PATTERN HG a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem PATTERN HG a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12279. Její identifikační číslo je 26316226

Výpis z obchodního rejstříku PATTERN HG a.s.

Datum zápisu: 16. 11. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12279

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: a9vfk4f

Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
Modelářství
Slévárenství
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž suchých staveb
Slévárenství, modelářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Truhlářství, podlahářství
Obráběčství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Sídlo: Jižní 539, 26762 Komárov

Adresy: Komárov, Jižní 539, PSČ 26762
od 20. 07. 2007
Rokycany, ul. Josefa Tomáška čp. 1157
od 12. 06. 2002 od 20. 07. 2007
Rokycany, Růžičkova 187/II, PSČ 33701
od 16. 11. 2000 od 12. 06. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 20. 08. 2014 od 01. 07. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 20. 08. 2014 od 01. 07. 2016

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 13.11.2003 o zvýšení základního kapitálu:a) základní kapitál bude zvýšen o částku 4.700.000,-- Kč, (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorunčeských) úpis nad tuto částku se nepřipouští,b) bude upsáno 470 ks (slovy: čtyřistasedmdesát kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě10 000,-- Kč/1 akcie (slovy: desettisíckorunčeských/jedna akcie), přičemž emisní kurz bude totožný se jmenovitou hodnotou,c) s ohledem na to, že se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií, bude úpis všech akcií nabídnut určitému zájemci, kterým je GUSSMET s.r.o., IČ: 25213709, se sídlem: Zeyerova 1031/II, 337 01 Rokycany - a to takto:- jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,--Kč/1 akcie,- druh upisovaných akcií: kmenové,- forma upisovaných akcií: na majitele,- podoba upisovaných akcií: listinná,- emisní kurz upisovaných akcií: emisní kurz akcie je totožný s nominální hodnotou.K upisování akcií dojde nepeněžitými vklady, kterými jsou nemovitosti v obci a k.ú. Rokycany, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, na LV č. 4328, který je veden Katastrálním úřadem v Rokycanech pro obec a k.ú. Rokycany, a to:- průmyslový objekt čp. 1157 na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4297, o výměře 1216 m2,- pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 4297, o výměře 1216 m2,- technická vybavenost na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4295, o výměře 184 m2,- pozemek zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 4295, o výměře 184 m2,- technická vybavenost na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4301 (pozemek jiného vlastníka),- pozemek - ostatní plocha, č. parc. 182/1, o výměře 511 m2,- pozemek - ostatní plocha, č. parc. 183/6, o výměře 2052 m2.Výše označené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Vlastimila Nového, bytem 338 21 Osek čp. 250, číslo posudku 4495/155/03, ze dne 30.7.2003, přičemž tento znalec byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 49/2003, ze dne 4.6.2003, které nabylo právní moci 24.6.2003. Výše označeným znaleckým posudkem jsou shora specifikované nemovitosti, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, oceněny na částku 4.700.000,-- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorunčeských). Dle výše označeného znaleckého posudku pokrývá hodnota nepeněžitého vkladu 4.700.000,-- Kč výši emisního kurzu upisovaných akcií, které jsou spláceny tímto vkladem.d) předem určený zájemce - GUSSMET s.r.o. je výlučným vlastníkem výše specifikovaných nemovitostí, ve kterých PATTERN HG a.s. podniká a může tak tyto nemovitosti nabýt do svého výlučného vlastnictví,e) místem k úpisu akcií, resp. místem pro splacení nepeněžitého vkladu, je notářská kancelář JUDr. Jana Kubečka, se sídlem: Plzeň, Sady 5. května 34, lhůta k úpisu bude činit 2 (slovy: dva) týdny a její počátek bude upisovateli - určitému zájemci oznámen výzvou k úpisu - doporučeným dopisem, obsahujícím návrh smlouvy o upsání akcií, emisní kurs takto upisovaných akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě,f) k úpisu akcií dojde smlouvou o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatel předá společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60, odst. 1 Obch. zák. - a to spolu s nemovitostmi, které jsou předmětem vkladu. Upisovatel - předem určený zájemce splatí vklad nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií,g) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští,h) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 23. 02. 2004 od 29. 04. 2004

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 11. 2000 od 29. 03. 2004

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HUML TOMÁŠ

IČO: 45140901

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2016


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

IČO: 12795496

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 04. 2001 od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 od 12. 04. 2001


Název/Jméno: POCH KAREL

IČO: 41331761

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2009


Název/Jméno: Huml Václav

IČO: 13856103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 od 20. 10. 2001


Název/Jméno: CAFOURKOVÁ EVA

IČO: 48518441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2014 od 01. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 14. 09. 2005 od 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 2004 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

IČO: 44489111

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2001 od 09. 03. 2009


Název/Jméno: BLAŽEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 09. 2005 od 20. 08. 2014


Název/Jméno: JÍCHA PETR

IČO: 71718249

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2001 od 20. 08. 2014


Název/Jméno: HONZÍKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2005 od 20. 08. 2014


Název/Jméno: PLEŠR VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2001 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: VRANÝ LIBOR

IČO: 2593076

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2001 od 14. 09. 2005


Název/Jméno: VARGA ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 od 20. 10. 2001


Název/Jméno: GRIMM MIROSLAV

IČO: 11371111

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 od 20. 10. 2001


Název/Jméno: MAŠEK LUBOMÍR

IČO: 74352091

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 od 20. 10. 2001


Název/Jméno: KIRÁLYOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 od 08. 03. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: 716666

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: 716666

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 09. 2004


Modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Slévárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: 1107415

Zánik oprávnění:25. 07. 2001


Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:14. 09. 2004


Montáž suchých staveb

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: 1223665

Zánik oprávnění:14. 09. 2004


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: 1223665


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: 1107415


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: 716666


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Přerušení: od 27. 03. 2002 od 26. 03. 2004


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26316226

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:05. 12. 2000

Související firmy

#NázevICOAdresa
1006662"D I S C I S"spol.s r.o.47121106Plzeňská 130/221, 15000 Praha
1698067„Barák o.s.“1927035Jana Žižky 18, 37881 Slavonice
1072373A C T O R , s.r.o.61774588sady 5. května 2395/21, 30100 Plzeň
1521776A-HOLDING PÍSEK, spol. s r.o. v likvidaci62738895Písek, 39701, , Za nádražím, 1735
864731Active Life Academy s.r.o.29056055Radlická 663/28, 15000 Praha
744003ACTURA s.r.o. v likvidaci27431720Praha 10 - Štěrboholy, K Učilišti 40/20, PSČ 102 00
690186AFORE s.r.o.64048993Americká 856/78, 46007 Liberec
612596AGENTURA TNT spol. s r.o.64791874Lázeňská 373, 54701 Náchod
714415Antresa Group s.r.o.4416724K učilišti 40/20, 10200 Praha
1051912ASIAN INVEST a.s.25017586Trmice, 40020, , Drážďanská, 40
1041106Asociace Sports Team z.s.3398579Milheimova 827, 53002 Pardubice
240852BODY by BODY s.r.o.22797114Platnéřská 90/13, 11000 Praha
1299350BOHEMIA IN, a.s. v likvidaci49903063Praha, 14000, Krč, U Habrovky, 247
1190280BOHEMIA INTERNET SERVICES, s.r.o. v likvidaci25662848Praha, 15000, Smíchov, U Santošky, 1315
1757819BRIGHT FINANCE a.s.27147151Praha 10 - Štěrboholy, K Učilišti 40/20, PSČ 102 00
626814Bytové družstvo Lipky, v likvidaci25279564V Lipkách 1141/20, 50002 Hradec Králové
211857Bytové družstvo Wellnerova 21 zkratka: BDW 2141033728Wellnerova 640/21, 77900 Olomouc
1411877C A T E N A , a.s. v likvidaci61672092Na Perštýně 342/1, 11000 Praha
182457CAMILLO Česká republika s.r.o.24798118U Blaženky 2680/19, 15000 Praha
373869CARMAN-PROJECTS & DESIGN, s.r.o.27840344Pavlovická 272/18, 77900 Olomouc
1653127CARMAN, a.s.26138891U Pily 918, 78391 Uničov
166644CINQ visuals s.r.o.2301296Filmová 174, 76001 Zlín
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
1604013d-PRESS, s.r.o.25207431Primátorská 296/38, 18000 Praha
830275Data-Ing, s.r.o.25254863Šafaříkovy sady 2/3, 30100 Plzeň

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
94223AMBROŽ FRANTIŠEK10337733Ruská 215/40, 35301 Mariánské Lázně
349284ANDĚL JAROSLAV14714876U Bachmače 1495/19, 32600 Plzeň
814804ARZBERGEROVÁ PETRA75264412117, 33563 Nové Mitrovice
278953ASCHENBRENNER KAREL64863883Karafiátová 773, 33901 Klatovy
184366AUINGEROVÁ NIKOL72209623Veská 315/15A, 32600 Plzeň
581429BABÁK VLASTIMIL41120892Praha, 14200, Krč, BOHROVA, 1633/3
20358BABYCH VASYL28666062Cukrovarská 941/21a, 19600 Praha
200695BAHENSKÝ IGOR42157862Neklanova 799/11, 46014 Liberec
20350BALAZH MARIYA87663791Mirovická 1081/48, 18200 Praha
522111BÁLEK JIŘÍ1870272433, 33561 Spálené Poříčí
1979BARÁK LADISLAV18701396V Háječku 990, 33401 Přeštice
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
76015BEDNAŘÍK JOSEF49346717Praha, 14200, Libuš, JIRČANSKÁ, 173/5
488327BEJVL RADEK72272546Pod Vrchem 873/53, 31200 Plzeň
44625BĚL FRANTIŠEK15744191Karlova 911, 33401 Přeštice
93315BENÁČEK MARTIN64518965Laštůvkova 718/39, 63500 Brno
361353BENC PAVEL16432592Ivana Olbrachta 4211/22, 46604 Jablonec nad Nisou
19248BENDA MAREK49237781Vyšehradská 428/35, 12800 Praha
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
202068BENEŠ PAVEL60189711Praha, 18000, Kobylisy, CHABAŘOVICKÁ, 1322/17
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2619367Antonín MORAVEC - FLIMO45081972Zaječovská 224, 26762 Komárov
908376Gessner-Heimtextilien Alfred46349294Komárov, 26762, Komárov, Jižní, 512
1716853HAVRÁNEK Vladimír67746942Jižní 544, 26762 Komárov
2961921Hrdlička Jiří47553146Na Výsluní 235, 26762 Komárov
730266Hrdličková Ilona12534587Komárov, 26762, Komárov, Na Výsluní, 235
5146Illík Ivan47552263Komárov, Jižní 512
3107253JANIDŽÁR Bohuslav47557613Komárov, 26762, Komárov, Jižní, 512
185829JANIDŽÁR Ján67290337Komárov, 26762, Komárov, Jižní, 512
1024826Király Jan5159831Jižní 539, 26762 Komárov
1757009KIRÁLYOVÁ Eva47556391Jižní 539, 26762 Komárov
2834882KOVÁRNA VÁCLAV15374165Na Výsluní 225, 26762 Komárov
230314KOVÁRNOVÁ Jana47555904Na Výsluní 225, 26762 Komárov
1424433Kuchta Tomáš71013733Na Výsluní 443, 26762 Komárov
484676KUCHTA Václav43121209Na Výsluní 443, 26762 Komárov
3146960KUCHTOVÁ ALENA45081921Na Výsluní 443, 26762 Komárov
2822875Moravcová Eva71016309Zaječovská 224, 26762 Komárov
2138125Sojka František14764555Na Výsluní 250, 26762 Komárov
319468SOJKOVÁ Irina61685437Na Výsluní 250, 26762 Komárov
3372416Srp Michal74408046Na Výsluní 235, 26762 Komárov
2535476SRPOVÁ Ilona61684163Na Výsluní 235, 26762 Komárov
1296698Tenglerová Hana68778791Na Výsluní 236, 26762 Komárov
607052Ulman Ondřej88829278Jižní 512, 26762 Komárov
3336313ULMANOVÁ Iveta40888266Jižní 512, 26762 Komárov
1586699Ulmanová Iveta62439456Komárov, 26762, Komárov, Jižní, 512