., Ltd. dne 16. září 2004 a následně byla postoupena na společnost Odien Capital Partners, L.P. na základě smlouvy o koupi a potvrzení o převedení pohledávek mezi Odien Capital Partners, L.P. jako kupujícím a Daewoo Motor Co., Ltd., Daewoo Heavy Industries, Ltd., DWUK Recovery Company, Ltd., Daewoo International Japan Corp., Ltd., Daewoo Handels GmbH, Daewoo Motor Euro Parts Center B.V., Korea Asset Management Corporation a Daewo-Steyr B.V. jako prodávajícími dne 7. prosince 2004 (dál jen "Postupní smlouva č. 1"). V části o nominální hodnotě 3.295.009.180 Kč byla poté postoupena na určeného zájemce, společnost SGM International B.V. (dále je "určený zájemce") na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Odien Capital Partners, L.P. jako postupitelem a SGM International B.V. jako nabyvatelem dne 21. ledna 2005 (dále jen "Postupní smlouva č. 2").2. Pohledávka Daewoo Heavy Industries Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 1.038.120.511 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo Heavy Industries, Ltd. dne 24: října 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.3. Pohledávka DWUK Recovery Company, Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 463.099.263 Kč vzniklá na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a DWUK Recovery Company, Ltd. dne 12. listopadu 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.4. Pohledávka Daewoo International Japan Corp., Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 38.809.141 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo International Japan Corp., Ltd. dne 5. října 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na ručeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.5. Pohledávka Daewoo Handels GmbH vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 6.630.453 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s a Daewoo Handels GmbH dne 8. června 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.6. Pohledávka Daewoo Motor Euro Parts Center B.V. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 1.474.509 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo Motor Euro Part Center B.V. dne 11. června 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.7. Pohledávka Korea Asset Management Corporation vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 156.856.943 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Korea Asset Management Corporation dne 24. září 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2. Připouští se možnost započtení uvedených pohledávek společnosti SGM International B.V. za Společností, a to až do výše 4. 998 351 582 Kč. Pohledávky budou započteny proti pohledávce AVIA, a.s na splacení emisního kurzu akcií v pořadí, v jaké jsou výše uvedeny.13) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v jejím sídle určenému zájemci do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 dní od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v sídle Společnosti.- Rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisníh kurzuMimořádná valná hromada AVIA, a.s. vyslovila souhlas se započtením peněžitých pohledávek společnosti SGM International B.V. se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nizozemí, vůči AVIA, a.s., v celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000 Kč (jejich výčet viz čl. 12 uvedený výše), proti pohledávce AVIA, a.s. na splacení emisného kurzu akcií, a to až do výše 4 998 351 582 Kč v pořadí, v jakém jsou uvedeny v čl. 12:
od 17. 10. 2005

  Rozhodnutí o snížení základního kapitálu1) Valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrad kumulované ztráty Společnosti dle ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty.2) Rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 1 000 360 220 Kč o částku 921 021 306 Kč na částku 79 338 914 Kč.3) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV soulasu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 580 Kč na 46 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 17. 08. 2005

  Řádná valná hromada DAEWWOO AVIA, a.s. rozhodla dne 30.6. 2005 o zrušení rozhodnutí mimořádné vlané hromady DAEWOO AVIA a.s. konané dne 30.3.2005 o snížení a současném zvýšení základního kapitálu Společnosti dle § 216b obchodního zákoníku a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu /schválené pod bodem 4. pořadu jednání/.
od 17. 08. 2005

  Mimořádná valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ustanovení § 216b odst. 1 a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty.1) Rozsah snížení Základní kapitál se snižuje ze současné výše 1 000 360 220 Kč o částku 921 021 306 Kč na částku 79 338 914 Kč.2) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno. V souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 580 Kč na 46 Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 20. 06. 2005 od 17. 08. 2005

  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 14.6.2004, č.j. 25 Nc 12327/2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného: DAEWOO AVIA, a.s., IČO: 452 73 227 ve prospěch oprávněného: U. S. Steel Košice, s.r.o., IČO: 361 99 222. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Stojanovo nám. 7/873, Ostrava - Mariánské Hory.
od 10. 11. 2004 od 10. 11. 2004

  Dle sdělení soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého ze dne 1.4.2003, č.j. EX 488/02, došlého soudu dne 3.4.2003, č.j. F 35808/2003 byla exekucí vymáhaná pohledávka povinným zcela splněna.
od 19. 05. 2004 od 10. 11. 2004

  Usnesením Obvodního soudu v Praze 9 ze dne 23.10.2002, č.j. 25Nc 11289/2002-4 byla nařízena exekuce pravomocného avykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 9 zedne 25.7.2002 sp. zn. 49 Ro 485/2002 k uspokojení pohledávkyoprávněného v částce 42.619,40,- Kč s úrokem z prodlení ve výši5% z částky 21.499,- Kč od 14.2.2002 do zaplacení, dálě ve výši5% z částky 21.120,40,- Kč od 11.3.2002 do zaplacení a nákladůtéto exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. VlastimilPorostlý, Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo nám. 7/873, PSČ709 00 Ostrava - Mariánské Hory.
od 06. 12. 2002 od 10. 11. 2004

  Dne 15.7.1998 rozhodla valná hromada společnosti o sníženízákladního jmění z 1.724.759.000,- Kč o 724.398.780,- Kč na1.000.360.220,- Kč z důvodu částečného krytí kumulovaných ztrátspolečnosti. Způsob snížení základního jmění je poměrné sníženíjmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 1.000,- Kč o 420,-kč na 580,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií na částku budeprovedeno změnou v evidenci SCP po zápisu snížení základníhojmění do obchodního rejstříku na základě příkazu představenstva.V souvislosti se snížením základního jmění nedojde k poskytnutíplnění ve prospěch žádného akcionáře.
od 11. 05. 1999

  Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 04. 11. 1992 od 13. 02. 1996

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku AVIA ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby.
od 04. 05. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 04. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku AVIA.
od 04. 05. 1992

  Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 04. 05. 1992 od 13. 02. 1996

Akcie

Počet: 110 384 576 ks v hodnotě: 8 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 04. 2014

Počet: 110 384 576 ks v hodnotě: 8 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 07. 2009 od 15. 04. 2014

Počet: 110 384 576 ks v hodnotě: 8 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 08. 2006 od 01. 07. 2009

Počet: 110 384 576 ks v hodnotě: 46 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 01. 2006 od 16. 08. 2006

Počet: 1 724 759 ks v hodnotě: 46 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 09. 2005 od 23. 01. 2006

Počet: 1 724 759 ks v hodnotě: 580 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 10. 2003 od 06. 09. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: SGM International B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 04. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JAROŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 01. 2015 od 02. 09. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2011 od 27. 01. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 29. 09. 2011


Název/Jméno: TATYREK TOMÁŠ

IČO: 47199636

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 10. 2008 od 02. 09. 2016


Název/Jméno: Avia Management Company Limited

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2016


Název/Jméno: RES MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 06. 08. 2012 od 14. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 2011 od 06. 08. 2012


Název/Jméno: KUDELA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2012 od 02. 09. 2016


Název/Jméno: ÖMER LUTFI MÜFTÜLER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2007 od 14. 03. 2016


Název/Jméno: BUČEK JAN

IČO: 63312042

Funkce: Prokura - prokurista
od 04. 07. 2012


Název/Jméno: ROBERT BRIAN WILSON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2011 od 06. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 2005 od 12. 12. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2005 od 17. 10. 2005


Název/Jméno: SARAN MICHAEL

IČO: 88755843

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 08. 2008 od 14. 03. 2016


Název/Jméno: SRKAL MILOTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 29. 09. 2011


Název/Jméno: RUKAVIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2005 od 22. 10. 2008


Název/Jméno: Michael Sadun Saran

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 2005 od 07. 08. 2008


Název/Jméno: Young Su Hur

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2005 od 04. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 2001 od 17. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2000 od 16. 05. 2001


Název/Jméno: KOSINA MIROSLAV

IČO: 68388454

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 30. 12. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 03. 2004 od 17. 08. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 od 01. 03. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 od 04. 11. 1993


Název/Jméno: Sang Ho Han

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2004 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: TOMÁŠEK FRANTIŠEK

IČO: 42431310

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 od 17. 08. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 1999 od 14. 10. 2003


Název/Jméno: Choi Yong-Ki

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: ŘEHOŘ JAROSLAV

IČO: 41582403

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: KUČERA ROMAN

IČO: 49488023

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 03. 2004 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: NOVÁK LADISLAV

IČO: 44811764

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2003 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: MACHATA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 10. 2003 od 01. 03. 2004


Název/Jméno: SOUKUP VRATISLAV

IČO: 66754054

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 10. 2003 od 01. 03. 2004


Název/Jméno: Jae - Sung Ghil

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 2003 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: REMEK BRANKO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 05. 2001 od 14. 10. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 1999 od 16. 05. 2001


Název/Jméno: Jae Sung Ghil

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 2001 od 14. 10. 2003


Název/Jméno: KUNEŠ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2000 od 16. 05. 2001


Název/Jméno: Young Je Seong

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2000 od 16. 05. 2001


Název/Jméno: June Se Yum

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 05. 1999 od 19. 07. 2000
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 1995 od 21. 05. 1997


Název/Jméno: MALÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předastavenstva
od 12. 05. 1999 od 16. 05. 2001


Název/Jméno: HARTVICH JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 1999 od 16. 05. 2001


Název/Jméno: Chong Kirl Ryu

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 05. 1999 od 14. 10. 2003


Název/Jméno: DEVERA VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 05. 1999 od 16. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 09. 1995 od 12. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 07. 09. 1995


Název/Jméno: Wan Goo Yu

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1997 od 16. 05. 2001


Název/Jméno: HEJZLAR LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 1999 od 19. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 04. 11. 1993


Název/Jméno: Young Soo Kim

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 1999 od 19. 07. 2000


Název/Jméno: Kil Su Chun

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 12. 1997 od 12. 05. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 05. 1997 od 11. 12. 1997


Název/Jméno: Jung Ho Choi dat

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 12. 1997 od 01. 03. 2004


Název/Jméno: Seung Cheon Ki

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1997 od 12. 05. 1999


Název/Jméno: TOMÁŠŮ OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 od 11. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: June Se Yu

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 05. 1997 od 12. 05. 1999


Název/Jméno: VÍŠEK TOMÁŠ

IČO: 74173545

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1995 od 12. 05. 1999


Název/Jméno: Ju Yung K

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1997 od 12. 05. 1999


Název/Jméno: ŘÍHA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 od 12. 05. 1999


Název/Jméno: PLATZE MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 05. 1997 od 12. 05. 1999


Název/Jméno: Wan Goo Yuk

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1996 od 21. 05. 1997


Název/Jméno: Seung Cheon Kim

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1996 od 21. 05. 1997


Název/Jméno: Seong Woo Kim

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1995 od 06. 09. 1996


Název/Jméno: Kil Su Chung

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 1995 od 20. 05. 1997


Název/Jméno: PLATZER MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 od 21. 05. 1997


Název/Jméno: Young Bong Kwon

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 1995 od 06. 09. 1996


Název/Jméno: Ju Yung Ko

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 1995 od 21. 05. 1997


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 09. 1995 od 09. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 09. 1994 od 07. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1992 od 13. 09. 1994


Název/Jméno: KLOS VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 1995 od 09. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 od 07. 09. 1995


Název/Jméno: KAUFMAN MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 09. 1995 od 09. 11. 1995
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 od 07. 09. 1995


Název/Jméno: HRUBÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 09. 1995 od 09. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 od 07. 09. 1995


Název/Jméno: BOHÁČ VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 od 09. 11. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 13. 09. 1994


Název/Jméno: URBAN JAN

IČO: 11263814

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: KODYM EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: VAŇHA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: ZUBATÝ PAVEL

IČO: 66878578

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: DANĚK ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 od 09. 11. 1995


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1993 od 09. 11. 1994


Název/Jméno: TICHÝ LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 09. 11. 1994


Název/Jméno: VIDLAŘ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 04. 11. 1993


Název/Jméno: CHALOUPKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 04. 11. 1993


Název/Jméno: VANIŠ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1992 od 04. 11. 1993


Název/Jméno: ZACHA PETR

IČO: 70350728

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 1992 od 04. 11. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 05. 2008

Přerušení: od 01. 04. 2011 od 31. 12. 2012


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 02. 2008

Odpovědní zástupci: 599559

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 02. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 02. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 02. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 02. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 02. 2008

Odpovědní zástupci: 841360

Přerušení: Aktivní od 01. 04. 2011 od 31. 12. 2030


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 12. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 03. 1998

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 03. 1998

Přerušení: Aktivní od 20. 12. 2010 od 31. 12. 2020
od 26. 05. 2008 od 25. 05. 2010
od 17. 05. 2006 od 16. 05. 2008


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 01. 1997

Přerušení: od 17. 05. 2006 od 16. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 07. 1996

Přerušení: od 17. 05. 2006 od 16. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování středisek kalibrační služby - státní středisko pro ověřování tachografů

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 08. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 2000


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní nepravidelná vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 03. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 1998


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:24. 02. 1995

Přerušení: od 01. 12. 2002 od 30. 11. 2004

Zánik oprávnění:15. 12. 2004


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 02. 1995

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 01. 12. 2002 od 30. 11. 2004

Zánik oprávnění:15. 12. 2004


Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 02. 1995

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Provoz neveřejných telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 01. 1995

Zánik oprávnění:01. 05. 2006


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž neveřejných telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 12. 1994

Zánik oprávnění:28. 02. 2001


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 12. 1994


Vnitrostátní zasílatelství

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 08. 1994

Zánik oprávnění:31. 07. 1996


Mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 17. 05. 2006 od 16. 05. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování železniční vlečky

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:23. 02. 1993

Zánik oprávnění:01. 03. 1995


Tuzemská a zahraniční silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 912140

Zánik oprávnění:29. 01. 1995


Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Přerušení: od 06. 12. 2006 od 23. 05. 2007

Zánik oprávnění:23. 05. 2007


Provádění povrchových ochran kovových a nekovových materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 06. 12. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kusová a sériová výroba dílů a celků v oblasti všeobecného strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Přerušení: od 13. 02. 2008 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Přerušení: od 13. 02. 2008 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz předškolských zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 175729

Přerušení: od 09. 03. 2001 od 23. 04. 2003

Zánik oprávnění:23. 04. 2003


Polygrafická výroba

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Přerušení: od 20. 09. 2007 od 30. 06. 2008
od 13. 09. 2005 od 12. 09. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 175729

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 912139

Přerušení: od 13. 02. 2008 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Přerušení: od 01. 12. 2002 od 30. 11. 2004

Zánik oprávnění:15. 12. 2004


Provoz svářečské školy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 175729

Přerušení: od 19. 02. 2007 od 30. 06. 2008
od 01. 12. 2004 od 30. 11. 2006
od 01. 12. 2002 od 30. 11. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkumné, vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecného strojírenství a automobilového strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 912139

Přerušení: od 06. 12. 2006 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:12. 10. 2000


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 406355

Přerušení: Aktivní od 20. 12. 2010 od 31. 12. 2020
od 13. 02. 2008 od 12. 02. 2010


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 30. 03. 2009 od 31. 12. 2015
od 06. 12. 2006 od 05. 12. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 20. 12. 2010 od 31. 12. 2020
od 13. 02. 2008 od 12. 02. 2010


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Přerušení: od 11. 03. 2009 od 31. 12. 2015
od 19. 02. 2007 od 18. 02. 2009


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 327939

Přerušení: od 20. 09. 2009 od 31. 12. 2015
od 20. 09. 2007 od 19. 09. 2009
od 13. 09. 2005 od 12. 09. 2007
od 01. 07. 2003 od 30. 06. 2005


Ubytovací služby, včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 05. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45273227

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
870542N-PROJEKT s.r.o.331739141, 50312 Všestary
231058A - HEALTH s.r.o.26444143náměstí Barikád 1124/4, 13000 Praha
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
256466AGP Beroun-Agropodnik, a.s.46351094Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
359321AGRO MASTER, s.r.o.2522670399, 35601 Březová
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
155115ALRO Group s.r.o.2624851Trojická 1910/7, 12800 Praha
117943Altis Group spol. s r.o.60739771Žerotínova 901/12, 69002 Břeclav
319523Amazing Golf, a.s.25146394Fričova 1662/4, 12000 Praha
198431ASHOK LEYLAND LIMITED, organizační složka27640779Beranových 140, 19900 Praha
169320AVE Kolín s.r.o.25148117Třídvorská 1501, 28002 Kolín
215962Avia Park II, s.r.o.28362055Beranových 140, 19900 Praha
92135B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.60721901Zlatá Hora 1466, 68401 Slavkov u Brna
174596Bačovské sýry s.r.o.24179744Na Pankráci 1724/129, 14000 Praha
293952BDO Audit s.r.o.45314381Olbrachtova 1980/5, 14000 Praha
369155BEMO Beroun a.s.43763421Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
372170BEZVODY.cz s.r.o.24229211Lužná 591/4, 16000 Praha
202165Brdy - Vltava o.p.s.27586481Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš
254310Brinsleys a.s., v likvidaci28240774Na Zlatnici 144/8, 14700 Praha
213361Bytové družstvo 49963082756Budovatelů 499/24, 27711 Libiš
362165Bytové družstvo NBD 43626479885Pplk. Sochora 436/3, 17000 Praha
35293Bytové družstvo Nepomuk45243808Nepomucká 1023/7, 15000 Praha
226960Carloc s.r.o.27386210Nad Opatovem 2140/2, 14900 Praha
325743CARMAN-WOOD, s.r.o.26845245Žimrovická 34, 74741 Hradec nad Moravicí
216644CEMEX Cement, k.s.15052320Tovární 296, 53804 Prachovice

Související osoby

#NázevICOAdresa
24799ADÁMEK JOSEF73848824Hlavní 20, 25242 Jesenice
100582ALFERI RICHARD69263388Korandova 2291/9, 30100 Plzeň
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
235539BALCAROVÁ HELENA73076660Televizní 256/11, 72528 Ostrava
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
261627BARBASOVÁ NADĚŽDA70353131Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), PPLK. SOCHORA, 436/3
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
139237BÁRTÍK JAN64444708Fejfalíkova 2677/6, 66902 Znojmo
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
1098BARTOŠOVÁ DANA65370457Znojemská 746, 69123 Pohořelice
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
74046BAŠISTA MARTIN42227178Šedivská 834, 56151 Letohrad
222383BAUEROVÁ EVA42175275Kundratická 4494, 43004 Chomutov
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
38651BEDNAŘÍK RICHARD73298182Zengrova 550/101, 70300 Ostrava
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
821BENEŠ STANISLAV67652387Široká 97/11, 11000 Praha
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
18174BERKA JOSEF64874117Nad Dalmatinkou 894/18, 31200 Plzeň
39768BERKA ZDENĚK71847791Budějovická 3072, 39002 Tábor
172075BERNARD JAROSLAV72846151Beroun, 26601, Beroun-Město, Šafaříkova, 604/3
224636BERNARD VLADIMÍR72688084Olšinky 567, 40322 Ústí nad Labem

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
198431ASHOK LEYLAND LIMITED, organizační složka27640779Beranových 140, 19900 Praha
2522277Autoklub Avia48551481Beranových 140, 19900 Praha
2409275AUTOMOBILTECHNIK PRAHA s.r.o.26118394Beranových 140, 19900 Praha
2326395AUTOPARTS EUROPE s.r.o.27173721Praha, 19903, Letňany, Beranových, 140
1604036Avia Energo, s.r.o.24694550Beranových 140, 19900 Praha
2244163Avia Finance, s.r.o.27239781Beranových 140, 19900 Praha
1251292AVIA Motors s.r.o.27422356Beranových 140, 19900 Praha
215962Avia Park II, s.r.o.28362055Beranových 140, 19900 Praha
3396825Avia Park III, s.r.o.28364139Beranových 140, 19900 Praha
3309521Avia Park IV, s.r.o.28361709Beranových 140, 19900 Praha
2387160Avia Park V, s.r.o.24702021Beranových 140, 19900 Praha
1042357Avia Park VII, s.r.o.5636906Beranových 140, 19900 Praha
882168AVIA, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD LETŇANY660841Praha, 19903, , BERANOVÝCH, 140
3204982AVIA, státní podnik229032Praha, 19903, , BERANOVÝCH, 140
1471009DAEWOO AVIA TRANS, s.r.o. v likvidaci25717090Praha, 19000, Letňany, Beranových, 140
89170Odien AV III, a.s.28174283Beranových 140, 19900 Praha
445189Odien AV IV, a.s.24820261Beranových 140, 19900 Praha
2131291Odien AV V, s.r.o.24696528Beranových 140, 19900 Praha
1787848Odien Real Estate a.s.45273227Beranových 140, 19900 Praha
1716013Rezidence Veselská s.r.o.27651657Beranových 140, 19900 Praha
436530Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.25687344Beranových 140, 19900 Praha
3354903Základní organizace odborového svazu KOVO AVIA15273245Beranových 140, 19900 Praha

Fyzické osoby v okolí