PATTERN HG a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PATTERN HG a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12279. Její identifikační číslo je 26316226 a sídlo firmy je Komárov, Jižní 539, PSČ 26762.

Výpis z obchodního rejstříku PATTERN HG a.s.

Datum zápisu: 16. 11. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12279

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: a9vfk4f

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
Modelářství
Slévárenství
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž suchých staveb
Slévárenství, modelářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Truhlářství, podlahářství
Obráběčství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Sídlo: Jižní 539, 26762 Komárov

Adresy: Komárov, Jižní 539, PSČ 26762
od 20. 07. 2007
Rokycany, ul. Josefa Tomáška čp. 1157
od 12. 06. 2002 do 20. 07. 2007
Rokycany, Růžičkova 187/II, PSČ 33701
od 16. 11. 2000 do 12. 06. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 20. 08. 2014 do 01. 07. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 20. 08. 2014 do 01. 07. 2016

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 13.11.2003 o zvýšení základního kapitálu:a) základní kapitál bude zvýšen o částku 4.700.000,-- Kč, (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorunčeských) úpis nad tuto částku se nepřipouští,b) bude upsáno 470 ks (slovy: čtyřistasedmdesát kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě10 000,-- Kč/1 akcie (slovy: desettisíckorunčeských/jedna akcie), přičemž emisní kurz bude totožný se jmenovitou hodnotou,c) s ohledem na to, že se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií, bude úpis všech akcií nabídnut určitému zájemci, kterým je GUSSMET s.r.o., IČ: 25213709, se sídlem: Zeyerova 1031/II, 337 01 Rokycany - a to takto:- jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,--Kč/1 akcie,- druh upisovaných akcií: kmenové,- forma upisovaných akcií: na majitele,- podoba upisovaných akcií: listinná,- emisní kurz upisovaných akcií: emisní kurz akcie je totožný s nominální hodnotou.K upisování akcií dojde nepeněžitými vklady, kterými jsou nemovitosti v obci a k.ú. Rokycany, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, na LV č. 4328, který je veden Katastrálním úřadem v Rokycanech pro obec a k.ú. Rokycany, a to:- průmyslový objekt čp. 1157 na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4297, o výměře 1216 m2,- pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 4297, o výměře 1216 m2,- technická vybavenost na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4295, o výměře 184 m2,- pozemek zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 4295, o výměře 184 m2,- technická vybavenost na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4301 (pozemek jiného vlastníka),- pozemek - ostatní plocha, č. parc. 182/1, o výměře 511 m2,- pozemek - ostatní plocha, č. parc. 183/6, o výměře 2052 m2.Výše označené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Vlastimila Nového, bytem 338 21 Osek čp. 250, číslo posudku 4495/155/03, ze dne 30.7.2003, přičemž tento znalec byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 49/2003, ze dne 4.6.2003, které nabylo právní moci 24.6.2003. Výše označeným znaleckým posudkem jsou shora specifikované nemovitosti, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, oceněny na částku 4.700.000,-- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorunčeských). Dle výše označeného znaleckého posudku pokrývá hodnota nepeněžitého vkladu 4.700.000,-- Kč výši emisního kurzu upisovaných akcií, které jsou spláceny tímto vkladem.d) předem určený zájemce - GUSSMET s.r.o. je výlučným vlastníkem výše specifikovaných nemovitostí, ve kterých PATTERN HG a.s. podniká a může tak tyto nemovitosti nabýt do svého výlučného vlastnictví,e) místem k úpisu akcií, resp. místem pro splacení nepeněžitého vkladu, je notářská kancelář JUDr. Jana Kubečka, se sídlem: Plzeň, Sady 5. května 34, lhůta k úpisu bude činit 2 (slovy: dva) týdny a její počátek bude upisovateli - určitému zájemci oznámen výzvou k úpisu - doporučeným dopisem, obsahujícím návrh smlouvy o upsání akcií, emisní kurs takto upisovaných akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě,f) k úpisu akcií dojde smlouvou o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatel předá společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60, odst. 1 Obch. zák. - a to spolu s nemovitostmi, které jsou předmětem vkladu. Upisovatel - předem určený zájemce splatí vklad nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií,g) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští,h) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 23. 02. 2004 do 29. 04. 2004

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 11. 2000 do 29. 03. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HUML TOMÁŠ

IČO: 45140901

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2016

Adresa: č.p. 308, 338 01 Holoubkov
od 01. 07. 2016


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

IČO: 12795496

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 04. 2001 do 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 do 12. 04. 2001

Adresa: č.p. 33, 337 01 Litohlavy
od 20. 08. 2014
Litohlavy 33, PSČ 33701
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014
Litohlavy 33, okres Rokycany
od 16. 11. 2000 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: POCH KAREL

IČO: 41331761

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2009

Adresa: č.p. 5, 338 01 Holoubkov
od 20. 08. 2014
Holoubkov 5, PSČ 33801
od 09. 03. 2009 do 20. 08. 2014


Název/Jméno: Huml Václav

IČO: 13856103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: č.p. 308, 338 01 Holoubkov
od 20. 08. 2014
Holoubkov 308, okres Rokycany, PSČ 33801
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: CAFOURKOVÁ EVA

IČO: 48518441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2014 do 01. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 2004 do 14. 09. 2005

Adresa: č.p. 101, 338 08 Kařez
od 20. 08. 2014 do 01. 07. 2016
Kařez 101, PSČ 33807
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014
Kařez 101
od 08. 03. 2004 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

IČO: 44489111

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2001 do 09. 03. 2009

Adresa: Holoubkov 111, PSČ 33801
od 14. 09. 2005 do 09. 03. 2009
Holoubkov 11, okres Rokycany, PSČ 33801
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: BLAŽEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014

Adresa: Plzeň, Sedlecká 5, PSČ 32300
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014


Název/Jméno: JÍCHA PETR

IČO: 71718249

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2001 do 20. 08. 2014

Adresa: Plzeň, Boženy Němcové 20, PSČ 32318
od 20. 10. 2001 do 20. 08. 2014


Název/Jméno: HONZÍKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014

Adresa: Smědčice 1, PSČ 33824
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014


Název/Jméno: PLEŠR VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005

Adresa: Plzeň, Mikulášské nám. 3, PSČ 30145
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: VRANÝ LIBOR

IČO: 2593076

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005

Adresa: Plzeň, Koterovská 60, PSČ 30141
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: VARGA ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: Plzeň, Ledová 9, PSČ 31214
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: GRIMM MIROSLAV

IČO: 11371111

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: Rokycany, Strmá 1085/II, PSČ 33701
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: MAŠEK LUBOMÍR

IČO: 74352091

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: Plzeň, V Homolkách 6, PSČ 31205
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: KIRÁLYOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 do 08. 03. 2004

Adresa: Komárov u Hořovic, Komárov 519, PSČ 26762
od 16. 11. 2000 do 08. 03. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Királyová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Királyová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Zánik oprávnění:14. 9. 2004


Modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Slévárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Antonín Wanka

Zánik oprávnění:25. 7. 2001


Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Zánik oprávnění:14. 9. 2004


Montáž suchých staveb

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Martin Sefzig

Zánik oprávnění:14. 9. 2004


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Martin Sefzig


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Antonín Wanka


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Királyová


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Přerušení: od 27. 03. 2002 do 26. 03. 2004


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26316226

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:5. 12. 2000

Související firmy

#NázevICOAdresa
1006662"D I S C I S"spol.s r.o.47121106Plzeňská 130/221, Motol, 150 00 Praha 5
1698067„Barák o.s.“1927035Jana Žižky 18, 378 81 Slavonice
24670691. FC Rokycany s.r.o.25214772Rokycany, V. Nového 460/II, PSČ 33701
24949241. školní s.r.o.29363624Újezd u Brna, Lidická 510, PSČ 66453
28189643P spol. s r.o. - v likvidaci25510011Národních hrdinů 570/29, 690 02 Břeclav
1982990A 3 plus, s.r.o.64086089Ostrava-Výškovice, Jičínská 9/280
1072373A C T O R , s.r.o.61774588sady 5. května 2395/21, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
1521776A-HOLDING PÍSEK, spol. s r.o. v likvidaci62738895Za nádražím 1735, 397 01 Zvíkovské Podhradí
864731Active Life Academy s.r.o.29056055Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha 5
744003ACTURA s.r.o. v likvidaci27431720K Učilišti 40/20, 102 00 Praha
690186AFORE s.r.o.64048993Liberec - Liberec III - Jeřáb, Americká 856/78, PSČ 46007
612596AGENTURA TNT spol. s r.o.64791874Lázeňská 373, Běloves, 547 01 Náchod
2554515AGER PLUS s.r.o.63978008Veveří 466/23, Veveří, 602 00 Brno
2122332Agrární komora Příbram46355421Příbram V, Poštovní 4, PSČ 26101
714415Antresa Group s.r.o.4416724K učilišti 40/20, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
2470677ARMONY s.r.o.60200197Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 42, PSČ 13000
1051912ASIAN INVEST a.s.25017586Ústí nad Labem, Drážďanská 40
1041106Asociace Sports Team z.s.3398579Milheimova 827, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
1861843ATELIÉR MAUR s.r.o.25241885Plzeň, Libušínská 575/82, PSČ 32600
1892204Aubervilliers s.r.o.48264407Starý Most 336, 434 01 Most
2354932Autoškola RS s.r.o.28959825Vitice - Dobré Pole 30, okres Kolín, PSČ 28163
3291313AVE Nasavrky a.s.27498697Nasavrky č.p. 296, PSČ 53825
1856974B.E.A. Trading Corporation spol. s r.o.49703871Praha 1, Říční čp. 539 or.č.2, PSČ 11800
2363166B.G.Interservis s.r.o.28633849Jablunkovská 853/46, 737 01 Český Těšín
2415640BECKER + PARTNER spol. s r.o.63508541Bendova 1232/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
349284ANDĚL JAROSLAV14714876U Bachmače 1495/19, 32600 Plzeň
412834ANTONČÍK LADISLAV12529249Mikoláše Alše 974/2, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
814804ARZBERGEROVÁ PETRA75264412117, 33563 Nové Mitrovice
278953ASCHENBRENNER KAREL64863883Karafiátová 773, 33901 Klatovy
184366AUINGEROVÁ NIKOL72209623Veská 315/15A, 32600 Plzeň
581429BABÁK VLASTIMIL41120892Praha, 14200, Krč, BOHROVA, 1633/3
20358BABYCH VASYL28666062Cukrovarská 941/21a, 19600 Praha
200695BAHENSKÝ IGOR42157862Neklanova 799/11, 46014 Liberec
20350BALAZH MARIYA87663791Mirovická 1081/48, 18200 Praha
522111BÁLEK JIŘÍ1870272433, 33561 Spálené Poříčí
55708BALOUN MILAN14987023Služská 1026/16, 18200 Praha
486722BALOUNOVÁ IVANA70353212Osadní 699/31, 17000 Praha
1979BARÁK LADISLAV18701396V Háječku 990, 33401 Přeštice
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
662347BARVÍNEK VÁCLAV42476534Neklanova 1801, 41301 Roudnice nad Labem
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
658755BAUER RADEK72745851Sv. Čecha 1326, 33401 Přeštice
1075BAYER JIŘÍ48874647Bochořákova 2535/7, 61600 Brno
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
76015BEDNAŘÍK JOSEF49346717Praha, 14200, Libuš, JIRČANSKÁ, 173/5

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: SOLAR INVEST a.s.27747034Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Fyzická osoba: Pavla Holá3964973Pod Nemocnicí 683, 33901 Klatovy
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Bc. Tomáš Dvořák5452996Vrablovecká 579/61, 74714 Ludgeřovice
Fyzická osoba: Luděk Konšel15241211Hybešova 702/120, 68201 Vyškov
Fyzická osoba: Pavlína Vorreiterová65646762Pražská 13, 43983 Lubenec
Fyzická osoba: Věra Nakoukalová87389011Politických obětí 192, 73801 Frýdek-Místek
Fyzická osoba: Luděk Rajnyš47773251318, 46845 Velké Hamry
Firma: CBE Development, a.s.27409350Praha 5, Nádražní 32/762, PSČ 15000
Fyzická osoba: Gerža Zdeněk48411931Liptál, 75631, , ,
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: MALATYA s.r.o.28563115Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2619367Antonín MORAVEC - FLIMO45081972Zaječovská 224, 26762 Komárov
908376Gessner-Heimtextilien Alfred46349294Komárov, 26762, Komárov, Jižní, 512
1716853HAVRÁNEK Vladimír67746942Jižní 544, 26762 Komárov
2961921Hrdlička Jiří47553146Na Výsluní 235, 26762 Komárov
730266Hrdličková Ilona12534587Komárov, 26762, Komárov, Na Výsluní, 235
5146Illík Ivan47552263Komárov, Jižní 512
185829JANIDŽÁR Ján67290337Komárov, 26762, Komárov, Jižní, 512
3107253JANIDŽÁR Bohuslav47557613Komárov, 26762, Komárov, Jižní, 512
1757009KIRÁLYOVÁ Eva47556391Jižní 539, 26762 Komárov
2834882KOVÁRNA VÁCLAV15374165Na Výsluní 225, 26762 Komárov
230314KOVÁRNOVÁ Jana47555904Na Výsluní 225, 26762 Komárov
484676KUCHTA Václav43121209Na Výsluní 443, 26762 Komárov
3146960KUCHTOVÁ ALENA45081921Na Výsluní 443, 26762 Komárov
1024826Király Jan5159831Jižní 539, 26762 Komárov
1424433Kuchta Tomáš71013733Na Výsluní 443, 26762 Komárov
2822875Moravcová Eva71016309Zaječovská 224, 26762 Komárov
319468SOJKOVÁ Irina61685437Na Výsluní 250, 26762 Komárov
2535476SRPOVÁ Ilona61684163Na Výsluní 235, 26762 Komárov
2138125Sojka František14764555Na Výsluní 250, 26762 Komárov
3372416Srp Michal74408046Na Výsluní 235, 26762 Komárov
1296698Tenglerová Hana68778791Na Výsluní 236, 26762 Komárov
3336313ULMANOVÁ Iveta40888266Jižní 512, 26762 Komárov
607052Ulman Ondřej88829278Jižní 512, 26762 Komárov
1586699Ulmanová Iveta62439456Komárov, 26762, Komárov, Jižní, 512