PANTER COLOR a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PANTER COLOR a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6750. Její identifikační číslo je 26201143

Výpis z obchodního rejstříku PANTER COLOR a.s.

Datum zápisu: 20. 9. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6750

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6tyfj3f

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu
Reklamní činnost a marketing
Zprostředkování služeb
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Ubytovací služby
Správa a údržba nemovitostí
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Hostinská činnost
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 08. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 08. 2014

  Počet členů správní rady: 1
od 08. 08. 2014

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 11.10.2006, že základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 20.000 000,-Kč ze stávající výše 40.000 000,-Kč na částku 60.000 000,-Kč. Bude upsáno 100 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč/1 kus akcie. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 20.000 000,-Kč a je roven částce o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl.kapitálu se nepřipouští. Všechny upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti COLORLAK, a.s., se sídlem Staré Město, Tovární 1076, IČ: 49444964. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcií a je bez emisního ážia. Na dvě dosavadní akcie společnosti PANTER COLOR a.s. o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč, tj. na jednu dosavadní akcii společnosti PANTER COLOR a.s. o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat jednu polovinu nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč je ?; upsat lze pouze celé akcie. Místem upisování je sídlo společnosti PANTER COLOR a.s., Pištěkova 22/1171, 140 00 Praha 4. Upisovatel jako jediný akcionář provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst.4 obch.zák. s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upsání akcií je 30 dnů, počínaje dnem počínajícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 15 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Jediný akcionář je povinen splatit celou výši emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti do 60 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti č.ú.: 2347892/0800. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. To vše zapsáno notářkou JUDr. Růžičkovou, notářkou v Uherském Hradišti v notářském zápisu NZ 211/2006, N224/2006 ze dne 11.10.2006.
od 31. 10. 2006 od 23. 03. 2010

  Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 13.12.2005 jediný akcionář rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 20.000.000,- Kč ze stávající výše 20.000.000,- Kč na částku 40.000.000,- Kč. Bude upsáno 100 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč/1ks akcie. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 20,000.000,- Kč a je roven částce, o kterou je navyšován základní kapitál společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností COLORLAK, a.s. se sídlem Staré Město, Tovární 1076, IČ: 494 44 964. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcií a je bez emisního ážia. Na jednu dosavadní akcii společnosti PANTER COLOR a.s. o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je 1/1; upisovat lze pouze celé akcie. Místem upisování je sídlo společnosti PANTER COLOR a.s., Mladoboleslavská č.p. 73, č.o. 22, Praha 9 - Kbely. Upisovatel jako jediný akcionář provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obch. zák. s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů, počínaje dnem počínajícím po doručení návrhu smlouvy o upisování akcií společnosti upisovateli. Jediný akcionář je povinen splatit celou výši emisního kurzu jím upisovaných akcií do 60 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. O tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byl notářkou JUDr. Vlastou Růžičkovou sepsán dne 13.12.2005 notářský zápis č. NZ 322/2005, N 341/2005.
od 02. 01. 2006 od 23. 03. 2010

  Jediný akcionáře společnosti rozhodl dne 28.3.2003 o zvýšenízákladního kapitálu upisování akcií dle ust. § 203 odst. 2obchodního zákoníku:Základní kapitál společnosti PANTER COLOR a.s., se zvyšuje zdosavadní částky 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion Kč) peněžitýmvkladem o částku 19.000.000,- Kč (slovy devatenáctmilionů Kč) načástku 20.000.000,- Kč (slovy dvacetmilionů Kč). Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akciív počtu 95 kusů, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovydvěstětisíc Kč) kmenových akcií na majitele v listinné podobě.Akcionář výslovně prohlašuje, že se vzdává přednostního práva naupisování akcií ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.Určuje se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty kupsání určitému zájemci - panu Karlu Musilovi, r.č. 651229/1192,bytem Choteč 107, okres Praha - západ.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta proupisování akcií se stanoví do 28.4.2003 (slovy dvacátéhoosméhodubna roku dvatisícetři). Počátek běhu této lhůty je stanoven odokamžiku tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnít valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vesmyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Emisní kursupisovaných akcií je roven nominální hodnotě upisovaných akcií.Připouští se možnost započtení pěněžité pohledávky pana KarlaMusila vůči spoelčnosti PANTER COLOR a.s., proti pohledávce nasplacení emisního kursu upisovaných akcií.Jedná se o pohledávku z titulu smlouvy o převodu obchodníhopodílu ze dne 27.11.2001 na základě které převedl Karel Musilsvůj obchodní podíl ve spolenčosti PANTER COLOR, spol. s r.o.,IČ 25064193, se sídlem Praha 5, Na bělidle 998/13 na spolenčostiPANTER MP a.s. (tedy po změně firmy PANCER COLOR a.s.) za cenu41.342.328,- Kč (slovy čtyřicetjedenmiliontřistačtyřicetdva-tisícetřistadvacetosm Kč). Tato cena byla v souladu sezákonem určena znaleckým posudkem znalce jemnovaného soudem.Změna společníka byla řádně zapsána do obchodního rejstříku. Kdnešnímu dni nebyla cena za převod obchodního podílu KarluMusilovi uhrazena. Pohledávka bude započtena částečně, a to vevýši 19.000.000,- Kč (slovy devatenáctmilionů Kč).Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanovítak, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Po uzavření smlouvy o započtení předem určený zájemce- jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterouuzavírá se společností.
od 07. 06. 2003 od 23. 03. 2010

  Na společnost přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti PANTERCOLOR, spo. s r.o., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 13, čp. 998,PSČ 150 00, identifikační číslo 25 06 41 93, zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí C, vložka 46514.
od 18. 10. 2002

Akcie

Počet: 300 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 24. 11. 2006

Počet: 200 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 01. 2006 od 24. 11. 2006

Počet: 100 ks v hodnotě: 200000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 02. 01. 2006 od 09. 01. 2006

Počet: 100 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 26. 09. 2005 od 02. 01. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: COLORLAK, a.s.

IČO: 49444964

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 09. 2005


Název/Jméno: MUSIL KAREL

IČO: 13264621

Datum narození:29. 12. 1965

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 06. 2003 od 26. 09. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VÍCHOVÁ EVA

Funkce: Statutární ředitel - předseda správní rady, statutární ředitel
od 08. 08. 2014
Správní rada - předseda správní rady
od 08. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 10. 2006 od 08. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2005 od 31. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 15. 07. 2003 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: CHALUPA SVATOPLUK

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 08. 2014


Název/Jméno: KŘÍŽOVÁ MARTINA

IČO: 74689851

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 2011 od 08. 08. 2014


Název/Jméno: HANÁKOVA BOHDANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 12. 2012 od 08. 08. 2014


Název/Jméno: KORVASOVÁ JANA

IČO: 88238873

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 07. 2005 od 08. 08. 2014


Název/Jméno: PAŘÍKOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2010 od 08. 09. 2011


Název/Jméno: LANGOVÁ SOŇA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2007 od 23. 03. 2010


Název/Jméno: JANEČEK STANISLAV

IČO: 18959555

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2006 od 27. 12. 2012


Název/Jméno: TUŽIL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 01. 2006 od 31. 10. 2006


Název/Jméno: DANIŠ JÓZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 2005 od 02. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 07. 2005 od 26. 09. 2005


Název/Jméno: ŽEBRÁKOVÁ NADĚŽDA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2005 od 17. 08. 2007


Název/Jméno: ROSOLOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2005 od 15. 11. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 06. 2004 od 19. 07. 2005
Dozorčí rada - člen
od 13. 06. 2002 od 24. 06. 2004


Název/Jméno: CIMBÁLNÍKOVÁ STANISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 07. 2005 od 31. 10. 2006


Název/Jméno: MUSILOVÁ MIROSLAVA

IČO: 87696631

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 06. 2004 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: VLASATÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 06. 2002 od 15. 07. 2003


Název/Jméno: ČUMPELÍKOVÁ MILOSLAVA

IČO: 49381202

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 06. 2002 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: LONEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 06. 2002 od 05. 02. 2003


Název/Jméno: HANÁČEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členl
od 20. 09. 2000 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: FOLDINOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 09. 2000 od 24. 06. 2004


Název/Jméno: MUSIL KAREL

IČO: 13264621

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 09. 2000 od 19. 07. 2005


Název/Jméno: PŘÍHODA PETR

IČO: 43625258

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 od 13. 06. 2002


Název/Jméno: HAMR KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 2000 od 13. 06. 2002


Název/Jméno: POUSTECKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 20. 09. 2000 od 05. 02. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 11. 2003

Odpovědní zástupci: 316796

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 2003

Odpovědní zástupci: 253470

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 11. 2003

Odpovědní zástupci: 253470

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 02. 2002

Odpovědní zástupci: 245074


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 253470

Zánik oprávnění:08. 06. 2004


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 1199611

Zánik oprávnění:02. 11. 2005


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 249391

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 253470

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 245074

Zánik oprávnění:08. 06. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 1396262

Zánik oprávnění:02. 11. 2005


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 591566


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 253470

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 09. 2000

Odpovědní zástupci: 125882


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26201143

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2002

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
538517"STASPOL" s.r.o.44565046Pod Pivovarem 329, 41156 Bohušovice nad Ohří
17404563K comp s.r.o. v likvidaci25582968Hlavní 148/98, 69106 Velké Pavlovice
1102893A L T E R A , spol. s r.o.46709126Děčín VI, U tvrze 2
1625801AGROFEED akciová společnost201529Evropská 423/178, 16000 Praha
1425170AJAX CZ s.r.o.28977653Dělnická 537, 26401 Sedlčany
851488AKV, společnost s ručením omezeným18225861Hálkova 1185/24, 30100 Plzeň
1000517ARCHITEA projekt s.r.o.26514508Čínská 883/14, 16000 Praha
1269153AVCHI, s.r.o.25680544Husinecká 1024/11A, 13000 Praha
541751BEVA invest s.r.o.64791114Plachého 1007/35, 30100 Plzeň
820414BLUM-Průmyslová elektronika s.r.o.2588560082, 74724 Strahovice
635411Böhler Praha, akciová společnost6505Praha, 18000, Kobylisy, POHNERTOVA, 1725
869868Bonita Group Service s.r.o.27738795Koráb 131, 66601 Tišnov
824544Brno Building, a.s.28068831Jemnická 345/5, 14000 Praha
1127383Bytové družstvo 3460917482třída SNP 620/42, 50003 Hradec Králové
249673C.B.A. logistic, spol. s r.o.26857391Dolní hejčínská 47/25, 77900 Olomouc
1385283Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.22825495K náhonu 987/6, 19800 Praha
652549COLORIT spol. s r.o.25564048Vazová 2630, 68801 Uherský Brod
1381491COLORLAK-BOHEMIA s.r.o.62525379Boršov nad Vltavou, 37382, , , 245
188858COLORLAK-PRAHA s.r.o.64576671Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Mladoboleslavská, 159
1301987COLORLAK, a.s.49444964Tovární 1076, 68603 Staré Město
132469Cool Bar s.r.o.25432940Jezuitská 234/1, 41201 Litoměřice
790219D - FORBES s.r.o.60276436Jankovcova 1569/2C, 17000 Praha
453723DOBRÁ STAVEBNÍ, a.s.28870832Chudenická 1059/30, 10200 Praha
1567350DOP & STAV s.r.o.292373788, 39901 Jickovice
1225282DORNYCH a.s. v likvidaci532398U Obůrky 823/5, 67401 Třebíč

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1453750Dipl. tech. Václav Brouček13837842Praha, 14900, Chodov, Ke skále, 1121
1611413Jiří Kukla - KUPLAST4643695265, 39201 Tučapy
58822Nhung Nguyen Thi Van27449009Praha, 14900, Háje, Brechtova, 41/846
3138831Thi Kim Ngan Pham3611582Leopoldova 946/1, 14900 Praha
3196222Thi Kim Oanh Vu27882977Leopoldova 946/1, 14900 Praha
2187979Buchar Václav61007510Brechtova 846/41, 14900 Praha
1412664Davídek Adam4877811Pištěkova 1091/15, 14900 Praha
816979Davídek Jan45260168Pištěkova 1091/15, 14900 Praha
724620Dolinin Alexandr69501602Praha, 14900, Háje, Brechtova, 847/39
3248965Dvořák Martin88147274Brechtova 849/35, 14900 Praha
1741070Dvořák Vladimír70075000Brechtova 849/35, 14900 Praha
1123754Faltýn Karel16890418Donovalská 1150/16, 14900 Praha
2745583Faltýnová Martina63115042Donovalská 1150/16, 14900 Praha
2563605Faltýnová Stanislava61257133Donovalská 1150/16, 14900 Praha
2593803Görnerová Helena16132017Brechtova 846/41, 14900 Praha
1647478Gottfriedová Alice11210982Brechtova 847/39, 14900 Praha
1533956Gryniv Petro88880923Ke skále 1165/12, 14900 Praha
1903965Hrdina Ladislav48121240Rujanská 588/3, 14900 Praha
1779906Hrdina Martin61007901Rujanská 588/3, 14900 Praha
2911694Jelínek Jiří12583944Brechtova 849/35, 14900 Praha
1796899Kadlčková Markéta88768864Brechtova 848/37, 14900 Praha
626917Kočička Josef71635271Brechtova 847/39, 14900 Praha
667948Korbel Václav15307140Brechtova 847/39, 14900 Praha
1208200Králová Iveta18407986Brechtova 846/41, 14900 Praha
1452304Kvíz Pavel64585387Rujanská 593/5, 14900 Praha