ORGREZ, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ORGREZ, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 852. Jeho identifikační číslo je 46900829

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ORGREZ, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 852

Identifikační číslo:46900829

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5mscgfm

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Ověřování množství emisí skleníkových plynů
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Kominictví
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Lakýrnictví
Výroba kovových konstrukcí
Povrchové úpravy a svařování kovů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Správa a údržba nemovitostí
Ubytovací služby
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí...
Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí výrobků a...
Testování, měření a analýzy
Poradenství v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení...
Poradenství v metrologii
Poradenská činnost v oblasti izolačních systémů energetických...
Poradenská činnost v oblasti elektroenergetiky
Technické činnosti v dopravě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Nákup a prodej nemovitostí
Poradenská činnost v oblasti tepelné energetiky
Poradenská činnost v oblasti elektrárenské chemie
Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie
Vyučování řízení motorových vozidel
Projektová činnost ve výstavbě
Pronájem movitých věcí
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Pronájem motorových vozidel
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Úřední měření
Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí...
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy silničních vozidel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zprostředkovatelská činnost
Velkoobchod
Pronájem nebytových prostor
Realitní činnost
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb

Adresa společnosti

Sídlo: Hudcova 321/76, Medlánky, 612 00 Brno
od 03. 01. 2013
Brno, Hudcova 76, PSČ 65797
od 31. 08. 2004 do 03. 01. 2013
Brno - Medlánky, Hudcova čp. 321,č.or.76, PSČ 65797
od 11. 09. 2002 do 31. 08. 2004
Brno, Hudcova 76, PSČ 65797
od 01. 12. 1993 do 11. 09. 2002
Brno, Plynárenská 3
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993
Hudcova 321/76, 61200 Brno

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 06. 2014

  Valná hromada společnosti ORGREZ, a.s. přijala na svém zasedání konaném dne 10.08.2005 toto usnesení:Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i obchodního zákoníku přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti (akcií společnosti jež nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí méně než 10% (slovy: deset procent) základního kapitálu), na osobu hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.Určení hlavního akcionářeObchodní společnost ORGING Brno, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 76, PSČ 612 00, IČ: 25304780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, č. vložky 2006, je hlavním akcionářem ve smyslu § 183i obchodního zákoníku obchodní společnosti ORGREZ, a.s., se sídlem Brno, Hudcova 76, PSČ 657 97, IČ: 46900829, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 852.Údaj osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemPředstavenstvo společnosti ORGREZ, a.s. zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené hromadné listiny nahrazující listinné akcie, včetně výpisu ze seznamu akcionářů ORGREZ, a.s. z SCP ke dni 11.02.2003 a nabývajících listin, tj. smluv uzavřených ve dnech 05.03.2003, 10.03.2003, 19.03.2003, 27.05.2003, 16.06.2003, 18.06.2003, 30.06.2003 - dvě, 02.07.2003, 10.07.2003, 15.09.2003 - tři, 22.09.2003 - dvě, 13.01.2004, 19.01.2004 - tři, 20.01.2004, 23.01.2004, 03.02.2004, 16.02.2004, 29.04.2005 - pět, 02.05.2005, 25.05.2005 - čtyři, 27.05.2005, 03.06.2005 - dvě, 14.06.2005, 23.06.2005 - pět, 24.06.2005 - pět, a osvědčilo, že celkový počet akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 103600 ks, (slovy: jednosto tři tisíc šest set kusů) tj. 90,09% (slovy: devadesát celých devět setin procenta) z celkového počtu 115000 (slovy: jednosto patnáct tisíc) emitovaných akcií (všechny na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jedné (1) akcie), se kterými je spojeno 90,09% (slovy: devadesát celých devět setin procenta) hlasovacích práv, což bylo zjištěno i z listiny přítomných na této dnešní valné hromadě.Výše protiplnění určená podle § 183m), odst. 1, písmeno b), Obchodního zákoníkuHlavní akcionář poskytne za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 191,- Kč (slovy: jednosto devadesát jedna korun českých) za každou jednotlivou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m, odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku a je doložena znaleckým posudkem č. 2440-137/05 ze dne 01.07.2005 zpracovaného Znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. (vypracoval Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. a Ing. Pavel Sršeň). Tento posudek stanovil na základě použití kombinace metod ocenění (využití substanční hodnoty, odvození hodnoty z realizovaných transakcí, kapitalizovaných čistých výnosů) jako hodnotu jedné (1) akcie společnosti ORGREZ, a.s. ke dni ocenění cenu 191,- Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českých, za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.Lhůta pro poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle odst. 2 § 183m) obchodního zákoníku, nejpozději však do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy mu vznikla taková povinnost.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi přešlých akcií, ledaže je prokázáno zastavení přešlých akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených přešlých akcií, zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnikým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. V době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případě v dodatečné dvaceticenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Představenstvo společnosti upozorňuje na skutečnost, že v sídle společnosti je každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 12.00 hodin a v době od 13.00 hodin do 14.00 hodin k nahlédnutí notářský zápis, který byl sepsán JUDr. Lubomírem Mikou č. NZ 552/2005.Závěry znaleckého posudku č. 2440-137/05 ze dne 01.07.2005 zpracovaného Znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. (vypracovali Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. a Ing. Pavel Sršeň).Výpočet hodnoty akcie z dílčích stanovených hodnot:Použitá metoda: Hodnota akcie na základě substanční metodyZjištěná hodnota akcie: 413 Kč, slovy: čtyřista třináct korun českých,Váhový koeficient: 2, slovy: dvaPoužitá metoda: Hodnota akcie odvozená z realizovaných obchodůZjištěná hodnota akcie: 185 Kč, slovy: jednosto osmdesát pět korun českýchVáhový koeficient: 3,5, slovy: tři celé pět desetinPoužitá metoda: Hodnota akcie na základě výnosového oceněníZjištěná hodnota akcie: 98 Kč, slovy: devadesát osm korun českýchVáhový koeficient: 4,5, slovy: čtyři celé pět desetinPoužitá metoda: Výsledná hodnota akcie dle váženého průměruZjištěná hodnota akcie: 191,50 Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českých, padesát haléřůVáhový koeficient: -----Použitá metoda: Výsledná hodnota akcieZjištěná hodnota akcie: 191 Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českýchVáhový koeficient: -----
od 19. 09. 2005

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou dne 25.6.2004.
od 27. 11. 2004

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou 19.6.2003.
od 31. 08. 2004

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou25.1.2002.
od 11. 09. 2002

  Práva spojená s akciemi vykonává majitel (doručitel) akcie.
od 11. 09. 2002

  Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazujícíjednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou býtpřevodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo najejí výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinnýcenný papír.
od 11. 09. 2002

  Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatémvalnou hromadou dne 26.1.2000.
od 05. 05. 2000

  Valná hromada konaná dne 26.6.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
od 01. 09. 1998

  Zapisuje se změna stanov schválená valnou hromadou dne28.11.1997.
od 08. 04. 1998

  Zapisuje se změna stanov schválené valnou hromadou dne27.6.1997.
od 16. 12. 1997

  Zapisuje se změna stanov čl.4.,čl.6.,čl.16.,čl.21 valnouhromadou 28.6.1996.
od 09. 12. 1996

  Změna stanov v čl.4 nové znění čl.32 odst.2, přijatá valnouhromadou 2.6.1995.
od 16. 07. 1996

  Ke dni 2. 9. 1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
od 17. 10. 1994

  Akcie:- 100 425 ks akcií na majitele jm. hodnoty 1 000,- Kč- 1 ks akcie na jméno (akcie se zvláštními právy státu) jm. hodnoty 1 000,- Kč- 14 574 ks akcií zaměstnaneckých na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kč
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

  Podepisování:Za společnost podepisují společně předseda a místopředsedapředstavenstva nebo další člen představenstva, nebomístopředseda a další člen představenstva, nebo samostatnějeden člen představenstva pokud k tomu byl písemně pověřen.
od 17. 10. 1994 do 25. 01. 1995

  Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatémvalnou hromadou dne 28.10.1993.
od 01. 12. 1993

  l ks akcie na jméno je akcií se zvláštními právy státu
od 01. 12. 1993 do 05. 05. 2000

  Podle usnesení valné hromady ze dne 31.8.1992 schvaluje se změnaa doplnění stanov v čl. 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 23, 37, 38, 39,44, 46.
od 22. 12. 1992

  Základní jmění: 100,426.000,-- Kčsjeho rozdělení: 100.425 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs na majitele 1 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs se zvl. právy
od 22. 12. 1992 do 17. 10. 1994

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeské energetické závody, Praha.
od 01. 05. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Základní jmění společnosti činí 97,687.000,-- Kčs.
od 01. 05. 1992 do 01. 01. 1999

  Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti.
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 97.686 akciína majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 1 akcii najméno jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs (akcie se zvláštními právystátu)
od 01. 05. 1992 do 22. 12. 1992

Akcie

Počet: 115 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 02. 2014

Počet: 115 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 11. 09. 2002 do 11. 09. 2002

Počet: 115 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 05. 2000 do 05. 05. 2000

Počet: 114 999 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 16. 01. 1997 do 16. 01. 1997

Počet: 1 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 12. 1993 do 01. 12. 1993

Počet: 100 425 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 12. 1993 do 01. 12. 1993

Počet: 14 574 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 01. 12. 1993 do 01. 12. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: BUSINESS TECHNOLOGY CORPORATION a.s.

IČO:24682063

Adresa: Praha 1 - Staré Město, Husova 241/7, PSČ 11000
od 31. 08. 2012
Brno - Žabovřesky, Minská 3173/38, PSČ 61600
od 21. 09. 2011 do 31. 08. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 09. 2011


Název/Jméno: ORGING Brno a.s.

IČO:25304780

Adresa: Brno, Hudcova 76, PSČ 61200
od 01. 09. 2008 do 21. 09. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2008 do 21. 09. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HRADÍLEK JAROSLAV

IČO: 66941814

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 2016

Adresa: Čtvrtě 317/2, Nový Lískovec, 634 00 Brno
od 18. 03. 2016


Název/Jméno: ŽŮRKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 01. 2011

Adresa: Gorkého 87/44, Veveří, 602 00 Brno
od 11. 02. 2014
Brno, Gorkého /44, PSČ 60200
od 21. 01. 2011 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: SYNEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 do 27. 11. 2004

Adresa: Pavlovská 510/7, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 11. 02. 2014
Brno, Pavlovská /7, PSČ 62300
od 18. 11. 2011 do 11. 02. 2014
Brno - Kohoutovice, Pavlovská 510/7
od 31. 08. 2004 do 27. 11. 2004
Brno 34, Slunečná 6, PSČ 63400
od 11. 09. 2002 do 31. 08. 2004


Název/Jméno: HRUBÝ LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 11. 2011

Adresa: Okružní 891/14, Borovina, 674 01 Třebíč
od 11. 02. 2014
Třebíč, Okružní 891, PSČ 67401
od 18. 11. 2011 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: ŘÍHA VLADIMÍR

IČO: 16720822

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 2015 do 18. 03. 2016

Adresa: Na Fialce II 1693/14, Řepy, 163 00 Praha 6
od 05. 05. 2015 do 18. 03. 2016


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2012

Adresa: Erbenova 909/3, 678 01 Blansko
od 11. 02. 2014
Rájec - Jestřebí, O. Blažka 328, PSČ 67902
od 16. 07. 2012 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: HRADIL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 2012 do 05. 05. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 09. 2008 do 25. 04. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 05. 05. 2000 do 01. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 17. 10. 1994

Adresa: Otevřená 331/2, Žebětín, 641 00 Brno
od 11. 02. 2014 do 05. 05. 2015
Brno - Žebětín, Otevřená 331/2, PSČ 64100
od 18. 11. 2011 do 11. 02. 2014
Brno - Žebětín, Otevřená 331/2, PSČ 63500
od 12. 01. 2001 do 18. 11. 2011
Brno, Kuršova 7, okres Brno-město, PSČ 63500
od 05. 05. 2000 do 12. 01. 2001
Brno, Kuršova 7
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994
Brno, Filipova 7
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 2012 do 05. 05. 2015

Adresa: U židovského hřbitova 1043/10, Uhříněves, 104 00 Praha 10
od 11. 02. 2014 do 05. 05. 2015
Praha - Uhříněves, U Židovského hřbitova 1043/10, PSČ 10400
od 25. 04. 2012 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: JAHŮDKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2008 do 05. 05. 2015
Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 2004 do 30. 05. 2008

Adresa: Ostravská 220, Město, 735 11 Orlová
od 26. 01. 2013 do 05. 05. 2015
Orlová - Město, Ostravská 220, okres Karviná, PSČ 73511
od 30. 05. 2008 do 26. 01. 2013
Havířov - Šumbark, Jedlová 495/6, okres Karviná
od 31. 08. 2004 do 30. 05. 2008


Název/Jméno: MAŇÁK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2012 do 16. 07. 2012

Adresa: Havířov, Nákupní 474/13, PSČ 73601
od 15. 02. 2012 do 16. 07. 2012


Název/Jméno: VALENTA STANISLAV

IČO: 88538214

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1997 do 18. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

Adresa: Česká 252, PSČ 66431
od 18. 11. 2011 do 18. 11. 2011
Česká 252, okres Brno-venkov, PSČ 66431
od 05. 05. 2000 do 18. 11. 2011
Brno, Kosmonautů 15, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Kosmonautů 15
od 01. 05. 1992 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: ŠKACH MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2007 do 18. 11. 2011

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Dlouhá 2385, PSČ 27201
od 22. 08. 2007 do 18. 11. 2011


Název/Jméno: SKŘIVÁNKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 2000 do 16. 07. 2012

Adresa: Brno - Staré Brno, Pekařská 929/56, okres Brno-město, PSČ 60200
od 28. 07. 2011 do 16. 07. 2012
Brno - Staré Brno, Pekařská 929/56, okres Brno-město, PSČ 62900
od 08. 03. 2005 do 28. 07. 2011
Brno, Blatnická 7, okres Brno-město, PSČ 62900
od 05. 05. 2000 do 08. 03. 2005


Název/Jméno: LOJKÁSEK JAROMÍR

IČO: 16661176

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 2000 do 18. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997

Adresa: Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1935/49, PSČ 71000
od 01. 09. 2008 do 18. 11. 2011
Slezská Ostrava, Keltičkova 49, PSČ 71000
od 11. 09. 2002 do 01. 09. 2008
Ostrava, Horymírova 112, okres Ostrava-město
od 16. 01. 1997 do 11. 09. 2002
Ostrava, Horymírova 112
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: BRÁZDIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 09. 2008 do 25. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 2000 do 01. 09. 2008

Adresa: Praha 4 - Michle, U Botiče 1391, PSČ 14000
od 01. 09. 2008 do 25. 04. 2012
Praha 4-Michle, U Botiče 1391, PSČ 14000
od 05. 05. 2000 do 01. 09. 2008


Název/Jméno: MUSIL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 01. 1997 do 21. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

Adresa: Kuřim, Dušínova 1798, okres Brno-venkov, PSČ 66434
od 03. 12. 2007 do 21. 01. 2011
Česká 253, okres Brno-venkov, PSČ 66431
od 05. 05. 2000 do 03. 12. 2007
Brno, Záhřebská 2, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Záhřebská 2
od 01. 05. 1992 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: NEZVAL BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 03. 1997 do 31. 08. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Karviná - Hranice, Žižkova 2804/11, PSČ 73301
od 11. 09. 2002 do 31. 08. 2004
Karviná-Hranice, Žižkov 1128/04
od 21. 03. 1997 do 11. 09. 2002
Karviná - Hranice, Žižkov 1128/04
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Karviná - Hranice, Žižkov 1128/04
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: SKOKAN VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 1997 do 22. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Na Černém vrchu 2, PSČ 15000
od 05. 05. 2000 do 22. 08. 2007
Praha, Na Černém vrchu 2
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Praha, Na Černém vrchu 2
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: ŠVUB JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 2000 do 27. 11. 2004

Adresa: Praha 5, Nad Bertramkou 6, PSČ 15000
od 05. 05. 2000 do 27. 11. 2004


Název/Jméno: MAZANEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 05. 2000 do 31. 08. 2004
Dozorčí rada - člen
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Holečkova 2650, PSČ 15000
od 05. 05. 2000 do 31. 08. 2004
Praha 5, Holečkova 2650
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Praha 5, Holečkova 2650
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: ROTT IVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Brno, Svážná 5, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Svážná 5
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: SKALICKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Brno, Haasova 11a, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Haasova 11a
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: MOTLÍČKOVÁ ŠTEFÁNIE

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Brno, Bohuslava Martinů 18, okres Brno-město
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Bohuslava Martinů 18, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Brno, Bohuslava Martinů 18
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: KNOT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1997 do 11. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 do 16. 01. 1997

Adresa: Ostrava, Píseční 15, okres Ostrava-město
od 16. 01. 1997 do 11. 09. 2002
Ostrava, Píseční 15, okres Ostrava-město
od 16. 07. 1996 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: PAVLAS ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Brno, Vyšehradská 3, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Vyšehradská 3
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: VÝTISKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1993 do 16. 07. 1996

Adresa: Ostrava - Poruba, Hlavní 855
od 28. 12. 1993 do 16. 07. 1996


Název/Jméno: Kindl Václav

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994

Adresa: Unhošť, Hřebenka 635
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: JETTMAR JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994

Adresa: Praha, Nad palatou 3
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: LAZAR LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 1992 do 17. 10. 1994

Adresa: Brno, bří Kotlanů 6
od 22. 12. 1992 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: POPEL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

Adresa: Liberec, Aloisina výšina 632
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 17. 10. 1994

Adresa: Moravské Budějovice, Šafaříkova 1257
od 01. 05. 1992 do 17. 10. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 1. 2013


Ověřování množství emisí skleníkových plynů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 5. 2005

Odpovědní zástupci: Herbert Kronberg

Zánik oprávnění:1. 6. 2006


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 5. 2003

Přerušení: od 09. 11. 2005 do 26. 07. 2006


Kominictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 4. 2003

Přerušení: od 01. 04. 2005 do 02. 09. 2005

Zánik oprávnění:2. 9. 2005


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2002

Obory činnosti: - pořádání kursů zavádění a prohlubování systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) a zavádění integrovaného systému řízení - jakost, ochrana životního prostředí (IMS)
od 24. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 24. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Lakýrnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002


Výroba kovových konstrukcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - pro průmyslové účely
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Tupý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - lakování
od 11. 03. 2002 do 27. 06. 2007
- svařování
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- tepelné zpracování
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Lojkásek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - zvedacího a dopravního zařízení
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- pecí, sušáren a hořáků
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Herbert Kronberg

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - pro speciální strojní zařízení v energetice - pro ekologii - čištění a úpravu vzduchu - měření emisí - likvidace emisí - pro vzorkování a úpravu vzorků materiálů
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Andrzej Macura

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti energetiky a ekologie
od 07. 04. 2006 do 30. 06. 2008
- výzkum a vývoj v oblasti ekologie výrobních procesů
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Brázdil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 3. 2002

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 06. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 06. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 06. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Tupý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Dalibor Faltýnek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Rostislav Slavotínek


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Zánik oprávnění:31. 10. 2000


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí výrobků a zařízení pro ekologii, zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií a pro likvidaci škodlivin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Rostislav Slavotínek

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998

Obory činnosti: -oblasti tepelně-technických,chemických a technickoekonomických parametrů tepelných a jaderných energetických zařízení (jiná měření a analýzy)
od 07. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení a jejich technickoekonomických parametrů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Musil

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Poradenství v metrologii

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Brázdil

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Poradenská činnost v oblasti izolačních systémů energetických strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1997

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Poradenská činnost v oblasti elektroenergetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1997

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1997

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- provozování garáží
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1997

Obory činnosti: - technická pomoc
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Herbert Kronberg

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Hana Žůrková

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Poradenská činnost v oblasti tepelné energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1997

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Poradenská činnost v oblasti elektrárenské chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Juraj Paulíny

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1997

Obory činnosti: - tepelné energetiky - elektrárenské chemie - elektroenergetiky - izolačních systémů energetických strojů a zařízení - v metrologii - v oblasti energetických zařízení - v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení a jejich techni
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Dalibor Faltýnek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Mgr. Jan Pomahač

Zánik oprávnění:20. 4. 2000


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 2. 1996


Pronájem movitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Musil

Zánik oprávnění:18. 7. 2001


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 2. 1994


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Lojkásek

Zánik oprávnění:10. 10. 2005


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 2. 1994

Obory činnosti: - sekretářské služby
od 25. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček - odkup pohledávek, postoupení pohledávek - operace směřující k řešení platební neschopnosti
od 25. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Maier

Zánik oprávnění:18. 7. 2001


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 2. 1994

Obory činnosti: - pronájem s následnou koupí najaté věci
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářského zařízení a výpočetní techniky
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Lasák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Maier

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Libor Maňák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Úřední měření

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Roman Kaleta

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 9. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Synek

Zánik oprávnění:31. 8. 2012


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Brázdil


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Synek


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: Projektování elektrických zařízení
od 17. 09. 2009
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 17. 09. 2009
Poskytování technických služeb
od 17. 09. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 17. 09. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 17. 09. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 17. 09. 2009
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 17. 09. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 05. 12. 2005
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 24. 04. 2002 do 17. 09. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 11. 03. 2002
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 11. 03. 2002
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Výroba kovových konstrukcí
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 06. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 18. 07. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 18. 07. 2001
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 11. 07. 2001
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 31. 10. 2000
Ubytovací služby
od 31. 05. 2000 do 17. 09. 2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 10. 11. 1999 do 17. 09. 2009
Testování, měření a analýzy
od 20. 07. 1998 do 17. 09. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 03. 09. 1997 do 17. 09. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 03. 09. 1997
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 01. 09. 1997 do 17. 09. 2009
Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie
od 20. 01. 1997 do 17. 09. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 16. 02. 1994 do 17. 09. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 16. 02. 1994
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 16. 02. 1994 do 17. 09. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 22. 03. 1993
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 22. 03. 1993
Velkoobchod a maloobchod
od 22. 03. 1993
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 22. 03. 1993
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Velkoobchod
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Zprostředkování obchodu
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Zprostředkování služeb
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Realitní činnost
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - pro dopravu kapalin a plynů
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- motorů a turbin
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zařízení s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- součástí pro převod otáčivého pohybu
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Juraj Paulíny

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 12. 12. 1996 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 12. 12. 1996 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 12. 12. 1996 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Herbert Kronberg

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - zpracování dat
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- služby databank
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Andrzej Macura

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- rozmnožování počítačových programů
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Pokora

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Zánik oprávnění:18. 7. 2001


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- hutním materiálem
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Dalibor Faltýnek

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - chemickými látkami a výrobky
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským, topenářským zbožím a hutním materiálem
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a náhradními díly pro opravu transformátorů a motorů
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- stavebním materiálem
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- nátěrovými hmotami
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- nátěrovými hmotami - železářským, instalatérským, topenářským zbožím a hutním materiálem - chemickými látkami a výrobky - elektrickými přístroji a náhradními díly pro opravy transformátorů a motorů
od 18. 07. 2001 do 20. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - v energetice
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- ve stavebnictví
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- v energetice
od 18. 07. 2001 do 20. 12. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Svoboda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900829

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1152893"ARTON, spol. s r.o."62062417Hradec Králové, Hradecká 1151, PSČ 50002
3254373R BOHEMIA, a.s.28971370Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7, PSČ 16200
741546Abellio Transport CZ Holding B.V.Utrecht, Laan van Puntenburg 100, 3511 ER, Nizozemské království
772605ACOMWARE s.r.o.25047965Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 14000
357025ADAMOVSKÉ STROJÍRNY A ŽELEZÁRNY a.s.27756262č.p. 496, 679 04 Adamov

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí