ORGREZ, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ORGREZ, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 852. Její identifikační číslo je 46900829 a sídlo firmy je Hudcova 321/76, Medlánky, 612 00 Brno.

Výpis z obchodního rejstříku ORGREZ, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 852

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5mscgfm

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Ověřování množství emisí skleníkových plynů
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Kominictví
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Povrchové úpravy a svařování kovů
Výroba kovových konstrukcí
Lakýrnictví
Správa a údržba nemovitostí
Ubytovací služby
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí...
Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí výrobků a...
Poradenství v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení...
Testování, měření a analýzy
Poradenství v metrologii
Poradenská činnost v oblasti izolačních systémů energetických...
Poradenská činnost v oblasti elektroenergetiky
Technické činnosti v dopravě
Nákup a prodej nemovitostí
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie
Poradenská činnost v oblasti elektrárenské chemie
Poradenská činnost v oblasti tepelné energetiky
Vyučování řízení motorových vozidel
Projektová činnost ve výstavbě
Pronájem movitých věcí
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Pronájem a půjčování věcí movitých
Pronájem motorových vozidel
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí...
Úřední měření
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Realitní činnost
Pronájem nebytových prostor
Velkoobchod
Zprostředkovatelská činnost
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: Hudcova 321/76, 61200 Brno

Adresy: Hudcova 321/76, Medlánky, 612 00 Brno
od 03. 01. 2013
Brno, Hudcova 76, PSČ 65797
od 31. 08. 2004 do 03. 01. 2013
Brno - Medlánky, Hudcova čp. 321,č.or.76, PSČ 65797
od 11. 09. 2002 do 31. 08. 2004
Brno, Hudcova 76, PSČ 65797
od 01. 12. 1993 do 11. 09. 2002
Brno, Plynárenská 3
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 06. 2014

  Valná hromada společnosti ORGREZ, a.s. přijala na svém zasedání konaném dne 10.08.2005 toto usnesení:Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i obchodního zákoníku přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti (akcií společnosti jež nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí méně než 10% (slovy: deset procent) základního kapitálu), na osobu hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.Určení hlavního akcionářeObchodní společnost ORGING Brno, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 76, PSČ 612 00, IČ: 25304780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, č. vložky 2006, je hlavním akcionářem ve smyslu § 183i obchodního zákoníku obchodní společnosti ORGREZ, a.s., se sídlem Brno, Hudcova 76, PSČ 657 97, IČ: 46900829, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 852.Údaj osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemPředstavenstvo společnosti ORGREZ, a.s. zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené hromadné listiny nahrazující listinné akcie, včetně výpisu ze seznamu akcionářů ORGREZ, a.s. z SCP ke dni 11.02.2003 a nabývajících listin, tj. smluv uzavřených ve dnech 05.03.2003, 10.03.2003, 19.03.2003, 27.05.2003, 16.06.2003, 18.06.2003, 30.06.2003 - dvě, 02.07.2003, 10.07.2003, 15.09.2003 - tři, 22.09.2003 - dvě, 13.01.2004, 19.01.2004 - tři, 20.01.2004, 23.01.2004, 03.02.2004, 16.02.2004, 29.04.2005 - pět, 02.05.2005, 25.05.2005 - čtyři, 27.05.2005, 03.06.2005 - dvě, 14.06.2005, 23.06.2005 - pět, 24.06.2005 - pět, a osvědčilo, že celkový počet akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 103600 ks, (slovy: jednosto tři tisíc šest set kusů) tj. 90,09% (slovy: devadesát celých devět setin procenta) z celkového počtu 115000 (slovy: jednosto patnáct tisíc) emitovaných akcií (všechny na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jedné (1) akcie), se kterými je spojeno 90,09% (slovy: devadesát celých devět setin procenta) hlasovacích práv, což bylo zjištěno i z listiny přítomných na této dnešní valné hromadě.Výše protiplnění určená podle § 183m), odst. 1, písmeno b), Obchodního zákoníkuHlavní akcionář poskytne za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 191,- Kč (slovy: jednosto devadesát jedna korun českých) za každou jednotlivou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m, odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku a je doložena znaleckým posudkem č. 2440-137/05 ze dne 01.07.2005 zpracovaného Znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. (vypracoval Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. a Ing. Pavel Sršeň). Tento posudek stanovil na základě použití kombinace metod ocenění (využití substanční hodnoty, odvození hodnoty z realizovaných transakcí, kapitalizovaných čistých výnosů) jako hodnotu jedné (1) akcie společnosti ORGREZ, a.s. ke dni ocenění cenu 191,- Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českých, za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.Lhůta pro poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle odst. 2 § 183m) obchodního zákoníku, nejpozději však do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy mu vznikla taková povinnost.Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi přešlých akcií, ledaže je prokázáno zastavení přešlých akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených přešlých akcií, zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnikým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. V době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případě v dodatečné dvaceticenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.Představenstvo společnosti upozorňuje na skutečnost, že v sídle společnosti je každý pracovní den v době od 09.00 hodin do 12.00 hodin a v době od 13.00 hodin do 14.00 hodin k nahlédnutí notářský zápis, který byl sepsán JUDr. Lubomírem Mikou č. NZ 552/2005.Závěry znaleckého posudku č. 2440-137/05 ze dne 01.07.2005 zpracovaného Znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. (vypracovali Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. a Ing. Pavel Sršeň).Výpočet hodnoty akcie z dílčích stanovených hodnot:Použitá metoda: Hodnota akcie na základě substanční metodyZjištěná hodnota akcie: 413 Kč, slovy: čtyřista třináct korun českých,Váhový koeficient: 2, slovy: dvaPoužitá metoda: Hodnota akcie odvozená z realizovaných obchodůZjištěná hodnota akcie: 185 Kč, slovy: jednosto osmdesát pět korun českýchVáhový koeficient: 3,5, slovy: tři celé pět desetinPoužitá metoda: Hodnota akcie na základě výnosového oceněníZjištěná hodnota akcie: 98 Kč, slovy: devadesát osm korun českýchVáhový koeficient: 4,5, slovy: čtyři celé pět desetinPoužitá metoda: Výsledná hodnota akcie dle váženého průměruZjištěná hodnota akcie: 191,50 Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českých, padesát haléřůVáhový koeficient: -----Použitá metoda: Výsledná hodnota akcieZjištěná hodnota akcie: 191 Kč, slovy: jednosto devadesát jedna korun českýchVáhový koeficient: -----
od 19. 09. 2005

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou dne 25.6.2004.
od 27. 11. 2004

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou 19.6.2003.
od 31. 08. 2004

  Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazujícíjednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou býtpřevodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo najejí výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinnýcenný papír.
od 11. 09. 2002

  Předloženy stanovy v platném znění schválené valnou hromadou25.1.2002.
od 11. 09. 2002

  Práva spojená s akciemi vykonává majitel (doručitel) akcie.
od 11. 09. 2002

  Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatémvalnou hromadou dne 26.1.2000.
od 05. 05. 2000

  Valná hromada konaná dne 26.6.1998 schválila změnu stanovspolečnosti.
od 01. 09. 1998

  Zapisuje se změna stanov schválená valnou hromadou dne28.11.1997.
od 08. 04. 1998

  Zapisuje se změna stanov schválené valnou hromadou dne27.6.1997.
od 16. 12. 1997

  Zapisuje se změna stanov čl.4.,čl.6.,čl.16.,čl.21 valnouhromadou 28.6.1996.
od 09. 12. 1996

  Změna stanov v čl.4 nové znění čl.32 odst.2, přijatá valnouhromadou 2.6.1995.
od 16. 07. 1996

  Ke dni 2. 9. 1994 byly předloženy stanovy společnosti v novémznění.
od 17. 10. 1994

  Podepisování:Za společnost podepisují společně předseda a místopředsedapředstavenstva nebo další člen představenstva, nebomístopředseda a další člen představenstva, nebo samostatnějeden člen představenstva pokud k tomu byl písemně pověřen.
od 17. 10. 1994 do 25. 01. 1995

  Akcie:- 100 425 ks akcií na majitele jm. hodnoty 1 000,- Kč- 1 ks akcie na jméno (akcie se zvláštními právy státu) jm. hodnoty 1 000,- Kč- 14 574 ks akcií zaměstnaneckých na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kč
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

  Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatémvalnou hromadou dne 28.10.1993.
od 01. 12. 1993

  l ks akcie na jméno je akcií se zvláštními právy státu
od 01. 12. 1993 do 05. 05. 2000

  Podle usnesení valné hromady ze dne 31.8.1992 schvaluje se změnaa doplnění stanov v čl. 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 23, 37, 38, 39,44, 46.
od 22. 12. 1992

  Základní jmění: 100,426.000,-- Kčsjeho rozdělení: 100.425 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs na majitele 1 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs se zvl. právy
od 22. 12. 1992 do 17. 10. 1994

  Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti.
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

  Základní jmění společnosti činí 97,687.000,-- Kčs.
od 01. 05. 1992 do 01. 01. 1999

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeské energetické závody, Praha.
od 01. 05. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 97.686 akciína majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 1 akcii najméno jmenovité hodnoty 1.000,-- Kčs (akcie se zvláštními právystátu)
od 01. 05. 1992 do 22. 12. 1992

Akcie

Počet: 115 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 10. 2016

Počet: 115 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 02. 2014 do 03. 10. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: BUSINESS TECHNOLOGY CORPORATION a.s.

IČO: 24682063

Adresa: Praha 1 - Staré Město, Husova 241/7, PSČ 11000
od 31. 08. 2012
Brno - Žabovřesky, Minská 3173/38, PSČ 61600
od 21. 09. 2011 do 31. 08. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 09. 2011


Název/Jméno: ORGING Brno a.s.

IČO: 25304780

Adresa: Brno, Hudcova 76, PSČ 61200
od 01. 09. 2008 do 21. 09. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2008 do 21. 09. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŽŮRKOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 01. 2011

Adresa: Gorkého 87/44, Veveří, 602 00 Brno
od 11. 02. 2014
Brno, Gorkého /44, PSČ 60200
od 21. 01. 2011 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: HRADÍLEK JAROSLAV

IČO: 66941814

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 03. 2016

Adresa: Čtvrtě 317/2, Nový Lískovec, 634 00 Brno
od 18. 03. 2016


Název/Jméno: SYNEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 09. 2002 do 27. 11. 2004

Adresa: Pavlovská 510/7, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 11. 02. 2014
Brno, Pavlovská /7, PSČ 62300
od 18. 11. 2011 do 11. 02. 2014
Brno - Kohoutovice, Pavlovská 510/7
od 31. 08. 2004 do 27. 11. 2004
Brno 34, Slunečná 6, PSČ 63400
od 11. 09. 2002 do 31. 08. 2004


Název/Jméno: HRUBÝ LEO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 11. 2011

Adresa: Okružní 891/14, Borovina, 674 01 Třebíč
od 11. 02. 2014
Třebíč, Okružní 891, PSČ 67401
od 18. 11. 2011 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: ŘÍHA VLADIMÍR

IČO: 16720822

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 2015 do 18. 03. 2016

Adresa: Na Fialce II 1693/14, Řepy, 163 00 Praha 6
od 05. 05. 2015 do 18. 03. 2016


Název/Jméno: HRADIL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 04. 2012 do 05. 05. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 09. 2008 do 25. 04. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 05. 05. 2000 do 01. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 17. 10. 1994

Adresa: Otevřená 331/2, Žebětín, 641 00 Brno
od 11. 02. 2014 do 05. 05. 2015
Brno - Žebětín, Otevřená 331/2, PSČ 64100
od 18. 11. 2011 do 11. 02. 2014
Brno - Žebětín, Otevřená 331/2, PSČ 63500
od 12. 01. 2001 do 18. 11. 2011
Brno, Kuršova 7, okres Brno-město, PSČ 63500
od 05. 05. 2000 do 12. 01. 2001
Brno, Kuršova 7
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994
Brno, Filipova 7
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 04. 2012 do 05. 05. 2015

Adresa: U židovského hřbitova 1043/10, Uhříněves, 104 00 Praha 10
od 11. 02. 2014 do 05. 05. 2015
Praha - Uhříněves, U Židovského hřbitova 1043/10, PSČ 10400
od 25. 04. 2012 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2012

Adresa: Erbenova 909/3, 678 01 Blansko
od 11. 02. 2014
Rájec - Jestřebí, O. Blažka 328, PSČ 67902
od 16. 07. 2012 do 11. 02. 2014


Název/Jméno: JAHŮDKA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2008 do 05. 05. 2015
Dozorčí rada - člen
od 31. 08. 2004 do 30. 05. 2008

Adresa: Ostravská 220, Město, 735 11 Orlová
od 26. 01. 2013 do 05. 05. 2015
Orlová - Město, Ostravská 220, okres Karviná, PSČ 73511
od 30. 05. 2008 do 26. 01. 2013
Havířov - Šumbark, Jedlová 495/6, okres Karviná
od 31. 08. 2004 do 30. 05. 2008


Název/Jméno: MAŇÁK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2012 do 16. 07. 2012

Adresa: Havířov, Nákupní 474/13, PSČ 73601
od 15. 02. 2012 do 16. 07. 2012


Název/Jméno: ŠKACH MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2007 do 18. 11. 2011

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Dlouhá 2385, PSČ 27201
od 22. 08. 2007 do 18. 11. 2011


Název/Jméno: VALENTA STANISLAV

IČO: 88538214

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1997 do 18. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

Adresa: Česká 252, PSČ 66431
od 18. 11. 2011 do 18. 11. 2011
Česká 252, okres Brno-venkov, PSČ 66431
od 05. 05. 2000 do 18. 11. 2011
Brno, Kosmonautů 15, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Kosmonautů 15
od 01. 05. 1992 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: SKŘIVÁNKOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 2000 do 16. 07. 2012

Adresa: Brno - Staré Brno, Pekařská 929/56, okres Brno-město, PSČ 60200
od 28. 07. 2011 do 16. 07. 2012
Brno - Staré Brno, Pekařská 929/56, okres Brno-město, PSČ 62900
od 08. 03. 2005 do 28. 07. 2011
Brno, Blatnická 7, okres Brno-město, PSČ 62900
od 05. 05. 2000 do 08. 03. 2005


Název/Jméno: MUSIL JIŘÍ

IČO: 1358707

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 01. 1997 do 21. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

Adresa: Kuřim, Dušínova 1798, okres Brno-venkov, PSČ 66434
od 03. 12. 2007 do 21. 01. 2011
Česká 253, okres Brno-venkov, PSČ 66431
od 05. 05. 2000 do 03. 12. 2007
Brno, Záhřebská 2, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Záhřebská 2
od 01. 05. 1992 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: BRÁZDIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 09. 2008 do 25. 04. 2012
Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 2000 do 01. 09. 2008

Adresa: Praha 4 - Michle, U Botiče 1391, PSČ 14000
od 01. 09. 2008 do 25. 04. 2012
Praha 4-Michle, U Botiče 1391, PSČ 14000
od 05. 05. 2000 do 01. 09. 2008


Název/Jméno: LOJKÁSEK JAROMÍR

IČO: 16661176

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 2000 do 18. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997

Adresa: Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1935/49, PSČ 71000
od 01. 09. 2008 do 18. 11. 2011
Slezská Ostrava, Keltičkova 49, PSČ 71000
od 11. 09. 2002 do 01. 09. 2008
Ostrava, Horymírova 112, okres Ostrava-město
od 16. 01. 1997 do 11. 09. 2002
Ostrava, Horymírova 112
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: NEZVAL BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 03. 1997 do 31. 08. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Karviná - Hranice, Žižkova 2804/11, PSČ 73301
od 11. 09. 2002 do 31. 08. 2004
Karviná-Hranice, Žižkov 1128/04
od 21. 03. 1997 do 11. 09. 2002
Karviná - Hranice, Žižkov 1128/04
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Karviná - Hranice, Žižkov 1128/04
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: MAZANEC JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 05. 05. 2000 do 31. 08. 2004
Dozorčí rada - člen
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Holečkova 2650, PSČ 15000
od 05. 05. 2000 do 31. 08. 2004
Praha 5, Holečkova 2650
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Praha 5, Holečkova 2650
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: SKOKAN VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 1997 do 22. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997

Adresa: Praha 5, Na Černém vrchu 2, PSČ 15000
od 05. 05. 2000 do 22. 08. 2007
Praha, Na Černém vrchu 2
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Praha, Na Černém vrchu 2
od 01. 12. 1993 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: ŠVUB JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 05. 2000 do 27. 11. 2004

Adresa: Praha 5, Nad Bertramkou 6, PSČ 15000
od 05. 05. 2000 do 27. 11. 2004


Název/Jméno: ROTT IVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Brno, Svážná 5, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Svážná 5
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: MOTLÍČKOVÁ ŠTEFÁNIE

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Brno, Bohuslava Martinů 18, okres Brno-město
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Bohuslava Martinů 18, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Brno, Bohuslava Martinů 18
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: SKALICKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 03. 1997 do 05. 05. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 21. 03. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Brno, Haasova 11a, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Haasova 11a
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: KNOT JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1997 do 11. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 16. 07. 1996 do 16. 01. 1997

Adresa: Ostrava, Píseční 15, okres Ostrava-město
od 16. 01. 1997 do 11. 09. 2002
Ostrava, Píseční 15, okres Ostrava-město
od 16. 07. 1996 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: PAVLAS ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Brno, Vyšehradská 3, okres Brno-město
od 16. 01. 1997 do 05. 05. 2000
Brno, Vyšehradská 3
od 17. 10. 1994 do 16. 01. 1997


Název/Jméno: VÝTISKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 1993 do 16. 07. 1996

Adresa: Ostrava - Poruba, Hlavní 855
od 28. 12. 1993 do 16. 07. 1996


Název/Jméno: JETTMAR JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994

Adresa: Praha, Nad palatou 3
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: KINDL VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994

Adresa: Unhošť, Hřebenka 635
od 01. 12. 1993 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: LAZAR LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 1992 do 17. 10. 1994

Adresa: Brno, bří Kotlanů 6
od 22. 12. 1992 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: SEDLÁK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 17. 10. 1994

Adresa: Moravské Budějovice, Šafaříkova 1257
od 01. 05. 1992 do 17. 10. 1994


Název/Jméno: POPEL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993

Adresa: Liberec, Aloisina výšina 632
od 01. 05. 1992 do 01. 12. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 1. 2013


Ověřování množství emisí skleníkových plynů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 5. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Lojkásek

Zánik oprávnění:1. 6. 2006


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 5. 2003

Přerušení: od 09. 11. 2005 do 26. 07. 2006


Kominictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 4. 2003

Přerušení: od 01. 04. 2005 do 02. 09. 2005

Zánik oprávnění:2. 9. 2005


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 4. 2002

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 24. 04. 2002 do 30. 06. 2008
- pořádání kursů zavádění a prohlubování systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) a zavádění integrovaného systému řízení - jakost, ochrana životního prostředí (IMS)
od 24. 04. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti energetiky a ekologie
od 07. 04. 2006 do 30. 06. 2008
- výzkum a vývoj v oblasti ekologie výrobních procesů
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - pro speciální strojní zařízení v energetice - pro ekologii - čištění a úpravu vzduchu - měření emisí - likvidace emisí - pro vzorkování a úpravu vzorků materiálů
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - pecí, sušáren a hořáků
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- zvedacího a dopravního zařízení
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - tepelné zpracování
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- svařování
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- lakování
od 11. 03. 2002 do 27. 06. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kovových konstrukcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002

Obory činnosti: - pro průmyslové účely
od 11. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Lakýrnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 3. 2002


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 3. 2002

Obory činnosti: - úklid bytových a nebytových prostor
od 06. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 06. 03. 2002 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 06. 03. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 5. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Stanislav Valenta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Marek Pavlas

Zánik oprávnění:31. 10. 2000


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Stanislav Valenta


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Martin Jahůdka


Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 10. 1999

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Montáž, údržba, opravy a úpravy mechanických částí výrobků a zařízení pro ekologii, zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií a pro likvidaci škodlivin

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 9. 1999

Zánik oprávnění:14. 1. 2002


Poradenství v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení a jejich technickoekonomických parametrů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Andrzej Macura

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 7. 1998

Obory činnosti: -oblasti tepelně-technických,chemických a technickoekonomických parametrů tepelných a jaderných energetických zařízení (jiná měření a analýzy)
od 07. 02. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Herbert Kronberg

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství v metrologii

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 1998

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Poradenská činnost v oblasti izolačních systémů energetických strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1997

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Poradenská činnost v oblasti elektroenergetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1997

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1997

Obory činnosti: - provozování garáží
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- provozování parkovišť
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Rostislav Slavotínek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1997

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 9. 1997

Obory činnosti: - inženýrská a investorská činnost
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Rostislav Slavotínek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1997

Obory činnosti: - tepelné energetiky - elektrárenské chemie - elektroenergetiky - izolačních systémů energetických strojů a zařízení - v metrologii - v oblasti energetických zařízení - v oblasti dodávek a rekonstrukcí energetických zařízení a jejich techni
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Stanislav Valenta

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti elektrárenské chemie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1997

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Poradenská činnost v oblasti tepelné energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 1. 1997

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 9. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Maier

Zánik oprávnění:20. 4. 2000


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 2. 1996


Pronájem movitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994

Zánik oprávnění:18. 7. 2001


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Skokan

Zánik oprávnění:10. 10. 2005


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ludmila Skřivánková


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 2. 1994

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářského zařízení a výpočetní techniky
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Brázdil

Zánik oprávnění:18. 7. 2001


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 2. 1994

Obory činnosti: - poskytování úvěrů a půjček - odkup pohledávek, postoupení pohledávek - operace směřující k řešení platební neschopnosti
od 25. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 25. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Marek Pavlas

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Stanislav Valenta

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 11. 1993


Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:15. 9. 1993

Zánik oprávnění:31. 8. 2012


Úřední měření

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:15. 9. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - ve stavebnictví
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- v energetice
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- v energetice
od 18. 07. 2001 do 20. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - nátěrovými hmotami
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- stavebním materiálem
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a náhradními díly pro opravu transformátorů a motorů
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským, topenářským zbožím a hutním materiálem
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 20. 12. 2006 do 30. 06. 2008
- nátěrovými hmotami - železářským, instalatérským, topenářským zbožím a hutním materiálem - chemickými látkami a výrobky - elektrickými přístroji a náhradními díly pro opravy transformátorů a motorů
od 18. 07. 2001 do 20. 12. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Zánik oprávnění:11. 7. 2001


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- hutním materiálem
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Brázdil

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Brázdil

Zánik oprávnění:18. 7. 2001


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - rozmnožování počítačových programů
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- implementace software
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Pouzar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - služby databank
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- správa sítí
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 18. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 12. 12. 1996 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 12. 12. 1996 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 12. 12. 1996 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: - součástí pro převod otáčivého pohybu
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- zařízení s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- motorů a turbin
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- pro dopravu kapalin a plynů
od 11. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Pavel Březa

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Obory činnosti: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 24. 04. 2002 do 17. 09. 2009
Výroba kovových konstrukcí
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 11. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 06. 03. 2002 do 17. 09. 2009
Ubytovací služby
od 31. 05. 2000 do 17. 09. 2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 10. 11. 1999 do 17. 09. 2009
Testování, měření a analýzy
od 20. 07. 1998 do 17. 09. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 03. 09. 1997 do 17. 09. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 01. 09. 1997 do 17. 09. 2009
Činnost technických poradců v oblasti chemie, energetiky a metrologie
od 20. 01. 1997 do 17. 09. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 16. 02. 1994 do 17. 09. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 16. 02. 1994 do 17. 09. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Realitní činnost
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Zprostředkování služeb
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Zprostředkování obchodu
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Velkoobchod
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 03. 1993 do 17. 09. 2009


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Roman Kaleta


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Andrzej Macura


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900829

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2697372"ALFAMEDICA spol. s r.o."47715464Rokycany, Jeřabinova 201/III
1497647"ARTON, spol. s r.o." v likvidaci62062417Hradecká 1151/9, 500 03 Hradec Králové
248304"Bytové družstvo Chládkova 26"26288095Chládkova 2019/26c, Žabovřesky, 616 00 Brno
2052807"J&T*,pražská stavební akciová splečnost" v likvidaci47116731pplk. Sochora 5/435, 170 00 Praha
1701948"ORG-EKO, společnost s ručením omezeným"60779136Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 1853/31, PSČ 71000
336824524IT s.r.o.27759598Ostrožná 264/3, Město, 746 01 Opava
22017392xDZ spol. s r.o.27897567Praha 6 - Střešovice, Nad hradním vodojemem 13/33, PSČ 16200
31239033R BOHEMIA, a.s.28971370Křenova 438/7, 162 00 Praha 616
16959684x4 road CZ s.r.o.28569920Ostrava - Mariánské Hory, Tovární 586/6, PSČ 70900
38386A-A West End Realities, s.r.o. v likvidaci25787705Šmeralova 31/170, 170 00 Praha
2479673A. Q. Pharma s.r.o.49550837Tovární 157, 277 11 Neratovice
740521ABATIS a.s.45274363Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5
3335188ABG STRATEGY, a.s.25095081Praha 3, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000
878623AC NEHODOVÝ SERVIS s.r.o. v likvidaci27462820Na Občinách 959/2, 500 09 Hradec Králové 9
1905904Adast Systems, a.s.46995919č.p. 496, 679 04 Adamov
1271299ADE Solutions, s.r.o.27204928Praha 5 - Smíchov, V Cibulkách 361/48, PSČ 15000
1338850ADMINISTRATION OF ASSETS, a.s.27563472Národních hrdinů 3146/22B, 690 02 Břeclav
1653958AGENTURA O.K. - K.O. a.s. v likvidaci63079101Praha 1, Na Florenci 19
1943265Agentura XY, s.r.o.26007096Svaté Anežky České 32, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
2332014AGRAS Želatovice,a.s.25360663č.p. 203, 751 16 Želatovice
1100229Agro Brteč, spol. s r.o.25252658Brteč 27, 566 01 Vysoké Mýto
2824609AGROOS, spol. s r.o.46973923Ke Spravedlnosti 657, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
258847Agtech s.r.o.5171750Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
660731AK ROTT s.r.o.29379474Brno - Staré Brno, Křížová 96/18, PSČ 60300
2211640AKTIVA, a.s.25225511Kaznějov 125, okres Plzeň-sever, PSČ 33151

Související osoby

#NázevICOAdresa
447128ABERLOVÁ MARIE75396815Smetanova 2645/72, 78501 Šternberk
28921ABRAHAM JAN68043201712, 76363 Halenkovice
885819ABRAHÁM ZDENĚK62973398Na Borku 1589, 27309 Kladno
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
142770ADAMCOVÁ ZDEŇKA66516498Leskauerova 2856/10, 62800 Brno
150159ADÁMEK JAN74004603Chrudimská 146, 53002 Pardubice
123676ALBRECHT KAREL14572214Větrná 1811/22, 79201 Bruntál
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
541481ANDĚL FRANTIŠEK67286755Přecechtělova 2242/9, 15500 Praha
349284ANDĚL JAROSLAV14714876U Bachmače 1495/19, 32600 Plzeň
304472ANDIĽ ANTON13856511311, 33845 Strašice
161209ANDRES JAN88926095Pešlova 94/6, 19000 Praha
1054099ANTONČÍK VILÉM48718092Bobrovnická 343/70, 72528 Ostrava
134177ANTOŠ MARTIN68866631Přístavní 1347/19, 17000 Praha
724801ANTOŠ RADEK4425907721, 40002 Malečov
1269108ANTOŠÍK LUBOMÍR18667554Lomecká 1434, 19016 Praha
804910ANTOŠÍK LUBOMÍR18667554Lomecká 1434, 19016 Praha
148132AUBRECHT PETR86984357Tymákovská 842, 33701 Rokycany
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
909004BAČA DUŠAN13051652Vracov, 69642, Vracov, Starce, 1019
587558BAKEŠ LIBOR64222764Rubešova 1187, 53701 Chrudim
256049BALCAR JAN66272459Severní 758/38, 50003 Hradec Králové
308608BALOUN MARTIN45446580Palackého 1089/56, 66902 Znojmo
678807BALOUNOVÁ ALENA69481318Nad Kolčavkou 2241/6A, 19000 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Fyzická osoba: Eva Kolomazníková13853848Karla Steinera 866/34, 31800 Plzeň
Fyzická osoba: Hostaš Jan, Mgr., advokát66255562Máchova 29 , 301 00 Plzeň
Fyzická osoba: Marie Kubíková66375282Sokolovská 259/30, 36005 Karlovy Vary
Firma: MUDr. Tamara Staňová s.r.o.4353315Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Firma: TIPSPORT a.s.18600824Politických vězňů 156/21, 266 01 Beroun
Firma: Hilsha s.r.o.27595749Praha 8 - Čimice, Čimická 61, PSČ 18000
Fyzická osoba: Le Thanh Nghi4676147162, 40747 Šluknov
Fyzická osoba: Robert Žižka87958830Na Skalkách 952, 27711 Neratovice
Fyzická osoba: Ing. Ivana Kostecká69579393Rytířova 813/23, 14300 Praha
Firma: Elektroservis expres Kučera, s.r.o.25943812U Potoka 776, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Fyzická osoba: Štefan Beňák10047123Karlovy Vary, 36017, , Jabloňová, 252/8
Firma: FORTUNA GAME a.s.43003575Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Fyzická osoba: PhDr. Karel Havlík4770686436, 33901 Dolany
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: HANSA spol. s r.o. v likvidaci46972692Uherské Hradiště, Svatováclavská 894
Firma: NORD BOHEMIA TRADING, spol. s r.o. v likvidaci40230741Ústí nad Labem, Mírová I
Firma: EPONA-B spol. s r.o. v likvidaci62525051J.P.Koubka 81, 388 01 Myštice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1967454AB PORTAFER, s.r.o.26251833Palackého třída 320/161, Medlánky, 612 00 Brno
932086AMULET RACING TEAM68726210Palackého třída 483/155, Medlánky, 612 00 Brno
448773AZ Cert EU s.r.o.26975831Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno
1276291BETA Audit spol. s r.o.25313452Palackého třída 318/159, 61200 Brno
3334832BETA Brno, a.s.44990880Palackého třída 318/159, 61200 Brno
3371792BETA Produkt spol. s r.o.25591223Palackého třída 318/159, 61200 Brno
442974BRNOCAR a.s.26241439Brno, Palackého třída 155, PSČ 61200
3434047D+K profil, s.r.o.64507360Palackého třída 318/159, 61200 Brno
2615064DINERO FINANCE s.r.o.4712595Palackého třída 318/159, 61200 Brno
2990523DINERO GROUP s.r.o.26922690Palackého třída 318/159, 61200 Brno
1728417DN FORMED Brno s.r.o.46982604Brno, Hudcova 76a, PSČ 61248
827450EGS, s.r.o.25560557Hudcova 487/76a, Medlánky, 612 00 Brno
1099384EGÚ Brno, a.s.46900896Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
2430117EKOMONTÁŽE CZ, s.r.o.26233487Palackého třída 318/159, 61200 Brno
1489325EURO EGU, a.s.48532860Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1946049EUROMOBIL CZ, s.r.o. v likvidaci60708484Brno, Hudcova 76, PSČ 61200
1334637FMS Moravia s.r.o.27661512Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1725593GAWEL SCHOOL, v.o.s.49969587Palackého třída 318/159, 61200 Brno
3264144IMAGE IMPORTS, s.r.o. v likvidaci60701102Hudcova 321/76, 61200 Brno
3434730JG Assets, a.s.44015712Palackého třída 318/159, 61200 Brno
473491JG Ideas spol. s r.o.28549180Palackého třída 318/159, 61200 Brno
2328562JG Reality spol. s r.o.25311204Palackého třída 318/159, 61200 Brno
2991673KAS BRNO, spol. s r. o. - v likvidaci18825907Hudcova 321/76, 61200 Brno
965208Klub přátel kultury a sportu BETA Brno65841484Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1577052MOLTEC s.r.o.60696711Hudcova 487/76A, 61200 Brno

Fyzické osoby v okolí