Pankrác, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Pankrác, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2302. Její identifikační číslo je 60193077

Výpis z obchodního rejstříku Pankrác, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2302

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: vckfjy9

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Správa a údržba nemovitostí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v...
Pronájem bytových a nebytových prostor spojený s poskytováním...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 08. 2014

  Na společnost Pankrác, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku přeshraniční fúze sloučením jmění zanikající zahraniční společnosti H.R.K.S. S.A., se sídlem L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, Lucemburské velkovévodství, zapsané v rejstříku obchodních společností v Lucemburku, registrační číslo B 70607. Rozhodným dnem fúze byl 1. listopad 2013. Zanikající zahraniční společnost H.R.K.S. S.A. v důsledku přeshraniční fúze sloučením zanikla bez likvidace a nástupnická společnost Pankrác, a.s., se stala jejím univerzálním právním nástupcem.
od 01. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 01. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 01. 08. 2014

  Společnost Pankrác, a.s. jako nástupnická společnost, převzala v rámci fúze sloučením jmění zanikajících společností:1. ŠTI-CZ, a.s., IČ 28224540, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 13830,2. STIPAN, a.s., IČ 26928434, se sídlem Brno, Lidická č.or. 57, čp. 710, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 41613. PELO, a.s., IČ 27710751, se sídlem Brno, Lidická č.or. 57, čp. 710, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 4794
od 31. 08. 2010

  Dne 7.8.2010 přešlo vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů na společnost H.R.K.S. S.A.
od 11. 08. 2010

  Mimořádná valná hromada emitenta Pankrác, a.s., IČ 60193077, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2302, přijala dne 21. 6. 2010 v souladu s ust. §183i až 183n ObchZ. následující usnesení:Valná hromada konstatuje na základě výpisu ze Seznamu akcionářů společnosti Pankrác, a.s., IČ 60193077, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2302, a na základě předložení akcií na mimořádné valné hromadě, že společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 ObchZ osobou, která vlastní ve společnosti Pankrác, a.s. akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,3% základního kapitálu společnosti Pankrác, a.s., a s nimiž je spojen 97,3% podíl na hlasovacích právech ve společnosti Pankrác, a.s.Valná hromada u r č u j e, že společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, je hlavním akcionářem emitenta - společnosti Pankrác, a.s., IČ 60193077, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2302. Společnost H.R.K.S. S.A. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. ObchZ.Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář, společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, je akcionářem oprávněným k uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů resp. přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i ObchZ.Valná hromada konstatuje, že akcionář, společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry, společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 26257530, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 3628, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry, společnost A&CE Global Finance, a.s., IČ 26257530, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 3628.Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie ve formě na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře) přecházejí na hlavního akcionáře, společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, za podmínek stanovených §183i až 183n ObchZ. a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč činí 11.636.128,- Kč (slovy: jedenáct miliónů šest set třicet šest tisíc jedno sto dvacet osm korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1551-121/10 zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znaleckým ústavem, IČ 44119090, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 4037. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude dosavadním akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2 ObchZ., to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry, společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 26257530, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 3628.
od 30. 06. 2010 od 11. 08. 2010

  Dne 18. 9. 2009 přijala VH společnosti záměr zvýšení základního kapitálu společnosti, takto:Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů následovně:Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 700.000.000, Kč (sedm set miliónů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 300.000.000,- Kč (tři sta miliónů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč (jedna miliarda korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen pouze nepeněžitými vklady.V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat celkem 7 (sedm) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000.000, Kč (jedno sto miliónů korun českých). Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcií nebude omezen.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Poukázky na akcie nebudou vydány.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitými vklady, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou upsány předem určeným zájemcem postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem.Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určenému zájemci do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy se stane zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku účinným vůči třetím osobám.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne úpisu.Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti.Předmětem nepeněžitého vkladu je hromadná akcie č. 000001 nahrazující 185424 ks kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč emitenta společnosti ŠTI-CZ, a.s., IČ 28224540, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 13830, jejímž držitelem a majitelem je obchodní společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství.Předmět nepeněžitého vkladu je blíže specifikován a jeho hodnota byla stanovena ve znaleckém posudku č. 1333-123/09 vyhotoveném dne 25. 8. 2009 společností A&CE Consulting, s.r.o., Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ 44119097, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 4037, znaleckým ústavem, znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 4745/2009-6 dne 20. 7. 2009, právní moc dne 21. 7. 2009 ve výši 770.033.000,- Kč (sedm set sedmdesát miliónů třicet tři tisíce korun českých).Předmět nepeněžitého vkladu je plně hospodářsky využitelný pro společnost a upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti.Všechny akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost H.R.K.S. S.A., se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství (dále jen jako předem určený zájemce).Předem určenému zájemci bude nabídnuto k úpisu celkem 7 (sedm) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000.000, Kč (jedno sto miliónů korun českých).Za shora specifikovaný nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 7 (sedm) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000.000, Kč (jedno sto miliónů korun českých).Rozdíl mezi oceněnou hodnotou (hodnotou nepeněžitého vkladu) a jmenovitou hodnotou akcií (tj. i emisním kursem), tj. částka 70.033.000,- Kč (sedmdesát miliónů třicet tři tisíc korun českých) bude v souladu s § 163a odst. 3 ObchZ. vyplacena upisovateli - určenému zájemci.
od 22. 09. 2009 od 24. 09. 2009

  Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů následovně:Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 21.741.752, Kč (dvacet jedna milionů sedm set čtyřicet jedna tisíc sedm set padesát dvě koruny českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 278.258.248,- Kč (dvě stě sedmdesát osm miliónů dvě stě padesát osm tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých) na novou výši základního kapitálu 300.000.000,- Kč (tři sta miliónů korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 21.741.752 kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každé, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích.Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) bude činit 1,- Kč (jedna koruna česká).Upsání všech nových akcií nebude provedeno upsáním s využitím přednostního práva, nebude nabídnuto předem určenému zájemci a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky, nýbrž všechny nové akcie budou zcela upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody ve smyslu ust. § 205 ObchZ.Upsání nových akcií společnosti bude provedeno v dohodě dle ust. § 205 ObchZ., která nahrazuje listinu upisovatelů a která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti v sídle společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin ve lhůtě 60 (šedesáti) dní ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, avšak ne dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Skutečnost, že byl podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem termínu pro uzavření dohody dle ust. § 205 ObchZ. budou akcionářům písemně sděleny představenstvem společnosti nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. V případě, že upisování akcií (tj. uzavření dohody dle ust. § 205 ObchZ.) započne dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné.Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 90 (devadesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku.Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č.ú. 4140001513/6800 vedený u Volksbank CZ, a.s.Poukázky na akcie nebudou vydány.
od 24. 11. 2008 od 10. 12. 2008

  Společnost QWER a.s., jako nástupnická společnost, převzala v rámci rozdělení odštěpením část jmění rozdělované společnosti Pankrác, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, v rozsahu definovaném projektem rozdělení ze dne 29.7.2008.
od 01. 09. 2008

  Společnost Pankrác, a.s., IČ 60193077 se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka číslo 2302, jako nástupnická společnost, převzala v rámci sloučení jmění zanikajících společností NUT, a.s., IČ 27224031 se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 9828 a CIHELNA Uhříněves s.r.o., IČ 28066766 se sídlem Praha 4, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka číslo 126973, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 01. 09. 2008

  Společnost Pankrác, a.s., IČ 60193077 se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka číslo 2302, se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části do nové společnosti QWER a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00.
od 01. 09. 2008

  Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 73.629.952,- Kč o částku 200.000.000,- Kč na výslednou částku 273.629.952,- Kč, a to peněžitými vklady, s možností upisování nad tuto částku maximálně o částku 20.889.856,- Kč, tedy na celkovou výslednou částku 294.519.808,- Kč, vydáním 200.000.000 kusů až 220.889.856 kusů nových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hod-notě. Akcie nebudou kótovanými cennými papíry.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku.Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a uveřejnit v souladu se zákonem a stanovami společnosti výzvu pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 1 měsíc a počíná plynout prvním dnem po dni zveřejnění výzvy pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií v Obchodním věstníku.Každý akcionář společnosti je oprávněn upsat na jednu stávající zaknihovanou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč 3 kusy nových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií je 9. 6. 2006.O provedeném úpisu a konečné částce zvýšení je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti.Nebudou-li s využitím přednostního práva k upisování akcií upsány akcie, jejichž emisní kurs se rovná výši zvýšení základního kapitálu tj. 200.000.000,- Kč, budou akcie upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti, v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 2 měsíce. Počíná běžet prvním dnem poskončení lhůty k upisování akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u Volksbank a.s., č.ú 4140001513/6800 , který byl za tímto účelem zřízen.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu společnosti v souvislosti s plánovanými investicemi do nové výstavby.
od 10. 07. 2006 od 16. 11. 2006

  Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 73.629.952,- Kč o částku 200.000.000,- Kč na výslednou částku 273.629.952,- Kč, a to peněžitými vklady, s možností upisování nad tuto částku maximálně o částku 20.889.856,- Kč, tedy na celkovou výslednou částku 294.519.808,- Kč, vydáním 200.000.000 kusů až 220.889.856 kusů nových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hod-notě. Akcie nebudou kótovanými cennými papíry.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku.Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a uveřejnit v souladu se zákonem a stanovami společnosti výzvu pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 1 měsíc a počíná plynout prvním dnem po dni zveřejnění výzvy pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií v Obchodním věstníku.Každý akcionář společnosti je oprávněn upsat na jednu stávající zaknihovanou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč 3 kusy nových zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií je 9. 6. 2006.O provedeném úpisu a konečné částce zvýšení je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti, v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 2 měsíce. Počíná běžet prvním dnem poskončení lhůty k upisování akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u Volksbank a.s., č.ú 4140001513/6800 , který byl za tímto účelem zřízen.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu společnosti v souvislosti s plánovanými investicemi do nové výstavby.
od 10. 07. 2006 od 10. 07. 2006

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30.11.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:Snížení základního kapitálu společnsoti bude provedeno v souladu s § 161b odst. 4 obchod. zákoníku z dosavadní výše 74.788.770,- Kč o částku 1.158.818,- Kč na výslednou částku 73.629.952,- Kč o jmenovitou hodnotu akcií ve vlastnictví společnosti a to 1.158.818 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé ISIN CZ0009103008, zrušením těchto akcií. Důvodem snížení je zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle § 161b odst. 1 písm. b) obchod. zákoníku, pokud nebudou zcizeny ve stanovené lhůtě.Vlastní akcie nabyla společnost na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 25.7.2002 o sloučení se zanikajícími společnostmi INOVA a.s a AREÁL Řepy a.s. Usnesení rejstříkového soudu o zápisu sloučení do obchodního rejstříku nabylo právní moci dne 11.12.2002.Snížení základního kapitálu bude provedeno pouze účetním zaúčtováním a to:- snížení základního kapitálu o nominální hodnotu akcií, o níž se snižuje základní kapitál společnosti tj. 1.158.818,- Kč- vypořádání rozdílu pořizovací ceny a nominální hodnoty vlastních akcií proti kapitálovým fondům účet 413, tj. snížením jeho výše o 5.235.746,97 Kč.
od 19. 12. 2005 od 28. 03. 2006

  Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklýchspolečnosti AREÁL Řepy a.s.,sídlem Praha 6 - Řepy, Karlovarská814/111, PSČ 161 08, IČ 63079445, dříve zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 3183,a INOVA a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Budějovická 64/5, PSČ140 00, IČ 60193514, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze,oddíl B,vložka 2339, které byly zrušenybez likvidace rozhodnutím mimořádných valných hromad ze dne25.7.2002 a sloučeny se společností.
od 11. 12. 2002

  Společnost je právním nástupcem společností zanikajících ke dni31.5.2001, a to :1) I. P. B., a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ 63999668zapsané v oddílu B, vložka 3565,2) A.P.B., a.s. se sídlem Praha 6, Karlovarská 614/111, IČ63999072 zapsané v oddílu B, vložce 35003) P.P.B., a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 5, IČ 63998939zapsané v oddílu B, vložce 3486všechny zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského souduv Praze.
od 28. 05. 2001

  Společnost rozhodla na valné hromadě dne 6.12.1996 o sníženízákladního jmění dle § 213a obchodního zákoníku. Důvod snížení:úhrada ztráty za uplynulá období a přiblížení jmenovité hodnotyakcií jejich reálné hodnotě. Rozsah snížení: na 68.141.470,- Kč.Způsobem: poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a toISIN CZ 0009033205 z 550,- Kč na 110,- KčISIN CZ 0009078903 z 970,- Kč na 194,- Kč.Snížení zaknihovaných akcií bude provedeno změnou zápisu o výšijmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci cennýchpapírů na základě příkazu společnosti, který bude podán do 14dnů po zapsání snížení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 19. 02. 1997 od 29. 01. 1998

  Podle notářského zápisu ze dne 1.12.1993 závazky společnostiČKD Polovodiče Praha a.s. zaniklé rozdělením přecházejíke dni 1.1.1994 na nově vzniklou společnost ČKD PolovodičePraha a.s.(IČO 60193093,Rg B 2304),s výjimkou všech úvěrůu Komerční banky Praha a.s.,které přecházejí na nověvzniklou společnost Pankrác,a.s. (IČO 60193077,Rg B 2302 )
od 25. 11. 1994

  Společnost byla založena podle §69 obch. zák.Usnesením mimořádnévalné hromady ze dne 10.12.1993 byla společnost založena,stanovyschváleny a zvoleni členové představenstva a dozorčí rady.Společnost vznikla rozdělení,je splaceno 100% základního jměníspolečnosti.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 1 200 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 08. 2014

Počet: 7 ks v hodnotě: 100000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 09. 2009 od 01. 08. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 3000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 09. 2009 od 01. 08. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 3000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 15. 12. 2008 od 23. 09. 2009

Počet: 300 000 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 12. 2008 od 15. 12. 2008

Počet: 278 258 248 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 01. 09. 2008 od 10. 12. 2008

Počet: 280 998 457 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 12. 2006 od 01. 09. 2008

Počet: 280 998 457 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 11. 2006 od 21. 12. 2006

Počet: 73 629 952 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 28. 03. 2006 od 16. 11. 2006

Počet: 74 788 770 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 11. 12. 2002 od 28. 03. 2006

Počet: 60 430 ks v hodnotě: 110 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 31. 05. 2001 od 11. 12. 2002

Počet: 216 785 ks v hodnotě: 194 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 31. 05. 2001 od 11. 12. 2002

Počet: 237 138 ks v hodnotě: 110 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 31. 05. 2001 od 11. 12. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: H.R.K.S. S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 08. 2010 od 11. 08. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ALLIGER MARTIN

IČO: 16474783

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2006 od 01. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2001 od 07. 11. 2001
Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1995 od 07. 11. 2001


Název/Jméno: SEMERÁDOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 od 09. 08. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 12. 2002 od 10. 07. 2006


Název/Jméno: SKOKAN JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2001 od 10. 07. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 04. 01. 1995


Název/Jméno: ŠREJBEROVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 09. 2009
Dozorčí rada - člen
od 19. 02. 1997 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: TIMIOPULOS ANTONIS

IČO: 12508004

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2008
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2001 od 10. 07. 2006


Název/Jméno: PELNÁŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 2008 od 16. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 04. 2002 od 01. 09. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 05. 2001 od 07. 11. 2001


Název/Jméno: ŠREJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2008 od 16. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 02. 1997 od 07. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 01. 1996 od 19. 02. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 01. 1995 od 11. 04. 1995
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 1994 od 04. 01. 1995


Název/Jméno: PELDA PETR

IČO: 49052543

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 od 22. 09. 2009
Dozorčí rada - člen
od 03. 04. 2000 od 10. 07. 2006


Název/Jméno: TIMIOPULOS ANTONIUS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 od 24. 11. 2008


Název/Jméno: KOTLASOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 2001 od 11. 12. 2002


Název/Jméno: KAHOUNOVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 od 07. 11. 2001


Název/Jméno: ROKOS MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen-místopředseda představenstva
od 29. 10. 1998 od 31. 05. 2001


Název/Jméno: ZIEGENFUSS IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 04. 1995 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: ŠREJBER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 02. 1997 od 07. 11. 2001


Název/Jméno: PLAVCOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1995 od 03. 04. 2000


Název/Jméno: ŠRAJBER MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 04. 1995 od 16. 01. 1996


Název/Jméno: ŠREJBER ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 04. 1995 od 19. 02. 1997


Název/Jméno: ZÍTKO MICHAL

IČO: 43478280

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1995 od 19. 02. 1997


Název/Jméno: ŠIMŮNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1995 od 11. 04. 1995


Název/Jméno: BAKŠAY JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 01. 1995 od 11. 04. 1995


Název/Jméno: KOCÁB MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 01. 1995 od 11. 04. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 01. 1994 od 04. 01. 1995


Název/Jméno: MACHALÍČEK ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 01. 1995 od 11. 04. 1995


Název/Jméno: DZIAK JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 01. 1995 od 11. 04. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1994 od 04. 01. 1995


Název/Jméno: ZAPLETAL MILOSLAV

IČO: 71063773

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 01. 1995 od 11. 04. 1995


Název/Jméno: LICHTENBERG OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 1995 od 11. 04. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 01. 01. 1994 od 04. 01. 1995


Název/Jméno: TOBEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 04. 01. 1995


Název/Jméno: JELÍNEK LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 04. 01. 1995


Název/Jméno: Procházka Jan

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 01. 1994 od 04. 01. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 12. 2008

Odpovědní zástupci: 493353


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 205060

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 05. 2001

Odpovědní zástupci:


Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 1173716

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 1173716

Zánik oprávnění:07. 05. 2001


Pronájem bytových a nebytových prostor spojený s poskytováním jiných než základních služeb souvisejících s pronájmem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 205060

Zánik oprávnění:07. 05. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60193077

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
953534A.E.R. plus s.r.o. v likvidaci63980916Bakov nad Jizerou, 29401, Malá Bělá, , 107
227801A.P.B., a.s.63999072Praha, 16000, , KARLOVARSKÁ, 614/111
564162AGANA, a.s.63998327Praha 6, Na okraji 335/42, PSČ 162 00
1202618Alismientana a.s.3709736Vojtěšská 211/6, 11000 Praha
114339ALLFIN Group, spol.s r.o.61458058Saturnova 1332/50, 10400 Praha
1512796ALLSTAV ALFA s.r.o.3288200Ranská 1032, 19016 Praha
569302ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.24187321Melantrichova 477/20, 11000 Praha
1351618Alpha, společnost s ručením omezeným,565989U Pergamenky 1145/12, 17000 Praha
5343AREÁL Řepy a.s.63079445Praha, 16108, Řepy, Karlovarská, 814/111
645455ART PRODUCTION K., a.s. v likvidaci499471Malá Štěpánská 1932/3, 12000 Praha
347980AZ Media a.s.25648837Palackého třída 908/119, 61200 Brno
554773BARON GROUP, akciová společnost63078996Na poříčí 1051/40, 11000 Praha
1640409BIOCEMENT s.r.o. v likvidaci45476608Nádražní 673/14, 66412 Oslavany
438307BOHEMIA DECORA,s.r.o. v likvidaci47122544Chudenická 1056/38, 10200 Praha
349510BONTON, a.s.472549Praha, 17021, Holešovice (Praha 7), Ostrov Štvanice, 858
1278609CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.63674343Štychova 277/60, 10400 Praha
1189846ComputerServis, v.o.s., v likvidaci47904763Zatloukalova 205/7, 62100 Brno
269180CRASSUS, s.r.o. v likvidaci45789827Třebenice, Medvědice 18, PSČ 411 13
1365024CZ Books s.r.o. v likvidaci25055241Osadní 799/26, 17000 Praha
1132699Czech Sat, a.s. v likvidaci63078066Na dolinách 153/22, 14700 Praha
975200ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost876Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Jeseniova, 1196/52
169464ČKD Polyservis, a.s.45272743Praha, 14000, , Budějovická, 5
258534ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.48268071Ústí nad Labem, 40011, Severní Terasa, Sociální péče, 3316/12A
517780DDT a.s. v likvidaci25628101Praha, 14000, , Budějovická, 5
746644DELTA - F a.s.25073419nám. Přemysla Otakara II. 88/26, 37001 České Budějovice

Související osoby

#NázevICOAdresa
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
5460ALLIGER MARTIN16474783Litovická 357/11, 16100 Praha
116250AMBROŽ PAVEL69446211Ledecká 1194/10, 32300 Plzeň
49225BACÍLEK JAN61918440Rooseveltova 1543, 27201 Kladno
426295BALOUN BŘETISLAV15129284Roháčova 354, 40711 Děčín
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
317054BASTLOVÁ MARIE46436901Řevnice, 25230, Řevnice, Mánesova, 1017
564267BAŤA VÁCLAV49923277Jana Zajíce 2871/18, 40011 Ústí nad Labem
187830BAUCHNER MIROSLAV42545951V jezírkách 1539/4, 14900 Praha
292610BAYER PETR42259924Jilemnického 2238, 53002 Pardubice
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
37773BEDNÁŘOVÁ EVA15014703Luďka Matury 851, 53012 Pardubice
123772BEDŘICH MARTIN66881846125, 25744 Lešany
76799BENDA MARTIN10044434J. A. Gagarina 1183, 36222 Nejdek
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
216676BERAN JOSEF69709131Ol. Blažka 292, 67902 Rájec-Jestřebí
80254BERÁNEK JIŘÍ15427137Hlavní třída 589/109, 70800 Ostrava
136598BERÁNEK STANISLAV18328326Matoušova 64/11, 46007 Liberec
315352BERNÁT PETR40839087Hrusická 759, 25164 Mnichovice
116724BEZDĚK KAREL49378651Hrabačovská 884, 19012 Praha
107930BIRKE JAN45579806Příkrá 187, 54701 Náchod
105413BÍZA KVĚTOSLAV62845357Dukelských bojovníků 3298/130, 67181 Znojmo
13642BLÁHA JIŘÍ2220610Kohoutových 697/6, 15800 Praha
647152BLÁHA VLADISLAV65788486K Linhartu 180/10, 36007 Karlovy Vary

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU79499Jablonec nad Nisou, 46752, , Podhorská, 62
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Adresa: Zátišská 801/4, Modřany, 143 00 Praha
Firma: Společenství vlastníků bytů v domě čp. 564-566 v Chrudimi25981102ul. Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim II
Firma: PaZ-SPED s.r.o.25202154Plzeň, 31754, , Slovanská alej, 36
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Fyzická osoba: JAN BÁRTA UNIVERSAL11380578Mariánské Lázně, 35301, , LUŽICKÁ, 544
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: Sdružení vlastníků domu Rubešova 355, Hlinsko64782492Rubešova 355, 53901 Hlinsko
Firma: Stavební bytové družstvo Tvorba33944Praha, 15000, , Janáčkovo nábř., 43
Firma: Bytové hospodářství80608Horní Jiřetín, 43543, , HORSKÁ, 155
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Zdeněk Tománek61708402Nedakonice, 68738, Nedakonice, Ulička, 434
Fyzická osoba: Petr Říha15065332Vašátkova 1026/23, 19800 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: Kiwi.com Ventures s.r.o.4364121Antala Staška 1859/34, 14000 Praha
Fyzická osoba: Jan Kulíř18280803Protivín, 39811, Protivín, Komenského, 596
Fyzická osoba: Alexander Németh63920476Nýdecká 445, 19900 Praha
Firma: Kontex Contakt s.r.o. v likvidaci61054429Praha, 16200, Veleslavín, Pod novým lesem, 189/34

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1144564A.S.A. - Industrieservice s. r. o.47155311Praha, 14000, , BUDĚJOVICKÁ, 5
540759AAVILAAI s.r.o.27586448Budějovická 64/5, 14000 Praha
1910626Amcatel s.r.o.1514580Budějovická 64/5, 14000 Praha
221880Amenita s.r.o.1808605Budějovická 64/5, 14000 Praha
2784925Amiela s.r.o.4226909Budějovická 64/5, 14000 Praha
1370855Anna Manu s.r.o.28466373Hanusova 1537/3A, 14000 Praha
1423247Apelby Connect s.r.o.4553870Budějovická 64/5, 14000 Praha
1126046Apelby Holding a.s.4468805Budějovická 64/5, 14000 Praha
1625508Apelby House s.r.o.3480437Budějovická 64/5, 14000 Praha
1089033Apelby Interaction s.r.o.5633427Budějovická 64/5, 14000 Praha
3376201Apelby s.r.o.29143624Budějovická 64/5, 14000 Praha
2685200APIN s.r.o. v likvidaci45788189Praha, 14000, , Budějovická, 5
640386ARTELA s.r.o.28242157Hanusova 1537/3A, 14000 Praha
840128Aujezd s.r.o.3485056Budějovická 64/5, 14000 Praha
921065B-Studio Family s.r.o.24305901Hanusova 1537/1A, 14000 Praha
2104085BAMEX,s.r.o.61466107Budějovická 64/5, 14000 Praha
2898727BELNYSEN s.r.o.24766658Hanusova 1537/3A, 14000 Praha
666118BESAME MUCHO Internacional s.r.o.24804622Hanusova 1537/1, 14000 Praha
3254659BLAG a.s.24193861Hanusova 1537/3A, 14000 Praha
3072271BRNAG a.s.24192619Hanusova 1537/3A, 14000 Praha
1871913Budějovická 365, s.r.o.48537446Budějovická 365/24, 14000 Praha
1211772Budějovická 368, s.r.o. v likvidaci61855561Budějovická 368/28, 14000 Praha
1242604Bytové družstvo Humpolecká l625605801Humpolecká 1942/16, 14000 Praha
3282234Bytové družstvo uživatelů domu čp. 367, Praha 4, Budějovická 2648031364Budějovická 367/26, 14000 Praha
1922574Casmeus a.s.5633435Budějovická 64/5, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
3256267Huong Nguyen Thi Thu61779458Hanusova 1537/1A, 14000 Praha
864998Lien Ngyuen Thi Ngoc64923037Hanusova 1537/1, 14000 Praha
5628Thi Tu Uyen Nguyen28499794Hanusova 1537/3A, 14000 Praha
2674520Bača Radim70061629Budějovická 385/30, 14000 Praha
2278162Bachůra Jan2539331Budějovická 365/24, 14000 Praha
1130243Bachůra Libor41837266Budějovická 365/24, 14000 Praha
1918988Bachůra Libor69802939Budějovická 365/24, 14000 Praha
292570Bartoš Josef10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
313046Bursíková Eva48105147Za Zelenou liškou 468/17, 14000 Praha
3211761Cikrt Pavel48097641Budějovická 64/5, 14000 Praha
2998446Collett Leigh Anthony3579352Hanusova 1537/1B, 14000 Praha
1684079Dang Quy63508036Hanusova 1537/1A, 14000 Praha
2976138Darmovzal Pavel88695972Hanusova 1537/3A, 14000 Praha
2270418Dinh Van Soc25494082Hanusova 1537/1B, 14000 Praha
3058875DO Quang Huy74717529Hanusova 1537/1, 14000 Praha
1537189Do Truong Giang27125823Hanusova 1537/1, 14000 Praha
24901Duc Bui Xuan27320171Hanusova 1537/1B, 14000 Praha
2770865Dvořák Lubomír40638669Za Zelenou liškou 468/17, 14000 Praha
3370073Dvořáková Václava25800540Budějovická 64/5, 14000 Praha
3274105Ferfecká Iva70739641Humpolecká 1942/16, 14000 Praha
599842Franta Jiří13132547Budějovická 367/26, 14000 Praha
2579159Gerboc Michal13149482Humpolecká 1942/16, 14000 Praha
423872Gruževský Kamil75207192Budějovická 385/30, 14000 Praha
2062662Hai Giang Pham67368484Hanusova 1537/1B, 14000 Praha
2856656Hajná Pavla1151711Budějovická 385/30, 14000 Praha