ORGREZ, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ORGREZ, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 852. Její identifikační číslo je 46900829

Výpis z obchodního rejstříku ORGREZ, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 852

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5mscgfm

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Ověřování množství emisí skleníkových plynů
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Kominictví
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Povrchové úpravy a svařování kovů
Výroba kovových konstrukcí
Lakýrnictví
Správa a údržba nemovitostí
Ubytovací služby
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí...
Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí výrobků a...
Poradenství v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení...
Testování, měření a analýzy
Poradenství v metrologii
Poradenská činnost v oblasti izolačních systémů energetických...
Poradenská činnost v oblasti elektroenergetiky
Technické činnosti v dopravě
Nákup a prodej nemovitostí
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie
Poradenská činnost v oblasti elektrárenské chemie
Poradenská činnost v oblasti tepelné energetiky
Vyučování řízení motorových vozidel
Projektová činnost ve výstavbě
Pronájem movitých věcí
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Pronájem a půjčování věcí movitých
Pronájem motorových vozidel
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí...
Úřední měření
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Realitní činnost
Pronájem nebytových prostor
Velkoobchod
Zprostředkovatelská činnost
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Hudcova 321/76, 61200 Brno

Adresy: Hudcova 321/76, Medlánky, 612 00 Brno
od 03. 01. 2013
Brno, Hudcova 76, PSČ 65797
od 31. 08. 2004 od 03. 01. 2013
Brno - Medlánky, Hudcova čp. 321,č.or.76, PSČ 65797
od 11. 09. 2002 od 31. 08. 2004
Brno, Hudcova 76, PSČ 65797
od 01. 12. 1993 od 11. 09. 2002
Brno, Plynárenská 3
od 01. 05. 1992 od 01. 12. 1993

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 06. 2014

  Valná hromada společnosti ORGREZ, a.s. přijala na svém zasedání konaném dne 10.08.2005 toto usnesení:Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i obchodního zákoníku přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti (akcií společnosti jež nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí méně než 10% (slovy: deset procent) základního kapitálu), na osobu hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.Určení hlavního akcionářeObchodní společnost ORGING Brno, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 76, PSČ 612 00, IČ: 25304780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, č. vložky 2006, je hlavním akcionářem ve smyslu § 183i obchodního zákoníku obchodní společnosti ORGREZ, a.s., se sídlem Brno, Hudcova 76, PSČ 657 97, IČ: 46900829, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 852.Údaj osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemPředstavenstvo společnosti ORGREZ, a.s. zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené hromadné listiny nahrazující listinné akcie, včetně výpisu ze seznamu akcionářů ORGREZ, a.s. z SCP ke dni 11.02.2003 a nabývajících listin, tj. smluv uzavřených ve dnech 05.03.2003, 10.03.2003, 19.03.2003, 27.05.2003, 16.06.2003, 18.06.2003, 30.06.2003 - dvě, 02.07.2003, 10.07.2003, 15.09.2003 - tři, 22.09.2003 - dvě, 13.01.2004, 19.01.2004 - tři, 20.01.2004, 23.01.2004, 03.02.2004, 16.02.2004, 29.04.2005 - pět, 02.05.2005, 25.05.2005 - čtyři, 27.05.2005, 03.06.2005 - dvě, 14.06.2005, 23.06.2005 - pět, 24.06.2005 - pět, a osvědčilo, že celkový počet akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 103600 ks, (slovy: jednosto tři tisíc šest set kusů) tj. 90,09% (slovy: devadesát celých devět setin procenta) z celkového počtu 115000 (slovy: jednosto patnáct tisíc) emitovaných akcií (všechny na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jedné (1) akcie), se kterými je spojeno 90,09% (slovy: devadesát celých devět setin procenta) hlasovacích práv, což bylo zjištěno i z listiny přítomných na této dnešní valné hromadě.Výše protiplnění určená podle § 183m), odst. 1, písmeno b), Obchodního zákoníkuHlavní akcionář poskytne za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 191,- Kč (slovy: jednosto devadesát jedna korun českých) za každou jednotlivou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m, odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku a je doložena znaleckým posudkem č. 2440-137/05 ze dne 01.07.2005 zpracovaného Znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. (vypracoval Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. a Ing. Pavel Sršeň). Tento posudek stanovil na základě použití kombinace metod ocenění (využití substanční hodnoty, odvození hodnoty z realizovaných transakcí, kapitalizovaných čistých výnosů) jako hodnotu jedné (1) akcie společnosti ORGREZ, a.s. ke dni ocenění cenu 191,- Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českých, za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.Lhůta pro poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle odst. 2 § 183m) obchodního zákoníku, nejpozději však do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy mu vznikla taková povinnost.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi přešlých akcií, ledaže je prokázáno zastavení přešlých akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených přešlých akcií, zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnikým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. V době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případě v dodatečné dvaceticenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Představenstvo společnosti upozorňuje na skutečnost, že v sídle společnosti je každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 12.00 hodin a v době od 13.00 hodin do 14.00 hodin k nahlédnutí notářský zápis, který byl sepsán JUDr. Lubomírem Mikou č. NZ 552/2005.Závěry znaleckého posudku č. 2440-137/05 ze dne 01.07.2005 zpracovaného Znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. (vypracovali Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. a Ing. Pavel Sršeň).Výpočet hodnoty akcie z dílčích stanovených hodnot:Použitá metoda: Hodnota akcie na základě substanční metodyZjištěná hodnota akcie: 413 Kč, slovy: čtyřista třináct korun českých,Váhový koeficient: 2, slovy: dvaPoužitá metoda: Hodnota akcie odvozená z realizovaných obchodůZjištěná hodnota akcie: 185 Kč, slovy: jednosto osmdesát pět korun českýchVáhový koeficient: 3,5, slovy: tři celé pět desetinPoužitá metoda: Hodnota akcie na základě výnosového oceněníZjištěná hodnota akcie: 98 Kč, slovy: devadesát osm korun českýchVáhový koeficient: 4,5, slovy: čtyři celé pět desetinPoužitá metoda: Výsledná hodnota akcie dle váženého průměruZjištěná hodnota akcie: 191,50 Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českých, padesát haléřůVáhový koeficient: -----Použitá metoda: Výsledná hodnota akcieZjištěná hodnota akcie: 191 Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českýchVáhový koeficient: -----
od 19. 09. 2005

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou dne 25.6.2004.
od 27. 11. 2004

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou 19.6.2003.
od 31. 08. 2004

  Práva spojená s akciemi vykonává majitel (doručitel) akcie.
od 11. 09. 2002

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou25.1.2002.
od 11. 09. 2002

  Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazujícíjednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou býtpřevodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo najejí výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinnýcenný papír.
od 11. 09. 2002

  Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatémvalnou hromadou dne 26.1.2000.
od 05. 05. 2000

  Valná hromada konaná dne 26.6.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
od 01. 09. 1998

  Zapisuje se změna stanov schválená valnou hromadou dne28.11.1997.
od 08. 04. 1998

  Zapisuje se změna stanov schválené valnou hromadou dne27.6.1997.
od 16. 12. 1997

  Zapisuje se změna stanov čl.4.,čl.6.,čl.16.,čl.21 valnouhromadou 28.6.1996.
od 09. 12. 1996

  Změna stanov v čl.4 nové znění čl.32 odst.2, přijatá valnouhromadou 2.6.1995.
od 16. 07. 1996

  Ke dni 2. 9. 1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
od 17. 10. 1994

  Akcie:- 100 425 ks akcií na majitele jm. hodnoty 1 000,- Kč- 1 ks akcie na jméno (akcie se zvláštními právy státu) jm. hodnoty 1 000,- Kč- 14 574 ks akcií zaměstnaneckých na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kč
od 17. 10. 1994 od 16. 01. 1997

  Podepisování:Za společnost podepisují společně předseda a místopředsedapředstavenstva nebo další člen představenstva, nebomístopředseda a další člen představenstva, nebo samostatnějeden člen představenstva pokud k tomu byl písemně pověřen.
od 17. 10. 1994 od 25. 01. 1995

  Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatémvalnou hromadou dne 28.10.1993.
od 01. 12. 1993

  l ks akcie na jméno je akcií se zvláštními právy státu
od 01. 12. 1993 od 05. 05. 2000

  Podle usnesení valné hromady ze dne 31.8.1992 schvaluje se změnaa doplnění stanov v čl. 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 23, 37, 38, 39,44, 46.
od 22. 12. 1992

  Základní jmění: 100,426.000,-- Kčsjeho rozdělení: 100.425 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs na majitele 1 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs se zvl. právy
od 22. 12. 1992 od 17. 10. 1994

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeské energetické závody, Praha.
od 01. 05. 1992

  Základní jmění společnosti činí 97,687.000,-- Kčs.
od 01. 05. 1992 od 01. 01. 1999

  Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti.
od 01. 05. 1992 od 01. 12. 1993

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 97.686 akciína majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 1 akcii najméno jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs (akcie se zvláštními právystátu)
od 01. 05. 1992 od 22. 12. 1992

Akcie

Počet: 115 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 10. 2016

Počet: 115 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 02. 2014 od 03. 10. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: BUSINESS TECHNOLOGY CORPORATION a.s.

IČO: 24682063

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 09. 2011


Název/Jméno: ORGING Brno a.s.

IČO: 25304780

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2008 od 21. 09. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŽŮRKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 01. 2011


Název/Jméno: HRADÍLEK JAROSLAV

IČO: 66941814

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 2016


Název/Jméno: SYNEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 od 27. 11. 2004


Název/Jméno: HRUBÝ LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 11. 2011


Název/Jméno: ŘÍHA VLADIMÍR

IČO: 16720822

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 2015 od 18. 03. 2016


Název/Jméno: HRADIL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 2012 od 05. 05. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 09. 2008 od 25. 04. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 05. 05. 2000 od 01. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 2012 od 05. 05. 2015


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2012


Název/Jméno: JAHŮDKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2008 od 05. 05. 2015
Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 2004 od 30. 05. 2008


Název/Jméno: MAŇÁK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2012 od 16. 07. 2012


Název/Jméno: ŠKACH MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2007 od 18. 11. 2011


Název/Jméno: VALENTA STANISLAV

IČO: 88538214

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1997 od 18. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 12. 1993 od 16. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: SKŘIVÁNKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 2000 od 16. 07. 2012


Název/Jméno: MUSIL JIŘÍ

IČO: 1358707

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 01. 1997 od 21. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 1993 od 16. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: BRÁZDIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 09. 2008 od 25. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 2000 od 01. 09. 2008


Název/Jméno: LOJKÁSEK JAROMÍR

IČO: 16661176

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 2000 od 18. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 1997 od 05. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1993 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: NEZVAL BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 03. 1997 od 31. 08. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 od 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: MAZANEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 05. 2000 od 31. 08. 2004
Dozorčí rada - člen
od 21. 03. 1997 od 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 od 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: SKOKAN VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 1997 od 22. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1993 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: ŠVUB JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 2000 od 27. 11. 2004


Název/Jméno: ROTT IVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 03. 1997 od 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 od 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: MOTLÍČKOVÁ ŠTEFÁNIE

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 21. 03. 1997 od 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 od 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: SKALICKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 03. 1997 od 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 od 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: KNOT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1997 od 11. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: PAVLAS ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1997 od 05. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 1994 od 16. 01. 1997


Název/Jméno: VÝTISKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1993 od 16. 07. 1996


Název/Jméno: JETTMAR JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: KINDL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: LAZAR LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 1992 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 17. 10. 1994


Název/Jméno: POPEL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 01. 12. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 01. 2013

Odpovědní zástupci:


Ověřování množství emisí skleníkových plynů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 05. 2005

Odpovědní zástupci: 479179

Zánik oprávnění:01. 06. 2006


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 05. 2003

Odpovědní zástupci:

Přerušení: od 09. 11. 2005 od 26. 07. 2006


Kominictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 04. 2003

Přerušení: od 01. 04. 2005 od 02. 09. 2005

Zánik oprávnění:02. 09. 2005


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 04. 2002

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 24. 04. 2002 od 30. 06. 2008
- pořádání kursů zavádění a prohlubování systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) a zavádění integrovaného systému řízení - jakost, ochrana životního prostředí (IMS)
od 24. 04. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 2002

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti energetiky a ekologie
od 07. 04. 2006 od 30. 06. 2008
- výzkum a vývoj v oblasti ekologie výrobních procesů
od 11. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 2002

Obory činnosti: - pro speciální strojní zařízení v energetice - pro ekologii - čištění a úpravu vzduchu - měření emisí - likvidace emisí - pro vzorkování a úpravu vzorků materiálů
od 11. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 2002

Obory činnosti: - pecí, sušáren a hořáků
od 11. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
od 11. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- zvedacího a dopravního zařízení
od 11. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 2002

Obory činnosti: - tepelné zpracování
od 11. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- svařování
od 11. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- lakování
od 11. 03. 2002 od 27. 06. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba kovových konstrukcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 2002

Obory činnosti: - pro průmyslové účely
od 11. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Lakýrnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 03. 2002


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 03. 2002

Obory činnosti: - úklid bytových a nebytových prostor
od 06. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 06. 03. 2002 od 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 06. 03. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 05. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 29596

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 240555

Zánik oprávnění:31. 10. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 29596


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: 479185


Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Zánik oprávnění:14. 01. 2002


Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí výrobků a zařízení pro ekologii, zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií a pro likvidaci škodlivin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1999

Zánik oprávnění:14. 01. 2002


Poradenství v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení a jejich technickoekonomických parametrů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 07. 1998

Odpovědní zástupci: 479171

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 07. 1998

Obory činnosti: -oblasti tepelně-technických,chemických a technickoekonomických parametrů tepelných a jaderných energetických zařízení (jiná měření a analýzy)
od 07. 02. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 479172

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství v metrologii

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 1998

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Poradenská činnost v oblasti izolačních systémů energetických strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 1997

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Poradenská činnost v oblasti elektroenergetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 1997

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1997

Obory činnosti: - provozování garáží
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- provozování parkovišť
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 479174

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1997

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 479174

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1997

Obory činnosti: - tepelné energetiky - elektrárenské chemie - elektroenergetiky - izolačních systémů energetických strojů a zařízení - v metrologii - v oblasti energetických zařízení - v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení a jejich techni
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 29596

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenská činnost v oblasti elektrárenské chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1997

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Poradenská činnost v oblasti tepelné energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 01. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 09. 1996

Odpovědní zástupci: 479180

Zánik oprávnění:20. 04. 2000


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 02. 1996

Odpovědní zástupci:


Pronájem movitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Zánik oprávnění:18. 07. 2001


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 479181

Zánik oprávnění:10. 10. 2005


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 29592


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 02. 1994

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- kancelářského zařízení a výpočetní techniky
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 479177

Zánik oprávnění:18. 07. 2001


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 02. 1994

Obory činnosti: - poskytování úvěrů a půjček - odkup pohledávek, postoupení pohledávek - operace směřující k řešení platební neschopnosti
od 25. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 25. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Odpovědní zástupci: 240555

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Odpovědní zástupci: 29596

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993


Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 09. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 08. 2012


Úřední měření

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 09. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: - ve stavebnictví
od 20. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- v energetice
od 20. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- v energetice
od 18. 07. 2001 od 20. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: - nátěrovými hmotami
od 20. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- stavebním materiálem
od 20. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a náhradními díly pro opravu transformátorů a motorů
od 20. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským, topenářským zbožím a hutním materiálem
od 20. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 20. 12. 2006 od 30. 06. 2008
- nátěrovými hmotami - železářským, instalatérským, topenářským zbožím a hutním materiálem - chemickými látkami a výrobky - elektrickými přístroji a náhradními díly pro opravy transformátorů a motorů
od 18. 07. 2001 od 20. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:11. 07. 2001


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: - elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- hutním materiálem
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 479177

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 479177

Zánik oprávnění:18. 07. 2001


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: - rozmnožování počítačových programů
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 479182

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: - služby databank
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- správa sítí
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 18. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 12. 12. 1996 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 12. 12. 1996 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 12. 12. 1996 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: - součástí pro převod otáčivého pohybu
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- zařízení s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- motorů a turbin
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- pro dopravu kapalin a plynů
od 11. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 479184

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Obory činnosti: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 24. 04. 2002 od 17. 09. 2009
Výroba kovových konstrukcí
od 11. 03. 2002 od 17. 09. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 11. 03. 2002 od 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 11. 03. 2002 od 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 11. 03. 2002 od 17. 09. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 11. 03. 2002 od 17. 09. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 06. 03. 2002 od 17. 09. 2009
Ubytovací služby
od 31. 05. 2000 od 17. 09. 2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 10. 11. 1999 od 17. 09. 2009
Testování, měření a analýzy
od 20. 07. 1998 od 17. 09. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 03. 09. 1997 od 17. 09. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 01. 09. 1997 od 17. 09. 2009
Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie
od 20. 01. 1997 od 17. 09. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 16. 02. 1994 od 17. 09. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 16. 02. 1994 od 17. 09. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 22. 03. 1993 od 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 22. 03. 1993 od 17. 09. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 22. 03. 1993 od 17. 09. 2009
Realitní činnost
od 22. 03. 1993 od 17. 09. 2009
Zprostředkování služeb
od 22. 03. 1993 od 17. 09. 2009
Zprostředkování obchodu
od 22. 03. 1993 od 17. 09. 2009
Velkoobchod
od 22. 03. 1993 od 17. 09. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 03. 1993 od 17. 09. 2009


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 185995


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 479171


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900829

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
248304"Bytové družstvo Chládkova 26"26288095Chládkova 2019/26c, 61600 Brno
38386A-A West End Realities, s.r.o. v likvidaci25787705Praha, 17000, Bubeneč (Praha 7), Šmeralova, 31/170
258847Agtech s.r.o.5171750Nové sady 988/2, 63900 Brno
660731AK ROTT s.r.o.29379474Křížová 96/18, 60300 Brno
585159AL-MAG, spol. s r.o.40614786Střešovická 382/25, 16200 Praha
448413Algoritma s.r.o.2304571Tř. Maršála Malinovského 884, 68601 Uherské Hradiště
376234ARGOS - WELDING spol. s r.o. v likvidaci60914599Hradec Králové, 50002, Pražské Předměstí, U koruny, 414
263764Ariva s. r. o. v likvidaci49815695Bořivojova 878/35, 13000 Praha
45066ARRIVA MORAVA a.s.25827405Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava
498642ARTEGRAM s.r.o.4736851164, 50706 Lužany
152127AUTORITY s.r.o.25766864Prvního pluku 320/17, 18600 Praha
57370BASE CAMP s.r.o.27628272Pobřežní 620/3, 18600 Praha
668933Bateria Slaný, státní podnik v likvidaci9792Slaný, 27444, Slaný, Netovická, 875
508210BÍLÁ KOTVA, obecně prospěšná společnost26011816Miroslavská 353, 53374 Horní Jelení
661302BOHEMA Zlaté Hory, a.s. "v likvidaci"47672935Ječná 243/39A, 12000 Praha
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
592209Centrum společného nákupu energií, z.ú.2807467náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
209461CIAS Design s.r.o.49195409V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
374423CIAS Technology s.r.o.27886174V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň
505609CONICO, spol. s r.o.47914262Brno, 60200, Veveří, Úvoz, 63
303240Čedok a.s.60192755Na příkopě 857/18, 11000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
423510Česká lékárna,a.s.26230071Palackého třída 924/105, 61200 Brno
630937ČSAD Slaný a.s.60193425Lacinova 1366/10, 27401 Slaný

Související osoby

#NázevICOAdresa
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
156265BARÁNEK RADIM60765551Francouzská 6017/61, 70800 Ostrava
221985BARTONĚK PETR87859688Hodakova 576/20, 66441 Troubsko
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
148336BARTOŠ MICHAL71177434U Kapličky 690, 51741 Kostelec nad Orlicí
68475BARTOŠ ZDENĚK455261761. máje 1166, 51101 Turnov
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
34862BARTOŠOVÁ LENKA70771464Hennerova 228/5, 15000 Praha
192038BARTOŠOVÁ PETRA4644564117, 56102 Dolní Dobrouč
87454BÁRTOVÁ JANA62633902Jana Jáši 661, 34201 Sušice
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
33988BEDNÁŘ PETR44683812Tylova 627, 28002 Kolín
399863BEDNÁŘ RADIM62356879Slavíčkova 2491/14, 70200 Ostrava
202064BEK MARTIN67684262Olomoucká 973/107, 74601 Opava
56027BERAN LADISLAV4013070315, 53352 Staré Hradiště
73527BERGER JAROSLAV76260518Rydultowská 1370, 73514 Orlová
72913BÍNA TOMÁŠ11087773Vítkovice, 51238, Vítkovice, , 1
74002BINDICSOVÁ MARKÉTA67991751Komenského 2016, 25228 Černošice
365047BOHÁČ FRANTIŠEK65566301Češkova 1240, 53002 Pardubice
29585BÖHM FRANTIŠEK11361051Potoční 181, 37008 Staré Hodějovice
184599BOUMA JIŘÍ67786308Malířská 609/5, 17000 Praha
138163BROSZOVÁ DRAGA63618303Roháčova 266/38, 13000 Praha
39457BŘEZINA JOSEF6544859628, 53854 Lozice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1967454AB PORTAFER, s.r.o.26251833Soudní 472/7, 60200 Brno
932086AMULET RACING TEAM68726210Palackého třída 483/155, 61200 Brno
448773AZ Cert EU s.r.o.26975831Palackého třída 318/159, 61200 Brno
1276291BETA Audit spol. s r.o.25313452Palackého třída 318/159, 61200 Brno
3334832BETA Brno, a.s.44990880Palackého třída 318/159, 61200 Brno
3371792BETA Produkt spol. s r.o.25591223Palackého třída 318/159, 61200 Brno
442974BRNOCAR a.s.26241439Brno, Palackého třída 155, PSČ 612 00
2901663Česká speleologická společnost, základní organizace 6-09, Labyrint65349148Hudcova 487/76A, 61200 Brno
3434047D+K profil, s.r.o.64507360Palackého třída 318/159, 61200 Brno
2615064DINERO FINANCE s.r.o.4712595Palackého třída 318/159, 61200 Brno
2990523DINERO GROUP s.r.o.26922690Palackého třída 318/159, 61200 Brno
1728417DN FORMED Brno s.r.o.46982604Brno, Hudcova 76a, PSČ 612 48
827450EGS, s.r.o.25560557Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1099384EGÚ Brno, a.s.46900896Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48
2430117EKOMONTÁŽE CZ, s.r.o.26233487Palackého třída 318/159, 61200 Brno
1489325EURO EGU, a.s.48532860Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1946049EUROMOBIL CZ, s.r.o. v likvidaci60708484Brno, Hudcova 76, PSČ 612 00
1334637FMS Moravia s.r.o.27661512Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1725593GAWEL SCHOOL, v.o.s.49969587Palackého třída 318/159, 61200 Brno
3264144IMAGE IMPORTS, s.r.o. v likvidaci60701102Hudcova 321/76, 61200 Brno
3434730JG Assets, a.s.44015712Palackého třída 318/159, 61200 Brno
473491JG Ideas spol. s r.o.28549180Palackého třída 318/159, 61200 Brno
2328562JG Reality spol. s r.o.25311204Palackého třída 318/159, 61200 Brno
2991673KAS BRNO, spol. s r. o. - v likvidaci18825907Hudcova 321/76, 61200 Brno
965208Klub přátel kultury a sportu BETA Brno65841484Hudcova 487/76A, 61200 Brno

Fyzické osoby v okolí