OSTRAVIA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem OSTRAVIA, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 359. Její identifikační číslo je 45193789

Výpis z obchodního rejstříku OSTRAVIA, a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 359

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nnct42n

Předmět podnikání: Provozování parkoviště
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu
Silniční motorová doprava nákladní
silniční motorová doprava
Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
Nákup a prodej nemovitostí
provádění průmyslových staveb
provádění bytových a občanských staveb
projektování elektrických zařízení
Autokempy a tábořiště kromě příloh z. 455/91 Sb.
Vedlejší činnost v dopravě
výroba, opravy a montáž měřidel dle registračního osvědčení SMI...
stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)
výroba instalace a opravy ústředního vytápění a větrání dle...
montáž a opravy měřící a regulační techniky dle oprávnění ITI Praha...
výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih....
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení dle...
montáž, oprava a údržba vyhr. elektr.zaříz. a výroba rozvaděčů...
revize elektrických zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka...
plynoinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č...
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů dle...
elektroinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č...
revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení dle oprávnění ITI Praha,...
montáž, opr. a rev. vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob na...
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob dle...
výroba, mont., opr. a rek. a period. zkoušky vyhr. tlak....
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.
Kopírovací práce
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Malování, lakování, sklenářské práce a tapetování
Výroba ostatních výrobků ze dřeva
Čalounictví
Technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zámečnictví, nástrojářství
tesařství
kovoobrábění
broušení a leštění kovů, s výjimkou nožů,nůžek a jedn. nástrojů
vodoinstalatérství
podlahářství (kladení podlahovin)
pokrývačství
provádění tepelných a hlukových izolací
klempířství
obkládačské práce
zednictví
truhlářství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti OSTRAVIA, a.s., rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je zvýšení výnosů pro akcionáře snížením nadbytečných peněžních prostředků držených společností. 2.Účelem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace poměru mezi výší peněžních prostředků držených společností a výší jejich skutečných potřeb pro bezproblémové a řádné hospodaření a provoz společnosti i k jejím střednědobým obchodním cílům; to vše s přihlédnutím k zajištění zvýšení výnosů akcionářů. 3.Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 3.1.Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 3.2.Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 16.618.440,- Kč, ze základního kapitálu 34.621.750,- Kč, na základní kapitál 18.003.310,- Kč. 3.3.Při snížení základního kapitálu společnosti bude:a)jmenovitá hodnota každé z 502 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 62.500,- Kč, snížena o 30.000,- Kč, na 32.500,- Kč, b)jmenovitá hodnota každé ze 412 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 6.250,- Kč, snížena o 3.000,- Kč, na 3.250,- Kč, c)jmenovitá hodnota každé z 963 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 625,- Kč, snížena o 300,- Kč, na 325,- Kč, d)jmenovitá hodnota každé ze 192 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 250,- Kč, snížena o 120,- Kč, na 130,-Kč, e)jmenovitá hodnota každé ze 175 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 125,- Kč, snížena o 60,- Kč, na 65,- Kč.4.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 4.1.Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 16.618.440,- Kč, bude vyplacena akcionářům společnosti.4.2.Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj.:a)na každou z 502 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 62.500,- Kč, bude vyplacena částka 30.000,- Kč, b)na každou ze 412 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 6.250,- Kč, bude vyplacena částka 3.000,- Kč, c)na každou z 963 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 625,- Kč, bude vyplacena částka 300,- Kč, d)na každou ze 192 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 250,- Kč, bude vyplacena částka 120,- Kč, e)na každou ze 175 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 125,- Kč, bude vyplacena částka 60,- Kč, a to podle pravidel stanovených v článku 5 tohoto usnesení.5.Základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 5.1.Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po účinném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to do 10-ti kalendářních dnů ode dne výměny každé původní akcie za akcii s novou jmenovitou hodnotou.5.2.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři jsou oprávněni i povinni předložit akcie k výměně do šesti kalendářních měsíců ode dne, kdy je představenstvo k tomu vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo je tak povinno učinit nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne účinnosti zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení akcionářská práva s akciemi spojená.
od 14. 03. 2016 od 14. 03. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 06. 2014

  3. S částkou základního kapitálu společnosti ve výši 2.499.500,- Kč, o níž se základní kapitál snižuje, bude naloženo tak, že základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu akcií ve vlastním majetku společnosti ve výši 2.499.500,- Kč. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií a jejich pořizovací cenou ve výši 1.032.710,- Kč, který činí 1.466.790,- Kč, bude převeden ve prospěch zákonného rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 18. 08. 2004

  4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno za použití všech kusů akcií specifikovaných pod bodem 2) výše, které má společnost ve svém majetku tím způsobem, že tyto akcie budou zničeny.
od 18. 08. 2004

  Valná hromada společnosti OSTRAVA TRADE, a.s., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 150/2663, IČ: 45193789, rozhodla usnesením o snížení základního kapitálu takto:
od 18. 08. 2004

  1. Základní kapitál se snižuje z původních 37.121.250,- Kč o 2.499.500,- Kč, tedy na novou výši 34.621.750,- Kč.
od 18. 08. 2004

  2. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je snaha naplnit zákonnou povinnost spojenou s držením vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž společnost má ke dni rozhodnutí valné hromady ve svém majetku celkem:3 ks akcií o jmenovité hodnotě 62 500 Kč294 ks akcií o jmenovité hodnotě 6 250 Kč671 ks akcií o jmenovité hodnotě 625 Kč140 ks akcií o jmenovité hodnotě 250 Kč161 ks akcií o jmenovité hodnotě 125 Kč
od 18. 08. 2004

  Obchodní společnost OSTRAVIA TRADE, a.s. je právním nástupcemobchodní společnosti STAREA MORAVA, a.s., se sídlem Praha 4 -Nusle, Marie Cibulkové 356/34, IČ: 25350811, dosud zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,vložka 7164, která byla zrušena bez likvidace sloučením sobchodní společností OSTRAVIA TRADE, a.s. Rozhodným dnem profúzi je den 1.9.2002.
od 11. 12. 2002

  Valná hromada společnosti OSTRAVIA TRADE, a.s., se sídlem vOstravě-Moravské Ostravě, 28. října 150/2663, IČ: 45193789,rozhodla usnesením o snížení základního jmění takto:a) základní jmění se snižuje z původních 59.394.000,-Kč na37.121.250,-Kč, tedy o 22.272.750,-Kčaa) v rozsahu 19.246.071,-Kč se základní jmění snižuje z důvoduúhrady ztráty společnosti za rok 1999ab) v rozsahu 3.026.679,-Kč se základní jmění snižuje z důvodupřevodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrátyb) snížení základního jmění proběhne snížením jmenovité hodnotyakcií o 37,5 % jmenovité hodnoty každé akcie.
od 04. 09. 2000 od 09. 02. 2001

  Valná hromada společnosti Stavomont Ostrava, a.s., se sídlem vMoravské Ostravě, 28. října 150, IČO: 45193789, rozhodlausnesením o snížení základního jmění takto:a) základní jmění se snižuje z původních 148.485.000,-Kč na59.394.000,-Kč, tedy o 89.091.000,-Kčaa/ v rozsahu 84.321.088,-Kč se základní jmění snižuje z důvoduúhrady ztrát společnosti za roky 1994, 1995 a 1996ab/ v rozsahu 4.769.912,-Kč se základní jmění snižuje z důvodupřevodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrátyb) snížení základního jmění proběhne snížením jmenovité hodnotyakcií z původních 1.000,-Kč jmenovité hodnoty na 400,-Kčjmenovité hodnoty.
od 23. 06. 1997 od 09. 02. 2001

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze, Gorkéhonáměstí 32.
od 30. 04. 1992

  Den vzniku společnosti:1.5.1992
od 30. 04. 1992

Akcie

Počet: 175 ks v hodnotě: 65 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 192 ks v hodnotě: 130 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 963 ks v hodnotě: 325 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 502 ks v hodnotě: 32500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 192 ks v hodnotě: 250 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 od 31. 08. 2016

Počet: 963 ks v hodnotě: 625 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 od 31. 08. 2016

Počet: 175 ks v hodnotě: 125 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 od 31. 08. 2016

Počet: 502 ks v hodnotě: 62500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 od 31. 08. 2016

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SZCZYGIEL VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2003


Název/Jméno: KLIMOSZEK LEŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 03. 2012
Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 2000 od 07. 03. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 01. 06. 1999 od 04. 09. 2000


Název/Jméno: PUSTĚJOVSKÝ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 2012


Název/Jméno: CAP IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1996 od 01. 06. 1999


Název/Jméno: MARTYNEK ZBYŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 01. 06. 1999 od 04. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 01. 1996 od 01. 06. 1999


Název/Jméno: STAŇKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 09. 2000


Název/Jméno: VRÁNA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 03. 2012 od 12. 06. 2014
Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 09. 2000 od 07. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 1999 od 04. 09. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 1996 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: OWCZARZY ZBYHNĚV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 09. 2000 od 07. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 01. 06. 1999 od 04. 09. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 1996 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: CARDA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2000 od 11. 03. 2003
Dozorčí rada - člen
od 01. 06. 1999 od 04. 09. 2000


Název/Jméno: RUSŇÁK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1999 od 04. 09. 2000


Název/Jméno: MUSÁLKOVÁ BARBORA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1998 od 04. 09. 2000


Název/Jméno: LINKOVÁ MIROSLAVA

IČO: 73297721

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1998 od 01. 06. 1999


Název/Jméno: ŠNOREK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 1998 od 01. 06. 1999


Název/Jméno: DYMÁČEK DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 08. 01. 1996 od 01. 06. 1999


Název/Jméno: SILON MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 08. 01. 1996 od 01. 06. 1999


Název/Jméno: ZÁTORSKÝ DANEŠ

IČO: 63332361

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1996 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: OBRAČAJ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 od 08. 01. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 03. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 od 08. 01. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 1994 od 07. 11. 1994


Název/Jméno: RADIL JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 10. 1995 od 08. 01. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: KŘEPELKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 od 08. 01. 1996


Název/Jméno: ECLER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 10. 1995 od 08. 01. 1996


Název/Jméno: KOLÁŘ JIŘÍ

IČO: 44367821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: PAULCZYŇSKI PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1994 od 08. 01. 1996


Název/Jméno: RASZKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1994 od 30. 09. 1998


Název/Jméno: TOBOLA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 03. 1994 od 23. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 22. 03. 1994


Název/Jméno: FUKSA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1994 od 08. 01. 1996


Název/Jméno: SOLSKÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 1993 od 22. 03. 1994


Název/Jméno: ZÁVODNÝ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 od 23. 10. 1995
Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 od 06. 05. 1993


Název/Jméno: JONKEOVÁ NAĎA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 od 22. 03. 1994


Název/Jméno: ANTON PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 od 22. 03. 1994


Název/Jméno: KOHÚT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 22. 03. 1994


Název/Jméno: KOVÁŘ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 od 22. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování parkoviště

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 06. 1999

Odpovědní zástupci: 780237

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 780238

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 09. 1995

Zánik oprávnění:06. 04. 1997


Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 09. 1995

Zánik oprávnění:08. 11. 2000


provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 04. 1994

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 04. 1994

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 11. 1993

Odpovědní zástupci: 780241

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


Autokempy a tábořiště kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:13. 08. 1997


výroba, opravy a montáž měřidel dle registračního osvědčení SMI Opava číslo 430-70/92 ze dne 22.12.1992 podmínky k reg. osvědčení č. 430-70/92

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 780244

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


výroba instalace a opravy ústředního vytápění a větrání dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


montáž a opravy měřící a regulační techniky dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih. zařízenídle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.611/12.10/92-ZZ-V ze dne 17.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.611/12.10/92-ZZ-V ze dne 17.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


montáž, oprava a údržba vyhr. elektr.zaříz. a výroba rozvaděčů NNdle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1993

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


revize elektrických zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


plynoinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.1342/12.10/92-PZ-III,VI,VII ze dne 7.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.1/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


elektroinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.1342/12.10/92-PZ-III,VI,VII ze dne 7.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


montáž, opr. a rev. vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob na plynydle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č. 1342/12.10/92-PZ-III,VI,VII ze dne 7.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.470/12.10/92-TZ-N-A,B K-3,4 ze dne 27.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


výroba, mont., opr. a rek. a period. zkoušky vyhr. tlak. zařízenídle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.470/12.10/92-TZ-N-A,B K-3,4 ze dne 27.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 113243

Zánik oprávnění:13. 08. 1997


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 780239

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 02. 1993

Odpovědní zástupci:


Malování, lakování, sklenářské práce a tapetování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 10388

Zánik oprávnění:13. 08. 1997


Výroba ostatních výrobků ze dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 02. 1993

Zánik oprávnění:13. 08. 1997


Čalounictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 02. 1993

Zánik oprávnění:13. 08. 1997


Technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 539866

Zánik oprávnění:08. 11. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 02. 1993

Zánik oprávnění:08. 11. 2000


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 780239

Zánik oprávnění:28. 02. 2011


tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


broušení a leštění kovů, s výjimkou nožů,nůžek a jedn. nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


podlahářství (kladení podlahovin)

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 780244

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


obkládačské práce

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 780244

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 01. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 07. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45193789

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1724562GANEKO, spol. s r.o.63319608Krnovská 169/67, 74601 Opava - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
468974"FoxCom", s.r.o.64050696Na Podlesí 1439, 43201 Kadaň
105411. automobilová, s.r.o. - v likvidaci63319764Plzeň 2, Východní předměstí, ul. Jablonského 626/11, okres Plzeň-město, PSČ 302 00
176653ADAMSON,spol.s r.o.48035211Severozápadní IV 427/30, 14100 Praha
872102ADOZ Ložiska, s.r.o.26916614Nádražní 474, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
835269AGRO ZVOLE, a.s.63479605112, 59256 Zvole
167815AGROFOREST a.s.6079290626, 79201 Nová Pláň
530983APROMA a.s.27801951Nákladní 3179/1, 70200 Ostrava
428862ASTRAIA CZ a.s.28918398Křemencova 178/10, 11000 Praha
405745AUDIT OK s.r.o. " v likvidaci "25832034676, 73941 Palkovice
859931AZAS TRADE s.r.o. "v likvidaci"27773817Kotršova 306/4, 74707 Opava
411753Beskydská fotovoltaika, s.r.o.28580419Petržílkova 2707/38, 15800 Praha
415071BON spol. s r.o.44223200Velká Hradební 425/11, 40001 Ústí nad Labem
423143Bytové družstvo 2468 Maříkova25130994Maříkova 193/2, 16200 Praha
344716Bytové družstvo DUHA, družstvo62409298Anežky Malé 770/9, 14900 Praha
763715Bytové družstvo DZU25391704Zednická 953/8, 70800 Ostrava
142410Bytové družstvo Hurbanova 30 v likvidaci25711113Praha, 14200, Krč, Hurbanova, 1181/30
773834CCG a.s. " v likvidaci"26822369Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov 407, PSČ 742 51
858245CE CZECH Energie, s.r.o.2629828Pražská 636, 25241 Dolní Břežany
417143Colorbeton, a.s.46708057Praha, 10400, Uhříněves, F.Diviše, 944
58329CP Investments - CZ s.r.o. v likvidaci43224334Krakovská 1346/15, 11000 Praha
802746Crasmeli s.r.o.29106290Čechova 3916/19, 43001 Chomutov
238544D.D.Ag, s.r.o. "v likvidaci"25825178Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, 28. října, 238/59
510940DEMOS s.r.o.25412990Sadová 631/1, 40801 Rumburk
477978Diligence on line spol. s r.o.26181185Laglerové 1075/4, 16100 Praha
304966DL PROJEKT, s.r.o.25122061Praha, 19000, Letňany, Frýdecká, 404

Související osoby

#NázevICOAdresa
233978ADAMUS JAROSLAV10605517Neužilní 397, 73921 Paskov
22057ANTLOVÁ ANNA66237297Sadová 2650/20, 70200 Ostrava
371455BAĎURA JOSEF63706539191, 75116 Želatovice
142363BARTÁK FRANTIŠEK13398326Palliardiho 1031/46, 66902 Znojmo
139237BÁRTÍK JAN64444708Fejfalíkova 2677/6, 66902 Znojmo
107093BARTOLOTTI MARTIN61979333Štefánikova 336/30, 50011 Hradec Králové
137914BAŠTA JAROSLAV43868321Hatín, 37817, Jemčina, chatová osada,
132265BAŽANT MICHAL71026011Sadová 188, 27362 Družec
3921BEDNÁŘ DAVID68471912231, 56153 Dolní Čermná
217750BĚHAVKA BOHUMIL75818922Na Vinici 384, 67125 Hodonice
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
301977BERZOVÁ ŠÁRKA62288628Revoluční 118, 74792 Háj ve Slezsku
34280BLAŽEK FRANTIŠEK68894791Žitná 1457/5, 62100 Brno
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně
192561BLAŽEK STANISLAV69670226Ptylova 30, 68801 Uherský Brod
21861BLECHA JIŘÍ46472649Pelclova 2669/6, 70200 Ostrava
523888BOJKO MIROSLAV74083791Na Kopci 2063/8, 73401 Karviná
51840BOSÁK KAREL18568751Boženy Němcové 378/2, 29301 Mladá Boleslav
108739BOUŠKA FRANTIŠEK46417931Braunova 2964, 27201 Kladno
74835BRICH ZDENĚK1039890226, 40302 Ústí nad Labem
168966BRYCHTOVÁ ZUZANA88639673Na Bojišti 219, 58001 Havlíčkův Brod
273625BÜRGER JOSEF4382300915, 37324 Římov
378099BURIANOVÁ VĚRA4500374240, 39172 Sudoměřice u Bechyně
338008BUTAŠ FERDINAND75324741Pod koupalištěm 1171, 29306 Kosmonosy

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: NABO spol. s r.o. v likvidaci49621491Vojtěšská 211/6, 11000 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: FINES, spol. s r.o. v likvidaci64256901Praha, 13002, Žižkov (Praha 3), Tachovské náměstí, 90
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Gabriela Strauchová64072941Budovatelů 1965/1, 79401 Krnov
Firma: Maxvital Pharma, spol. s r.o.28628063Staškova 545/19, 77900 Olomouc
Fyzická osoba: Pavel Vrba64065057U Svodnice 275/4, 75002 Přerov
Firma: Truffaldino s.r.o.28907213K Safině 669, 14900 Praha
Fyzická osoba: Bc. Renata Ženožičková5455260Stanislavova 1169/21, 78985 Mohelnice
Fyzická osoba: Hana Benešová64289338Prušánecká 4208/9, 62800 Brno
Fyzická osoba: Tomáš Pelc11287799nám. Mládežníků 672, 27801 Kralupy nad Vltavou
Fyzická osoba: Petr Rec71696504Klicperova 2122, 26901 Rakovník
Firma: Společenství pro dům Masarykova 15627220711T. G. Masaryka 156, 27713 Kostelec nad Labem
Firma: Stará Osada - Židenice, občanské sdružení70418926Svatoplukova 1034/27, 61500 Brno
Firma: SDRUŽENÁ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ TURNOV193186Turnov, 51101, , Tázlerova, 747
Adresa: V Jamce 1784, Rakovník II, 269 01 Rakovník

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1899979"SK Aerobic studio Ivy Mojžíškové"2271657228. října 2663/150, 70200 Ostrava
6286523K CZ, s.r.o.25835262Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, 28. října, 150/2663
2029122Agelon servis s.r.o.2938208428. října 2663/150, 70200 Ostrava
1134823Alzheimerovská společnost v Ostravě6961027428. října 2075/143, 70200 Ostrava
1036035AŘ MANAŽER a.s.6079254028. října 2663/150, 70200 Ostrava
2976609AŘ SYSTÉM a.s.47672366Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, 28. října, 2663/150
2921649ASM Automation s.r.o.2829997328. října 2663/150, 70200 Ostrava
1055055BALTIC OIL s.r.o.2785575928. října 2663/150, 70200 Ostrava
2648218BM Store s.r.o.2860342728. října 2663/150, 70200 Ostrava
2723288BMZ Daně s.r.o.457887228. října 2663/150, 70200 Ostrava
98011BŘEZINA ELEKTRON s.r.o.28606621Varenská 3101/49, 70200 Ostrava
244330Business Club Region4786276928. října 2663/150, 70200 Ostrava
1452033Centrum racionálního využívání energie a ochrany ovzduší, o.p.s.2785517128. října 2663/150, 70200 Ostrava
257395CERBER a.s.2683084128. října 2663/150, 70200 Ostrava
1506366COMMERCIAL ISTITUTION OF MORAVIA AND SILESIA s.r.o.371923528. října 2663/150, 70200 Ostrava
1607907Czech Polymer, s.r.o.2778378228. října 2663/150, 70200 Ostrava
2935181ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o.2539711728. října 2663/150, 70200 Ostrava
2334672D.A.D. Credit, s.r.o.2585606528. října 2663/150, 70200 Ostrava
2613855Daňová kancelář Bujnochová, s.r.o.2857684528. října 2663/150, 70200 Ostrava
991522ECONOMIS CZ s.r.o.29462771Varenská 3101/49, 70200 Ostrava
3168994ERBET s.r.o.2864561828. října 2663/150, 70200 Ostrava
3003164ETORD, s.r.o. "v likvidaci"26840537Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, 28. října, 2663/150
653692ETORDA O.S.2268180928. října 2663/150, 70200 Ostrava
3422321First Technology s.r.o.2784619928. října 2663/150, 70200 Ostrava
2248440FLONTEX GROUP, spol. s r.o.2589632628. října 2663/150, 70200 Ostrava

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
201175Blažková Drahomíra7311552528. října 2663/150, 70200 Ostrava
1740479Brtník Stanislav6620976528. října 2663/150, 70200 Ostrava
548981Bujnochová Barbora4613433628. října 2663/150, 70200 Ostrava
3175972Burďák Vlastimil7201537328. října 2663/150, 70200 Ostrava
308283Collen Malcolm John6614425628. října 2235/141, 70200 Ostrava
1803403Demíková Hana67346901Varenská 3101/49, 70200 Ostrava
2118527Heryan Jiří6734352028. října 2075/143, 70200 Ostrava
123084Hniličková Miroslava45150702Varenská 2723/51, 70200 Ostrava
883859HODASOVÁ BARBORA116657328. října 2663/150, 70200 Ostrava
954412Hoch Dalibor4362014128. října 2663/150, 70200 Ostrava
659181Janíček Miloš154371728. října 2075/143, 70200 Ostrava
2209379Jozek Vincent4872367328. října 2235/141, 70200 Ostrava
199815Juras Josef75026899Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, 28. října, 2075/143
1454790Keka Jindřich360981228. října 2235/141, 70200 Ostrava
1626391Kopecký Jaroslav6003097628. října 2663/150, 70200 Ostrava
889261Kulich Jan8701858628. října 2235/141, 70200 Ostrava
3380628Lukšík Lubomír6622190128. října 2663/150, 70200 Ostrava
1528866Matějná Daniela7064210928. října 2075/143, 70200 Ostrava
2898441Matějný Jan8832793128. října 2075/143, 70200 Ostrava
458082Mikulášková Kateřina7373488828. října 2663/150, 70200 Ostrava
2636614Minarčík Karel4957766228. října 2663/150, 70200 Ostrava
2922001Moural Stanislav1456621428. října 2663/150, 70200 Ostrava
3028324Nikiel Katarzyna Beata123530328. října 2663/150, 70200 Ostrava
2142104Palovský Ivo4136243828. října 2075/143, 70200 Ostrava
1991999Pietrasová Věra7060822928. října 2663/150, 70200 Ostrava