Ostravská dopravní společnost, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Ostravská dopravní společnost, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1040. Jeho identifikační číslo je 60793171

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Ostravská dopravní společnost, a.s.

Datum zápisu: 30. 5. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1040

Identifikační číslo:60793171

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hwcfit3

Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
Zasilatelství
Pronájem a půjčování věcí movitých
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Vedlejší činnost v dopravě

Adresa společnosti

Sídlo: U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
od 02. 07. 2014
Ostrava - Přívoz, U Tiskárny 616/9, PSČ 70200
od 20. 12. 2007 do 02. 07. 2014
Ostrava 1, Poděbradova 843/28, PSČ 70200
od 07. 12. 2004 do 20. 12. 2007
Ostrava-Přívoz, Na valše 16
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004
U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 06. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 07. 2014 do 02. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014 do 02. 06. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 30. 07. 2014 do 02. 06. 2015

  Obchodní společnost NH - TRANS, a.s., jako jediný akcionář společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., při výkonu působnosti valné hromady dne 19. prosince 2005 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. o částku 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) a přijala rozhodnutí tohoto znění:" 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 15.000.000,- Kč (patnáctmiliónů korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 (jedentisíc) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a k nimž budou mít předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) lze upsat dva kusy nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).3. Všech 1.000 (jedentisíc) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude upsáno jediným akcionářem jako určitým zájemcem - tj. společností NH - TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., číslo vložky 2801, (dále jen "NH - TRANS, a.s."), který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií.4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., v Ostravě 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. určitému zájemci - NH - TRANS, a.s. písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaný určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) za určitým zájemcem - společností NH - TRANS, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena částka 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) jako část dosud neuhrazené jistiny peněžité pohledávky společnosti NH - TRANS, a.s. za společností Ostravská dopravní společnost, a.s., vzniklé z titulu půjčky, jež byla poskytnuta společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 35.700.000,- Kč (třicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce, uzavřené dne 25. června 2004 mezi společností Ostravská dopravní společnost, a.s., na straně jedné jako dlužníkem, a společností NH - TRANS, a.s. spol. s r.o. (která s účinností od 1. července 2004 změnila svou právní formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou NH - TRANS, a.s.), na straně druhé jako věřitelem.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. společnosti NH - TRANS, a.s. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku."
od 11. 01. 2006 do 15. 02. 2006

  NH - TRANS, a.s. se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., číslo vložky 2801, jako jediný akcionář společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 1. června 2005 zvýšení základního kapitálu společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. o částku 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) a přijala rozhodnutí tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 5.000.000,- Kč (pětmiliónů korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 360 (třistašedesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a k nimž budou mít předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všech 360 (třistašedesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude upsáno jediným akcionářem jako určitým zájemcem - tj. společností NH - TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., vložky 2801, (dále jen "NH - TRANS, a.s."), který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií.4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., v Ostravě 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. určitému zájemci - společnosti NH - TRANS, a.s. písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) za určitým zájemcem - společností NH - TRANS, a.s. z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti NH - TRANS, a.s. za společností Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých), vzniklé z titulu půjčky ve výši 35.700.000,- Kč (třicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. června 2004 mezi společností Ostravská dopravní společnost, a.s., na straně jedné jako dlužníkem, a společností NH - TRANS, spol. s r.o. (která s účinností od 1. července 2004 změnila svou právní formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou NH - TRANS, a.s.), na straně druhé jako věřitelem.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. společnosti NH - TRANS, a.s. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 20. 08. 2005 do 22. 09. 2005

  Omezení převoditelnosti akcií:Akcie na jméno je převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady. K akciím, které hodlá akcionář převést, mají předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách.
od 07. 12. 2004

Akcie

Počet: 1 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 02. 2006

Počet: 500 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 22. 09. 2005 do 22. 09. 2005

Počet: 140 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 07. 12. 2004 do 07. 12. 2004

Počet: 140 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 30. 05. 1995 do 30. 05. 1995

Vlastníci

Název/Jméno: NH-TRANS, a.s.

IČO:47679115

Adresa: Ostrava 1, Poděbradova 28
od 07. 12. 2004 do 20. 12. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 12. 2004 do 20. 12. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MINTĚLOVÁ MARTINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2012

Adresa: K Olešné 2431, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
od 25. 02. 2016
č.p. 117, 739 04 Raškovice
od 02. 07. 2014 do 25. 02. 2016
Pražmo - Raškovice 117, PSČ 73904
od 27. 03. 2012 do 02. 07. 2014


Název/Jméno: ŠRAGA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 03. 2005 do 15. 02. 2006

Adresa: Moravská 1964/48a, 748 01 Hlučín
od 02. 07. 2014
Hlučín, Moravská 1964/48a, PSČ 74801
od 21. 06. 2012 do 02. 07. 2014
Hlučín, Jaroslava Seiferta 1331/17, PSČ 74801
od 27. 03. 2012 do 21. 06. 2012
Hlučín, Jaroslava Seiferta 1331/17
od 23. 03. 2005 do 27. 03. 2012


Název/Jméno: KUNČAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 07. 2009 do 27. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2007 do 29. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2006 do 20. 12. 2007

Adresa: Horymírova 2975/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 02. 07. 2014
Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2975/4, PSČ 70030
od 02. 05. 2005 do 02. 07. 2014


Název/Jméno: BRIESTENSKÁ ŠÁRKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 2013

Adresa: U Kovárny 1916, 735 41 Petřvald
od 02. 04. 2013


Název/Jméno: BEDNÁRIK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2015

Adresa: 93526 Starý Tekov, Mládežnícka 519/11, Slovenská republika
od 11. 07. 2015


Název/Jméno: KUŘIL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2014 do 11. 07. 2015

Adresa: Nádražní 854, 742 83 Klimkovice
od 30. 07. 2014 do 11. 07. 2015


Název/Jméno: NĚMČÍK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 2012
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 07. 2009 do 27. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2008 do 29. 07. 2009

Adresa: Bedřicha Václavka 991/12, Bělský Les, 700 30 Ostrava
od 02. 07. 2014
Ostrava - Bělský Les, Bedřicha Václavka 991/12, PSČ 70030
od 27. 08. 2008 do 02. 07. 2014


Název/Jméno: VOŠČEK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 03. 2012

Adresa: 05941 Štrba, Štúrova 65/5, Slovenská republika
od 27. 03. 2012


Název/Jméno: HONOMICHL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2013 do 30. 07. 2014

Adresa: Lomená 1235/16, Černice, 326 00 Plzeň
od 02. 04. 2013 do 30. 07. 2014


Název/Jméno: MOLNÁROVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2011 do 27. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2006 do 20. 12. 2007

Adresa: Budišovice, Pod Jablunkou 176, PSČ 74764
od 19. 07. 2011 do 27. 03. 2012
Budišovice, Pod Jablunkou 176, PSČ 74764
od 05. 09. 2006 do 20. 12. 2007


Název/Jméno: ŠPIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2011 do 02. 04. 2013

Adresa: Česká Třebová - Parník, Nerudova 254, PSČ 56002
od 01. 04. 2011 do 02. 04. 2013


Název/Jméno: BOHÁČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2009 do 12. 01. 2011

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 651/82, PSČ 70200
od 29. 07. 2009 do 12. 01. 2011


Název/Jméno: KIEDROŇOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2009 do 27. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2008 do 29. 07. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2006 do 07. 09. 2007

Adresa: Ostrava - Slezská Ostrava, Kmetská 1301/5, PSČ 71000
od 29. 07. 2009 do 27. 03. 2012
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44, PSČ 71000
od 27. 08. 2008 do 29. 07. 2009
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44, PSČ 71000
od 05. 09. 2006 do 07. 09. 2007


Název/Jméno: ROMAN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2008 do 29. 07. 2009

Adresa: Třanovice 247, PSČ 73953
od 27. 08. 2008 do 29. 07. 2009


Název/Jméno: HECZKO VĚSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 08. 2008 do 27. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2006 do 27. 08. 2008

Adresa: Český Těšín, Nám. ČSA 181/8, PSČ 73701
od 27. 08. 2008 do 27. 03. 2012
Český Těšín, nám. ČSA 181/8, PSČ 73701
od 05. 09. 2006 do 27. 08. 2008


Název/Jméno: ANDRÝSEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 08. 2008 do 20. 04. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 12. 2007 do 27. 08. 2008

Adresa: Přerov - Přerov I - Město, Trávník 1629/2, PSČ 75002
od 20. 12. 2007 do 20. 04. 2009


Název/Jméno: ŠENEKL RODAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2008 do 20. 04. 2009

Adresa: Třebíč - Horka - Domky, Mlýnská 580/14, PSČ 67401
od 27. 08. 2008 do 20. 04. 2009


Název/Jméno: ZIKMUND PETR

IČO: 12615439

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 2007 do 29. 07. 2009

Adresa: Praha 4 - Záběhlice, Na Chodovci 2547/10, PSČ 14100
od 20. 12. 2007 do 29. 07. 2009


Název/Jméno: MACHOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2007 do 27. 08. 2008

Adresa: Praha 10, Záběhlická 3211/88, PSČ 10600
od 07. 09. 2007 do 27. 08. 2008


Název/Jméno: DANČEJ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2006 do 20. 12. 2007

Adresa: 83106 Bratislava, Potočná 9341/63, Slovenská republika
od 05. 09. 2006 do 20. 12. 2007


Název/Jméno: CHOBOT VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2006 do 01. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2004 do 15. 02. 2006

Adresa: Česká Třebová, Trávník 2015, PSČ 56002
od 05. 09. 2006 do 01. 04. 2011
Česká Třebová, Trávník 2015
od 07. 12. 2004 do 15. 02. 2006


Název/Jméno: JAKOBSON SHIMON

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 02. 2006 do 05. 09. 2006

Adresa: Praha 5, Janáčkovo nábř. 17, PSČ 15000
od 15. 02. 2006 do 05. 09. 2006


Název/Jméno: HAREL ODED

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2006 do 05. 09. 2006

Adresa: Praha 5, Janáčkovo nábř. 17, PSČ 15000
od 15. 02. 2006 do 05. 09. 2006


Název/Jméno: NAVRÁTIL ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 05. 2005 do 05. 09. 2006
Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004

Adresa: Olomouc, Třída Svornosti 192/23, PSČ 77900
od 02. 05. 2005 do 05. 09. 2006
Olomouc, Husitská 13
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: SMITAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2005 do 02. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 2004 do 23. 03. 2005

Adresa: Dětmarovice 1063, PSČ 73571
od 07. 12. 2004 do 02. 05. 2005


Název/Jméno: KOVALČUK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2005 do 02. 05. 2005

Adresa: Příbor, Dukelská 556, PSČ 74258
od 23. 03. 2005 do 02. 05. 2005


Název/Jméno: NĚMČÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 2000 do 15. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Petřvald čp. 197, okres Nový Jičín
od 07. 12. 2004 do 15. 02. 2006
okr. Nový Jičín, Petřvald čp. 197
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004
okr. Nový Jičín, Petřvald čp. 197
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: TOMISOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2004 do 05. 09. 2006

Adresa: Frýdek - Místek, Maryčky Magdonové 234, PSČ 73801
od 07. 12. 2004 do 05. 09. 2006


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 41865791

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 2004 do 15. 02. 2006

Adresa: Hradec Králové, Pod Lesem 128
od 07. 12. 2004 do 15. 02. 2006


Název/Jméno: KOTULOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2004 do 23. 03. 2005

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská 15
od 07. 12. 2004 do 23. 03. 2005


Název/Jméno: PROCHÁZKA PETR

IČO: 14939151

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004

Adresa: Ostrava - Výškovice, Srbská 13
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: VAVERKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004

Adresa: Frýdlant nad Ostravicí, Gen. Svobody 825
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: ŠUŠKA PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004

Adresa: Moravská Ostrava, Nádražní 42
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: OKENICA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 1997 do 13. 03. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 do 02. 04. 1997

Adresa: Havířov-Bludovice, Šeříková 6/1083
od 02. 04. 1997 do 07. 12. 2004
Havířov-Bludovice, Šeříková 6/1083
od 30. 05. 1995 do 02. 04. 1997


Název/Jméno: BŘEČKA VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004

Adresa: Slezská Ostrava, Heřmanická 56
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: ŠUŠKA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004

Adresa: Slezská Ostrava, Bukovanského 1345/30
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: ŠRÁMEK JIŘÍ

IČO: 45632553

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004

Adresa: Studénka - Butovice, Janáčka 716
od 13. 03. 2000 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: HÝBL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1997 do 07. 12. 2004

Adresa: Ostrava-Výškovice, Proskovická 47
od 02. 04. 1997 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: WEISER OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Ostrava-Poruba, Čs. exilu 816
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: TRDÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Šumperk, 8. května 54
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: RÁRA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Studénka-Butovice, L. Janáčka 716
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: HUBIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004

Adresa: Ostrava-Poruba, Z. Štěpánka 1 890
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: ŠIMŮNEK JIŘÍ

IČO: 87905124

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 83
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: WOJNAR ZBYGNIEW

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004

Adresa: Karviná, Prameny 826
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: KOSOUR VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004

Adresa: Hlučín, Hornická 14
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: DUDA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Třinec VI, Máchova 654
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: BAKOTOVÁ GABRIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004

Adresa: Moravská Ostrava, U parku 1a/3068
od 30. 05. 1995 do 07. 12. 2004


Název/Jméno: MARTINKO JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Vřesina, Vřesová 534
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: VÁVERKA PETR

IČO: 47349891

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Frýdlant n O., Gen. Svobody 825
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: PELÁK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Ostrava-Poruba, Španielova 941
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Název/Jméno: WALEK ERICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000

Adresa: Třinec, Frýdecká 509
od 30. 05. 1995 do 13. 03. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 6. 2008

Obory činnosti: - pořádání kurzů
od 04. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- pořádání seminářů a školení
od 04. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kunčar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 6. 2008

Obory činnosti: - lyžařských vleků
od 04. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- dalších zařízení
od 04. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- výtahů
od 04. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- sportovních létajících zařízení
od 04. 06. 2008 do 30. 06. 2008
- zdvižných vozíků
od 04. 06. 2008 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: RSDr. Josef Okenica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 2005

Obory činnosti: - mezinárodní
od 23. 11. 2005 do 30. 06. 2008
- vnitrostátní
od 23. 11. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kunčar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 2005

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 01. 04. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kunčar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 7. 1995

Odpovědní zástupci: RSDr. Josef Okenica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 7. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kunčar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 7. 1995

Odpovědní zástupci: RSDr. Josef Okenica

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1995

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 07. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 17. 07. 2014
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 17. 07. 2014
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 17. 07. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 07. 2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 17. 07. 2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 17. 07. 2014
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 04. 06. 2008 do 17. 07. 2014
Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
od 04. 06. 2008 do 17. 07. 2014
Zasilatelství
od 23. 11. 2005 do 17. 07. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 03. 2005 do 17. 07. 2014
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace
od 17. 07. 1995 do 17. 07. 2014
Zprostředkovatelská činnost
od 17. 07. 1995 do 17. 07. 2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 17. 07. 1995 do 17. 07. 2014
Vedlejší činnost v dopravě
od 30. 05. 1995 do 17. 07. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kunčar


Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kunčar

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60793171

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:9. 7. 2004

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
54769JANOUŠEK PAVELMost, Moskevská 3058
547673. Jaroslav M a c á nMost, Bělehradská 619
54768ŽÁČEK KARELKadaň, Koželužská 1521
168748Aaron Group spol. s r.o.25665600Praha 2, Oldřichova 28/304, PSČ 12800
153793ACCRUE HOLDINGS CO. LIMITEDNikósie, 36, Vyronos Avenue, Kyperská republika

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí