Pekárna Zelená louka, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Pekárna Zelená louka, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15167. Její identifikační číslo je 41035895

Výpis z obchodního rejstříku Pekárna Zelená louka, a.s.

Datum zápisu: 4. 11. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15167

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tcufmpk

Předmět podnikání: Pekařství, cukrářství
Hostinská činnost
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Ostatní služby převážně osobního charakteru Výroba pekárenských...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pekařství, cukrářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Hlavní 71, 25101 Herink

Adresy: Herink, Hlavní 71, PSČ 25101
od 19. 02. 2009
Brno, Cejl 38, PSČ 60200
od 04. 01. 2007 od 19. 02. 2009
Ostrava-Martinov, Martinovská 3168, PSČ 72306
od 16. 04. 1997 od 04. 01. 2007
Ostrava-Martinov, Areál potravinových závodů, PSČ 72306
od 12. 07. 1993 od 16. 04. 1997
Šenov 1370
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 05. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 05. 03. 2014

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti VH o zvýšení základního kapitálu společnosti Pekárna Zelená louka, a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ: 602 00, IČ: 410 35 895PENAM,a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4346, jednající Ing. Jaroslavem Kurčíkem, r.č. 690824/8303, bytem Miranova 831/2, Praha 10-Hostivař a členem představenstva Ing. Davidem Huzlíkem, r.č. 710319/3746, bytem Masarykovo nám. 33, Boskovice jako jediný akcionář společnosti Pekárna Zelená louka, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ: 602 00, IČ: 410 35 895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 4850 (dále jen společnost) dne 01.03.2007 při výkonu působnosti valné hromady společnosti:prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva dle § 204a odst. 7 obch.zákoníku na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti a činí v působnosti valné hromady dle § 190 obch. zákoníku toto rozhodnutí:R o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 3.000.000,--Kč o částku 100.000.000,--Kč na výslednou částku 103.000.000,--Kč, a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 10 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,--Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstavají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch.zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři společnosti PENAM, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4346, kterému bude nabídnuto k úpisu všech 10 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,--Kč.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.Připouští se splacení celého emisního kursu započtením pohledávky v její nominální hodnotě určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 100.000.000,--Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 100.000.000,--Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 15 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci.Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti.PENAM, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, jako jediný akcionář společnosti, při výkonu působnosti valné hromady, dále rozhodl o změně Stanov společnosti takto:Dosavadní text Stanov kapitola I. až VIII., články 1 až 44 nahrazuje novým změním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.PENAM, a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, jako jediný akcionář společnosti, při výkonu působnosti valné hromady, dále rozhodl o změně Stanov společnosti takto:U k l á d á představenstvu nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 16. 04. 2007 od 01. 06. 2007

  Společnost Cukrárna Martinov, spol. s r.o. vznikla 4.11.1991. Na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 4.12.2006 došlo ke změně právní formy společnosti, ke změně obchodní firmy a sídla na Pekárna Zelená louka, a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ 602 00.
od 04. 01. 2007

  Smlouvou o prodeji podniku uzavřenou dne 18.12.1997 meziprodávajícím, obchodní společnosti Cukrárna Martinov, spol. sr.o., se sídlem v Ostravě - Martinově, Martinovská 3168, IČO: 4103 58 95 a kupujícím obchodní společnosti PEKAS, společnost sručením omezeným, se sídlem ve Sviadnově, Ostravská 278, IČO: 4103 29 00, byl prodán podnik prodávajícího, když bližšíspecifikace předmětu převodu je obsažena ve "Smlouvě o prodejipodniku", jejíž originál je uložen ve spise vedeném obchodnímrejstříkem Krajského obchodního soudu v Ostravě pod sp. zn. C1905.
od 24. 07. 1998

  Datum uzavření společenské smlouvy: 18.10.91
od 04. 11. 1991

  Výše vkladů jednotlivých společníků: 20.000,--Kčs
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993

  Kmenové jmění společnosti: 100.000,--Kčs
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993

  Zastupování: Společnost navenek zastupuje ředitel společnosti -Dušan Bernatík a je oprávněn jednat jménem společnosti ve všechvěcech.Společnost navenek zastupují i prokuristé společnosti - ing.Tomáš Surý - obchodně ekonomický prokurista společnosti a VlastaHermanová - výrobně technický prokurista, a to v rozsahu sjednanépůsobnosti ředitelem společnosti.Podepisování za společnost provádí vždy dva společníci, z nichžjeden podpis musí být buď ředitele společnosti nebo jednoho zprokuristů.
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993

Akcie

Počet: 3 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2007 od 05. 03. 2014

Počet: 3 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 01. 2007 od 05. 03. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: PENAM, a.s.

IČO: 46967851

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 01. 2007
Společníci - společník s vkladem
od 13. 09. 2000 od 04. 01. 2007

Částka: 3 000 000 ,- Kč od 13. 09. 2000 od 04. 01. 2007

Splaceno: 100 % od 13. 09. 2000 od 04. 01. 2007

Podíl: 100% od 14. 03. 2002 od 04. 01. 2007


Název/Jméno: PEKAS, společnost s ručením omezeným

IČO: 41032900

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 16. 04. 1997 od 13. 09. 2000

Částka: 3 000 000 ,- Kč od 14. 01. 1998 od 13. 09. 2000
1 800 000 ,- Kč od 16. 04. 1997 od 14. 01. 1998

Splaceno: 100 % od 16. 04. 1997 od 13. 09. 2000


Název/Jméno: Surý Tomáš

Datum narození:21. 6. 1962

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 16. 04. 1997 od 14. 01. 1998
Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 od 16. 08. 1993

Částka: 600 000 ,- Kč od 16. 04. 1997 od 14. 01. 1998
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 od 16. 08. 1993

Splaceno: 100 % od 16. 04. 1997 od 14. 01. 1998


Název/Jméno: HOLEČKOVÁ JANA

IČO: 63845911

Datum narození:20. 8. 1962

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 od 16. 04. 1997

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 od 16. 04. 1997
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 od 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: DZIATKEWICZOVÁ MILUŠE

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 od 16. 04. 1997

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 od 16. 04. 1997
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 od 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: BERNATÍK DUŠAN

IČO: 42791936

Datum narození:21. 9. 1972

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 od 16. 04. 1997

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 od 16. 04. 1997
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 od 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 od 16. 04. 1997


Název/Jméno: HERMANOVÁ VLASTA

Datum narození:12. 3. 1951

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 od 14. 01. 1998

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 od 14. 01. 1998
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 od 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 od 14. 01. 1998


Název/Jméno: SURÝ TOMÁŠ

IČO: 1722557

Datum narození:25. 11. 1994

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 1993 od 16. 04. 1997

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 od 16. 04. 1997
20 000 ,- Kč od 16. 08. 1993 od 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 od 16. 04. 1997


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KURČÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2007


Název/Jméno: MIKSCHE MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2007


Název/Jméno: PATEROVÁ JITKA

IČO: 66548802

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2016


Název/Jméno: NOSEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 01. 2007 od 26. 11. 2008
Statutární orgán - jednatel
od 17. 08. 2005 od 04. 01. 2007


Název/Jméno: KOLLÁROVIČ PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2009


Název/Jméno: ŠRÁMEK VÁCLAV

IČO: 61140104

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 11. 2008


Název/Jméno: KUNČICKÝ DUŠAN

IČO: 76020398

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2012 od 19. 08. 2014


Název/Jméno: HUZLÍK DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2007 od 04. 03. 2016


Název/Jméno: PRAUSE MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 2007 od 10. 10. 2012


Název/Jméno: FIŠER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2007 od 09. 04. 2009


Název/Jméno: HUZLÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2007 od 10. 01. 2007


Název/Jméno: ŠTUDENT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2007 od 22. 10. 2007


Název/Jméno: PROKOPEC RADEK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 17. 08. 2005 od 04. 01. 2007


Název/Jméno: JULÍNKOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 13. 09. 2000 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: HYNEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 13. 09. 2000 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: TRČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 16. 04. 1997 od 13. 09. 2000


Název/Jméno: BERNATÍK DUŠAN

IČO: 42791936

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 12. 07. 1993 od 16. 04. 1997
Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993


Název/Jméno: SURÝ TOMÁŠ

IČO: 1722557

Funkce: Statutární orgán - jedantel
od 16. 08. 1993 od 17. 09. 1996


Název/Jméno: Surý Tomáš

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 12. 07. 1993 od 16. 08. 1993
Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993


Název/Jméno: HERMANOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 12. 07. 1993 od 13. 09. 2000
Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993


Název/Jméno: HOLEČKOVÁ JANA

IČO: 63845911

Funkce: Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993


Název/Jméno: DZIATKEWICZOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 od 12. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 2007

Odpovědní zástupci: 74388


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:04. 02. 1993

Zánik oprávnění:27. 08. 2005


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:04. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 74388

Zánik oprávnění:28. 08. 1996


Ostatní služby převážně osobního charakteru Výroba pekárenských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 1993

Zánik oprávnění:06. 12. 2000


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 715409

Zánik oprávnění:27. 08. 2005


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 01. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ41035895

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:07. 11. 2006

Související firmy

#NázevICOAdresa
1349625"Pekárna Klimentov - spol. s r.o. - KLIPEK"18234071Velká Hleďsebe, 35301, Klimentov, Klimentov, 133
740339"VN" společnost s ručením omezeným47238500Jarošovská 67, 37701 Jindřichův Hradec
1444664ADISTAV, a.s. v likvidaci61860255Libušská 26/196, 14200 Praha
2333167AGILIS - H, spol. s r.o. "v likvidaci"25669061Kolín, 28001, Kolín II, Jaselská, 261
2007321AGM Development, a.s.25109987Široká 24/4, 11000 Praha
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
2410106AGROS Vraný, družstvo vlastníků103632122, 27373 Vraný
143624ALVA Distribuce s.r.o.28596170Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko
1825099ALVA, spol. s r.o.44964757Říčany, 66482, Říčany, Mezihorní, 476
1108429ARTEMIS, s r.o.49827359Ke Hřišti 28, 28911 Pečky
558799AS-Real, a. s.2600465810, 53901 Mrákotín
1462012Asociace hydroenergetiků - služby s.r.o., v likvidaci275217965. května 270, 56169 Králíky
1362369Atelier - S, a.s.2529225110, 53901 Mrákotín
1709628Auta pro všechny s.r.o.46885854Nepomucká 784/120, 32600 Plzeň
961887Automobilová skla, s.r.o.25221922Karlovarská 158/32, 30100 Plzeň
1037104Autoprodej Šrámek s.r.o.26318407Nepomucká 784/120, 32600 Plzeň
2546174Autoskla WRCar-servis, a.s.26343860Nepomucká 784/120, 32600 Plzeň
543313AUTOSKLO-Šrámek s.r.o. - v likvidaci49197011Karlovarská 158/32, 30100 Plzeň
1119971B. & M.C. PROJEKT, s.r.o. v likvidaci63493756Brno, Příkop 4, PSČ 602 00
1170220BAKEREST a.s.49902555Liberec, 46311, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Rochlická, 1107
251185BESKYDMARKET, spol. s r.o.19015330Frýdek-Místek, 73801, , Malý Koloredov, 811
1620230BRATŘI PAŘÍKOVÉ a.s. v likvidaci15272486Napajedla, 76361, Napajedla, 2. května, 685
2498636BRISTOL Karlovy Vary, a.s.409243Karlovy Vary, 36098, , Sadová, 19
2694923Brněnské pekárny, státní podnik13694022Brno, 60200, , Cejl, 85
1029550BUSINESS CZ s.r.o. v likvidaci26034191Lublaňská 653/51, 12000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
110115ADAM ROMAN22987096Šumavská 2571/18, 78701 Šumperk
373453ADAM VIKTOR65126645Šumavská 2571/18, 78701 Šumperk
285616ADÁMEK IVAN63963141Botanická 592/3, 60200 Brno
376072AKERMAN MICHAL74679147Pod Formankou 534/5, 14900 Praha
170838BÁČOVÁ HELENA47211105Hradební 422, 38301 Prachatice
5703BALCAR VLADIMÍR45927731Krásnohorské 685, 54701 Náchod
415319BALCAROVÁ RADOMÍRA45916250Krásnohorské 685, 54701 Náchod
122740BAMBASOVÁ JITKA49095706Valdštejnská 2066, 43601 Litvínov
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
364984BARTOŇ SVATOPLUK40850226Záluské 94/49, 15800 Praha
202927BARTOŇOVÁ VLASTA44695900V Lázních 308, 25242 Jesenice
743502BARTOŠÍK VÁCLAV45223076Sídliště 6. května 1053, 75654 Zubří
88862BEDNÁŘ ZDENĚK65799119Nad Jihlávkou 5064/6, 58601 Jihlava
161864BENEŠ JAN43696279Letců 678/24, 19700 Praha
41647BENEŠ ZDENĚK6939675263, 41501 Modlany
54748BERÁNEK JIŘÍ71516247Svatopluka Čecha 413/7, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
117766BERNATÍK DUŠAN42791936Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko
87002BEZDĚK PETR88386490Karpatská 2227/2, 25101 Říčany
15400BÍLEK KAREL73476021Táborská 1884, 39301 Pelhřimov
12368BÍLEK PAVEL48215821Školní 230, 38281 Besednice
83366BÍLÝ JOSEF40728366Ústecká 484/8, 39001 Tábor
45742BLAHA JAN5051258Taussigova 1172/1, 18200 Praha
11570BLÁHA JAN44801734Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Světova, 13/1043
4367BLÁHA PETR18416454Zahradníčkova 1123/12, 15000 Praha
170854BLECHA ADAM7559323893, 47001 Česká Lípa

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí