Oseva Agri Chrudim, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Oseva Agri Chrudim, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 806. Jeho identifikační číslo je 47452471

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Oseva Agri Chrudim, a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 806

Identifikační číslo:47452471

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: a5pfebn

Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Kovářství, podkovářství
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Výroba krmiv a krmných směsí
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez...
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Práce autojeřábem
Dřevovýroba
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní zvláštní linková -...
Hubení škodlivých rostlin a potlačování škodlivých činitelů jedy
Zemní práce
Přípravné práce pro stavby
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba a opravy zemědělských strojů
Řeznictví a uzenářství
Opravy zemědělských strojů
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost
Provoz malé vodní elektrárny
Výroba zemědělských strojů

Adresa společnosti

Sídlo: Kočí 159, PSČ 53861
od 25. 07. 2011
Chrudim, Palackého třída 892, PSČ 53701
od 28. 08. 2004 do 25. 07. 2011
Chrudim IV, Palackého 892
od 01. 09. 1992 do 28. 08. 2004
159, 53861 Kočí

Skutečnosti

  Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem na adrese Kočí 159, PSČ 538 61, IČO 47452471, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností Zemědělská společnost Luže, a.s., se sídlem na adrese Svatopluka Čecha 396, 538 54 Luže, IČO 25938606, a DOUBRAVA a.s., se sídlem na adrese čp. 159, 538 61 Kočí, IČO 48173045.
od 01. 01. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 04. 2014 do 28. 07. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 11. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 03. 2014 do 28. 07. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 11. 03. 2014 do 16. 04. 2014

  Mimořádná valná hromady společnosti rozhodla v souladu s ustanovením §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem Kočí 159, PSČ 53861, IČO 47452471 (dále jen „Společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 53125 Pardubice, IČO 46504940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 621 (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle předložení kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na majitele, a to 82 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 35.040 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 117.040.000,- Kč, tj. 92,029 % základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnost, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9 odst. 1 stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotu akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 92,029 %.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, a to znamená všechny akcie vydané Společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.026,80 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 1,026,805,20 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znalecký posudkem č. 2132-2/13 ze dne 20.2.2013 vypracovaným A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 60200, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00 IČ 60717068 (dále jen „obchodník“), a to do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 04. 04. 2013 do 11. 06. 2013

  Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 5.6.1993.
od 22. 07. 1993 do 04. 05. 1998

  Valná hromada rozhodla dne 24.9.1992 o změně stanov.
od 10. 12. 1992 do 22. 07. 1993

  Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 113.216.000,--.Základní jmění společnosti je rozděleno na 45.286 akcií namajitele a 67.930 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovitéhodnoty.
od 10. 12. 1992 do 17. 05. 1993

  Údaje o zřízení:Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 15.8.1992 arozhodnutím ustavující valné hromady dne 15.8.1992.
od 01. 09. 1992

  Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 106.031.000,--.Základní jmění je rozvrženo na 106 031 akcií v nominální hodnotěpo Kčs 1.000,--, 63 619 akcií je na jméno, 42 412 akcií namajitele.
od 01. 09. 1992 do 10. 12. 1992

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 7000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 127170000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 7000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 11. 2013 do 30. 11. 2013

Počet: 1 ks v hodnotě: 127170000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 11. 2013 do 30. 11. 2013

Počet: 82 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 09. 2002 do 17. 09. 2002

Počet: 45 177 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 09. 2002 do 17. 09. 2002

Počet: 127 177 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 12. 07. 1995 do 12. 07. 1995

Počet: 50 874 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 06. 04. 1995 do 06. 04. 1995

Počet: 76 303 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 04. 1995 do 06. 04. 1995

Počet: 48 979 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 18. 07. 1994 do 18. 07. 1994

Počet: 73 468 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 18. 07. 1994 do 18. 07. 1994

Počet: 73 469 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 17. 05. 1993 do 17. 05. 1993

Počet: 46 104 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 17. 05. 1993 do 17. 05. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: Cerea, a.s.

IČO:46504940

Adresa: Pardubice, Dělnická 384, PSČ 53125
od 11. 06. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 06. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TUREK FRANTIŠEK

IČO: 10085254

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2011 do 16. 04. 2014

Adresa: Licomělice 20, 538 03 Načešice
od 28. 07. 2015
Načešice - Licomělice 20, PSČ 53803
od 03. 03. 2011 do 16. 04. 2014


Název/Jméno: MÁLKOVÁ RENÁTA

IČO: 40570363

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2013 do 16. 04. 2014

Adresa: V Kaštance 757, 538 21 Slatiňany
od 19. 02. 2015
V Kaštance 757, 538 21 Slatiňany
od 11. 06. 2013 do 16. 04. 2014


Název/Jméno: PILAŘ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2009 do 19. 02. 2015
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2004 do 10. 08. 2009

Adresa: Opletalova 386, Chrudim II, 537 01 Chrudim
od 16. 04. 2014 do 19. 02. 2015
Chrudim, Opletalova 386, PSČ 53701
od 28. 08. 2004 do 16. 04. 2014


Název/Jméno: NECHVÍLE TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 04. 2014

Adresa: č.p. 226, 534 01 Chvojenec
od 16. 04. 2014


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2014

Adresa: č.p. 132, 257 24 Ostředek
od 16. 04. 2014


Název/Jméno: VÁVRA ANTONÍN

IČO: 64380980

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 03. 2014
Dozorčí rada - místopředseda představenstva
od 31. 07. 2013 do 11. 03. 2014

Adresa: Čs. armády 237, Chrudim III, 537 01 Chrudim
od 31. 07. 2013


Název/Jméno: HÁJEK PETR

IČO: 18431631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2011 do 16. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2009 do 03. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 08. 2008 do 10. 08. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 2007 do 07. 08. 2008

Adresa: Nezvalova 845, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
od 25. 10. 2013 do 16. 04. 2014
Chrudim, Nezvalova 845, PSČ 53701
od 25. 07. 2011 do 25. 10. 2013
Chrudim, Nezvalova 845, PSČ 53701
od 19. 07. 2007 do 03. 03. 2011


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 65962621

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 08. 2011 do 16. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2011 do 12. 08. 2011

Adresa: Na Sibiři 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
od 29. 06. 2013 do 16. 04. 2014
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři 559, PSČ 58401
od 25. 07. 2011 do 29. 06. 2013


Název/Jméno: SÝKORA MILAN

IČO: 16930991

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 2013 do 28. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2011 do 11. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 08. 2008 do 12. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2007 do 07. 08. 2008

Adresa: Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim
od 04. 03. 2013 do 28. 07. 2015
Chrudim III., Čs. Armády 610, PSČ 53701
od 19. 07. 2007 do 04. 03. 2013


Název/Jméno: BREJNÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2007 do 10. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 02. 2004 do 19. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1998 do 17. 02. 2004

Adresa: U Hřiště 138, 273 26 Olovnice
od 04. 03. 2013
Olovnice, U Hřiště 138, PSČ 27326
od 19. 07. 2007 do 04. 03. 2013
Olovnice, U hřiště 138, PSČ 27326
od 04. 05. 1998 do 19. 07. 2007


Název/Jméno: KUČERA ZDENĚK

IČO: 40126749

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 08. 2009 do 11. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2007 do 10. 08. 2009
Prokura - prokurista
od 08. 04. 2004 do 19. 07. 2007

Adresa: třída Edvarda Beneše 1425/17, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
od 04. 03. 2013 do 11. 06. 2013
Hradec Králové, Tř. Edvarda Beneše 1425, PSČ 50012
od 08. 04. 2004 do 04. 03. 2013


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2010 do 25. 07. 2011

Adresa: Prostějov, Winklerova 2259/23, PSČ 79601
od 16. 09. 2010 do 25. 07. 2011


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2009 do 16. 09. 2010

Adresa: Výšovice 165, PSČ 79809
od 10. 08. 2009 do 16. 09. 2010


Název/Jméno: BENADA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 08. 2009 do 31. 07. 2013

Adresa: Volenice 96, PSČ 38716
od 10. 08. 2009 do 31. 07. 2013


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 08. 2008 do 10. 08. 2009

Adresa: Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 79604
od 07. 08. 2008 do 10. 08. 2009


Název/Jméno: TŮMA FRANTIŠEK

IČO: 67939279

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2007 do 07. 08. 2008

Adresa: Chotěboř, Lipová 1629, PSČ 58301
od 19. 07. 2007 do 07. 08. 2008


Název/Jméno: DOMÁČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1998 do 19. 07. 2007

Adresa: Hlinsko v Č., Fügnerova 937, PSČ 53901
od 08. 04. 2004 do 19. 07. 2007
Hlinsko v Č., Jiráskova 1332, PSČ 53901
od 17. 02. 2004 do 08. 04. 2004
Hlinsko v Č., Jiráskova 1332
od 04. 05. 1998 do 17. 02. 2004


Název/Jméno: VAŠÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1998 do 19. 07. 2007

Adresa: Hlinsko v Č., Luční 1357, PSČ 53901
od 17. 02. 2004 do 19. 07. 2007
Hlinsko v Č., Luční 1357
od 04. 05. 1998 do 17. 02. 2004


Název/Jméno: VÍTĚZ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 05. 1998 do 19. 07. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 1995 do 04. 05. 1998

Adresa: Hradec Králové 12, Pod Zámečkem 1406, PSČ 50012
od 17. 02. 2004 do 19. 07. 2007
Hradec Králové 12, Pod Zámečkem 1406
od 04. 05. 1998 do 17. 02. 2004
Hradec Králové 12, Pod Zámečkem 1406
od 12. 07. 1995 do 04. 05. 1998


Název/Jméno: VELECHOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 05. 1998 do 19. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1998 do 04. 05. 1998

Adresa: Pardubice, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 53002
od 17. 02. 2004 do 19. 07. 2007
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2613
od 29. 04. 1998 do 17. 02. 2004


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 43695761

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 do 28. 08. 2004

Adresa: Hrochův Týnec - Dolní Bezděkov 46, PSČ 53862
od 17. 02. 2004 do 28. 08. 2004
Hrochův Týnec - Dolní Bezděkov 46
od 18. 02. 2002 do 17. 02. 2004


Název/Jméno: ZOUBEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1998 do 18. 02. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 1994 do 04. 05. 1998

Adresa: Slatiňany, V Kaštance 757
od 04. 05. 1998 do 18. 02. 2002
Slatiňany, V Kaštance 757
od 18. 07. 1994 do 04. 05. 1998


Název/Jméno: ŘEHOUNEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1998 do 17. 02. 2004

Adresa: Choteč 69
od 04. 05. 1998 do 17. 02. 2004


Název/Jméno: KUNC STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 05. 1998 do 17. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 1997 do 04. 05. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 09. 1992 do 17. 02. 2004

Adresa: Slatiňany, Čechova 759
od 08. 10. 1997 do 17. 02. 2004
Slatiňany, Čechova 759
od 01. 09. 1992 do 17. 02. 2004


Název/Jméno: TEPLÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 1997 do 29. 04. 1998

Adresa: Praha 1, Masarykovo nábř. 18
od 08. 10. 1997 do 29. 04. 1998


Název/Jméno: MIKAN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1995 do 04. 05. 1998

Adresa: Chrudim III., U stadionu 724
od 12. 07. 1995 do 04. 05. 1998


Název/Jméno: ADÁMEK JIŘÍ

IČO: 74696424

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 1994 do 04. 05. 1998

Adresa: Chrudim IV., Palackého 892
od 30. 11. 1994 do 04. 05. 1998


Název/Jméno: ŠTOLL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 do 04. 05. 1998

Adresa: Praha 4 - Krč, Olbrachtova 1049
od 13. 09. 1994 do 04. 05. 1998


Název/Jméno: VOLEJNÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1992 do 04. 05. 1998

Adresa: Slatiňany 7
od 01. 09. 1992 do 04. 05. 1998


Název/Jméno: KUBELKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1992 do 12. 07. 1995

Adresa: Bořice 47
od 01. 09. 1992 do 12. 07. 1995


Název/Jméno: SEDLÁK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1992 do 30. 11. 1994

Adresa: Pardubice, Bezdíčkova 1547
od 01. 09. 1992 do 30. 11. 1994


Název/Jméno: BREJNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 1992 do 04. 05. 1998

Adresa: Olovnice 138
od 01. 09. 1992 do 04. 05. 1998


Název/Jméno: BARTONÍČEK JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1992 do 04. 05. 1998

Adresa: Praha - Libeň, Na Zedníkové 753, PSČ 18200
od 01. 09. 1992 do 04. 05. 1998


Název/Jméno: ALBRECHT JOSEF

IČO: 13058487

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1992 do 18. 07. 1994

Adresa: Pardubice, Prodloužená 265
od 01. 09. 1992 do 18. 07. 1994


Název/Jméno: NETOLICKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1992 do 12. 07. 1995

Adresa: Pardubice, S.K.Neumanna 2501
od 01. 09. 1992 do 12. 07. 1995


Název/Jméno: VLADYKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce předsedy
od 01. 09. 1992 do 13. 09. 1994

Adresa: Praha 4, Ke Hrádku 812/42
od 01. 09. 1992 do 13. 09. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 5. 2004


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 9. 2002


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 9. 2002

Odpovědní zástupci: Josef Přepechal


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 9. 2002


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 9. 2002


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 2002

Odpovědní zástupci: Ladislav Kabrhel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 9. 2002

Obory činnosti: - kování koní
od 24. 09. 2002 do 07. 04. 2008
- zemědělskou technikou
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při chovu ryb
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- provádění zahradních a parkových úprav
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- vazba věnců a kytic
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- stříhání ovcí
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- pěstování a sběr hub, sběr rostlin a lesních plodin
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 24. 09. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ladislav Kabrhel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 4. 2001

Obory činnosti: - pro hospodářská zvířata
od 26. 04. 2001 do 30. 06. 2008
- pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 26. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ladislav Kabrhel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2000

Zánik oprávnění:1. 3. 2001


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech a speciální ochrann

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2000

Zánik oprávnění:25. 2. 2005


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a  odborných činn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2000

Zánik oprávnění:25. 2. 2005


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ladislav Kabrhel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Stárek

Zánik oprávnění:6. 5. 2015


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 2. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2012


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1995

Zánik oprávnění:21. 9. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 1995

Odpovědní zástupci: Ladislav Kabrhel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Práce autojeřábem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1995

Zánik oprávnění:19. 8. 2002


Dřevovýroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 5. 1995

Zánik oprávnění:23. 9. 2002


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní zvláštní linková - vnitrostátní příležitostná

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 5. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hubení škodlivých rostlin a potlačování škodlivých činitelů jedy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 3. 1993

Zánik oprávnění:4. 1. 2000


Zemní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kubát

Zánik oprávnění:19. 8. 2002


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 1. 1993

Obory činnosti: - lešenářské práce
od 22. 08. 2002 do 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 22. 08. 2002 do 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 22. 08. 2002 do 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 22. 08. 2002 do 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 22. 08. 2002 do 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 22. 08. 2002 do 30. 06. 2008
- technické rekultivace
od 22. 08. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Pilař

Zánik oprávnění:12. 1. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Pilař


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 12. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1992

Obory činnosti: Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 01. 07. 2012
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 19. 08. 2008 do 06. 05. 2015
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 19. 08. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 23. 09. 2002 do 19. 08. 2008
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 23. 09. 2002 do 19. 08. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 23. 04. 2001
Výroba krmiv a krmných směsí
od 23. 04. 2001 do 19. 08. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 02. 11. 1995 do 19. 08. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 21. 01. 1993
Přípravné práce pro stavby
od 21. 01. 1993 do 19. 08. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 09. 1992
Velkoobchod a maloobchod
od 29. 09. 1992
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 03. 09. 1992 do 19. 08. 2008
Zprostředkovatelská činnost
od 03. 09. 1992 do 19. 08. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kubát

Zánik oprávnění:25. 9. 2000


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 9. 1992

Zánik oprávnění:16. 10. 2003


Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 9. 1992

Zánik oprávnění:12. 10. 2001


Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Naděžda Nepivodová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz malé vodní elektrárny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Tomáš Kubát

Zánik oprávnění:23. 9. 2002


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47452471

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
86186" SPEKTRUM SERVIS ",výrobní družstvo481441Dobětická 2333/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
660585"BOB" spol. s r. o. "v likvidaci"43965610Sluneční 1272/16, 747 14 Ludgeřovice
2000840"C.I.C.", spol. s r.o.47905794Znojmo, Oblekovice 359, PSČ 67181
1327530"CZECHOTRUCK", společnost s ručením omezeným47217057Tábor, Moskevská 2726
1589750"Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o."25271423č.p. 159, 538 61 Kočí

Související osoby