PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 102. Její identifikační číslo je 15821773

Výpis z obchodního rejstříku PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Datum zápisu: 28. 3. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 102

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wt7fjdv

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Hostinská činnost
Hostinská činnost
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba...
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a...
Revize elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Poskytování technických služeb
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Nástrojářství
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Zámečnictví
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob
Broušení a leštění kovů
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky...
Zámečnictví, nástrojářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Obráběčství
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Montážní a potrubářské práce, s výjimkou činností uvedených v...
Svářečské práce a svářečská škola
Uměleckořemeslné zpracování kovů
Specializované stavební činnosti
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Povrchové úpravy a svařování kovů
Zprostředkování obchodu
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: Nádražní 697, 39501 Pacov

Adresy: Nádražní 697, 395 01 Pacov
od 01. 12. 2016
Pacov, Nádražní 697, PSČ 39501
od 15. 02. 2007 od 01. 12. 2016
Pacov, Nádražní 697
od 28. 03. 1991 od 15. 02. 2007

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu - 3Počet členů dozorčí rady - 1
od 15. 01. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a družstvech.
od 15. 01. 2014

  Mimořádná valná hromada přijala dne 2. října 2013 toto usnesení: 1. Společnost PAS invest a.s., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha, IČ 014 01 246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18917 (dále jen „Hlavní akcionář“), osvědčila, že vlastní 117.063 ks kmenových akcií na majitele, vydaných společností PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 102 (dále jen „Společnost“), všechny v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,22 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 90,22% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 690 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 130905/2013, ze dne 5. 9. 2013, vypracovaným společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 256 40 585, podle kterého znalec považuje částku 690 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od předání akcií Společnosti. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a.s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.
od 04. 10. 2013 od 15. 11. 2013

  Na společnost Pacovské strojírny, akciová společnost, Pacov se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, jako nástupnickou společnost, přešla k rozhodnému dni 1.5.2011 odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Pacovské strojírny-Trading, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 481 72 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 122730, specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.10.2011.
od 02. 12. 2011

  Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí129, 756. 000,-Kčs, slovy jednostdvacetděvětmiliónůsedmsetpadesátšesttisíckorun čsl.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Na základní jmění je vydáno 129. 756 kusů akcií na jméno o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1. 000 Kčs.l
od 20. 01. 1993 od 13. 09. 1993

  Členové dozorčí rady:1. Ing. Pavel Růžička, Praha 10 - Vršovice, Osnická 1278/4 - předseda2. Ing. František Horák, Praha 4, Augustinova 20722. Ing. Jaromír Pech, Pacov, sídliště Míru 927
od 20. 01. 1993 od 13. 09. 1993

  Dne 27.3.1991 schválilo ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 2010/90-550 dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny a.s Pacov se sídlem v Pacově.V důsledku toho se zapisují tyto změny:1) Údaje o založení společnosti: Akciová společnost Pacovské strojírny a.s. Pacov byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu státního podniku Pacovské strojírny na základě výjímky MZe ČR č.j. 1619/91/510, ze dne 22.3.1991 z § 1 odst. 1 zákonného opatření představenstva FS č. 364/1990 Sb. o nakládání s národním majtkem svěřeným státnímu podniku.2) Kdekoliv je v textu stanov uvedeno slovo "zakladatel", vypouští se, ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu a nahrazuje se slovním spojením "valná hromada" /ministerstvo zemědělství ČR/ v příslušném mluvnickém pádu.
od 29. 03. 1991

  3./ Základní kapitál společnosti, počet, jmenovitá hodnota a forma akcií,práva zakladatele:a/ základní kapitál společnosti činí 96.001,- tis. Kčs. Je na něj vypsánajedna hromadná akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 100.000,- Kčsa 1 akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 95.901,- Kčs.b/ akcie /zatímní listy/ společnosti zní na jméno a jsou vyhotoveny dlepodmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelsných v bankách,spořitelnách a ana burze. Jsou opatřeny podpisem dvou členů představen-stva oprávněných podepisovat za společnost.
od 29. 03. 1991 od 20. 01. 1993

  c/ majitelem akcií /zatímních listů/ uvedených v bodě a/ tohoto dodatkuje ministerstvo zemědělství ČR jeko jedinný akcionář.d/ veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo zemědělství /pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společnosti/, a toaž do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií /zatímních listů/stane další akcionář společnosti.Dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny se sídlem vPacově byl připojen.
od 29. 03. 1991 od 20. 01. 1993

  Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a povolení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny.
od 28. 03. 1991

  Den vzniku: 28.3.1991
od 28. 03. 1991

  Zastupování společnosti a podepisování za společnost:Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárnímorgánem.Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne-bo napsanému názvu akciové společnosti připojí svůj podpis předseda před-stavenstva, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti a jeden členpředstavenstva.
od 28. 03. 1991 od 20. 01. 1993

  Základní kapitál společnosti: 100.000,-- Kčs, slovy jednostotisíc korunčsl. Jeho složení u Komerční banky bylo doloženo.Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno. Maji-telem je státní podnik Pacovské strojírny.
od 28. 03. 1991 od 29. 03. 1991

  Akciová společnost byla založena jednorázově jediným zakladatelem státnímpodnikem Pacovské strojírny Pacov podle zakladatelského plánu ze dne25.3.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil sta-novy akciové společnosti, po povolení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem zeměděl-ství č.j. 1619/91-510 ze dne 22.3.1991.Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a povolení z ustanovení§ 1 odst. 2. zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny.
od 28. 03. 1991 od 29. 03. 1991

Akcie

Počet: 129 756 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 11. 2013

Počet: 129 756 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 07. 2003 od 27. 11. 2013

Vlastníci

Název/Jméno: PAS invest a.s.

IČO: 1401246

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 15. 11. 2013


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLACHÝ TOMÁŠ

IČO: 86936387

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 05. 2013


Název/Jméno: ZRZAVECKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2015


Název/Jméno: BELLEROVÁ TEREZA

IČO: 2455668

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2014 od 08. 01. 2015


Název/Jméno: BENEDIKTOVÁ HANA

IČO: 45710732

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2013 od 15. 01. 2014


Název/Jméno: PODUŠKA JAN

IČO: 61142093

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2005 od 15. 01. 2014


Název/Jméno: MENGLER JAN

IČO: 49296566

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 05. 2013


Název/Jméno: HÁJEK MARTIN

IČO: 67197353

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 05. 2013


Název/Jméno: ŠEDINA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2013 od 15. 01. 2014


Název/Jméno: MIKEŠ MARTIN

IČO: 64548627

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 06. 2007 od 13. 05. 2013


Název/Jméno: JEŠÁTKO LUDVÍK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 2005 od 13. 05. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 07. 2000 od 08. 07. 2005


Název/Jméno: KALINA JAN

IČO: 67137687

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 06. 2008 od 13. 05. 2013


Název/Jméno: PLÁŠIL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2008 od 13. 05. 2013


Název/Jméno: VODIČKA PAVEL

IČO: 68533730

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 06. 2008 od 13. 05. 2013


Název/Jméno: CÍSAŘ BOHUMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 05. 2008 od 03. 12. 2012


Název/Jméno: KUPSA ZDENĚK

IČO: 5444896

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2007 od 13. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 2005 od 18. 06. 2007


Název/Jméno: FORMÁNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 2007 od 21. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2000 od 08. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1993 od 03. 07. 2000


Název/Jméno: KROMP RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 07. 2005 od 19. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 01. 2005 od 08. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopř.představ.a gen.ředit. a.s.
od 03. 07. 2000 od 22. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 10. 1994 od 03. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1994 od 26. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - generální ředitel a.s.
od 01. 12. 1993 od 03. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předs. předst. a gen. ředitel
od 13. 09. 1993 od 01. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst.a gen.řed. a.s
od 07. 01. 1992 od 13. 09. 1993


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 07. 2005 od 19. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 1993 od 26. 10. 1994


Název/Jméno: WASSERBAUER JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 2005 od 15. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst. a generální ředit.
od 22. 01. 2005 od 08. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 07. 2000 od 22. 01. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 od 03. 07. 2000


Název/Jméno: JUNGMANOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 07. 2000 od 08. 07. 2005


Název/Jméno: BOUDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 10. 1994 od 03. 07. 2000


Název/Jméno: HORÁK FRANTIŠEK

IČO: 41607091

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 1993 od 08. 07. 2005


Název/Jméno: KOLÁŘ VÁCLAV

IČO: 48966614

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 12. 1993 od 03. 07. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAV

IČO: 48107654

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 10. 1993 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: BRABEC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1993 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: PERHÁČ LUBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: ŠRIMPL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1993 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: ČEMUS JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1993 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: HOŘČIČKA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 09. 1993 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: KAUCKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 od 01. 12. 1993


Název/Jméno: DRABEC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 1993 od 01. 10. 1993


Název/Jméno: PEKÁREK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předst.
od 13. 09. 1993 od 13. 07. 1994


Název/Jméno: DVOŘÁK LADISLAB

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 od 01. 10. 1993


Název/Jméno: ČÍŽEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 09. 1993 od 01. 12. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 od 13. 09. 1993


Název/Jméno: SVOBODA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1993 od 13. 09. 1993


Název/Jméno: HÁLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1993 od 13. 09. 1993


Název/Jméno: MALÝ VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 01. 1993 od 13. 09. 1993


Název/Jméno: TUREČEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 1992 od 20. 01. 1993


Název/Jméno: RŮŽIČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 01. 1992 od 20. 01. 1993


Název/Jméno: HEJDL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 od 07. 01. 1992


Název/Jméno: POLANECKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 od 07. 01. 1992


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 od 07. 01. 1992


Název/Jméno: KOLAŘÍK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 1991 od 20. 01. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 05. 2012


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 08. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:18. 03. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 08. 1993


Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 08. 1993

Zánik oprávnění:21. 02. 1996


Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 343311

Zánik oprávnění:15. 11. 2000


Revize elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 3724

Zánik oprávnění:21. 02. 1996


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 01. 1993


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1993

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- galvanických článků a baterií
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- kabelů, vodičů a lamel
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 343311

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Obory činnosti: - chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zvedacího a dopravního zařízení
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pecí, sušáren a hořáků
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 3724

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Obory činnosti: - práce stavebními a manipulačními mechanismy
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 343311

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 343312


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 10. 1992

Obory činnosti: - pro potravinářský a tabákový průmysl
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebních a důlních strojů
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pro zemědělství a lesnictví
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- obráběcích strojů
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 343314

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:15. 11. 2000


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 343311

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Obory činnosti: - správa sítí
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:20. 05. 1996


Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Zánik oprávnění:20. 05. 1996


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 343312


Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1992

Obory činnosti: - topných těles a kotlů ústředního topení
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zásobníků a kontejnerů
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- kovových prefabrikátů pro stavby
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montážní a potrubářské práce, s výjimkou činností uvedených v přílohách 1, 2, 3 zákona 455/91 Sb. o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 3724

Zánik oprávnění:26. 06. 2001


Svářečské práce a svářečská škola

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 343312

Zánik oprávnění:26. 06. 2001


Uměleckořemeslné zpracování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1992

Obory činnosti: - medailérství a ruční rytí kovů
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- cínařství
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pasířství a platnéřství
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- kovolijectví, kovotepectví a cizelérství
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zvonařství
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializované stavební činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1992

Obory činnosti: - kamnářské a šamotářské práce
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- vložkování komínů
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- potrubářské práce
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- dlaždičské práce
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1992

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pořádání kursů v oblasti svařování a povrchových úprav kovů
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 09. 1992

Obory činnosti: - potahování nekovovými materiály
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- svařování
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pískování, otryskávání
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- tepelné zpracování
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 08. 1992

Obory činnosti: - porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, jehož nákup a prodej je živností ohlašovací řemeslnou, vázanou nebo živností koncesovanou

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 08. 1992

Zánik oprávnění:26. 06. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 08. 1992

Obory činnosti: Ubytovací služby
od 19. 01. 2015
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 25. 06. 2010
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 03. 08. 1993
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 19. 01. 1993 od 25. 06. 2010
Poskytování technických služeb
od 07. 10. 1992
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 07. 10. 1992 od 25. 06. 2010
Výroba strojů a zařízení
od 02. 10. 1992
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 02. 10. 1992 od 25. 06. 2010
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 09. 09. 1992 od 25. 06. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 09. 09. 1992
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 09. 09. 1992
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 09. 09. 1992
Broušení a leštění kovů
od 09. 09. 1992 od 25. 06. 2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 09. 09. 1992 od 25. 06. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 09. 09. 1992 od 25. 06. 2010
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 08. 09. 1992
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 08. 09. 1992
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 08. 09. 1992
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 08. 09. 1992
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 08. 09. 1992 od 25. 06. 2010
Povrchové úpravy a svařování kovů
od 08. 09. 1992 od 25. 06. 2010
Uměleckořemeslné zpracování kovů
od 08. 09. 1992 od 25. 06. 2010
Specializované stavební činnosti
od 08. 09. 1992 od 25. 06. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 20. 08. 1992
Velkoobchod
od 20. 08. 1992 od 25. 06. 2010
Specializovaný maloobchod
od 20. 08. 1992 od 25. 06. 2010
Zprostředkování obchodu
od 20. 08. 1992 od 25. 06. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 20. 08. 1992


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 08. 1992

Obory činnosti: - zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 08. 1992

Obory činnosti: - ojetými motorovými vozidly
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 26. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15821773

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
247414"FAKS, spol. s r. o. Hrušova Lhota" v likvidaci47238542Přehořov, 39201, Hrušova Lhota, p. Soběslav, 9
98104100 Mega projekt, spol. s r.o.47454555Wonkova 1142/1, 50002 Hradec Králové
18185A.S.E.I. spol. s r.o.47122722Kodaňská 1441/46, 10100 Praha
155198ACSON Praha, a.s. v likvidaci25063821Praha 4, Dobronická 635
111488AGRO Vojkovice, spol. s r.o.47914823Hrušovanská 24, 66701 Vojkovice
342886AGROCOOPERATIVE a.s.28447794Argentinská 286/38, 17000 Praha
114300AM-FEST, spol. s r.o. v likvidaci64050050Spytihněvova 1949/7, 41501 Teplice
262399ANTA s.r.o. v likvidaci43223257Ruprechtická 387/49, 46001 Liberec
30761ASAC s.r.o. v likvidaci49621432Ravennská 321, 10900 Praha
21188Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností Třebíč64268357Pražská 987/40, 67401 Třebíč
110388ASTACUS MORAVIA, a.s.25820265Neředínská 170/8, 77900 Olomouc
128140ASTRID COSMETICS, a.s.25058045U průhonu 700/10, 17000 Praha
169325AUTOOPRAVNA KOLÁŘ s.r.o. v likvidaci60617322119, 39117 Košice
198880BETA elektronika, s.r.o.2620925040, 39843 Zběšičky
152972Bytové družstvo Hřbitovní 15 - 1628694201Hřbitovní 15, 46343 Český Dub
330096Bytový dům Nad vodovodem 231/54, spol. s r.o. v likvidaci25635981Nad vodovodem 231/54, 10800 Praha
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
4526CINARIA s.r.o.48117889Platnéřská 90/13, 11000 Praha
74847COMPING s.r.o.60322403Bartoníčkova 1644/5, 74601 Opava
34732COOP THERM PRAHA, spol. s r.o.27254488sídliště Vajgar 675, 37701 Jindřichův Hradec
91714ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.25920901214, 25764 Zdislavice
27258Československé automobilové opravny Teplice, státní podnik480606Proboštov, 41712, , Kpt.Jaroše, 400
302565ČKD PRAHA ENERGO, a.s.16191463Praha 9, Klečákova 1947
129552ČKD VAGONKA, s.r.o.25851268Studénka, 74213, , Butovická, 317
17613Dětské zdravotní středisko s.r.o.29096529Komenského 186/5, 36007 Karlovy Vary

Související osoby

#NázevICOAdresa
27654ADAMCOVÁ MICHAELA88373266Nábřežní 491/2, 73542 Těrlicko
102267ALEXANDER PETR40082563Na Polníku 218, 25090 Jirny
28803AMBROŽ JAROMÍR60978180Sokolská 577/22, 78983 Loštice
217087ANTOŠ MICHAL7014599722, 56501 Plchovice
122501BABICKÝ JIŘÍ73408051Kynšperk nad Ohří, 35751, Kynšperk nad Ohří, K.H. Borovského, 824/24
3910BABKOVÁ JANA66889740Lýskova 2067/45, 15500 Praha
79961BAČOVSKÝ JOSEF40320375U Rybníků 678/17, 78983 Loštice
16239BALAŠTÍKOVÁ MARGITA18524231189, 68707 Tupesy
199364BALATKA JAROSLAV72758937609, 46845 Velké Hamry
4738BALÁŽ ZDENĚK45552517Markovická 598/14, 50003 Hradec Králové
4739BALÁŽOVÁ ALICE66459524Nádražní 30/19, 15000 Praha
203967BARÁK JOSEF44153473Okrouhlá 587/34, 62500 Brno
150745BÁRTA JAROMÍR67318100Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava
227475BARTÁKOVÁ JANA7375275474, 37853 Zahrádky
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
113001BARTOŠÍKOVÁ TÁŇA75956594Otakara Jeremiáše 1980/24, 70800 Ostrava
3921BEDNÁŘ DAVID68471912231, 56153 Dolní Čermná
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
249619BELLEROVÁ TEREZA2455668Revoluční 1003/3, 11000 Praha
76432BENDA JAROSLAV4500109091, 39181 Zlukov
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
202315BENEDIKTOVÁ HANA45710732Smaragdová 416/13, 15400 Praha
91853BENEŠ MILAN64867609Javorová 1172, 33202 Starý Plzenec
79988BENEŠOVÁ MIROSLAVA62755382Ladova 2532/2, 40011 Ústí nad Labem
118910BERÁNEK ANTONÍN64279707Horníkova 2137/22, 62800 Brno

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí