Oseva Agri Chrudim, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Oseva Agri Chrudim, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 806. Její identifikační číslo je 47452471

Výpis z obchodního rejstříku Oseva Agri Chrudim, a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 806

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: a5pfebn

Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství
Kovářství, podkovářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pokrývačství, tesařství
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Výroba krmiv a krmných směsí
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití...
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými...
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v...
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Dřevovýroba
Práce autojeřábem
Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní zvláštní linková -...
Hubení škodlivých rostlin a potlačování škodlivých činitelů jedy
Zemní práce
Přípravné práce pro stavby
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba zemědělských strojů
Provoz malé vodní elektrárny
Zprostředkovatelská činnost
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Opravy zemědělských strojů
Řeznictví a uzenářství
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 159, 53861 Kočí

Adresy: č.p. 159, 538 61 Kočí
od 12. 10. 2016
Kočí 159, PSČ 53861
od 25. 07. 2011 od 12. 10. 2016
Chrudim, Palackého třída 892, PSČ 53701
od 28. 08. 2004 od 25. 07. 2011
Chrudim IV, Palackého 892
od 01. 09. 1992 od 28. 08. 2004

Skutečnosti

  Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem na adrese Kočí 159, PSČ 538 61, IČO 47452471, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností Zemědělská společnost Luže, a.s., se sídlem na adrese Svatopluka Čecha 396, 538 54 Luže, IČO 25938606, a DOUBRAVA a.s., se sídlem na adrese čp. 159, 538 61 Kočí, IČO 48173045.
od 01. 01. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 04. 2014 od 28. 07. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 03. 2014 od 28. 07. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 11. 03. 2014 od 16. 04. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 11. 03. 2014

  Mimořádná valná hromady společnosti rozhodla v souladu s ustanovením §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Oseva Agri Chrudim, a.s., se sídlem Kočí 159, PSČ 53861, IČO 47452471 (dále jen „Společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 53125 Pardubice, IČO 46504940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 621 (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle předložení kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na majitele, a to 82 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 35.040 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 117.040.000,- Kč, tj. 92,029 % základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnost, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9 odst. 1 stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotu akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 92,029 %.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, a to znamená všechny akcie vydané Společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.026,80 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 1,026,805,20 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znalecký posudkem č. 2132-2/13 ze dne 20.2.2013 vypracovaným A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 60200, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00 IČ 60717068 (dále jen „obchodník“), a to do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 04. 04. 2013 od 11. 06. 2013

  Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 5.6.1993.
od 22. 07. 1993 od 04. 05. 1998

  Valná hromada rozhodla dne 24.9.1992 o změně stanov.
od 10. 12. 1992 od 22. 07. 1993

  Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 113.216.000,--.Základní jmění společnosti je rozděleno na 45.286 akcií namajitele a 67.930 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovitéhodnoty.
od 10. 12. 1992 od 17. 05. 1993

  Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 106.031.000,--.Základní jmění je rozvrženo na 106 031 akcií v nominální hodnotěpo Kčs 1.000,--, 63 619 akcií je na jméno, 42 412 akcií namajitele.
od 01. 09. 1992 od 10. 12. 1992

  Údaje o zřízení:Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 15.8.1992 arozhodnutím ustavující valné hromady dne 15.8.1992.
od 01. 09. 1992

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 7000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 127170000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 7000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 11. 2013 od 11. 03. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 127170000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 11. 2013 od 11. 03. 2014

Počet: 82 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 09. 2002 od 30. 11. 2013

Počet: 45 177 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 17. 09. 2002 od 30. 11. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: Cerea, a.s.

IČO: 46504940

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 06. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: TUREK FRANTIŠEK

IČO: 10085254

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2011 od 16. 04. 2014


Název/Jméno: MÁLKOVÁ RENÁTA

IČO: 40570363

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 2013 od 16. 04. 2014


Název/Jméno: ŠKVOR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 04. 2014


Název/Jméno: PILAŘ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2009 od 19. 02. 2015
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2004 od 10. 08. 2009


Název/Jméno: NECHVÍLE TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 04. 2014


Název/Jméno: VÁVRA ANTONÍN

IČO: 64380980

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 03. 2014
Dozorčí rada - místopředseda představenstva
od 31. 07. 2013 od 11. 03. 2014


Název/Jméno: HÁJEK PETR

IČO: 18431631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2011 od 16. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2009 od 03. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 08. 2008 od 10. 08. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 2007 od 07. 08. 2008


Název/Jméno: MACHÁČEK JINDŘICH

IČO: 49238604

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 08. 2011 od 16. 04. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2011 od 12. 08. 2011


Název/Jméno: SÝKORA MILAN

IČO: 702650

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 2013 od 28. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2011 od 11. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 08. 2008 od 12. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2007 od 07. 08. 2008


Název/Jméno: BREJNÍK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2007 od 10. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 02. 2004 od 19. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1998 od 17. 02. 2004


Název/Jméno: KUČERA ZDENĚK

IČO: 1163167

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 08. 2009 od 11. 06. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2007 od 10. 08. 2009
Prokura - prokurista
od 08. 04. 2004 od 19. 07. 2007


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2010 od 25. 07. 2011


Název/Jméno: SKOPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2009 od 16. 09. 2010


Název/Jméno: BENADA VÁCLAV

IČO: 11349981

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 08. 2009 od 31. 07. 2013


Název/Jméno: KOHOUTEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 08. 2008 od 10. 08. 2009


Název/Jméno: TŮMA FRANTIŠEK

IČO: 67939279

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2007 od 07. 08. 2008


Název/Jméno: DOMÁČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1998 od 19. 07. 2007


Název/Jméno: VELECHOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 05. 1998 od 19. 07. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 04. 1998 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: VÍTĚZ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 05. 1998 od 19. 07. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 1995 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: VAŠÁK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1998 od 19. 07. 2007


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 15558525

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 02. 2002 od 28. 08. 2004


Název/Jméno: ZOUBEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 05. 1998 od 18. 02. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 1994 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: ŘEHOUNEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 05. 1998 od 17. 02. 2004


Název/Jméno: KUNC STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 05. 1998 od 17. 02. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 1997 od 04. 05. 1998
Prokura - prokurista
od 01. 09. 1992 od 17. 02. 2004


Název/Jméno: TEPLÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 1997 od 29. 04. 1998


Název/Jméno: MIKAN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1995 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: ADÁMEK JIŘÍ

IČO: 74696424

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 1994 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: ŠTOLL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1994 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: VLADYKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - zástupce předsedy
od 01. 09. 1992 od 13. 09. 1994


Název/Jméno: NETOLICKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1992 od 12. 07. 1995


Název/Jméno: ALBRECHT JOSEF

IČO: 13058487

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1992 od 18. 07. 1994


Název/Jméno: BARTONÍČEK JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1992 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: SEDLÁK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1992 od 30. 11. 1994


Název/Jméno: VOLEJNÍK FRANTIŠEK

IČO: 45381194

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1992 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: BREJNÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 1992 od 04. 05. 1998


Název/Jméno: KUBELKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1992 od 12. 07. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 05. 2004


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 2002

Odpovědní zástupci:


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 2002

Odpovědní zástupci: 48437


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 09. 2002

Odpovědní zástupci: 48438


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:23. 09. 2002


Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 2002

Obory činnosti: - posklizňové úpravy rostlinných komodit
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- pěstování a sběr hub, sběr rostlin a lesních plodin
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- stříhání ovcí
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- vazba věnců a kytic
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- provádění zahradních a parkových úprav
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- poskytování služeb při chovu ryb
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- zemědělskou technikou
od 24. 09. 2002 od 30. 06. 2008
- kování koní
od 24. 09. 2002 od 07. 04. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 09. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 04. 2001

Obory činnosti: - pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 26. 04. 2001 od 30. 06. 2008
- pro hospodářská zvířata
od 26. 04. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a  odborných činn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 08. 2000

Zánik oprávnění:25. 02. 2005


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 08. 2000

Zánik oprávnění:25. 02. 2005


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech a speciální ochrann

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 48431

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 08. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 03. 2001


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 08. 2000

Zánik oprávnění:06. 05. 2015


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 08. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 08. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 02. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2012


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1995

Odpovědní zástupci: 48435

Zánik oprávnění:21. 09. 2000


Dřevovýroba

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 05. 1995

Zánik oprávnění:23. 09. 2002


Práce autojeřábem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 05. 1995

Zánik oprávnění:19. 08. 2002


Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní zvláštní linková - vnitrostátní příležitostná

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 48435

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hubení škodlivých rostlin a potlačování škodlivých činitelů jedy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 48435

Zánik oprávnění:04. 01. 2000


Zemní práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 1993

Zánik oprávnění:19. 08. 2002


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 01. 1993

Obory činnosti: - technické rekultivace
od 22. 08. 2002 od 30. 06. 2008
- odvodňování staveniště
od 22. 08. 2002 od 30. 06. 2008
- bourací a úklidové práce
od 22. 08. 2002 od 30. 06. 2008
- výkopové práce
od 22. 08. 2002 od 30. 06. 2008
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
od 22. 08. 2002 od 30. 06. 2008
- zemní práce a terénní úpravy
od 22. 08. 2002 od 30. 06. 2008
- lešenářské práce
od 22. 08. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 12. 1992

Zánik oprávnění:12. 01. 2004


Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 48435

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 12. 1992


Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1992

Zánik oprávnění:23. 09. 2002


Provoz malé vodní elektrárny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1995


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 48431

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 09. 1992

Zánik oprávnění:12. 10. 2001


Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 48435

Zánik oprávnění:16. 10. 2003


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:25. 09. 2000


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 1992

Obory činnosti: Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 01. 07. 2012
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 19. 08. 2008 od 06. 05. 2015
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 19. 08. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 23. 09. 2002 od 19. 08. 2008
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 23. 09. 2002 od 19. 08. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 23. 04. 2001
Výroba krmiv a krmných směsí
od 23. 04. 2001 od 19. 08. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 02. 11. 1995 od 19. 08. 2008
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 21. 01. 1993
Přípravné práce pro stavby
od 21. 01. 1993 od 19. 08. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 29. 09. 1992
Zprostředkování obchodu a služeb
od 29. 09. 1992
Zprostředkovatelská činnost
od 03. 09. 1992 od 19. 08. 2008
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 03. 09. 1992 od 19. 08. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47452471

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
231521ALEMA LIGHTING, s.r.o.47454784Lanškroun, 56301, , Dvořákova, 328
133372APTFOR a.s.27824675Příkop 843/4, 60200 Brno
212631ATOMTEC spol. s r.o.47535628Pernštýnská 116, 53341 Lázně Bohdaneč
208270AUTOCONSULT spol. s r.o.20423428. pluku 524/25, 10100 Praha
246031BASIC DISTRICT s.r.o. v likvidaci27333647Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
120345Beltz fine books s.r.o. v likvidaci26372592Krátká 100, 34601 Horšovský Týn
167314Bezuchovská a.s.2582106733, 75354 Bezuchov
4382Bytové družstvo Přistoupimská 428 - 433,Praha25683179Praha 10 - Malešice, Přistoupimská 429, PSČ 108 00
64310Bytové družstvo Rybářská 30, Brno - v likvidaci28338235Rybářská 814/30, 60300 Brno
226917Cato consulting, s.r.o.47540931Donská 275/9, 10100 Praha
216644CEMEX Cement, k.s.15052320Tovární 296, 53804 Prachovice
104359CLINICUM a.s.25093126Sokolovská 810/304, 19000 Praha
19474CTH spol. s r.o. / Limited, GmbH /4579433247, 28107 Svojšice
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
133389České Radiokomunikace a.s.27444902Praha, 13000, Strašnice (Praha 3), U Nákladového nádraží, 3144
239281Deciom beta a.s.28210689Kaprova 42/14, 11000 Praha
76610DEVELOP a.s. "v likvidaci"25686372Fr. Ondříčka 1109/44, 37011 České Budějovice
22608DISOL s.r.o.28487834Křišťanova 643/9, 13000 Praha
118280DOPRAVA SILNICE, spol. s r.o.63494175U Lihovaru 522, 67921 Černá Hora
85790Družstvo vlastníků půdy Ametyst4791153194, 67501 Smrk
39723DUKATEX, spol. s r.o.48949710Husova 81, 25082 Úvaly
136685DUO D, spol. s r.o.46964134Komenského 18/9, 68201 Vyškov
168529EKOPROGRAM - H.M.H. s.r.o. "v likvidaci"60110635Týniště n. Orlicí, ul. U dubu, PSČ 517 21
116134ESTING GROUP s.r.o.29232864Okrajová 1335/3, 67401 Třebíč

Související osoby

#NázevICOAdresa
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
162625ALBERT JULIUS62594664Raisova 408/6, 16000 Praha
8445ALBRECHT JOSEF13058487Nádražní 1285/101, 69141 Břeclav
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
145214Arora Puneet67384528Praha, 14300, Modřany, PEJEVOVÉ, 3123/18
143506BAIEROVÁ LUDMILA44885385126, 79084 Hradec-Nová Ves
38211BALOUNOVÁ MARCELA12440191Vracovská 10, 69681 Bzenec
52161BARAN JIŘÍ72436514Nad Stadionem 1234, 76312 Vizovice
31549BAREŠ MILOSLAV43700951Třebešovská 2256/109, 19300 Praha
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
35116BARTUSKOVÁ EVA61953962Elzy Trioletové 1028/1, 72100 Ostrava
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
120459BĚHAL PETR67574327Jana Palacha 1267/1, 66902 Znojmo
23428BĚLOHLÁVEK LUBOMÍR18739024Madlonova 17, 33701 Rokycany
105003BENEŠ BOHUMÍR67068499Demlova 970/31, 67401 Třebíč
7785BENEŠ MARTIN87504472Na Hraničkách 2136/17, 37007 České Budějovice
821BENEŠ STANISLAV67652387Široká 97/11, 11000 Praha
27845BERAN PAVEL10232681Nad Stráněmi 904, 29401 Bakov nad Jizerou
82420BERÁNEK LADISLAV64042791Jižní 1818/49, 47001 Česká Lípa
6749BERÁNKOVÁ VERONIKA66760488Kutná Hora, 28401, Hlouška, Ostašova, 526/18
14992BERANOVÁ LIBUŠE13921983Boleslavova 433/10, 46006 Liberec
18174BERKA JOSEF64874117Nad Dalmatinkou 894/18, 31200 Plzeň
23429BILÁK IVAN15920984Tupolevova 507, 19900 Praha
23432BÍLEK JIŘÍ73979058Karla Kofránka 2234, 50801 Hořice
54577BIRKA PETR18258051Jiráskovo náměstí 1377/14, 32600 Plzeň

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí