Ostravská dopravní společnost, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Ostravská dopravní společnost, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1040. Její identifikační číslo je 60793171

Výpis z obchodního rejstříku Ostravská dopravní společnost, a.s.

Datum zápisu: 30. 5. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1040

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: hwcfit3

Předmět podnikání: Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Zasilatelství
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace
Zprostředkovatelská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Vedlejší činnost v dopravě

Adresa společnosti

Sídlo: U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava

Adresy: U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
od 02. 07. 2014
Ostrava - Přívoz, U Tiskárny 616/9, PSČ 70200
od 20. 12. 2007 od 02. 07. 2014
Ostrava 1, Poděbradova 843/28, PSČ 70200
od 07. 12. 2004 od 20. 12. 2007
Ostrava-Přívoz, Na valše 16
od 30. 05. 1995 od 07. 12. 2004

Skutečnosti

  Společnost Ostravská dopravní společnost, a.s., se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 60793171, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1040, byla rozdělena odštěpením se vznikem nové akciové společnosti, a to společnosti Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava. V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., vymezené pro nástupnickou společnost v projektu rozdělení, a k jejímu přechodu na nově vznikající společnost Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.
od 01. 01. 2017

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 06. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 07. 2014 od 02. 06. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 30. 07. 2014 od 02. 06. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 07. 2014 od 02. 06. 2015

  Obchodní společnost NH - TRANS, a.s., jako jediný akcionář společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., při výkonu působnosti valné hromady dne 19. prosince 2005 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. o částku 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) a přijala rozhodnutí tohoto znění:" 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 15.000.000,- Kč (patnáctmiliónů korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 (jedentisíc) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a k nimž budou mít předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) lze upsat dva kusy nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).3. Všech 1.000 (jedentisíc) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude upsáno jediným akcionářem jako určitým zájemcem - tj. společností NH - TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., číslo vložky 2801, (dále jen "NH - TRANS, a.s."), který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií.4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., v Ostravě 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. určitému zájemci - NH - TRANS, a.s. písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaný určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) za určitým zájemcem - společností NH - TRANS, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena částka 10.000.000,- Kč (desetmiliónů korun českých) jako část dosud neuhrazené jistiny peněžité pohledávky společnosti NH - TRANS, a.s. za společností Ostravská dopravní společnost, a.s., vzniklé z titulu půjčky, jež byla poskytnuta společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 35.700.000,- Kč (třicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce, uzavřené dne 25. června 2004 mezi společností Ostravská dopravní společnost, a.s., na straně jedné jako dlužníkem, a společností NH - TRANS, a.s. spol. s r.o. (která s účinností od 1. července 2004 změnila svou právní formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou NH - TRANS, a.s.), na straně druhé jako věřitelem.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. společnosti NH - TRANS, a.s. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku."
od 11. 01. 2006 od 15. 02. 2006

  NH - TRANS, a.s. se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., číslo vložky 2801, jako jediný akcionář společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 1. června 2005 zvýšení základního kapitálu společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. o částku 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) a přijala rozhodnutí tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 5.000.000,- Kč (pětmiliónů korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 360 (třistašedesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a k nimž budou mít předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všech 360 (třistašedesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude upsáno jediným akcionářem jako určitým zájemcem - tj. společností NH - TRANS, a.s., se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., vložky 2801, (dále jen "NH - TRANS, a.s."), který tímto rovněž ve smyslu § 204a obchodního zákoníku uplatní přednostní právo na upsání akcií.4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s., v Ostravě 1, Poděbradova 843/28, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. určitému zájemci - společnosti NH - TRANS, a.s. písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých) za určitým zájemcem - společností NH - TRANS, a.s. z titulu splacení upsaného emisního kursu akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti NH - TRANS, a.s. za společností Ostravská dopravní společnost, a.s. ve výši 3.600.000,- Kč (třimiliónyšestsettisíc korun českých), vzniklé z titulu půjčky ve výši 35.700.000,- Kč (třicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) dle smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. června 2004 mezi společností Ostravská dopravní společnost, a.s., na straně jedné jako dlužníkem, a společností NH - TRANS, spol. s r.o. (která s účinností od 1. července 2004 změnila svou právní formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou NH - TRANS, a.s.), na straně druhé jako věřitelem.9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ostravská dopravní společnost, a.s. společnosti NH - TRANS, a.s. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 20. 08. 2005 od 22. 09. 2005

  Omezení převoditelnosti akcií:Akcie na jméno je převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady. K akciím, které hodlá akcionář převést, mají předkupní právo zbývající akcionáři za podmínek, uvedených ve stanovách.
od 07. 12. 2004

Akcie

Počet: 1 500 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 02. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: NH-TRANS, a.s.

IČO: 47679115

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 12. 2004 od 20. 12. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BEDNÁRIK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 02. 2017
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2015 od 13. 02. 2017


Název/Jméno: MINTĚLOVÁ MARTINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 02. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2012 od 13. 02. 2017


Název/Jméno: TÓTH TOMÁŠ

IČO: 67129986

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 02. 2017


Název/Jméno: ANDRÝSEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 02. 2017
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 08. 2008 od 20. 04. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 12. 2007 od 27. 08. 2008


Název/Jméno: KUNČAR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 2012 od 13. 02. 2017
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 07. 2009 od 27. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 2007 od 29. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 02. 2006 od 20. 12. 2007


Název/Jméno: ŠRAGA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 03. 2005 od 15. 02. 2006


Název/Jméno: BRIESTENSKÁ ŠÁRKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 2013


Název/Jméno: KUŘIL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2014 od 11. 07. 2015


Název/Jméno: NĚMČÍK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 2012 od 13. 02. 2017
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 29. 07. 2009 od 27. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2008 od 29. 07. 2009


Název/Jméno: VOŠČEK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 03. 2012 od 13. 02. 2017


Název/Jméno: HONOMICHL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 04. 2013 od 30. 07. 2014


Název/Jméno: MOLNÁROVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2011 od 27. 03. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2006 od 20. 12. 2007


Název/Jméno: ŠPIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2011 od 02. 04. 2013


Název/Jméno: BOHÁČEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 07. 2009 od 12. 01. 2011


Název/Jméno: KIEDROŇOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2009 od 27. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2008 od 29. 07. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2006 od 07. 09. 2007


Název/Jméno: ŠENEKL RODAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2008 od 20. 04. 2009


Název/Jméno: HECZKO VĚSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 08. 2008 od 27. 03. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2006 od 27. 08. 2008


Název/Jméno: ROMAN PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2008 od 29. 07. 2009


Název/Jméno: ZIKMUND PETR

IČO: 12615439

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 2007 od 29. 07. 2009


Název/Jméno: MACHOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2007 od 27. 08. 2008


Název/Jméno: DANČEJ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2006 od 20. 12. 2007


Název/Jméno: CHOBOT VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 09. 2006 od 01. 04. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2004 od 15. 02. 2006


Název/Jméno: HAREL ODED

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 2006 od 05. 09. 2006


Název/Jméno: JAKOBSON SHIMON

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 02. 2006 od 05. 09. 2006


Název/Jméno: NAVRÁTIL ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 05. 2005 od 05. 09. 2006
Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: KOVALČUK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2005 od 02. 05. 2005


Název/Jméno: SMITAL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2005 od 02. 05. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 12. 2004 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: KOTULOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2004 od 23. 03. 2005


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 70519030

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 12. 2004 od 15. 02. 2006


Název/Jméno: TOMISOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2004 od 05. 09. 2006


Název/Jméno: NĚMČÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 03. 2000 od 15. 02. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: OKENICA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2000 od 07. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 04. 1997 od 13. 03. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 od 02. 04. 1997


Název/Jméno: ŠRÁMEK JIŘÍ

IČO: 45632553

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: BŘEČKA VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: ŠUŠKA PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: PROCHÁZKA PETR

IČO: 13043323

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 03. 2000 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: VAVERKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2000 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: ŠUŠKA RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2000 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: HÝBL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 1997 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: MARTINKO JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: WALEK ERICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: TRDÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: ŠIMŮNEK JIŘÍ

IČO: 87905124

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: DUDA JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: HUBIČKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: BAKOTOVÁ GABRIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1995 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: WOJNAR ZBYGNIEW

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: KOSOUR VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 05. 1995 od 07. 12. 2004


Název/Jméno: WEISER OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: PELÁK MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: RÁRA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Název/Jméno: VÁVERKA PETR

IČO: 47349891

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 05. 1995 od 13. 03. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 06. 2008

Obory činnosti: - zdvižných vozíků
od 04. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- sportovních létajících zařízení
od 04. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- výtahů
od 04. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- dalších zařízení
od 04. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- lyžařských vleků
od 04. 06. 2008 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 297453

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 06. 2008

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 04. 06. 2008 od 30. 06. 2008
- pořádání kurzů
od 04. 06. 2008 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 2005

Obory činnosti: - vnitrostátní
od 23. 11. 2005 od 30. 06. 2008
- mezinárodní
od 23. 11. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 297453

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 2005

Obory činnosti: - technických přístrojů pro domácnost
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 01. 04. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 1995

Odpovědní zástupci: 297453

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 1995

Odpovědní zástupci: 297453

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1995

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 07. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 17. 07. 2014
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 17. 07. 2014
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 17. 07. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 07. 2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 17. 07. 2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 17. 07. 2014
Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
od 04. 06. 2008 od 17. 07. 2014
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 04. 06. 2008 od 17. 07. 2014
Zasilatelství
od 23. 11. 2005 od 17. 07. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 03. 2005 od 17. 07. 2014
Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace
od 17. 07. 1995 od 17. 07. 2014
Zprostředkovatelská činnost
od 17. 07. 1995 od 17. 07. 2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 17. 07. 1995 od 17. 07. 2014
Vedlejší činnost v dopravě
od 30. 05. 1995 od 17. 07. 2014

Odpovědní zástupci:


Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60793171

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:09. 07. 2004

Související firmy

#NázevICOAdresa
323421" V O S S spol. s r.o. " (Všeobecná obchodní soukromá společnost)."v likvidaci"18050859Ostrava, 70200, , Palackého, 27
272822ACCOM, spol. s r. o.15272885Praha
379879Advanced World Transport a.s.47675977Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava
99614Aisha s.r.o. v likvidaci26715473Ke Strašnické 50/16, 10000 Praha
114300AM-FEST, spol. s r.o. v likvidaci64050050Spytihněvova 1949/7, 41501 Teplice
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
210380ARDEA, spol. s r.o. - v likvidaci16188535Praha, 14400, Písnice, Ke kurtům, 376
581518AREA TZB a.s.25740351Prvomájová 1358/14, 15300 Praha
126924ARKYS, s.r.o.25321366Podstránská 1094/1, 62700 Brno
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
291659Borůvka Praha o.p.s.67985351V pevnosti 13/4, 12800 Praha
293593BYTOVÉ DRUŽSTVO Chotovická 1747-175029006031Chotovická 1750/7, 18200 Praha
415859Bytové družstvo Neustupného 1835 - 183727624188Neustupného 1836/14, 15500 Praha
185189C - MONT s.r.o.24761656Poděbradská 261/61, 19800 Praha
563060CIME-M, s.r.o.26095360K Silu 1426, 39301 Pelhřimov
107494City mobile s.r.o.1752634náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha
174187Česká energie, a.s.25596080Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha
101378Děčínská asociace futsalu, z.s.26592053Ruská 791/43, 40502 Děčín
435030DEVAL, s.r.o.25898833Český Těšín, ul. Mlýnská č.p. 942, PSČ 737 01
300305Družstvo PLÍSKAVA26116111Pod Plískavou 371/4, 10200 Praha
55680EBM TZB, s.r.o.29213631Haškova 153/17, 63800 Brno
482700ELLIUM CARS s.r.o.27579441Bystrá 2847/14, 19300 Praha
6860ENZO CINE, s.r.o.26760070U Pernštejnských 1369/2, 14000 Praha
333663ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s.28823702Zábořská 93, 53944 Proseč
426146Euro Trade Plus, spol. s r.o.25449541Dílenská 223/39, 31200 Plzeň

Související osoby

#NázevICOAdresa
272292ADÁMEK DAVID76107248Habrovská 616, 19014 Praha
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
52161BARAN JIŘÍ72436514Nad Stadionem 1234, 76312 Vizovice
385552BARBOROVÁ JANA12372188Švédská 1090/33, 15000 Praha
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
114576BARTH JAN61803685Sušice, 34201, Sušice II, Hrádecká, 1227
44292BARTOŇOVÁ DANA64568911K náhonu 988/3, 19800 Praha
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
72211BÁRTOVÁ ALENA69724521Nové sady 177/6, 58601 Jihlava
134727BAŠTÝŘ PAVEL720994025. května 413, 38273 Vyšší Brod
22411BEDNÁŘ LADISLAV62212575Sněhurčina 689/31, 46015 Liberec
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
12075BENEŠOVÁ IVANA64867854Braunerova 995, 25263 Roztoky
11809BENEŠOVÁ MICHAELA4342674U Botiče 56, 25243 Průhonice
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb
12930BERNARD MIROSLAV67768938U Klimentky 2703/1, 15000 Praha
191216BICAN JOSEF45233098Kosmonautů 467, 78365 Hlubočky
251614BÍLKOVÁ GABRIELA67392253Kojetická 593, 25065 Líbeznice
47043BÍLÝ MILAN64747603Havlíčkova 866, 26751 Zdice
11570BLÁHA JAN44801734Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Světova, 13/1043
187309BLAHOUT PETR75415640Hroznatova 483/7, 35301 Mariánské Lázně
34280BLAŽEK FRANTIŠEK68894791Žitná 1457/5, 62100 Brno
134109BLAŽKOVÁ ANNA67019358Kúty 1946, 76001 Zlín

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1976692AB engineering s.r.o.27798640U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava
21048ADVERTI CZ s.r.o.26823047U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava
3456955AlfaPOL s.r.o.25896512U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava
2045327AUTO-LUKA s.r.o.26782341Jirská 617/24, 70200 Ostrava
1053689AXBENET, s.r.o., organizační složka27787176U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava
608666Baník Invest, a.s.27822494U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava
1516012Beskydská obchodní spol. s r.o.27813851Jirská 617/24, 70200 Ostrava
614933BILPET s.r.o.29442711Jirská 418/34, 70200 Ostrava
1691382COLER s.r.o.27705722Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
318945czStream spol. s r.o.64608841Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
2135867Č  & Š, v.o.s.26815427Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
2486207Česká dílna s.r.o.27857221Jirská 617/24, 70200 Ostrava
687158Čisté Technologie s.r.o.29454280Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
437228DECOR elektro s.r.o.49609106Ostrava, 70200, Přívoz, Chopinova, 483/8
2433056DENATRES s.r.o.29442214Jirská 570/30, 70200 Ostrava
1132263EcosmART, s.r.o.3806383Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
928841Efect property a.s.27808866Jirská 617/24, 70200 Ostrava
2146630ESS consulting s.r.o. "v likvidaci"28639731Jirská 617/24, 70200 Ostrava
2217983F.T. CAPITAL GROUP s.r.o.27773043Jirská 418/34, 70200 Ostrava
2542938FANI TRADE s.r.o.25392514Jirská 418/34, 70200 Ostrava
2254446HAMA INTERIER s.r.o. "v likvidaci"64617025Nádražní 445/185, 70200 Ostrava
2401496Hanne Accouting s.r.o.5626251Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
1702806HD TECHNIK s.r.o.27783952Jirská 418/34, 70200 Ostrava
2158704HLH Ingeniering, s.r.o. "v likvidaci"63321017Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Jirská, 418/34
2580269InnoVatio44938730U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3243674Do Thi Hang NGA27354806Nádražní 412/183, 70200 Ostrava
3224Jiří Chvátal - Cukrárna40336417Nádražní 448/181, 70200 Ostrava
2309804Thi Tuyet Lan Nguyen66922101Nádražní 412/183, 70200 Ostrava
2701480Adamík Jaroslav73350222Jirská 585/26, 70200 Ostrava
110151Antal Milan66695767Ostrava, 70200, Přívoz, Chopinova, 8
1421414Baláž Dušan66694566Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
2689464Brada Jan68160445Nádražní 448/181, 70200 Ostrava
1701126Brož Ivo62355074U Tiskárny 587/6, 70200 Ostrava
3381536Bui Thi Nga28526074Nádražní 412/183, 70200 Ostrava
2140208Cimala Tomáš72979038Jirská 569/28, 70200 Ostrava
641724Cina Jaroslav76646211Nádražní 414/189, 70200 Ostrava
518532Čech Zdeněk66159296Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
2710513Čuda Svatopluk3147118Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
2521692Dudek Ondrej25887912Ostrava, 70200, Přívoz, Chopinova, 483/8
1547107Haiduková Karin70310025U Tiskárny 584/8, 70200 Ostrava
1929636Hanus Jiří66732204U Tiskárny 608/4, 70200 Ostrava
2280963Horváth Arpád11551062Ostrava, 70200, Přívoz, Jirská, 418/34
24045HŘEBENÁŘOVÁ LENKA87370611U Tiskárny 608/4, 70200 Ostrava
2586103Chovanec Peter66719089Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
2332132Januš Miroslav66691320Ostrava, 70200, Přívoz, Chopinova, 8
44576Koyš Vladimír12469998Jirská 617/24, 70200 Ostrava
1960090Kozela Miloš66942136Chopinova 483/8, 70200 Ostrava
1935371Larocca Denisa68162421Ostrava, 70200, Přívoz, U Tiskárny, 539/2
2494457Lásik Richard4469046U Tiskárny 616/9, 70200 Ostrava
3300663Mikulík Vladimír66695546Ostrava, 70200, Přívoz, Chopinova, 8