Pekárna Zelená louka, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Pekárna Zelená louka, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15167. Jeho identifikační číslo je 41035895

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Pekárna Zelená louka, a.s.

Datum zápisu: 4. 11. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15167

Identifikační číslo:41035895

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tcufmpk

Předmět podnikání: Pekařství, cukrářství
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje...
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pekařství, cukrářství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní služby převážně osobního charakteru Výroba pekárenských...

Adresa společnosti

Sídlo: Herink, Hlavní 71, PSČ 25101
od 19. 02. 2009
Brno, Cejl 38, PSČ 60200
od 04. 01. 2007 do 19. 02. 2009
Ostrava-Martinov, Martinovská 3168, PSČ 72306
od 16. 04. 1997 do 04. 01. 2007
Ostrava-Martinov, Areál potravinových závodů, PSČ 72306
od 12. 07. 1993 do 16. 04. 1997
Šenov 1370
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993
Hlavní 71, 25101 Herink

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 05. 03. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 05. 03. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 05. 03. 2014

  Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti VH o zvýšení základního kapitálu společnosti Pekárna Zelená louka, a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ: 602 00, IČ: 410 35 895PENAM,a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4346, jednající Ing. Jaroslavem Kurčíkem, r.č. 690824/8303, bytem Miranova 831/2, Praha 10-Hostivař a členem představenstva Ing. Davidem Huzlíkem, r.č. 710319/3746, bytem Masarykovo nám. 33, Boskovice jako jediný akcionář společnosti Pekárna Zelená louka, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ: 602 00, IČ: 410 35 895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 4850 (dále jen společnost) dne 01.03.2007 při výkonu působnosti valné hromady společnosti:prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva dle § 204a odst. 7 obch.zákoníku na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti a činí v působnosti valné hromady dle § 190 obch. zákoníku toto rozhodnutí:R o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 3.000.000,--Kč o částku 100.000.000,--Kč na výslednou částku 103.000.000,--Kč, a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 10 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,--Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstavají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch.zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři společnosti PENAM, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4346, kterému bude nabídnuto k úpisu všech 10 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,--Kč.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie.Připouští se splacení celého emisního kursu započtením pohledávky v její nominální hodnotě určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 100.000.000,--Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 100.000.000,--Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 15 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci.Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti.PENAM, a.s., se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, jako jediný akcionář společnosti, při výkonu působnosti valné hromady, dále rozhodl o změně Stanov společnosti takto:Dosavadní text Stanov kapitola I. až VIII., články 1 až 44 nahrazuje novým změním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.PENAM, a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, IČ: 469 67 851, jako jediný akcionář společnosti, při výkonu působnosti valné hromady, dále rozhodl o změně Stanov společnosti takto:U k l á d á představenstvu nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 16. 04. 2007 do 01. 06. 2007

  Společnost Cukrárna Martinov, spol. s r.o. vznikla 4.11.1991. Na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 4.12.2006 došlo ke změně právní formy společnosti, ke změně obchodní firmy a sídla na Pekárna Zelená louka, a.s. se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ 602 00.
od 04. 01. 2007

  Smlouvou o prodeji podniku uzavřenou dne 18.12.1997 meziprodávajícím, obchodní společnosti Cukrárna Martinov, spol. sr.o., se sídlem v Ostravě - Martinově, Martinovská 3168, IČO: 4103 58 95 a kupujícím obchodní společnosti PEKAS, společnost sručením omezeným, se sídlem ve Sviadnově, Ostravská 278, IČO: 4103 29 00, byl prodán podnik prodávajícího, když bližšíspecifikace předmětu převodu je obsažena ve "Smlouvě o prodejipodniku", jejíž originál je uložen ve spise vedeném obchodnímrejstříkem Krajského obchodního soudu v Ostravě pod sp. zn. C1905.
od 24. 07. 1998

  Datum uzavření společenské smlouvy: 18.10.91
od 04. 11. 1991

  Výše vkladů jednotlivých společníků: 20.000,--Kčs
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993

  Kmenové jmění společnosti: 100.000,--Kčs
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993

  Zastupování: Společnost navenek zastupuje ředitel společnosti -Dušan Bernatík a je oprávněn jednat jménem společnosti ve všechvěcech.Společnost navenek zastupují i prokuristé společnosti - ing.Tomáš Surý - obchodně ekonomický prokurista společnosti a VlastaHermanová - výrobně technický prokurista, a to v rozsahu sjednanépůsobnosti ředitelem společnosti.Podepisování za společnost provádí vždy dva společníci, z nichžjeden podpis musí být buď ředitele společnosti nebo jednoho zprokuristů.
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993

Akcie

Počet: 3 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 03. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 06. 2007 do 01. 06. 2007

Počet: 3 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 01. 2007 do 04. 01. 2007

Vlastníci

Název/Jméno: PENAM, a.s.

IČO:46967851

Adresa: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
od 05. 03. 2014
Brno, Cejl 38, PSČ 60200
od 04. 01. 2007 do 05. 03. 2014
Brno, Cejl 38
od 13. 09. 2000 do 04. 01. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 01. 2007
Společníci - společník s vkladem
od 13. 09. 2000 do 04. 01. 2007

Částka: 3 000 000 ,- Kč od 13. 09. 2000 do 04. 01. 2007

Splaceno: 100 % od 13. 09. 2000 do 04. 01. 2007

Podíl: 100% od 14. 03. 2002 do 04. 01. 2007


Název/Jméno: PEKAS, společnost s ručením omezeným

IČO:41032900

Adresa: Sviadnov, Ostravská 278
od 16. 04. 1997 do 13. 09. 2000

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 16. 04. 1997 do 13. 09. 2000

Částka: 3 000 000 ,- Kč od 14. 01. 1998 do 13. 09. 2000
1 800 000 ,- Kč od 16. 04. 1997 do 14. 01. 1998

Splaceno: 100 % od 16. 04. 1997 do 13. 09. 2000


Název/Jméno: Surý Tomáš

Datum narození:21. 6. 1962

Adresa: Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 66/652, PSČ 70800
od 16. 04. 1997 do 14. 01. 1998
Ostrava 4, Makovského 4425
od 12. 07. 1993 do 16. 08. 1993

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 16. 04. 1997 do 14. 01. 1998
Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 do 16. 08. 1993

Částka: 600 000 ,- Kč od 16. 04. 1997 do 14. 01. 1998
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 do 16. 08. 1993

Splaceno: 100 % od 16. 04. 1997 do 14. 01. 1998


Název/Jméno: HOLEČKOVÁ JANA

IČO:74401548

Datum narození:23. 2. 1968

Adresa: Ostrava-Svinov, Rošického 1072
od 12. 07. 1993 do 16. 04. 1997

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 do 16. 04. 1997

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 do 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: DZIATKEWICZOVÁ MILUŠE

Adresa: Ostrava 4, R. Prchaly 4486
od 12. 07. 1993 do 16. 04. 1997

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 do 16. 04. 1997

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 do 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: HERMANOVÁ VLASTA

Datum narození:12. 3. 1951

Adresa: Hlučín, Vl. Vančury 8
od 12. 07. 1993 do 14. 01. 1998

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 do 14. 01. 1998

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 do 14. 01. 1998
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 do 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 do 14. 01. 1998


Název/Jméno: SURÝ TOMÁŠ

IČO:67512852

Datum narození:23. 6. 1969

Adresa: Ostrava-Poruba, Nábřeží 652, PSČ 70800
od 16. 08. 1993 do 16. 04. 1997

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 1993 do 16. 04. 1997

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997
20 000 ,- Kč od 16. 08. 1993 do 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997


Název/Jméno: BERNATÍK DUŠAN

IČO:42791936

Datum narození:21. 9. 1972

Adresa: Šenov, U Hřiště 1370, okres Frýdek-Místek
od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997
Šenov 1370
od 12. 07. 1993 do 17. 09. 1996

Funkce: Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1993 do 16. 04. 1997

Částka: 600 000 ,- Kč od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997
20 000 ,- Kč od 12. 07. 1993 do 17. 09. 1996

Splaceno: 100 % od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PATEROVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 03. 2016

Adresa: Zahrádky 243, 664 91 Neslovice
od 04. 03. 2016


Název/Jméno: NOSEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 01. 2007 do 26. 11. 2008
Statutární orgán - jednatel
od 17. 08. 2005 do 04. 01. 2007

Adresa: Amforová 1905/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 19. 08. 2014
Praha 5, Amforová 1905/4, PSČ 15500
od 04. 01. 2007 do 26. 11. 2008
Praha 5, Amforová 1905/4
od 17. 08. 2005 do 04. 01. 2007


Název/Jméno: KOLLÁROVIČ PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2009

Adresa: č.p. 34, 533 62 Svojšice
od 17. 04. 2014
Svojšice 34, PSČ 53362
od 09. 04. 2009 do 17. 04. 2014


Název/Jméno: ŠRÁMEK VÁCLAV

IČO: 68117761

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 11. 2008

Adresa: Prokopa Velikého 1937/48, Líšeň, 628 00 Brno
od 05. 03. 2014
Brno, Prokopa Velikého 48, PSČ 62800
od 26. 11. 2008 do 05. 03. 2014


Název/Jméno: KUNČICKÝ DUŠAN

IČO: 76020398

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2012 do 19. 08. 2014

Adresa: Chrást, Horní 676, PSČ 33003
od 10. 10. 2012 do 19. 08. 2014


Název/Jméno: KURČÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2007

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Miranova 831/2, PSČ 10200
od 04. 01. 2007


Název/Jméno: MIKSCHE MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2007

Adresa: Brno, Hilleho 1840/3, PSČ 60200
od 02. 05. 2012
Brno, Hilleho 3, PSČ 60200
od 04. 01. 2007 do 02. 05. 2012


Název/Jméno: HUZLÍK DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 2007 do 04. 03. 2016

Adresa: Boskovice, Masarykovo náměstí /33, PSČ 68001
od 02. 05. 2012 do 04. 03. 2016
Boskovice, Masarykovo nám. 33, PSČ 68001
od 10. 01. 2007 do 02. 05. 2012


Název/Jméno: PRAUSE MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 2007 do 10. 10. 2012

Adresa: Hronov, Na Chocholouši 984, PSČ 54931
od 19. 02. 2009 do 10. 10. 2012
Hronov, Erbenova 777, PSČ 54931
od 22. 10. 2007 do 19. 02. 2009


Název/Jméno: HUZLÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2007 do 10. 01. 2007

Adresa: Boskovice, Masarykovo nám. 33, PSČ 68001
od 04. 01. 2007 do 10. 01. 2007


Název/Jméno: ŠTUDENT PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2007 do 22. 10. 2007

Adresa: Brno, Štompil 16, PSČ 62500
od 04. 01. 2007 do 22. 10. 2007


Název/Jméno: FIŠER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2007 do 09. 04. 2009

Adresa: Znojmo, Vinohrady 64, PSČ 66902
od 04. 01. 2007 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: PROKOPEC RADEK

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 17. 08. 2005 do 04. 01. 2007

Adresa: Brno - Bohunice, Pod Nemocnicí 595/13
od 17. 08. 2005 do 04. 01. 2007


Název/Jméno: HYNEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 13. 09. 2000 do 17. 08. 2005

Adresa: Brno, Cacovice 1
od 13. 09. 2000 do 17. 08. 2005


Název/Jméno: JULÍNKOVÁ ZDEŇKA

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 13. 09. 2000 do 17. 08. 2005

Adresa: Frýdek-Místek, Husova 482
od 13. 09. 2000 do 17. 08. 2005


Název/Jméno: TRČKA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 16. 04. 1997 do 13. 09. 2000

Adresa: Hladké Životice, Hlavní č. 54
od 16. 04. 1997 do 13. 09. 2000


Název/Jméno: BERNATÍK DUŠAN

IČO: 42791936

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 12. 07. 1993 do 16. 04. 1997
Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993

Adresa: Šenov, U Hřiště 1370, okres Frýdek-Místek
od 17. 09. 1996 do 16. 04. 1997
Šenov 1370
od 04. 11. 1991 do 17. 09. 1996


Název/Jméno: SURÝ TOMÁŠ

IČO: 67512852

Funkce: Statutární orgán - jedantel
od 16. 08. 1993 do 17. 09. 1996

Adresa: Ostrava-Poruba, Nábřeží 652, PSČ 70800
od 16. 08. 1993 do 17. 09. 1996


Název/Jméno: HERMANOVÁ VLASTA

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 12. 07. 1993 do 13. 09. 2000
Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993

Adresa: Hlučín, Vl. Vančury 8
od 12. 07. 1993 do 13. 09. 2000
Hlučín, Vl. Vančury 8
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993


Název/Jméno: Surý Tomáš

Funkce: Statutární orgán - jednatel
od 12. 07. 1993 do 16. 08. 1993
Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993

Adresa: Ostrava 4, Makovského 4425
od 04. 11. 1991 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: HOLEČKOVÁ JANA

IČO: 74401548

Funkce: Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993

Adresa: Ostrava-Svinov, Rošického 1072
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993


Název/Jméno: DZIATKEWICZOVÁ MILUŠE

Funkce: Statutární orgán - společník
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993

Adresa: Ostrava 4, R. Prchaly 4486
od 04. 11. 1991 do 12. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 10. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Nosek


Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Odpovědní zástupci: Vlasta Hermanová

Zánik oprávnění:28. 8. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:4. 2. 1993

Zánik oprávnění:27. 8. 2005


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 1993

Obory činnosti: Výroba strojů a zařízení
od 23. 01. 2009
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 02. 12. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 02. 12. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 02. 12. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 02. 12. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 02. 12. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 02. 12. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 02. 12. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 01. 1993 do 23. 01. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Radek Prokopec


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Vlasta Hermanová

Zánik oprávnění:27. 8. 2005


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ostatní služby převážně osobního charakteru Výroba pekárenských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 1. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Radek Prokopec

Zánik oprávnění:6. 12. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ41035895

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:7. 11. 2006

Související firmy

#NázevICOAdresa
3305180A S K O spol. s r.o.48111023Cerhýnská 430, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
2115927ADISTAV, a.s. v likvidaci61860255Praha 4, Libušská 196/26
1961218AGM Development, a.s.25109987Praha 1,Široká č.p. 24/4, PSČ: 110 00
717819AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415
2797376AGROS Vraný, družstvo vlastníků103632č.p. 122, 273 73 Vraný

Související osoby

#NázevICOAdresa
3352953 x P společnost s r.o.44015259Brno, Zvonařka 16
387463A - ENERGY s.r.o.48108464Praha 5, Kartouzská 20, PSČ 15000
16495BLECHA ADAM75593238Praha 1, Opatovická 4
328154Adreanus Cornelius H. L. JanseDo Mowe-Loon op Zand, Middelstraat 16, Nizozemské království
328150Adrianus Cornelis Hendricus LeonardusNJ De Moer, Midelstraat 16, 5176, Nizozemské království

Firmy v okolí