OSTRAVIA, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem OSTRAVIA, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 359. Jeho identifikační číslo je 45193789

 
 

Výpis z obchodního rejstříku OSTRAVIA, a.s.

Datum zápisu: 30. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 359

Identifikační číslo:45193789

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: nnct42n

Předmět podnikání: Provozování parkoviště
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu
Silniční motorová doprava nákladní
silniční motorová doprava
Nákup a prodej nemovitostí
Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
provádění bytových a občanských staveb
provádění průmyslových staveb
projektování elektrických zařízení
Vedlejší činnost v dopravě
Autokempy a tábořiště kromě příloh z. 455/91 Sb.
výroba, mont., opr. a rek. a period. zkoušky vyhr. tlak....
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob dle...
montáž, opr. a rev. vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob na...
revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení dle oprávnění ITI Praha,...
elektroinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č...
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů dle...
plynoinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č...
revize elektrických zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka...
montáž, oprava a údržba vyhr. elektr.zaříz. a výroba rozvaděčů...
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení dle...
výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih....
montáž a opravy měřící a regulační techniky dle oprávnění ITI Praha...
výroba instalace a opravy ústředního vytápění a větrání dle...
stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)
výroba, opravy a montáž měřidel dle registračního osvědčení SMI...
Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.
Kopírovací práce
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba ostatních výrobků ze dřeva
Malování, lakování, sklenářské práce a tapetování
Čalounictví
Technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
truhlářství
zednictví
obkládačské práce
klempířství
provádění tepelných a hlukových izolací
pokrývačství
podlahářství (kladení podlahovin)
vodoinstalatérství
broušení a leštění kovů, s výjimkou nožů,nůžek a jedn. nástrojů
kovoobrábění
tesařství
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Sídlo: 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 12. 06. 2014
Ostrava - Moravská Ostrava, 28.října 2663/150, PSČ 70200
od 07. 03. 2012 do 12. 06. 2014
Ostrava - Moravská Ostrava, 28.října 150/2663
od 04. 09. 2000 do 07. 03. 2012
Moravská Ostrava, ul. 28.října 150
od 12. 09. 1997 do 04. 09. 2000
Ostrava 1, 28.října 150
od 30. 04. 1992 do 12. 09. 1997
28. října 2663/150, 70200 Ostrava

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti OSTRAVIA, a.s., rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je zvýšení výnosů pro akcionáře snížením nadbytečných peněžních prostředků držených společností. 2.Účelem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace poměru mezi výší peněžních prostředků držených společností a výší jejich skutečných potřeb pro bezproblémové a řádné hospodaření a provoz společnosti i k jejím střednědobým obchodním cílům; to vše s přihlédnutím k zajištění zvýšení výnosů akcionářů. 3.Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 3.1.Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 3.2.Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 16.618.440,- Kč, ze základního kapitálu 34.621.750,- Kč, na základní kapitál 18.003.310,- Kč. 3.3.Při snížení základního kapitálu společnosti bude:a)jmenovitá hodnota každé z 502 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 62.500,- Kč, snížena o 30.000,- Kč, na 32.500,- Kč, b)jmenovitá hodnota každé ze 412 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 6.250,- Kč, snížena o 3.000,- Kč, na 3.250,- Kč, c)jmenovitá hodnota každé z 963 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 625,- Kč, snížena o 300,- Kč, na 325,- Kč, d)jmenovitá hodnota každé ze 192 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 250,- Kč, snížena o 120,- Kč, na 130,-Kč, e)jmenovitá hodnota každé ze 175 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 125,- Kč, snížena o 60,- Kč, na 65,- Kč.4.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 4.1.Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 16.618.440,- Kč, bude vyplacena akcionářům společnosti.4.2.Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj.:a)na každou z 502 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 62.500,- Kč, bude vyplacena částka 30.000,- Kč, b)na každou ze 412 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 6.250,- Kč, bude vyplacena částka 3.000,- Kč, c)na každou z 963 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 625,- Kč, bude vyplacena částka 300,- Kč, d)na každou ze 192 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 250,- Kč, bude vyplacena částka 120,- Kč, e)na každou ze 175 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 125,- Kč, bude vyplacena částka 60,- Kč, a to podle pravidel stanovených v článku 5 tohoto usnesení.5.Základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 5.1.Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po účinném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to do 10-ti kalendářních dnů ode dne výměny každé původní akcie za akcii s novou jmenovitou hodnotou.5.2.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionáři jsou oprávněni i povinni předložit akcie k výměně do šesti kalendářních měsíců ode dne, kdy je představenstvo k tomu vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo je tak povinno učinit nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne účinnosti zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení akcionářská práva s akciemi spojená.
od 14. 03. 2016 do 14. 03. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 06. 2014

  3. S částkou základního kapitálu společnosti ve výši 2.499.500,- Kč, o níž se základní kapitál snižuje, bude naloženo tak, že základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu akcií ve vlastním majetku společnosti ve výši 2.499.500,- Kč. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií a jejich pořizovací cenou ve výši 1.032.710,- Kč, který činí 1.466.790,- Kč, bude převeden ve prospěch zákonného rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 18. 08. 2004

  4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno za použití všech kusů akcií specifikovaných pod bodem 2) výše, které má společnost ve svém majetku tím způsobem, že tyto akcie budou zničeny.
od 18. 08. 2004

  Valná hromada společnosti OSTRAVA TRADE, a.s., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 150/2663, IČ: 45193789, rozhodla usnesením o snížení základního kapitálu takto:
od 18. 08. 2004

  1. Základní kapitál se snižuje z původních 37.121.250,- Kč o 2.499.500,- Kč, tedy na novou výši 34.621.750,- Kč.
od 18. 08. 2004

  2. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je snaha naplnit zákonnou povinnost spojenou s držením vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž společnost má ke dni rozhodnutí valné hromady ve svém majetku celkem:3 ks akcií o jmenovité hodnotě 62 500 Kč294 ks akcií o jmenovité hodnotě 6 250 Kč671 ks akcií o jmenovité hodnotě 625 Kč140 ks akcií o jmenovité hodnotě 250 Kč161 ks akcií o jmenovité hodnotě 125 Kč
od 18. 08. 2004

  Obchodní společnost OSTRAVIA TRADE, a.s. je právním nástupcemobchodní společnosti STAREA MORAVA, a.s., se sídlem Praha 4 -Nusle, Marie Cibulkové 356/34, IČ: 25350811, dosud zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,vložka 7164, která byla zrušena bez likvidace sloučením sobchodní společností OSTRAVIA TRADE, a.s. Rozhodným dnem profúzi je den 1.9.2002.
od 11. 12. 2002

  Valná hromada společnosti OSTRAVIA TRADE, a.s., se sídlem vOstravě-Moravské Ostravě, 28. října 150/2663, IČ: 45193789,rozhodla usnesením o snížení základního jmění takto:a) základní jmění se snižuje z původních 59.394.000,-Kč na37.121.250,-Kč, tedy o 22.272.750,-Kčaa) v rozsahu 19.246.071,-Kč se základní jmění snižuje z důvoduúhrady ztráty společnosti za rok 1999ab) v rozsahu 3.026.679,-Kč se základní jmění snižuje z důvodupřevodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrátyb) snížení základního jmění proběhne snížením jmenovité hodnotyakcií o 37,5 % jmenovité hodnoty každé akcie.
od 04. 09. 2000 do 09. 02. 2001

  Valná hromada společnosti Stavomont Ostrava, a.s., se sídlem vMoravské Ostravě, 28. října 150, IČO: 45193789, rozhodlausnesením o snížení základního jmění takto:a) základní jmění se snižuje z původních 148.485.000,-Kč na59.394.000,-Kč, tedy o 89.091.000,-Kčaa/ v rozsahu 84.321.088,-Kč se základní jmění snižuje z důvoduúhrady ztrát společnosti za roky 1994, 1995 a 1996ab/ v rozsahu 4.769.912,-Kč se základní jmění snižuje z důvodupřevodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztrátyb) snížení základního jmění proběhne snížením jmenovité hodnotyakcií z původních 1.000,-Kč jmenovité hodnoty na 400,-Kčjmenovité hodnoty.
od 23. 06. 1997 do 09. 02. 2001

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze, Gorkéhonáměstí 32.
od 30. 04. 1992

  Den vzniku společnosti:1.5.1992
od 30. 04. 1992

Akcie

Počet: 175 ks v hodnotě: 65 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 192 ks v hodnotě: 130 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 963 ks v hodnotě: 325 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 412 ks v hodnotě: 3250 - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 502 ks v hodnotě: 32500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2016

Počet: 412 ks v hodnotě: 6250 - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 do 12. 06. 2014

Počet: 502 ks v hodnotě: 62500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 do 12. 06. 2014

Počet: 175 ks v hodnotě: 125 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 do 12. 06. 2014

Počet: 963 ks v hodnotě: 625 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 do 12. 06. 2014

Počet: 192 ks v hodnotě: 250 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 06. 2014 do 12. 06. 2014

Počet: 502 ks v hodnotě: 62500 - kmenové akcie na majitele
od 23. 03. 2005 do 23. 03. 2005

Počet: 192 ks v hodnotě: 250 - kmenové akcie na majitele
od 23. 03. 2005 do 23. 03. 2005

Počet: 412 ks v hodnotě: 6250 - kmenové akcie na majitele
od 23. 03. 2005 do 23. 03. 2005

Počet: 175 ks v hodnotě: 125 - kmenové akcie na majitele
od 23. 03. 2005 do 23. 03. 2005

Počet: 963 ks v hodnotě: 625 - kmenové akcie na majitele
od 23. 03. 2005 do 23. 03. 2005

Počet: 336 ks v hodnotě: 125 - kmenové akcie na majitele
od 09. 02. 2001 do 09. 02. 2001

Počet: 1 634 ks v hodnotě: 625 - kmenové akcie na majitele
od 09. 02. 2001 do 09. 02. 2001

Počet: 706 ks v hodnotě: 6250 - kmenové akcie na majitele
od 09. 02. 2001 do 09. 02. 2001

Počet: 505 ks v hodnotě: 62500 - kmenové akcie na majitele
od 09. 02. 2001 do 09. 02. 2001

Počet: 332 ks v hodnotě: 250 - kmenové akcie na majitele
od 09. 02. 2001 do 09. 02. 2001

Počet: 505 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na majitele
od 04. 09. 2000 do 04. 09. 2000

Počet: 336 ks v hodnotě: 200 - kmenové akcie na majitele
od 04. 09. 2000 do 04. 09. 2000

Počet: 332 ks v hodnotě: 400 - kmenové akcie na majitele
od 04. 09. 2000 do 04. 09. 2000

Počet: 1 634 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 04. 09. 2000 do 04. 09. 2000

Počet: 706 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na majitele
od 04. 09. 2000 do 04. 09. 2000

Počet: 140 ks v hodnotě: 200 - kmenové akcie na majitele
od 11. 04. 2000 do 11. 04. 2000

Počet: 237 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na majitele
od 11. 04. 2000 do 11. 04. 2000

Počet: 376 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 11. 04. 2000 do 11. 04. 2000

Počet: 16 800 ks v hodnotě: 400 - kmenové akcie na majitele
od 11. 04. 2000 do 11. 04. 2000

Počet: 499 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na majitele
od 11. 04. 2000 do 11. 04. 2000

Počet: 148 485 ks v hodnotě: 400 - kmenové akcie na majitele
od 20. 01. 1998 do 20. 01. 1998

Počet: 148 485 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na majitele
od 12. 09. 1997 do 12. 09. 1997

Počet: 148 485 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 05. 1993 do 06. 05. 1993

Počet: 147 082 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 30. 04. 1992 do 30. 04. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SZCZYGIEL VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2003

Adresa: Slavíkova 1756/32, Poruba, 708 00 Ostrava
od 03. 06. 2016
Matěje Kopeckého 520/16, Poruba, 708 00 Ostrava
od 12. 06. 2014 do 03. 06. 2016
Ostrava - Poruba, Matěje Kopeckého 520, PSČ 70800
od 07. 03. 2012 do 12. 06. 2014
Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 520
od 11. 03. 2003 do 07. 03. 2012


Název/Jméno: KLIMOSZEK LEŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 03. 2012
Dozorčí rada - člen
od 04. 09. 2000 do 07. 03. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000

Adresa: Práčská 3315/8f, Záběhlice, 106 00 Praha 10
od 11. 11. 2015
Bachova 1584/20, Chodov, 149 00 Praha 4
od 12. 06. 2014 do 11. 11. 2015
Praha 4 - Chodov, Klírova 1918/11, PSČ 14000
od 27. 05. 2010 do 12. 06. 2014
Praha 4-Chodov, Klírova 1819
od 04. 09. 2000 do 27. 05. 2010
Praha 4 - Chodov, Klírova 1819
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000


Název/Jméno: PUSTĚJOVSKÝ VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 03. 2012

Adresa: Augustina Handzela 5425/21, Třebovice, 722 00 Ostrava
od 12. 06. 2014
Ostrava - Třebovice, A. Handzela 5425/21, PSČ 72200
od 07. 03. 2012 do 12. 06. 2014


Název/Jméno: CAP IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1996 do 01. 06. 1999

Adresa: Veselíčko 294, 739 44 Brušperk
od 12. 06. 2014
Ostrava, Gregorova 10, okres Ostrava-město
od 08. 01. 1996 do 01. 06. 1999


Název/Jméno: MARTYNEK ZBYŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 01. 1996 do 01. 06. 1999

Adresa: Žižkova 996/72, Mizerov, 733 01 Karviná
od 12. 06. 2014
Karviná - Mizerov, Žižkova 996/72, PSČ 73301
od 07. 03. 2012 do 12. 06. 2014
Karviná-Mizerov, Žižkova 72/996
od 04. 09. 2000 do 07. 03. 2012
Karviná - Mizerov, Žižkova 72/996
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000
Karviná, Žižkova 72/996
od 08. 01. 1996 do 01. 06. 1999


Název/Jméno: STAŇKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 09. 2000

Adresa: Paskovská 491, 739 24 Krmelín
od 12. 06. 2014
Krmelín, Paskovská 491, PSČ 73924
od 07. 03. 2012 do 12. 06. 2014
Krmelín, Paskovská 491
od 04. 09. 2000 do 07. 03. 2012


Název/Jméno: VRÁNA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 03. 2012 do 12. 06. 2014
Dozorčí rada - místopředseda
od 04. 09. 2000 do 07. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 1996 do 30. 09. 1998

Adresa: Ostrava - Poruba, Zednická 953/8, PSČ 70800
od 07. 03. 2012 do 12. 06. 2014
Ostrava-Poruba, Zednická 953
od 04. 09. 2000 do 07. 03. 2012
Ostrava - Poruba, Zednická 953
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000
Ostrava-Poruba, Zednická 953
od 08. 01. 1996 do 30. 09. 1998


Název/Jméno: OWCZARZY ZBYHNĚV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 09. 2000 do 07. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000
Dozorčí rada - člen
od 08. 01. 1996 do 30. 09. 1998

Adresa: Havířov-Podlesí, Krajní 1428/1
od 04. 09. 2000 do 07. 03. 2012
Havířov - Podlesí, Krajní 1428/1
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000
Havířov-Podlesí, Krajní 1428/1
od 08. 01. 1996 do 30. 09. 1998


Název/Jméno: CARDA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 09. 2000 do 11. 03. 2003
Dozorčí rada - člen
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000

Adresa: Havířov-Šumbark, Konzumní 19/454
od 04. 09. 2000 do 11. 03. 2003
Havířov - Šumbark, Konzumní 19/454
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000


Název/Jméno: RUSŇÁK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000

Adresa: Frýdek - Místek, Jungmannova 444
od 01. 06. 1999 do 04. 09. 2000


Název/Jméno: MUSÁLKOVÁ BARBORA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1998 do 04. 09. 2000

Adresa: Frýdlant nad Ostravicí, Za hřbitovem 416
od 30. 09. 1998 do 04. 09. 2000


Název/Jméno: LINKOVÁ MIROSLAVA

IČO: 73297721

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 09. 1998 do 01. 06. 1999

Adresa: Ostrava-Poruba, K.Pokorného 1397/36
od 30. 09. 1998 do 01. 06. 1999


Název/Jméno: ŠNOREK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 09. 1998 do 01. 06. 1999

Adresa: Ostrava-Poruba, Čs. exilu 533
od 30. 09. 1998 do 01. 06. 1999


Název/Jméno: DYMÁČEK DALIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 08. 01. 1996 do 01. 06. 1999

Adresa: Ostrava-Poruba, Hlavní třída 588
od 08. 01. 1996 do 01. 06. 1999


Název/Jméno: SILON MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 08. 01. 1996 do 01. 06. 1999

Adresa: Pustá Polom 179
od 08. 01. 1996 do 01. 06. 1999


Název/Jméno: ZÁTORSKÝ DANEŠ

IČO: 63332361

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1996 do 30. 09. 1998

Adresa: Ostrava, Parcelní 20, okres Ostrava-město
od 08. 01. 1996 do 30. 09. 1998


Název/Jméno: OBRAČAJ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 do 08. 01. 1996
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 03. 1994 do 23. 10. 1995

Adresa: Frýdek-Místek, V. Martínka 2011
od 22. 03. 1994 do 08. 01. 1996


Název/Jméno: KOHOUT VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 do 08. 01. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 1994 do 07. 11. 1994

Adresa: Brno, Chaloupky 48, okres Brno-město
od 23. 10. 1995 do 08. 01. 1996
Brno, Chaloupky 48, okres Brno-město
od 22. 03. 1994 do 07. 11. 1994


Název/Jméno: RADIL JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 10. 1995 do 08. 01. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 1994 do 23. 10. 1995

Adresa: Praha 9, Slévačská 133
od 22. 03. 1994 do 08. 01. 1996


Název/Jméno: KŘEPELKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 do 08. 01. 1996

Adresa: Praha 5, Lohniského 845
od 23. 10. 1995 do 08. 01. 1996


Název/Jméno: ECLER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 10. 1995 do 08. 01. 1996

Adresa: Brno, Fügnerova 42, okres Brno-město
od 23. 10. 1995 do 08. 01. 1996


Název/Jméno: KOLÁŘ JIŘÍ

IČO: 44367821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1994 do 23. 10. 1995

Adresa: Ostrava-Poruba, K. Šmidkeho 1797
od 07. 11. 1994 do 23. 10. 1995


Název/Jméno: PAULCZYNSKI PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1994 do 08. 01. 1996

Adresa: Brno 4-Židenice, Dykova 8/2264
od 22. 03. 1994 do 08. 01. 1996


Název/Jméno: RASZKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1994 do 30. 09. 1998

Adresa: Ostrava 1, Vršovců 2
od 22. 03. 1994 do 30. 09. 1998


Název/Jméno: TOBOLA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 03. 1994 do 23. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994

Adresa: Frýdek-Místek, Ostravská 627
od 30. 04. 1992 do 23. 10. 1995


Název/Jméno: FUKSA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 03. 1994 do 08. 01. 1996

Adresa: Praha 4, Hasova 3092/45
od 22. 03. 1994 do 08. 01. 1996


Název/Jméno: SOLSKÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 05. 1993 do 22. 03. 1994

Adresa: Ostrava-Výškovice, Charvátská 13
od 06. 05. 1993 do 22. 03. 1994


Název/Jméno: ZÁVODNÝ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1993 do 23. 10. 1995
Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 do 06. 05. 1993

Adresa: Frýdek-Místek, nám. Mučedníků 2546
od 30. 04. 1992 do 23. 10. 1995


Název/Jméno: JONKEOVÁ NAĎA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994

Adresa: Ostrava, Mánesova 12, okres Ostrava-město
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994


Název/Jméno: ANTON PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994

Adresa: Praha 10, Hrisova 16
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994


Název/Jméno: KOHUT VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994

Adresa: Dolní Benešov, Hlučínská 40, okres Opava
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994


Název/Jméno: KOVÁŘ JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994

Adresa: Praha 4, Na usedlosti 1531
od 30. 04. 1992 do 22. 03. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování parkoviště

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 6. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyšek Martynek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 10. 1997

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Slavomír Golomb

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Václav Kohut

Zánik oprávnění:6. 4. 1997


Nákup a prodej nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vítězslav Ciompa

Zánik oprávnění:8. 11. 2000


Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Staňková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 4. 1994

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 4. 1994

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:4. 11. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Zánik oprávnění:13. 8. 1997


Autokempy a tábořiště kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


výroba, mont., opr. a rek. a period. zkoušky vyhr. tlak. zařízenídle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.470/12.10/92-TZ-N-A,B K-3,4 ze dne 27.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Oldřich Matoušek

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.470/12.10/92-TZ-N-A,B K-3,4 ze dne 27.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Oldřich Matoušek

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


montáž, opr. a rev. vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob na plynydle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č. 1342/12.10/92-PZ-III,VI,VII ze dne 7.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Oldřich Matoušek

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.1342/12.10/92-PZ-III,VI,VII ze dne 7.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Leo Staňura

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


elektroinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Oldřich Matoušek

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.1/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Leo Staňura

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


plynoinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.1342/12.10/92-PZ-III,VI,VII ze dne 7.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Jaroslav Mráz

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


revize elektrických zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


montáž, oprava a údržba vyhr. elektr.zaříz. a výroba rozvaděčů NNdle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1993

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.611/12.10/92-ZZ-V ze dne 17.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih. zařízenídle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.611/12.10/92-ZZ-V ze dne 17.7.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


montáž a opravy měřící a regulační techniky dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


výroba instalace a opravy ústředního vytápění a větrání dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.4893/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 24.6.1992

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


výroba, opravy a montáž měřidel dle registračního osvědčení SMI Opava číslo 430-70/92 ze dne 22.12.1992 podmínky k reg. osvědčení č. 430-70/92

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 3. 1993

Zánik oprávnění:13. 8. 1997


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 2. 1993

Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 07. 08. 2000
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 30. 06. 1999
Provozování parkoviště
od 30. 06. 1999 do 28. 02. 2011
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu
od 13. 10. 1997 do 28. 02. 2011
Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
od 04. 09. 1995 do 28. 02. 2011
Autokempy a tábořiště kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 03. 03. 1993 do 28. 02. 2011
Kopírovací práce
od 26. 02. 1993 do 28. 02. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Carda


Výroba ostatních výrobků ze dřeva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 2. 1993

Zánik oprávnění:13. 8. 1997


Malování, lakování, sklenářské práce a tapetování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 2. 1993

Zánik oprávnění:13. 8. 1997


Čalounictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 2. 1993

Zánik oprávnění:13. 8. 1997


Technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Karel Chytil

Zánik oprávnění:8. 11. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Vladislav Szczygiel

Zánik oprávnění:8. 11. 2000


truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Robert Harazim

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


obkládačské práce

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Vladislav Szczygiel

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Staňková

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyšek Martynek

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


pokrývačství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


podlahářství (kladení podlahovin)

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Leo Staňura

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


broušení a leštění kovů, s výjimkou nožů,nůžek a jedn. nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Zánik oprávnění:21. 7. 1997


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 1. 1993

Zánik oprávnění:28. 2. 2011


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45193789

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí