PATTERN HG a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem PATTERN HG a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12279. Jeho identifikační číslo je 26316226

 
 

Výpis z obchodního rejstříku PATTERN HG a.s.

Datum zápisu: 16. 11. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 12279

Identifikační číslo:26316226

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: a9vfk4f

Předmět podnikání: Modelářství
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkování obchodu a služeb
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Obráběčství
Truhlářství, podlahářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Slévárenství, modelářství
Montáž suchých staveb
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
Slévárenství

Adresa společnosti

Sídlo: Komárov, Jižní 539, PSČ 26762
od 20. 07. 2007
Rokycany, ul. Josefa Tomáška čp. 1157
od 12. 06. 2002 do 20. 07. 2007
Rokycany, Růžičkova 187/II, PSČ 33701
od 16. 11. 2000 do 12. 06. 2002
Jižní 539, 26762 Komárov

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 2
od 20. 08. 2014 do 01. 07. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 2
od 20. 08. 2014 do 01. 07. 2016

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 13.11.2003 o zvýšení základního kapitálu:a) základní kapitál bude zvýšen o částku 4.700.000,-- Kč, (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorunčeských) úpis nad tuto částku se nepřipouští,b) bude upsáno 470 ks (slovy: čtyřistasedmdesát kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě10 000,-- Kč/1 akcie (slovy: desettisíckorunčeských/jedna akcie), přičemž emisní kurz bude totožný se jmenovitou hodnotou,c) s ohledem na to, že se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií, bude úpis všech akcií nabídnut určitému zájemci, kterým je GUSSMET s.r.o., IČ: 25213709, se sídlem: Zeyerova 1031/II, 337 01 Rokycany - a to takto:- jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,--Kč/1 akcie,- druh upisovaných akcií: kmenové,- forma upisovaných akcií: na majitele,- podoba upisovaných akcií: listinná,- emisní kurz upisovaných akcií: emisní kurz akcie je totožný s nominální hodnotou.K upisování akcií dojde nepeněžitými vklady, kterými jsou nemovitosti v obci a k.ú. Rokycany, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, na LV č. 4328, který je veden Katastrálním úřadem v Rokycanech pro obec a k.ú. Rokycany, a to:- průmyslový objekt čp. 1157 na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4297, o výměře 1216 m2,- pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 4297, o výměře 1216 m2,- technická vybavenost na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4295, o výměře 184 m2,- pozemek zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 4295, o výměře 184 m2,- technická vybavenost na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4301 (pozemek jiného vlastníka),- pozemek - ostatní plocha, č. parc. 182/1, o výměře 511 m2,- pozemek - ostatní plocha, č. parc. 183/6, o výměře 2052 m2.Výše označené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Vlastimila Nového, bytem 338 21 Osek čp. 250, číslo posudku 4495/155/03, ze dne 30.7.2003, přičemž tento znalec byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 49/2003, ze dne 4.6.2003, které nabylo právní moci 24.6.2003. Výše označeným znaleckým posudkem jsou shora specifikované nemovitosti, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, oceněny na částku 4.700.000,-- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorunčeských). Dle výše označeného znaleckého posudku pokrývá hodnota nepeněžitého vkladu 4.700.000,-- Kč výši emisního kurzu upisovaných akcií, které jsou spláceny tímto vkladem.d) předem určený zájemce - GUSSMET s.r.o. je výlučným vlastníkem výše specifikovaných nemovitostí, ve kterých PATTERN HG a.s. podniká a může tak tyto nemovitosti nabýt do svého výlučného vlastnictví,e) místem k úpisu akcií, resp. místem pro splacení nepeněžitého vkladu, je notářská kancelář JUDr. Jana Kubečka, se sídlem: Plzeň, Sady 5. května 34, lhůta k úpisu bude činit 2 (slovy: dva) týdny a její počátek bude upisovateli - určitému zájemci oznámen výzvou k úpisu - doporučeným dopisem, obsahujícím návrh smlouvy o upsání akcií, emisní kurs takto upisovaných akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě,f) k úpisu akcií dojde smlouvou o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatel předá společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60, odst. 1 Obch. zák. - a to spolu s nemovitostmi, které jsou předmětem vkladu. Upisovatel - předem určený zájemce splatí vklad nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií,g) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští,h) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 23. 02. 2004 do 29. 04. 2004

Akcie

Počet: 570 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 08. 2014

Počet: 570 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na majitele
od 29. 03. 2004 do 29. 03. 2004

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 11. 2000 do 16. 11. 2000

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HUML TOMÁŠ

IČO: 46614222

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 07. 2016

Adresa: č.p. 308, 338 01 Holoubkov
od 01. 07. 2016


Název/Jméno: VÁGNER JIŘÍ

IČO: 12795496

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 04. 2001 do 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 do 12. 04. 2001

Adresa: č.p. 33, 337 01 Litohlavy
od 20. 08. 2014
Litohlavy 33, PSČ 33701
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014
Litohlavy 33, okres Rokycany
od 16. 11. 2000 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: POCH KAREL

IČO: 41331761

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2009

Adresa: č.p. 5, 338 01 Holoubkov
od 20. 08. 2014
Holoubkov 5, PSČ 33801
od 09. 03. 2009 do 20. 08. 2014


Název/Jméno: HUML VÁCLAV

IČO: 13856103

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: č.p. 308, 338 01 Holoubkov
od 20. 08. 2014
Holoubkov 308, okres Rokycany, PSČ 33801
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: CAFOURKOVÁ EVA

IČO: 48518441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 08. 2014 do 01. 07. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 08. 03. 2004 do 14. 09. 2005

Adresa: č.p. 101, 338 08 Kařez
od 20. 08. 2014 do 01. 07. 2016
Kařez 101, PSČ 33807
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014
Kařez 101
od 08. 03. 2004 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: JEDLIČKA JIŘÍ

IČO: 41916468

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2001 do 09. 03. 2009

Adresa: Holoubkov 111, PSČ 33801
od 14. 09. 2005 do 09. 03. 2009
Holoubkov 11, okres Rokycany, PSČ 33801
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: BLAŽEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014

Adresa: Plzeň, Sedlecká 5, PSČ 32300
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014


Název/Jméno: JÍCHA PETR

IČO: 69381356

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2001 do 20. 08. 2014

Adresa: Plzeň, Boženy Němcové 20, PSČ 32318
od 20. 10. 2001 do 20. 08. 2014


Název/Jméno: HONZÍKOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014

Adresa: Smědčice 1, PSČ 33824
od 14. 09. 2005 do 20. 08. 2014


Název/Jméno: PLEŠR VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005

Adresa: Plzeň, Mikulášské nám. 3, PSČ 30145
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: VRANÝ LIBOR

IČO: 2593076

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005

Adresa: Plzeň, Koterovská 60, PSČ 30141
od 20. 10. 2001 do 14. 09. 2005


Název/Jméno: VARGA ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: Plzeň, Ledová 9, PSČ 31214
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: GRÍMM MIROSLAV

IČO: 11371111

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: Rokycany, Strmá 1085/II, PSČ 33701
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: MAŠEK LUBOMÍR

IČO: 72275693

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001

Adresa: Plzeň, V Homolkách 6, PSČ 31205
od 16. 11. 2000 do 20. 10. 2001


Název/Jméno: KIRÁLYOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 11. 2000 do 08. 03. 2004

Adresa: Komárov u Hořovic, Komárov 519, PSČ 26762
od 16. 11. 2000 do 08. 03. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vágner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Zánik oprávnění:14. 9. 2004


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Václav Kebrdle

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Királyová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Királyová

Přerušení: od 27. 03. 2002 do 26. 03. 2004


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Királyová


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Antonín Wanka


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 11. 2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vágner


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000


Montáž suchých staveb

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Eva Királyová

Zánik oprávnění:14. 9. 2004


Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Vágner

Zánik oprávnění:14. 9. 2004


Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Antonín Wanka

Zánik oprávnění:25. 7. 2001


Slévárenství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Martin Sefzig

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26316226

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:5. 12. 2000

Související firmy

#NázevICOAdresa
1605838"D I S C I S"spol.s r.o.47121106Plzeňská 130/221, Motol, 150 00 Praha 5
1765335„Barák o.s.“1927035Jana Žižky 18, 378 81 Slavonice
10098781. FC Rokycany s.r.o.25214772Rokycany, V. Nového 460/II, PSČ 33701
9791001. školní s.r.o.29363624Újezd u Brna, Lidická 510, PSČ 66453
34476183P spol. s r.o. - v likvidaci25510011Národních hrdinů 570/29, 690 02 Břeclav

Související osoby

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí