OLMA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem OLMA, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 748. Její identifikační číslo je 47675730

Výpis z obchodního rejstříku OLMA, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 748

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dt3rput

Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Realitní činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Výroba potravinářských výrobků
Balicí činnosti
pronájem movitých a nemovitých věcí
zprostředkovatelská činnost
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Hostinská činnost
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Výroba nápojů
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Opravy silničních vozidel
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Automatizované zpracování dat
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Mlékárenství

Adresa společnosti

Sídlo: Pavelkova 597/18, 77900 Olomouc

Adresy: Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc
od 21. 08. 2013
Olomouc, Pavelkova 18
od 01. 01. 1994 od 21. 08. 2013

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 06. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 06. 03. 2014

  Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 20.6.2013 přešlo na nástupnickou společnost OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, veškeré jmění společnosti OLMAMILK s.r.o., IČ 27589129 se sídlem Olomouc, Pavelkova 597/18. Rozhodný den fúze 1.1.2013.
od 21. 08. 2013

  Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 15.06.2010 přešlo na nástupnickou společnost OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, veškeré jmění společnosti MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, která byla jako zanikající společnost, v důsledku fúze zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodný den : 01.01.2010
od 31. 08. 2010

  Valná hromada k o n s t a t u j e na základě výpisu z registru emitenta cenných papírů OLMA, a.s. a na základě hromadné listiny, která nahrazuje 219.781 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč čísla akcií 1 - 219.781, které byly společností OLMA, a.s. emitovány dne 20.1.2010, že společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, má ve svém majetku kmenové akcie emitované společností OLMA, a.s., a to 4.724 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, SIN 770030000101, 215.649 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005101253 a 219.781 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč čísla akcií 1 - 219.781, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 102,204.085,--, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech obchodní společnosti OLMA, a.s. ve výši 99,8044321%.Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti OLMA a.s., se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, IČ 47675730. Společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 5249.Valná hromada s ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč, všechny kmenové zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč a všechny kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada u r č u j e , že výše protiplnění činí- částku ve výši 32,70 Kč za každou jednu akcii v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč,- částku ve výši 32,70 Kč za každou jednu akcii v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč,- částku ve výši 1.484,10 Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1457-27/10 zpracovaným dne 18.2.2010 znaleckým ústavem - společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.Valná hromada u r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných akcií společnosti OLMA a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění v určené lhůtě zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci cenných papírů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti OLMA a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ 27758419.
od 25. 03. 2010 od 01. 06. 2010

  1) Základní kapitál společnosti OLMA a. s. se zvyšuje nejméně o částku 100,000.000,- Kč (slovy: Jedno sto milionů korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 107,477.370,- Kč (slovy: sto sedm milionů čtyřista sedmdesát sedm tisíc třista sedmdesát korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.362.140,- Kč (slovy: dva miliony třista šedesát dva tisíc sto čtyřicet korun českých) na částku nejméně 102.362,140,- Kč (slovy: stodva milionů třista šedesát dva tisíc jednost sto čtyřicet korun českých) a nejvýše na částku 109,839.510,- Kč (slovy: stodevět milionů osmset třicet devět tisíc pětset deset korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 109,839,510,- Kč (slovy: stodevět milionů osmset třicet devět tisíc pětset deset korun českých). Upsáním nových akcií při zvýšení základního kapitálu o celkové jmenovité hodnotě 107,477.370,- Kč (slovy; sto sedm milionů čtyřista sedmdesát sedm tisíc třista sedmdesát korun českých) končí upisování akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch.zák. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje.2) Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady činí nejméně 219.781 kusů a nejvýše 236.214 kusů. O konečném počtu akcií rozhodně představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí dále. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 455,- Kč (slovy: čtyřistapadesátpět korunčeských) a emisní kurz těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele v listinné podobě.3)Upisování akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák. a ve druhém kole budou dosud neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v bodě 9) tohoto rozhodnutí.První kolo upisování4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, ve kterém bude v obchodním věstníku zveřejněno oznámení představenstva dle ust. § 204a odst. 2 obch. zákoníku. Od rozhodného dne bude v sídle společnosti pro akcionáře k dispozici návrh smlouvy o úpisu akcií. Tím se považuje návrh smlouvy o úpisu akcií za doručený. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu smlouvy o úpisu akcií na svůj náklad a na své nebezpečí.5) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč je každý akcionář oprávněn upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč při emisním kurzu, který je roven této jmenovité hodnotě, tzn. 455,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.6) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři na adrese Přerov, Čechova 2, PSC 750 02, a to v každé pracovní pondělí až pátek od 10,00 hod do 14,00 hod po dobu běhu lhůty pro upisování akcií v prvním kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák.7) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 14 dní a začne běžet 7. den po dni, ve kterém bude v obchodním věstníku zveřejněno oznámení představenstva dle ust. § 204a odst. 2 obch. zák.8 )Začátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva bude dosavadním akcionářům s akciemi na jméno oznámen dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, který musí být odeslán nejméně 3 dny před začátkem běhu lhůty. Dosavadním akcionářům s akciemi na majitele bude začátkem běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. uveřejněním tohoto oznámení v celostátně distribuovaném deníku www.idenik.cz a zveřejněním v obchodním věstníku dle ust. 204a odst. 2 obch. zák., kdy zveřejnění tohoto oznámení současně zakládá běh lhůty pro upisování akcií dle odst. 7) tohoto rozhodnutí.Druhé kolo upisování9) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 7) tohoto rozhodnutí, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu ve výši 236.214 kusů, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů.10) Upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole bude prováděno v sídle advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři na adrese Přerov, Čechova 2, PSC 750 02, a to v každé pracovní pondělí až čtvrtek od 10,00 hod do 14,00 hod po dobu běhu lhůty pro upisování akcií ve druhém kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák.11) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole činí 14 dní a začne běžet 15. den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva.12) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům určeným dle odst. 9) tohoto rozhodnutí oznámena představenstvem doporučeným dopisem adresovaným na adresu těchto zájemců, která bude uvedena ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že tento doporučený dopis musí být odeslán nejpozději tři dny před začátkem běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole. Emisní kurz akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kurzem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 455,- Kč/kmenová listinná akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 455,-Kč.Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole13) Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, a to nejpozději do 10ti dnů ode dne úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné.14) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky věřitele a akcionáře společnosti OLMA a.s., kterým je společnost MILKAGRO MAJETKOVA a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IC 28566734, v celkové výši 100.000.000,- Kč, jejímž právním titulem je smlouva o půjčce uzavřená mezi společností MILKAGRO MAJETKOVA a.s. a společností OLMA a.s. dne 23.6.2009. Smlouva o započtení této pohledávky proti pohledávce společnosti OLMA a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena do 1 Oti dnů od upsání akcií, upisovatelem MILKAGRO MAJETKOVA a.s. Návrh smlouvy o zápočtu pohledávek bude předložen při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Důvodem navrhovaného započtení je umožnění kapitalizace pohledávky svolavatele mimořádné valné hromady, tzn. společnosti MILKAGRO MAJETKOVA a.s. vůči společnosti OLMA a.s. a tím způsobem i významné oddlužení společnosti OLMA a.s.15) Emisní kurs upsaných akcií, který nebude splacen zápočtem pohledávky dle odst. 14) tohoto rozhodnutí, musí být ve lhůtě deseti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií splacen převodem finančních prostředků ve výši odpovídající emisnímu kurzu na zvláštní bankovní účet společnosti, který bude uveden ve smlouvě o úpisu akcií, a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem a uveden ve smlouvě o úpisu akcií. Za okamžik splacení emisního kurzu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurz akcií, na uvedený účet společnosti.16) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurz byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 měsíce od skončení běhu lhůty pro upisování akcií dle odst. 11) tohoto rozhodnutí, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v odst. 1) tohoto rozhodnutí.
od 14. 08. 2009 od 06. 01. 2010

  Usnesením řádné valné hromady konané dne 18.5.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti OLMA a.s. takto:a) Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 236.214.000,- Kč o 233.851.860,- Kč na novou výši základního kapitálu 2.362.140,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tzn. 233.851.860,- Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých let.b) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty z minulých let.c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie emitované společností, a to z dosavadní výše 1000,- Kč/akcie na novou výši 10,- Kč/akcie.d) Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.
od 01. 06. 2009 od 14. 08. 2009

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42.Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Olma, Mlékárenský průmysl Olomouc.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 20480871 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 08. 2016

Počet: 219 873 ks v hodnotě: 91 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2010 od 23. 08. 2016

Počet: 236 214 ks v hodnotě: 2 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2010 od 23. 08. 2016

Počet: 231 490 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 06. 2010 od 31. 08. 2010

Počet: 219 873 ks v hodnotě: 455 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 06. 2010 od 31. 08. 2010

Počet: 4 724 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 06. 2010 od 31. 08. 2010

Počet: 219 873 ks v hodnotě: 455 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 06. 01. 2010 od 01. 06. 2010

Počet: 231 490 ks v hodnotě: 10 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 16. 06. 2009 od 01. 06. 2010

Počet: 4 724 ks v hodnotě: 10 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 16. 06. 2009 od 01. 06. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 08. 2010


Název/Jméno: MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s.

IČO: 28566734

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 06. 2010 od 31. 08. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SOKOLOVÁ SIMONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 01. 2009


Název/Jméno: NĚMEČEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 03. 2009


Název/Jméno: KRYSTIÁN MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představeanstva
od 25. 07. 2014 od 27. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 03. 2009 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2014


Název/Jméno: WAGNER ZDENEK

IČO: 65162439

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 01. 2009 od 24. 03. 2009


Název/Jméno: BENEŠ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 2009


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2014 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

IČO: 66294347

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2009 od 06. 03. 2014


Název/Jméno: VODIČKA PAVEL

IČO: 60878321

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2009 od 25. 07. 2014


Název/Jméno: PIŇOS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 01. 2009 od 24. 03. 2009


Název/Jméno: VYMĚTAL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2005 od 24. 03. 2009


Název/Jméno: HANČ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2009 od 24. 03. 2009


Název/Jméno: RAŠKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2006 od 07. 05. 2009


Název/Jméno: SCHREIER DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 2003 od 21. 01. 2009


Název/Jméno: Virág Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 12. 2005 od 07. 04. 2006
Dozorčí rada - člen
od 04. 02. 1997 od 12. 12. 2005
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 04. 02. 1997


Název/Jméno: KONEČNÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 12. 2005 od 21. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 2002 od 12. 12. 2005


Název/Jméno: RICHTER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2005 od 21. 01. 2009


Název/Jméno: SÁGNER ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 12. 2005 od 21. 01. 2009


Název/Jméno: ŠKRABAL IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1996 od 21. 01. 2009


Název/Jméno: VAŘEKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 01. 2002 od 21. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 02. 1997 od 23. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 04. 02. 1997


Název/Jméno: GAVENDA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 08. 1996 od 21. 01. 2009


Název/Jméno: ŠEVČÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 1996 od 12. 12. 2005
Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 06. 09. 1995


Název/Jméno: ZAVADIL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1996 od 12. 12. 2005


Název/Jméno: KAVAN MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 08. 1996 od 12. 12. 2005


Název/Jméno: HERZÁN JAROMÍR

IČO: 4640497

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 01. 2002 od 10. 05. 2003


Název/Jméno: KOLÁŘ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 1996 od 23. 01. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: PAROBEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1996 od 23. 01. 2002


Název/Jméno: LIČMAN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1995 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: BLÁHA PAVEL

IČO: 48219355

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 09. 1995 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: TŮMOVÁ ANEŽKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 1994 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: Spůra Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 01. 07. 1994


Název/Jméno: BARTOŇ STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: DOKOUPIL OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 21. 08. 1996


Název/Jméno: Stratil František

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 06. 09. 1995


Název/Jméno: Tvrdý Alois

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 21. 08. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 08. 2002

Obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 23. 06. 2008 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 11. 2001

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 14. 08. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1997

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1997

Obory činnosti: - ručního nářadí
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1997

Obory činnosti: - obaly a pohonnými hmotami
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1997

Obory činnosti: - v dopravě
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1997

Obory činnosti: - výroba jedlých tuků a olejů
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- výroba želé a rosolů
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 598226

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1997

Obory činnosti: - balení zboží mechanizovaným způsobem
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 598226

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1997

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 11. 11. 1997 od 18. 09. 2001

Zánik oprávnění:18. 09. 2001


zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1997

Zánik oprávnění:18. 09. 2001


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 07. 1994

Přerušení: od 14. 08. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 07. 1994

Přerušení: od 14. 08. 2007 od 13. 08. 2009


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:06. 06. 1994

Přerušení: od 14. 08. 2007 od 13. 08. 2009

Zánik oprávnění:07. 04. 2014


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:06. 06. 1994

Zánik oprávnění:12. 06. 1996


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 382803

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Obory činnosti: - potravinami a pochutinami
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 382803

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Obory činnosti: - výroba nealkoholických nápojů
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 598226

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Obory činnosti: - se širokým sortimentem zboží
od 30. 05. 1994 od 18. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 382803

Zánik oprávnění:18. 09. 2001


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Obory činnosti: - služby databank
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008
- správa sítí
od 18. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Přerušení: od 14. 08. 2007 od 13. 08. 2009

Zánik oprávnění:07. 04. 2014


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994


Mlékárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 05. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47675730

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2526429OLMAMILK s.r.o.27589129Pavelkova 597/18, 77900 Olomouc - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
796824"JOLI, spol. s r.o." v likvidaci47783168Děčín VIII, Na hrázi 6l
65223A reality Roztoky, s.r.o. v likvidaci27194361Pražská 777, 25264 Velké Přílepy
18185A.S.E.I. spol. s r.o.47122722Kodaňská 1441/46, 10100 Praha
318298AC SPRÁVA NEMOVITOSTÍ a.s.25647946Praha, 17000, , Milady Horákové, 1066/98
681367Academy center o.p.s.28384041Husitská 160/49, 13000 Praha
75422Academy partners, spol. s r.o.26500582Husitská 160/49, 13000 Praha
825954Agentura Carolina, spol. s r.o.41695275Albertov 7/3a, 12800 Praha
649725AGRHEA akciová společnost v likvidaci664286Plzeňská 131, 25219 Chrášťany
175110Agrodružstvo Slavkov, družstvo - v likvidaci47900113Rostěnice-Zvonovice, 68201, Rostěnice, , 49
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
721305Agromaso Přerov, společný družstevní podnik. "v likvidaci"560332Přerov, 75000, Přerov I-Město, nábřeží 1. máje, 22
860807Agropodnik, a.s., Zlín47908912Kvítkovická 1386, 76361 Napajedla
553719Agropol Group, a.s.25100025Praha, 11376, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1535/4
801976AGROSA a.s.664278Plzeňská 43, 25219 Chrášťany
177719AGROSTROM, a.s.26229439Slavkov u Brna, 68401, Slavkov u Brna, Topolová, 1418
655044AGROTEC a.s.544957Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče
795704ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.251960499, 33204 Nezvěstice
637636ALLMEDIS Praha s.r.o. v likvidaci25738470Mánesova 1639/84, 12000 Praha
782285Apposite s.r.o.25500261Zlín, Tř. T. Bati 2597, PSČ 760 01
38864B.O.D. s.r.o. - v likvidaci27699463Dolní Bojanovice, 69617, Dolní Bojanovice, Hodonínská, 878
784047BENZINA , s.r.o.60193328Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
63552BOHEMILK, a.s.26470535Podzámčí 385, 51773 Opočno
648996Bonanza s.r.o.63669323K zahrádkám 997/19, 15500 Praha
543816BOZP-Konečný s.r.o.3606805Smetanova 237, 27701 Dolní Beřkovice

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
394995BÁČA LUDVÍK6203094935, 56901 Hradec nad Svitavou
501291BALZER ANTONÍN45327971Loučná 688/13, 15500 Praha
471211BARÁNEK JOSEF48462497Prostějov, 79604, Prostějov, Emila Králíka, 4085/5
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
77288BÁRTA JIŘÍ40500021Kostelní 228, 33002 Dýšina
142127BÁRTA PAVEL66819920třída Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové
94071BARTÁK MICHAL75600463Václavská 368, 68352 Křenovice
478813BARTÁSEK JAN13116177Zahradníčkova 1124/14, 15000 Praha
199612BARTOŇ STANISLAV12903272Budovatelů 2616, 39002 Tábor
191353BARTOŇ VLADIMÍR67870252243, 40752 Varnsdorf
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
380820BEDNÁŘ ONDŘEJ72008768Komenského 25, 53303 Dašice
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
78522BĚLÍK JIŘÍ45489785V Ulici 130, 59214 Nové Veselí
343324BELLEROVÁ TEREZA2455668Revoluční 1003/3, 11000 Praha
15362BĚLOUŠEK VIKTOR71246983Milady Horákové 849/88, 17000 Praha
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
616BENEŠ JAROSLAV7220457586, 33023 Nýřany
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
196135BENEŠ MILOSLAV64378853náměstí Generála Píky 2217/20, 32600 Plzeň

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí